Milis Linux 2.0 Site
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

97 lines
5.4KB

 1. <!doctype html>
 2. <html lang="en">
 3. <head>
 4. <meta charset="utf-8">
 5. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 6. <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="img/logo.png">
 7. <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="img/logo.png">
 8. <link href="/css/tailwind.min.css" rel="stylesheet">
 9. <title>Milis Linux</title>
 10. <style>
 11. #menu-toggle:checked + #menu {
 12. display: block;
 13. }
 14. /* Background Gradient for Analagous Colors */
 15. .gradient2
 16. {
 17. background-color: #534220;
 18. /* For WebKit (Safari, Chrome, etc) */
 19. background: #534220 -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#425320), to(#534220)) no-repeat;
 20. /* Mozilla,Firefox/Gecko */
 21. background: #534220 -moz-linear-gradient(top, #425320, #534220) no-repeat;
 22. /* IE 5.5 - 7 */
 23. filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#534220) no-repeat;
 24. /* IE 8 */
 25. -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#425320)" no-repeat;
 26. }
 27. </style>
 28. </head>
 29. <body class="antialiased gradient2">
 30. <!<body class="antialiased" style="background-color: #425320">
 31. <header class="lg:px-16 px-6 bg-white flex flex-wrap items-center lg:py-0 py-2">
 32. <div class="flex-1 flex justify-between items-center">
 33. <a href="/">
 34. <!-- <img border="0" alt="milis" src="img/logo.png" width="100" height="100"> -->
 35. MİLİS LİNUX
 36. </a>
 37. </div>
 38. <label for="menu-toggle" class="pointer-cursor lg:hidden block"><svg class="fill-current text-gray-900" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20"><title>menu</title><path d="M0 3h20v2H0V3zm0 6h20v2H0V9zm0 6h20v2H0v-2z"></path></svg></label>
 39. <input class="hidden" type="checkbox" id="menu-toggle" />
 40. <div class="hidden lg:flex lg:items-center lg:w-auto w-full" id="menu">
 41. <nav>
 42. <ul class="lg:flex items-center justify-between text-base text-gray-700 pt-4 lg:pt-0">
 43. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/indir/">İNDİR</a></li>
 44. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
 45. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/destek/">DESTEK</a></li>
 46. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
 47. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
 48. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/blog/">BLOG</a></li>
 49. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
 50. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
 51. <li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400 lg:mb-0 mb-2" href="/sss/">SSS</a></li>
 52. </ul>
 53. </nav>
 54. <a href="#" class="lg:ml-4 flex items-center justify-start lg:mb-0 mb-4 pointer-cursor">
 55. <img class="rounded-full w-10 h-10 border-2 border-transparent hover:border-indigo-400" src="/img/logo.png" alt="Milis Linux">
 56. </a>
 57. </div>
 58. </header>
 59. <div class="px-4">
 60. <div class="max-w-3xl bg-white rounded-lg mx-auto my-16 p-16">
 61. <span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/></span>
 62. <h1 class="text-2xl font-medium mb-2">Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h1>
 63. <!-- <h2 class="font-medium text-sm text-indigo-400 mb-4 uppercase tracking-wide">Responsive Navbar</h2> f-->
 64. <p class="p-1">Milis Linux (Milli İşletim Sistemi) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz ve sekteye uğramış olması
 65. göz önünde bulundurularak 2016 yılında gönüllü olarak başlatılmış, 2019 yılı itibariyle
 66. Akdeniz Üniversitesi BAP Projesi olarak desteklenen Linux tabanlı bir işletim sistemi projesidir.</p>
 67. <p class="p-1">Milis Linux özgünlüğü yakalamak adına LFS (Linux From Stratch) yani <b>"Sıfırdan Linux"</b> yapım tekniğinden
 68. faydalanılarak geliştirilmiştir. Bu doğrultuda kendine özgü paket yönetim sistemine (Milis Paket Sistemi)
 69. ve özgün uygulamalara sahiptir. </p>
 70. <p class="p-1">Milis Linux Projesi, açık kaynak ve özgür yazılım geliştirme prensiplerine dayanmakta
 71. olup ülkemizin bilişimdeki katma değerinin artırılmasını ideal edinmiştir. </p>
 72. </div>
 73. </div>
 74. <footer class='w-full text-center border-t border-grey p-4'>
 75. <p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
 76. Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
 77. ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
 78. 2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
 79. Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
 80. <a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
 81. </p>
 82. </footer>
 83. </body>
 84. </html>