Milis Linux 2.0 Site
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

167 lines
12KB

 1. <!doctype html>
 2. <html lang="en">
 3. <head>
 4. <meta charset="utf-8">
 5. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 6. <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="img/logo.png">
 7. <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="img/logo.png">
 8. <link href="/css/tailwind.min.css" rel="stylesheet">
 9. <title>Milis Linux</title>
 10. <style>
 11. #menu-toggle:checked + #menu {
 12. display: block;
 13. }
 14. /* Background Gradient for Analagous Colors */
 15. .gradient2
 16. {
 17. background-color: #534220;
 18. /* For WebKit (Safari, Chrome, etc) */
 19. background: #534220 -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#425320), to(#534220)) no-repeat;
 20. /* Mozilla,Firefox/Gecko */
 21. background: #534220 -moz-linear-gradient(top, #425320, #534220) no-repeat;
 22. /* IE 5.5 - 7 */
 23. filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#534220) no-repeat;
 24. /* IE 8 */
 25. -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#425320)" no-repeat;
 26. }
 27. </style>
 28. </head>
 29. <body class="antialiased gradient2">
 30. <!<body class="antialiased" style="background-color: #425320">
 31. <header class="lg:px-16 px-6 bg-white flex flex-wrap items-center lg:py-0 py-2">
 32. <div class="flex-1 flex justify-between items-center">
 33. <a href="/">
 34. <!-- <img border="0" alt="milis" src="img/logo.png" width="100" height="100"> -->
 35. MİLİS LİNUX
 36. </a>
 37. </div>
 38. <label for="menu-toggle" class="pointer-cursor lg:hidden block"><svg class="fill-current text-gray-900" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20"><title>menu</title><path d="M0 3h20v2H0V3zm0 6h20v2H0V9zm0 6h20v2H0v-2z"></path></svg></label>
 39. <input class="hidden" type="checkbox" id="menu-toggle" />
 40. <div class="hidden lg:flex lg:items-center lg:w-auto w-full" id="menu">
 41. <nav>
 42. <ul class="lg:flex items-center justify-between text-base text-gray-700 pt-4 lg:pt-0">
 43. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/indir/">İNDİR</a></li>
 44. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
 45. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/destek/">DESTEK</a></li>
 46. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
 47. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
 48. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/blog/">BLOG</a></li>
 49. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
 50. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
 51. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400 lg:mb-0 mb-2" href="/sss/">SSS</a></li>
 52. </ul>
 53. </nav>
 54. <a href="#" class="lg:ml-4 flex items-center justify-start lg:mb-0 mb-4 pointer-cursor">
 55. <img class="rounded-full w-10 h-10 border-2 border-transparent hover:border-indigo-400" src="/img/logo.png" alt="Milis Linux">
 56. </a>
 57. </div>
 58. </header>
 59. <div class="px-4">
 60. <div class="max-w-3xl bg-white rounded-lg mx-auto my-16 p-16">
 61. <span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/></span>
 62. <h1 class="text-2xl font-medium mb-2">Sıkça Sorulan Sorular</h1>
 63. <!-- <h2 class="font-medium text-sm text-indigo-400 mb-4 uppercase tracking-wide">Responsive Navbar</h2> f-->
 64. <p class=p-1></p>
 65. Milis Linux ( <b>Mil</b>li <b>İ</b>şletim <b>S</b>istemi ) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz olması ve sekteye uğramış
 66. olma durumları göz önünde bulundurularak 2016 yılında gönüllü olarak başlatılmış Linux tabanlı bir işletim sistemi projesidir.
 67. Milis Linux özgünlüğü yakalamak adına <strong>LFS (Linux From Stratch)</strong> yani <strong>"Sıfırdan Linux"</strong>
 68. yapım tekniğinden faydalanılarak geliştirilmiştir. Bu doğrultuda kendine özgü paket yönetim sistemine (Milis Paket Sistemi)
 69. ve özgün uygulamalara sahiptir. Gelişim prensibi olarak daimi gönüllük esasına dayanmakta olup ülkemizin bilişimdeki
 70. katma değerinin artırılmasını gaye edinmiştir.
