Bladeren bron

dbus-fix

pull/20/head
milisarge 10 maanden geleden
bovenliggende
commit
eba180d013
8 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 10 en 5 verwijderingen
 1. +0
  -5
    talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-1/koskur.sh
 2. +0
  -0
    talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/dbus-profile.sh
 3. +0
  -0
    talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/derle.sh
 4. +8
  -0
    talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/koskur.sh
 5. +0
  -0
    talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/libgerekler
 6. +0
  -0
    talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/pktlibler
 7. +0
  -0
    talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/talimat
 8. +2
  -0
    talimatname/2/net-utils/yggdrasil#0.3.12-1/libgerekler

+ 0
- 5
talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-1/koskur.sh Bestand weergeven

@@ -1,5 +0,0 @@
#!/bin/sh
addgroup -S messagebus 2>/dev/null
adduser -S -D -H -h /dev/null -s /sbin/nologin -G messagebus -g messagebus messagebus 2>/dev/null

exit 0

talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-1/dbus-profile.sh → talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/dbus-profile.sh Bestand weergeven


talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-1/derle.sh → talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/derle.sh Bestand weergeven


+ 8
- 0
talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/koskur.sh Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,8 @@
#!/bin/sh
if [ -z "`getent group messagebus`" ]; then
groupadd -fg 18 messagebus
fi

if [ -z "`getent passwd messagebus`" ]; then
useradd -c "D-Bus Message Daemon User" -d /var/run/dbus -u 18 -g messagebus -s /bin/false messagebus
fi

talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-1/libgerekler → talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/libgerekler Bestand weergeven


talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-1/pktlibler → talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/pktlibler Bestand weergeven


talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-1/talimat → talimatname/2/app-sys/dbus#1.12.16-2/talimat Bestand weergeven


+ 2
- 0
talimatname/2/net-utils/yggdrasil#0.3.12-1/libgerekler Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,2 @@
libpthread.so.0
libc.so.6

Laden…
Annuleren
Opslaan