Milis Linux 2.0 Site
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

115 lines
2.6KB

 1. Mps Derleme Ortam Kalıbı
 2. ===================================
 3. .. toctree::
 4. :maxdepth: 2
 5. :caption: Contents:
 6. Milis Linux'ta paketleri temiz bir ortamda üretebilmek için squash filesystem ile sıkıştırılmış bir sistem kalıbı
 7. kullanılır. Aşağıdaki komutlarla bu sistem kalıbını üretebiliriz. Eğer hazır üretilmiş sistem kalıbını
 8. kullanmak isterseniz mpsdo komutunu kullanabilirsiniz.
 9. #. Gerekli çevre değişkenleri ayarlanır:
 10. .. code:: bash
 11. export MPS_PATH=/opt/mps
 12. export MILIS_PATH=/tmp/sys/usr/milis
 13. #. MPS kaynak kodu indirilip derlenir:
 14. .. code:: bash
 15. git clone https://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/mps $MPS_PATH
 16. cd $MPS_PATH
 17. bash derle.sh $MPS_PATH
 18. #. mps gerekli konfigürasyon ayarlarını yaptğınından dolayı ilk çalıştığında:
 19. .. code:: bash
 20. cd bin
 21. ./mps
 22. MPS öntanımlı ayarlar yüklendi.
 23. Lütfen mps'i yeniden çalıştırın!
 24. uyarısını verecektir. Bu adımdan sonra mps kurulumu tamamlanmış olur.
 25. Kontrol etmek için:
 26. .. code:: bash
 27. ./mps -v
 28. MPS 2.0.9 - Milis Paket Sistemi milisarge@gmail.com
 29. #. MPS'in paketleri nereden alacağını belirlemek için gerekli ayarlar yapılır:
 30. .. code:: bash
 31. nano ../conf/conf.lua
 32. #. Dizin sistemi ve MPS'nin ilklenmesini --kok değerine göre verilen dizinde oluşturulur:
 33. .. code:: bash
 34. ./mps --ilkds --ilk --kok=/tmp/sys
 35. #. Gerekli güncellemeler yapılır; talimatname, depo ve betik:
 36. .. code:: bash
 37. ./mps gun -GPB --kok=/tmp/sys
 38. #. Minimal bir sistem ortamı kurmak için gerekli paketler indirilir ve yüklenir:
 39. .. code:: bash
 40. ./mps kur --dosya=/tmp/sys/usr/milis/talimatname/1/ortam.order --kurkos=0 --koskur=0 --kok=/tmp/sys
 41. #. MPS kurulum dizininin altına kopyalanır:
 42. .. code:: bash
 43. cp -r $MPS_PATH /tmp/sys/usr/milis/mps
 44. #. chroot içine girilir:
 45. .. code:: bash
 46. ./enter-chroot /tmp/sys
 47. #. mps dizini altındaki lua modulleri derlenir:
 48. .. code:: bash
 49. cd /usr/milis/mps
 50. bash derle.sh
 51. #. Gerekli güncellemeler çalıştırılır:
 52. .. code:: bash
 53. update-ca-certificates --fresh
 54. #. Önbellekteki paket arşivleri temizlenir, ortamdan çıkılır ve komut tarihçesi temizlenir:
 55. .. code:: bash
 56. rm -rf /var/cache/mps/depo/*
 57. exit
 58. rm -f /tmp/sys/root/.bash_history
 59. #. Ortam içindeki sources dizini silinir çünkü sonra mpsdo ile güncel sources dizini bağlanacak:
 60. .. code:: bash
 61. rm -rf /tmp/sys/sources
 62. #. Yeni sistem squash filesystem ile sıkıştırılır:
 63. .. code:: bash
 64. mksquashfs /tmp/sys /tmp/milis2-ortam.sfs -comp xz