diff --git a/blog/index.html b/blog/index.html index 4536b0f..29525e4 100644 --- a/blog/index.html +++ b/blog/index.html @@ -1,39 +1,80 @@ - + + - Milis Linux - - - - + + + + + + Milis Linux + + - - - - -
+ + +
+ + + + -
- -

Blog

- -

-

Milis Linux Gelişim Raporu 2016-2019

+ + +
+
+
+ + +

Milis Linux - Blog

+ + + +

Milis Linux Gelişim Raporu 2016-2019

2019 yılı itibariyle Milis Linux Projesi üç yılını tamamlarken, projenin tarihsel gelişim sürecini özetlersek;

@@ -54,25 +95,15 @@ İlerleyen aylarda Bilimsel Araştırma Proje planımız doğrultusunda daha sistematik bir geliştirme sürecine gireceğiz. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği bölümünden ilgili öğrencilerin projeye entegre edilmesiyle daha taze kana sahip ekip düzeyine ulaşılacaktır. Projemizin yerli beyinlerle kendi dilimizde geliştirme yapabilmesi , ülkemizin teknolojiyi kopyalamadan ziyade özgün bilişim çıktısı üretebilmesi bakımından da önem arz etmektedir. Yenilenen gelişim sürecimizde Milis Linux tanıtımı ve yaygınlık kazanabilmesi için üniversite ve üniversiteler arası seminer faaliyetlerimiz olacaktır. Ayrıca açık kaynak donanım araştırmalarımız kapsamında RISC-V işlemci mimarisi üzerinde Milis'in göçü ve Milis dağıtık güvenli ağ (Milis Meshnet) için ön çalışmalara başlanılacaktır. Aynı şekilde bu çalışmalar da projelendirilerek Tübitak ve üniversite desteklerinin sağlanılmasına çalışılacaktır.

M.Numan İNCE (Milis Linux Proje Kurucu ve Ana-Geliştiricisi) - +

--------------------------------------------------------------------------------------------

-

Milis Linux Akdeniz Üniversitesi Seminer Duyurusu (12-02-2019)

- -
- +

Milis Linux Akdeniz Üniversitesi Seminer Duyurusu (12-02-2019)

-
- - - -

Milis Linux 1.0 Atilla Xfce4 2018-12-31

- -

- +

--------------------------------------------------------------------------------------------

+

Milis Linux 1.0 Atilla Xfce4 2018-12-31

31-12-2018 tarihli yeni çalışan-kurulan imaj dosyamız oluşturuldu. - Değişiklikler:
  • Kernel Sürümü 4.19.2 ‘e güncellendi.
  • @@ -85,20 +116,20 @@
MİLİS LİNUX İNDİR shasum - -
- - -
- - - - - - - -
+ + + + + + + - - diff --git a/blog/index.html.old b/blog/index.html.old new file mode 100644 index 0000000..4536b0f --- /dev/null +++ b/blog/index.html.old @@ -0,0 +1,104 @@ + + + Milis Linux + + + + + + + + + + +
+ +
+ +

Blog

+ +

+

Milis Linux Gelişim Raporu 2016-2019

+

+ 2019 yılı itibariyle Milis Linux Projesi üç yılını tamamlarken, projenin tarihsel gelişim sürecini özetlersek; +

+ Milis Linux Projesi, anasayfada belirttiğimiz üzere "Milli İşletim Sistemi" geliştirme çalışması olarak 2016 yılında başlatılmış bir projedir. Projenin çıkış nedeni temel olarak ülkemizdeki işletim sistemi kapsamında yeterli araştırma ve geliştirmenin yapılamamasına dayanmaktadır. Yeterli görülmemesinin altında, yapılan çalışmaların, yöntemlerinin ve çıktılarının teknik ilerleme bazında tatmin edici olmayışı yatmaktadır. Bu şartlar doğrultusunda hızlı bir geliştirme ile Milis Linux 2016 Mart ayında ilk test sürümünü çıkarmıştır. +

+ Milis Linux bilindiği üzere bağımsız tabanlı bir Linux işletim sistemidir. Yani Linux çekirdeği temel alınarak kendi paket yönetim sistemiyle sıfır kaynak koddan derleme yöntemiyle sistemin oluşturulduğu bir yapıdadır. Milis Linux'un normal dağıtım ve sistemlerden ayrıldığı nokta kararlı ve güvenli bir milli işletim sistemi olma idealine sahip olmasıdır. Bunun için klasik Gnu/Linux takısına sahip olmayan bir geliştirme mantığına dayanmaktadır. Çünkü ülkemiz için gerekli olan bilimsel ilerleme belli kalıp felsefelerle yürütülemez. Gnu felsefesinin, Linux çekirdeğinin gelişimiyle açık kaynak ve özgür yazılım için öncü geliştirmelerde ve lisanslama katkılarında bulunduğu göz ardı edilemez. Fakat bilişimde teknik ilerleme kaydetmek için özgün yöntem ve kararlı amaçlara sahip olmak gerekir. Bu bağlamda bilimin milliyetinin olmayacağının gerçekliğinde milletlerin bilime katkısını ele almak gerekir. Türk milleti olarak tarihsel yaşam sürecimizde insanlığın yararına dönük ürettiğimiz çıktıları düşündüğümüzde; ülkemizin bilimde başarıyı yakalaması ve değer katkı sunabilmede öncü olabilmesi için kendi öz bilinciyle hareket etmek zorundalığı vardır. Milis Linux'un başlatılma ve geliştirilmesi bu düşünceye dayanmaktadır. Kısaca Milis, "Milli İşletim Sistemi" idealini daimi gönüllülük ilkesiyle gerçekleştirme ilkesini savunmaktadır. Çünkü milli nitelikte bir projenin başarıya ulaşması noktasında bu ilke çok önemlidir. Bu doğrultuda, ülkemizin ahlaki değerleri doğrultusunda devletimiz ve milletimiz için kararlı ve güvenli bir işletim sisteminin geliştirilmesi, projenin gelişim prensibi olarak kabul edilmektedir. +

+ Teknik olarak gelişen yapıyı anlatırsak; çekirdek (kernel) olarak donanımsal destek yaygınlığı bakımından Linux çekirdeği temel alınmıştır. Kendi özgün paket yönetim sistemimiz olan MPS (Milis Paket Sistemi), talimatname olarak adlandırdığımız bir yapıyla sıfır kaynak koddan derleyecek şekilde paket yönetimini sağlamaktadır. Ayrıca kurulum uygulaması, özelleştirilebilir imaj üretici, paket yönetim arayüzü gibi Milis'e ait özgün uygulamalar geliştirilmektedir. Masaüstü olarak farklı masaüstü uygulamaları deneysel olarak paketlense de sistem imajlarımızda öntanımlı olarak kullanım kararlılığı yüksek olan XFCE4 masaüstü tercih edilmiştir. Projemizin gelişimi, memleketin farklı yerlerinden gönüllü arkadaşlarımızın katkılarıyla pekişmiştir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımız ile anlatırsak; + Yaşar Çiv; paketleme, sistem test çalışmaları, uygulamaların Türkçeleştirilmesi ve yeni arkadaşların katılmasında, + Cihan Alkan; paketleme, sistem test çalışmaları, uygulamaların Türkçeleştirilmesi ve MEB için uyumluluk tarafı çalışmalarında, + Fatih Kaya; kurulum yöneticisi gibi özgün arayüz uygulamalarımızın geliştirilmesi ve tema çalışmalarında, + Furkan Kalkan; geliştirme destek ve site/forum sayfalarının hazırlanmasında, + Ümit Derelier; Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği desteği ile proje için site barındırma hizmetlerini sağlamış olup ayrıca dış ilişkilerin geliştirilmesi ve Milis'in tanıtımında, + Aydın Yakar; paket üretim sunucusunun sağlanması, geliştirme destek ve projemizin temsil edilmesi/tanıtılmasında emek harcadığı gibi Milis Linux tabanlı Komutan Linux pentest dağıtımının geliştirilmesinde, rol oynamışlardır. Ek olarak projeye kısa süreli de olsa katkı sunan arkadaşlarımız da olmaktadır. Tüm destekçilerimizin sunduğu katkılar bizim için değerlidir, sağ olsunlar. Fakat projenin ilerlemesinde kilit noktamız az ama devamlı katkı sunulmasına dayanmaktadır. İlerleyen süreçte de sorumluluklar bilincinde projenin dinamik gelişimi sürekli garanti altında tutulacaktır. +

+ Şahsım ise projenin, yukarıda bahsettiğimiz hedefler doğrultusunda idealize edilmesi ve teknik geliştirilmesinden sorumlu olarak 2018 yılında akademik eğitim hayatına tekrar başlayıp Milis Linux'un bilimsel gelişiminin sağlanması için çalışmalar başlattım. Çalışmalarım sonucu projemiz Akdeniz Üniversitesi'ne, Bilimsel Araştırma Projesi olarak sunulmuş ve 2019 yılı itibariyle desteklenmesine karar verilmiştir. Bu arada Milis Linux'un akademik platforma taşınmasında önayak olan ve desteklerini esirgemeyen Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Melih Günay hocama da ayrıca teşekkür ederim. Projenin üniversite tarafından desteklenmesi, akademik ilerleme ve deneyimler elde etmesi bakımından kazanılan güzel bir başarıdır. +

+ İlerleyen aylarda Bilimsel Araştırma Proje planımız doğrultusunda daha sistematik bir geliştirme sürecine gireceğiz. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği bölümünden ilgili öğrencilerin projeye entegre edilmesiyle daha taze kana sahip ekip düzeyine ulaşılacaktır. Projemizin yerli beyinlerle kendi dilimizde geliştirme yapabilmesi , ülkemizin teknolojiyi kopyalamadan ziyade özgün bilişim çıktısı üretebilmesi bakımından da önem arz etmektedir. Yenilenen gelişim sürecimizde Milis Linux tanıtımı ve yaygınlık kazanabilmesi için üniversite ve üniversiteler arası seminer faaliyetlerimiz olacaktır. Ayrıca açık kaynak donanım araştırmalarımız kapsamında RISC-V işlemci mimarisi üzerinde Milis'in göçü ve Milis dağıtık güvenli ağ (Milis Meshnet) için ön çalışmalara başlanılacaktır. Aynı şekilde bu çalışmalar da projelendirilerek Tübitak ve üniversite desteklerinin sağlanılmasına çalışılacaktır. +

+ M.Numan İNCE (Milis Linux Proje Kurucu ve Ana-Geliştiricisi) + + + +

Milis Linux Akdeniz Üniversitesi Seminer Duyurusu (12-02-2019)

+ +
+ + + +
+ + + +

Milis Linux 1.0 Atilla Xfce4 2018-12-31

+ +

+ + 31-12-2018 tarihli yeni çalışan-kurulan imaj dosyamız oluşturuldu. + + Değişiklikler: +

