Milis Linux 2.0 Site
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

107 lines
4.7KB

 1. <html lang="en">
 2. <head>
 3. <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
 4. <title>Milis Linux</title>
 5. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
 6. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 7. <meta name="description" content="" />
 8. <meta name="author" content="m.numan.ince" />
 9. <link rel="canonical" href="https://www.milislinux.org/" />
 10. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/bootstrap.css" />
 11. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/font-awesome.css" />
 12. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/theme.css" />
 13. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/markdown.css" />
 14. <script src="/js/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
 15. <script src="/js/popper.min.js" integrity="sha384-vFJXuSJphROIrBnz7yo7oB41mKfc8JzQZiCq4NCceLEaO4IHwicKwpJf9c9IpFgh" crossorigin="anonymous"></script>
 16. <script src="/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-alpBpkh1PFOepccYVYDB4do5UnbKysX5WZXm3XxPqe5iKTfUKjNkCk9SaVuEZflJ" crossorigin="anonymous"></script>
 17. <style>
 18. body {
 19. background-color: #5D6C53;
 20. }
 21. .text-center a {
 22. color:black;
 23. }
 24. .milis-info {
 25. color: black;
 26. }
 27. </style>
 28. </head>
 29. <body>
 30. <?php include "../header.html"; ?>
 31. <div id="home" class="headline-container jumbotron">
 32. <p>
 33. <div class="markdown-body">
 34. <b>
 35. <h2 class="title">Milis Linux 2.0 Sürümleri</h2>
 36. Milis Linux 2.0 için kararlı sürüm çalışmaları devam etmektedir. Ön deneme çalışması olarak Minimal ve XFCE4 imajları mevcuttur.<p>
 37. <p>
 38. <ul>
 39. <li> <a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/iso/milis-2.0-xfce4-alfa10.21.iso">Milis 2.0 Alfa Xfce4 Masaüstü</a></li>
 40. <li> <a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/iso/milis-2.0-min-alfa10.20.iso">Milis 2.0 Alfa Minimal </a></li>
 41. </ul>
 42. <p>
 43. <h3>Giriş Bilgileri</h3>
 44. giriş : root<p>
 45. şifre : toor
 46. <p>
 47. Milis Linux'u ilk açtığınızda ağ bağlantınızı yaptıktan sonra terminal uygulamasını açıp:
 48. <pre>mps gun -H</pre>
 49. komutunu verdiğinizde son güncel değişiklikler çekilecektir.
 50. Kurulum için masaüstündeki Milis Kurulum uygulamasını(henüz hazır değil) kullanabildiğiniz gibi aşağıdaki konsol komutunu da kullanabilirsiniz:
 51. <pre>sudo milis-kur</pre>
 52. <h2 class="title">Milis Linux 1.0 Sürümleri</h2>
 53. Milis Linux şu an için 64 bit destekli üç farklı güncel masaüstü seçeneğiyle gelmektedir. <p>
 54. Xfce4, Milis Linux tarafından resmi olarak desteklenen tek masaüstüdür. <br>
 55. Mate, Gnome ve diğer masaüstü sürümleri test amacıyla oluşturulmuştur ve güncel olmayabilir.
 56. <p>
 57. <ol>
 58. <li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso">Milis 1.0 Atilla 2018.12.31 Xfce4 Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Kararlı-Yuvarlanan) (<strong>tavsiye edilen</strong>)</a><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso.sha256sum">shasum</a></li>
 59. <li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-mate-201806051702.iso">Milis 1.0 Atilla 2018.06.05 MATE Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Deneme Sürüm) </a><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-mate-201806051702.iso.sha256sum">shasum</a></li>
 60. <li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-gnome-201709131936.iso">Milis 1.0 Atilla 2017.09.13 Gnome Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Deneme Sürüm) </a></li>
 61. </ol>
 62. <h2>Yansılar</h2>
 63. Yansı sunucuları kullanmak indirme hızınızı arttırabilir. Yansı sunucularımız ile ilgili detaylı bilgiye <a href="https://milislinux.org/milis-linux-yansi-adresleri/">bu sayfadan</a> erişebilirsiniz.
 64. <h2>Giriş Bilgileri</h2>
 65. <strong>milis</strong> isimli canlı kullanıcı ile sisteme giriş yapılmaktadır.
 66. <ul id="elements">
 67. <li><i class="fa fa-angle-right"></i> kullanıcı giriş : milis</li>
 68. <li><i class="fa fa-angle-right"></i> kullanıcı şifre : milis</li>
 69. <li><i class="fa fa-angle-right"></i> root giriş : root</li>
 70. <li><i class="fa fa-angle-right"></i> root şifre : milis</li>
 71. </ul>
 72. Milis Linux'u ilk açtığınızda ağ bağlantınızı yaptıktan sonra terminal uygulamasını açıp:
 73. <pre>mps -GG &amp;&amp; mps guncelle</pre>
 74. komutunu verdiğinizde son güncel değişiklikler çekilecektir.
 75. Kurulum için masaüstündeki Milis Kurulum uygulamasını kullanabildiğiniz gibi aşağıdaki konsol komutunu da kullanabilirsiniz:
 76. <pre>sudo kurulum</pre>
 77. Milis Linux'u kurulumunu yaptıktan sonra:
 78. <pre>mps yukselt</pre>
 79. komutunu verdiğinizde sisteminizdeki uygulamaların güncellemesini yapabilirsiniz.
 80. </b>
 81. </div>
 82. </div>
 83. <?php include "../footer.html"; ?>
 84. </body>
 85. </html>