Milis Linux 2.0 Site
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

80 lines
2.0KB

 1. Milis Paket Sistemi
 2. ===================================
 3. .. toctree::
 4. :maxdepth: 2
 5. :caption: Contents:
 6. Milis Paket Sistemi (MPS) Milis Linux işletim sisteminin kendine özgü paket yöneticisidir.
 7. MPS paketlerin birbiriyle kararlı bir şekilde kurulum, silme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirir.
 8. MPS paket yönetiminde talimatname dizin yapısını kullanarak kaynak koddan derleme ve paket üretimini gerçekleştirirken
 9. paket depo bilgi dosyalarındaki paket bilgileriyle ikili paket yönetimini sağlar. Böylelikle hem derleme sistemine hem de
 10. derlenmiş paket sistemini uygulamış olur. MPS i kullanmak için merkezi depoya erişmenize gerek yoktur, kendi yerel deponuzu da
 11. kurarak gerekli paket güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 12. Kullanım
 13. --------------
 14. Temel Komutlar
 15. ^^^^^^^^^^^^^^
 16. #. Yardım
 17. .. code:: bash
 18. mps -h
 19. mps --help
 20. mps işlev -h # ilgili işlev ile ilgili yardım menüsü
 21. #. Güncelleme:
 22. .. code:: bash
 23. mps gun -M # paket yöneticisi güncellemesi
 24. mps gun -P # paket depo güncellemesi
 25. mps gun -B # betik depo güncellemesi
 26. mps gun -H # tüm depoların güncellenmesi
 27. mps gun -S # sistem güncellemesi - hazır değil!
 28. #. Kurulum:
 29. .. code:: bash
 30. mps kur paket_adi / paket_adi.mps.lz
 31. mps kur -d paket_listesi_dosyasi # Dosyadan kurar
 32. #. Silme:
 33. .. code:: bash
 34. mps sil paket_adi
 35. #. Derleme:
 36. .. code:: bash
 37. mps der paket_adi # gerekleriyle derler
 38. mps der paket_adi -t # tekil paket derleme
 39. #. Arama:
 40. .. code:: bash
 41. mps ara paket_adi -t # talimatnamede arar
 42. mps ara paket_adi -p # paket depoda arar
 43. #. Bilgi:
 44. .. code:: bash
 45. mps bil paket_adi # paket veya talimat hakkında bilgi sağlar
 46. mps bil paket_adi --kk # paketin kurulu olma durum bilgisi verir
 47. mps bil paket_adi --kdl # paketin kurulu dosyalarını gösterir
 48. #. Sorgulama:
 49. .. code:: bash
 50. mps sor -L # sistemdeki kurulu paket listesini verir