3593 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  milisarge b12db578c1 php- преди 1 седмица
  milisarge 003a2a4b53 php-fpm-service преди 1 седмица
  milisarge e39eb2ce53 php-fpm-service преди 1 седмица
  milisarge 5ff6391ee8 php-fpm-service преди 1 седмица
  milisarge bb3096a3cf php-patches преди 1 седмица
  milisarge e4a47d0601 php-patches преди 1 седмица
  milisarge 7c919fa8e1 php преди 1 седмица
  milisarge 825803dcac tidy преди 1 седмица
  milisarge 2a1eb4bb23 tidy преди 1 седмица
  milisarge d10fe91fb0 nginx преди 1 седмица
  milisarge a7036ef4c7 nginx преди 1 седмица
  milisarge c7597452e4 nginx преди 1 седмица
  milisarge f8bef11930 geoip преди 1 седмица
  milisarge f9a7c88661 geoip преди 1 седмица
  milisarge a29af39cdb nginx-servis преди 1 седмица
  milisarge 109b7b3597 wkhtmltopdf преди 1 седмица
  milisarge ba16dd393b wkhtmltopdf преди 1 седмица
  milisarge 33a1b3e413 r-dili преди 1 седмица
  milisarge 5791200127 r-dili преди 1 седмица
  milisarge 4ee77f3aaf libcgroup-init преди 2 седмици
  milisarge db4f9a141c libcgroup преди 2 седмици
  milisarge 152be39b42 libcgroup преди 2 седмици
  milisarge 245075edd2 mps-ui преди 2 седмици
  milisarge a9f7f6c4b2 libcgroup преди 2 седмици
  milisarge 0d175ae41f libcgroup преди 2 седмици
  milisarge 103b3e3dbb qt5-styleplugins преди 2 седмици
  milisarge e9a7996080 numlockx преди 2 седмици
  milisarge 20b0aa2530 setkeyboard преди 2 седмици
  milisarge 26225ee697 spice-gtk преди 2 седмици
  milisarge 1ac9bc2ae9 spice-protocol преди 2 седмици
  milisarge c72d292bce spice-protocol преди 2 седмици
  milisarge 3ccd3828f6 spice-protocol преди 2 седмици
  milisarge e329565d64 spice-gtk преди 2 седмици
  milisarge 88f31e201e xf86-video-qxl преди 2 седмици
  milisarge 0ebe43f927 xf86-video-qxl преди 2 седмици
  milisarge 26cd422d9d phodav преди 2 седмици
  milisarge b710953ba4 phodav преди 2 седмици
  milisarge e745e8a9f9 iotop преди 3 седмици
  milisarge c6eac637ce iotop преди 3 седмици
  milisarge 2cdd78ea16 iotop преди 3 седмици
  milisarge ff69f4addb enet преди 3 седмици
  milisarge 95e2d5c5a6 gloox преди 3 седмици
  milisarge 824fd8a563 gloox преди 3 седмици
  milisarge 8060057aa4 icedtea-web преди 3 седмици
  milisarge 4c2a76f3ce icedtea-web преди 3 седмици
  milisarge c2490b062a npapi-sdk преди 3 седмици
  milisarge 63fefae75b icedtea-web преди 3 седмици
  milisarge e16a3feb19 icedtea-web-bin преди 3 седмици
  milisarge 9f15c293ec icedtea-web-bin преди 3 седмици
  milisarge b5e170b86a icedtea-web преди 3 седмици