Browse Source

footer

master
milisarge 1 year ago
parent
commit
4c5fa754d6
1 changed files with 14 additions and 1 deletions
  1. +14
    -1
      index.html

+ 14
- 1
index.html View File

@@ -32,7 +32,7 @@
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2></span>
<h3 class="bold"></h3>
<p>Milis Linux ( Milli İşletim Sistemi ) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz ve sekteye uğramış olması
<p>Milis Linux (Milli İşletim Sistemi) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz ve sekteye uğramış olması
göz önünde bulundurularak 2016 yılında gönüllü olarak başlatılmış, 2019 yılı itibariyle
Akdeniz Üniversitesi BAP Projesi olarak desteklenen Linux tabanlı bir işletim sistemi projesidir.</p>
<p>Milis Linux özgünlüğü yakalamak adına LFS (Linux From Stratch) yani <b>"Sıfırdan Linux"</b> yapım tekniğinden
@@ -44,4 +44,17 @@
</main>
</body>


<p>
<hr width="100%" />
<p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
<a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
</p>


</html>

Loading…
Cancel
Save