 71. <p class=p-5></p>
 72. <h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">
 73. Linux tabanlı bir işletim sistemi milli/yerli olarak nitelendirilerek ne kastediliyor?</h2>
 74. <p class=p-1></p>
 75. Teknolojinin kümülatif bir şekilde geldiği nokta incelenirse milli olmak bir anlam ifade etmiyor olabilir.
 76. Aynı şekilde Milis Linux'a bakarsak, çekirdek başta olmak üzere birçok yazılım parçasının yerli ve yabancı geliştiricilerin ortak çalışmasının
 77. ürünü olduğu görülmektedir. Bizim milli ve yerli olmaktan kastımız, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan tüketim kültürünün
 78. kırılması adına yerli beyinlerin ve imkanların kullanılarak ülkemiz üzerindeki teknolojik hemegonyanın kaldırılması için yapılması gerekendir.
 79. Bu yolda verdiğimiz uğraş sayesinde, zaman içerisinde ülkemizin, işletim sistemi ve yazılım düzeyinde özgürleşip küresel kapalı
 80. sistem ekosistemlerin boyunduruğu altından kalkacağına inanıyoruz. Bu noktada üretime dahil olarak ve diğer insanları da üretime teşvik
 81. ederek bu milletin bir bireyi olma bilincinde bilgi ve birikimlerimizi ülkemiz ve insalık için faydaya sunmuş bulunuyoruz.
 82. Aslında Milis Linux, "Milli İşletim Sistemi" başlığı ile ortaya bir ideal koymaktadır. İşte bu ideal doğrultusunda <strong>projenin
 83. Milli nitelendirilmesi ülkemizi seven ve birşeyler üretmek isteyenlerin birlikteliğine atıftır</strong>.
 84. <p class=p-5></p>
 85. <h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">
 86. Milis neden sıfırdan bir Linux işletim sistemi olarak ortaya çıktı ? Mevcut Linux sistemlerinden biri temel alınamaz mıydı?</h2>
 87. <p class=p-1></p>
 88. Mevcut işletim sistemlerinin ciddi çıkış nedenlerini incelersek bir önceki veya var olan sistemlerin eksikliğini tamamlamak üzere ortaya çıkmıştır.
 89. Daha önce gözlemlediğimiz sistemlerdeki sorunları çözmek ve faydalı özelliklerinin daha geliştirilmesi için yeni bir işletim sistemi üzerinde duruyoruz.
 90. Yeni bir işletim sistemi çalışmaları tekerleğin yeniden icat edilmesi olarak görülmemelidir.
 91. Çünkü Milis Linux'ta güncel teknolojileri sorunsuz bir şekilde birleştirip önce kendi insanımızın sonra insanlığın daha kolay kullanımına
 92. sunmayı hedefliyoruz. Bunun için yeni bir paket yöneticisi geliştiriyoruz. MPS (Milis Paket Sistemi), etkin Linux uyumlu uygulamalarını,
 93. Kabuk(Shell) betik diliyle organize edip paket yönetimini etkin ve sorunsuz şekilde sağlayan bir paket yöneticisidir.
 94. Ayrıca <strong>Milis Linux'un genç geliştiriciler için Türkçe açık kaynak kodlu olması sebebiyle bir işletim sistemi ve özgür yazılım geliştirme okulu olarak görülmesini istiyoruz.</strong>
 95. <p class=p-5></p>
 96. <h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">Milis Linux hangi kullanıcı kitlesini hedefliyor?</h2>
 97. <p class=p-1></p>
 98. <em>Kısaca 7'den 77'ye başta ülkemiz olmak üzere her bilgisayar kullanıcısını !</em>
 99. Kullanıcı isteklerini karşılayabilmek için, diğer Linux sistemlerinde sevilen özellikleri birleştirerek, içinde kendimize özgü yazılımlarla birlikte kararlı ve kullanımı kolay bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki çoçuklarımız yerli bir işletim sistemiyle gözlerini açıp ilk onu kullasınlar. Yazılım geliştiricilerimiz de yine bu sistem üzerinde özgürce uygulamalarını geliştirsin. <strong>Devletimizin kurumları, ticari kuruluşlar ve ev kullanıcıları da bağımsız bir işletim sistemi ile bilgisayar işlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde halledebilsin</strong>. Böylelikle bilişim ekosisteminde dış boyunduruktan kurtulup kendi özgür ekosistemimizi kurabileceğimize inanıyoruz.