+ MİLİS LİNUX İNDİR + shasum + +
+

+ + + + + + + + + +
+ + + + diff --git a/css/tailwind.css b/css/tailwind.css new file mode 100644 index 0000000..3130f0c --- /dev/null +++ b/css/tailwind.css @@ -0,0 +1,35246 @@ +/*! normalize.css v8.0.1 | MIT License | github.com/necolas/normalize.css */ + +/* Document + ========================================================================== */ + +/** + * 1. Correct the line height in all browsers. + * 2. Prevent adjustments of font size after orientation changes in iOS. + */ + +html { + line-height: 1.15; /* 1 */ + -webkit-text-size-adjust: 100%; /* 2 */ +} + +/* Sections + ========================================================================== */ + +/** + * Remove the margin in all browsers. + */ + +body { + margin: 0; +} + +/** + * Render the `main` element consistently in IE. + */ + +main { + display: block; +} + +/** + * Correct the font size and margin on `h1` elements within `section` and + * `article` contexts in Chrome, Firefox, and Safari. + */ + +h1 { + font-size: 2em; + margin: 0.67em 0; +} + +/* Grouping content + ========================================================================== */ + +/** + * 1. Add the correct box sizing in Firefox. + * 2. Show the overflow in Edge and IE. + */ + +hr { + box-sizing: content-box; /* 1 */ + height: 0; /* 1 */ + overflow: visible; /* 2 */ +} + +/** + * 1. Correct the inheritance and scaling of font size in all browsers. + * 2. Correct the odd `em` font sizing in all browsers. + */ + +pre { + font-family: monospace, monospace; /* 1 */ + font-size: 1em; /* 2 */ +} + +/* Text-level semantics + ========================================================================== */ + +/** + * Remove the gray background on active links in IE 10. + */ + +a { + background-color: transparent; +} + +/** + * 1. Remove the bottom border in Chrome 57- + * 2. Add the correct text decoration in Chrome, Edge, IE, Opera, and Safari. + */ + +abbr[title] { + border-bottom: none; /* 1 */ + text-decoration: underline; /* 2 */ + -webkit-text-decoration: underline dotted; + text-decoration: underline dotted; /* 2 */ +} + +/** + * Add the correct font weight in Chrome, Edge, and Safari. + */ + +b, +strong { + font-weight: bolder; +} + +/** + * 1. Correct the inheritance and scaling of font size in all browsers. + * 2. Correct the odd `em` font sizing in all browsers. + */ + +code, +kbd, +samp { + font-family: monospace, monospace; /* 1 */ + font-size: 1em; /* 2 */ +} + +/** + * Add the correct font size in all browsers. + */ + +small { + font-size: 80%; +} + +/** + * Prevent `sub` and `sup` elements from affecting the line height in + * all browsers. + */ + +sub, +sup { + font-size: 75%; + line-height: 0; + position: relative; + vertical-align: baseline; +} + +sub { + bottom: -0.25em; +} + +sup { + top: -0.5em; +} + +/* Embedded content + ========================================================================== */ + +/** + * Remove the border on images inside links in IE 10. + */ + +img { + border-style: none; +} + +/* Forms + ========================================================================== */ + +/** + * 1. Change the font styles in all browsers. + * 2. Remove the margin in Firefox and Safari. + */ + +button, +input, +optgroup, +select, +textarea { + font-family: inherit; /* 1 */ + font-size: 100%; /* 1 */ + line-height: 1.15; /* 1 */ + margin: 0; /* 2 */ +} + +/** + * Show the overflow in IE. + * 1. Show the overflow in Edge. + */ + +button, +input { /* 1 */ + overflow: visible; +} + +/** + * Remove the inheritance of text transform in Edge, Firefox, and IE. + * 1. Remove the inheritance of text transform in Firefox. + */ + +button, +select { /* 1 */ + text-transform: none; +} + +/** + * Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari. + */ + +button, +[type="button"], +[type="reset"], +[type="submit"] { + -webkit-appearance: button; +} + +/** + * Remove the inner border and padding in Firefox. + */ + +button::-moz-focus-inner, +[type="button"]::-moz-focus-inner, +[type="reset"]::-moz-focus-inner, +[type="submit"]::-moz-focus-inner { + border-style: none; + padding: 0; +} + +/** + * Restore the focus styles unset by the previous rule. + */ + +button:-moz-focusring, +[type="button"]:-moz-focusring, +[type="reset"]:-moz-focusring, +[type="submit"]:-moz-focusring { + outline: 1px dotted ButtonText; +} + +/** + * Correct the padding in Firefox. + */ + +fieldset { + padding: 0.35em 0.75em 0.625em; +} + +/** + * 1. Correct the text wrapping in Edge and IE. + * 2. Correct the color inheritance from `fieldset` elements in IE. + * 3. Remove the padding so developers are not caught out when they zero out + * `fieldset` elements in all browsers. + */ + +legend { + box-sizing: border-box; /* 1 */ + color: inherit; /* 2 */ + display: table; /* 1 */ + max-width: 100%; /* 1 */ + padding: 0; /* 3 */ + white-space: normal; /* 1 */ +} + +/** + * Add the correct vertical alignment in Chrome, Firefox, and Opera. + */ + +progress { + vertical-align: baseline; +} + +/** + * Remove the default vertical scrollbar in IE 10+. + */ + +textarea { + overflow: auto; +} + +/** + * 1. Add the correct box sizing in IE 10. + * 2. Remove the padding in IE 10. + */ + +[type="checkbox"], +[type="radio"] { + box-sizing: border-box; /* 1 */ + padding: 0; /* 2 */ +} + +/** + * Correct the cursor style of increment and decrement buttons in Chrome. + */ + +[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, +[type="number"]::-webkit-outer-spin-button { + height: auto; +} + +/** + * 1. Correct the odd appearance in Chrome and Safari. + * 2. Correct the outline style in Safari. + */ + +[type="search"] { + -webkit-appearance: textfield; /* 1 */ + outline-offset: -2px; /* 2 */ +} + +/** + * Remove the inner padding in Chrome and Safari on macOS. + */ + +[type="search"]::-webkit-search-decoration { + -webkit-appearance: none; +} + +/** + * 1. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari. + * 2. Change font properties to `inherit` in Safari. + */ + +::-webkit-file-upload-button { + -webkit-appearance: button; /* 1 */ + font: inherit; /* 2 */ +} + +/* Interactive + ========================================================================== */ + +/* + * Add the correct display in Edge, IE 10+, and Firefox. + */ + +details { + display: block; +} + +/* + * Add the correct display in all browsers. + */ + +summary { + display: list-item; +} + +/* Misc + ========================================================================== */ + +/** + * Add the correct display in IE 10+. + */ + +template { + display: none; +} + +/** + * Add the correct display in IE 10. + */ + +[hidden] { + display: none; +} + +/** + * Manually forked from SUIT CSS Base: https://github.com/suitcss/base + * A thin layer on top of normalize.css that provides a starting point more + * suitable for web applications. + */ + +/** + * 1. Prevent padding and border from affecting element width + * https://goo.gl/pYtbK7 + * 2. Change the default font family in all browsers (opinionated) + */ + +html { + box-sizing: border-box; /* 1 */ + font-family: sans-serif; /* 2 */ +} + +*, +*::before, +*::after { + box-sizing: inherit; +} + +/** + * Removes the default spacing and border for appropriate elements. + */ + +blockquote, +dl, +dd, +h1, +h2, +h3, +h4, +h5, +h6, +figure, +p, +pre { + margin: 0; +} + +button { + background: transparent; + padding: 0; +} + +/** + * Work around a Firefox/IE bug where the transparent `button` background + * results in a loss of the default `button` focus styles. + */ + +button:focus { + outline: 1px dotted; + outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color; +} + +fieldset { + margin: 0; + padding: 0; +} + +ol, +ul { + list-style: none; + margin: 0; + padding: 0; +} + +/** + * Tailwind custom reset styles + */ + +/** + * 1. Use the system font stack as a sane default. + * 2. Use Tailwind's default "normal" line-height so the user isn't forced + * to override it to ensure consistency even when using the default theme. + */ + +html { + font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; /* 1 */ + line-height: 1.5; /* 2 */ +} + +/** + * Allow adding a border to an element by just adding a border-width. + * + * By default, the way the browser specifies that an element should have no + * border is by setting it's border-style to `none` in the user-agent + * stylesheet. + * + * In order to easily add borders to elements by just setting the `border-width` + * property, we change the default border-style for all elements to `solid`, and + * use border-width to hide them instead. This way our `border` utilities only + * need to set the `border-width` property instead of the entire `border` + * shorthand, making our border utilities much more straightforward to compose. + * + * https://github.com/tailwindcss/tailwindcss/pull/116 + */ + +*, +*::before, +*::after { + border-width: 0; + border-style: solid; + border-color: #e2e8f0; +} + +/** + * Undo the `border-style: none` reset that Normalize applies to images so that + * our `border-{width}` utilities have the expected effect. + * + * The Normalize reset is unnecessary for us since we default the border-width + * to 0 on all elements. + * + * https://github.com/tailwindcss/tailwindcss/issues/362 + */ + +img { + border-style: solid; +} + +textarea { + resize: vertical; +} + +input:-ms-input-placeholder, +textarea:-ms-input-placeholder { + color: inherit; + opacity: 0.5; +} + +input::-ms-input-placeholder, +textarea::-ms-input-placeholder { + color: inherit; + opacity: 0.5; +} + +input::placeholder, +textarea::placeholder { + color: inherit; + opacity: 0.5; +} + +button, +[role="button"] { + cursor: pointer; +} + +table { + border-collapse: collapse; +} + +h1, +h2, +h3, +h4, +h5, +h6 { + font-size: inherit; + font-weight: inherit; +} + +/** + * Reset links to optimize for opt-in styling instead of + * opt-out. + */ + +a { + color: inherit; + text-decoration: inherit; +} + +/** + * Reset form element properties that are easy to forget to + * style explicitly so you don't inadvertently introduce + * styles that deviate from your design system. These styles + * supplement a partial reset that is already applied by + * normalize.css. + */ + +button, +input, +optgroup, +select, +textarea { + padding: 0; + line-height: inherit; + color: inherit; +} + +/** + * Use the configured 'mono' font family for elements that + * are expected to be rendered with a monospace font, falling + * back to the system monospace stack if there is no configured + * 'mono' font family. + */ + +pre, +code, +kbd, +samp { + font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace; +} + +/** + * Make replaced elements `display: block` by default as that's + * the behavior you want almost all of the time. Inspired by + * CSS Remedy, with `svg` added as well. + * + * https://github.com/mozdevs/cssremedy/issues/14 + */ + +img, +svg, +video, +canvas, +audio, +iframe, +embed, +object { + display: block; + vertical-align: middle; +} + +/** + * Constrain images and videos to the parent width and preserve + * their instrinsic aspect ratio. + * + * https://github.com/mozdevs/cssremedy/issues/14 + */ + +img, +video { + max-width: 100%; + height: auto; +} + +.container { + width: 100%; +} + +@media (min-width: 640px) { + .container { + max-width: 640px; + } +} + +@media (min-width: 768px) { + .container { + max-width: 768px; + } +} + +@media (min-width: 1024px) { + .container { + max-width: 1024px; + } +} + +@media (min-width: 1280px) { + .container { + max-width: 1280px; + } +} + +.appearance-none { + -webkit-appearance: none; + -moz-appearance: none; + appearance: none; +} + +.bg-fixed { + background-attachment: fixed; +} + +.bg-local { + background-attachment: local; +} + +.bg-scroll { + background-attachment: scroll; +} + +.bg-transparent { + background-color: transparent; +} + +.bg-black { + background-color: #000; +} + +.bg-white { + background-color: #fff; +} + +.bg-gray-100 { + background-color: #f7fafc; +} + +.bg-gray-200 { + background-color: #edf2f7; +} + +.bg-gray-300 { + background-color: #e2e8f0; +} + +.bg-gray-400 { + background-color: #cbd5e0; +} + +.bg-gray-500 { + background-color: #a0aec0; +} + +.bg-gray-600 { + background-color: #718096; +} + +.bg-gray-700 { + background-color: #4a5568; +} + +.bg-gray-800 { + background-color: #2d3748; +} + +.bg-gray-900 { + background-color: #1a202c; +} + +.bg-red-100 { + background-color: #fff5f5; +} + +.bg-red-200 { + background-color: #fed7d7; +} + +.bg-red-300 { + background-color: #feb2b2; +} + +.bg-red-400 { + background-color: #fc8181; +} + +.bg-red-500 { + background-color: #f56565; +} + +.bg-red-600 { + background-color: #e53e3e; +} + +.bg-red-700 { + background-color: #c53030; +} + +.bg-red-800 { + background-color: #9b2c2c; +} + +.bg-red-900 { + background-color: #742a2a; +} + +.bg-orange-100 { + background-color: #fffaf0; +} + +.bg-orange-200 { + background-color: #feebc8; +} + +.bg-orange-300 { + background-color: #fbd38d; +} + +.bg-orange-400 { + background-color: #f6ad55; +} + +.bg-orange-500 { + background-color: #ed8936; +} + +.bg-orange-600 { + background-color: #dd6b20; +} + +.bg-orange-700 { + background-color: #c05621; +} + +.bg-orange-800 { + background-color: #9c4221; +} + +.bg-orange-900 { + background-color: #7b341e; +} + +.bg-yellow-100 { + background-color: #fffff0; +} + +.bg-yellow-200 { + background-color: #fefcbf; +} + +.bg-yellow-300 { + background-color: #faf089; +} + +.bg-yellow-400 { + background-color: #f6e05e; +} + +.bg-yellow-500 { + background-color: #ecc94b; +} + +.bg-yellow-600 { + background-color: #d69e2e; +} + +.bg-yellow-700 { + background-color: #b7791f; +} + +.bg-yellow-800 { + background-color: #975a16; +} + +.bg-yellow-900 { + background-color: #744210; +} + +.bg-green-100 { + background-color: #f0fff4; +} + +.bg-green-200 { + background-color: #c6f6d5; +} + +.bg-green-300 { + background-color: #9ae6b4; +} + +.bg-green-400 { + background-color: #68d391; +} + +.bg-green-500 { + background-color: #48bb78; +} + +.bg-green-600 { + background-color: #38a169; +} + +.bg-green-700 { + background-color: #2f855a; +} + +.bg-green-800 { + background-color: #276749; +} + +.bg-green-900 { + background-color: #22543d; +} + +.bg-teal-100 { + background-color: #e6fffa; +} + +.bg-teal-200 { + background-color: #b2f5ea; +} + +.bg-teal-300 { + background-color: #81e6d9; +} + +.bg-teal-400 { + background-color: #4fd1c5; +} + +.bg-teal-500 { + background-color: #38b2ac; +} + +.bg-teal-600 { + background-color: #319795; +} + +.bg-teal-700 { + background-color: #2c7a7b; +} + +.bg-teal-800 { + background-color: #285e61; +} + +.bg-teal-900 { + background-color: #234e52; +} + +.bg-blue-100 { + background-color: #ebf8ff; +} + +.bg-blue-200 { + background-color: #bee3f8; +} + +.bg-blue-300 { + background-color: #90cdf4; +} + +.bg-blue-400 { + background-color: #63b3ed; +} + +.bg-blue-500 { + background-color: #4299e1; +} + +.bg-blue-600 { + background-color: #3182ce; +} + +.bg-blue-700 { + background-color: #2b6cb0; +} + +.bg-blue-800 { + background-color: #2c5282; +} + +.bg-blue-900 { + background-color: #2a4365; +} + +.bg-indigo-100 { + background-color: #ebf4ff; +} + +.bg-indigo-200 { + background-color: #c3dafe; +} + +.bg-indigo-300 { + background-color: #a3bffa; +} + +.bg-indigo-400 { + background-color: #7f9cf5; +} + +.bg-indigo-500 { + background-color: #667eea; +} + +.bg-indigo-600 { + background-color: #5a67d8; +} + +.bg-indigo-700 { + background-color: #4c51bf; +} + +.bg-indigo-800 { + background-color: #434190; +} + +.bg-indigo-900 { + background-color: #3c366b; +} + +.bg-purple-100 { + background-color: #faf5ff; +} + +.bg-purple-200 { + background-color: #e9d8fd; +} + +.bg-purple-300 { + background-color: #d6bcfa; +} + +.bg-purple-400 { + background-color: #b794f4; +} + +.bg-purple-500 { + background-color: #9f7aea; +} + +.bg-purple-600 { + background-color: #805ad5; +} + +.bg-purple-700 { + background-color: #6b46c1; +} + +.bg-purple-800 { + background-color: #553c9a; +} + +.bg-purple-900 { + background-color: #44337a; +} + +.bg-pink-100 { + background-color: #fff5f7; +} + +.bg-pink-200 { + background-color: #fed7e2; +} + +.bg-pink-300 { + background-color: #fbb6ce; +} + +.bg-pink-400 { + background-color: #f687b3; +} + +.bg-pink-500 { + background-color: #ed64a6; +} + +.bg-pink-600 { + background-color: #d53f8c; +} + +.bg-pink-700 { + background-color: #b83280; +} + +.bg-pink-800 { + background-color: #97266d; +} + +.bg-pink-900 { + background-color: #702459; +} + +.hover\:bg-transparent:hover { + background-color: transparent; +} + +.hover\:bg-black:hover { + background-color: #000; +} + +.hover\:bg-white:hover { + background-color: #fff; +} + +.hover\:bg-gray-100:hover { + background-color: #f7fafc; +} + +.hover\:bg-gray-200:hover { + background-color: #edf2f7; +} + +.hover\:bg-gray-300:hover { + background-color: #e2e8f0; +} + +.hover\:bg-gray-400:hover { + background-color: #cbd5e0; +} + +.hover\:bg-gray-500:hover { + background-color: #a0aec0; +} + +.hover\:bg-gray-600:hover { + background-color: #718096; +} + +.hover\:bg-gray-700:hover { + background-color: #4a5568; +} + +.hover\:bg-gray-800:hover { + background-color: #2d3748; +} + +.hover\:bg-gray-900:hover { + background-color: #1a202c; +} + +.hover\:bg-red-100:hover { + background-color: #fff5f5; +} + +.hover\:bg-red-200:hover { + background-color: #fed7d7; +} + +.hover\:bg-red-300:hover { + background-color: #feb2b2; +} + +.hover\:bg-red-400:hover { + background-color: #fc8181; +} + +.hover\:bg-red-500:hover { + background-color: #f56565; +} + +.hover\:bg-red-600:hover { + background-color: #e53e3e; +} + +.hover\:bg-red-700:hover { + background-color: #c53030; +} + +.hover\:bg-red-800:hover { + background-color: #9b2c2c; +} + +.hover\:bg-red-900:hover { + background-color: #742a2a; +} + +.hover\:bg-orange-100:hover { + background-color: #fffaf0; +} + +.hover\:bg-orange-200:hover { + background-color: #feebc8; +} + +.hover\:bg-orange-300:hover { + background-color: #fbd38d; +} + +.hover\:bg-orange-400:hover { + background-color: #f6ad55; +} + +.hover\:bg-orange-500:hover { + background-color: #ed8936; +} + +.hover\:bg-orange-600:hover { + background-color: #dd6b20; +} + +.hover\:bg-orange-700:hover { + background-color: #c05621; +} + +.hover\:bg-orange-800:hover { + background-color: #9c4221; +} + +.hover\:bg-orange-900:hover { + background-color: #7b341e; +} + +.hover\:bg-yellow-100:hover { + background-color: #fffff0; +} + +.hover\:bg-yellow-200:hover { + background-color: #fefcbf; +} + +.hover\:bg-yellow-300:hover { + background-color: #faf089; +} + +.hover\:bg-yellow-400:hover { + background-color: #f6e05e; +} + +.hover\:bg-yellow-500:hover { + background-color: #ecc94b; +} + +.hover\:bg-yellow-600:hover { + background-color: #d69e2e; +} + +.hover\:bg-yellow-700:hover { + background-color: #b7791f; +} + +.hover\:bg-yellow-800:hover { + background-color: #975a16; +} + +.hover\:bg-yellow-900:hover { + background-color: #744210; +} + +.hover\:bg-green-100:hover { + background-color: #f0fff4; +} + +.hover\:bg-green-200:hover { + background-color: #c6f6d5; +} + +.hover\:bg-green-300:hover { + background-color: #9ae6b4; +} + +.hover\:bg-green-400:hover { + background-color: #68d391; +} + +.hover\:bg-green-500:hover { + background-color: #48bb78; +} + +.hover\:bg-green-600:hover { + background-color: #38a169; +} + +.hover\:bg-green-700:hover { + background-color: #2f855a; +} + +.hover\:bg-green-800:hover { + background-color: #276749; +} + +.hover\:bg-green-900:hover { + background-color: #22543d; +} + +.hover\:bg-teal-100:hover { + background-color: #e6fffa; +} + +.hover\:bg-teal-200:hover { + background-color: #b2f5ea; +} + +.hover\:bg-teal-300:hover { + background-color: #81e6d9; +} + +.hover\:bg-teal-400:hover { + background-color: #4fd1c5; +} + +.hover\:bg-teal-500:hover { + background-color: #38b2ac; +} + +.hover\:bg-teal-600:hover { + background-color: #319795; +} + +.hover\:bg-teal-700:hover { + background-color: #2c7a7b; +} + +.hover\:bg-teal-800:hover { + background-color: #285e61; +} + +.hover\:bg-teal-900:hover { + background-color: #234e52; +} + +.hover\:bg-blue-100:hover { + background-color: #ebf8ff; +} + +.hover\:bg-blue-200:hover { + background-color: #bee3f8; +} + +.hover\:bg-blue-300:hover { + background-color: #90cdf4; +} + +.hover\:bg-blue-400:hover { + background-color: #63b3ed; +} + +.hover\:bg-blue-500:hover { + background-color: #4299e1; +} + +.hover\:bg-blue-600:hover { + background-color: #3182ce; +} + +.hover\:bg-blue-700:hover { + background-color: #2b6cb0; +} + +.hover\:bg-blue-800:hover { + background-color: #2c5282; +} + +.hover\:bg-blue-900:hover { + background-color: #2a4365; +} + +.hover\:bg-indigo-100:hover { + background-color: #ebf4ff; +} + +.hover\:bg-indigo-200:hover { + background-color: #c3dafe; +} + +.hover\:bg-indigo-300:hover { + background-color: #a3bffa; +} + +.hover\:bg-indigo-400:hover { + background-color: #7f9cf5; +} + +.hover\:bg-indigo-500:hover { + background-color: #667eea; +} + +.hover\:bg-indigo-600:hover { + background-color: #5a67d8; +} + +.hover\:bg-indigo-700:hover { + background-color: #4c51bf; +} + +.hover\:bg-indigo-800:hover { + background-color: #434190; +} + +.hover\:bg-indigo-900:hover { + background-color: #3c366b; +} + +.hover\:bg-purple-100:hover { + background-color: #faf5ff; +} + +.hover\:bg-purple-200:hover { + background-color: #e9d8fd; +} + +.hover\:bg-purple-300:hover { + background-color: #d6bcfa; +} + +.hover\:bg-purple-400:hover { + background-color: #b794f4; +} + +.hover\:bg-purple-500:hover { + background-color: #9f7aea; +} + +.hover\:bg-purple-600:hover { + background-color: #805ad5; +} + +.hover\:bg-purple-700:hover { + background-color: #6b46c1; +} + +.hover\:bg-purple-800:hover { + background-color: #553c9a; +} + +.hover\:bg-purple-900:hover { + background-color: #44337a; +} + +.hover\:bg-pink-100:hover { + background-color: #fff5f7; +} + +.hover\:bg-pink-200:hover { + background-color: #fed7e2; +} + +.hover\:bg-pink-300:hover { + background-color: #fbb6ce; +} + +.hover\:bg-pink-400:hover { + background-color: #f687b3; +} + +.hover\:bg-pink-500:hover { + background-color: #ed64a6; +} + +.hover\:bg-pink-600:hover { + background-color: #d53f8c; +} + +.hover\:bg-pink-700:hover { + background-color: #b83280; +} + +.hover\:bg-pink-800:hover { + background-color: #97266d; +} + +.hover\:bg-pink-900:hover { + background-color: #702459; +} + +.focus\:bg-transparent:focus { + background-color: transparent; +} + +.focus\:bg-black:focus { + background-color: #000; +} + +.focus\:bg-white:focus { + background-color: #fff; +} + +.focus\:bg-gray-100:focus { + background-color: #f7fafc; +} + +.focus\:bg-gray-200:focus { + background-color: #edf2f7; +} + +.focus\:bg-gray-300:focus { + background-color: #e2e8f0; +} + +.focus\:bg-gray-400:focus { + background-color: #cbd5e0; +} + +.focus\:bg-gray-500:focus { + background-color: #a0aec0; +} + +.focus\:bg-gray-600:focus { + background-color: #718096; +} + +.focus\:bg-gray-700:focus { + background-color: #4a5568; +} + +.focus\:bg-gray-800:focus { + background-color: #2d3748; +} + +.focus\:bg-gray-900:focus { + background-color: #1a202c; +} + +.focus\:bg-red-100:focus { + background-color: #fff5f5; +} + +.focus\:bg-red-200:focus { + background-color: #fed7d7; +} + +.focus\:bg-red-300:focus { + background-color: #feb2b2; +} + +.focus\:bg-red-400:focus { + background-color: #fc8181; +} + +.focus\:bg-red-500:focus { + background-color: #f56565; +} + +.focus\:bg-red-600:focus { + background-color: #e53e3e; +} + +.focus\:bg-red-700:focus { + background-color: #c53030; +} + +.focus\:bg-red-800:focus { + background-color: #9b2c2c; +} + +.focus\:bg-red-900:focus { + background-color: #742a2a; +} + +.focus\:bg-orange-100:focus { + background-color: #fffaf0; +} + +.focus\:bg-orange-200:focus { + background-color: #feebc8; +} + +.focus\:bg-orange-300:focus { + background-color: #fbd38d; +} + +.focus\:bg-orange-400:focus { + background-color: #f6ad55; +} + +.focus\:bg-orange-500:focus { + background-color: #ed8936; +} + +.focus\:bg-orange-600:focus { + background-color: #dd6b20; +} + +.focus\:bg-orange-700:focus { + background-color: #c05621; +} + +.focus\:bg-orange-800:focus { + background-color: #9c4221; +} + +.focus\:bg-orange-900:focus { + background-color: #7b341e; +} + +.focus\:bg-yellow-100:focus { + background-color: #fffff0; +} + +.focus\:bg-yellow-200:focus { + background-color: #fefcbf; +} + +.focus\:bg-yellow-300:focus { + background-color: #faf089; +} + +.focus\:bg-yellow-400:focus { + background-color: #f6e05e; +} + +.focus\:bg-yellow-500:focus { + background-color: #ecc94b; +} + +.focus\:bg-yellow-600:focus { + background-color: #d69e2e; +} + +.focus\:bg-yellow-700:focus { + background-color: #b7791f; +} + +.focus\:bg-yellow-800:focus { + background-color: #975a16; +} + +.focus\:bg-yellow-900:focus { + background-color: #744210; +} + +.focus\:bg-green-100:focus { + background-color: #f0fff4; +} + +.focus\:bg-green-200:focus { + background-color: #c6f6d5; +} + +.focus\:bg-green-300:focus { + background-color: #9ae6b4; +} + +.focus\:bg-green-400:focus { + background-color: #68d391; +} + +.focus\:bg-green-500:focus { + background-color: #48bb78; +} + +.focus\:bg-green-600:focus { + background-color: #38a169; +} + +.focus\:bg-green-700:focus { + background-color: #2f855a; +} + +.focus\:bg-green-800:focus { + background-color: #276749; +} + +.focus\:bg-green-900:focus { + background-color: #22543d; +} + +.focus\:bg-teal-100:focus { + background-color: #e6fffa; +} + +.focus\:bg-teal-200:focus { + background-color: #b2f5ea; +} + +.focus\:bg-teal-300:focus { + background-color: #81e6d9; +} + +.focus\:bg-teal-400:focus { + background-color: #4fd1c5; +} + +.focus\:bg-teal-500:focus { + background-color: #38b2ac; +} + +.focus\:bg-teal-600:focus { + background-color: #319795; +} + +.focus\:bg-teal-700:focus { + background-color: #2c7a7b; +} + +.focus\:bg-teal-800:focus { + background-color: #285e61; +} + +.focus\:bg-teal-900:focus { + background-color: #234e52; +} + +.focus\:bg-blue-100:focus { + background-color: #ebf8ff; +} + +.focus\:bg-blue-200:focus { + background-color: #bee3f8; +} + +.focus\:bg-blue-300:focus { + background-color: #90cdf4; +} + +.focus\:bg-blue-400:focus { + background-color: #63b3ed; +} + +.focus\:bg-blue-500:focus { + background-color: #4299e1; +} + +.focus\:bg-blue-600:focus { + background-color: #3182ce; +} + +.focus\:bg-blue-700:focus { + background-color: #2b6cb0; +} + +.focus\:bg-blue-800:focus { + background-color: #2c5282; +} + +.focus\:bg-blue-900:focus { + background-color: #2a4365; +} + +.focus\:bg-indigo-100:focus { + background-color: #ebf4ff; +} + +.focus\:bg-indigo-200:focus { + background-color: #c3dafe; +} + +.focus\:bg-indigo-300:focus { + background-color: #a3bffa; +} + +.focus\:bg-indigo-400:focus { + background-color: #7f9cf5; +} + +.focus\:bg-indigo-500:focus { + background-color: #667eea; +} + +.focus\:bg-indigo-600:focus { + background-color: #5a67d8; +} + +.focus\:bg-indigo-700:focus { + background-color: #4c51bf; +} + +.focus\:bg-indigo-800:focus { + background-color: #434190; +} + +.focus\:bg-indigo-900:focus { + background-color: #3c366b; +} + +.focus\:bg-purple-100:focus { + background-color: #faf5ff; +} + +.focus\:bg-purple-200:focus { + background-color: #e9d8fd; +} + +.focus\:bg-purple-300:focus { + background-color: #d6bcfa; +} + +.focus\:bg-purple-400:focus { + background-color: #b794f4; +} + +.focus\:bg-purple-500:focus { + background-color: #9f7aea; +} + +.focus\:bg-purple-600:focus { + background-color: #805ad5; +} + +.focus\:bg-purple-700:focus { + background-color: #6b46c1; +} + +.focus\:bg-purple-800:focus { + background-color: #553c9a; +} + +.focus\:bg-purple-900:focus { + background-color: #44337a; +} + +.focus\:bg-pink-100:focus { + background-color: #fff5f7; +} + +.focus\:bg-pink-200:focus { + background-color: #fed7e2; +} + +.focus\:bg-pink-300:focus { + background-color: #fbb6ce; +} + +.focus\:bg-pink-400:focus { + background-color: #f687b3; +} + +.focus\:bg-pink-500:focus { + background-color: #ed64a6; +} + +.focus\:bg-pink-600:focus { + background-color: #d53f8c; +} + +.focus\:bg-pink-700:focus { + background-color: #b83280; +} + +.focus\:bg-pink-800:focus { + background-color: #97266d; +} + +.focus\:bg-pink-900:focus { + background-color: #702459; +} + +.bg-bottom { + background-position: bottom; +} + +.bg-center { + background-position: center; +} + +.bg-left { + background-position: left; +} + +.bg-left-bottom { + background-position: left bottom; +} + +.bg-left-top { + background-position: left top; +} + +.bg-right { + background-position: right; +} + +.bg-right-bottom { + background-position: right bottom; +} + +.bg-right-top { + background-position: right top; +} + +.bg-top { + background-position: top; +} + +.bg-repeat { + background-repeat: repeat; +} + +.bg-no-repeat { + background-repeat: no-repeat; +} + +.bg-repeat-x { + background-repeat: repeat-x; +} + +.bg-repeat-y { + background-repeat: repeat-y; +} + +.bg-repeat-round { + background-repeat: round; +} + +.bg-repeat-space { + background-repeat: space; +} + +.bg-auto { + background-size: auto; +} + +.bg-cover { + background-size: cover; +} + +.bg-contain { + background-size: contain; +} + +.border-collapse { + border-collapse: collapse; +} + +.border-separate { + border-collapse: separate; +} + +.border-transparent { + border-color: transparent; +} + +.border-black { + border-color: #000; +} + +.border-white { + border-color: #fff; +} + +.border-gray-100 { + border-color: #f7fafc; +} + +.border-gray-200 { + border-color: #edf2f7; +} + +.border-gray-300 { + border-color: #e2e8f0; +} + +.border-gray-400 { + border-color: #cbd5e0; +} + +.border-gray-500 { + border-color: #a0aec0; +} + +.border-gray-600 { + border-color: #718096; +} + +.border-gray-700 { + border-color: #4a5568; +} + +.border-gray-800 { + border-color: #2d3748; +} + +.border-gray-900 { + border-color: #1a202c; +} + +.border-red-100 { + border-color: #fff5f5; +} + +.border-red-200 { + border-color: #fed7d7; +} + +.border-red-300 { + border-color: #feb2b2; +} + +.border-red-400 { + border-color: #fc8181; +} + +.border-red-500 { + border-color: #f56565; +} + +.border-red-600 { + border-color: #e53e3e; +} + +.border-red-700 { + border-color: #c53030; +} + +.border-red-800 { + border-color: #9b2c2c; +} + +.border-red-900 { + border-color: #742a2a; +} + +.border-orange-100 { + border-color: #fffaf0; +} + +.border-orange-200 { + border-color: #feebc8; +} + +.border-orange-300 { + border-color: #fbd38d; +} + +.border-orange-400 { + border-color: #f6ad55; +} + +.border-orange-500 { + border-color: #ed8936; +} + +.border-orange-600 { + border-color: #dd6b20; +} + +.border-orange-700 { + border-color: #c05621; +} + +.border-orange-800 { + border-color: #9c4221; +} + +.border-orange-900 { + border-color: #7b341e; +} + +.border-yellow-100 { + border-color: #fffff0; +} + +.border-yellow-200 { + border-color: #fefcbf; +} + +.border-yellow-300 { + border-color: #faf089; +} + +.border-yellow-400 { + border-color: #f6e05e; +} + +.border-yellow-500 { + border-color: #ecc94b; +} + +.border-yellow-600 { + border-color: #d69e2e; +} + +.border-yellow-700 { + border-color: #b7791f; +} + +.border-yellow-800 { + border-color: #975a16; +} + +.border-yellow-900 { + border-color: #744210; +} + +.border-green-100 { + border-color: #f0fff4; +} + +.border-green-200 { + border-color: #c6f6d5; +} + +.border-green-300 { + border-color: #9ae6b4; +} + +.border-green-400 { + border-color: #68d391; +} + +.border-green-500 { + border-color: #48bb78; +} + +.border-green-600 { + border-color: #38a169; +} + +.border-green-700 { + border-color: #2f855a; +} + +.border-green-800 { + border-color: #276749; +} + +.border-green-900 { + border-color: #22543d; +} + +.border-teal-100 { + border-color: #e6fffa; +} + +.border-teal-200 { + border-color: #b2f5ea; +} + +.border-teal-300 { + border-color: #81e6d9; +} + +.border-teal-400 { + border-color: #4fd1c5; +} + +.border-teal-500 { + border-color: #38b2ac; +} + +.border-teal-600 { + border-color: #319795; +} + +.border-teal-700 { + border-color: #2c7a7b; +} + +.border-teal-800 { + border-color: #285e61; +} + +.border-teal-900 { + border-color: #234e52; +} + +.border-blue-100 { + border-color: #ebf8ff; +} + +.border-blue-200 { + border-color: #bee3f8; +} + +.border-blue-300 { + border-color: #90cdf4; +} + +.border-blue-400 { + border-color: #63b3ed; +} + +.border-blue-500 { + border-color: #4299e1; +} + +.border-blue-600 { + border-color: #3182ce; +} + +.border-blue-700 { + border-color: #2b6cb0; +} + +.border-blue-800 { + border-color: #2c5282; +} + +.border-blue-900 { + border-color: #2a4365; +} + +.border-indigo-100 { + border-color: #ebf4ff; +} + +.border-indigo-200 { + border-color: #c3dafe; +} + +.border-indigo-300 { + border-color: #a3bffa; +} + +.border-indigo-400 { + border-color: #7f9cf5; +} + +.border-indigo-500 { + border-color: #667eea; +} + +.border-indigo-600 { + border-color: #5a67d8; +} + +.border-indigo-700 { + border-color: #4c51bf; +} + +.border-indigo-800 { + border-color: #434190; +} + +.border-indigo-900 { + border-color: #3c366b; +} + +.border-purple-100 { + border-color: #faf5ff; +} + +.border-purple-200 { + border-color: #e9d8fd; +} + +.border-purple-300 { + border-color: #d6bcfa; +} + +.border-purple-400 { + border-color: #b794f4; +} + +.border-purple-500 { + border-color: #9f7aea; +} + +.border-purple-600 { + border-color: #805ad5; +} + +.border-purple-700 { + border-color: #6b46c1; +} + +.border-purple-800 { + border-color: #553c9a; +} + +.border-purple-900 { + border-color: #44337a; +} + +.border-pink-100 { + border-color: #fff5f7; +} + +.border-pink-200 { + border-color: #fed7e2; +} + +.border-pink-300 { + border-color: #fbb6ce; +} + +.border-pink-400 { + border-color: #f687b3; +} + +.border-pink-500 { + border-color: #ed64a6; +} + +.border-pink-600 { + border-color: #d53f8c; +} + +.border-pink-700 { + border-color: #b83280; +} + +.border-pink-800 { + border-color: #97266d; +} + +.border-pink-900 { + border-color: #702459; +} + +.hover\:border-transparent:hover { + border-color: transparent; +} + +.hover\:border-black:hover { + border-color: #000; +} + +.hover\:border-white:hover { + border-color: #fff; +} + +.hover\:border-gray-100:hover { + border-color: #f7fafc; +} + +.hover\:border-gray-200:hover { + border-color: #edf2f7; +} + +.hover\:border-gray-300:hover { + border-color: #e2e8f0; +} + +.hover\:border-gray-400:hover { + border-color: #cbd5e0; +} + +.hover\:border-gray-500:hover { + border-color: #a0aec0; +} + +.hover\:border-gray-600:hover { + border-color: #718096; +} + +.hover\:border-gray-700:hover { + border-color: #4a5568; +} + +.hover\:border-gray-800:hover { + border-color: #2d3748; +} + +.hover\:border-gray-900:hover { + border-color: #1a202c; +} + +.hover\:border-red-100:hover { + border-color: #fff5f5; +} + +.hover\:border-red-200:hover { + border-color: #fed7d7; +} + +.hover\:border-red-300:hover { + border-color: #feb2b2; +} + +.hover\:border-red-400:hover { + border-color: #fc8181; +} + +.hover\:border-red-500:hover { + border-color: #f56565; +} + +.hover\:border-red-600:hover { + border-color: #e53e3e; +} + +.hover\:border-red-700:hover { + border-color: #c53030; +} + +.hover\:border-red-800:hover { + border-color: #9b2c2c; +} + +.hover\:border-red-900:hover { + border-color: #742a2a; +} + +.hover\:border-orange-100:hover { + border-color: #fffaf0; +} + +.hover\:border-orange-200:hover { + border-color: #feebc8; +} + +.hover\:border-orange-300:hover { + border-color: #fbd38d; +} + +.hover\:border-orange-400:hover { + border-color: #f6ad55; +} + +.hover\:border-orange-500:hover { + border-color: #ed8936; +} + +.hover\:border-orange-600:hover { + border-color: #dd6b20; +} + +.hover\:border-orange-700:hover { + border-color: #c05621; +} + +.hover\:border-orange-800:hover { + border-color: #9c4221; +} + +.hover\:border-orange-900:hover { + border-color: #7b341e; +} + +.hover\:border-yellow-100:hover { + border-color: #fffff0; +} + +.hover\:border-yellow-200:hover { + border-color: #fefcbf; +} + +.hover\:border-yellow-300:hover { + border-color: #faf089; +} + +.hover\:border-yellow-400:hover { + border-color: #f6e05e; +} + +.hover\:border-yellow-500:hover { + border-color: #ecc94b; +} + +.hover\:border-yellow-600:hover { + border-color: #d69e2e; +} + +.hover\:border-yellow-700:hover { + border-color: #b7791f; +} + +.hover\:border-yellow-800:hover { + border-color: #975a16; +} + +.hover\:border-yellow-900:hover { + border-color: #744210; +} + +.hover\:border-green-100:hover { + border-color: #f0fff4; +} + +.hover\:border-green-200:hover { + border-color: #c6f6d5; +} + +.hover\:border-green-300:hover { + border-color: #9ae6b4; +} + +.hover\:border-green-400:hover { + border-color: #68d391; +} + +.hover\:border-green-500:hover { + border-color: #48bb78; +} + +.hover\:border-green-600:hover { + border-color: #38a169; +} + +.hover\:border-green-700:hover { + border-color: #2f855a; +} + +.hover\:border-green-800:hover { + border-color: #276749; +} + +.hover\:border-green-900:hover { + border-color: #22543d; +} + +.hover\:border-teal-100:hover { + border-color: #e6fffa; +} + +.hover\:border-teal-200:hover { + border-color: #b2f5ea; +} + +.hover\:border-teal-300:hover { + border-color: #81e6d9; +} + +.hover\:border-teal-400:hover { + border-color: #4fd1c5; +} + +.hover\:border-teal-500:hover { + border-color: #38b2ac; +} + +.hover\:border-teal-600:hover { + border-color: #319795; +} + +.hover\:border-teal-700:hover { + border-color: #2c7a7b; +} + +.hover\:border-teal-800:hover { + border-color: #285e61; +} + +.hover\:border-teal-900:hover { + border-color: #234e52; +} + +.hover\:border-blue-100:hover { + border-color: #ebf8ff; +} + +.hover\:border-blue-200:hover { + border-color: #bee3f8; +} + +.hover\:border-blue-300:hover { + border-color: #90cdf4; +} + +.hover\:border-blue-400:hover { + border-color: #63b3ed; +} + +.hover\:border-blue-500:hover { + border-color: #4299e1; +} + +.hover\:border-blue-600:hover { + border-color: #3182ce; +} + +.hover\:border-blue-700:hover { + border-color: #2b6cb0; +} + +.hover\:border-blue-800:hover { + border-color: #2c5282; +} + +.hover\:border-blue-900:hover { + border-color: #2a4365; +} + +.hover\:border-indigo-100:hover { + border-color: #ebf4ff; +} + +.hover\:border-indigo-200:hover { + border-color: #c3dafe; +} + +.hover\:border-indigo-300:hover { + border-color: #a3bffa; +} + +.hover\:border-indigo-400:hover { + border-color: #7f9cf5; +} + +.hover\:border-indigo-500:hover { + border-color: #667eea; +} + +.hover\:border-indigo-600:hover { + border-color: #5a67d8; +} + +.hover\:border-indigo-700:hover { + border-color: #4c51bf; +} + +.hover\:border-indigo-800:hover { + border-color: #434190; +} + +.hover\:border-indigo-900:hover { + border-color: #3c366b; +} + +.hover\:border-purple-100:hover { + border-color: #faf5ff; +} + +.hover\:border-purple-200:hover { + border-color: #e9d8fd; +} + +.hover\:border-purple-300:hover { + border-color: #d6bcfa; +} + +.hover\:border-purple-400:hover { + border-color: #b794f4; +} + +.hover\:border-purple-500:hover { + border-color: #9f7aea; +} + +.hover\:border-purple-600:hover { + border-color: #805ad5; +} + +.hover\:border-purple-700:hover { + border-color: #6b46c1; +} + +.hover\:border-purple-800:hover { + border-color: #553c9a; +} + +.hover\:border-purple-900:hover { + border-color: #44337a; +} + +.hover\:border-pink-100:hover { + border-color: #fff5f7; +} + +.hover\:border-pink-200:hover { + border-color: #fed7e2; +} + +.hover\:border-pink-300:hover { + border-color: #fbb6ce; +} + +.hover\:border-pink-400:hover { + border-color: #f687b3; +} + +.hover\:border-pink-500:hover { + border-color: #ed64a6; +} + +.hover\:border-pink-600:hover { + border-color: #d53f8c; +} + +.hover\:border-pink-700:hover { + border-color: #b83280; +} + +.hover\:border-pink-800:hover { + border-color: #97266d; +} + +.hover\:border-pink-900:hover { + border-color: #702459; +} + +.focus\:border-transparent:focus { + border-color: transparent; +} + +.focus\:border-black:focus { + border-color: #000; +} + +.focus\:border-white:focus { + border-color: #fff; +} + +.focus\:border-gray-100:focus { + border-color: #f7fafc; +} + +.focus\:border-gray-200:focus { + border-color: #edf2f7; +} + +.focus\:border-gray-300:focus { + border-color: #e2e8f0; +} + +.focus\:border-gray-400:focus { + border-color: #cbd5e0; +} + +.focus\:border-gray-500:focus { + border-color: #a0aec0; +} + +.focus\:border-gray-600:focus { + border-color: #718096; +} + +.focus\:border-gray-700:focus { + border-color: #4a5568; +} + +.focus\:border-gray-800:focus { + border-color: #2d3748; +} + +.focus\:border-gray-900:focus { + border-color: #1a202c; +} + +.focus\:border-red-100:focus { + border-color: #fff5f5; +} + +.focus\:border-red-200:focus { + border-color: #fed7d7; +} + +.focus\:border-red-300:focus { + border-color: #feb2b2; +} + +.focus\:border-red-400:focus { + border-color: #fc8181; +} + +.focus\:border-red-500:focus { + border-color: #f56565; +} + +.focus\:border-red-600:focus { + border-color: #e53e3e; +} + +.focus\:border-red-700:focus { + border-color: #c53030; +} + +.focus\:border-red-800:focus { + border-color: #9b2c2c; +} + +.focus\:border-red-900:focus { + border-color: #742a2a; +} + +.focus\:border-orange-100:focus { + border-color: #fffaf0; +} + +.focus\:border-orange-200:focus { + border-color: #feebc8; +} + +.focus\:border-orange-300:focus { + border-color: #fbd38d; +} + +.focus\:border-orange-400:focus { + border-color: #f6ad55; +} + +.focus\:border-orange-500:focus { + border-color: #ed8936; +} + +.focus\:border-orange-600:focus { + border-color: #dd6b20; +} + +.focus\:border-orange-700:focus { + border-color: #c05621; +} + +.focus\:border-orange-800:focus { + border-color: #9c4221; +} + +.focus\:border-orange-900:focus { + border-color: #7b341e; +} + +.focus\:border-yellow-100:focus { + border-color: #fffff0; +} + +.focus\:border-yellow-200:focus { + border-color: #fefcbf; +} + +.focus\:border-yellow-300:focus { + border-color: #faf089; +} + +.focus\:border-yellow-400:focus { + border-color: #f6e05e; +} + +.focus\:border-yellow-500:focus { + border-color: #ecc94b; +} + +.focus\:border-yellow-600:focus { + border-color: #d69e2e; +} + +.focus\:border-yellow-700:focus { + border-color: #b7791f; +} + +.focus\:border-yellow-800:focus { + border-color: #975a16; +} + +.focus\:border-yellow-900:focus { + border-color: #744210; +} + +.focus\:border-green-100:focus { + border-color: #f0fff4; +} + +.focus\:border-green-200:focus { + border-color: #c6f6d5; +} + +.focus\:border-green-300:focus { + border-color: #9ae6b4; +} + +.focus\:border-green-400:focus { + border-color: #68d391; +} + +.focus\:border-green-500:focus { + border-color: #48bb78; +} + +.focus\:border-green-600:focus { + border-color: #38a169; +} + +.focus\:border-green-700:focus { + border-color: #2f855a; +} + +.focus\:border-green-800:focus { + border-color: #276749; +} + +.focus\:border-green-900:focus { + border-color: #22543d; +} + +.focus\:border-teal-100:focus { + border-color: #e6fffa; +} + +.focus\:border-teal-200:focus { + border-color: #b2f5ea; +} + +.focus\:border-teal-300:focus { + border-color: #81e6d9; +} + +.focus\:border-teal-400:focus { + border-color: #4fd1c5; +} + +.focus\:border-teal-500:focus { + border-color: #38b2ac; +} + +.focus\:border-teal-600:focus { + border-color: #319795; +} + +.focus\:border-teal-700:focus { + border-color: #2c7a7b; +} + +.focus\:border-teal-800:focus { + border-color: #285e61; +} + +.focus\:border-teal-900:focus { + border-color: #234e52; +} + +.focus\:border-blue-100:focus { + border-color: #ebf8ff; +} + +.focus\:border-blue-200:focus { + border-color: #bee3f8; +} + +.focus\:border-blue-300:focus { + border-color: #90cdf4; +} + +.focus\:border-blue-400:focus { + border-color: #63b3ed; +} + +.focus\:border-blue-500:focus { + border-color: #4299e1; +} + +.focus\:border-blue-600:focus { + border-color: #3182ce; +} + +.focus\:border-blue-700:focus { + border-color: #2b6cb0; +} + +.focus\:border-blue-800:focus { + border-color: #2c5282; +} + +.focus\:border-blue-900:focus { + border-color: #2a4365; +} + +.focus\:border-indigo-100:focus { + border-color: #ebf4ff; +} + +.focus\:border-indigo-200:focus { + border-color: #c3dafe; +} + +.focus\:border-indigo-300:focus { + border-color: #a3bffa; +} + +.focus\:border-indigo-400:focus { + border-color: #7f9cf5; +} + +.focus\:border-indigo-500:focus { + border-color: #667eea; +} + +.focus\:border-indigo-600:focus { + border-color: #5a67d8; +} + +.focus\:border-indigo-700:focus { + border-color: #4c51bf; +} + +.focus\:border-indigo-800:focus { + border-color: #434190; +} + +.focus\:border-indigo-900:focus { + border-color: #3c366b; +} + +.focus\:border-purple-100:focus { + border-color: #faf5ff; +} + +.focus\:border-purple-200:focus { + border-color: #e9d8fd; +} + +.focus\:border-purple-300:focus { + border-color: #d6bcfa; +} + +.focus\:border-purple-400:focus { + border-color: #b794f4; +} + +.focus\:border-purple-500:focus { + border-color: #9f7aea; +} + +.focus\:border-purple-600:focus { + border-color: #805ad5; +} + +.focus\:border-purple-700:focus { + border-color: #6b46c1; +} + +.focus\:border-purple-800:focus { + border-color: #553c9a; +} + +.focus\:border-purple-900:focus { + border-color: #44337a; +} + +.focus\:border-pink-100:focus { + border-color: #fff5f7; +} + +.focus\:border-pink-200:focus { + border-color: #fed7e2; +} + +.focus\:border-pink-300:focus { + border-color: #fbb6ce; +} + +.focus\:border-pink-400:focus { + border-color: #f687b3; +} + +.focus\:border-pink-500:focus { + border-color: #ed64a6; +} + +.focus\:border-pink-600:focus { + border-color: #d53f8c; +} + +.focus\:border-pink-700:focus { + border-color: #b83280; +} + +.focus\:border-pink-800:focus { + border-color: #97266d; +} + +.focus\:border-pink-900:focus { + border-color: #702459; +} + +.rounded-none { + border-radius: 0; +} + +.rounded-sm { + border-radius: 0.125rem; +} + +.rounded { + border-radius: 0.25rem; +} + +.rounded-lg { + border-radius: 0.5rem; +} + +.rounded-full { + border-radius: 9999px; +} + +.rounded-t-none { + border-top-left-radius: 0; + border-top-right-radius: 0; +} + +.rounded-r-none { + border-top-right-radius: 0; + border-bottom-right-radius: 0; +} + +.rounded-b-none { + border-bottom-right-radius: 0; + border-bottom-left-radius: 0; +} + +.rounded-l-none { + border-top-left-radius: 0; + border-bottom-left-radius: 0; +} + +.rounded-t-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + border-top-right-radius: 0.125rem; +} + +.rounded-r-sm { + border-top-right-radius: 0.125rem; + border-bottom-right-radius: 0.125rem; +} + +.rounded-b-sm { + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + border-bottom-left-radius: 0.125rem; +} + +.rounded-l-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + border-bottom-left-radius: 0.125rem; +} + +.rounded-t { + border-top-left-radius: 0.25rem; + border-top-right-radius: 0.25rem; +} + +.rounded-r { + border-top-right-radius: 0.25rem; + border-bottom-right-radius: 0.25rem; +} + +.rounded-b { + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + border-bottom-left-radius: 0.25rem; +} + +.rounded-l { + border-top-left-radius: 0.25rem; + border-bottom-left-radius: 0.25rem; +} + +.rounded-t-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + border-top-right-radius: 0.5rem; +} + +.rounded-r-lg { + border-top-right-radius: 0.5rem; + border-bottom-right-radius: 0.5rem; +} + +.rounded-b-lg { + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + border-bottom-left-radius: 0.5rem; +} + +.rounded-l-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + border-bottom-left-radius: 0.5rem; +} + +.rounded-t-full { + border-top-left-radius: 9999px; + border-top-right-radius: 9999px; +} + +.rounded-r-full { + border-top-right-radius: 9999px; + border-bottom-right-radius: 9999px; +} + +.rounded-b-full { + border-bottom-right-radius: 9999px; + border-bottom-left-radius: 9999px; +} + +.rounded-l-full { + border-top-left-radius: 9999px; + border-bottom-left-radius: 9999px; +} + +.rounded-tl-none { + border-top-left-radius: 0; +} + +.rounded-tr-none { + border-top-right-radius: 0; +} + +.rounded-br-none { + border-bottom-right-radius: 0; +} + +.rounded-bl-none { + border-bottom-left-radius: 0; +} + +.rounded-tl-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; +} + +.rounded-tr-sm { + border-top-right-radius: 0.125rem; +} + +.rounded-br-sm { + border-bottom-right-radius: 0.125rem; +} + +.rounded-bl-sm { + border-bottom-left-radius: 0.125rem; +} + +.rounded-tl { + border-top-left-radius: 0.25rem; +} + +.rounded-tr { + border-top-right-radius: 0.25rem; +} + +.rounded-br { + border-bottom-right-radius: 0.25rem; +} + +.rounded-bl { + border-bottom-left-radius: 0.25rem; +} + +.rounded-tl-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; +} + +.rounded-tr-lg { + border-top-right-radius: 0.5rem; +} + +.rounded-br-lg { + border-bottom-right-radius: 0.5rem; +} + +.rounded-bl-lg { + border-bottom-left-radius: 0.5rem; +} + +.rounded-tl-full { + border-top-left-radius: 9999px; +} + +.rounded-tr-full { + border-top-right-radius: 9999px; +} + +.rounded-br-full { + border-bottom-right-radius: 9999px; +} + +.rounded-bl-full { + border-bottom-left-radius: 9999px; +} + +.border-solid { + border-style: solid; +} + +.border-dashed { + border-style: dashed; +} + +.border-dotted { + border-style: dotted; +} + +.border-none { + border-style: none; +} + +.border-0 { + border-width: 0; +} + +.border-2 { + border-width: 2px; +} + +.border-4 { + border-width: 4px; +} + +.border-8 { + border-width: 8px; +} + +.border { + border-width: 1px; +} + +.border-t-0 { + border-top-width: 0; +} + +.border-r-0 { + border-right-width: 0; +} + +.border-b-0 { + border-bottom-width: 0; +} + +.border-l-0 { + border-left-width: 0; +} + +.border-t-2 { + border-top-width: 2px; +} + +.border-r-2 { + border-right-width: 2px; +} + +.border-b-2 { + border-bottom-width: 2px; +} + +.border-l-2 { + border-left-width: 2px; +} + +.border-t-4 { + border-top-width: 4px; +} + +.border-r-4 { + border-right-width: 4px; +} + +.border-b-4 { + border-bottom-width: 4px; +} + +.border-l-4 { + border-left-width: 4px; +} + +.border-t-8 { + border-top-width: 8px; +} + +.border-r-8 { + border-right-width: 8px; +} + +.border-b-8 { + border-bottom-width: 8px; +} + +.border-l-8 { + border-left-width: 8px; +} + +.border-t { + border-top-width: 1px; +} + +.border-r { + border-right-width: 1px; +} + +.border-b { + border-bottom-width: 1px; +} + +.border-l { + border-left-width: 1px; +} + +.cursor-auto { + cursor: auto; +} + +.cursor-default { + cursor: default; +} + +.cursor-pointer { + cursor: pointer; +} + +.cursor-wait { + cursor: wait; +} + +.cursor-text { + cursor: text; +} + +.cursor-move { + cursor: move; +} + +.cursor-not-allowed { + cursor: not-allowed; +} + +.block { + display: block; +} + +.inline-block { + display: inline-block; +} + +.inline { + display: inline; +} + +.flex { + display: flex; +} + +.inline-flex { + display: inline-flex; +} + +.table { + display: table; +} + +.table-row { + display: table-row; +} + +.table-cell { + display: table-cell; +} + +.hidden { + display: none; +} + +.flex-row { + flex-direction: row; +} + +.flex-row-reverse { + flex-direction: row-reverse; +} + +.flex-col { + flex-direction: column; +} + +.flex-col-reverse { + flex-direction: column-reverse; +} + +.flex-wrap { + flex-wrap: wrap; +} + +.flex-wrap-reverse { + flex-wrap: wrap-reverse; +} + +.flex-no-wrap { + flex-wrap: nowrap; +} + +.items-start { + align-items: flex-start; +} + +.items-end { + align-items: flex-end; +} + +.items-center { + align-items: center; +} + +.items-baseline { + align-items: baseline; +} + +.items-stretch { + align-items: stretch; +} + +.self-auto { + align-self: auto; +} + +.self-start { + align-self: flex-start; +} + +.self-end { + align-self: flex-end; +} + +.self-center { + align-self: center; +} + +.self-stretch { + align-self: stretch; +} + +.justify-start { + justify-content: flex-start; +} + +.justify-end { + justify-content: flex-end; +} + +.justify-center { + justify-content: center; +} + +.justify-between { + justify-content: space-between; +} + +.justify-around { + justify-content: space-around; +} + +.content-center { + align-content: center; +} + +.content-start { + align-content: flex-start; +} + +.content-end { + align-content: flex-end; +} + +.content-between { + align-content: space-between; +} + +.content-around { + align-content: space-around; +} + +.flex-1 { + flex: 1 1 0%; +} + +.flex-auto { + flex: 1 1 auto; +} + +.flex-initial { + flex: 0 1 auto; +} + +.flex-none { + flex: none; +} + +.flex-grow-0 { + flex-grow: 0; +} + +.flex-grow { + flex-grow: 1; +} + +.flex-shrink-0 { + flex-shrink: 0; +} + +.flex-shrink { + flex-shrink: 1; +} + +.order-1 { + order: 1; +} + +.order-2 { + order: 2; +} + +.order-3 { + order: 3; +} + +.order-4 { + order: 4; +} + +.order-5 { + order: 5; +} + +.order-6 { + order: 6; +} + +.order-7 { + order: 7; +} + +.order-8 { + order: 8; +} + +.order-9 { + order: 9; +} + +.order-10 { + order: 10; +} + +.order-11 { + order: 11; +} + +.order-12 { + order: 12; +} + +.order-first { + order: -9999; +} + +.order-last { + order: 9999; +} + +.order-none { + order: 0; +} + +.float-right { + float: right; +} + +.float-left { + float: left; +} + +.float-none { + float: none; +} + +.clearfix:after { + content: ""; + display: table; + clear: both; +} + +.font-sans { + font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; +} + +.font-serif { + font-family: Georgia, Cambria, "Times New Roman", Times, serif; +} + +.font-mono { + font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace; +} + +.font-hairline { + font-weight: 100; +} + +.font-thin { + font-weight: 200; +} + +.font-light { + font-weight: 300; +} + +.font-normal { + font-weight: 400; +} + +.font-medium { + font-weight: 500; +} + +.font-semibold { + font-weight: 600; +} + +.font-bold { + font-weight: 700; +} + +.font-extrabold { + font-weight: 800; +} + +.font-black { + font-weight: 900; +} + +.hover\:font-hairline:hover { + font-weight: 100; +} + +.hover\:font-thin:hover { + font-weight: 200; +} + +.hover\:font-light:hover { + font-weight: 300; +} + +.hover\:font-normal:hover { + font-weight: 400; +} + +.hover\:font-medium:hover { + font-weight: 500; +} + +.hover\:font-semibold:hover { + font-weight: 600; +} + +.hover\:font-bold:hover { + font-weight: 700; +} + +.hover\:font-extrabold:hover { + font-weight: 800; +} + +.hover\:font-black:hover { + font-weight: 900; +} + +.focus\:font-hairline:focus { + font-weight: 100; +} + +.focus\:font-thin:focus { + font-weight: 200; +} + +.focus\:font-light:focus { + font-weight: 300; +} + +.focus\:font-normal:focus { + font-weight: 400; +} + +.focus\:font-medium:focus { + font-weight: 500; +} + +.focus\:font-semibold:focus { + font-weight: 600; +} + +.focus\:font-bold:focus { + font-weight: 700; +} + +.focus\:font-extrabold:focus { + font-weight: 800; +} + +.focus\:font-black:focus { + font-weight: 900; +} + +.h-0 { + height: 0; +} + +.h-1 { + height: 0.25rem; +} + +.h-2 { + height: 0.5rem; +} + +.h-3 { + height: 0.75rem; +} + +.h-4 { + height: 1rem; +} + +.h-5 { + height: 1.25rem; +} + +.h-6 { + height: 1.5rem; +} + +.h-8 { + height: 2rem; +} + +.h-10 { + height: 2.5rem; +} + +.h-12 { + height: 3rem; +} + +.h-16 { + height: 4rem; +} + +.h-20 { + height: 5rem; +} + +.h-24 { + height: 6rem; +} + +.h-32 { + height: 8rem; +} + +.h-40 { + height: 10rem; +} + +.h-48 { + height: 12rem; +} + +.h-56 { + height: 14rem; +} + +.h-64 { + height: 16rem; +} + +.h-auto { + height: auto; +} + +.h-px { + height: 1px; +} + +.h-full { + height: 100%; +} + +.h-screen { + height: 100vh; +} + +.leading-none { + line-height: 1; +} + +.leading-tight { + line-height: 1.25; +} + +.leading-snug { + line-height: 1.375; +} + +.leading-normal { + line-height: 1.5; +} + +.leading-relaxed { + line-height: 1.625; +} + +.leading-loose { + line-height: 2; +} + +.list-inside { + list-style-position: inside; +} + +.list-outside { + list-style-position: outside; +} + +.list-none { + list-style-type: none; +} + +.list-disc { + list-style-type: disc; +} + +.list-decimal { + list-style-type: decimal; +} + +.m-0 { + margin: 0; +} + +.m-1 { + margin: 0.25rem; +} + +.m-2 { + margin: 0.5rem; +} + +.m-3 { + margin: 0.75rem; +} + +.m-4 { + margin: 1rem; +} + +.m-5 { + margin: 1.25rem; +} + +.m-6 { + margin: 1.5rem; +} + +.m-8 { + margin: 2rem; +} + +.m-10 { + margin: 2.5rem; +} + +.m-12 { + margin: 3rem; +} + +.m-16 { + margin: 4rem; +} + +.m-20 { + margin: 5rem; +} + +.m-24 { + margin: 6rem; +} + +.m-32 { + margin: 8rem; +} + +.m-40 { + margin: 10rem; +} + +.m-48 { + margin: 12rem; +} + +.m-56 { + margin: 14rem; +} + +.m-64 { + margin: 16rem; +} + +.m-auto { + margin: auto; +} + +.m-px { + margin: 1px; +} + +.-m-1 { + margin: -0.25rem; +} + +.-m-2 { + margin: -0.5rem; +} + +.-m-3 { + margin: -0.75rem; +} + +.-m-4 { + margin: -1rem; +} + +.-m-5 { + margin: -1.25rem; +} + +.-m-6 { + margin: -1.5rem; +} + +.-m-8 { + margin: -2rem; +} + +.-m-10 { + margin: -2.5rem; +} + +.-m-12 { + margin: -3rem; +} + +.-m-16 { + margin: -4rem; +} + +.-m-20 { + margin: -5rem; +} + +.-m-24 { + margin: -6rem; +} + +.-m-32 { + margin: -8rem; +} + +.-m-40 { + margin: -10rem; +} + +.-m-48 { + margin: -12rem; +} + +.-m-56 { + margin: -14rem; +} + +.-m-64 { + margin: -16rem; +} + +.-m-px { + margin: -1px; +} + +.my-0 { + margin-top: 0; + margin-bottom: 0; +} + +.mx-0 { + margin-left: 0; + margin-right: 0; +} + +.my-1 { + margin-top: 0.25rem; + margin-bottom: 0.25rem; +} + +.mx-1 { + margin-left: 0.25rem; + margin-right: 0.25rem; +} + +.my-2 { + margin-top: 0.5rem; + margin-bottom: 0.5rem; +} + +.mx-2 { + margin-left: 0.5rem; + margin-right: 0.5rem; +} + +.my-3 { + margin-top: 0.75rem; + margin-bottom: 0.75rem; +} + +.mx-3 { + margin-left: 0.75rem; + margin-right: 0.75rem; +} + +.my-4 { + margin-top: 1rem; + margin-bottom: 1rem; +} + +.mx-4 { + margin-left: 1rem; + margin-right: 1rem; +} + +.my-5 { + margin-top: 1.25rem; + margin-bottom: 1.25rem; +} + +.mx-5 { + margin-left: 1.25rem; + margin-right: 1.25rem; +} + +.my-6 { + margin-top: 1.5rem; + margin-bottom: 1.5rem; +} + +.mx-6 { + margin-left: 1.5rem; + margin-right: 1.5rem; +} + +.my-8 { + margin-top: 2rem; + margin-bottom: 2rem; +} + +.mx-8 { + margin-left: 2rem; + margin-right: 2rem; +} + +.my-10 { + margin-top: 2.5rem; + margin-bottom: 2.5rem; +} + +.mx-10 { + margin-left: 2.5rem; + margin-right: 2.5rem; +} + +.my-12 { + margin-top: 3rem; + margin-bottom: 3rem; +} + +.mx-12 { + margin-left: 3rem; + margin-right: 3rem; +} + +.my-16 { + margin-top: 4rem; + margin-bottom: 4rem; +} + +.mx-16 { + margin-left: 4rem; + margin-right: 4rem; +} + +.my-20 { + margin-top: 5rem; + margin-bottom: 5rem; +} + +.mx-20 { + margin-left: 5rem; + margin-right: 5rem; +} + +.my-24 { + margin-top: 6rem; + margin-bottom: 6rem; +} + +.mx-24 { + margin-left: 6rem; + margin-right: 6rem; +} + +.my-32 { + margin-top: 8rem; + margin-bottom: 8rem; +} + +.mx-32 { + margin-left: 8rem; + margin-right: 8rem; +} + +.my-40 { + margin-top: 10rem; + margin-bottom: 10rem; +} + +.mx-40 { + margin-left: 10rem; + margin-right: 10rem; +} + +.my-48 { + margin-top: 12rem; + margin-bottom: 12rem; +} + +.mx-48 { + margin-left: 12rem; + margin-right: 12rem; +} + +.my-56 { + margin-top: 14rem; + margin-bottom: 14rem; +} + +.mx-56 { + margin-left: 14rem; + margin-right: 14rem; +} + +.my-64 { + margin-top: 16rem; + margin-bottom: 16rem; +} + +.mx-64 { + margin-left: 16rem; + margin-right: 16rem; +} + +.my-auto { + margin-top: auto; + margin-bottom: auto; +} + +.mx-auto { + margin-left: auto; + margin-right: auto; +} + +.my-px { + margin-top: 1px; + margin-bottom: 1px; +} + +.mx-px { + margin-left: 1px; + margin-right: 1px; +} + +.-my-1 { + margin-top: -0.25rem; + margin-bottom: -0.25rem; +} + +.-mx-1 { + margin-left: -0.25rem; + margin-right: -0.25rem; +} + +.-my-2 { + margin-top: -0.5rem; + margin-bottom: -0.5rem; +} + +.-mx-2 { + margin-left: -0.5rem; + margin-right: -0.5rem; +} + +.-my-3 { + margin-top: -0.75rem; + margin-bottom: -0.75rem; +} + +.-mx-3 { + margin-left: -0.75rem; + margin-right: -0.75rem; +} + +.-my-4 { + margin-top: -1rem; + margin-bottom: -1rem; +} + +.-mx-4 { + margin-left: -1rem; + margin-right: -1rem; +} + +.-my-5 { + margin-top: -1.25rem; + margin-bottom: -1.25rem; +} + +.-mx-5 { + margin-left: -1.25rem; + margin-right: -1.25rem; +} + +.-my-6 { + margin-top: -1.5rem; + margin-bottom: -1.5rem; +} + +.-mx-6 { + margin-left: -1.5rem; + margin-right: -1.5rem; +} + +.-my-8 { + margin-top: -2rem; + margin-bottom: -2rem; +} + +.-mx-8 { + margin-left: -2rem; + margin-right: -2rem; +} + +.-my-10 { + margin-top: -2.5rem; + margin-bottom: -2.5rem; +} + +.-mx-10 { + margin-left: -2.5rem; + margin-right: -2.5rem; +} + +.-my-12 { + margin-top: -3rem; + margin-bottom: -3rem; +} + +.-mx-12 { + margin-left: -3rem; + margin-right: -3rem; +} + +.-my-16 { + margin-top: -4rem; + margin-bottom: -4rem; +} + +.-mx-16 { + margin-left: -4rem; + margin-right: -4rem; +} + +.-my-20 { + margin-top: -5rem; + margin-bottom: -5rem; +} + +.-mx-20 { + margin-left: -5rem; + margin-right: -5rem; +} + +.-my-24 { + margin-top: -6rem; + margin-bottom: -6rem; +} + +.-mx-24 { + margin-left: -6rem; + margin-right: -6rem; +} + +.-my-32 { + margin-top: -8rem; + margin-bottom: -8rem; +} + +.-mx-32 { + margin-left: -8rem; + margin-right: -8rem; +} + +.-my-40 { + margin-top: -10rem; + margin-bottom: -10rem; +} + +.-mx-40 { + margin-left: -10rem; + margin-right: -10rem; +} + +.-my-48 { + margin-top: -12rem; + margin-bottom: -12rem; +} + +.-mx-48 { + margin-left: -12rem; + margin-right: -12rem; +} + +.-my-56 { + margin-top: -14rem; + margin-bottom: -14rem; +} + +.-mx-56 { + margin-left: -14rem; + margin-right: -14rem; +} + +.-my-64 { + margin-top: -16rem; + margin-bottom: -16rem; +} + +.-mx-64 { + margin-left: -16rem; + margin-right: -16rem; +} + +.-my-px { + margin-top: -1px; + margin-bottom: -1px; +} + +.-mx-px { + margin-left: -1px; + margin-right: -1px; +} + +.mt-0 { + margin-top: 0; +} + +.mr-0 { + margin-right: 0; +} + +.mb-0 { + margin-bottom: 0; +} + +.ml-0 { + margin-left: 0; +} + +.mt-1 { + margin-top: 0.25rem; +} + +.mr-1 { + margin-right: 0.25rem; +} + +.mb-1 { + margin-bottom: 0.25rem; +} + +.ml-1 { + margin-left: 0.25rem; +} + +.mt-2 { + margin-top: 0.5rem; +} + +.mr-2 { + margin-right: 0.5rem; +} + +.mb-2 { + margin-bottom: 0.5rem; +} + +.ml-2 { + margin-left: 0.5rem; +} + +.mt-3 { + margin-top: 0.75rem; +} + +.mr-3 { + margin-right: 0.75rem; +} + +.mb-3 { + margin-bottom: 0.75rem; +} + +.ml-3 { + margin-left: 0.75rem; +} + +.mt-4 { + margin-top: 1rem; +} + +.mr-4 { + margin-right: 1rem; +} + +.mb-4 { + margin-bottom: 1rem; +} + +.ml-4 { + margin-left: 1rem; +} + +.mt-5 { + margin-top: 1.25rem; +} + +.mr-5 { + margin-right: 1.25rem; +} + +.mb-5 { + margin-bottom: 1.25rem; +} + +.ml-5 { + margin-left: 1.25rem; +} + +.mt-6 { + margin-top: 1.5rem; +} + +.mr-6 { + margin-right: 1.5rem; +} + +.mb-6 { + margin-bottom: 1.5rem; +} + +.ml-6 { + margin-left: 1.5rem; +} + +.mt-8 { + margin-top: 2rem; +} + +.mr-8 { + margin-right: 2rem; +} + +.mb-8 { + margin-bottom: 2rem; +} + +.ml-8 { + margin-left: 2rem; +} + +.mt-10 { + margin-top: 2.5rem; +} + +.mr-10 { + margin-right: 2.5rem; +} + +.mb-10 { + margin-bottom: 2.5rem; +} + +.ml-10 { + margin-left: 2.5rem; +} + +.mt-12 { + margin-top: 3rem; +} + +.mr-12 { + margin-right: 3rem; +} + +.mb-12 { + margin-bottom: 3rem; +} + +.ml-12 { + margin-left: 3rem; +} + +.mt-16 { + margin-top: 4rem; +} + +.mr-16 { + margin-right: 4rem; +} + +.mb-16 { + margin-bottom: 4rem; +} + +.ml-16 { + margin-left: 4rem; +} + +.mt-20 { + margin-top: 5rem; +} + +.mr-20 { + margin-right: 5rem; +} + +.mb-20 { + margin-bottom: 5rem; +} + +.ml-20 { + margin-left: 5rem; +} + +.mt-24 { + margin-top: 6rem; +} + +.mr-24 { + margin-right: 6rem; +} + +.mb-24 { + margin-bottom: 6rem; +} + +.ml-24 { + margin-left: 6rem; +} + +.mt-32 { + margin-top: 8rem; +} + +.mr-32 { + margin-right: 8rem; +} + +.mb-32 { + margin-bottom: 8rem; +} + +.ml-32 { + margin-left: 8rem; +} + +.mt-40 { + margin-top: 10rem; +} + +.mr-40 { + margin-right: 10rem; +} + +.mb-40 { + margin-bottom: 10rem; +} + +.ml-40 { + margin-left: 10rem; +} + +.mt-48 { + margin-top: 12rem; +} + +.mr-48 { + margin-right: 12rem; +} + +.mb-48 { + margin-bottom: 12rem; +} + +.ml-48 { + margin-left: 12rem; +} + +.mt-56 { + margin-top: 14rem; +} + +.mr-56 { + margin-right: 14rem; +} + +.mb-56 { + margin-bottom: 14rem; +} + +.ml-56 { + margin-left: 14rem; +} + +.mt-64 { + margin-top: 16rem; +} + +.mr-64 { + margin-right: 16rem; +} + +.mb-64 { + margin-bottom: 16rem; +} + +.ml-64 { + margin-left: 16rem; +} + +.mt-auto { + margin-top: auto; +} + +.mr-auto { + margin-right: auto; +} + +.mb-auto { + margin-bottom: auto; +} + +.ml-auto { + margin-left: auto; +} + +.mt-px { + margin-top: 1px; +} + +.mr-px { + margin-right: 1px; +} + +.mb-px { + margin-bottom: 1px; +} + +.ml-px { + margin-left: 1px; +} + +.-mt-1 { + margin-top: -0.25rem; +} + +.-mr-1 { + margin-right: -0.25rem; +} + +.-mb-1 { + margin-bottom: -0.25rem; +} + +.-ml-1 { + margin-left: -0.25rem; +} + +.-mt-2 { + margin-top: -0.5rem; +} + +.-mr-2 { + margin-right: -0.5rem; +} + +.-mb-2 { + margin-bottom: -0.5rem; +} + +.-ml-2 { + margin-left: -0.5rem; +} + +.-mt-3 { + margin-top: -0.75rem; +} + +.-mr-3 { + margin-right: -0.75rem; +} + +.-mb-3 { + margin-bottom: -0.75rem; +} + +.-ml-3 { + margin-left: -0.75rem; +} + +.-mt-4 { + margin-top: -1rem; +} + +.-mr-4 { + margin-right: -1rem; +} + +.-mb-4 { + margin-bottom: -1rem; +} + +.-ml-4 { + margin-left: -1rem; +} + +.-mt-5 { + margin-top: -1.25rem; +} + +.-mr-5 { + margin-right: -1.25rem; +} + +.-mb-5 { + margin-bottom: -1.25rem; +} + +.-ml-5 { + margin-left: -1.25rem; +} + +.-mt-6 { + margin-top: -1.5rem; +} + +.-mr-6 { + margin-right: -1.5rem; +} + +.-mb-6 { + margin-bottom: -1.5rem; +} + +.-ml-6 { + margin-left: -1.5rem; +} + +.-mt-8 { + margin-top: -2rem; +} + +.-mr-8 { + margin-right: -2rem; +} + +.-mb-8 { + margin-bottom: -2rem; +} + +.-ml-8 { + margin-left: -2rem; +} + +.-mt-10 { + margin-top: -2.5rem; +} + +.-mr-10 { + margin-right: -2.5rem; +} + +.-mb-10 { + margin-bottom: -2.5rem; +} + +.-ml-10 { + margin-left: -2.5rem; +} + +.-mt-12 { + margin-top: -3rem; +} + +.-mr-12 { + margin-right: -3rem; +} + +.-mb-12 { + margin-bottom: -3rem; +} + +.-ml-12 { + margin-left: -3rem; +} + +.-mt-16 { + margin-top: -4rem; +} + +.-mr-16 { + margin-right: -4rem; +} + +.-mb-16 { + margin-bottom: -4rem; +} + +.-ml-16 { + margin-left: -4rem; +} + +.-mt-20 { + margin-top: -5rem; +} + +.-mr-20 { + margin-right: -5rem; +} + +.-mb-20 { + margin-bottom: -5rem; +} + +.-ml-20 { + margin-left: -5rem; +} + +.-mt-24 { + margin-top: -6rem; +} + +.-mr-24 { + margin-right: -6rem; +} + +.-mb-24 { + margin-bottom: -6rem; +} + +.-ml-24 { + margin-left: -6rem; +} + +.-mt-32 { + margin-top: -8rem; +} + +.-mr-32 { + margin-right: -8rem; +} + +.-mb-32 { + margin-bottom: -8rem; +} + +.-ml-32 { + margin-left: -8rem; +} + +.-mt-40 { + margin-top: -10rem; +} + +.-mr-40 { + margin-right: -10rem; +} + +.-mb-40 { + margin-bottom: -10rem; +} + +.-ml-40 { + margin-left: -10rem; +} + +.-mt-48 { + margin-top: -12rem; +} + +.-mr-48 { + margin-right: -12rem; +} + +.-mb-48 { + margin-bottom: -12rem; +} + +.-ml-48 { + margin-left: -12rem; +} + +.-mt-56 { + margin-top: -14rem; +} + +.-mr-56 { + margin-right: -14rem; +} + +.-mb-56 { + margin-bottom: -14rem; +} + +.-ml-56 { + margin-left: -14rem; +} + +.-mt-64 { + margin-top: -16rem; +} + +.-mr-64 { + margin-right: -16rem; +} + +.-mb-64 { + margin-bottom: -16rem; +} + +.-ml-64 { + margin-left: -16rem; +} + +.-mt-px { + margin-top: -1px; +} + +.-mr-px { + margin-right: -1px; +} + +.-mb-px { + margin-bottom: -1px; +} + +.