Milis Linux 2.0 Site
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

352 lines
7.8KB

 1. Talimat Sistemi
 2. ===================================
 3. .. toctree::
 4. :maxdepth: 2
 5. talimat dosyaları mps'in paketleri kurması için gerekli bilgileri içeren bir .ini dosyasıdır.
 6. Talimat dizini
 7. -----------------
 8. Talimat dizinleri paket ile ilişkili talimat dosyasını ve kurulum aşamasında gerekebilecek
 9. bir çok ayrı dosyayı barındırır.
 10. ::
 11. gcc#9.1.0-1/
 12. ├── derle.sh
 13. ├── kurkos.sh
 14. ├── pakur.sh
 15. └── talimat
 16. \*.sh dosyaları
 17. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 18. Talimat işlemleri için ayrı script dosyları hazırlanıp bunlar talimat dosyası içinden
 19. 'dosya' anahtar kelimesi ile çağırılabilir.
 20. ::
 21. [derle]
 22. dosya = derle.sh
 23. [pakur]
 24. dosya = pakur.sh
 25. Bu dosyların 'derle' ve 'pakur' altında kullanılması halinde önerilen isimlendirme 'derle' için
 26. 'derle.sh', 'pakur' için ise 'pakur.sh' şeklindedir.
 27. Koşuk betikleri
 28. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 29. Koşuk betikleri talimat dizininde saklanabilir. Bunlar mps tarafından otomatik olarak algılanır ve
 30. kullanılır.
 31. | **kurkos.sh**
 32. | Paket kurulduktan sonra çalışacak betik.
 33. | **koskur.sh**
 34. | Paket kurulmadan önce çalışacak betik.
 35. | **silkos.sh**
 36. | Paket silindikten sonra çalışacak betik.
 37. | **kossil.sh**
 38. | Paket silinmeden önce çalışacak betik.
 39. Yama dosyaları
 40. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 41. Yama dosyaları talimat dizininde saklanabilir. Bu durumda yapılması gereken 'dosya' anahtarı ile
 42. dosyayı talimat'taki kaynak bölümüne eklemek ve 'yama' anahtarı ile ilişkili yamayı belirtmektir.
 43. Daha fazla bilgi için dosya formatını inceleyin.
 44. ::
 45. lua#5.3.5-1/
 46. ├── derle.sh
 47. ├── liblua.so.patch
 48. ├── lua.pc
 49. ├── pakur.sh
 50. └── talimat
 51. ::
 52. [kaynak]
 53. gz = https://www.lua.org/ftp
 54. dosya = liblua.so.patch
 55. dosya = lua.pc
 56. [derle]
 57. yama = 2
 58. ...
 59. Eklenen dosya için aşağıdaki komut çalıştırılıcaktır:
 60. .. code:: bash
 61. patch -Np1 -i $SRC/dosya_ismi
 62. libgerekler ve pktlibler
 63. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 64. libgerekler dosyası, paketin hangi kütüphanelere ihtiyacı olduğunu belirtir.
 65. Örneğin aşağıda python paketinin 3.7.3'üncü sürümü için gereken kütüphaneler listelenmiştir.
 66. Bunlar libgerekler dosyasında saklanır.
 67. ::
 68. libdl.so.2
 69. libpython3.7m.so.1.0
 70. libpthread.so.0
 71. libc.so.6
 72. libuuid.so.1
 73. libm.so.6
 74. libexpat.so.1
 75. liblzma.so.5
 76. libbz2.so.1.0
 77. libz.so.1
 78. libpanelw.so.6
 79. libncursesw.so.6
 80. libgdbm.so.6
 81. libgdbm_compat.so.4
 82. libsqlite3.so.0
 83. libssl.so.1.1
 84. libcrypto.so.1.1
 85. libcrypt.so.1
 86. libreadline.so.8
 87. libutil.so.1
 88. pktlibler ise paketin sisteme sunduguğu kütüphaneleri belirtir.
 89. Aşağıda ise aynı paketinin sisteme sunduğu kütüphanler listelenmiştir.
 90. Bunlar da pktlibler dosyasında saklanır.
 91. ::
 92. libpython3.so
 93. libpython3.7m.so.1.0
 94. libpython3.7m.so
 95. Dosya formatı
 96. -----------------
 97. Talimat dosyası, paketin kullanılabilmesi ve işlenebilmesi için gerekli bilgileri
 98. içeren bölümlerden oluşur. Bunlardan dördü; paket, kaynak, derle ve pakur bu dosyada
 99. bulunmak zorundadır. Bunlara ek olarak bir çok bölüm belirli amaçları karşılamak
 100. amacıyla kullanılabilir.
 101. [paket]
 102. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
 103. | **tanim**
 104. | Paketin açıklaması.
 105. | **paketci**
 106. | Paketçilerin isimleri.
 107. | **grup**
 108. | Paketin grubu.
 109. | Gruplarlar belirlenirken sistemde önceden tanımlanan gruplar
 110. kullanılmalıdır, bunlar 'mps gruplar' komutu ile öğrenilebilir.
 111. | **url**
 112. | Paketin web sayfası
 113. [gerek]
 114. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
 115. | **derleme**
 116. | Paketin derlenmesi için gerekenler
 117. | **calisma**
 118. | Paketin çalışması için gerekenler
 119. [kaynak]
 120. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
 121. | **github**
 122. | Verilen kaynak GitHub için 'kullanıcıadı/repoismi' olmalıdır.
