Milis Linux 2.0 Site
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

175 lines
4.4KB

 1. Mps ile Milis Linux Yapımı
 2. ===================================
 3. .. toctree::
 4. :maxdepth: 2
 5. :caption: Contents:
 6. #. Gerekli çevre değişkenleri ayarlanır:
 7. .. code:: bash
 8. export MPS_PATH=/opt/mps
 9. export MILIS_PATH=/tmp/sys/usr/milis
 10. #. mps kaynak kodu indirilip derlenir:
 11. .. code:: bash
 12. git clone https://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/mps $MPS_PATH
 13. cd $MPS_PATH
 14. bash derle.sh $MPS_PATH
 15. #. mps gerekli konfigürasyon ayarlarını yaptğınından dolayı ilk çalıştığında:
 16. .. code:: bash
 17. cd bin
 18. ./mps
 19. MPS öntanımlı ayarlar yüklendi.
 20. Lütfen mps'i yeniden çalıştırın!
 21. uyarısını verecektir. Bu adımdan sonra mps kurulumu tamamlanmış olur.
 22. Kontrol etmek için:
 23. .. code:: bash
 24. ./mps -v
 25. MPS 2.0.4 - Milis Paket Sistemi milisarge@gmail.com
 26. #. mps'in paketleri nereden alacağını belirlemek için gerekli ayarlar yapılır:
 27. .. code:: bash
 28. nano ../conf/conf.lua
 29. #. Dizin sistemi ve MPS'nin ilklenmesini --kok değerine göre verilen dizinde oluşturulur:
 30. .. code:: bash
 31. ./mps --ilkds --ilk --kok=/tmp/sys
 32. #. Gerekli güncellemeleri yapar; talimatname, depo ve betik:
 33. .. code:: bash
 34. ./mps gun -GPB --kok=/tmp/sys
 35. #. Minimal bir sistem ortamı kurmak için gerekli paketler indirilir ve yüklenir:
 36. .. code:: bash
 37. ./mps kur --dosya=/tmp/sys/usr/milis/talimatname/1/ortam.order --kurkos=0 --koskur=0 --kok=/tmp/sys
 38. .. note::
 39. 'order' dosyası minimal bir sistemi kurmak için gerekli dosyaları **sıralı** bir liste
 40. olarak içerir. Dosya istek doğrultusunda düzeltilebilir veye yerine başka bir dosya kullanılabilir.
 41. Fakat ne yaptığınızı kesin olarak bilmediğiniz takdirde belirtilen dosyayı kullanmanız
 42. önerilir.
 43. #. mps kurulum dizininin altına kopyalanır:
 44. .. code:: bash
 45. cp -r $MPS_PATH /tmp/sys/usr/milis/mps
 46. #. chroot içine girilir:
 47. .. code:: bash
 48. ./enter-chroot /tmp/sys
 49. #. mps'nin altındaki lua modulleri derlenir:
 50. .. code:: bash
 51. cd /usr/milis/mps
 52. bash derle.sh
 53. #. Gerekli temel ve ek servisler kurulur ardından güncellemeler çalıştırılır:
 54. .. code:: bash
 55. cd /usr/milis/ayarlar/servisler
 56. make install
 57. make kur-random
 58. .. code:: bash
 59. update-ca-certificates --fresh
 60. .. code:: bash
 61. cd /opt
 62. mps gun -H
 63. #. Minimal bir sistem kurmak için gerekli paketler indirilir ve yüklenir:
 64. .. code:: bash
 65. mps kur --dosya=/usr/milis/ayarlar/iso/minimal.pliste # minimal sistem
 66. mps kur --dosya=/usr/milis/ayarlar/iso/xorg.pliste # + X altyapısı
 67. mps kur --dosya=/usr/milis/ayarlar/iso/xfce4.pliste # + XFCE4 masaüstü
 68. mps kur --dosya=/usr/milis/ayarlar/iso/cesitli.pliste # + günlük uygulamalar
 69. #. canlı sistem için initramfs üretilir:
 70. .. code:: bash
 71. rm -f /boot/initramfs.img
 72. dracut -N --force --xz --add 'dmsquash-live pollcdrom' --omit systemd /boot/initrd_live `ls /usr/lib/modules`
 73. #. Yerelleştirme ayarları yapılır (Türkçe için ve minimal sistem kullanımında uygulanır.):
 74. .. code:: bash
 75. # nano /etc/sysconfig/rc.site
 76. UNICODE=1
 77. KEYMAP="trq"
 78. FONT="drdos8x16 -m 8859-15" #değerleri atanır.
 79. # nano /etc/sysconfig/clock
 80. UTC=1
 81. TIMEZONE="Europe/Istanbul"
 82. #. Canlı sistem ayarları yapılır.
 83. .. code:: bash
 84. echo ". /etc/profile" > /root/.bashrc
 85. echo "LANG=tr_TR.UTF-8" >> /etc/environment
 86. # aşağıdaki ayarlar X için gerekli
 87. echo "tr" > /root/.Xkbmap
 88. usermod -a -G pulse-access root
 89. .. note::
 90. * /usr/milis/mps/conf/conf.lua dosyası içinde sistem için gerekli depo bilgilerini güncelleyin!
 91. * Canlı kullanıcı için gerekli grup izinlerini(ses, ağ, vb erişimler) ayarlayın!
 92. * Masaüstü için gerekli klavye ayarlarını yapın!
 93. * Masaüstü için gerekli .xinitrc dosyasını ayarlayın!(Lightdm için gerekmez)
 94. #. Önbellekteki paket arşivleri temizlenir, ortamdan çıkılır ve komut tarihçesi temizlenir:
 95. .. code:: bash
 96. rm -f /var/cache/mps/depo/*.mps.lz ; rm -f /tmp/*.log
 97. exit
 98. rm -f /tmp/sys/root/.bash_history
 99. #. iso yapılmak istenen dizinin altına girilir ve imaj üretici indirilir:
 100. .. code:: bash
 101. cd /opt
 102. git clone https://notabug.org/milislinux/imaj-uretici-2
 103. #. Imaj oluşturma betiğiyle imaj oluşturma işlemi başlatılır:
 104. .. code:: bash
 105. /opt/imaj-uretici-2.0
 106. bash iso_olustur.sh /tmp/sys
 107. .. note::
 108. Oluşan imajın giriş bilgileri: root / toor