 100. <p class=p-5></p>
 101. <h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">Milis kelime olarak başka bir anlamı hedefliyor mu?</h2>
 102. <p class=p-1></p>
 103. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Milis sözcüğünün esas açılımı "<em>Mil</em>li <em>İ</em>şletim <em>S</em>istemi" olmakla beraber
 104. aslen askeri bir anlamı olan "milis" kavramıyla anlam örtüştürülmesi; "<strong>Milli nitelikte bir projenin daimi gönüllük esasına dayalı olarak,
 105. milli/yerli unsurlarla gayretli bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği</strong>" üzerinedir<strong>.
 106. </strong>
 107. <p class=p-5></p>
 108. <h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">Milis Linux 1.0'ın kod ismi neden Atilla?</h2>
 109. <p class=p-1></p>
 110. Milis Linux, milletimizin binlerce yıllık tarihiyle beslenerek idealize olmaktadır. Sürüm kod adlarında da tarihimizde iz bırakan ş
 111. ahsiyetleri bu etkiyi yansıtmak için kullanmaktadır.
 112. Atilla (Attila) Han bilindiği üzere Avrupa Hun Devleti'nin ünlü hükümdarıdır. Atilla stratejik bir savaş zekasına sahip olduğu gibi
 113. itici bir kuvvetle Avrupanın etnik ve siyasi yapısını değiştirmiştir. <strong>Biz de aynı ruhla yazılımsal olarak itici bir kuvvetle
 114. ülkemizin bilişimde yeniden harekete geçmesini istiyoruz. İşletim sistemi çalışmaları bu bağlamda çok önemlidir</strong>. Bu nedenle
 115. ilk sürümümüz olan 1.0'ın kod adı <strong>Atilla</strong> olarak adlandırıldı.
 116. <p class=p-5></p>
 117. <h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">Milis Linux günlük kullanıcılar için gerekli paketler seviyesinde ne durumda? Ayrıca indirip kurulumu yaptıktan sonra kullanıma geçebilir miyim?</h2>
 118. <p class=p-1></p>
 119. Milis işletim sistemi olarak her gün depomuza uygulama kategorilerini dikkate alarak ve <strong>kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda
 120. yeni paketler ekliyoruz</strong>. Sistem her türlü paketin derlenip paketlenmesine imkan sağlamaktadır. Geliştirici ve katkı sunanlarımız
 121. çoğaldıkça paket sayımız da hergün artacaktır. Milis İşletim Sistemi <a id="indir" href="/indir">İndir</a>
 122. sayfasından çalışan-kurulan imaj dosyasını indirip hem canlı test edebilirsiniz hem de bilgisayarınıza kurup günlük kullanıma geçebilirsiniz.
 123. <p class=p-5></p>
 124. <h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">Milis İşletim Sistemine nasıl katkıda bulunabilirim?</h2>
 125. <p class=p-1></p>
 126. Katkıda bulunmak isteyen arkadaşlardan öncelikli isteğimiz Milis sistemini ister sanala ister sabit disklerine kurup sistemin hem uygulama
 127. hem günlük kullanım düzeyinde test edilmesidir. <strong>Bize yapılan geri dönüşler doğrultusunda Milis İşletim Sistemi son kullanıcı için
 128. elverişli ortamın sağlanması hedefine daha kolay varacaktır</strong>. Ayrıca kullanım pratikliğine erişenler yazılı ve görsel medya içeriği
 129. hazırlanmasından paket üretimine kadar ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri alanda bizimle koordineli bir şekilde katkıda bulunabilirler.
 130. <strong>Sizin samimi ve özverili gayretlerinizle Milis Linux Projesinin hergün ülkemiz için daha faydalı hale geleceğine inanıyoruz.</strong>
 131. </div>
 132. </div>
 133. <footer class='w-full text-center border-t border-grey p-4'>
 134. <p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
 135. Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
 136. ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
 137. 2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
 138. Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
 139. <a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
 140. </p>
 141. </footer>
 142. </body>
 143. </html>