 123. Bu durumda mps'nin kullandığı tam url ise 'github.com/kullanıcıadı/repoismi' olacaktır.
 124. | **gz,xz,bz2**
 125. | Verilen kaynağın sonuna paket ismini belirli bir formata çevirerek ekler ve kullanır.
 126. | Kullanılan tam format, girdi 'url' ise '$url/$isim-$surum.tar.[gz|xz|bz2]' olacaktır.
 127. | **tgz**
 128. | Verilen kaynağın sonuna paket ismini belirli bir formata çevirerek ekler ve kullanır.
 129. | Kullanılan tam format, girdi 'url' ise '$url/$isim-$surum.tgz' olacaktır.
 130. | **dosya**
 131. | Paketin talimat dizinindeki bir betik dosyası.
 132. | Bunların dışında normal http indirmelerine anahtar olarak herhangi bir alfanumerik kelime
 133. kullanılabilir. Ancak önerilen kullanım herhangi bir pozitif sayı veya 'url' anahtar
 134. kelimesidir.
 135. Dosya isimlendirme
 136. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 137. İndirilen dosya için kaynak belirtirken '::' postfixi ile yeni bir isim belirtilebilir. Yeni
 138. isimde değişkenler de kullanılabilir.
 139. ::
 140. 1 = https://github.com/pallets/markupsafe/archive/$surum.tar.gz::$isim-$surum.tar.gz
 141. [sha256] ve [sha512]
 142. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 143. | **1,2,3,4...**
 144. | Kaynak dosyaları için sha anahtarlarını belirtir.
 145. | Numara, kaynağın [kaynak] altındaki sırasını belirtir.
 146. [derle]
 147. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
 148. | **dosya**
 149. | Paketin talimat dizinindeki bir betik dosyası.
 150. | **tip**
 151. | Paketin derlenme tipi.
 152. | **betik**
 153. | Çalıştırılacak betik komutu.
 154. | **yama**
 155. | Yama dosyasının [kaynak] altındaki sırası veya ismi.
 156. [pakur]
 157. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
 158. | **dosya**
 159. | Paketin talimat dizinindeki bir betik dosyası.
 160. | **tip**
 161. | Paketin kurulma tipi.
 162. | **betik**
 163. | Çalıştırılacak betik komutu.
 164. | **yama**
 165. | Yama dosyasının [kaynak] altındaki sırası veya ismi.
 166. | **servis**
 167. | Paketin içine kurulacak servis.
 168. | Bu dosya /usr/milis/ayarlar altında bulunmak zorundadır.
 169. .. note::
 170. [derle] ve [pakur] altında hazırlanan anahtarlar yukarıdan aşağıya doğru olacak
 171. şekilde kullanılır/çalıştırılır.
 172. Değişkenler
 173. -----------------
 174. | Talimat dizininde paketler belirli bir formata göre isimlendirilir, bu format
 175. | 'isim#sürüm-devir'
 176. | şeklindedir ve buradaki değerler değişkenler olarak kullanılabilir.
 177. | **$isim**
 178. | Paketin ismi.
 179. | **$surum**
 180. | Paketin sürümü.
 181. | **$devir**
 182. | Paketin devri.
 183. [paket] bloğunun altındaki her anahtar değişken olarak kullanılabilir.
 184. Tipler
 185. -----------------
 186. Tipler, betik yazmak yerine daha sade bir talimat için kullanılabilir.
 187. Ek konfigürasyon yapmak için 'tip' anahtarından önce 'ekconf' anahtarı kullanılabilir.
 188. Anahtarın değeri gerekli komutlar çağrılmadan önce $extopt değerine atanacaktır.
 189. Derleme tipleri
 190. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
 191. Derleme tipleri, derleme anında çalıştırılacak hazır komutları içerir.
 192. gnu
 193. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 194. .. code:: bash
 195. ./configure $confopt $extopt && make ${MAKEJOBS}
 196. cmake
 197. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 198. .. code:: bash
 199. mkdir -p build;cd build;cmake ${CMAKE_OPTS} $extopt ../ && make ${MAKEJOBS}
 200. py3 ve py2
 201. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 202. .. code:: bash
 203. python3 setup.py build
 204. .. code:: bash
 205. python2 setup.py build
 206. perl
 207. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 208. .. code:: bash
 209. perl Makefile.PL INSTALLDIRS=vendor && make
 210. meson
 211. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 212. .. code:: bash
 213. cd $SRC && milis-meson $isim-$surum build $extopt
 214. ninja
 215. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 216. .. code:: bash
 217. mkdir -p build && ninja -C build
 218. waf
 219. ^^^^^^^^^^^^^^^
 220. .. code:: bash
 221. python3 waf configure --prefix=/usr $extopt && python3 waf build
 222. Paket kurma tipleri
 223. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 224. Paket kurma tipleri, kurulum sırasında çalıştırılacak hazır komutları içerir.
 225. gnu
 226. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 227. .. code:: bash
 228. make DESTDIR=$PKG install
 229. py3 ve py2
 230. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 231. .. code:: bash
 232. python3 setup.py install --root=${PKG} --optimize=1 --skip-build
 233. .. code:: bash
 234. python2 setup.py install --root=${PKG} --optimize=1 --skip-build
 235. ninja
 236. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 237. .. code:: bash
 238. DESTDIR=$PKG ninja -C build install
 239. meson
 240. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 241. .. code:: bash
 242. cd $SRC && DESTDIR=$PKG ninja -C build install
 243. waf
 244. ^^^^^^^^^^^^^^^^
 245. .. code:: bash
 246. python3 waf install --destdir=$PKG