Milis Linux 2.0 Site
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

156 lines
4.2KB

 1. Milis Kurulum Yönergeleri
 2. ===================================
 3. .. toctree::
 4. :maxdepth: 2
 5. :caption: Contents:
 6. Milis Linux'ta çalışan iso dosyasından, sistemi direkt olarak hedef disk bölümüne
 7. kurabilirsiniz. Bu aşamada iso dosyası üzerinde yaptığınız ayarlar da olduğu gibi
 8. yeni sisteme aktarılacaktır.
 9. Kurulum öncesi
 10. --------------------
 11. İmza doğrulaması
 12. ^^^^^^^^^^^^^^^^^
 13. Herhangi bir dosya bozukluğuna ve indirme hatasına karşın, yüklemeye başlamadan önce iso
 14. dosyasının imzasını doğrulamanız önerilir.
 15. Bunu yapmak için indirdiğiniz sha256sum dosyasını iso dosyanız ile aynı klasöre atın ve alttaki
 16. komutu indiriğiniz imza dosyası ile çalıştırın:
 17. .. code:: bash
 18. sha256sum -c milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso.sha256sum
 19. Sistemin boot edilmesi
 20. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 21. İndirdiğiniz iso dosyasını bir USB belleğe veya CD sürücüye yazdırın ve bilgisayarınızı bu
 22. sürücü ile boot edin.
 23. Sabit sürücülerin hazırlanması
 24. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 25. .. warning::
 26. Bu aşamda diskinizdeki veriler silinecektir! Kullanılan programlar hakkında yeterli
 27. bilginiz yoksa devam etmeniz kesinlikle önerilmez! Bu aşamaya geçmeden önce lütfen
 28. fdisk ve cfdisk programları ile ilgili `belgeleri`_ inceleyin.
 29. .. _belgeleri: http://belgeler.org/howto/partition-howto-fdisk.html
 30. Sistemi kuracağınız bölümleri hazırlamak için fdisk veya cfdisk komutlarını kullanbilirsiniz.
 31. Bu belgede sistem bir tane kök dizini üzerine kurulacağından, sabit disk üzerinde sadece bir
 32. bölüm oluşturulacaktır. Bunu yapmak için,
 33. 1. Sistemin kurulacağı sürücü belirlenir:
 34. .. code:: bash
 35. lsblk
 36. 2. fdisk (veya cfdisk) programı belirtilen sürücü ile başlatılır:
 37. .. code:: bash
 38. fdisk /dev/sdx
 39. 3. 'n' komutu ile sürücüde yeni bir bölüm oluşturulur:
 40. ::
 41. Komut (yardım için m): n
 42. Bölümün tipi 'primary' veya 'extended' olarak belirlenir. Varsayılan
 43. ayar ile devam etmek için parametresiz girdi verilir:
 44. ::
 45. Partition type
 46. p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
 47. e extended (container for logical partitions)
 48. Select (default p):
 49. Using default response p.
 50. Disk bölüm numarası belirlenir, bu durumda da varsayılan ile ilerlemek yeterli
 51. olacaktır:
 52. ::
 53. Disk bölümü numarası (1-4, default 1):
 54. Bölümün başlangıç sektörü belirlenir, bu aşamada varsayılan kullanılabilecek ilk sektörden
 55. başlar. Varsayılan ile devam edilir:
 56. ::
 57. First sector (2048-15730687, default 2048):
 58. Bölümün bitiş sektörü belirlenir. Burada direkt olarak numara kullanmak yerine başlangıç
 59. sektörüne belirli bir alan büyüklüğünün eklenmesi ile hesaplamak genel olarak daha
 60. uygundur. Sadece kullanmak istediğiniz büyüklüğü belirtilen şekilde girin, örneğin 20 GB'lık
 61. bir alan kullanacaksanız parametreniz +20G olacaktır. Varsayılan olarak girilmesi halinde
 62. program kullanılabilir tüm alanı ayıracaktır:
 63. ::
 64. Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-15730687, default 15730687):
 65. 4. 'w' komutu ile sürücüdeki değişiklikler kaydedilir:
 66. ::
 67. Komut (yardım için m): w
 68. The partition table has been altered.
 69. Calling ioctl() to re-read partition table.
 70. Syncing disks.
 71. Dosya sisteminin oluşturulması
 72. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 73. Formatlan bölümün kullanılabilmesi için bölümde linux dosya sistemi oluşturulur:
 74. .. code:: bash
 75. mkfs.ext4 /dev/sdax
 76. Dosya sisteminin bağlanması
 77. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 78. Kurluma hazırlanan bölüm host sisteme bağlanır:
 79. .. code:: bash
 80. mount /dev/sdax /mnt
 81. Kurulum
 82. --------------------
 83. 1. Host sistemdeki mevcut dosya sistemi hedefe kopyalanır:
 84. .. code:: bash
 85. cp -axvu / /mnt
 86. 2. initramfs (başlatıcı) oluşturulur:
 87. .. code:: bash
 88. mount --bind /dev /mnt/dev
 89. mount --bind /sys /mnt/sys
 90. mount --bind /proc /mnt/proc
 91. chroot /mnt dracut -N --force --xz --omit systemd /boot/initrd
 92. 3. Gerekli grub ayarlarını yapılır:
 93. .. code:: bash
 94. grub-install --force --boot-directory=/mnt/boot /dev/sdy
 95. chroot /mnt grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
 96. Sistemin başlatılması
 97. ---------------------
 98. Bu andan itibaren makinenizi kurulum medyası olamadan boot ederek milis sistemine ulaşabilirsiniz.