Milis Linux 2.0 Site
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

61 lines
2.5KB

 1. <html>
 2. <head>
 3. <title>Milis Linux</title>
 4. <link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
 5. <link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
 6. <meta charset="UTF-8">
 7. <link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
 8. </head>
 9. <body>
 10. <nav id="header">
 11. <ul id="menu">
 12. <li>MİLİS</li>
 13. <li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
 14. <li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
 15. <li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
 16. <li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
 17. <li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
 18. <li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
 19. <li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
 20. <li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
 21. <li><a href="/sss/">SSS</a></li>
 22. </ul>
 23. </nav>
 24. <!--
 25. -->
 26. <main>
 27. <div id="intro">
 28. <!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
 29. <span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2></span>
 30. <h3 class="bold"></h3>
 31. <p>Milis Linux (Milli İşletim Sistemi) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz ve sekteye uğramış olması
 32. göz önünde bulundurularak 2016 yılında gönüllü olarak başlatılmış, 2019 yılı itibariyle
 33. Akdeniz Üniversitesi BAP Projesi olarak desteklenen Linux tabanlı bir işletim sistemi projesidir.</p>
 34. <p>Milis Linux özgünlüğü yakalamak adına LFS (Linux From Stratch) yani <b>"Sıfırdan Linux"</b> yapım tekniğinden
 35. faydalanılarak geliştirilmiştir. Bu doğrultuda kendine özgü paket yönetim sistemine (Milis Paket Sistemi)
 36. ve özgün uygulamalara sahiptir. </p>
 37. <p>Milis Linux Projesi, açık kaynak ve özgür yazılım geliştirme prensiplerine dayanmakta
 38. olup ülkemizin bilişimdeki katma değerinin artırılmasını ideal edinmiştir. </p>
 39. </div>
 40. </main>
 41. </body>
 42. <p>
 43. <hr width="100%" />
 44. <p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
 45. Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
 46. ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
 47. 2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
 48. Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
 49. <a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
 50. </p>
 51. </html>