Browse Source

yeni-tema

master
milisarge 11 months ago
parent
commit
de32f2e09f
2 changed files with 144 additions and 48 deletions
  1. +84
    -48
      index.html
  2. +60
    -0
      index.html.old

+ 84
- 48
index.html View File

@@ -1,60 +1,96 @@
<html>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>Milis Linux</title>
<link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="img/logo.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="img/logo.png">
<link href="/css/tailwind.min.css" rel="stylesheet">
<title>Milis Linux</title>

<style>
#menu-toggle:checked + #menu {
display: block;
}
/* Background Gradient for Analagous Colors */
.gradient2
{
background-color: #534220;
/* For WebKit (Safari, Chrome, etc) */
background: #534220 -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#425320), to(#534220)) no-repeat;
/* Mozilla,Firefox/Gecko */
background: #534220 -moz-linear-gradient(top, #425320, #534220) no-repeat;
/* IE 5.5 - 7 */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#534220) no-repeat;
/* IE 8 */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#425320)" no-repeat;
}

</style>
</head>
<body>
<nav id="header">
<ul id="menu">
<li>MİLİS</li>
<li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<!--
-->

<main>
<body class="antialiased gradient2">
<!<body class="antialiased" style="background-color: #425320">
<header class="lg:px-16 px-6 bg-white flex flex-wrap items-center lg:py-0 py-2">
<div class="flex-1 flex justify-between items-center">
<a href="/">
<!-- <img border="0" alt="milis" src="img/logo.png" width="100" height="100"> -->
MİLİS LİNUX
</a>
</div>

<label for="menu-toggle" class="pointer-cursor lg:hidden block"><svg class="fill-current text-gray-900" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20"><title>menu</title><path d="M0 3h20v2H0V3zm0 6h20v2H0V9zm0 6h20v2H0v-2z"></path></svg></label>
<input class="hidden" type="checkbox" id="menu-toggle" />

<div id="intro">
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2></span>
<h3 class="bold"></h3>
<p>Milis Linux (Milli İşletim Sistemi) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz ve sekteye uğramış olması
<div class="hidden lg:flex lg:items-center lg:w-auto w-full" id="menu">
<nav>
<ul class="lg:flex items-center justify-between text-base text-gray-700 pt-4 lg:pt-0">
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400 lg:mb-0 mb-2" href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<a href="#" class="lg:ml-4 flex items-center justify-start lg:mb-0 mb-4 pointer-cursor">
<img class="rounded-full w-10 h-10 border-2 border-transparent hover:border-indigo-400" src="/img/logo.png" alt="Milis Linux">
</a>
</div>

</header>
<div class="px-4">
<div class="max-w-3xl bg-white rounded-lg mx-auto my-16 p-16">
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/></span>
<h1 class="text-2xl font-medium mb-2">Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h1>
<!-- <h2 class="font-medium text-sm text-indigo-400 mb-4 uppercase tracking-wide">Responsive Navbar</h2> f-->
<p class="p-1">Milis Linux (Milli İşletim Sistemi) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz ve sekteye uğramış olması
göz önünde bulundurularak 2016 yılında gönüllü olarak başlatılmış, 2019 yılı itibariyle
Akdeniz Üniversitesi BAP Projesi olarak desteklenen Linux tabanlı bir işletim sistemi projesidir.</p>
<p>Milis Linux özgünlüğü yakalamak adına LFS (Linux From Stratch) yani <b>"Sıfırdan Linux"</b> yapım tekniğinden
<p class="p-1">Milis Linux özgünlüğü yakalamak adına LFS (Linux From Stratch) yani <b>"Sıfırdan Linux"</b> yapım tekniğinden
faydalanılarak geliştirilmiştir. Bu doğrultuda kendine özgü paket yönetim sistemine (Milis Paket Sistemi)
ve özgün uygulamalara sahiptir. </p>
<p>Milis Linux Projesi, açık kaynak ve özgür yazılım geliştirme prensiplerine dayanmakta
<p class="p-1">Milis Linux Projesi, açık kaynak ve özgür yazılım geliştirme prensiplerine dayanmakta
olup ülkemizin bilişimdeki katma değerinin artırılmasını ideal edinmiştir. </p>
</div>
</div>
</div>
</main>
<footer class='w-full text-center border-t border-grey p-4'>
<p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
<a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
</p>
</footer>
</body>


<p>
<hr width="100%" />
<p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
<a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
</p>


</html>

+ 60
- 0
index.html.old View File

@@ -0,0 +1,60 @@
<html>
<head>
<title>Milis Linux</title>
<link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
</head>
<body>
<nav id="header">
<ul id="menu">
<li>MİLİS</li>
<li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<!--
-->

<main>

<div id="intro">
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2></span>
<h3 class="bold"></h3>
<p>Milis Linux (Milli İşletim Sistemi) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz ve sekteye uğramış olması
göz önünde bulundurularak 2016 yılında gönüllü olarak başlatılmış, 2019 yılı itibariyle
Akdeniz Üniversitesi BAP Projesi olarak desteklenen Linux tabanlı bir işletim sistemi projesidir.</p>
<p>Milis Linux özgünlüğü yakalamak adına LFS (Linux From Stratch) yani <b>"Sıfırdan Linux"</b> yapım tekniğinden
faydalanılarak geliştirilmiştir. Bu doğrultuda kendine özgü paket yönetim sistemine (Milis Paket Sistemi)
ve özgün uygulamalara sahiptir. </p>
<p>Milis Linux Projesi, açık kaynak ve özgür yazılım geliştirme prensiplerine dayanmakta
olup ülkemizin bilişimdeki katma değerinin artırılmasını ideal edinmiştir. </p>
</div>
</main>
</body>


<p>
<hr width="100%" />
<p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
<a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
</p>


</html>

Loading…
Cancel
Save