-ml-px { + margin-left: -1px; +} + +.max-h-full { + max-height: 100%; +} + +.max-h-screen { + max-height: 100vh; +} + +.max-w-xs { + max-width: 20rem; +} + +.max-w-sm { + max-width: 24rem; +} + +.max-w-md { + max-width: 28rem; +} + +.max-w-lg { + max-width: 32rem; +} + +.max-w-xl { + max-width: 36rem; +} + +.max-w-2xl { + max-width: 42rem; +} + +.max-w-3xl { + max-width: 48rem; +} + +.max-w-4xl { + max-width: 56rem; +} + +.max-w-5xl { + max-width: 64rem; +} + +.max-w-6xl { + max-width: 72rem; +} + +.max-w-full { + max-width: 100%; +} + +.min-h-0 { + min-height: 0; +} + +.min-h-full { + min-height: 100%; +} + +.min-h-screen { + min-height: 100vh; +} + +.min-w-0 { + min-width: 0; +} + +.min-w-full { + min-width: 100%; +} + +.object-contain { + -o-object-fit: contain; + object-fit: contain; +} + +.object-cover { + -o-object-fit: cover; + object-fit: cover; +} + +.object-fill { + -o-object-fit: fill; + object-fit: fill; +} + +.object-none { + -o-object-fit: none; + object-fit: none; +} + +.object-scale-down { + -o-object-fit: scale-down; + object-fit: scale-down; +} + +.object-bottom { + -o-object-position: bottom; + object-position: bottom; +} + +.object-center { + -o-object-position: center; + object-position: center; +} + +.object-left { + -o-object-position: left; + object-position: left; +} + +.object-left-bottom { + -o-object-position: left bottom; + object-position: left bottom; +} + +.object-left-top { + -o-object-position: left top; + object-position: left top; +} + +.object-right { + -o-object-position: right; + object-position: right; +} + +.object-right-bottom { + -o-object-position: right bottom; + object-position: right bottom; +} + +.object-right-top { + -o-object-position: right top; + object-position: right top; +} + +.object-top { + -o-object-position: top; + object-position: top; +} + +.opacity-0 { + opacity: 0; +} + +.opacity-25 { + opacity: 0.25; +} + +.opacity-50 { + opacity: 0.5; +} + +.opacity-75 { + opacity: 0.75; +} + +.opacity-100 { + opacity: 1; +} + +.outline-none { + outline: 0; +} + +.focus\:outline-none:focus { + outline: 0; +} + +.overflow-auto { + overflow: auto; +} + +.overflow-hidden { + overflow: hidden; +} + +.overflow-visible { + overflow: visible; +} + +.overflow-scroll { + overflow: scroll; +} + +.overflow-x-auto { + overflow-x: auto; +} + +.overflow-y-auto { + overflow-y: auto; +} + +.overflow-x-hidden { + overflow-x: hidden; +} + +.overflow-y-hidden { + overflow-y: hidden; +} + +.overflow-x-visible { + overflow-x: visible; +} + +.overflow-y-visible { + overflow-y: visible; +} + +.overflow-x-scroll { + overflow-x: scroll; +} + +.overflow-y-scroll { + overflow-y: scroll; +} + +.scrolling-touch { + -webkit-overflow-scrolling: touch; +} + +.scrolling-auto { + -webkit-overflow-scrolling: auto; +} + +.p-0 { + padding: 0; +} + +.p-1 { + padding: 0.25rem; +} + +.p-2 { + padding: 0.5rem; +} + +.p-3 { + padding: 0.75rem; +} + +.p-4 { + padding: 1rem; +} + +.p-5 { + padding: 1.25rem; +} + +.p-6 { + padding: 1.5rem; +} + +.p-8 { + padding: 2rem; +} + +.p-10 { + padding: 2.5rem; +} + +.p-12 { + padding: 3rem; +} + +.p-16 { + padding: 4rem; +} + +.p-20 { + padding: 5rem; +} + +.p-24 { + padding: 6rem; +} + +.p-32 { + padding: 8rem; +} + +.p-40 { + padding: 10rem; +} + +.p-48 { + padding: 12rem; +} + +.p-56 { + padding: 14rem; +} + +.p-64 { + padding: 16rem; +} + +.p-px { + padding: 1px; +} + +.py-0 { + padding-top: 0; + padding-bottom: 0; +} + +.px-0 { + padding-left: 0; + padding-right: 0; +} + +.py-1 { + padding-top: 0.25rem; + padding-bottom: 0.25rem; +} + +.px-1 { + padding-left: 0.25rem; + padding-right: 0.25rem; +} + +.py-2 { + padding-top: 0.5rem; + padding-bottom: 0.5rem; +} + +.px-2 { + padding-left: 0.5rem; + padding-right: 0.5rem; +} + +.py-3 { + padding-top: 0.75rem; + padding-bottom: 0.75rem; +} + +.px-3 { + padding-left: 0.75rem; + padding-right: 0.75rem; +} + +.py-4 { + padding-top: 1rem; + padding-bottom: 1rem; +} + +.px-4 { + padding-left: 1rem; + padding-right: 1rem; +} + +.py-5 { + padding-top: 1.25rem; + padding-bottom: 1.25rem; +} + +.px-5 { + padding-left: 1.25rem; + padding-right: 1.25rem; +} + +.py-6 { + padding-top: 1.5rem; + padding-bottom: 1.5rem; +} + +.px-6 { + padding-left: 1.5rem; + padding-right: 1.5rem; +} + +.py-8 { + padding-top: 2rem; + padding-bottom: 2rem; +} + +.px-8 { + padding-left: 2rem; + padding-right: 2rem; +} + +.py-10 { + padding-top: 2.5rem; + padding-bottom: 2.5rem; +} + +.px-10 { + padding-left: 2.5rem; + padding-right: 2.5rem; +} + +.py-12 { + padding-top: 3rem; + padding-bottom: 3rem; +} + +.px-12 { + padding-left: 3rem; + padding-right: 3rem; +} + +.py-16 { + padding-top: 4rem; + padding-bottom: 4rem; +} + +.px-16 { + padding-left: 4rem; + padding-right: 4rem; +} + +.py-20 { + padding-top: 5rem; + padding-bottom: 5rem; +} + +.px-20 { + padding-left: 5rem; + padding-right: 5rem; +} + +.py-24 { + padding-top: 6rem; + padding-bottom: 6rem; +} + +.px-24 { + padding-left: 6rem; + padding-right: 6rem; +} + +.py-32 { + padding-top: 8rem; + padding-bottom: 8rem; +} + +.px-32 { + padding-left: 8rem; + padding-right: 8rem; +} + +.py-40 { + padding-top: 10rem; + padding-bottom: 10rem; +} + +.px-40 { + padding-left: 10rem; + padding-right: 10rem; +} + +.py-48 { + padding-top: 12rem; + padding-bottom: 12rem; +} + +.px-48 { + padding-left: 12rem; + padding-right: 12rem; +} + +.py-56 { + padding-top: 14rem; + padding-bottom: 14rem; +} + +.px-56 { + padding-left: 14rem; + padding-right: 14rem; +} + +.py-64 { + padding-top: 16rem; + padding-bottom: 16rem; +} + +.px-64 { + padding-left: 16rem; + padding-right: 16rem; +} + +.py-px { + padding-top: 1px; + padding-bottom: 1px; +} + +.px-px { + padding-left: 1px; + padding-right: 1px; +} + +.pt-0 { + padding-top: 0; +} + +.pr-0 { + padding-right: 0; +} + +.pb-0 { + padding-bottom: 0; +} + +.pl-0 { + padding-left: 0; +} + +.pt-1 { + padding-top: 0.25rem; +} + +.pr-1 { + padding-right: 0.25rem; +} + +.pb-1 { + padding-bottom: 0.25rem; +} + +.pl-1 { + padding-left: 0.25rem; +} + +.pt-2 { + padding-top: 0.5rem; +} + +.pr-2 { + padding-right: 0.5rem; +} + +.pb-2 { + padding-bottom: 0.5rem; +} + +.pl-2 { + padding-left: 0.5rem; +} + +.pt-3 { + padding-top: 0.75rem; +} + +.pr-3 { + padding-right: 0.75rem; +} + +.pb-3 { + padding-bottom: 0.75rem; +} + +.pl-3 { + padding-left: 0.75rem; +} + +.pt-4 { + padding-top: 1rem; +} + +.pr-4 { + padding-right: 1rem; +} + +.pb-4 { + padding-bottom: 1rem; +} + +.pl-4 { + padding-left: 1rem; +} + +.pt-5 { + padding-top: 1.25rem; +} + +.pr-5 { + padding-right: 1.25rem; +} + +.pb-5 { + padding-bottom: 1.25rem; +} + +.pl-5 { + padding-left: 1.25rem; +} + +.pt-6 { + padding-top: 1.5rem; +} + +.pr-6 { + padding-right: 1.5rem; +} + +.pb-6 { + padding-bottom: 1.5rem; +} + +.pl-6 { + padding-left: 1.5rem; +} + +.pt-8 { + padding-top: 2rem; +} + +.pr-8 { + padding-right: 2rem; +} + +.pb-8 { + padding-bottom: 2rem; +} + +.pl-8 { + padding-left: 2rem; +} + +.pt-10 { + padding-top: 2.5rem; +} + +.pr-10 { + padding-right: 2.5rem; +} + +.pb-10 { + padding-bottom: 2.5rem; +} + +.pl-10 { + padding-left: 2.5rem; +} + +.pt-12 { + padding-top: 3rem; +} + +.pr-12 { + padding-right: 3rem; +} + +.pb-12 { + padding-bottom: 3rem; +} + +.pl-12 { + padding-left: 3rem; +} + +.pt-16 { + padding-top: 4rem; +} + +.pr-16 { + padding-right: 4rem; +} + +.pb-16 { + padding-bottom: 4rem; +} + +.pl-16 { + padding-left: 4rem; +} + +.pt-20 { + padding-top: 5rem; +} + +.pr-20 { + padding-right: 5rem; +} + +.pb-20 { + padding-bottom: 5rem; +} + +.pl-20 { + padding-left: 5rem; +} + +.pt-24 { + padding-top: 6rem; +} + +.pr-24 { + padding-right: 6rem; +} + +.pb-24 { + padding-bottom: 6rem; +} + +.pl-24 { + padding-left: 6rem; +} + +.pt-32 { + padding-top: 8rem; +} + +.pr-32 { + padding-right: 8rem; +} + +.pb-32 { + padding-bottom: 8rem; +} + +.pl-32 { + padding-left: 8rem; +} + +.pt-40 { + padding-top: 10rem; +} + +.pr-40 { + padding-right: 10rem; +} + +.pb-40 { + padding-bottom: 10rem; +} + +.pl-40 { + padding-left: 10rem; +} + +.pt-48 { + padding-top: 12rem; +} + +.pr-48 { + padding-right: 12rem; +} + +.pb-48 { + padding-bottom: 12rem; +} + +.pl-48 { + padding-left: 12rem; +} + +.pt-56 { + padding-top: 14rem; +} + +.pr-56 { + padding-right: 14rem; +} + +.pb-56 { + padding-bottom: 14rem; +} + +.pl-56 { + padding-left: 14rem; +} + +.pt-64 { + padding-top: 16rem; +} + +.pr-64 { + padding-right: 16rem; +} + +.pb-64 { + padding-bottom: 16rem; +} + +.pl-64 { + padding-left: 16rem; +} + +.pt-px { + padding-top: 1px; +} + +.pr-px { + padding-right: 1px; +} + +.pb-px { + padding-bottom: 1px; +} + +.pl-px { + padding-left: 1px; +} + +.pointer-events-none { + pointer-events: none; +} + +.pointer-events-auto { + pointer-events: auto; +} + +.static { + position: static; +} + +.fixed { + position: fixed; +} + +.absolute { + position: absolute; +} + +.relative { + position: relative; +} + +.sticky { + position: -webkit-sticky; + position: sticky; +} + +.inset-0 { + top: 0; + right: 0; + bottom: 0; + left: 0; +} + +.inset-auto { + top: auto; + right: auto; + bottom: auto; + left: auto; +} + +.inset-y-0 { + top: 0; + bottom: 0; +} + +.inset-x-0 { + right: 0; + left: 0; +} + +.inset-y-auto { + top: auto; + bottom: auto; +} + +.inset-x-auto { + right: auto; + left: auto; +} + +.top-0 { + top: 0; +} + +.right-0 { + right: 0; +} + +.bottom-0 { + bottom: 0; +} + +.left-0 { + left: 0; +} + +.top-auto { + top: auto; +} + +.right-auto { + right: auto; +} + +.bottom-auto { + bottom: auto; +} + +.left-auto { + left: auto; +} + +.resize-none { + resize: none; +} + +.resize-y { + resize: vertical; +} + +.resize-x { + resize: horizontal; +} + +.resize { + resize: both; +} + +.shadow { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); +} + +.shadow-md { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); +} + +.shadow-lg { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); +} + +.shadow-xl { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); +} + +.shadow-2xl { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); +} + +.shadow-inner { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); +} + +.shadow-outline { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); +} + +.shadow-none { + box-shadow: none; +} + +.hover\:shadow:hover { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); +} + +.hover\:shadow-md:hover { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); +} + +.hover\:shadow-lg:hover { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); +} + +.hover\:shadow-xl:hover { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); +} + +.hover\:shadow-2xl:hover { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); +} + +.hover\:shadow-inner:hover { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); +} + +.hover\:shadow-outline:hover { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); +} + +.hover\:shadow-none:hover { + box-shadow: none; +} + +.focus\:shadow:focus { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); +} + +.focus\:shadow-md:focus { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); +} + +.focus\:shadow-lg:focus { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); +} + +.focus\:shadow-xl:focus { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); +} + +.focus\:shadow-2xl:focus { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); +} + +.focus\:shadow-inner:focus { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); +} + +.focus\:shadow-outline:focus { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); +} + +.focus\:shadow-none:focus { + box-shadow: none; +} + +.fill-current { + fill: currentColor; +} + +.stroke-current { + stroke: currentColor; +} + +.table-auto { + table-layout: auto; +} + +.table-fixed { + table-layout: fixed; +} + +.text-left { + text-align: left; +} + +.text-center { + text-align: center; +} + +.text-right { + text-align: right; +} + +.text-justify { + text-align: justify; +} + +.text-transparent { + color: transparent; +} + +.text-black { + color: #000; +} + +.text-white { + color: #fff; +} + +.text-gray-100 { + color: #f7fafc; +} + +.text-gray-200 { + color: #edf2f7; +} + +.text-gray-300 { + color: #e2e8f0; +} + +.text-gray-400 { + color: #cbd5e0; +} + +.text-gray-500 { + color: #a0aec0; +} + +.text-gray-600 { + color: #718096; +} + +.text-gray-700 { + color: #4a5568; +} + +.text-gray-800 { + color: #2d3748; +} + +.text-gray-900 { + color: #1a202c; +} + +.text-red-100 { + color: #fff5f5; +} + +.text-red-200 { + color: #fed7d7; +} + +.text-red-300 { + color: #feb2b2; +} + +.text-red-400 { + color: #fc8181; +} + +.text-red-500 { + color: #f56565; +} + +.text-red-600 { + color: #e53e3e; +} + +.text-red-700 { + color: #c53030; +} + +.text-red-800 { + color: #9b2c2c; +} + +.text-red-900 { + color: #742a2a; +} + +.text-orange-100 { + color: #fffaf0; +} + +.text-orange-200 { + color: #feebc8; +} + +.text-orange-300 { + color: #fbd38d; +} + +.text-orange-400 { + color: #f6ad55; +} + +.text-orange-500 { + color: #ed8936; +} + +.text-orange-600 { + color: #dd6b20; +} + +.text-orange-700 { + color: #c05621; +} + +.text-orange-800 { + color: #9c4221; +} + +.text-orange-900 { + color: #7b341e; +} + +.text-yellow-100 { + color: #fffff0; +} + +.text-yellow-200 { + color: #fefcbf; +} + +.text-yellow-300 { + color: #faf089; +} + +.text-yellow-400 { + color: #f6e05e; +} + +.text-yellow-500 { + color: #ecc94b; +} + +.text-yellow-600 { + color: #d69e2e; +} + +.text-yellow-700 { + color: #b7791f; +} + +.text-yellow-800 { + color: #975a16; +} + +.text-yellow-900 { + color: #744210; +} + +.text-green-100 { + color: #f0fff4; +} + +.text-green-200 { + color: #c6f6d5; +} + +.text-green-300 { + color: #9ae6b4; +} + +.text-green-400 { + color: #68d391; +} + +.text-green-500 { + color: #48bb78; +} + +.text-green-600 { + color: #38a169; +} + +.text-green-700 { + color: #2f855a; +} + +.text-green-800 { + color: #276749; +} + +.text-green-900 { + color: #22543d; +} + +.text-teal-100 { + color: #e6fffa; +} + +.text-teal-200 { + color: #b2f5ea; +} + +.text-teal-300 { + color: #81e6d9; +} + +.text-teal-400 { + color: #4fd1c5; +} + +.text-teal-500 { + color: #38b2ac; +} + +.text-teal-600 { + color: #319795; +} + +.text-teal-700 { + color: #2c7a7b; +} + +.text-teal-800 { + color: #285e61; +} + +.text-teal-900 { + color: #234e52; +} + +.text-blue-100 { + color: #ebf8ff; +} + +.text-blue-200 { + color: #bee3f8; +} + +.text-blue-300 { + color: #90cdf4; +} + +.text-blue-400 { + color: #63b3ed; +} + +.text-blue-500 { + color: #4299e1; +} + +.text-blue-600 { + color: #3182ce; +} + +.text-blue-700 { + color: #2b6cb0; +} + +.text-blue-800 { + color: #2c5282; +} + +.text-blue-900 { + color: #2a4365; +} + +.text-indigo-100 { + color: #ebf4ff; +} + +.text-indigo-200 { + color: #c3dafe; +} + +.text-indigo-300 { + color: #a3bffa; +} + +.text-indigo-400 { + color: #7f9cf5; +} + +.text-indigo-500 { + color: #667eea; +} + +.text-indigo-600 { + color: #5a67d8; +} + +.text-indigo-700 { + color: #4c51bf; +} + +.text-indigo-800 { + color: #434190; +} + +.text-indigo-900 { + color: #3c366b; +} + +.text-purple-100 { + color: #faf5ff; +} + +.text-purple-200 { + color: #e9d8fd; +} + +.text-purple-300 { + color: #d6bcfa; +} + +.text-purple-400 { + color: #b794f4; +} + +.text-purple-500 { + color: #9f7aea; +} + +.text-purple-600 { + color: #805ad5; +} + +.text-purple-700 { + color: #6b46c1; +} + +.text-purple-800 { + color: #553c9a; +} + +.text-purple-900 { + color: #44337a; +} + +.text-pink-100 { + color: #fff5f7; +} + +.text-pink-200 { + color: #fed7e2; +} + +.text-pink-300 { + color: #fbb6ce; +} + +.text-pink-400 { + color: #f687b3; +} + +.text-pink-500 { + color: #ed64a6; +} + +.text-pink-600 { + color: #d53f8c; +} + +.text-pink-700 { + color: #b83280; +} + +.text-pink-800 { + color: #97266d; +} + +.text-pink-900 { + color: #702459; +} + +.hover\:text-transparent:hover { + color: transparent; +} + +.hover\:text-black:hover { + color: #000; +} + +.hover\:text-white:hover { + color: #fff; +} + +.hover\:text-gray-100:hover { + color: #f7fafc; +} + +.hover\:text-gray-200:hover { + color: #edf2f7; +} + +.hover\:text-gray-300:hover { + color: #e2e8f0; +} + +.hover\:text-gray-400:hover { + color: #cbd5e0; +} + +.hover\:text-gray-500:hover { + color: #a0aec0; +} + +.hover\:text-gray-600:hover { + color: #718096; +} + +.hover\:text-gray-700:hover { + color: #4a5568; +} + +.hover\:text-gray-800:hover { + color: #2d3748; +} + +.hover\:text-gray-900:hover { + color: #1a202c; +} + +.hover\:text-red-100:hover { + color: #fff5f5; +} + +.hover\:text-red-200:hover { + color: #fed7d7; +} + +.hover\:text-red-300:hover { + color: #feb2b2; +} + +.hover\:text-red-400:hover { + color: #fc8181; +} + +.hover\:text-red-500:hover { + color: #f56565; +} + +.hover\:text-red-600:hover { + color: #e53e3e; +} + +.hover\:text-red-700:hover { + color: #c53030; +} + +.hover\:text-red-800:hover { + color: #9b2c2c; +} + +.hover\:text-red-900:hover { + color: #742a2a; +} + +.hover\:text-orange-100:hover { + color: #fffaf0; +} + +.hover\:text-orange-200:hover { + color: #feebc8; +} + +.hover\:text-orange-300:hover { + color: #fbd38d; +} + +.hover\:text-orange-400:hover { + color: #f6ad55; +} + +.hover\:text-orange-500:hover { + color: #ed8936; +} + +.hover\:text-orange-600:hover { + color: #dd6b20; +} + +.hover\:text-orange-700:hover { + color: #c05621; +} + +.hover\:text-orange-800:hover { + color: #9c4221; +} + +.hover\:text-orange-900:hover { + color: #7b341e; +} + +.hover\:text-yellow-100:hover { + color: #fffff0; +} + +.hover\:text-yellow-200:hover { + color: #fefcbf; +} + +.hover\:text-yellow-300:hover { + color: #faf089; +} + +.hover\:text-yellow-400:hover { + color: #f6e05e; +} + +.hover\:text-yellow-500:hover { + color: #ecc94b; +} + +.hover\:text-yellow-600:hover { + color: #d69e2e; +} + +.hover\:text-yellow-700:hover { + color: #b7791f; +} + +.hover\:text-yellow-800:hover { + color: #975a16; +} + +.hover\:text-yellow-900:hover { + color: #744210; +} + +.hover\:text-green-100:hover { + color: #f0fff4; +} + +.hover\:text-green-200:hover { + color: #c6f6d5; +} + +.hover\:text-green-300:hover { + color: #9ae6b4; +} + +.hover\:text-green-400:hover { + color: #68d391; +} + +.hover\:text-green-500:hover { + color: #48bb78; +} + +.hover\:text-green-600:hover { + color: #38a169; +} + +.hover\:text-green-700:hover { + color: #2f855a; +} + +.hover\:text-green-800:hover { + color: #276749; +} + +.hover\:text-green-900:hover { + color: #22543d; +} + +.hover\:text-teal-100:hover { + color: #e6fffa; +} + +.hover\:text-teal-200:hover { + color: #b2f5ea; +} + +.hover\:text-teal-300:hover { + color: #81e6d9; +} + +.hover\:text-teal-400:hover { + color: #4fd1c5; +} + +.hover\:text-teal-500:hover { + color: #38b2ac; +} + +.hover\:text-teal-600:hover { + color: #319795; +} + +.hover\:text-teal-700:hover { + color: #2c7a7b; +} + +.hover\:text-teal-800:hover { + color: #285e61; +} + +.hover\:text-teal-900:hover { + color: #234e52; +} + +.hover\:text-blue-100:hover { + color: #ebf8ff; +} + +.hover\:text-blue-200:hover { + color: #bee3f8; +} + +.hover\:text-blue-300:hover { + color: #90cdf4; +} + +.hover\:text-blue-400:hover { + color: #63b3ed; +} + +.hover\:text-blue-500:hover { + color: #4299e1; +} + +.hover\:text-blue-600:hover { + color: #3182ce; +} + +.hover\:text-blue-700:hover { + color: #2b6cb0; +} + +.hover\:text-blue-800:hover { + color: #2c5282; +} + +.hover\:text-blue-900:hover { + color: #2a4365; +} + +.hover\:text-indigo-100:hover { + color: #ebf4ff; +} + +.hover\:text-indigo-200:hover { + color: #c3dafe; +} + +.hover\:text-indigo-300:hover { + color: #a3bffa; +} + +.hover\:text-indigo-400:hover { + color: #7f9cf5; +} + +.hover\:text-indigo-500:hover { + color: #667eea; +} + +.hover\:text-indigo-600:hover { + color: #5a67d8; +} + +.hover\:text-indigo-700:hover { + color: #4c51bf; +} + +.hover\:text-indigo-800:hover { + color: #434190; +} + +.hover\:text-indigo-900:hover { + color: #3c366b; +} + +.hover\:text-purple-100:hover { + color: #faf5ff; +} + +.hover\:text-purple-200:hover { + color: #e9d8fd; +} + +.hover\:text-purple-300:hover { + color: #d6bcfa; +} + +.hover\:text-purple-400:hover { + color: #b794f4; +} + +.hover\:text-purple-500:hover { + color: #9f7aea; +} + +.hover\:text-purple-600:hover { + color: #805ad5; +} + +.hover\:text-purple-700:hover { + color: #6b46c1; +} + +.hover\:text-purple-800:hover { + color: #553c9a; +} + +.hover\:text-purple-900:hover { + color: #44337a; +} + +.hover\:text-pink-100:hover { + color: #fff5f7; +} + +.hover\:text-pink-200:hover { + color: #fed7e2; +} + +.hover\:text-pink-300:hover { + color: #fbb6ce; +} + +.hover\:text-pink-400:hover { + color: #f687b3; +} + +.hover\:text-pink-500:hover { + color: #ed64a6; +} + +.hover\:text-pink-600:hover { + color: #d53f8c; +} + +.hover\:text-pink-700:hover { + color: #b83280; +} + +.hover\:text-pink-800:hover { + color: #97266d; +} + +.hover\:text-pink-900:hover { + color: #702459; +} + +.focus\:text-transparent:focus { + color: transparent; +} + +.focus\:text-black:focus { + color: #000; +} + +.focus\:text-white:focus { + color: #fff; +} + +.focus\:text-gray-100:focus { + color: #f7fafc; +} + +.focus\:text-gray-200:focus { + color: #edf2f7; +} + +.focus\:text-gray-300:focus { + color: #e2e8f0; +} + +.focus\:text-gray-400:focus { + color: #cbd5e0; +} + +.focus\:text-gray-500:focus { + color: #a0aec0; +} + +.focus\:text-gray-600:focus { + color: #718096; +} + +.focus\:text-gray-700:focus { + color: #4a5568; +} + +.focus\:text-gray-800:focus { + color: #2d3748; +} + +.focus\:text-gray-900:focus { + color: #1a202c; +} + +.focus\:text-red-100:focus { + color: #fff5f5; +} + +.focus\:text-red-200:focus { + color: #fed7d7; +} + +.focus\:text-red-300:focus { + color: #feb2b2; +} + +.focus\:text-red-400:focus { + color: #fc8181; +} + +.focus\:text-red-500:focus { + color: #f56565; +} + +.focus\:text-red-600:focus { + color: #e53e3e; +} + +.focus\:text-red-700:focus { + color: #c53030; +} + +.focus\:text-red-800:focus { + color: #9b2c2c; +} + +.focus\:text-red-900:focus { + color: #742a2a; +} + +.focus\:text-orange-100:focus { + color: #fffaf0; +} + +.focus\:text-orange-200:focus { + color: #feebc8; +} + +.focus\:text-orange-300:focus { + color: #fbd38d; +} + +.focus\:text-orange-400:focus { + color: #f6ad55; +} + +.focus\:text-orange-500:focus { + color: #ed8936; +} + +.focus\:text-orange-600:focus { + color: #dd6b20; +} + +.focus\:text-orange-700:focus { + color: #c05621; +} + +.focus\:text-orange-800:focus { + color: #9c4221; +} + +.focus\:text-orange-900:focus { + color: #7b341e; +} + +.focus\:text-yellow-100:focus { + color: #fffff0; +} + +.focus\:text-yellow-200:focus { + color: #fefcbf; +} + +.focus\:text-yellow-300:focus { + color: #faf089; +} + +.focus\:text-yellow-400:focus { + color: #f6e05e; +} + +.focus\:text-yellow-500:focus { + color: #ecc94b; +} + +.focus\:text-yellow-600:focus { + color: #d69e2e; +} + +.focus\:text-yellow-700:focus { + color: #b7791f; +} + +.focus\:text-yellow-800:focus { + color: #975a16; +} + +.focus\:text-yellow-900:focus { + color: #744210; +} + +.focus\:text-green-100:focus { + color: #f0fff4; +} + +.focus\:text-green-200:focus { + color: #c6f6d5; +} + +.focus\:text-green-300:focus { + color: #9ae6b4; +} + +.focus\:text-green-400:focus { + color: #68d391; +} + +.focus\:text-green-500:focus { + color: #48bb78; +} + +.focus\:text-green-600:focus { + color: #38a169; +} + +.focus\:text-green-700:focus { + color: #2f855a; +} + +.focus\:text-green-800:focus { + color: #276749; +} + +.focus\:text-green-900:focus { + color: #22543d; +} + +.focus\:text-teal-100:focus { + color: #e6fffa; +} + +.focus\:text-teal-200:focus { + color: #b2f5ea; +} + +.focus\:text-teal-300:focus { + color: #81e6d9; +} + +.focus\:text-teal-400:focus { + color: #4fd1c5; +} + +.focus\:text-teal-500:focus { + color: #38b2ac; +} + +.focus\:text-teal-600:focus { + color: #319795; +} + +.focus\:text-teal-700:focus { + color: #2c7a7b; +} + +.focus\:text-teal-800:focus { + color: #285e61; +} + +.focus\:text-teal-900:focus { + color: #234e52; +} + +.focus\:text-blue-100:focus { + color: #ebf8ff; +} + +.focus\:text-blue-200:focus { + color: #bee3f8; +} + +.focus\:text-blue-300:focus { + color: #90cdf4; +} + +.focus\:text-blue-400:focus { + color: #63b3ed; +} + +.focus\:text-blue-500:focus { + color: #4299e1; +} + +.focus\:text-blue-600:focus { + color: #3182ce; +} + +.focus\:text-blue-700:focus { + color: #2b6cb0; +} + +.focus\:text-blue-800:focus { + color: #2c5282; +} + +.focus\:text-blue-900:focus { + color: #2a4365; +} + +.focus\:text-indigo-100:focus { + color: #ebf4ff; +} + +.focus\:text-indigo-200:focus { + color: #c3dafe; +} + +.focus\:text-indigo-300:focus { + color: #a3bffa; +} + +.focus\:text-indigo-400:focus { + color: #7f9cf5; +} + +.focus\:text-indigo-500:focus { + color: #667eea; +} + +.focus\:text-indigo-600:focus { + color: #5a67d8; +} + +.focus\:text-indigo-700:focus { + color: #4c51bf; +} + +.focus\:text-indigo-800:focus { + color: #434190; +} + +.focus\:text-indigo-900:focus { + color: #3c366b; +} + +.focus\:text-purple-100:focus { + color: #faf5ff; +} + +.focus\:text-purple-200:focus { + color: #e9d8fd; +} + +.focus\:text-purple-300:focus { + color: #d6bcfa; +} + +.focus\:text-purple-400:focus { + color: #b794f4; +} + +.focus\:text-purple-500:focus { + color: #9f7aea; +} + +.focus\:text-purple-600:focus { + color: #805ad5; +} + +.focus\:text-purple-700:focus { + color: #6b46c1; +} + +.focus\:text-purple-800:focus { + color: #553c9a; +} + +.focus\:text-purple-900:focus { + color: #44337a; +} + +.focus\:text-pink-100:focus { + color: #fff5f7; +} + +.focus\:text-pink-200:focus { + color: #fed7e2; +} + +.focus\:text-pink-300:focus { + color: #fbb6ce; +} + +.focus\:text-pink-400:focus { + color: #f687b3; +} + +.focus\:text-pink-500:focus { + color: #ed64a6; +} + +.focus\:text-pink-600:focus { + color: #d53f8c; +} + +.focus\:text-pink-700:focus { + color: #b83280; +} + +.focus\:text-pink-800:focus { + color: #97266d; +} + +.focus\:text-pink-900:focus { + color: #702459; +} + +.text-xs { + font-size: 0.75rem; +} + +.text-sm { + font-size: 0.875rem; +} + +.text-base { + font-size: 1rem; +} + +.text-lg { + font-size: 1.125rem; +} + +.text-xl { + font-size: 1.25rem; +} + +.text-2xl { + font-size: 1.5rem; +} + +.text-3xl { + font-size: 1.875rem; +} + +.text-4xl { + font-size: 2.25rem; +} + +.text-5xl { + font-size: 3rem; +} + +.text-6xl { + font-size: 4rem; +} + +.italic { + font-style: italic; +} + +.not-italic { + font-style: normal; +} + +.uppercase { + text-transform: uppercase; +} + +.lowercase { + text-transform: lowercase; +} + +.capitalize { + text-transform: capitalize; +} + +.normal-case { + text-transform: none; +} + +.underline { + text-decoration: underline; +} + +.line-through { + text-decoration: line-through; +} + +.no-underline { + text-decoration: none; +} + +.hover\:underline:hover { + text-decoration: underline; +} + +.hover\:line-through:hover { + text-decoration: line-through; +} + +.hover\:no-underline:hover { + text-decoration: none; +} + +.focus\:underline:focus { + text-decoration: underline; +} + +.focus\:line-through:focus { + text-decoration: line-through; +} + +.focus\:no-underline:focus { + text-decoration: none; +} + +.antialiased { + -webkit-font-smoothing: antialiased; + -moz-osx-font-smoothing: grayscale; +} + +.subpixel-antialiased { + -webkit-font-smoothing: auto; + -moz-osx-font-smoothing: auto; +} + +.tracking-tighter { + letter-spacing: -0.05em; +} + +.tracking-tight { + letter-spacing: -0.025em; +} + +.tracking-normal { + letter-spacing: 0; +} + +.tracking-wide { + letter-spacing: 0.025em; +} + +.tracking-wider { + letter-spacing: 0.05em; +} + +.tracking-widest { + letter-spacing: 0.1em; +} + +.select-none { + -webkit-user-select: none; + -moz-user-select: none; + -ms-user-select: none; + user-select: none; +} + +.select-text { + -webkit-user-select: text; + -moz-user-select: text; + -ms-user-select: text; + user-select: text; +} + +.select-all { + -webkit-user-select: all; + -moz-user-select: all; + -ms-user-select: all; + user-select: all; +} + +.select-auto { + -webkit-user-select: auto; + -moz-user-select: auto; + -ms-user-select: auto; + user-select: auto; +} + +.align-baseline { + vertical-align: baseline; +} + +.align-top { + vertical-align: top; +} + +.align-middle { + vertical-align: middle; +} + +.align-bottom { + vertical-align: bottom; +} + +.align-text-top { + vertical-align: text-top; +} + +.align-text-bottom { + vertical-align: text-bottom; +} + +.visible { + visibility: visible; +} + +.invisible { + visibility: hidden; +} + +.whitespace-normal { + white-space: normal; +} + +.whitespace-no-wrap { + white-space: nowrap; +} + +.whitespace-pre { + white-space: pre; +} + +.whitespace-pre-line { + white-space: pre-line; +} + +.whitespace-pre-wrap { + white-space: pre-wrap; +} + +.break-normal { + overflow-wrap: normal; + word-break: normal; +} + +.break-words { + overflow-wrap: break-word; +} + +.break-all { + word-break: break-all; +} + +.truncate { + overflow: hidden; + text-overflow: ellipsis; + white-space: nowrap; +} + +.w-0 { + width: 0; +} + +.w-1 { + width: 0.25rem; +} + +.w-2 { + width: 0.5rem; +} + +.w-3 { + width: 0.75rem; +} + +.w-4 { + width: 1rem; +} + +.w-5 { + width: 1.25rem; +} + +.w-6 { + width: 1.5rem; +} + +.w-8 { + width: 2rem; +} + +.w-10 { + width: 2.5rem; +} + +.w-12 { + width: 3rem; +} + +.w-16 { + width: 4rem; +} + +.w-20 { + width: 5rem; +} + +.w-24 { + width: 6rem; +} + +.w-32 { + width: 8rem; +} + +.w-40 { + width: 10rem; +} + +.w-48 { + width: 12rem; +} + +.w-56 { + width: 14rem; +} + +.w-64 { + width: 16rem; +} + +.w-auto { + width: auto; +} + +.w-px { + width: 1px; +} + +.w-1\/2 { + width: 50%; +} + +.w-1\/3 { + width: 33.333333%; +} + +.w-2\/3 { + width: 66.666667%; +} + +.w-1\/4 { + width: 25%; +} + +.w-2\/4 { + width: 50%; +} + +.w-3\/4 { + width: 75%; +} + +.w-1\/5 { + width: 20%; +} + +.w-2\/5 { + width: 40%; +} + +.w-3\/5 { + width: 60%; +} + +.w-4\/5 { + width: 80%; +} + +.w-1\/6 { + width: 16.666667%; +} + +.w-2\/6 { + width: 33.333333%; +} + +.w-3\/6 { + width: 50%; +} + +.w-4\/6 { + width: 66.666667%; +} + +.w-5\/6 { + width: 83.333333%; +} + +.w-1\/12 { + width: 8.333333%; +} + +.w-2\/12 { + width: 16.666667%; +} + +.w-3\/12 { + width: 25%; +} + +.w-4\/12 { + width: 33.333333%; +} + +.w-5\/12 { + width: 41.666667%; +} + +.w-6\/12 { + width: 50%; +} + +.w-7\/12 { + width: 58.333333%; +} + +.w-8\/12 { + width: 66.666667%; +} + +.w-9\/12 { + width: 75%; +} + +.w-10\/12 { + width: 83.333333%; +} + +.w-11\/12 { + width: 91.666667%; +} + +.w-full { + width: 100%; +} + +.w-screen { + width: 100vw; +} + +.z-0 { + z-index: 0; +} + +.z-10 { + z-index: 10; +} + +.z-20 { + z-index: 20; +} + +.z-30 { + z-index: 30; +} + +.z-40 { + z-index: 40; +} + +.z-50 { + z-index: 50; +} + +.z-auto { + z-index: auto; +} + +@media (min-width: 640px) { + .sm\:appearance-none { + -webkit-appearance: none; + -moz-appearance: none; + appearance: none; + } + + .sm\:bg-fixed { + background-attachment: fixed; + } + + .sm\:bg-local { + background-attachment: local; + } + + .sm\:bg-scroll { + background-attachment: scroll; + } + + .sm\:bg-transparent { + background-color: transparent; + } + + .sm\:bg-black { + background-color: #000; + } + + .sm\:bg-white { + background-color: #fff; + } + + .sm\:bg-gray-100 { + background-color: #f7fafc; + } + + .sm\:bg-gray-200 { + background-color: #edf2f7; + } + + .sm\:bg-gray-300 { + background-color: #e2e8f0; + } + + .sm\:bg-gray-400 { + background-color: #cbd5e0; + } + + .sm\:bg-gray-500 { + background-color: #a0aec0; + } + + .sm\:bg-gray-600 { + background-color: #718096; + } + + .sm\:bg-gray-700 { + background-color: #4a5568; + } + + .sm\:bg-gray-800 { + background-color: #2d3748; + } + + .sm\:bg-gray-900 { + background-color: #1a202c; + } + + .sm\:bg-red-100 { + background-color: #fff5f5; + } + + .sm\:bg-red-200 { + background-color: #fed7d7; + } + + .sm\:bg-red-300 { + background-color: #feb2b2; + } + + .sm\:bg-red-400 { + background-color: #fc8181; + } + + .sm\:bg-red-500 { + background-color: #f56565; + } + + .sm\:bg-red-600 { + background-color: #e53e3e; + } + + .sm\:bg-red-700 { + background-color: #c53030; + } + + .sm\:bg-red-800 { + background-color: #9b2c2c; + } + + .sm\:bg-red-900 { + background-color: #742a2a; + } + + .sm\:bg-orange-100 { + background-color: #fffaf0; + } + + .sm\:bg-orange-200 { + background-color: #feebc8; + } + + .sm\:bg-orange-300 { + background-color: #fbd38d; + } + + .sm\:bg-orange-400 { + background-color: #f6ad55; + } + + .sm\:bg-orange-500 { + background-color: #ed8936; + } + + .sm\:bg-orange-600 { + background-color: #dd6b20; + } + + .sm\:bg-orange-700 { + background-color: #c05621; + } + + .sm\:bg-orange-800 { + background-color: #9c4221; + } + + .sm\:bg-orange-900 { + background-color: #7b341e; + } + + .sm\:bg-yellow-100 { + background-color: #fffff0; + } + + .sm\:bg-yellow-200 { + background-color: #fefcbf; + } + + .sm\:bg-yellow-300 { + background-color: #faf089; + } + + .sm\:bg-yellow-400 { + background-color: #f6e05e; + } + + .sm\:bg-yellow-500 { + background-color: #ecc94b; + } + + .sm\:bg-yellow-600 { + background-color: #d69e2e; + } + + .sm\:bg-yellow-700 { + background-color: #b7791f; + } + + .sm\:bg-yellow-800 { + background-color: #975a16; + } + + .sm\:bg-yellow-900 { + background-color: #744210; + } + + .sm\:bg-green-100 { + background-color: #f0fff4; + } + + .sm\:bg-green-200 { + background-color: #c6f6d5; + } + + .sm\:bg-green-300 { + background-color: #9ae6b4; + } + + .sm\:bg-green-400 { + background-color: #68d391; + } + + .sm\:bg-green-500 { + background-color: #48bb78; + } + + .sm\:bg-green-600 { + background-color: #38a169; + } + + .sm\:bg-green-700 { + background-color: #2f855a; + } + + .sm\:bg-green-800 { + background-color: #276749; + } + + .sm\:bg-green-900 { + background-color: #22543d; + } + + .sm\:bg-teal-100 { + background-color: #e6fffa; + } + + .sm\:bg-teal-200 { + background-color: #b2f5ea; + } + + .sm\:bg-teal-300 { + background-color: #81e6d9; + } + + .sm\:bg-teal-400 { + background-color: #4fd1c5; + } + + .sm\:bg-teal-500 { + background-color: #38b2ac; + } + + .sm\:bg-teal-600 { + background-color: #319795; + } + + .sm\:bg-teal-700 { + background-color: #2c7a7b; + } + + .sm\:bg-teal-800 { + background-color: #285e61; + } + + .sm\:bg-teal-900 { + background-color: #234e52; + } + + .sm\:bg-blue-100 { + background-color: #ebf8ff; + } + + .sm\:bg-blue-200 { + background-color: #bee3f8; + } + + .sm\:bg-blue-300 { + background-color: #90cdf4; + } + + .sm\:bg-blue-400 { + background-color: #63b3ed; + } + + .sm\:bg-blue-500 { + background-color: #4299e1; + } + + .sm\:bg-blue-600 { + background-color: #3182ce; + } + + .sm\:bg-blue-700 { + background-color: #2b6cb0; + } + + .sm\:bg-blue-800 { + background-color: #2c5282; + } + + .sm\:bg-blue-900 { + background-color: #2a4365; + } + + .sm\:bg-indigo-100 { + background-color: #ebf4ff; + } + + .sm\:bg-indigo-200 { + background-color: #c3dafe; + } + + .sm\:bg-indigo-300 { + background-color: #a3bffa; + } + + .sm\:bg-indigo-400 { + background-color: #7f9cf5; + } + + .sm\:bg-indigo-500 { + background-color: #667eea; + } + + .sm\:bg-indigo-600 { + background-color: #5a67d8; + } + + .sm\:bg-indigo-700 { + background-color: #4c51bf; + } + + .sm\:bg-indigo-800 { + background-color: #434190; + } + + .sm\:bg-indigo-900 { + background-color: #3c366b; + } + + .sm\:bg-purple-100 { + background-color: #faf5ff; + } + + .sm\:bg-purple-200 { + background-color: #e9d8fd; + } + + .sm\:bg-purple-300 { + background-color: #d6bcfa; + } + + .sm\:bg-purple-400 { + background-color: #b794f4; + } + + .sm\:bg-purple-500 { + background-color: #9f7aea; + } + + .sm\:bg-purple-600 { + background-color: #805ad5; + } + + .sm\:bg-purple-700 { + background-color: #6b46c1; + } + + .sm\:bg-purple-800 { + background-color: #553c9a; + } + + .sm\:bg-purple-900 { + background-color: #44337a; + } + + .sm\:bg-pink-100 { + background-color: #fff5f7; + } + + .sm\:bg-pink-200 { + background-color: #fed7e2; + } + + .sm\:bg-pink-300 { + background-color: #fbb6ce; + } + + .sm\:bg-pink-400 { + background-color: #f687b3; + } + + .sm\:bg-pink-500 { + background-color: #ed64a6; + } + + .sm\:bg-pink-600 { + background-color: #d53f8c; + } + + .sm\:bg-pink-700 { + background-color: #b83280; + } + + .sm\:bg-pink-800 { + background-color: #97266d; + } + + .sm\:bg-pink-900 { + background-color: #702459; + } + + .sm\:hover\:bg-transparent:hover { + background-color: transparent; + } + + .sm\:hover\:bg-black:hover { + background-color: #000; + } + + .sm\:hover\:bg-white:hover { + background-color: #fff; + } + + .sm\:hover\:bg-gray-100:hover { + background-color: #f7fafc; + } + + .sm\:hover\:bg-gray-200:hover { + background-color: #edf2f7; + } + + .sm\:hover\:bg-gray-300:hover { + background-color: #e2e8f0; + } + + .sm\:hover\:bg-gray-400:hover { + background-color: #cbd5e0; + } + + .sm\:hover\:bg-gray-500:hover { + background-color: #a0aec0; + } + + .sm\:hover\:bg-gray-600:hover { + background-color: #718096; + } + + .sm\:hover\:bg-gray-700:hover { + background-color: #4a5568; + } + + .sm\:hover\:bg-gray-800:hover { + background-color: #2d3748; + } + + .sm\:hover\:bg-gray-900:hover { + background-color: #1a202c; + } + + .sm\:hover\:bg-red-100:hover { + background-color: #fff5f5; + } + + .sm\:hover\:bg-red-200:hover { + background-color: #fed7d7; + } + + .sm\:hover\:bg-red-300:hover { + background-color: #feb2b2; + } + + .sm\:hover\:bg-red-400:hover { + background-color: #fc8181; + } + + .sm\:hover\:bg-red-500:hover { + background-color: #f56565; + } + + .sm\:hover\:bg-red-600:hover { + background-color: #e53e3e; + } + + .sm\:hover\:bg-red-700:hover { + background-color: #c53030; + } + + .sm\:hover\:bg-red-800:hover { + background-color: #9b2c2c; + } + + .sm\:hover\:bg-red-900:hover { + background-color: #742a2a; + } + + .sm\:hover\:bg-orange-100:hover { + background-color: #fffaf0; + } + + .sm\:hover\:bg-orange-200:hover { + background-color: #feebc8; + } + + .sm\:hover\:bg-orange-300:hover { + background-color: #fbd38d; + } + + .sm\:hover\:bg-orange-400:hover { + background-color: #f6ad55; + } + + .sm\:hover\:bg-orange-500:hover { + background-color: #ed8936; + } + + .sm\:hover\:bg-orange-600:hover { + background-color: #dd6b20; + } + + .sm\:hover\:bg-orange-700:hover { + background-color: #c05621; + } + + .sm\:hover\:bg-orange-800:hover { + background-color: #9c4221; + } + + .sm\:hover\:bg-orange-900:hover { + background-color: #7b341e; + } + + .sm\:hover\:bg-yellow-100:hover { + background-color: #fffff0; + } + + .sm\:hover\:bg-yellow-200:hover { + background-color: #fefcbf; + } + + .sm\:hover\:bg-yellow-300:hover { + background-color: #faf089; + } + + .sm\:hover\:bg-yellow-400:hover { + background-color: #f6e05e; + } + + .sm\:hover\:bg-yellow-500:hover { + background-color: #ecc94b; + } + + .sm\:hover\:bg-yellow-600:hover { + background-color: #d69e2e; + } + + .sm\:hover\:bg-yellow-700:hover { + background-color: #b7791f; + } + + .sm\:hover\:bg-yellow-800:hover { + background-color: #975a16; + } + + .sm\:hover\:bg-yellow-900:hover { + background-color: #744210; + } + + .sm\:hover\:bg-green-100:hover { + background-color: #f0fff4; + } + + .sm\:hover\:bg-green-200:hover { + background-color: #c6f6d5; + } + + .sm\:hover\:bg-green-300:hover { + background-color: #9ae6b4; + } + + .sm\:hover\:bg-green-400:hover { + background-color: #68d391; + } + + .sm\:hover\:bg-green-500:hover { + background-color: #48bb78; + } + + .sm\:hover\:bg-green-600:hover { + background-color: #38a169; + } + + .sm\:hover\:bg-green-700:hover { + background-color: #2f855a; + } + + .sm\:hover\:bg-green-800:hover { + background-color: #276749; + } + + .sm\:hover\:bg-green-900:hover { + background-color: #22543d; + } + + .sm\:hover\:bg-teal-100:hover { + background-color: #e6fffa; + } + + .sm\:hover\:bg-teal-200:hover { + background-color: #b2f5ea; + } + + .sm\:hover\:bg-teal-300:hover { + background-color: #81e6d9; + } + + .sm\:hover\:bg-teal-400:hover { + background-color: #4fd1c5; + } + + .sm\:hover\:bg-teal-500:hover { + background-color: #38b2ac; + } + + .sm\:hover\:bg-teal-600:hover { + background-color: #319795; + } + + .sm\:hover\:bg-teal-700:hover { + background-color: #2c7a7b; + } + + .sm\:hover\:bg-teal-800:hover { + background-color: #285e61; + } + + .sm\:hover\:bg-teal-900:hover { + background-color: #234e52; + } + + .sm\:hover\:bg-blue-100:hover { + background-color: #ebf8ff; + } + + .sm\:hover\:bg-blue-200:hover { + background-color: #bee3f8; + } + + .sm\:hover\:bg-blue-300:hover { + background-color: #90cdf4; + } + + .sm\:hover\:bg-blue-400:hover { + background-color: #63b3ed; + } + + .sm\:hover\:bg-blue-500:hover { + background-color: #4299e1; + } + + .sm\:hover\:bg-blue-600:hover { + background-color: #3182ce; + } + + .sm\:hover\:bg-blue-700:hover { + background-color: #2b6cb0; + } + + .sm\:hover\:bg-blue-800:hover { + background-color: #2c5282; + } + + .sm\:hover\:bg-blue-900:hover { + background-color: #2a4365; + } + + .sm\:hover\:bg-indigo-100:hover { + background-color: #ebf4ff; + } + + .sm\:hover\:bg-indigo-200:hover { + background-color: #c3dafe; + } + + .sm\:hover\:bg-indigo-300:hover { + background-color: #a3bffa; + } + + .sm\:hover\:bg-indigo-400:hover { + background-color: #7f9cf5; + } + + .sm\:hover\:bg-indigo-500:hover { + background-color: #667eea; + } + + .sm\:hover\:bg-indigo-600:hover { + background-color: #5a67d8; + } + + .sm\:hover\:bg-indigo-700:hover { + background-color: #4c51bf; + } + + .sm\:hover\:bg-indigo-800:hover { + background-color: #434190; + } + + .sm\:hover\:bg-indigo-900:hover { + background-color: #3c366b; + } + + .sm\:hover\:bg-purple-100:hover { + background-color: #faf5ff; + } + + .sm\:hover\:bg-purple-200:hover { + background-color: #e9d8fd; + } + + .sm\:hover\:bg-purple-300:hover { + background-color: #d6bcfa; + } + + .sm\:hover\:bg-purple-400:hover { + background-color: #b794f4; + } + + .sm\:hover\:bg-purple-500:hover { + background-color: #9f7aea; + } + + .sm\:hover\:bg-purple-600:hover { + background-color: #805ad5; + } + + .sm\:hover\:bg-purple-700:hover { + background-color: #6b46c1; + } + + .sm\:hover\:bg-purple-800:hover { + background-color: #553c9a; + } + + .sm\:hover\:bg-purple-900:hover { + background-color: #44337a; + } + + .sm\:hover\:bg-pink-100:hover { + background-color: #fff5f7; + } + + .sm\:hover\:bg-pink-200:hover { + background-color: #fed7e2; + } + + .sm\:hover\:bg-pink-300:hover { + background-color: #fbb6ce; + } + + .sm\:hover\:bg-pink-400:hover { + background-color: #f687b3; + } + + .sm\:hover\:bg-pink-500:hover { + background-color: #ed64a6; + } + + .sm\:hover\:bg-pink-600:hover { + background-color: #d53f8c; + } + + .sm\:hover\:bg-pink-700:hover { + background-color: #b83280; + } + + .sm\:hover\:bg-pink-800:hover { + background-color: #97266d; + } + + .sm\:hover\:bg-pink-900:hover { + background-color: #702459; + } + + .sm\:focus\:bg-transparent:focus { + background-color: transparent; + } + + .sm\:focus\:bg-black:focus { + background-color: #000; + } + + .sm\:focus\:bg-white:focus { + background-color: #fff; + } + + .sm\:focus\:bg-gray-100:focus { + background-color: #f7fafc; + } + + .sm\:focus\:bg-gray-200:focus { + background-color: #edf2f7; + } + + .sm\:focus\:bg-gray-300:focus { + background-color: #e2e8f0; + } + + .sm\:focus\:bg-gray-400:focus { + background-color: #cbd5e0; + } + + .sm\:focus\:bg-gray-500:focus { + background-color: #a0aec0; + } + + .sm\:focus\:bg-gray-600:focus { + background-color: #718096; + } + + .sm\:focus\:bg-gray-700:focus { + background-color: #4a5568; + } + + .sm\:focus\:bg-gray-800:focus { + background-color: #2d3748; + } + + .sm\:focus\:bg-gray-900:focus { + background-color: #1a202c; + } + + .sm\:focus\:bg-red-100:focus { + background-color: #fff5f5; + } + + .sm\:focus\:bg-red-200:focus { + background-color: #fed7d7; + } + + .sm\:focus\:bg-red-300:focus { + background-color: #feb2b2; + } + + .sm\:focus\:bg-red-400:focus { + background-color: #fc8181; + } + + .sm\:focus\:bg-red-500:focus { + background-color: #f56565; + } + + .sm\:focus\:bg-red-600:focus { + background-color: #e53e3e; + } + + .sm\:focus\:bg-red-700:focus { + background-color: #c53030; + } + + .sm\:focus\:bg-red-800:focus { + background-color: #9b2c2c; + } + + .sm\:focus\:bg-red-900:focus { + background-color: #742a2a; + } + + .sm\:focus\:bg-orange-100:focus { + background-color: #fffaf0; + } + + .sm\:focus\:bg-orange-200:focus { + background-color: #feebc8; + } + + .sm\:focus\:bg-orange-300:focus { + background-color: #fbd38d; + } + + .sm\:focus\:bg-orange-400:focus { + background-color: #f6ad55; + } + + .sm\:focus\:bg-orange-500:focus { + background-color: #ed8936; + } + + .sm\:focus\:bg-orange-600:focus { + background-color: #dd6b20; + } + + .sm\:focus\:bg-orange-700:focus { + background-color: #c05621; + } + + .sm\:focus\:bg-orange-800:focus { + background-color: #9c4221; + } + + .sm\:focus\:bg-orange-900:focus { + background-color: #7b341e; + } + + .sm\:focus\:bg-yellow-100:focus { + background-color: #fffff0; + } + + .sm\:focus\:bg-yellow-200:focus { + background-color: #fefcbf; + } + + .sm\:focus\:bg-yellow-300:focus { + background-color: #faf089; + } + + .sm\:focus\:bg-yellow-400:focus { + background-color: #f6e05e; + } + + .sm\:focus\:bg-yellow-500:focus { + background-color: #ecc94b; + } + + .sm\:focus\:bg-yellow-600:focus { + background-color: #d69e2e; + } + + .sm\:focus\:bg-yellow-700:focus { + background-color: #b7791f; + } + + .sm\:focus\:bg-yellow-800:focus { + background-color: #975a16; + } + + .sm\:focus\:bg-yellow-900:focus { + background-color: #744210; + } + + .sm\:focus\:bg-green-100:focus { + background-color: #f0fff4; + } + + .sm\:focus\:bg-green-200:focus { + background-color: #c6f6d5; + } + + .sm\:focus\:bg-green-300:focus { + background-color: #9ae6b4; + } + + .sm\:focus\:bg-green-400:focus { + background-color: #68d391; + } + + .sm\:focus\:bg-green-500:focus { + background-color: #48bb78; + } + + .sm\:focus\:bg-green-600:focus { + background-color: #38a169; + } + + .sm\:focus\:bg-green-700:focus { + background-color: #2f855a; + } + + .sm\:focus\:bg-green-800:focus { + background-color: #276749; + } + + .sm\:focus\:bg-green-900:focus { + background-color: #22543d; + } + + .sm\:focus\:bg-teal-100:focus { + background-color: #e6fffa; + } + + .sm\:focus\:bg-teal-200:focus { + background-color: #b2f5ea; + } + + .sm\:focus\:bg-teal-300:focus { + background-color: #81e6d9; + } + + .sm\:focus\:bg-teal-400:focus { + background-color: #4fd1c5; + } + + .sm\:focus\:bg-teal-500:focus { + background-color: #38b2ac; + } + + .sm\:focus\:bg-teal-600:focus { + background-color: #319795; + } + + .sm\:focus\:bg-teal-700:focus { + background-color: #2c7a7b; + } + + .sm\:focus\:bg-teal-800:focus { + background-color: #285e61; + } + + .sm\:focus\:bg-teal-900:focus { + background-color: #234e52; + } + + .sm\:focus\:bg-blue-100:focus { + background-color: #ebf8ff; + } + + .sm\:focus\:bg-blue-200:focus { + background-color: #bee3f8; + } + + .sm\:focus\:bg-blue-300:focus { + background-color: #90cdf4; + } + + .sm\:focus\:bg-blue-400:focus { + background-color: #63b3ed; + } + + .sm\:focus\:bg-blue-500:focus { + background-color: #4299e1; + } + + .sm\:focus\:bg-blue-600:focus { + background-color: #3182ce; + } + + .sm\:focus\:bg-blue-700:focus { + background-color: #2b6cb0; + } + + .sm\:focus\:bg-blue-800:focus { + background-color: #2c5282; + } + + .sm\:focus\:bg-blue-900:focus { + background-color: #2a4365; + } + + .sm\:focus\:bg-indigo-100:focus { + background-color: #ebf4ff; + } + + .sm\:focus\:bg-indigo-200:focus { + background-color: #c3dafe; + } + + .sm\:focus\:bg-indigo-300:focus { + background-color: #a3bffa; + } + + .sm\:focus\:bg-indigo-400:focus { + background-color: #7f9cf5; + } + + .sm\:focus\:bg-indigo-500:focus { + background-color: #667eea; + } + + .sm\:focus\:bg-indigo-600:focus { + background-color: #5a67d8; + } + + .sm\:focus\:bg-indigo-700:focus { + background-color: #4c51bf; + } + + .sm\:focus\:bg-indigo-800:focus { + background-color: #434190; + } + + .sm\:focus\:bg-indigo-900:focus { + background-color: #3c366b; + } + + .sm\:focus\:bg-purple-100:focus { + background-color: #faf5ff; + } + + .sm\:focus\:bg-purple-200:focus { + background-color: #e9d8fd; + } + + .sm\:focus\:bg-purple-300:focus { + background-color: #d6bcfa; + } + + .sm\:focus\:bg-purple-400:focus { + background-color: #b794f4; + } + + .sm\:focus\:bg-purple-500:focus { + background-color: #9f7aea; + } + + .sm\:focus\:bg-purple-600:focus { + background-color: #805ad5; + } + + .sm\:focus\:bg-purple-700:focus { + background-color: #6b46c1; + } + + .sm\:focus\:bg-purple-800:focus { + background-color: #553c9a; + } + + .sm\:focus\:bg-purple-900:focus { + background-color: #44337a; + } + + .sm\:focus\:bg-pink-100:focus { + background-color: #fff5f7; + } + + .sm\:focus\:bg-pink-200:focus { + background-color: #fed7e2; + } + + .sm\:focus\:bg-pink-300:focus { + background-color: #fbb6ce; + } + + .sm\:focus\:bg-pink-400:focus { + background-color: #f687b3; + } + + .sm\:focus\:bg-pink-500:focus { + background-color: #ed64a6; + } + + .sm\:focus\:bg-pink-600:focus { + background-color: #d53f8c; + } + + .sm\:focus\:bg-pink-700:focus { + background-color: #b83280; + } + + .sm\:focus\:bg-pink-800:focus { + background-color: #97266d; + } + + .sm\:focus\:bg-pink-900:focus { + background-color: #702459; + } + + .sm\:bg-bottom { + background-position: bottom; + } + + .sm\:bg-center { + background-position: center; + } + + .sm\:bg-left { + background-position: left; + } + + .sm\:bg-left-bottom { + background-position: left bottom; + } + + .sm\:bg-left-top { + background-position: left top; + } + + .sm\:bg-right { + background-position: right; + } + + .sm\:bg-right-bottom { + background-position: right bottom; + } + + .sm\:bg-right-top { + background-position: right top; + } + + .sm\:bg-top { + background-position: top; + } + + .sm\:bg-repeat { + background-repeat: repeat; + } + + .sm\:bg-no-repeat { + background-repeat: no-repeat; + } + + .sm\:bg-repeat-x { + background-repeat: repeat-x; + } + + .sm\:bg-repeat-y { + background-repeat: repeat-y; + } + + .sm\:bg-repeat-round { + background-repeat: round; + } + + .sm\:bg-repeat-space { + background-repeat: space; + } + + .sm\:bg-auto { + background-size: auto; + } + + .sm\:bg-cover { + background-size: cover; + } + + .sm\:bg-contain { + background-size: contain; + } + + .sm\:border-collapse { + border-collapse: collapse; + } + + .sm\:border-separate { + border-collapse: separate; + } + + .sm\:border-transparent { + border-color: transparent; + } + + .sm\:border-black { + border-color: #000; + } + + .sm\:border-white { + border-color: #fff; + } + + .sm\:border-gray-100 { + border-color: #f7fafc; + } + + .sm\:border-gray-200 { + border-color: #edf2f7; + } + + .sm\:border-gray-300 { + border-color: #e2e8f0; + } + + .sm\:border-gray-400 { + border-color: #cbd5e0; + } + + .sm\:border-gray-500 { + border-color: #a0aec0; + } + + .sm\:border-gray-600 { + border-color: #718096; + } + + .sm\:border-gray-700 { + border-color: #4a5568; + } + + .sm\:border-gray-800 { + border-color: #2d3748; + } + + .sm\:border-gray-900 { + border-color: #1a202c; + } + + .sm\:border-red-100 { + border-color: #fff5f5; + } + + .sm\:border-red-200 { + border-color: #fed7d7; + } + + .sm\:border-red-300 { + border-color: #feb2b2; + } + + .sm\:border-red-400 { + border-color: #fc8181; + } + + .sm\:border-red-500 { + border-color: #f56565; + } + + .sm\:border-red-600 { + border-color: #e53e3e; + } + + .sm\:border-red-700 { + border-color: #c53030; + } + + .sm\:border-red-800 { + border-color: #9b2c2c; + } + + .sm\:border-red-900 { + border-color: #742a2a; + } + + .sm\:border-orange-100 { + border-color: #fffaf0; + } + + .sm\:border-orange-200 { + border-color: #feebc8; + } + + .sm\:border-orange-300 { + border-color: #fbd38d; + } + + .sm\:border-orange-400 { + border-color: #f6ad55; + } + + .sm\:border-orange-500 { + border-color: #ed8936; + } + + .sm\:border-orange-600 { + border-color: #dd6b20; + } + + .sm\:border-orange-700 { + border-color: #c05621; + } + + .sm\:border-orange-800 { + border-color: #9c4221; + } + + .sm\:border-orange-900 { + border-color: #7b341e; + } + + .sm\:border-yellow-100 { + border-color: #fffff0; + } + + .sm\:border-yellow-200 { + border-color: #fefcbf; + } + + .sm\:border-yellow-300 { + border-color: #faf089; + } + + .sm\:border-yellow-400 { + border-color: #f6e05e; + } + + .sm\:border-yellow-500 { + border-color: #ecc94b; + } + + .sm\:border-yellow-600 { + border-color: #d69e2e; + } + + .sm\:border-yellow-700 { + border-color: #b7791f; + } + + .sm\:border-yellow-800 { + border-color: #975a16; + } + + .sm\:border-yellow-900 { + border-color: #744210; + } + + .sm\:border-green-100 { + border-color: #f0fff4; + } + + .sm\:border-green-200 { + border-color: #c6f6d5; + } + + .sm\:border-green-300 { + border-color: #9ae6b4; + } + + .sm\:border-green-400 { + border-color: #68d391; + } + + .sm\:border-green-500 { + border-color: #48bb78; + } + + .sm\:border-green-600 { + border-color: #38a169; + } + + .sm\:border-green-700 { + border-color: #2f855a; + } + + .sm\:border-green-800 { + border-color: #276749; + } + + .sm\:border-green-900 { + border-color: #22543d; + } + + .sm\:border-teal-100 { + border-color: #e6fffa; + } + + .sm\:border-teal-200 { + border-color: #b2f5ea; + } + + .sm\:border-teal-300 { + border-color: #81e6d9; + } + + .sm\:border-teal-400 { + border-color: #4fd1c5; + } + + .sm\:border-teal-500 { + border-color: #38b2ac; + } + + .sm\:border-teal-600 { + border-color: #319795; + } + + .sm\:border-teal-700 { + border-color: #2c7a7b; + } + + .sm\:border-teal-800 { + border-color: #285e61; + } + + .sm\:border-teal-900 { + border-color: #234e52; + } + + .sm\:border-blue-100 { + border-color: #ebf8ff; + } + + .sm\:border-blue-200 { + border-color: #bee3f8; + } + + .sm\:border-blue-300 { + border-color: #90cdf4; + } + + .sm\:border-blue-400 { + border-color: #63b3ed; + } + + .sm\:border-blue-500 { + border-color: #4299e1; + } + + .sm\:border-blue-600 { + border-color: #3182ce; + } + + .sm\:border-blue-700 { + border-color: #2b6cb0; + } + + .sm\:border-blue-800 { + border-color: #2c5282; + } + + .sm\:border-blue-900 { + border-color: #2a4365; + } + + .sm\:border-indigo-100 { + border-color: #ebf4ff; + } + + .sm\:border-indigo-200 { + border-color: #c3dafe; + } + + .sm\:border-indigo-300 { + border-color: #a3bffa; + } + + .sm\:border-indigo-400 { + border-color: #7f9cf5; + } + + .sm\:border-indigo-500 { + border-color: #667eea; + } + + .sm\:border-indigo-600 { + border-color: #5a67d8; + } + + .sm\:border-indigo-700 { + border-color: #4c51bf; + } + + .sm\:border-indigo-800 { + border-color: #434190; + } + + .sm\:border-indigo-900 { + border-color: #3c366b; + } + + .sm\:border-purple-100 { + border-color: #faf5ff; + } + + .sm\:border-purple-200 { + border-color: #e9d8fd; + } + + .sm\:border-purple-300 { + border-color: #d6bcfa; + } + + .sm\:border-purple-400 { + border-color: #b794f4; + } + + .sm\:border-purple-500 { + border-color: #9f7aea; + } + + .sm\:border-purple-600 { + border-color: #805ad5; + } + + .sm\:border-purple-700 { + border-color: #6b46c1; + } + + .sm\:border-purple-800 { + border-color: #553c9a; + } + + .sm\:border-purple-900 { + border-color: #44337a; + } + + .sm\:border-pink-100 { + border-color: #fff5f7; + } + + .sm\:border-pink-200 { + border-color: #fed7e2; + } + + .sm\:border-pink-300 { + border-color: #fbb6ce; + } + + .sm\:border-pink-400 { + border-color: #f687b3; + } + + .sm\:border-pink-500 { + border-color: #ed64a6; + } + + .sm\:border-pink-600 { + border-color: #d53f8c; + } + + .sm\:border-pink-700 { + border-color: #b83280; + } + + .sm\:border-pink-800 { + border-color: #97266d; + } + + .sm\:border-pink-900 { + border-color: #702459; + } + + .sm\:hover\:border-transparent:hover { + border-color: transparent; + } + + .sm\:hover\:border-black:hover { + border-color: #000; + } + + .sm\:hover\:border-white:hover { + border-color: #fff; + } + + .sm\:hover\:border-gray-100:hover { + border-color: #f7fafc; + } + + .sm\:hover\:border-gray-200:hover { + border-color: #edf2f7; + } + + .sm\:hover\:border-gray-300:hover { + border-color: #e2e8f0; + } + + .sm\:hover\:border-gray-400:hover { + border-color: #cbd5e0; + } + + .sm\:hover\:border-gray-500:hover { + border-color: #a0aec0; + } + + .sm\:hover\:border-gray-600:hover { + border-color: #718096; + } + + .sm\:hover\:border-gray-700:hover { + border-color: #4a5568; + } + + .sm\:hover\:border-gray-800:hover { + border-color: #2d3748; + } + + .sm\:hover\:border-gray-900:hover { + border-color: #1a202c; + } + + .sm\:hover\:border-red-100:hover { + border-color: #fff5f5; + } + + .sm\:hover\:border-red-200:hover { + border-color: #fed7d7; + } + + .sm\:hover\:border-red-300:hover { + border-color: #feb2b2; + } + + .sm\:hover\:border-red-400:hover { + border-color: #fc8181; + } + + .sm\:hover\:border-red-500:hover { + border-color: #f56565; + } + + .sm\:hover\:border-red-600:hover { + border-color: #e53e3e; + } + + .sm\:hover\:border-red-700:hover { + border-color: #c53030; + } + + .sm\:hover\:border-red-800:hover { + border-color: #9b2c2c; + } + + .sm\:hover\:border-red-900:hover { + border-color: #742a2a; + } + + .sm\:hover\:border-orange-100:hover { + border-color: #fffaf0; + } + + .sm\:hover\:border-orange-200:hover { + border-color: #feebc8; + } + + .sm\:hover\:border-orange-300:hover { + border-color: #fbd38d; + } + + .sm\:hover\:border-orange-400:hover { + border-color: #f6ad55; + } + + .sm\:hover\:border-orange-500:hover { + border-color: #ed8936; + } + + .sm\:hover\:border-orange-600:hover { + border-color: #dd6b20; + } + + .sm\:hover\:border-orange-700:hover { + border-color: #c05621; + } + + .sm\:hover\:border-orange-800:hover { + border-color: #9c4221; + } + + .sm\:hover\:border-orange-900:hover { + border-color: #7b341e; + } + + .sm\:hover\:border-yellow-100:hover { + border-color: #fffff0; + } + + .sm\:hover\:border-yellow-200:hover { + border-color: #fefcbf; + } + + .sm\:hover\:border-yellow-300:hover { + border-color: #faf089; + } + + .sm\:hover\:border-yellow-400:hover { + border-color: #f6e05e; + } + + .sm\:hover\:border-yellow-500:hover { + border-color: #ecc94b; + } + + .sm\:hover\:border-yellow-600:hover { + border-color: #d69e2e; + } + + .sm\:hover\:border-yellow-700:hover { + border-color: #b7791f; + } + + .sm\:hover\:border-yellow-800:hover { + border-color: #975a16; + } + + .sm\:hover\:border-yellow-900:hover { + border-color: #744210; + } + + .sm\:hover\:border-green-100:hover { + border-color: #f0fff4; + } + + .sm\:hover\:border-green-200:hover { + border-color: #c6f6d5; + } + + .sm\:hover\:border-green-300:hover { + border-color: #9ae6b4; + } + + .sm\:hover\:border-green-400:hover { + border-color: #68d391; + } + + .sm\:hover\:border-green-500:hover { + border-color: #48bb78; + } + + .sm\:hover\:border-green-600:hover { + border-color: #38a169; + } + + .sm\:hover\:border-green-700:hover { + border-color: #2f855a; + } + + .sm\:hover\:border-green-800:hover { + border-color: #276749; + } + + .sm\:hover\:border-green-900:hover { + border-color: #22543d; + } + + .sm\:hover\:border-teal-100:hover { + border-color: #e6fffa; + } + + .sm\:hover\:border-teal-200:hover { + border-color: #b2f5ea; + } + + .sm\:hover\:border-teal-300:hover { + border-color: #81e6d9; + } + + .sm\:hover\:border-teal-400:hover { + border-color: #4fd1c5; + } + + .sm\:hover\:border-teal-500:hover { + border-color: #38b2ac; + } + + .sm\:hover\:border-teal-600:hover { + border-color: #319795; + } + + .sm\:hover\:border-teal-700:hover { + border-color: #2c7a7b; + } + + .sm\:hover\:border-teal-800:hover { + border-color: #285e61; + } + + .sm\:hover\:border-teal-900:hover { + border-color: #234e52; + } + + .sm\:hover\:border-blue-100:hover { + border-color: #ebf8ff; + } + + .sm\:hover\:border-blue-200:hover { + border-color: #bee3f8; + } + + .sm\:hover\:border-blue-300:hover { + border-color: #90cdf4; + } + + .sm\:hover\:border-blue-400:hover { + border-color: #63b3ed; + } + + .sm\:hover\:border-blue-500:hover { + border-color: #4299e1; + } + + .sm\:hover\:border-blue-600:hover { + border-color: #3182ce; + } + + .sm\:hover\:border-blue-700:hover { + border-color: #2b6cb0; + } + + .sm\:hover\:border-blue-800:hover { + border-color: #2c5282; + } + + .sm\:hover\:border-blue-900:hover { + border-color: #2a4365; + } + + .sm\:hover\:border-indigo-100:hover { + border-color: #ebf4ff; + } + + .sm\:hover\:border-indigo-200:hover { + border-color: #c3dafe; + } + + .sm\:hover\:border-indigo-300:hover { + border-color: #a3bffa; + } + + .sm\:hover\:border-indigo-400:hover { + border-color: #7f9cf5; + } + + .sm\:hover\:border-indigo-500:hover { + border-color: #667eea; + } + + .sm\:hover\:border-indigo-600:hover { + border-color: #5a67d8; + } + + .sm\:hover\:border-indigo-700:hover { + border-color: #4c51bf; + } + + .sm\:hover\:border-indigo-800:hover { + border-color: #434190; + } + + .sm\:hover\:border-indigo-900:hover { + border-color: #3c366b; + } + + .sm\:hover\:border-purple-100:hover { + border-color: #faf5ff; + } + + .sm\:hover\:border-purple-200:hover { + border-color: #e9d8fd; + } + + .sm\:hover\:border-purple-300:hover { + border-color: #d6bcfa; + } + + .sm\:hover\:border-purple-400:hover { + border-color: #b794f4; + } + + .sm\:hover\:border-purple-500:hover { + border-color: #9f7aea; + } + + .sm\:hover\:border-purple-600:hover { + border-color: #805ad5; + } + + .sm\:hover\:border-purple-700:hover { + border-color: #6b46c1; + } + + .sm\:hover\:border-purple-800:hover { + border-color: #553c9a; + } + + .sm\:hover\:border-purple-900:hover { + border-color: #44337a; + } + + .sm\:hover\:border-pink-100:hover { + border-color: #fff5f7; + } + + .sm\:hover\:border-pink-200:hover { + border-color: #fed7e2; + } + + .sm\:hover\:border-pink-300:hover { + border-color: #fbb6ce; + } + + .sm\:hover\:border-pink-400:hover { + border-color: #f687b3; + } + + .sm\:hover\:border-pink-500:hover { + border-color: #ed64a6; + } + + .sm\:hover\:border-pink-600:hover { + border-color: #d53f8c; + } + + .sm\:hover\:border-pink-700:hover { + border-color: #b83280; + } + + .sm\:hover\:border-pink-800:hover { + border-color: #97266d; + } + + .sm\:hover\:border-pink-900:hover { + border-color: #702459; + } + + .sm\:focus\:border-transparent:focus { + border-color: transparent; + } + + .sm\:focus\:border-black:focus { + border-color: #000; + } + + .sm\:focus\:border-white:focus { + border-color: #fff; + } + + .sm\:focus\:border-gray-100:focus { + border-color: #f7fafc; + } + + .sm\:focus\:border-gray-200:focus { + border-color: #edf2f7; + } + + .sm\:focus\:border-gray-300:focus { + border-color: #e2e8f0; + } + + .sm\:focus\:border-gray-400:focus { + border-color: #cbd5e0; + } + + .sm\:focus\:border-gray-500:focus { + border-color: #a0aec0; + } + + .sm\:focus\:border-gray-600:focus { + border-color: #718096; + } + + .sm\:focus\:border-gray-700:focus { + border-color: #4a5568; + } + + .sm\:focus\:border-gray-800:focus { + border-color: #2d3748; + } + + .sm\:focus\:border-gray-900:focus { + border-color: #1a202c; + } + + .sm\:focus\:border-red-100:focus { + border-color: #fff5f5; + } + + .sm\:focus\:border-red-200:focus { + border-color: #fed7d7; + } + + .sm\:focus\:border-red-300:focus { + border-color: #feb2b2; + } + + .sm\:focus\:border-red-400:focus { + border-color: #fc8181; + } + + .sm\:focus\:border-red-500:focus { + border-color: #f56565; + } + + .sm\:focus\:border-red-600:focus { + border-color: #e53e3e; + } + + .sm\:focus\:border-red-700:focus { + border-color: #c53030; + } + + .sm\:focus\:border-red-800:focus { + border-color: #9b2c2c; + } + + .sm\:focus\:border-red-900:focus { + border-color: #742a2a; + } + + .sm\:focus\:border-orange-100:focus { + border-color: #fffaf0; + } + + .sm\:focus\:border-orange-200:focus { + border-color: #feebc8; + } + + .sm\:focus\:border-orange-300:focus { + border-color: #fbd38d; + } + + .sm\:focus\:border-orange-400:focus { + border-color: #f6ad55; + } + + .sm\:focus\:border-orange-500:focus { + border-color: #ed8936; + } + + .sm\:focus\:border-orange-600:focus { + border-color: #dd6b20; + } + + .sm\:focus\:border-orange-700:focus { + border-color: #c05621; + } + + .sm\:focus\:border-orange-800:focus { + border-color: #9c4221; + } + + .sm\:focus\:border-orange-900:focus { + border-color: #7b341e; + } + + .sm\:focus\:border-yellow-100:focus { + border-color: #fffff0; + } + + .sm\:focus\:border-yellow-200:focus { + border-color: #fefcbf; + } + + .sm\:focus\:border-yellow-300:focus { + border-color: #faf089; + } + + .sm\:focus\:border-yellow-400:focus { + border-color: #f6e05e; + } + + .sm\:focus\:border-yellow-500:focus { + border-color: #ecc94b; + } + + .sm\:focus\:border-yellow-600:focus { + border-color: #d69e2e; + } + + .sm\:focus\:border-yellow-700:focus { + border-color: #b7791f; + } + + .sm\:focus\:border-yellow-800:focus { + border-color: #975a16; + } + + .sm\:focus\:border-yellow-900:focus { + border-color: #744210; + } + + .sm\:focus\:border-green-100:focus { + border-color: #f0fff4; + } + + .sm\:focus\:border-green-200:focus { + border-color: #c6f6d5; + } + + .sm\:focus\:border-green-300:focus { + border-color: #9ae6b4; + } + + .sm\:focus\:border-green-400:focus { + border-color: #68d391; + } + + .sm\:focus\:border-green-500:focus { + border-color: #48bb78; + } + + .sm\:focus\:border-green-600:focus { + border-color: #38a169; + } + + .sm\:focus\:border-green-700:focus { + border-color: #2f855a; + } + + .sm\:focus\:border-green-800:focus { + border-color: #276749; + } + + .sm\:focus\:border-green-900:focus { + border-color: #22543d; + } + + .sm\:focus\:border-teal-100:focus { + border-color: #e6fffa; + } + + .sm\:focus\:border-teal-200:focus { + border-color: #b2f5ea; + } + + .sm\:focus\:border-teal-300:focus { + border-color: #81e6d9; + } + + .sm\:focus\:border-teal-400:focus { + border-color: #4fd1c5; + } + + .sm\:focus\:border-teal-500:focus { + border-color: #38b2ac; + } + + .sm\:focus\:border-teal-600:focus { + border-color: #319795; + } + + .sm\:focus\:border-teal-700:focus { + border-color: #2c7a7b; + } + + .sm\:focus\:border-teal-800:focus { + border-color: #285e61; + } + + .sm\:focus\:border-teal-900:focus { + border-color: #234e52; + } + + .sm\:focus\:border-blue-100:focus { + border-color: #ebf8ff; + } + + .sm\:focus\:border-blue-200:focus { + border-color: #bee3f8; + } + + .sm\:focus\:border-blue-300:focus { + border-color: #90cdf4; + } + + .sm\:focus\:border-blue-400:focus { + border-color: #63b3ed; + } + + .sm\:focus\:border-blue-500:focus { + border-color: #4299e1; + } + + .sm\:focus\:border-blue-600:focus { + border-color: #3182ce; + } + + .sm\:focus\:border-blue-700:focus { + border-color: #2b6cb0; + } + + .sm\:focus\:border-blue-800:focus { + border-color: #2c5282; + } + + .sm\:focus\:border-blue-900:focus { + border-color: #2a4365; + } + + .sm\:focus\:border-indigo-100:focus { + border-color: #ebf4ff; + } + + .sm\:focus\:border-indigo-200:focus { + border-color: #c3dafe; + } + + .sm\:focus\:border-indigo-300:focus { + border-color: #a3bffa; + } + + .sm\:focus\:border-indigo-400:focus { + border-color: #7f9cf5; + } + + .sm\:focus\:border-indigo-500:focus { + border-color: #667eea; + } + + .sm\:focus\:border-indigo-600:focus { + border-color: #5a67d8; + } + + .sm\:focus\:border-indigo-700:focus { + border-color: #4c51bf; + } + + .sm\:focus\:border-indigo-800:focus { + border-color: #434190; + } + + .sm\:focus\:border-indigo-900:focus { + border-color: #3c366b; + } + + .sm\:focus\:border-purple-100:focus { + border-color: #faf5ff; + } + + .sm\:focus\:border-purple-200:focus { + border-color: #e9d8fd; + } + + .sm\:focus\:border-purple-300:focus { + border-color: #d6bcfa; + } + + .sm\:focus\:border-purple-400:focus { + border-color: #b794f4; + } + + .sm\:focus\:border-purple-500:focus { + border-color: #9f7aea; + } + + .sm\:focus\:border-purple-600:focus { + border-color: #805ad5; + } + + .sm\:focus\:border-purple-700:focus { + border-color: #6b46c1; + } + + .sm\:focus\:border-purple-800:focus { + border-color: #553c9a; + } + + .sm\:focus\:border-purple-900:focus { + border-color: #44337a; + } + + .sm\:focus\:border-pink-100:focus { + border-color: #fff5f7; + } + + .sm\:focus\:border-pink-200:focus { + border-color: #fed7e2; + } + + .sm\:focus\:border-pink-300:focus { + border-color: #fbb6ce; + } + + .sm\:focus\:border-pink-400:focus { + border-color: #f687b3; + } + + .sm\:focus\:border-pink-500:focus { + border-color: #ed64a6; + } + + .sm\:focus\:border-pink-600:focus { + border-color: #d53f8c; + } + + .sm\:focus\:border-pink-700:focus { + border-color: #b83280; + } + + .sm\:focus\:border-pink-800:focus { + border-color: #97266d; + } + + .sm\:focus\:border-pink-900:focus { + border-color: #702459; + } + + .sm\:rounded-none { + border-radius: 0; + } + + .sm\:rounded-sm { + border-radius: 0.125rem; + } + + .sm\:rounded { + border-radius: 0.25rem; + } + + .sm\:rounded-lg { + border-radius: 0.5rem; + } + + .sm\:rounded-full { + border-radius: 9999px; + } + + .sm\:rounded-t-none { + border-top-left-radius: 0; + border-top-right-radius: 0; + } + + .sm\:rounded-r-none { + border-top-right-radius: 0; + border-bottom-right-radius: 0; + } + + .sm\:rounded-b-none { + border-bottom-right-radius: 0; + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .sm\:rounded-l-none { + border-top-left-radius: 0; + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .sm\:rounded-t-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + border-top-right-radius: 0.125rem; + } + + .sm\:rounded-r-sm { + border-top-right-radius: 0.125rem; + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + } + + .sm\:rounded-b-sm { + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .sm\:rounded-l-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .sm\:rounded-t { + border-top-left-radius: 0.25rem; + border-top-right-radius: 0.25rem; + } + + .sm\:rounded-r { + border-top-right-radius: 0.25rem; + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + } + + .sm\:rounded-b { + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .sm\:rounded-l { + border-top-left-radius: 0.25rem; + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .sm\:rounded-t-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + border-top-right-radius: 0.5rem; + } + + .sm\:rounded-r-lg { + border-top-right-radius: 0.5rem; + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + } + + .sm\:rounded-b-lg { + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .sm\:rounded-l-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .sm\:rounded-t-full { + border-top-left-radius: 9999px; + border-top-right-radius: 9999px; + } + + .sm\:rounded-r-full { + border-top-right-radius: 9999px; + border-bottom-right-radius: 9999px; + } + + .sm\:rounded-b-full { + border-bottom-right-radius: 9999px; + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .sm\:rounded-l-full { + border-top-left-radius: 9999px; + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .sm\:rounded-tl-none { + border-top-left-radius: 0; + } + + .sm\:rounded-tr-none { + border-top-right-radius: 0; + } + + .sm\:rounded-br-none { + border-bottom-right-radius: 0; + } + + .sm\:rounded-bl-none { + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .sm\:rounded-tl-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + } + + .sm\:rounded-tr-sm { + border-top-right-radius: 0.125rem; + } + + .sm\:rounded-br-sm { + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + } + + .sm\:rounded-bl-sm { + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .sm\:rounded-tl { + border-top-left-radius: 0.25rem; + } + + .sm\:rounded-tr { + border-top-right-radius: 0.25rem; + } + + .sm\:rounded-br { + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + } + + .sm\:rounded-bl { + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .sm\:rounded-tl-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + } + + .sm\:rounded-tr-lg { + border-top-right-radius: 0.5rem; + } + + .sm\:rounded-br-lg { + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + } + + .sm\:rounded-bl-lg { + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .sm\:rounded-tl-full { + border-top-left-radius: 9999px; + } + + .sm\:rounded-tr-full { + border-top-right-radius: 9999px; + } + + .sm\:rounded-br-full { + border-bottom-right-radius: 9999px; + } + + .sm\:rounded-bl-full { + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .sm\:border-solid { + border-style: solid; + } + + .sm\:border-dashed { + border-style: dashed; + } + + .sm\:border-dotted { + border-style: dotted; + } + + .sm\:border-none { + border-style: none; + } + + .sm\:border-0 { + border-width: 0; + } + + .sm\:border-2 { + border-width: 2px; + } + + .sm\:border-4 { + border-width: 4px; + } + + .sm\:border-8 { + border-width: 8px; + } + + .sm\:border { + border-width: 1px; + } + + .sm\:border-t-0 { + border-top-width: 0; + } + + .sm\:border-r-0 { + border-right-width: 0; + } + + .sm\:border-b-0 { + border-bottom-width: 0; + } + + .sm\:border-l-0 { + border-left-width: 0; + } + + .sm\:border-t-2 { + border-top-width: 2px; + } + + .sm\:border-r-2 { + border-right-width: 2px; + } + + .sm\:border-b-2 { + border-bottom-width: 2px; + } + + .sm\:border-l-2 { + border-left-width: 2px; + } + + .sm\:border-t-4 { + border-top-width: 4px; + } + + .sm\:border-r-4 { + border-right-width: 4px; + } + + .sm\:border-b-4 { + border-bottom-width: 4px; + } + + .sm\:border-l-4 { + border-left-width: 4px; + } + + .sm\:border-t-8 { + border-top-width: 8px; + } + + .sm\:border-r-8 { + border-right-width: 8px; + } + + .sm\:border-b-8 { + border-bottom-width: 8px; + } + + .sm\:border-l-8 { + border-left-width: 8px; + } + + .sm\:border-t { + border-top-width: 1px; + } + + .sm\:border-r { + border-right-width: 1px; + } + + .sm\:border-b { + border-bottom-width: 1px; + } + + .sm\:border-l { + border-left-width: 1px; + } + + .sm\:cursor-auto { + cursor: auto; + } + + .sm\:cursor-default { + cursor: default; + } + + .sm\:cursor-pointer { + cursor: pointer; + } + + .sm\:cursor-wait { + cursor: wait; + } + + .sm\:cursor-text { + cursor: text; + } + + .sm\:cursor-move { + cursor: move; + } + + .sm\:cursor-not-allowed { + cursor: not-allowed; + } + + .sm\:block { + display: block; + } + + .sm\:inline-block { + display: inline-block; + } + + .sm\:inline { + display: inline; + } + + .sm\:flex { + display: flex; + } + + .sm\:inline-flex { + display: inline-flex; + } + + .sm\:table { + display: table; + } + + .sm\:table-row { + display: table-row; + } + + .sm\:table-cell { + display: table-cell; + } + + .sm\:hidden { + display: none; + } + + .sm\:flex-row { + flex-direction: row; + } + + .sm\:flex-row-reverse { + flex-direction: row-reverse; + } + + .sm\:flex-col { + flex-direction: column; + } + + .sm\:flex-col-reverse { + flex-direction: column-reverse; + } + + .sm\:flex-wrap { + flex-wrap: wrap; + } + + .sm\:flex-wrap-reverse { + flex-wrap: wrap-reverse; + } + + .sm\:flex-no-wrap { + flex-wrap: nowrap; + } + + .sm\:items-start { + align-items: flex-start; + } + + .sm\:items-end { + align-items: flex-end; + } + + .sm\:items-center { + align-items: center; + } + + .sm\:items-baseline { + align-items: baseline; + } + + .sm\:items-stretch { + align-items: stretch; + } + + .sm\:self-auto { + align-self: auto; + } + + .sm\:self-start { + align-self: flex-start; + } + + .sm\:self-end { + align-self: flex-end; + } + + .sm\:self-center { + align-self: center; + } + + .sm\:self-stretch { + align-self: stretch; + } + + .sm\:justify-start { + justify-content: flex-start; + } + + .sm\:justify-end { + justify-content: flex-end; + } + + .sm\:justify-center { + justify-content: center; + } + + .sm\:justify-between { + justify-content: space-between; + } + + .sm\:justify-around { + justify-content: space-around; + } + + .sm\:content-center { + align-content: center; + } + + .sm\:content-start { + align-content: flex-start; + } + + .sm\:content-end { + align-content: flex-end; + } + + .sm\:content-between { + align-content: space-between; + } + + .sm\:content-around { + align-content: space-around; + } + + .sm\:flex-1 { + flex: 1 1 0%; + } + + .sm\:flex-auto { + flex: 1 1 auto; + } + + .sm\:flex-initial { + flex: 0 1 auto; + } + + .sm\:flex-none { + flex: none; + } + + .sm\:flex-grow-0 { + flex-grow: 0; + } + + .sm\:flex-grow { + flex-grow: 1; + } + + .sm\:flex-shrink-0 { + flex-shrink: 0; + } + + .sm\:flex-shrink { + flex-shrink: 1; + } + + .sm\:order-1 { + order: 1; + } + + .sm\:order-2 { + order: 2; + } + + .sm\:order-3 { + order: 3; + } + + .sm\:order-4 { + order: 4; + } + + .sm\:order-5 { + order: 5; + } + + .sm\:order-6 { + order: 6; + } + + .sm\:order-7 { + order: 7; + } + + .sm\:order-8 { + order: 8; + } + + .sm\:order-9 { + order: 9; + } + + .sm\:order-10 { + order: 10; + } + + .sm\:order-11 { + order: 11; + } + + .sm\:order-12 { + order: 12; + } + + .sm\:order-first { + order: -9999; + } + + .sm\:order-last { + order: 9999; + } + + .sm\:order-none { + order: 0; + } + + .sm\:float-right { + float: right; + } + + .sm\:float-left { + float: left; + } + + .sm\:float-none { + float: none; + } + + .sm\:clearfix:after { + content: ""; + display: table; + clear: both; + } + + .sm\:font-sans { + font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; + } + + .sm\:font-serif { + font-family: Georgia, Cambria, "Times New Roman", Times, serif; + } + + .sm\:font-mono { + font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace; + } + + .sm\:font-hairline { + font-weight: 100; + } + + .sm\:font-thin { + font-weight: 200; + } + + .sm\:font-light { + font-weight: 300; + } + + .sm\:font-normal { + font-weight: 400; + } + + .sm\:font-medium { + font-weight: 500; + } + + .sm\:font-semibold { + font-weight: 600; + } + + .sm\:font-bold { + font-weight: 700; + } + + .sm\:font-extrabold { + font-weight: 800; + } + + .sm\:font-black { + font-weight: 900; + } + + .sm\:hover\:font-hairline:hover { + font-weight: 100; + } + + .sm\:hover\:font-thin:hover { + font-weight: 200; + } + + .sm\:hover\:font-light:hover { + font-weight: 300; + } + + .sm\:hover\:font-normal:hover { + font-weight: 400; + } + + .sm\:hover\:font-medium:hover { + font-weight: 500; + } + + .sm\:hover\:font-semibold:hover { + font-weight: 600; + } + + .sm\:hover\:font-bold:hover { + font-weight: 700; + } + + .sm\:hover\:font-extrabold:hover { + font-weight: 800; + } + + .sm\:hover\:font-black:hover { + font-weight: 900; + } + + .sm\:focus\:font-hairline:focus { + font-weight: 100; + } + + .sm\:focus\:font-thin:focus { + font-weight: 200; + } + + .sm\:focus\:font-light:focus { + font-weight: 300; + } + + .sm\:focus\:font-normal:focus { + font-weight: 400; + } + + .sm\:focus\:font-medium:focus { + font-weight: 500; + } + + .sm\:focus\:font-semibold:focus { + font-weight: 600; + } + + .sm\:focus\:font-bold:focus { + font-weight: 700; + } + + .sm\:focus\:font-extrabold:focus { + font-weight: 800; + } + + .sm\:focus\:font-black:focus { + font-weight: 900; + } + + .sm\:h-0 { + height: 0; + } + + .sm\:h-1 { + height: 0.25rem; + } + + .sm\:h-2 { + height: 0.5rem; + } + + .sm\:h-3 { + height: 0.75rem; + } + + .sm\:h-4 { + height: 1rem; + } + + .sm\:h-5 { + height: 1.25rem; + } + + .sm\:h-6 { + height: 1.5rem; + } + + .sm\:h-8 { + height: 2rem; + } + + .sm\:h-10 { + height: 2.5rem; + } + + .sm\:h-12 { + height: 3rem; + } + + .sm\:h-16 { + height: 4rem; + } + + .sm\:h-20 { + height: 5rem; + } + + .sm\:h-24 { + height: 6rem; + } + + .sm\:h-32 { + height: 8rem; + } + + .sm\:h-40 { + height: 10rem; + } + + .sm\:h-48 { + height: 12rem; + } + + .sm\:h-56 { + height: 14rem; + } + + .sm\:h-64 { + height: 16rem; + } + + .sm\:h-auto { + height: auto; + } + + .sm\:h-px { + height: 1px; + } + + .sm\:h-full { + height: 100%; + } + + .sm\:h-screen { + height: 100vh; + } + + .sm\:leading-none { + line-height: 1; + } + + .sm\:leading-tight { + line-height: 1.25; + } + + .sm\:leading-snug { + line-height: 1.375; + } + + .sm\:leading-normal { + line-height: 1.5; + } + + .sm\:leading-relaxed { + line-height: 1.625; + } + + .sm\:leading-loose { + line-height: 2; + } + + .sm\:list-inside { + list-style-position: inside; + } + + .sm\:list-outside { + list-style-position: outside; + } + + .sm\:list-none { + list-style-type: none; + } + + .sm\:list-disc { + list-style-type: disc; + } + + .sm\:list-decimal { + list-style-type: decimal; + } + + .sm\:m-0 { + margin: 0; + } + + .sm\:m-1 { + margin: 0.25rem; + } + + .sm\:m-2 { + margin: 0.5rem; + } + + .sm\:m-3 { + margin: 0.75rem; + } + + .sm\:m-4 { + margin: 1rem; + } + + .sm\:m-5 { + margin: 1.25rem; + } + + .sm\:m-6 { + margin: 1.5rem; + } + + .sm\:m-8 { + margin: 2rem; + } + + .sm\:m-10 { + margin: 2.5rem; + } + + .sm\:m-12 { + margin: 3rem; + } + + .sm\:m-16 { + margin: 4rem; + } + + .sm\:m-20 { + margin: 5rem; + } + + .sm\:m-24 { + margin: 6rem; + } + + .sm\:m-32 { + margin: 8rem; + } + + .sm\:m-40 { + margin: 10rem; + } + + .sm\:m-48 { + margin: 12rem; + } + + .sm\:m-56 { + margin: 14rem; + } + + .sm\:m-64 { + margin: 16rem; + } + + .sm\:m-auto { + margin: auto; + } + + .sm\:m-px { + margin: 1px; + } + + .sm\:-m-1 { + margin: -0.25rem; + } + + .sm\:-m-2 { + margin: -0.5rem; + } + + .sm\:-m-3 { + margin: -0.75rem; + } + + .sm\:-m-4 { + margin: -1rem; + } + + .sm\:-m-5 { + margin: -1.25rem; + } + + .sm\:-m-6 { + margin: -1.5rem; + } + + .sm\:-m-8 { + margin: -2rem; + } + + .sm\:-m-10 { + margin: -2.5rem; + } + + .sm\:-m-12 { + margin: -3rem; + } + + .sm\:-m-16 { + margin: -4rem; + } + + .sm\:-m-20 { + margin: -5rem; + } + + .sm\:-m-24 { + margin: -6rem; + } + + .sm\:-m-32 { + margin: -8rem; + } + + .sm\:-m-40 { + margin: -10rem; + } + + .sm\:-m-48 { + margin: -12rem; + } + + .sm\:-m-56 { + margin: -14rem; + } + + .sm\:-m-64 { + margin: -16rem; + } + + .sm\:-m-px { + margin: -1px; + } + + .sm\:my-0 { + margin-top: 0; + margin-bottom: 0; + } + + .sm\:mx-0 { + margin-left: 0; + margin-right: 0; + } + + .sm\:my-1 { + margin-top: 0.25rem; + margin-bottom: 0.25rem; + } + + .sm\:mx-1 { + margin-left: 0.25rem; + margin-right: 0.25rem; + } + + .sm\:my-2 { + margin-top: 0.5rem; + margin-bottom: 0.5rem; + } + + .sm\:mx-2 { + margin-left: 0.5rem; + margin-right: 0.5rem; + } + + .sm\:my-3 { + margin-top: 0.75rem; + margin-bottom: 0.75rem; + } + + .sm\:mx-3 { + margin-left: 0.75rem; + margin-right: 0.75rem; + } + + .sm\:my-4 { + margin-top: 1rem; + margin-bottom: 1rem; + } + + .sm\:mx-4 { + margin-left: 1rem; + margin-right: 1rem; + } + + .sm\:my-5 { + margin-top: 1.25rem; + margin-bottom: 1.25rem; + } + + .sm\:mx-5 { + margin-left: 1.25rem; + margin-right: 1.25rem; + } + + .sm\:my-6 { + margin-top: 1.5rem; + margin-bottom: 1.5rem; + } + + .sm\:mx-6 { + margin-left: 1.5rem; + margin-right: 1.5rem; + } + + .sm\:my-8 { + margin-top: 2rem; + margin-bottom: 2rem; + } + + .sm\:mx-8 { + margin-left: 2rem; + margin-right: 2rem; + } + + .sm\:my-10 { + margin-top: 2.5rem; + margin-bottom: 2.5rem; + } + + .sm\:mx-10 { + margin-left: 2.5rem; + margin-right: 2.5rem; + } + + .sm\:my-12 { + margin-top: 3rem; + margin-bottom: 3rem; + } + + .sm\:mx-12 { + margin-left: 3rem; + margin-right: 3rem; + } + + .sm\:my-16 { + margin-top: 4rem; + margin-bottom: 4rem; + } + + .sm\:mx-16 { + margin-left: 4rem; + margin-right: 4rem; + } + + .sm\:my-20 { + margin-top: 5rem; + margin-bottom: 5rem; + } + + .sm\:mx-20 { + margin-left: 5rem; + margin-right: 5rem; + } + + .sm\:my-24 { + margin-top: 6rem; + margin-bottom: 6rem; + } + + .sm\:mx-24 { + margin-left: 6rem; + margin-right: 6rem; + } + + .sm\:my-32 { + margin-top: 8rem; + margin-bottom: 8rem; + } + + .sm\:mx-32 { + margin-left: 8rem; + margin-right: 8rem; + } + + .sm\:my-40 { + margin-top: 10rem; + margin-bottom: 10rem; + } + + .sm\:mx-40 { + margin-left: 10rem; + margin-right: 10rem; + } + + .sm\:my-48 { + margin-top: 12rem; + margin-bottom: 12rem; + } + + .sm\:mx-48 { + margin-left: 12rem; + margin-right: 12rem; + } + + .sm\:my-56 { + margin-top: 14rem; + margin-bottom: 14rem; + } + + .sm\:mx-56 { + margin-left: 14rem; + margin-right: 14rem; + } + + .sm\:my-64 { + margin-top: 16rem; + margin-bottom: 16rem; + } + + .sm\:mx-64 { + margin-left: 16rem; + margin-right: 16rem; + } + + .sm\:my-auto { + margin-top: auto; + margin-bottom: auto; + } + + .sm\:mx-auto { + margin-left: auto; + margin-right: auto; + } + + .sm\:my-px { + margin-top: 1px; + margin-bottom: 1px; + } + + .sm\:mx-px { + margin-left: 1px; + margin-right: 1px; + } + + .sm\:-my-1 { + margin-top: -0.25rem; + margin-bottom: -0.25rem; + } + + .sm\:-mx-1 { + margin-left: -0.25rem; + margin-right: -0.25rem; + } + + .sm\:-my-2 { + margin-top: -0.5rem; + margin-bottom: -0.5rem; + } + + .sm\:-mx-2 { + margin-left: -0.5rem; + margin-right: -0.5rem; + } + + .sm\:-my-3 { + margin-top: -0.75rem; + margin-bottom: -0.75rem; + } + + .sm\:-mx-3 { + margin-left: -0.75rem; + margin-right: -0.75rem; + } + + .sm\:-my-4 { + margin-top: -1rem; + margin-bottom: -1rem; + } + + .sm\:-mx-4 { + margin-left: -1rem; + margin-right: -1rem; + } + + .sm\:-my-5 { + margin-top: -1.25rem; + margin-bottom: -1.25rem; + } + + .sm\:-mx-5 { + margin-left: -1.25rem; + margin-right: -1.25rem; + } + + .sm\:-my-6 { + margin-top: -1.5rem; + margin-bottom: -1.5rem; + } + + .sm\:-mx-6 { + margin-left: -1.5rem; + margin-right: -1.5rem; + } + + .sm\:-my-8 { + margin-top: -2rem; + margin-bottom: -2rem; + } + + .sm\:-mx-8 { + margin-left: -2rem; + margin-right: -2rem; + } + + .sm\:-my-10 { + margin-top: -2.5rem; + margin-bottom: -2.5rem; + } + + .sm\:-mx-10 { + margin-left: -2.5rem; + margin-right: -2.5rem; + } + + .sm\:-my-12 { + margin-top: -3rem; + margin-bottom: -3rem; + } + + .sm\:-mx-12 { + margin-left: -3rem; + margin-right: -3rem; + } + + .sm\:-my-16 { + margin-top: -4rem; + margin-bottom: -4rem; + } + + .sm\:-mx-16 { + margin-left: -4rem; + margin-right: -4rem; + } + + .sm\:-my-20 { + margin-top: -5rem; + margin-bottom: -5rem; + } + + .sm\:-mx-20 { + margin-left: -5rem; + margin-right: -5rem; + } + + .sm\:-my-24 { + margin-top: -6rem; + margin-bottom: -6rem; + } + + .sm\:-mx-24 { + margin-left: -6rem; + margin-right: -6rem; + } + + .sm\:-my-32 { + margin-top: -8rem; + margin-bottom: -8rem; + } + + .sm\:-mx-32 { + margin-left: -8rem; + margin-right: -8rem; + } + + .sm\:-my-40 { + margin-top: -10rem; + margin-bottom: -10rem; + } + + .sm\:-mx-40 { + margin-left: -10rem; + margin-right: -10rem; + } + + .sm\:-my-48 { + margin-top: -12rem; + margin-bottom: -12rem; + } + + .sm\:-mx-48 { + margin-left: -12rem; + margin-right: -12rem; + } + + .sm\:-my-56 { + margin-top: -14rem; + margin-bottom: -14rem; + } + + .sm\:-mx-56 { + margin-left: -14rem; + margin-right: -14rem; + } + + .sm\:-my-64 { + margin-top: -16rem; + margin-bottom: -16rem; + } + + .sm\:-mx-64 { + margin-left: -16rem; + margin-right: -16rem; + } + + .sm\:-my-px { + margin-top: -1px; + margin-bottom: -1px; + } + + .sm\:-mx-px { + margin-left: -1px; + margin-right: -1px; + } + + .sm\:mt-0 { + margin-top: 0; + } + + .sm\:mr-0 { + margin-right: 0; + } + + .sm\:mb-0 { + margin-bottom: 0; + } + + .sm\:ml-0 { + margin-left: 0; + } + + .sm\:mt-1 { + margin-top: 0.25rem; + } + + .sm\:mr-1 { + margin-right: 0.25rem; + } + + .sm\:mb-1 { + margin-bottom: 0.25rem; + } + + .sm\:ml-1 { + margin-left: 0.25rem; + } + + .sm\:mt-2 { + margin-top: 0.5rem; + } + + .sm\:mr-2 { + margin-right: 0.5rem; + } + + .sm\:mb-2 { + margin-bottom: 0.5rem; + } + + .sm\:ml-2 { + margin-left: 0.5rem; + } + + .sm\:mt-3 { + margin-top: 0.75rem; + } + + .sm\:mr-3 { + margin-right: 0.75rem; + } + + .sm\:mb-3 { + margin-bottom: 0.75rem; + } + + .sm\:ml-3 { + margin-left: 0.75rem; + } + + .sm\:mt-4 { + margin-top: 1rem; + } + + .sm\:mr-4 { + margin-right: 1rem; + } + + .sm\:mb-4 { + margin-bottom: 1rem; + } + + .sm\:ml-4 { + margin-left: 1rem; + } + + .sm\:mt-5 { + margin-top: 1.25rem; + } + + .sm\:mr-5 { + margin-right: 1.25rem; + } + + .sm\:mb-5 { + margin-bottom: 1.25rem; + } + + .sm\:ml-5 { + margin-left: 1.25rem; + } + + .sm\:mt-6 { + margin-top: 1.5rem; + } + + .sm\:mr-6 { + margin-right: 1.5rem; + } + + .sm\:mb-6 { + margin-bottom: 1.5rem; + } + + .sm\:ml-6 { + margin-left: 1.5rem; + } + + .sm\:mt-8 { + margin-top: 2rem; + } + + .sm\:mr-8 { + margin-right: 2rem; + } + + .sm\:mb-8 { + margin-bottom: 2rem; + } + + .sm\:ml-8 { + margin-left: 2rem; + } + + .sm\:mt-10 { + margin-top: 2.5rem; + } + + .sm\:mr-10 { + margin-right: 2.5rem; + } + + .sm\:mb-10 { + margin-bottom: 2.5rem; + } + + .sm\:ml-10 { + margin-left: 2.5rem; + } + + .sm\:mt-12 { + margin-top: 3rem; + } + + .sm\:mr-12 { + margin-right: 3rem; + } + + .sm\:mb-12 { + margin-bottom: 3rem; + } + + .sm\:ml-12 { + margin-left: 3rem; + } + + .sm\:mt-16 { + margin-top: 4rem; + } + + .sm\:mr-16 { + margin-right: 4rem; + } + + .sm\:mb-16 { + margin-bottom: 4rem; + } + + .sm\:ml-16 { + margin-left: 4rem; + } + + .sm\:mt-20 { + margin-top: 5rem; + } + + .sm\:mr-20 { + margin-right: 5rem; + } + + .sm\:mb-20 { + margin-bottom: 5rem; + } + + .sm\:ml-20 { + margin-left: 5rem; + } + + .sm\:mt-24 { + margin-top: 6rem; + } + + .sm\:mr-24 { + margin-right: 6rem; + } + + .sm\:mb-24 { + margin-bottom: 6rem; + } + + .sm\:ml-24 { + margin-left: 6rem; + } + + .sm\:mt-32 { + margin-top: 8rem; + } + + .sm\:mr-32 { + margin-right: 8rem; + } + + .sm\:mb-32 { + margin-bottom: 8rem; + } + + .sm\:ml-32 { + margin-left: 8rem; + } + + .sm\:mt-40 { + margin-top: 10rem; + } + + .sm\:mr-40 { + margin-right: 10rem; + } + + .sm\:mb-40 { + margin-bottom: 10rem; + } + + .sm\:ml-40 { + margin-left: 10rem; + } + + .sm\:mt-48 { + margin-top: 12rem; + } + + .sm\:mr-48 { + margin-right: 12rem; + } + + .sm\:mb-48 { + margin-bottom: 12rem; + } + + .sm\:ml-48 { + margin-left: 12rem; + } + + .sm\:mt-56 { + margin-top: 14rem; + } + + .sm\:mr-56 { + margin-right: 14rem; + } + + .sm\:mb-56 { + margin-bottom: 14rem; + } + + .sm\:ml-56 { + margin-left: 14rem; + } + + .sm\:mt-64 { + margin-top: 16rem; + } + + .sm\:mr-64 { + margin-right: 16rem; + } + + .sm\:mb-64 { + margin-bottom: 16rem; + } + + .sm\:ml-64 { + margin-left: 16rem; + } + + .sm\:mt-auto { + margin-top: auto; + } + + .sm\:mr-auto { + margin-right: auto; + } + + .sm\:mb-auto { + margin-bottom: auto; + } + + .sm\:ml-auto { + margin-left: auto; + } + + .sm\:mt-px { + margin-top: 1px; + } + + .sm\:mr-px { + margin-right: 1px; + } + + .sm\:mb-px { + margin-bottom: 1px; + } + + .sm\:ml-px { + margin-left: 1px; + } + + .sm\:-mt-1 { + margin-top: -0.25rem; + } + + .sm\:-mr-1 { + margin-right: -0.25rem; + } + + .sm\:-mb-1 { + margin-bottom: -0.25rem; + } + + .sm\:-ml-1 { + margin-left: -0.25rem; + } + + .sm\:-mt-2 { + margin-top: -0.5rem; + } + + .sm\:-mr-2 { + margin-right: -0.5rem; + } + + .sm\:-mb-2 { + margin-bottom: -0.5rem; + } + + .sm\:-ml-2 { + margin-left: -0.5rem; + } + + .sm\:-mt-3 { + margin-top: -0.75rem; + } + + .sm\:-mr-3 { + margin-right: -0.75rem; + } + + .sm\:-mb-3 { + margin-bottom: -0.75rem; + } + + .sm\:-ml-3 { + margin-left: -0.75rem; + } + + .sm\:-mt-4 { + margin-top: -1rem; + } + + .sm\:-mr-4 { + margin-right: -1rem; + } + + .sm\:-mb-4 { + margin-bottom: -1rem; + } + + .sm\:-ml-4 { + margin-left: -1rem; + } + + .sm\:-mt-5 { + margin-top: -1.25rem; + } + + .sm\:-mr-5 { + margin-right: -1.25rem; + } + + .sm\:-mb-5 { + margin-bottom: -1.25rem; + } + + .sm\:-ml-5 { + margin-left: -1.25rem; + } + + .sm\:-mt-6 { + margin-top: -1.5rem; + } + + .sm\:-mr-6 { + margin-right: -1.5rem; + } + + .sm\:-mb-6 { + margin-bottom: -1.5rem; + } + + .sm\:-ml-6 { + margin-left: -1.5rem; + } + + .sm\:-mt-8 { + margin-top: -2rem; + } + + .sm\:-mr-8 { + margin-right: -2rem; + } + + .sm\:-mb-8 { + margin-bottom: -2rem; + } + + .sm\:-ml-8 { + margin-left: -2rem; + } + + .sm\:-mt-10 { + margin-top: -2.5rem; + } + + .sm\:-mr-10 { + margin-right: -2.5rem; + } + + .sm\:-mb-10 { + margin-bottom: -2.5rem; + } + + .sm\:-ml-10 { + margin-left: -2.5rem; + } + + .sm\:-mt-12 { + margin-top: -3rem; + } + + .sm\:-mr-12 { + margin-right: -3rem; + } + + .sm\:-mb-12 { + margin-bottom: -3rem; + } + + .sm\:-ml-12 { + margin-left: -3rem; + } + + .sm\:-mt-16 { + margin-top: -4rem; + } + + .sm\:-mr-16 { + margin-right: -4rem; + } + + .sm\:-mb-16 { + margin-bottom: -4rem; + } + + .sm\:-ml-16 { + margin-left: -4rem; + } + + .sm\:-mt-20 { + margin-top: -5rem; + } + + .sm\:-mr-20 { + margin-right: -5rem; + } + + .sm\:-mb-20 { + margin-bottom: -5rem; + } + + .sm\:-ml-20 { + margin-left: -5rem; + } + + .sm\:-mt-24 { + margin-top: -6rem; + } + + .sm\:-mr-24 { + margin-right: -6rem; + } + + .sm\:-mb-24 { + margin-bottom: -6rem; + } + + .sm\:-ml-24 { + margin-left: -6rem; + } + + .sm\:-mt-32 { + margin-top: -8rem; + } + + .sm\:-mr-32 { + margin-right: -8rem; + } + + .sm\:-mb-32 { + margin-bottom: -8rem; + } + + .sm\:-ml-32 { + margin-left: -8rem; + } + + .sm\:-mt-40 { + margin-top: -10rem; + } + + .sm\:-mr-40 { + margin-right: -10rem; + } + + .sm\:-mb-40 { + margin-bottom: -10rem; + } + + .sm\:-ml-40 { + margin-left: -10rem; + } + + .sm\:-mt-48 { + margin-top: -12rem; + } + + .sm\:-mr-48 { + margin-right: -12rem; + } + + .sm\:-mb-48 { + margin-bottom: -12rem; + } + + .sm\:-ml-48 { + margin-left: -12rem; + } + + .sm\:-mt-56 { + margin-top: -14rem; + } + + .sm\:-mr-56 { + margin-right: -14rem; + } + + .sm\:-mb-56 { + margin-bottom: -14rem; + } + + .sm\:-ml-56 { + margin-left: -14rem; + } + + .sm\:-mt-64 { + margin-top: -16rem; + } + + .sm\:-mr-64 { + margin-right: -16rem; + } + + .sm\:-mb-64 { + margin-bottom: -16rem; + } + + .sm\:-ml-64 { + margin-left: -16rem; + } + + .sm\:-mt-px { + margin-top: -1px; + } + + .sm\:-mr-px { + margin-right: -1px; + } + + .sm\:-mb-px { + margin-bottom: -1px; + } + + .sm\:-ml-px { + margin-left: -1px; + } + + .sm\:max-h-full { + max-height: 100%; + } + + .sm\:max-h-screen { + max-height: 100vh; + } + + .sm\:max-w-xs { + max-width: 20rem; + } + + .sm\:max-w-sm { + max-width: 24rem; + } + + .sm\:max-w-md { + max-width: 28rem; + } + + .sm\:max-w-lg { + max-width: 32rem; + } + + .sm\:max-w-xl { + max-width: 36rem; + } + + .sm\:max-w-2xl { + max-width: 42rem; + } + + .sm\:max-w-3xl { + max-width: 48rem; + } + + .sm\:max-w-4xl { + max-width: 56rem; + } + + .sm\:max-w-5xl { + max-width: 64rem; + } + + .sm\:max-w-6xl { + max-width: 72rem; + } + + .sm\:max-w-full { + max-width: 100%; + } + + .sm\:min-h-0 { + min-height: 0; + } + + .sm\:min-h-full { + min-height: 100%; + } + + .sm\:min-h-screen { + min-height: 100vh; + } + + .sm\:min-w-0 { + min-width: 0; + } + + .sm\:min-w-full { + min-width: 100%; + } + + .sm\:object-contain { + -o-object-fit: contain; + object-fit: contain; + } + + .sm\:object-cover { + -o-object-fit: cover; + object-fit: cover; + } + + .sm\:object-fill { + -o-object-fit: fill; + object-fit: fill; + } + + .sm\:object-none { + -o-object-fit: none; + object-fit: none; + } + + .sm\:object-scale-down { + -o-object-fit: scale-down; + object-fit: scale-down; + } + + .sm\:object-bottom { + -o-object-position: bottom; + object-position: bottom; + } + + .sm\:object-center { + -o-object-position: center; + object-position: center; + } + + .sm\:object-left { + -o-object-position: left; + object-position: left; + } + + .sm\:object-left-bottom { + -o-object-position: left bottom; + object-position: left bottom; + } + + .sm\:object-left-top { + -o-object-position: left top; + object-position: left top; + } + + .sm\:object-right { + -o-object-position: right; + object-position: right; + } + + .sm\:object-right-bottom { + -o-object-position: right bottom; + object-position: right bottom; + } + + .sm\:object-right-top { + -o-object-position: right top; + object-position: right top; + } + + .sm\:object-top { + -o-object-position: top; + object-position: top; + } + + .sm\:opacity-0 { + opacity: 0; + } + + .sm\:opacity-25 { + opacity: 0.25; + } + + .sm\:opacity-50 { + opacity: 0.5; + } + + .sm\:opacity-75 { + opacity: 0.75; + } + + .sm\:opacity-100 { + opacity: 1; + } + + .sm\:outline-none { + outline: 0; + } + + .sm\:focus\:outline-none:focus { + outline: 0; + } + + .sm\:overflow-auto { + overflow: auto; + } + + .sm\:overflow-hidden { + overflow: hidden; + } + + .sm\:overflow-visible { + overflow: visible; + } + + .sm\:overflow-scroll { + overflow: scroll; + } + + .sm\:overflow-x-auto { + overflow-x: auto; + } + + .sm\:overflow-y-auto { + overflow-y: auto; + } + + .sm\:overflow-x-hidden { + overflow-x: hidden; + } + + .sm\:overflow-y-hidden { + overflow-y: hidden; + } + + .sm\:overflow-x-visible { + overflow-x: visible; + } + + .sm\:overflow-y-visible { + overflow-y: visible; + } + + .sm\:overflow-x-scroll { + overflow-x: scroll; + } + + .sm\:overflow-y-scroll { + overflow-y: scroll; + } + + .sm\:scrolling-touch { + -webkit-overflow-scrolling: touch; + } + + .sm\:scrolling-auto { + -webkit-overflow-scrolling: auto; + } + + .sm\:p-0 { + padding: 0; + } + + .sm\:p-1 { + padding: 0.25rem; + } + + .sm\:p-2 { + padding: 0.5rem; + } + + .sm\:p-3 { + padding: 0.75rem; + } + + .sm\:p-4 { + padding: 1rem; + } + + .sm\:p-5 { + padding: 1.25rem; + } + + .sm\:p-6 { + padding: 1.5rem; + } + + .sm\:p-8 { + padding: 2rem; + } + + .sm\:p-10 { + padding: 2.5rem; + } + + .sm\:p-12 { + padding: 3rem; + } + + .sm\:p-16 { + padding: 4rem; + } + + .sm\:p-20 { + padding: 5rem; + } + + .sm\:p-24 { + padding: 6rem; + } + + .sm\:p-32 { + padding: 8rem; + } + + .sm\:p-40 { + padding: 10rem; + } + + .sm\:p-48 { + padding: 12rem; + } + + .sm\:p-56 { + padding: 14rem; + } + + .sm\:p-64 { + padding: 16rem; + } + + .sm\:p-px { + padding: 1px; + } + + .sm\:py-0 { + padding-top: 0; + padding-bottom: 0; + } + + .sm\:px-0 { + padding-left: 0; + padding-right: 0; + } + + .sm\:py-1 { + padding-top: 0.25rem; + padding-bottom: 0.25rem; + } + + .sm\:px-1 { + padding-left: 0.25rem; + padding-right: 0.25rem; + } + + .sm\:py-2 { + padding-top: 0.5rem; + padding-bottom: 0.5rem; + } + + .sm\:px-2 { + padding-left: 0.5rem; + padding-right: 0.5rem; + } + + .sm\:py-3 { + padding-top: 0.75rem; + padding-bottom: 0.75rem; + } + + .sm\:px-3 { + padding-left: 0.75rem; + padding-right: 0.75rem; + } + + .sm\:py-4 { + padding-top: 1rem; + padding-bottom: 1rem; + } + + .sm\:px-4 { + padding-left: 1rem; + padding-right: 1rem; + } + + .sm\:py-5 { + padding-top: 1.25rem; + padding-bottom: 1.25rem; + } + + .sm\:px-5 { + padding-left: 1.25rem; + padding-right: 1.25rem; + } + + .sm\:py-6 { + padding-top: 1.5rem; + padding-bottom: 1.5rem; + } + + .sm\:px-6 { + padding-left: 1.5rem; + padding-right: 1.5rem; + } + + .sm\:py-8 { + padding-top: 2rem; + padding-bottom: 2rem; + } + + .sm\:px-8 { + padding-left: 2rem; + padding-right: 2rem; + } + + .sm\:py-10 { + padding-top: 2.5rem; + padding-bottom: 2.5rem; + } + + .sm\:px-10 { + padding-left: 2.5rem; + padding-right: 2.5rem; + } + + .sm\:py-12 { + padding-top: 3rem; + padding-bottom: 3rem; + } + + .sm\:px-12 { + padding-left: 3rem; + padding-right: 3rem; + } + + .sm\:py-16 { + padding-top: 4rem; + padding-bottom: 4rem; + } + + .sm\:px-16 { + padding-left: 4rem; + padding-right: 4rem; + } + + .sm\:py-20 { + padding-top: 5rem; + padding-bottom: 5rem; + } + + .sm\:px-20 { + padding-left: 5rem; + padding-right: 5rem; + } + + .sm\:py-24 { + padding-top: 6rem; + padding-bottom: 6rem; + } + + .sm\:px-24 { + padding-left: 6rem; + padding-right: 6rem; + } + + .sm\:py-32 { + padding-top: 8rem; + padding-bottom: 8rem; + } + + .sm\:px-32 { + padding-left: 8rem; + padding-right: 8rem; + } + + .sm\:py-40 { + padding-top: 10rem; + padding-bottom: 10rem; + } + + .sm\:px-40 { + padding-left: 10rem; + padding-right: 10rem; + } + + .sm\:py-48 { + padding-top: 12rem; + padding-bottom: 12rem; + } + + .sm\:px-48 { + padding-left: 12rem; + padding-right: 12rem; + } + + .sm\:py-56 { + padding-top: 14rem; + padding-bottom: 14rem; + } + + .sm\:px-56 { + padding-left: 14rem; + padding-right: 14rem; + } + + .sm\:py-64 { + padding-top: 16rem; + padding-bottom: 16rem; + } + + .sm\:px-64 { + padding-left: 16rem; + padding-right: 16rem; + } + + .sm\:py-px { + padding-top: 1px; + padding-bottom: 1px; + } + + .sm\:px-px { + padding-left: 1px; + padding-right: 1px; + } + + .sm\:pt-0 { + padding-top: 0; + } + + .sm\:pr-0 { + padding-right: 0; + } + + .sm\:pb-0 { + padding-bottom: 0; + } + + .sm\:pl-0 { + padding-left: 0; + } + + .sm\:pt-1 { + padding-top: 0.25rem; + } + + .sm\:pr-1 { + padding-right: 0.25rem; + } + + .sm\:pb-1 { + padding-bottom: 0.25rem; + } + + .sm\:pl-1 { + padding-left: 0.25rem; + } + + .sm\:pt-2 { + padding-top: 0.5rem; + } + + .sm\:pr-2 { + padding-right: 0.5rem; + } + + .sm\:pb-2 { + padding-bottom: 0.5rem; + } + + .sm\:pl-2 { + padding-left: 0.5rem; + } + + .sm\:pt-3 { + padding-top: 0.75rem; + } + + .sm\:pr-3 { + padding-right: 0.75rem; + } + + .sm\:pb-3 { + padding-bottom: 0.75rem; + } + + .sm\:pl-3 { + padding-left: 0.75rem; + } + + .sm\:pt-4 { + padding-top: 1rem; + } + + .sm\:pr-4 { + padding-right: 1rem; + } + + .sm\:pb-4 { + padding-bottom: 1rem; + } + + .sm\:pl-4 { + padding-left: 1rem; + } + + .sm\:pt-5 { + padding-top: 1.25rem; + } + + .sm\:pr-5 { + padding-right: 1.25rem; + } + + .sm\:pb-5 { + padding-bottom: 1.25rem; + } + + .sm\:pl-5 { + padding-left: 1.25rem; + } + + .sm\:pt-6 { + padding-top: 1.5rem; + } + + .sm\:pr-6 { + padding-right: 1.5rem; + } + + .sm\:pb-6 { + padding-bottom: 1.5rem; + } + + .sm\:pl-6 { + padding-left: 1.5rem; + } + + .sm\:pt-8 { + padding-top: 2rem; + } + + .sm\:pr-8 { + padding-right: 2rem; + } + + .sm\:pb-8 { + padding-bottom: 2rem; + } + + .sm\:pl-8 { + padding-left: 2rem; + } + + .sm\:pt-10 { + padding-top: 2.5rem; + } + + .sm\:pr-10 { + padding-right: 2.5rem; + } + + .sm\:pb-10 { + padding-bottom: 2.5rem; + } + + .sm\:pl-10 { + padding-left: 2.5rem; + } + + .sm\:pt-12 { + padding-top: 3rem; + } + + .sm\:pr-12 { + padding-right: 3rem; + } + + .sm\:pb-12 { + padding-bottom: 3rem; + } + + .sm\:pl-12 { + padding-left: 3rem; + } + + .sm\:pt-16 { + padding-top: 4rem; + } + + .sm\:pr-16 { + padding-right: 4rem; + } + + .sm\:pb-16 { + padding-bottom: 4rem; + } + + .sm\:pl-16 { + padding-left: 4rem; + } + + .sm\:pt-20 { + padding-top: 5rem; + } + + .sm\:pr-20 { + padding-right: 5rem; + } + + .sm\:pb-20 { + padding-bottom: 5rem; + } + + .sm\:pl-20 { + padding-left: 5rem; + } + + .sm\:pt-24 { + padding-top: 6rem; + } + + .sm\:pr-24 { + padding-right: 6rem; + } + + .sm\:pb-24 { + padding-bottom: 6rem; + } + + .sm\:pl-24 { + padding-left: 6rem; + } + + .sm\:pt-32 { + padding-top: 8rem; + } + + .sm\:pr-32 { + padding-right: 8rem; + } + + .sm\:pb-32 { + padding-bottom: 8rem; + } + + .sm\:pl-32 { + padding-left: 8rem; + } + + .sm\:pt-40 { + padding-top: 10rem; + } + + .sm\:pr-40 { + padding-right: 10rem; + } + + .sm\:pb-40 { + padding-bottom: 10rem; + } + + .sm\:pl-40 { + padding-left: 10rem; + } + + .sm\:pt-48 { + padding-top: 12rem; + } + + .sm\:pr-48 { + padding-right: 12rem; + } + + .sm\:pb-48 { + padding-bottom: 12rem; + } + + .sm\:pl-48 { + padding-left: 12rem; + } + + .sm\:pt-56 { + padding-top: 14rem; + } + + .sm\:pr-56 { + padding-right: 14rem; + } + + .sm\:pb-56 { + padding-bottom: 14rem; + } + + .sm\:pl-56 { + padding-left: 14rem; + } + + .sm\:pt-64 { + padding-top: 16rem; + } + + .sm\:pr-64 { + padding-right: 16rem; + } + + .sm\:pb-64 { + padding-bottom: 16rem; + } + + .sm\:pl-64 { + padding-left: 16rem; + } + + .sm\:pt-px { + padding-top: 1px; + } + + .sm\:pr-px { + padding-right: 1px; + } + + .sm\:pb-px { + padding-bottom: 1px; + } + + .sm\:pl-px { + padding-left: 1px; + } + + .sm\:pointer-events-none { + pointer-events: none; + } + + .sm\:pointer-events-auto { + pointer-events: auto; + } + + .sm\:static { + position: static; + } + + .sm\:fixed { + position: fixed; + } + + .sm\:absolute { + position: absolute; + } + + .sm\:relative { + position: relative; + } + + .sm\:sticky { + position: -webkit-sticky; + position: sticky; + } + + .sm\:inset-0 { + top: 0; + right: 0; + bottom: 0; + left: 0; + } + + .sm\:inset-auto { + top: auto; + right: auto; + bottom: auto; + left: auto; + } + + .sm\:inset-y-0 { + top: 0; + bottom: 0; + } + + .sm\:inset-x-0 { + right: 0; + left: 0; + } + + .sm\:inset-y-auto { + top: auto; + bottom: auto; + } + + .sm\:inset-x-auto { + right: auto; + left: auto; + } + + .sm\:top-0 { + top: 0; + } + + .sm\:right-0 { + right: 0; + } + + .sm\:bottom-0 { + bottom: 0; + } + + .sm\:left-0 { + left: 0; + } + + .sm\:top-auto { + top: auto; + } + + .sm\:right-auto { + right: auto; + } + + .sm\:bottom-auto { + bottom: auto; + } + + .sm\:left-auto { + left: auto; + } + + .sm\:resize-none { + resize: none; + } + + .sm\:resize-y { + resize: vertical; + } + + .sm\:resize-x { + resize: horizontal; + } + + .sm\:resize { + resize: both; + } + + .sm\:shadow { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .sm\:shadow-md { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .sm\:shadow-lg { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .sm\:shadow-xl { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .sm\:shadow-2xl { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .sm\:shadow-inner { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .sm\:shadow-outline { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .sm\:shadow-none { + box-shadow: none; + } + + .sm\:hover\:shadow:hover { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .sm\:hover\:shadow-md:hover { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .sm\:hover\:shadow-lg:hover { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .sm\:hover\:shadow-xl:hover { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .sm\:hover\:shadow-2xl:hover { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .sm\:hover\:shadow-inner:hover { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .sm\:hover\:shadow-outline:hover { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .sm\:hover\:shadow-none:hover { + box-shadow: none; + } + + .sm\:focus\:shadow:focus { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .sm\:focus\:shadow-md:focus { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .sm\:focus\:shadow-lg:focus { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .sm\:focus\:shadow-xl:focus { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .sm\:focus\:shadow-2xl:focus { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .sm\:focus\:shadow-inner:focus { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .sm\:focus\:shadow-outline:focus { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .sm\:focus\:shadow-none:focus { + box-shadow: none; + } + + .sm\:fill-current { + fill: currentColor; + } + + .sm\:stroke-current { + stroke: currentColor; + } + + .sm\:table-auto { + table-layout: auto; + } + + .sm\:table-fixed { + table-layout: fixed; + } + + .sm\:text-left { + text-align: left; + } + + .sm\:text-center { + text-align: center; + } + + .sm\:text-right { + text-align: right; + } + + .sm\:text-justify { + text-align: justify; + } + + .sm\:text-transparent { + color: transparent; + } + + .sm\:text-black { + color: #000; + } + + .sm\:text-white { + color: #fff; + } + + .sm\:text-gray-100 { + color: #f7fafc; + } + + .sm\:text-gray-200 { + color: #edf2f7; + } + + .sm\:text-gray-300 { + color: #e2e8f0; + } + + .sm\:text-gray-400 { + color: #cbd5e0; + } + + .sm\:text-gray-500 { + color: #a0aec0; + } + + .sm\:text-gray-600 { + color: #718096; + } + + .sm\:text-gray-700 { + color: #4a5568; + } + + .sm\:text-gray-800 { + color: #2d3748; + } + + .sm\:text-gray-900 { + color: #1a202c; + } + + .sm\:text-red-100 { + color: #fff5f5; + } + + .sm\:text-red-200 { + color: #fed7d7; + } + + .sm\:text-red-300 { + color: #feb2b2; + } + + .sm\:text-red-400 { + color: #fc8181; + } + + .sm\:text-red-500 { + color: #f56565; + } + + .sm\:text-red-600 { + color: #e53e3e; + } + + .sm\:text-red-700 { + color: #c53030; + } + + .sm\:text-red-800 { + color: #9b2c2c; + } + + .sm\:text-red-900 { + color: #742a2a; + } + + .sm\:text-orange-100 { + color: #fffaf0; + } + + .sm\:text-orange-200 { + color: #feebc8; + } + + .sm\:text-orange-300 { + color: #fbd38d; + } + + .sm\:text-orange-400 { + color: #f6ad55; + } + + .sm\:text-orange-500 { + color: #ed8936; + } + + .sm\:text-orange-600 { + color: #dd6b20; + } + + .sm\:text-orange-700 { + color: #c05621; + } + + .sm\:text-orange-800 { + color: #9c4221; + } + + .sm\:text-orange-900 { + color: #7b341e; + } + + .sm\:text-yellow-100 { + color: #fffff0; + } + + .sm\:text-yellow-200 { + color: #fefcbf; + } + + .sm\:text-yellow-300 { + color: #faf089; + } + + .sm\:text-yellow-400 { + color: #f6e05e; + } + + .sm\:text-yellow-500 { + color: #ecc94b; + } + + .sm\:text-yellow-600 { + color: #d69e2e; + } + + .sm\:text-yellow-700 { + color: #b7791f; + } + + .sm\:text-yellow-800 { + color: #975a16; + } + + .sm\:text-yellow-900 { + color: #744210; + } + + .sm\:text-green-100 { + color: #f0fff4; + } + + .sm\:text-green-200 { + color: #c6f6d5; + } + + .sm\:text-green-300 { + color: #9ae6b4; + } + + .sm\:text-green-400 { + color: #68d391; + } + + .sm\:text-green-500 { + color: #48bb78; + } + + .sm\:text-green-600 { + color: #38a169; + } + + .sm\:text-green-700 { + color: #2f855a; + } + + .sm\:text-green-800 { + color: #276749; + } + + .sm\:text-green-900 { + color: #22543d; + } + + .sm\:text-teal-100 { + color: #e6fffa; + } + + .sm\:text-teal-200 { + color: #b2f5ea; + } + + .sm\:text-teal-300 { + color: #81e6d9; + } + + .sm\:text-teal-400 { + color: #4fd1c5; + } + + .sm\:text-teal-500 { + color: #38b2ac; + } + + .sm\:text-teal-600 { + color: #319795; + } + + .sm\:text-teal-700 { + color: #2c7a7b; + } + + .sm\:text-teal-800 { + color: #285e61; + } + + .sm\:text-teal-900 { + color: #234e52; + } + + .sm\:text-blue-100 { + color: #ebf8ff; + } + + .sm\:text-blue-200 { + color: #bee3f8; + } + + .sm\:text-blue-300 { + color: #90cdf4; + } + + .sm\:text-blue-400 { + color: #63b3ed; + } + + .sm\:text-blue-500 { + color: #4299e1; + } + + .sm\:text-blue-600 { + color: #3182ce; + } + + .sm\:text-blue-700 { + color: #2b6cb0; + } + + .sm\:text-blue-800 { + color: #2c5282; + } + + .sm\:text-blue-900 { + color: #2a4365; + } + + .sm\:text-indigo-100 { + color: #ebf4ff; + } + + .sm\:text-indigo-200 { + color: #c3dafe; + } + + .sm\:text-indigo-300 { + color: #a3bffa; + } + + .sm\:text-indigo-400 { + color: #7f9cf5; + } + + .sm\:text-indigo-500 { + color: #667eea; + } + + .sm\:text-indigo-600 { + color: #5a67d8; + } + + .sm\:text-indigo-700 { + color: #4c51bf; + } + + .sm\:text-indigo-800 { + color: #434190; + } + + .sm\:text-indigo-900 { + color: #3c366b; + } + + .sm\:text-purple-100 { + color: #faf5ff; + } + + .sm\:text-purple-200 { + color: #e9d8fd; + } + + .sm\:text-purple-300 { + color: #d6bcfa; + } + + .sm\:text-purple-400 { + color: #b794f4; + } + + .sm\:text-purple-500 { + color: #9f7aea; + } + + .sm\:text-purple-600 { + color: #805ad5; + } + + .sm\:text-purple-700 { + color: #6b46c1; + } + + .sm\:text-purple-800 { + color: #553c9a; + } + + .sm\:text-purple-900 { + color: #44337a; + } + + .sm\:text-pink-100 { + color: #fff5f7; + } + + .sm\:text-pink-200 { + color: #fed7e2; + } + + .sm\:text-pink-300 { + color: #fbb6ce; + } + + .sm\:text-pink-400 { + color: #f687b3; + } + + .sm\:text-pink-500 { + color: #ed64a6; + } + + .sm\:text-pink-600 { + color: #d53f8c; + } + + .sm\:text-pink-700 { + color: #b83280; + } + + .sm\:text-pink-800 { + color: #97266d; + } + + .sm\:text-pink-900 { + color: #702459; + } + + .sm\:hover\:text-transparent:hover { + color: transparent; + } + + .sm\:hover\:text-black:hover { + color: #000; + } + + .sm\:hover\:text-white:hover { + color: #fff; + } + + .sm\:hover\:text-gray-100:hover { + color: #f7fafc; + } + + .sm\:hover\:text-gray-200:hover { + color: #edf2f7; + } + + .sm\:hover\:text-gray-300:hover { + color: #e2e8f0; + } + + .sm\:hover\:text-gray-400:hover { + color: #cbd5e0; + } + + .sm\:hover\:text-gray-500:hover { + color: #a0aec0; + } + + .sm\:hover\:text-gray-600:hover { + color: #718096; + } + + .sm\:hover\:text-gray-700:hover { + color: #4a5568; + } + + .sm\:hover\:text-gray-800:hover { + color: #2d3748; + } + + .sm\:hover\:text-gray-900:hover { + color: #1a202c; + } + + .sm\:hover\:text-red-100:hover { + color: #fff5f5; + } + + .sm\:hover\:text-red-200:hover { + color: #fed7d7; + } + + .sm\:hover\:text-red-300:hover { + color: #feb2b2; + } + + .sm\:hover\:text-red-400:hover { + color: #fc8181; + } + + .sm\:hover\:text-red-500:hover { + color: #f56565; + } + + .sm\:hover\:text-red-600:hover { + color: #e53e3e; + } + + .sm\:hover\:text-red-700:hover { + color: #c53030; + } + + .sm\:hover\:text-red-800:hover { + color: #9b2c2c; + } + + .sm\:hover\:text-red-900:hover { + color: #742a2a; + } + + .sm\:hover\:text-orange-100:hover { + color: #fffaf0; + } + + .sm\:hover\:text-orange-200:hover { + color: #feebc8; + } + + .sm\:hover\:text-orange-300:hover { + color: #fbd38d; + } + + .sm\:hover\:text-orange-400:hover { + color: #f6ad55; + } + + .sm\:hover\:text-orange-500:hover { + color: #ed8936; + } + + .sm\:hover\:text-orange-600:hover { + color: #dd6b20; + } + + .sm\:hover\:text-orange-700:hover { + color: #c05621; + } + + .sm\:hover\:text-orange-800:hover { + color: #9c4221; + } + + .sm\:hover\:text-orange-900:hover { + color: #7b341e; + } + + .sm\:hover\:text-yellow-100:hover { + color: #fffff0; + } + + .sm\:hover\:text-yellow-200:hover { + color: #fefcbf; + } + + .sm\:hover\:text-yellow-300:hover { + color: #faf089; + } + + .sm\:hover\:text-yellow-400:hover { + color: #f6e05e; + } + + .sm\:hover\:text-yellow-500:hover { + color: #ecc94b; + } + + .sm\:hover\:text-yellow-600:hover { + color: #d69e2e; + } + + .sm\:hover\:text-yellow-700:hover { + color: #b7791f; + } + + .sm\:hover\:text-yellow-800:hover { + color: #975a16; + } + + .sm\:hover\:text-yellow-900:hover { + color: #744210; + } + + .sm\:hover\:text-green-100:hover { + color: #f0fff4; + } + + .sm\:hover\:text-green-200:hover { + color: #c6f6d5; + } + + .sm\:hover\:text-green-300:hover { + color: #9ae6b4; + } + + .sm\:hover\:text-green-400:hover { + color: #68d391; + } + + .sm\:hover\:text-green-500:hover { + color: #48bb78; + } + + .sm\:hover\:text-green-600:hover { + color: #38a169; + } + + .sm\:hover\:text-green-700:hover { + color: #2f855a; + } + + .sm\:hover\:text-green-800:hover { + color: #276749; + } + + .sm\:hover\:text-green-900:hover { + color: #22543d; + } + + .sm\:hover\:text-teal-100:hover { + color: #e6fffa; + } + + .sm\:hover\:text-teal-200:hover { + color: #b2f5ea; + } + + .sm\:hover\:text-teal-300:hover { + color: #81e6d9; + } + + .sm\:hover\:text-teal-400:hover { + color: #4fd1c5; + } + + .sm\:hover\:text-teal-500:hover { + color: #38b2ac; + } + + .sm\:hover\:text-teal-600:hover { + color: #319795; + } + + .sm\:hover\:text-teal-700:hover { + color: #2c7a7b; + } + + .sm\:hover\:text-teal-800:hover { + color: #285e61; + } + + .sm\:hover\:text-teal-900:hover { + color: #234e52; + } + + .sm\:hover\:text-blue-100:hover { + color: #ebf8ff; + } + + .sm\:hover\:text-blue-200:hover { + color: #bee3f8; + } + + .sm\:hover\:text-blue-300:hover { + color: #90cdf4; + } + + .sm\:hover\:text-blue-400:hover { + color: #63b3ed; + } + + .sm\:hover\:text-blue-500:hover { + color: #4299e1; + } + + .sm\:hover\:text-blue-600:hover { + color: #3182ce; + } + + .sm\:hover\:text-blue-700:hover { + color: #2b6cb0; + } + + .sm\:hover\:text-blue-800:hover { + color: #2c5282; + } + + .sm\:hover\:text-blue-900:hover { + color: #2a4365; + } + + .sm\:hover\:text-indigo-100:hover { + color: #ebf4ff; + } + + .sm\:hover\:text-indigo-200:hover { + color: #c3dafe; + } + + .sm\:hover\:text-indigo-300:hover { + color: #a3bffa; + } + + .sm\:hover\:text-indigo-400:hover { + color: #7f9cf5; + } + + .sm\:hover\:text-indigo-500:hover { + color: #667eea; + } + + .sm\:hover\:text-indigo-600:hover { + color: #5a67d8; + } + + .sm\:hover\:text-indigo-700:hover { + color: #4c51bf; + } + + .sm\:hover\:text-indigo-800:hover { + color: #434190; + } + + .sm\:hover\:text-indigo-900:hover { + color: #3c366b; + } + + .sm\:hover\:text-purple-100:hover { + color: #faf5ff; + } + + .sm\:hover\:text-purple-200:hover { + color: #e9d8fd; + } + + .sm\:hover\:text-purple-300:hover { + color: #d6bcfa; + } + + .sm\:hover\:text-purple-400:hover { + color: #b794f4; + } + + .sm\:hover\:text-purple-500:hover { + color: #9f7aea; + } + + .sm\:hover\:text-purple-600:hover { + color: #805ad5; + } + + .sm\:hover\:text-purple-700:hover { + color: #6b46c1; + } + + .sm\:hover\:text-purple-800:hover { + color: #553c9a; + } + + .sm\:hover\:text-purple-900:hover { + color: #44337a; + } + + .sm\:hover\:text-pink-100:hover { + color: #fff5f7; + } + + .sm\:hover\:text-pink-200:hover { + color: #fed7e2; + } + + .sm\:hover\:text-pink-300:hover { + color: #fbb6ce; + } + + .sm\:hover\:text-pink-400:hover { + color: #f687b3; + } + + .sm\:hover\:text-pink-500:hover { + color: #ed64a6; + } + + .sm\:hover\:text-pink-600:hover { + color: #d53f8c; + } + + .sm\:hover\:text-pink-700:hover { + color: #b83280; + } + + .sm\:hover\:text-pink-800:hover { + color: #97266d; + } + + .sm\:hover\:text-pink-900:hover { + color: #702459; + } + + .sm\:focus\:text-transparent:focus { + color: transparent; + } + + .sm\:focus\:text-black:focus { + color: #000; + } + + .sm\:focus\:text-white:focus { + color: #fff; + } + + .sm\:focus\:text-gray-100:focus { + color: #f7fafc; + } + + .sm\:focus\:text-gray-200:focus { + color: #edf2f7; + } + + .sm\:focus\:text-gray-300:focus { + color: #e2e8f0; + } + + .sm\:focus\:text-gray-400:focus { + color: #cbd5e0; + } + + .sm\:focus\:text-gray-500:focus { + color: #a0aec0; + } + + .sm\:focus\:text-gray-600:focus { + color: #718096; + } + + .sm\:focus\:text-gray-700:focus { + color: #4a5568; + } + + .sm\:focus\:text-gray-800:focus { + color: #2d3748; + } + + .sm\:focus\:text-gray-900:focus { + color: #1a202c; + } + + .sm\:focus\:text-red-100:focus { + color: #fff5f5; + } + + .sm\:focus\:text-red-200:focus { + color: #fed7d7; + } + + .sm\:focus\:text-red-300:focus { + color: #feb2b2; + } + + .sm\:focus\:text-red-400:focus { + color: #fc8181; + } + + .sm\:focus\:text-red-500:focus { + color: #f56565; + } + + .sm\:focus\:text-red-600:focus { + color: #e53e3e; + } + + .sm\:focus\:text-red-700:focus { + color: #c53030; + } + + .sm\:focus\:text-red-800:focus { + color: #9b2c2c; + } + + .sm\:focus\:text-red-900:focus { + color: #742a2a; + } + + .sm\:focus\:text-orange-100:focus { + color: #fffaf0; + } + + .sm\:focus\:text-orange-200:focus { + color: #feebc8; + } + + .sm\:focus\:text-orange-300:focus { + color: #fbd38d; + } + + .sm\:focus\:text-orange-400:focus { + color: #f6ad55; + } + + .sm\:focus\:text-orange-500:focus { + color: #ed8936; + } + + .sm\:focus\:text-orange-600:focus { + color: #dd6b20; + } + + .sm\:focus\:text-orange-700:focus { + color: #c05621; + } + + .sm\:focus\:text-orange-800:focus { + color: #9c4221; + } + + .sm\:focus\:text-orange-900:focus { + color: #7b341e; + } + + .sm\:focus\:text-yellow-100:focus { + color: #fffff0; + } + + .sm\:focus\:text-yellow-200:focus { + color: #fefcbf; + } + + .sm\:focus\:text-yellow-300:focus { + color: #faf089; + } + + .sm\:focus\:text-yellow-400:focus { + color: #f6e05e; + } + + .sm\:focus\:text-yellow-500:focus { + color: #ecc94b; + } + + .sm\:focus\:text-yellow-600:focus { + color: #d69e2e; + } + + .sm\:focus\:text-yellow-700:focus { + color: #b7791f; + } + + .sm\:focus\:text-yellow-800:focus { + color: #975a16; + } + + .sm\:focus\:text-yellow-900:focus { + color: #744210; + } + + .sm\:focus\:text-green-100:focus { + color: #f0fff4; + } + + .sm\:focus\:text-green-200:focus { + color: #c6f6d5; + } + + .sm\:focus\:text-green-300:focus { + color: #9ae6b4; + } + + .sm\:focus\:text-green-400:focus { + color: #68d391; + } + + .sm\:focus\:text-green-500:focus { + color: #48bb78; + } + + .sm\:focus\:text-green-600:focus { + color: #38a169; + } + + .sm\:focus\:text-green-700:focus { + color: #2f855a; + } + + .sm\:focus\:text-green-800:focus { + color: #276749; + } + + .sm\:focus\:text-green-900:focus { + color: #22543d; + } + + .sm\:focus\:text-teal-100:focus { + color: #e6fffa; + } + + .sm\:focus\:text-teal-200:focus { + color: #b2f5ea; + } + + .sm\:focus\:text-teal-300:focus { + color: #81e6d9; + } + + .sm\:focus\:text-teal-400:focus { + color: #4fd1c5; + } + + .sm\:focus\:text-teal-500:focus { + color: #38b2ac; + } + + .sm\:focus\:text-teal-600:focus { + color: #319795; + } + + .sm\:focus\:text-teal-700:focus { + color: #2c7a7b; + } + + .sm\:focus\:text-teal-800:focus { + color: #285e61; + } + + .sm\:focus\:text-teal-900:focus { + color: #234e52; + } + + .sm\:focus\:text-blue-100:focus { + color: #ebf8ff; + } + + .sm\:focus\:text-blue-200:focus { + color: #bee3f8; + } + + .sm\:focus\:text-blue-300:focus { + color: #90cdf4; + } + + .sm\:focus\:text-blue-400:focus { + color: #63b3ed; + } + + .sm\:focus\:text-blue-500:focus { + color: #4299e1; + } + + .sm\:focus\:text-blue-600:focus { + color: #3182ce; + } + + .sm\:focus\:text-blue-700:focus { + color: #2b6cb0; + } + + .sm\:focus\:text-blue-800:focus { + color: #2c5282; + } + + .sm\:focus\:text-blue-900:focus { + color: #2a4365; + } + + .sm\:focus\:text-indigo-100:focus { + color: #ebf4ff; + } + + .sm\:focus\:text-indigo-200:focus { + color: #c3dafe; + } + + .sm\:focus\:text-indigo-300:focus { + color: #a3bffa; + } + + .sm\:focus\:text-indigo-400:focus { + color: #7f9cf5; + } + + .sm\:focus\:text-indigo-500:focus { + color: #667eea; + } + + .sm\:focus\:text-indigo-600:focus { + color: #5a67d8; + } + + .sm\:focus\:text-indigo-700:focus { + color: #4c51bf; + } + + .sm\:focus\:text-indigo-800:focus { + color: #434190; + } + + .sm\:focus\:text-indigo-900:focus { + color: #3c366b; + } + + .sm\:focus\:text-purple-100:focus { + color: #faf5ff; + } + + .sm\:focus\:text-purple-200:focus { + color: #e9d8fd; + } + + .sm\:focus\:text-purple-300:focus { + color: #d6bcfa; + } + + .sm\:focus\:text-purple-400:focus { + color: #b794f4; + } + + .sm\:focus\:text-purple-500:focus { + color: #9f7aea; + } + + .sm\:focus\:text-purple-600:focus { + color: #805ad5; + } + + .sm\:focus\:text-purple-700:focus { + color: #6b46c1; + } + + .sm\:focus\:text-purple-800:focus { + color: #553c9a; + } + + .sm\:focus\:text-purple-900:focus { + color: #44337a; + } + + .sm\:focus\:text-pink-100:focus { + color: #fff5f7; + } + + .sm\:focus\:text-pink-200:focus { + color: #fed7e2; + } + + .sm\:focus\:text-pink-300:focus { + color: #fbb6ce; + } + + .sm\:focus\:text-pink-400:focus { + color: #f687b3; + } + + .sm\:focus\:text-pink-500:focus { + color: #ed64a6; + } + + .sm\:focus\:text-pink-600:focus { + color: #d53f8c; + } + + .sm\:focus\:text-pink-700:focus { + color: #b83280; + } + + .sm\:focus\:text-pink-800:focus { + color: #97266d; + } + + .sm\:focus\:text-pink-900:focus { + color: #702459; + } + + .sm\:text-xs { + font-size: 0.75rem; + } + + .sm\:text-sm { + font-size: 0.875rem; + } + + .sm\:text-base { + font-size: 1rem; + } + + .sm\:text-lg { + font-size: 1.125rem; + } + + .sm\:text-xl { + font-size: 1.25rem; + } + + .sm\:text-2xl { + font-size: 1.5rem; + } + + .sm\:text-3xl { + font-size: 1.875rem; + } + + .sm\:text-4xl { + font-size: 2.25rem; + } + + .sm\:text-5xl { + font-size: 3rem; + } + + .sm\:text-6xl { + font-size: 4rem; + } + + .sm\:italic { + font-style: italic; + } + + .sm\:not-italic { + font-style: normal; + } + + .sm\:uppercase { + text-transform: uppercase; + } + + .sm\:lowercase { + text-transform: lowercase; + } + + .sm\:capitalize { + text-transform: capitalize; + } + + .sm\:normal-case { + text-transform: none; + } + + .sm\:underline { + text-decoration: underline; + } + + .sm\:line-through { + text-decoration: line-through; + } + + .sm\:no-underline { + text-decoration: none; + } + + .sm\:hover\:underline:hover { + text-decoration: underline; + } + + .sm\:hover\:line-through:hover { + text-decoration: line-through; + } + + .sm\:hover\:no-underline:hover { + text-decoration: none; + } + + .sm\:focus\:underline:focus { + text-decoration: underline; + } + + .sm\:focus\:line-through:focus { + text-decoration: line-through; + } + + .sm\:focus\:no-underline:focus { + text-decoration: none; + } + + .sm\:antialiased { + -webkit-font-smoothing: antialiased; + -moz-osx-font-smoothing: grayscale; + } + + .sm\:subpixel-antialiased { + -webkit-font-smoothing: auto; + -moz-osx-font-smoothing: auto; + } + + .sm\:tracking-tighter { + letter-spacing: -0.05em; + } + + .sm\:tracking-tight { + letter-spacing: -0.025em; + } + + .sm\:tracking-normal { + letter-spacing: 0; + } + + .sm\:tracking-wide { + letter-spacing: 0.025em; + } + + .sm\:tracking-wider { + letter-spacing: 0.05em; + } + + .sm\:tracking-widest { + letter-spacing: 0.1em; + } + + .sm\:select-none { + -webkit-user-select: none; + -moz-user-select: none; + -ms-user-select: none; + user-select: none; + } + + .sm\:select-text { + -webkit-user-select: text; + -moz-user-select: text; + -ms-user-select: text; + user-select: text; + } + + .sm\:select-all { + -webkit-user-select: all; + -moz-user-select: all; + -ms-user-select: all; + user-select: all; + } + + .sm\:select-auto { + -webkit-user-select: auto; + -moz-user-select: auto; + -ms-user-select: auto; + user-select: auto; + } + + .sm\:align-baseline { + vertical-align: baseline; + } + + .sm\:align-top { + vertical-align: top; + } + + .sm\:align-middle { + vertical-align: middle; + } + + .sm\:align-bottom { + vertical-align: bottom; + } + + .sm\:align-text-top { + vertical-align: text-top; + } + + .sm\:align-text-bottom { + vertical-align: text-bottom; + } + + .sm\:visible { + visibility: visible; + } + + .sm\:invisible { + visibility: hidden; + } + + .sm\:whitespace-normal { + white-space: normal; + } + + .sm\:whitespace-no-wrap { + white-space: nowrap; + } + + .sm\:whitespace-pre { + white-space: pre; + } + + .sm\:whitespace-pre-line { + white-space: pre-line; + } + + .sm\:whitespace-pre-wrap { + white-space: pre-wrap; + } + + .sm\:break-normal { + overflow-wrap: normal; + word-break: normal; + } + + .sm\:break-words { + overflow-wrap: break-word; + } + + .sm\:break-all { + word-break: break-all; + } + + .sm\:truncate { + overflow: hidden; + text-overflow: ellipsis; + white-space: nowrap; + } + + .sm\:w-0 { + width: 0; + } + + .sm\:w-1 { + width: 0.25rem; + } + + .sm\:w-2 { + width: 0.5rem; + } + + .sm\:w-3 { + width: 0.75rem; + } + + .sm\:w-4 { + width: 1rem; + } + + .sm\:w-5 { + width: 1.25rem; + } + + .sm\:w-6 { + width: 1.5rem; + } + + .sm\:w-8 { + width: 2rem; + } + + .sm\:w-10 { + width: 2.5rem; + } + + .sm\:w-12 { + width: 3rem; + } + + .sm\:w-16 { + width: 4rem; + } + + .sm\:w-20 { + width: 5rem; + } + + .sm\:w-24 { + width: 6rem; + } + + .sm\:w-32 { + width: 8rem; + } + + .sm\:w-40 { + width: 10rem; + } + + .sm\:w-48 { + width: 12rem; + } + + .sm\:w-56 { + width: 14rem; + } + + .sm\:w-64 { + width: 16rem; + } + + .sm\:w-auto { + width: auto; + } + + .sm\:w-px { + width: 1px; + } + + .sm\:w-1\/2 { + width: 50%; + } + + .sm\:w-1\/3 { + width: 33.333333%; + } + + .sm\:w-2\/3 { + width: 66.666667%; + } + + .sm\:w-1\/4 { + width: 25%; + } + + .sm\:w-2\/4 { + width: 50%; + } + + .sm\:w-3\/4 { + width: 75%; + } + + .sm\:w-1\/5 { + width: 20%; + } + + .sm\:w-2\/5 { + width: 40%; + } + + .sm\:w-3\/5 { + width: 60%; + } + + .sm\:w-4\/5 { + width: 80%; + } + + .sm\:w-1\/6 { + width: 16.666667%; + } + + .sm\:w-2\/6 { + width: 33.333333%; + } + + .sm\:w-3\/6 { + width: 50%; + } + + .sm\:w-4\/6 { + width: 66.666667%; + } + + .sm\:w-5\/6 { + width: 83.333333%; + } + + .sm\:w-1\/12 { + width: 8.333333%; + } + + .sm\:w-2\/12 { + width: 16.666667%; + } + + .sm\:w-3\/12 { + width: 25%; + } + + .sm\:w-4\/12 { + width: 33.333333%; + } + + .sm\:w-5\/12 { + width: 41.666667%; + } + + .sm\:w-6\/12 { + width: 50%; + } + + .sm\:w-7\/12 { + width: 58.333333%; + } + + .sm\:w-8\/12 { + width: 66.666667%; + } + + .sm\:w-9\/12 { + width: 75%; + } + + .sm\:w-10\/12 { + width: 83.333333%; + } + + .sm\:w-11\/12 { + width: 91.666667%; + } + + .sm\:w-full { + width: 100%; + } + + .sm\:w-screen { + width: 100vw; + } + + .sm\:z-0 { + z-index: 0; + } + + .sm\:z-10 { + z-index: 10; + } + + .sm\:z-20 { + z-index: 20; + } + + .sm\:z-30 { + z-index: 30; + } + + .sm\:z-40 { + z-index: 40; + } + + .sm\:z-50 { + z-index: 50; + } + + .sm\:z-auto { + z-index: auto; + } +} + +@media (min-width: 768px) { + .md\:appearance-none { + -webkit-appearance: none; + -moz-appearance: none; + appearance: none; + } + + .md\:bg-fixed { + background-attachment: fixed; + } + + .md\:bg-local { + background-attachment: local; + } + + .md\:bg-scroll { + background-attachment: scroll; + } + + .md\:bg-transparent { + background-color: transparent; + } + + .md\:bg-black { + background-color: #000; + } + + .md\:bg-white { + background-color: #fff; + } + + .md\:bg-gray-100 { + background-color: #f7fafc; + } + + .md\:bg-gray-200 { + background-color: #edf2f7; + } + + .md\:bg-gray-300 { + background-color: #e2e8f0; + } + + .md\:bg-gray-400 { + background-color: #cbd5e0; + } + + .md\:bg-gray-500 { + background-color: #a0aec0; + } + + .md\:bg-gray-600 { + background-color: #718096; + } + + .md\:bg-gray-700 { + background-color: #4a5568; + } + + .md\:bg-gray-800 { + background-color: #2d3748; + } + + .md\:bg-gray-900 { + background-color: #1a202c; + } + + .md\:bg-red-100 { + background-color: #fff5f5; + } + + .md\:bg-red-200 { + background-color: #fed7d7; + } + + .md\:bg-red-300 { + background-color: #feb2b2; + } + + .md\:bg-red-400 { + background-color: #fc8181; + } + + .md\:bg-red-500 { + background-color: #f56565; + } + + .md\:bg-red-600 { + background-color: #e53e3e; + } + + .md\:bg-red-700 { + background-color: #c53030; + } + + .md\:bg-red-800 { + background-color: #9b2c2c; + } + + .md\:bg-red-900 { + background-color: #742a2a; + } + + .md\:bg-orange-100 { + background-color: #fffaf0; + } + + .md\:bg-orange-200 { + background-color: #feebc8; + } + + .md\:bg-orange-300 { + background-color: #fbd38d; + } + + .md\:bg-orange-400 { + background-color: #f6ad55; + } + + .md\:bg-orange-500 { + background-color: #ed8936; + } + + .md\:bg-orange-600 { + background-color: #dd6b20; + } + + .md\:bg-orange-700 { + background-color: #c05621; + } + + .md\:bg-orange-800 { + background-color: #9c4221; + } + + .md\:bg-orange-900 { + background-color: #7b341e; + } + + .md\:bg-yellow-100 { + background-color: #fffff0; + } + + .md\:bg-yellow-200 { + background-color: #fefcbf; + } + + .md\:bg-yellow-300 { + background-color: #faf089; + } + + .md\:bg-yellow-400 { + background-color: #f6e05e; + } + + .md\:bg-yellow-500 { + background-color: #ecc94b; + } + + .md\:bg-yellow-600 { + background-color: #d69e2e; + } + + .md\:bg-yellow-700 { + background-color: #b7791f; + } + + .md\:bg-yellow-800 { + background-color: #975a16; + } + + .md\:bg-yellow-900 { + background-color: #744210; + } + + .md\:bg-green-100 { + background-color: #f0fff4; + } + + .md\:bg-green-200 { + background-color: #c6f6d5; + } + + .md\:bg-green-300 { + background-color: #9ae6b4; + } + + .md\:bg-green-400 { + background-color: #68d391; + } + + .md\:bg-green-500 { + background-color: #48bb78; + } + + .md\:bg-green-600 { + background-color: #38a169; + } + + .md\:bg-green-700 { + background-color: #2f855a; + } + + .md\:bg-green-800 { + background-color: #276749; + } + + .md\:bg-green-900 { + background-color: #22543d; + } + + .md\:bg-teal-100 { + background-color: #e6fffa; + } + + .md\:bg-teal-200 { + background-color: #b2f5ea; + } + + .md\:bg-teal-300 { + background-color: #81e6d9; + } + + .md\:bg-teal-400 { + background-color: #4fd1c5; + } + + .md\:bg-teal-500 { + background-color: #38b2ac; + } + + .md\:bg-teal-600 { + background-color: #319795; + } + + .md\:bg-teal-700 { + background-color: #2c7a7b; + } + + .md\:bg-teal-800 { + background-color: #285e61; + } + + .md\:bg-teal-900 { + background-color: #234e52; + } + + .md\:bg-blue-100 { + background-color: #ebf8ff; + } + + .md\:bg-blue-200 { + background-color: #bee3f8; + } + + .md\:bg-blue-300 { + background-color: #90cdf4; + } + + .md\:bg-blue-400 { + background-color: #63b3ed; + } + + .md\:bg-blue-500 { + background-color: #4299e1; + } + + .md\:bg-blue-600 { + background-color: #3182ce; + } + + .md\:bg-blue-700 { + background-color: #2b6cb0; + } + + .md\:bg-blue-800 { + background-color: #2c5282; + } + + .md\:bg-blue-900 { + background-color: #2a4365; + } + + .md\:bg-indigo-100 { + background-color: #ebf4ff; + } + + .md\:bg-indigo-200 { + background-color: #c3dafe; + } + + .md\:bg-indigo-300 { + background-color: #a3bffa; + } + + .md\:bg-indigo-400 { + background-color: #7f9cf5; + } + + .md\:bg-indigo-500 { + background-color: #667eea; + } + + .md\:bg-indigo-600 { + background-color: #5a67d8; + } + + .md\:bg-indigo-700 { + background-color: #4c51bf; + } + + .md\:bg-indigo-800 { + background-color: #434190; + } + + .md\:bg-indigo-900 { + background-color: #3c366b; + } + + .md\:bg-purple-100 { + background-color: #faf5ff; + } + + .md\:bg-purple-200 { + background-color: #e9d8fd; + } + + .md\:bg-purple-300 { + background-color: #d6bcfa; + } + + .md\:bg-purple-400 { + background-color: #b794f4; + } + + .md\:bg-purple-500 { + background-color: #9f7aea; + } + + .md\:bg-purple-600 { + background-color: #805ad5; + } + + .md\:bg-purple-700 { + background-color: #6b46c1; + } + + .md\:bg-purple-800 { + background-color: #553c9a; + } + + .md\:bg-purple-900 { + background-color: #44337a; + } + + .md\:bg-pink-100 { + background-color: #fff5f7; + } + + .md\:bg-pink-200 { + background-color: #fed7e2; + } + + .md\:bg-pink-300 { + background-color: #fbb6ce; + } + + .md\:bg-pink-400 { + background-color: #f687b3; + } + + .md\:bg-pink-500 { + background-color: #ed64a6; + } + + .md\:bg-pink-600 { + background-color: #d53f8c; + } + + .md\:bg-pink-700 { + background-color: #b83280; + } + + .md\:bg-pink-800 { + background-color: #97266d; + } + + .md\:bg-pink-900 { + background-color: #702459; + } + + .md\:hover\:bg-transparent:hover { + background-color: transparent; + } + + .md\:hover\:bg-black:hover { + background-color: #000; + } + + .md\:hover\:bg-white:hover { + background-color: #fff; + } + + .md\:hover\:bg-gray-100:hover { + background-color: #f7fafc; + } + + .md\:hover\:bg-gray-200:hover { + background-color: #edf2f7; + } + + .md\:hover\:bg-gray-300:hover { + background-color: #e2e8f0; + } + + .md\:hover\:bg-gray-400:hover { + background-color: #cbd5e0; + } + + .md\:hover\:bg-gray-500:hover { + background-color: #a0aec0; + } + + .md\:hover\:bg-gray-600:hover { + background-color: #718096; + } + + .md\:hover\:bg-gray-700:hover { + background-color: #4a5568; + } + + .md\:hover\:bg-gray-800:hover { + background-color: #2d3748; + } + + .md\:hover\:bg-gray-900:hover { + background-color: #1a202c; + } + + .md\:hover\:bg-red-100:hover { + background-color: #fff5f5; + } + + .md\:hover\:bg-red-200:hover { + background-color: #fed7d7; + } + + .md\:hover\:bg-red-300:hover { + background-color: #feb2b2; + } + + .md\:hover\:bg-red-400:hover { + background-color: #fc8181; + } + + .md\:hover\:bg-red-500:hover { + background-color: #f56565; + } + + .md\:hover\:bg-red-600:hover { + background-color: #e53e3e; + } + + .md\:hover\:bg-red-700:hover { + background-color: #c53030; + } + + .md\:hover\:bg-red-800:hover { + background-color: #9b2c2c; + } + + .md\:hover\:bg-red-900:hover { + background-color: #742a2a; + } + + .md\:hover\:bg-orange-100:hover { + background-color: #fffaf0; + } + + .md\:hover\:bg-orange-200:hover { + background-color: #feebc8; + } + + .md\:hover\:bg-orange-300:hover { + background-color: #fbd38d; + } + + .md\:hover\:bg-orange-400:hover { + background-color: #f6ad55; + } + + .md\:hover\:bg-orange-500:hover { + background-color: #ed8936; + } + + .md\:hover\:bg-orange-600:hover { + background-color: #dd6b20; + } + + .md\:hover\:bg-orange-700:hover { + background-color: #c05621; + } + + .md\:hover\:bg-orange-800:hover { + background-color: #9c4221; + } + + .md\:hover\:bg-orange-900:hover { + background-color: #7b341e; + } + + .md\:hover\:bg-yellow-100:hover { + background-color: #fffff0; + } + + .md\:hover\:bg-yellow-200:hover { + background-color: #fefcbf; + } + + .md\:hover\:bg-yellow-300:hover { + background-color: #faf089; + } + + .md\:hover\:bg-yellow-400:hover { + background-color: #f6e05e; + } + + .md\:hover\:bg-yellow-500:hover { + background-color: #ecc94b; + } + + .md\:hover\:bg-yellow-600:hover { + background-color: #d69e2e; + } + + .md\:hover\:bg-yellow-700:hover { + background-color: #b7791f; + } + + .md\:hover\:bg-yellow-800:hover { + background-color: #975a16; + } + + .md\:hover\:bg-yellow-900:hover { + background-color: #744210; + } + + .md\:hover\:bg-green-100:hover { + background-color: #f0fff4; + } + + .md\:hover\:bg-green-200:hover { + background-color: #c6f6d5; + } + + .md\:hover\:bg-green-300:hover { + background-color: #9ae6b4; + } + + .md\:hover\:bg-green-400:hover { + background-color: #68d391; + } + + .md\:hover\:bg-green-500:hover { + background-color: #48bb78; + } + + .md\:hover\:bg-green-600:hover { + background-color: #38a169; + } + + .md\:hover\:bg-green-700:hover { + background-color: #2f855a; + } + + .md\:hover\:bg-green-800:hover { + background-color: #276749; + } + + .md\:hover\:bg-green-900:hover { + background-color: #22543d; + } + + .md\:hover\:bg-teal-100:hover { + background-color: #e6fffa; + } + + .md\:hover\:bg-teal-200:hover { + background-color: #b2f5ea; + } + + .md\:hover\:bg-teal-300:hover { + background-color: #81e6d9; + } + + .md\:hover\:bg-teal-400:hover { + background-color: #4fd1c5; + } + + .md\:hover\:bg-teal-500:hover { + background-color: #38b2ac; + } + + .md\:hover\:bg-teal-600:hover { + background-color: #319795; + } + + .md\:hover\:bg-teal-700:hover { + background-color: #2c7a7b; + } + + .md\:hover\:bg-teal-800:hover { + background-color: #285e61; + } + + .md\:hover\:bg-teal-900:hover { + background-color: #234e52; + } + + .md\:hover\:bg-blue-100:hover { + background-color: #ebf8ff; + } + + .md\:hover\:bg-blue-200:hover { + background-color: #bee3f8; + } + + .md\:hover\:bg-blue-300:hover { + background-color: #90cdf4; + } + + .md\:hover\:bg-blue-400:hover { + background-color: #63b3ed; + } + + .md\:hover\:bg-blue-500:hover { + background-color: #4299e1; + } + + .md\:hover\:bg-blue-600:hover { + background-color: #3182ce; + } + + .md\:hover\:bg-blue-700:hover { + background-color: #2b6cb0; + } + + .md\:hover\:bg-blue-800:hover { + background-color: #2c5282; + } + + .md\:hover\:bg-blue-900:hover { + background-color: #2a4365; + } + + .md\:hover\:bg-indigo-100:hover { + background-color: #ebf4ff; + } + + .md\:hover\:bg-indigo-200:hover { + background-color: #c3dafe; + } + + .md\:hover\:bg-indigo-300:hover { + background-color: #a3bffa; + } + + .md\:hover\:bg-indigo-400:hover { + background-color: #7f9cf5; + } + + .md\:hover\:bg-indigo-500:hover { + background-color: #667eea; + } + + .md\:hover\:bg-indigo-600:hover { + background-color: #5a67d8; + } + + .md\:hover\:bg-indigo-700:hover { + background-color: #4c51bf; + } + + .md\:hover\:bg-indigo-800:hover { + background-color: #434190; + } + + .md\:hover\:bg-indigo-900:hover { + background-color: #3c366b; + } + + .md\:hover\:bg-purple-100:hover { + background-color: #faf5ff; + } + + .md\:hover\:bg-purple-200:hover { + background-color: #e9d8fd; + } + + .md\:hover\:bg-purple-300:hover { + background-color: #d6bcfa; + } + + .md\:hover\:bg-purple-400:hover { + background-color: #b794f4; + } + + .md\:hover\:bg-purple-500:hover { + background-color: #9f7aea; + } + + .md\:hover\:bg-purple-600:hover { + background-color: #805ad5; + } + + .md\:hover\:bg-purple-700:hover { + background-color: #6b46c1; + } + + .md\:hover\:bg-purple-800:hover { + background-color: #553c9a; + } + + .md\:hover\:bg-purple-900:hover { + background-color: #44337a; + } + + .md\:hover\:bg-pink-100:hover { + background-color: #fff5f7; + } + + .md\:hover\:bg-pink-200:hover { + background-color: #fed7e2; + } + + .md\:hover\:bg-pink-300:hover { + background-color: #fbb6ce; + } + + .md\:hover\:bg-pink-400:hover { + background-color: #f687b3; + } + + .md\:hover\:bg-pink-500:hover { + background-color: #ed64a6; + } + + .md\:hover\:bg-pink-600:hover { + background-color: #d53f8c; + } + + .md\:hover\:bg-pink-700:hover { + background-color: #b83280; + } + + .md\:hover\:bg-pink-800:hover { + background-color: #97266d; + } + + .md\:hover\:bg-pink-900:hover { + background-color: #702459; + } + + .md\:focus\:bg-transparent:focus { + background-color: transparent; + } + + .md\:focus\:bg-black:focus { + background-color: #000; + } + + .md\:focus\:bg-white:focus { + background-color: #fff; + } + + .md\:focus\:bg-gray-100:focus { + background-color: #f7fafc; + } + + .md\:focus\:bg-gray-200:focus { + background-color: #edf2f7; + } + + .md\:focus\:bg-gray-300:focus { + background-color: #e2e8f0; + } + + .md\:focus\:bg-gray-400:focus { + background-color: #cbd5e0; + } + + .md\:focus\:bg-gray-500:focus { + background-color: #a0aec0; + } + + .md\:focus\:bg-gray-600:focus { + background-color: #718096; + } + + .md\:focus\:bg-gray-700:focus { + background-color: #4a5568; + } + + .md\:focus\:bg-gray-800:focus { + background-color: #2d3748; + } + + .md\:focus\:bg-gray-900:focus { + background-color: #1a202c; + } + + .md\:focus\:bg-red-100:focus { + background-color: #fff5f5; + } + + .md\:focus\:bg-red-200:focus { + background-color: #fed7d7; + } + + .md\:focus\:bg-red-300:focus { + background-color: #feb2b2; + } + + .md\:focus\:bg-red-400:focus { + background-color: #fc8181; + } + + .md\:focus\:bg-red-500:focus { + background-color: #f56565; + } + + .md\:focus\:bg-red-600:focus { + background-color: #e53e3e; + } + + .md\:focus\:bg-red-700:focus { + background-color: #c53030; + } + + .md\:focus\:bg-red-800:focus { + background-color: #9b2c2c; + } + + .md\:focus\:bg-red-900:focus { + background-color: #742a2a; + } + + .md\:focus\:bg-orange-100:focus { + background-color: #fffaf0; + } + + .md\:focus\:bg-orange-200:focus { + background-color: #feebc8; + } + + .md\:focus\:bg-orange-300:focus { + background-color: #fbd38d; + } + + .md\:focus\:bg-orange-400:focus { + background-color: #f6ad55; + } + + .md\:focus\:bg-orange-500:focus { + background-color: #ed8936; + } + + .md\:focus\:bg-orange-600:focus { + background-color: #dd6b20; + } + + .md\:focus\:bg-orange-700:focus { + background-color: #c05621; + } + + .md\:focus\:bg-orange-800:focus { + background-color: #9c4221; + } + + .md\:focus\:bg-orange-900:focus { + background-color: #7b341e; + } + + .md\:focus\:bg-yellow-100:focus { + background-color: #fffff0; + } + + .md\:focus\:bg-yellow-200:focus { + background-color: #fefcbf; + } + + .md\:focus\:bg-yellow-300:focus { + background-color: #faf089; + } + + .md\:focus\:bg-yellow-400:focus { + background-color: #f6e05e; + } + + .md\:focus\:bg-yellow-500:focus { + background-color: #ecc94b; + } + + .md\:focus\:bg-yellow-600:focus { + background-color: #d69e2e; + } + + .md\:focus\:bg-yellow-700:focus { + background-color: #b7791f; + } + + .md\:focus\:bg-yellow-800:focus { + background-color: #975a16; + } + + .md\:focus\:bg-yellow-900:focus { + background-color: #744210; + } + + .md\:focus\:bg-green-100:focus { + background-color: #f0fff4; + } + + .md\:focus\:bg-green-200:focus { + background-color: #c6f6d5; + } + + .md\:focus\:bg-green-300:focus { + background-color: #9ae6b4; + } + + .md\:focus\:bg-green-400:focus { + background-color: #68d391; + } + + .md\:focus\:bg-green-500:focus { + background-color: #48bb78; + } + + .md\:focus\:bg-green-600:focus { + background-color: #38a169; + } + + .md\:focus\:bg-green-700:focus { + background-color: #2f855a; + } + + .md\:focus\:bg-green-800:focus { + background-color: #276749; + } + + .md\:focus\:bg-green-900:focus { + background-color: #22543d; + } + + .md\:focus\:bg-teal-100:focus { + background-color: #e6fffa; + } + + .md\:focus\:bg-teal-200:focus { + background-color: #b2f5ea; + } + + .md\:focus\:bg-teal-300:focus { + background-color: #81e6d9; + } + + .md\:focus\:bg-teal-400:focus { + background-color: #4fd1c5; + } + + .md\:focus\:bg-teal-500:focus { + background-color: #38b2ac; + } + + .md\:focus\:bg-teal-600:focus { + background-color: #319795; + } + + .md\:focus\:bg-teal-700:focus { + background-color: #2c7a7b; + } + + .md\:focus\:bg-teal-800:focus { + background-color: #285e61; + } + + .md\:focus\:bg-teal-900:focus { + background-color: #234e52; + } + + .md\:focus\:bg-blue-100:focus { + background-color: #ebf8ff; + } + + .md\:focus\:bg-blue-200:focus { + background-color: #bee3f8; + } + + .md\:focus\:bg-blue-300:focus { + background-color: #90cdf4; + } + + .md\:focus\:bg-blue-400:focus { + background-color: #63b3ed; + } + + .md\:focus\:bg-blue-500:focus { + background-color: #4299e1; + } + + .md\:focus\:bg-blue-600:focus { + background-color: #3182ce; + } + + .md\:focus\:bg-blue-700:focus { + background-color: #2b6cb0; + } + + .md\:focus\:bg-blue-800:focus { + background-color: #2c5282; + } + + .md\:focus\:bg-blue-900:focus { + background-color: #2a4365; + } + + .md\:focus\:bg-indigo-100:focus { + background-color: #ebf4ff; + } + + .md\:focus\:bg-indigo-200:focus { + background-color: #c3dafe; + } + + .md\:focus\:bg-indigo-300:focus { + background-color: #a3bffa; + } + + .md\:focus\:bg-indigo-400:focus { + background-color: #7f9cf5; + } + + .md\:focus\:bg-indigo-500:focus { + background-color: #667eea; + } + + .md\:focus\:bg-indigo-600:focus { + background-color: #5a67d8; + } + + .md\:focus\:bg-indigo-700:focus { + background-color: #4c51bf; + } + + .md\:focus\:bg-indigo-800:focus { + background-color: #434190; + } + + .md\:focus\:bg-indigo-900:focus { + background-color: #3c366b; + } + + .md\:focus\:bg-purple-100:focus { + background-color: #faf5ff; + } + + .md\:focus\:bg-purple-200:focus { + background-color: #e9d8fd; + } + + .md\:focus\:bg-purple-300:focus { + background-color: #d6bcfa; + } + + .md\:focus\:bg-purple-400:focus { + background-color: #b794f4; + } + + .md\:focus\:bg-purple-500:focus { + background-color: #9f7aea; + } + + .md\:focus\:bg-purple-600:focus { + background-color: #805ad5; + } + + .md\:focus\:bg-purple-700:focus { + background-color: #6b46c1; + } + + .md\:focus\:bg-purple-800:focus { + background-color: #553c9a; + } + + .md\:focus\:bg-purple-900:focus { + background-color: #44337a; + } + + .md\:focus\:bg-pink-100:focus { + background-color: #fff5f7; + } + + .md\:focus\:bg-pink-200:focus { + background-color: #fed7e2; + } + + .md\:focus\:bg-pink-300:focus { + background-color: #fbb6ce; + } + + .md\:focus\:bg-pink-400:focus { + background-color: #f687b3; + } + + .md\:focus\:bg-pink-500:focus { + background-color: #ed64a6; + } + + .md\:focus\:bg-pink-600:focus { + background-color: #d53f8c; + } + + .md\:focus\:bg-pink-700:focus { + background-color: #b83280; + } + + .md\:focus\:bg-pink-800:focus { + background-color: #97266d; + } + + .md\:focus\:bg-pink-900:focus { + background-color: #702459; + } + + .md\:bg-bottom { + background-position: bottom; + } + + .md\:bg-center { + background-position: center; + } + + .md\:bg-left { + background-position: left; + } + + .md\:bg-left-bottom { + background-position: left bottom; + } + + .md\:bg-left-top { + background-position: left top; + } + + .md\:bg-right { + background-position: right; + } + + .md\:bg-right-bottom { + background-position: right bottom; + } + + .md\:bg-right-top { + background-position: right top; + } + + .md\:bg-top { + background-position: top; + } + + .md\:bg-repeat { + background-repeat: repeat; + } + + .md\:bg-no-repeat { + background-repeat: no-repeat; + } + + .md\:bg-repeat-x { + background-repeat: repeat-x; + } + + .md\:bg-repeat-y { + background-repeat: repeat-y; + } + + .md\:bg-repeat-round { + background-repeat: round; + } + + .md\:bg-repeat-space { + background-repeat: space; + } + + .md\:bg-auto { + background-size: auto; + } + + .md\:bg-cover { + background-size: cover; + } + + .md\:bg-contain { + background-size: contain; + } + + .md\:border-collapse { + border-collapse: collapse; + } + + .md\:border-separate { + border-collapse: separate; + } + + .md\:border-transparent { + border-color: transparent; + } + + .md\:border-black { + border-color: #000; + } + + .md\:border-white { + border-color: #fff; + } + + .md\:border-gray-100 { + border-color: #f7fafc; + } + + .md\:border-gray-200 { + border-color: #edf2f7; + } + + .md\:border-gray-300 { + border-color: #e2e8f0; + } + + .md\:border-gray-400 { + border-color: #cbd5e0; + } + + .md\:border-gray-500 { + border-color: #a0aec0; + } + + .md\:border-gray-600 { + border-color: #718096; + } + + .md\:border-gray-700 { + border-color: #4a5568; + } + + .md\:border-gray-800 { + border-color: #2d3748; + } + + .md\:border-gray-900 { + border-color: #1a202c; + } + + .md\:border-red-100 { + border-color: #fff5f5; + } + + .md\:border-red-200 { + border-color: #fed7d7; + } + + .md\:border-red-300 { + border-color: #feb2b2; + } + + .md\:border-red-400 { + border-color: #fc8181; + } + + .md\:border-red-500 { + border-color: #f56565; + } + + .md\:border-red-600 { + border-color: #e53e3e; + } + + .md\:border-red-700 { + border-color: #c53030; + } + + .md\:border-red-800 { + border-color: #9b2c2c; + } + + .md\:border-red-900 { + border-color: #742a2a; + } + + .md\:border-orange-100 { + border-color: #fffaf0; + } + + .md\:border-orange-200 { + border-color: #feebc8; + } + + .md\:border-orange-300 { + border-color: #fbd38d; + } + + .md\:border-orange-400 { + border-color: #f6ad55; + } + + .md\:border-orange-500 { + border-color: #ed8936; + } + + .md\:border-orange-600 { + border-color: #dd6b20; + } + + .md\:border-orange-700 { + border-color: #c05621; + } + + .md\:border-orange-800 { + border-color: #9c4221; + } + + .md\:border-orange-900 { + border-color: #7b341e; + } + + .md\:border-yellow-100 { + border-color: #fffff0; + } + + .md\:border-yellow-200 { + border-color: #fefcbf; + } + + .md\:border-yellow-300 { + border-color: #faf089; + } + + .md\:border-yellow-400 { + border-color: #f6e05e; + } + + .md\:border-yellow-500 { + border-color: #ecc94b; + } + + .md\:border-yellow-600 { + border-color: #d69e2e; + } + + .md\:border-yellow-700 { + border-color: #b7791f; + } + + .md\:border-yellow-800 { + border-color: #975a16; + } + + .md\:border-yellow-900 { + border-color: #744210; + } + + .md\:border-green-100 { + border-color: #f0fff4; + } + + .md\:border-green-200 { + border-color: #c6f6d5; + } + + .md\:border-green-300 { + border-color: #9ae6b4; + } + + .md\:border-green-400 { + border-color: #68d391; + } + + .md\:border-green-500 { + border-color: #48bb78; + } + + .md\:border-green-600 { + border-color: #38a169; + } + + .md\:border-green-700 { + border-color: #2f855a; + } + + .md\:border-green-800 { + border-color: #276749; + } + + .md\:border-green-900 { + border-color: #22543d; + } + + .md\:border-teal-100 { + border-color: #e6fffa; + } + + .md\:border-teal-200 { + border-color: #b2f5ea; + } + + .md\:border-teal-300 { + border-color: #81e6d9; + } + + .md\:border-teal-400 { + border-color: #4fd1c5; + } + + .md\:border-teal-500 { + border-color: #38b2ac; + } + + .md\:border-teal-600 { + border-color: #319795; + } + + .md\:border-teal-700 { + border-color: #2c7a7b; + } + + .md\:border-teal-800 { + border-color: #285e61; + } + + .md\:border-teal-900 { + border-color: #234e52; + } + + .md\:border-blue-100 { + border-color: #ebf8ff; + } + + .md\:border-blue-200 { + border-color: #bee3f8; + } + + .md\:border-blue-300 { + border-color: #90cdf4; + } + + .md\:border-blue-400 { + border-color: #63b3ed; + } + + .md\:border-blue-500 { + border-color: #4299e1; + } + + .md\:border-blue-600 { + border-color: #3182ce; + } + + .md\:border-blue-700 { + border-color: #2b6cb0; + } + + .md\:border-blue-800 { + border-color: #2c5282; + } + + .md\:border-blue-900 { + border-color: #2a4365; + } + + .md\:border-indigo-100 { + border-color: #ebf4ff; + } + + .md\:border-indigo-200 { + border-color: #c3dafe; + } + + .md\:border-indigo-300 { + border-color: #a3bffa; + } + + .md\:border-indigo-400 { + border-color: #7f9cf5; + } + + .md\:border-indigo-500 { + border-color: #667eea; + } + + .md\:border-indigo-600 { + border-color: #5a67d8; + } + + .md\:border-indigo-700 { + border-color: #4c51bf; + } + + .md\:border-indigo-800 { + border-color: #434190; + } + + .md\:border-indigo-900 { + border-color: #3c366b; + } + + .md\:border-purple-100 { + border-color: #faf5ff; + } + + .md\:border-purple-200 { + border-color: #e9d8fd; + } + + .md\:border-purple-300 { + border-color: #d6bcfa; + } + + .md\:border-purple-400 { + border-color: #b794f4; + } + + .md\:border-purple-500 { + border-color: #9f7aea; + } + + .md\:border-purple-600 { + border-color: #805ad5; + } + + .md\:border-purple-700 { + border-color: #6b46c1; + } + + .md\:border-purple-800 { + border-color: #553c9a; + } + + .md\:border-purple-900 { + border-color: #44337a; + } + + .md\:border-pink-100 { + border-color: #fff5f7; + } + + .md\:border-pink-200 { + border-color: #fed7e2; + } + + .md\:border-pink-300 { + border-color: #fbb6ce; + } + + .md\:border-pink-400 { + border-color: #f687b3; + } + + .md\:border-pink-500 { + border-color: #ed64a6; + } + + .md\:border-pink-600 { + border-color: #d53f8c; + } + + .md\:border-pink-700 { + border-color: #b83280; + } + + .md\:border-pink-800 { + border-color: #97266d; + } + + .md\:border-pink-900 { + border-color: #702459; + } + + .md\:hover\:border-transparent:hover { + border-color: transparent; + } + + .md\:hover\:border-black:hover { + border-color: #000; + } + + .md\:hover\:border-white:hover { + border-color: #fff; + } + + .md\:hover\:border-gray-100:hover { + border-color: #f7fafc; + } + + .md\:hover\:border-gray-200:hover { + border-color: #edf2f7; + } + + .md\:hover\:border-gray-300:hover { + border-color: #e2e8f0; + } + + .md\:hover\:border-gray-400:hover { + border-color: #cbd5e0; + } + + .md\:hover\:border-gray-500:hover { + border-color: #a0aec0; + } + + .md\:hover\:border-gray-600:hover { + border-color: #718096; + } + + .md\:hover\:border-gray-700:hover { + border-color: #4a5568; + } + + .md\:hover\:border-gray-800:hover { + border-color: #2d3748; + } + + .md\:hover\:border-gray-900:hover { + border-color: #1a202c; + } + + .md\:hover\:border-red-100:hover { + border-color: #fff5f5; + } + + .md\:hover\:border-red-200:hover { + border-color: #fed7d7; + } + + .md\:hover\:border-red-300:hover { + border-color: #feb2b2; + } + + .md\:hover\:border-red-400:hover { + border-color: #fc8181; + } + + .md\:hover\:border-red-500:hover { + border-color: #f56565; + } + + .md\:hover\:border-red-600:hover { + border-color: #e53e3e; + } + + .md\:hover\:border-red-700:hover { + border-color: #c53030; + } + + .md\:hover\:border-red-800:hover { + border-color: #9b2c2c; + } + + .md\:hover\:border-red-900:hover { + border-color: #742a2a; + } + + .md\:hover\:border-orange-100:hover { + border-color: #fffaf0; + } + + .md\:hover\:border-orange-200:hover { + border-color: #feebc8; + } + + .md\:hover\:border-orange-300:hover { + border-color: #fbd38d; + } + + .md\:hover\:border-orange-400:hover { + border-color: #f6ad55; + } + + .md\:hover\:border-orange-500:hover { + border-color: #ed8936; + } + + .md\:hover\:border-orange-600:hover { + border-color: #dd6b20; + } + + .md\:hover\:border-orange-700:hover { + border-color: #c05621; + } + + .md\:hover\:border-orange-800:hover { + border-color: #9c4221; + } + + .md\:hover\:border-orange-900:hover { + border-color: #7b341e; + } + + .md\:hover\:border-yellow-100:hover { + border-color: #fffff0; + } + + .md\:hover\:border-yellow-200:hover { + border-color: #fefcbf; + } + + .md\:hover\:border-yellow-300:hover { + border-color: #faf089; + } + + .md\:hover\:border-yellow-400:hover { + border-color: #f6e05e; + } + + .md\:hover\:border-yellow-500:hover { + border-color: #ecc94b; + } + + .md\:hover\:border-yellow-600:hover { + border-color: #d69e2e; + } + + .md\:hover\:border-yellow-700:hover { + border-color: #b7791f; + } + + .md\:hover\:border-yellow-800:hover { + border-color: #975a16; + } + + .md\:hover\:border-yellow-900:hover { + border-color: #744210; + } + + .md\:hover\:border-green-100:hover { + border-color: #f0fff4; + } + + .md\:hover\:border-green-200:hover { + border-color: #c6f6d5; + } + + .md\:hover\:border-green-300:hover { + border-color: #9ae6b4; + } + + .md\:hover\:border-green-400:hover { + border-color: #68d391; + } + + .md\:hover\:border-green-500:hover { + border-color: #48bb78; + } + + .md\:hover\:border-green-600:hover { + border-color: #38a169; + } + + .md\:hover\:border-green-700:hover { + border-color: #2f855a; + } + + .md\:hover\:border-green-800:hover { + border-color: #276749; + } + + .md\:hover\:border-green-900:hover { + border-color: #22543d; + } + + .md\:hover\:border-teal-100:hover { + border-color: #e6fffa; + } + + .md\:hover\:border-teal-200:hover { + border-color: #b2f5ea; + } + + .md\:hover\:border-teal-300:hover { + border-color: #81e6d9; + } + + .md\:hover\:border-teal-400:hover { + border-color: #4fd1c5; + } + + .md\:hover\:border-teal-500:hover { + border-color: #38b2ac; + } + + .md\:hover\:border-teal-600:hover { + border-color: #319795; + } + + .md\:hover\:border-teal-700:hover { + border-color: #2c7a7b; + } + + .md\:hover\:border-teal-800:hover { + border-color: #285e61; + } + + .md\:hover\:border-teal-900:hover { + border-color: #234e52; + } + + .md\:hover\:border-blue-100:hover { + border-color: #ebf8ff; + } + + .md\:hover\:border-blue-200:hover { + border-color: #bee3f8; + } + + .md\:hover\:border-blue-300:hover { + border-color: #90cdf4; + } + + .md\:hover\:border-blue-400:hover { + border-color: #63b3ed; + } + + .md\:hover\:border-blue-500:hover { + border-color: #4299e1; + } + + .md\:hover\:border-blue-600:hover { + border-color: #3182ce; + } + + .md\:hover\:border-blue-700:hover { + border-color: #2b6cb0; + } + + .md\:hover\:border-blue-800:hover { + border-color: #2c5282; + } + + .md\:hover\:border-blue-900:hover { + border-color: #2a4365; + } + + .md\:hover\:border-indigo-100:hover { + border-color: #ebf4ff; + } + + .md\:hover\:border-indigo-200:hover { + border-color: #c3dafe; + } + + .md\:hover\:border-indigo-300:hover { + border-color: #a3bffa; + } + + .md\:hover\:border-indigo-400:hover { + border-color: #7f9cf5; + } + + .md\:hover\:border-indigo-500:hover { + border-color: #667eea; + } + + .md\:hover\:border-indigo-600:hover { + border-color: #5a67d8; + } + + .md\:hover\:border-indigo-700:hover { + border-color: #4c51bf; + } + + .md\:hover\:border-indigo-800:hover { + border-color: #434190; + } + + .md\:hover\:border-indigo-900:hover { + border-color: #3c366b; + } + + .md\:hover\:border-purple-100:hover { + border-color: #faf5ff; + } + + .md\:hover\:border-purple-200:hover { + border-color: #e9d8fd; + } + + .md\:hover\:border-purple-300:hover { + border-color: #d6bcfa; + } + + .md\:hover\:border-purple-400:hover { + border-color: #b794f4; + } + + .md\:hover\:border-purple-500:hover { + border-color: #9f7aea; + } + + .md\:hover\:border-purple-600:hover { + border-color: #805ad5; + } + + .md\:hover\:border-purple-700:hover { + border-color: #6b46c1; + } + + .md\:hover\:border-purple-800:hover { + border-color: #553c9a; + } + + .md\:hover\:border-purple-900:hover { + border-color: #44337a; + } + + .md\:hover\:border-pink-100:hover { + border-color: #fff5f7; + } + + .md\:hover\:border-pink-200:hover { + border-color: #fed7e2; + } + + .md\:hover\:border-pink-300:hover { + border-color: #fbb6ce; + } + + .md\:hover\:border-pink-400:hover { + border-color: #f687b3; + } + + .md\:hover\:border-pink-500:hover { + border-color: #ed64a6; + } + + .md\:hover\:border-pink-600:hover { + border-color: #d53f8c; + } + + .md\:hover\:border-pink-700:hover { + border-color: #b83280; + } + + .md\:hover\:border-pink-800:hover { + border-color: #97266d; + } + + .md\:hover\:border-pink-900:hover { + border-color: #702459; + } + + .md\:focus\:border-transparent:focus { + border-color: transparent; + } + + .md\:focus\:border-black:focus { + border-color: #000; + } + + .md\:focus\:border-white:focus { + border-color: #fff; + } + + .md\:focus\:border-gray-100:focus { + border-color: #f7fafc; + } + + .md\:focus\:border-gray-200:focus { + border-color: #edf2f7; + } + + .md\:focus\:border-gray-300:focus { + border-color: #e2e8f0; + } + + .md\:focus\:border-gray-400:focus { + border-color: #cbd5e0; + } + + .md\:focus\:border-gray-500:focus { + border-color: #a0aec0; + } + + .md\:focus\:border-gray-600:focus { + border-color: #718096; + } + + .md\:focus\:border-gray-700:focus { + border-color: #4a5568; + } + + .md\:focus\:border-gray-800:focus { + border-color: #2d3748; + } + + .md\:focus\:border-gray-900:focus { + border-color: #1a202c; + } + + .md\:focus\:border-red-100:focus { + border-color: #fff5f5; + } + + .md\:focus\:border-red-200:focus { + border-color: #fed7d7; + } + + .md\:focus\:border-red-300:focus { + border-color: #feb2b2; + } + + .md\:focus\:border-red-400:focus { + border-color: #fc8181; + } + + .md\:focus\:border-red-500:focus { + border-color: #f56565; + } + + .md\:focus\:border-red-600:focus { + border-color: #e53e3e; + } + + .md\:focus\:border-red-700:focus { + border-color: #c53030; + } + + .md\:focus\:border-red-800:focus { + border-color: #9b2c2c; + } + + .md\:focus\:border-red-900:focus { + border-color: #742a2a; + } + + .md\:focus\:border-orange-100:focus { + border-color: #fffaf0; + } + + .md\:focus\:border-orange-200:focus { + border-color: #feebc8; + } + + .md\:focus\:border-orange-300:focus { + border-color: #fbd38d; + } + + .md\:focus\:border-orange-400:focus { + border-color: #f6ad55; + } + + .md\:focus\:border-orange-500:focus { + border-color: #ed8936; + } + + .md\:focus\:border-orange-600:focus { + border-color: #dd6b20; + } + + .md\:focus\:border-orange-700:focus { + border-color: #c05621; + } + + .md\:focus\:border-orange-800:focus { + border-color: #9c4221; + } + + .md\:focus\:border-orange-900:focus { + border-color: #7b341e; + } + + .md\:focus\:border-yellow-100:focus { + border-color: #fffff0; + } + + .md\:focus\:border-yellow-200:focus { + border-color: #fefcbf; + } + + .md\:focus\:border-yellow-300:focus { + border-color: #faf089; + } + + .md\:focus\:border-yellow-400:focus { + border-color: #f6e05e; + } + + .md\:focus\:border-yellow-500:focus { + border-color: #ecc94b; + } + + .md\:focus\:border-yellow-600:focus { + border-color: #d69e2e; + } + + .md\:focus\:border-yellow-700:focus { + border-color: #b7791f; + } + + .md\:focus\:border-yellow-800:focus { + border-color: #975a16; + } + + .md\:focus\:border-yellow-900:focus { + border-color: #744210; + } + + .md\:focus\:border-green-100:focus { + border-color: #f0fff4; + } + + .md\:focus\:border-green-200:focus { + border-color: #c6f6d5; + } + + .md\:focus\:border-green-300:focus { + border-color: #9ae6b4; + } + + .md\:focus\:border-green-400:focus { + border-color: #68d391; + } + + .md\:focus\:border-green-500:focus { + border-color: #48bb78; + } + + .md\:focus\:border-green-600:focus { + border-color: #38a169; + } + + .md\:focus\:border-green-700:focus { + border-color: #2f855a; + } + + .md\:focus\:border-green-800:focus { + border-color: #276749; + } + + .md\:focus\:border-green-900:focus { + border-color: #22543d; + } + + .md\:focus\:border-teal-100:focus { + border-color: #e6fffa; + } + + .md\:focus\:border-teal-200:focus { + border-color: #b2f5ea; + } + + .md\:focus\:border-teal-300:focus { + border-color: #81e6d9; + } + + .md\:focus\:border-teal-400:focus { + border-color: #4fd1c5; + } + + .md\:focus\:border-teal-500:focus { + border-color: #38b2ac; + } + + .md\:focus\:border-teal-600:focus { + border-color: #319795; + } + + .md\:focus\:border-teal-700:focus { + border-color: #2c7a7b; + } + + .md\:focus\:border-teal-800:focus { + border-color: #285e61; + } + + .md\:focus\:border-teal-900:focus { + border-color: #234e52; + } + + .md\:focus\:border-blue-100:focus { + border-color: #ebf8ff; + } + + .md\:focus\:border-blue-200:focus { + border-color: #bee3f8; + } + + .md\:focus\:border-blue-300:focus { + border-color: #90cdf4; + } + + .md\:focus\:border-blue-400:focus { + border-color: #63b3ed; + } + + .md\:focus\:border-blue-500:focus { + border-color: #4299e1; + } + + .md\:focus\:border-blue-600:focus { + border-color: #3182ce; + } + + .md\:focus\:border-blue-700:focus { + border-color: #2b6cb0; + } + + .md\:focus\:border-blue-800:focus { + border-color: #2c5282; + } + + .md\:focus\:border-blue-900:focus { + border-color: #2a4365; + } + + .md\:focus\:border-indigo-100:focus { + border-color: #ebf4ff; + } + + .md\:focus\:border-indigo-200:focus { + border-color: #c3dafe; + } + + .md\:focus\:border-indigo-300:focus { + border-color: #a3bffa; + } + + .md\:focus\:border-indigo-400:focus { + border-color: #7f9cf5; + } + + .md\:focus\:border-indigo-500:focus { + border-color: #667eea; + } + + .md\:focus\:border-indigo-600:focus { + border-color: #5a67d8; + } + + .md\:focus\:border-indigo-700:focus { + border-color: #4c51bf; + } + + .md\:focus\:border-indigo-800:focus { + border-color: #434190; + } + + .md\:focus\:border-indigo-900:focus { + border-color: #3c366b; + } + + .md\:focus\:border-purple-100:focus { + border-color: #faf5ff; + } + + .md\:focus\:border-purple-200:focus { + border-color: #e9d8fd; + } + + .md\:focus\:border-purple-300:focus { + border-color: #d6bcfa; + } + + .md\:focus\:border-purple-400:focus { + border-color: #b794f4; + } + + .md\:focus\:border-purple-500:focus { + border-color: #9f7aea; + } + + .md\:focus\:border-purple-600:focus { + border-color: #805ad5; + } + + .md\:focus\:border-purple-700:focus { + border-color: #6b46c1; + } + + .md\:focus\:border-purple-800:focus { + border-color: #553c9a; + } + + .md\:focus\:border-purple-900:focus { + border-color: #44337a; + } + + .md\:focus\:border-pink-100:focus { + border-color: #fff5f7; + } + + .md\:focus\:border-pink-200:focus { + border-color: #fed7e2; + } + + .md\:focus\:border-pink-300:focus { + border-color: #fbb6ce; + } + + .md\:focus\:border-pink-400:focus { + border-color: #f687b3; + } + + .md\:focus\:border-pink-500:focus { + border-color: #ed64a6; + } + + .md\:focus\:border-pink-600:focus { + border-color: #d53f8c; + } + + .md\:focus\:border-pink-700:focus { + border-color: #b83280; + } + + .md\:focus\:border-pink-800:focus { + border-color: #97266d; + } + + .md\:focus\:border-pink-900:focus { + border-color: #702459; + } + + .md\:rounded-none { + border-radius: 0; + } + + .md\:rounded-sm { + border-radius: 0.125rem; + } + + .md\:rounded { + border-radius: 0.25rem; + } + + .md\:rounded-lg { + border-radius: 0.5rem; + } + + .md\:rounded-full { + border-radius: 9999px; + } + + .md\:rounded-t-none { + border-top-left-radius: 0; + border-top-right-radius: 0; + } + + .md\:rounded-r-none { + border-top-right-radius: 0; + border-bottom-right-radius: 0; + } + + .md\:rounded-b-none { + border-bottom-right-radius: 0; + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .md\:rounded-l-none { + border-top-left-radius: 0; + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .md\:rounded-t-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + border-top-right-radius: 0.125rem; + } + + .md\:rounded-r-sm { + border-top-right-radius: 0.125rem; + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + } + + .md\:rounded-b-sm { + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .md\:rounded-l-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .md\:rounded-t { + border-top-left-radius: 0.25rem; + border-top-right-radius: 0.25rem; + } + + .md\:rounded-r { + border-top-right-radius: 0.25rem; + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + } + + .md\:rounded-b { + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .md\:rounded-l { + border-top-left-radius: 0.25rem; + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .md\:rounded-t-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + border-top-right-radius: 0.5rem; + } + + .md\:rounded-r-lg { + border-top-right-radius: 0.5rem; + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + } + + .md\:rounded-b-lg { + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .md\:rounded-l-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .md\:rounded-t-full { + border-top-left-radius: 9999px; + border-top-right-radius: 9999px; + } + + .md\:rounded-r-full { + border-top-right-radius: 9999px; + border-bottom-right-radius: 9999px; + } + + .md\:rounded-b-full { + border-bottom-right-radius: 9999px; + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .md\:rounded-l-full { + border-top-left-radius: 9999px; + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .md\:rounded-tl-none { + border-top-left-radius: 0; + } + + .md\:rounded-tr-none { + border-top-right-radius: 0; + } + + .md\:rounded-br-none { + border-bottom-right-radius: 0; + } + + .md\:rounded-bl-none { + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .md\:rounded-tl-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + } + + .md\:rounded-tr-sm { + border-top-right-radius: 0.125rem; + } + + .md\:rounded-br-sm { + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + } + + .md\:rounded-bl-sm { + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .md\:rounded-tl { + border-top-left-radius: 0.25rem; + } + + .md\:rounded-tr { + border-top-right-radius: 0.25rem; + } + + .md\:rounded-br { + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + } + + .md\:rounded-bl { + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .md\:rounded-tl-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + } + + .md\:rounded-tr-lg { + border-top-right-radius: 0.5rem; + } + + .md\:rounded-br-lg { + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + } + + .md\:rounded-bl-lg { + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .md\:rounded-tl-full { + border-top-left-radius: 9999px; + } + + .md\:rounded-tr-full { + border-top-right-radius: 9999px; + } + + .md\:rounded-br-full { + border-bottom-right-radius: 9999px; + } + + .md\:rounded-bl-full { + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .md\:border-solid { + border-style: solid; + } + + .md\:border-dashed { + border-style: dashed; + } + + .md\:border-dotted { + border-style: dotted; + } + + .md\:border-none { + border-style: none; + } + + .md\:border-0 { + border-width: 0; + } + + .md\:border-2 { + border-width: 2px; + } + + .md\:border-4 { + border-width: 4px; + } + + .md\:border-8 { + border-width: 8px; + } + + .md\:border { + border-width: 1px; + } + + .md\:border-t-0 { + border-top-width: 0; + } + + .md\:border-r-0 { + border-right-width: 0; + } + + .md\:border-b-0 { + border-bottom-width: 0; + } + + .md\:border-l-0 { + border-left-width: 0; + } + + .md\:border-t-2 { + border-top-width: 2px; + } + + .md\:border-r-2 { + border-right-width: 2px; + } + + .md\:border-b-2 { + border-bottom-width: 2px; + } + + .md\:border-l-2 { + border-left-width: 2px; + } + + .md\:border-t-4 { + border-top-width: 4px; + } + + .md\:border-r-4 { + border-right-width: 4px; + } + + .md\:border-b-4 { + border-bottom-width: 4px; + } + + .md\:border-l-4 { + border-left-width: 4px; + } + + .md\:border-t-8 { + border-top-width: 8px; + } + + .md\:border-r-8 { + border-right-width: 8px; + } + + .md\:border-b-8 { + border-bottom-width: 8px; + } + + .md\:border-l-8 { + border-left-width: 8px; + } + + .md\:border-t { + border-top-width: 1px; + } + + .md\:border-r { + border-right-width: 1px; + } + + .md\:border-b { + border-bottom-width: 1px; + } + + .md\:border-l { + border-left-width: 1px; + } + + .md\:cursor-auto { + cursor: auto; + } + + .md\:cursor-default { + cursor: default; + } + + .md\:cursor-pointer { + cursor: pointer; + } + + .md\:cursor-wait { + cursor: wait; + } + + .md\:cursor-text { + cursor: text; + } + + .md\:cursor-move { + cursor: move; + } + + .md\:cursor-not-allowed { + cursor: not-allowed; + } + + .md\:block { + display: block; + } + + .md\:inline-block { + display: inline-block; + } + + .md\:inline { + display: inline; + } + + .md\:flex { + display: flex; + } + + .md\:inline-flex { + display: inline-flex; + } + + .md\:table { + display: table; + } + + .md\:table-row { + display: table-row; + } + + .md\:table-cell { + display: table-cell; + } + + .md\:hidden { + display: none; + } + + .md\:flex-row { + flex-direction: row; + } + + .md\:flex-row-reverse { + flex-direction: row-reverse; + } + + .md\:flex-col { + flex-direction: column; + } + + .md\:flex-col-reverse { + flex-direction: column-reverse; + } + + .md\:flex-wrap { + flex-wrap: wrap; + } + + .md\:flex-wrap-reverse { + flex-wrap: wrap-reverse; + } + + .md\:flex-no-wrap { + flex-wrap: nowrap; + } + + .md\:items-start { + align-items: flex-start; + } + + .md\:items-end { + align-items: flex-end; + } + + .md\:items-center { + align-items: center; + } + + .md\:items-baseline { + align-items: baseline; + } + + .md\:items-stretch { + align-items: stretch; + } + + .md\:self-auto { + align-self: auto; + } + + .md\:self-start { + align-self: flex-start; + } + + .md\:self-end { + align-self: flex-end; + } + + .md\:self-center { + align-self: center; + } + + .md\:self-stretch { + align-self: stretch; + } + + .md\:justify-start { + justify-content: flex-start; + } + + .md\:justify-end { + justify-content: flex-end; + } + + .md\:justify-center { + justify-content: center; + } + + .md\:justify-between { + justify-content: space-between; + } + + .md\:justify-around { + justify-content: space-around; + } + + .md\:content-center { + align-content: center; + } + + .md\:content-start { + align-content: flex-start; + } + + .md\:content-end { + align-content: flex-end; + } + + .md\:content-between { + align-content: space-between; + } + + .md\:content-around { + align-content: space-around; + } + + .md\:flex-1 { + flex: 1 1 0%; + } + + .md\:flex-auto { + flex: 1 1 auto; + } + + .md\:flex-initial { + flex: 0 1 auto; + } + + .md\:flex-none { + flex: none; + } + + .md\:flex-grow-0 { + flex-grow: 0; + } + + .md\:flex-grow { + flex-grow: 1; + } + + .md\:flex-shrink-0 { + flex-shrink: 0; + } + + .md\:flex-shrink { + flex-shrink: 1; + } + + .md\:order-1 { + order: 1; + } + + .md\:order-2 { + order: 2; + } + + .md\:order-3 { + order: 3; + } + + .md\:order-4 { + order: 4; + } + + .md\:order-5 { + order: 5; + } + + .md\:order-6 { + order: 6; + } + + .md\:order-7 { + order: 7; + } + + .md\:order-8 { + order: 8; + } + + .md\:order-9 { + order: 9; + } + + .md\:order-10 { + order: 10; + } + + .md\:order-11 { + order: 11; + } + + .md\:order-12 { + order: 12; + } + + .md\:order-first { + order: -9999; + } + + .md\:order-last { + order: 9999; + } + + .md\:order-none { + order: 0; + } + + .md\:float-right { + float: right; + } + + .md\:float-left { + float: left; + } + + .md\:float-none { + float: none; + } + + .md\:clearfix:after { + content: ""; + display: table; + clear: both; + } + + .md\:font-sans { + font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; + } + + .md\:font-serif { + font-family: Georgia, Cambria, "Times New Roman", Times, serif; + } + + .md\:font-mono { + font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace; + } + + .md\:font-hairline { + font-weight: 100; + } + + .md\:font-thin { + font-weight: 200; + } + + .md\:font-light { + font-weight: 300; + } + + .md\:font-normal { + font-weight: 400; + } + + .md\:font-medium { + font-weight: 500; + } + + .md\:font-semibold { + font-weight: 600; + } + + .md\:font-bold { + font-weight: 700; + } + + .md\:font-extrabold { + font-weight: 800; + } + + .md\:font-black { + font-weight: 900; + } + + .md\:hover\:font-hairline:hover { + font-weight: 100; + } + + .md\:hover\:font-thin:hover { + font-weight: 200; + } + + .md\:hover\:font-light:hover { + font-weight: 300; + } + + .md\:hover\:font-normal:hover { + font-weight: 400; + } + + .md\:hover\:font-medium:hover { + font-weight: 500; + } + + .md\:hover\:font-semibold:hover { + font-weight: 600; + } + + .md\:hover\:font-bold:hover { + font-weight: 700; + } + + .md\:hover\:font-extrabold:hover { + font-weight: 800; + } + + .md\:hover\:font-black:hover { + font-weight: 900; + } + + .md\:focus\:font-hairline:focus { + font-weight: 100; + } + + .md\:focus\:font-thin:focus { + font-weight: 200; + } + + .md\:focus\:font-light:focus { + font-weight: 300; + } + + .md\:focus\:font-normal:focus { + font-weight: 400; + } + + .md\:focus\:font-medium:focus { + font-weight: 500; + } + + .md\:focus\:font-semibold:focus { + font-weight: 600; + } + + .md\:focus\:font-bold:focus { + font-weight: 700; + } + + .md\:focus\:font-extrabold:focus { + font-weight: 800; + } + + .md\:focus\:font-black:focus { + font-weight: 900; + } + + .md\:h-0 { + height: 0; + } + + .md\:h-1 { + height: 0.25rem; + } + + .md\:h-2 { + height: 0.5rem; + } + + .md\:h-3 { + height: 0.75rem; + } + + .md\:h-4 { + height: 1rem; + } + + .md\:h-5 { + height: 1.25rem; + } + + .md\:h-6 { + height: 1.5rem; + } + + .md\:h-8 { + height: 2rem; + } + + .md\:h-10 { + height: 2.5rem; + } + + .md\:h-12 { + height: 3rem; + } + + .md\:h-16 { + height: 4rem; + } + + .md\:h-20 { + height: 5rem; + } + + .md\:h-24 { + height: 6rem; + } + + .md\:h-32 { + height: 8rem; + } + + .md\:h-40 { + height: 10rem; + } + + .md\:h-48 { + height: 12rem; + } + + .md\:h-56 { + height: 14rem; + } + + .md\:h-64 { + height: 16rem; + } + + .md\:h-auto { + height: auto; + } + + .md\:h-px { + height: 1px; + } + + .md\:h-full { + height: 100%; + } + + .md\:h-screen { + height: 100vh; + } + + .md\:leading-none { + line-height: 1; + } + + .md\:leading-tight { + line-height: 1.25; + } + + .md\:leading-snug { + line-height: 1.375; + } + + .md\:leading-normal { + line-height: 1.5; + } + + .md\:leading-relaxed { + line-height: 1.625; + } + + .md\:leading-loose { + line-height: 2; + } + + .md\:list-inside { + list-style-position: inside; + } + + .md\:list-outside { + list-style-position: outside; + } + + .md\:list-none { + list-style-type: none; + } + + .md\:list-disc { + list-style-type: disc; + } + + .md\:list-decimal { + list-style-type: decimal; + } + + .md\:m-0 { + margin: 0; + } + + .md\:m-1 { + margin: 0.25rem; + } + + .md\:m-2 { + margin: 0.5rem; + } + + .md\:m-3 { + margin: 0.75rem; + } + + .md\:m-4 { + margin: 1rem; + } + + .md\:m-5 { + margin: 1.25rem; + } + + .md\:m-6 { + margin: 1.5rem; + } + + .md\:m-8 { + margin: 2rem; + } + + .md\:m-10 { + margin: 2.5rem; + } + + .md\:m-12 { + margin: 3rem; + } + + .md\:m-16 { + margin: 4rem; + } + + .md\:m-20 { + margin: 5rem; + } + + .md\:m-24 { + margin: 6rem; + } + + .md\:m-32 { + margin: 8rem; + } + + .md\:m-40 { + margin: 10rem; + } + + .md\:m-48 { + margin: 12rem; + } + + .md\:m-56 { + margin: 14rem; + } + + .md\:m-64 { + margin: 16rem; + } + + .md\:m-auto { + margin: auto; + } + + .md\:m-px { + margin: 1px; + } + + .md\:-m-1 { + margin: -0.25rem; + } + + .md\:-m-2 { + margin: -0.5rem; + } + + .md\:-m-3 { + margin: -0.75rem; + } + + .md\:-m-4 { + margin: -1rem; + } + + .md\:-m-5 { + margin: -1.25rem; + } + + .md\:-m-6 { + margin: -1.5rem; + } + + .md\:-m-8 { + margin: -2rem; + } + + .md\:-m-10 { + margin: -2.5rem; + } + + .md\:-m-12 { + margin: -3rem; + } + + .md\:-m-16 { + margin: -4rem; + } + + .md\:-m-20 { + margin: -5rem; + } + + .md\:-m-24 { + margin: -6rem; + } + + .md\:-m-32 { + margin: -8rem; + } + + .md\:-m-40 { + margin: -10rem; + } + + .md\:-m-48 { + margin: -12rem; + } + + .md\:-m-56 { + margin: -14rem; + } + + .md\:-m-64 { + margin: -16rem; + } + + .md\:-m-px { + margin: -1px; + } + + .md\:my-0 { + margin-top: 0; + margin-bottom: 0; + } + + .md\:mx-0 { + margin-left: 0; + margin-right: 0; + } + + .md\:my-1 { + margin-top: 0.25rem; + margin-bottom: 0.25rem; + } + + .md\:mx-1 { + margin-left: 0.25rem; + margin-right: 0.25rem; + } + + .md\:my-2 { + margin-top: 0.5rem; + margin-bottom: 0.5rem; + } + + .md\:mx-2 { + margin-left: 0.5rem; + margin-right: 0.5rem; + } + + .md\:my-3 { + margin-top: 0.75rem; + margin-bottom: 0.75rem; + } + + .md\:mx-3 { + margin-left: 0.75rem; + margin-right: 0.75rem; + } + + .md\:my-4 { + margin-top: 1rem; + margin-bottom: 1rem; + } + + .md\:mx-4 { + margin-left: 1rem; + margin-right: 1rem; + } + + .md\:my-5 { + margin-top: 1.25rem; + margin-bottom: 1.25rem; + } + + .md\:mx-5 { + margin-left: 1.25rem; + margin-right: 1.25rem; + } + + .md\:my-6 { + margin-top: 1.5rem; + margin-bottom: 1.5rem; + } + + .md\:mx-6 { + margin-left: 1.5rem; + margin-right: 1.5rem; + } + + .md\:my-8 { + margin-top: 2rem; + margin-bottom: 2rem; + } + + .md\:mx-8 { + margin-left: 2rem; + margin-right: 2rem; + } + + .md\:my-10 { + margin-top: 2.5rem; + margin-bottom: 2.5rem; + } + + .md\:mx-10 { + margin-left: 2.5rem; + margin-right: 2.5rem; + } + + .md\:my-12 { + margin-top: 3rem; + margin-bottom: 3rem; + } + + .md\:mx-12 { + margin-left: 3rem; + margin-right: 3rem; + } + + .md\:my-16 { + margin-top: 4rem; + margin-bottom: 4rem; + } + + .md\:mx-16 { + margin-left: 4rem; + margin-right: 4rem; + } + + .md\:my-20 { + margin-top: 5rem; + margin-bottom: 5rem; + } + + .md\:mx-20 { + margin-left: 5rem; + margin-right: 5rem; + } + + .md\:my-24 { + margin-top: 6rem; + margin-bottom: 6rem; + } + + .md\:mx-24 { + margin-left: 6rem; + margin-right: 6rem; + } + + .md\:my-32 { + margin-top: 8rem; + margin-bottom: 8rem; + } + + .md\:mx-32 { + margin-left: 8rem; + margin-right: 8rem; + } + + .md\:my-40 { + margin-top: 10rem; + margin-bottom: 10rem; + } + + .md\:mx-40 { + margin-left: 10rem; + margin-right: 10rem; + } + + .md\:my-48 { + margin-top: 12rem; + margin-bottom: 12rem; + } + + .md\:mx-48 { + margin-left: 12rem; + margin-right: 12rem; + } + + .md\:my-56 { + margin-top: 14rem; + margin-bottom: 14rem; + } + + .md\:mx-56 { + margin-left: 14rem; + margin-right: 14rem; + } + + .md\:my-64 { + margin-top: 16rem; + margin-bottom: 16rem; + } + + .md\:mx-64 { + margin-left: 16rem; + margin-right: 16rem; + } + + .md\:my-auto { + margin-top: auto; + margin-bottom: auto; + } + + .md\:mx-auto { + margin-left: auto; + margin-right: auto; + } + + .md\:my-px { + margin-top: 1px; + margin-bottom: 1px; + } + + .md\:mx-px { + margin-left: 1px; + margin-right: 1px; + } + + .md\:-my-1 { + margin-top: -0.25rem; + margin-bottom: -0.25rem; + } + + .md\:-mx-1 { + margin-left: -0.25rem; + margin-right: -0.25rem; + } + + .md\:-my-2 { + margin-top: -0.5rem; + margin-bottom: -0.5rem; + } + + .md\:-mx-2 { + margin-left: -0.5rem; + margin-right: -0.5rem; + } + + .md\:-my-3 { + margin-top: -0.75rem; + margin-bottom: -0.75rem; + } + + .md\:-mx-3 { + margin-left: -0.75rem; + margin-right: -0.75rem; + } + + .md\:-my-4 { + margin-top: -1rem; + margin-bottom: -1rem; + } + + .md\:-mx-4 { + margin-left: -1rem; + margin-right: -1rem; + } + + .md\:-my-5 { + margin-top: -1.25rem; + margin-bottom: -1.25rem; + } + + .md\:-mx-5 { + margin-left: -1.25rem; + margin-right: -1.25rem; + } + + .md\:-my-6 { + margin-top: -1.5rem; + margin-bottom: -1.5rem; + } + + .md\:-mx-6 { + margin-left: -1.5rem; + margin-right: -1.5rem; + } + + .md\:-my-8 { + margin-top: -2rem; + margin-bottom: -2rem; + } + + .md\:-mx-8 { + margin-left: -2rem; + margin-right: -2rem; + } + + .md\:-my-10 { + margin-top: -2.5rem; + margin-bottom: -2.5rem; + } + + .md\:-mx-10 { + margin-left: -2.5rem; + margin-right: -2.5rem; + } + + .md\:-my-12 { + margin-top: -3rem; + margin-bottom: -3rem; + } + + .md\:-mx-12 { + margin-left: -3rem; + margin-right: -3rem; + } + + .md\:-my-16 { + margin-top: -4rem; + margin-bottom: -4rem; + } + + .md\:-mx-16 { + margin-left: -4rem; + margin-right: -4rem; + } + + .md\:-my-20 { + margin-top: -5rem; + margin-bottom: -5rem; + } + + .md\:-mx-20 { + margin-left: -5rem; + margin-right: -5rem; + } + + .md\:-my-24 { + margin-top: -6rem; + margin-bottom: -6rem; + } + + .md\:-mx-24 { + margin-left: -6rem; + margin-right: -6rem; + } + + .md\:-my-32 { + margin-top: -8rem; + margin-bottom: -8rem; + } + + .md\:-mx-32 { + margin-left: -8rem; + margin-right: -8rem; + } + + .md\:-my-40 { + margin-top: -10rem; + margin-bottom: -10rem; + } + + .md\:-mx-40 { + margin-left: -10rem; + margin-right: -10rem; + } + + .md\:-my-48 { + margin-top: -12rem; + margin-bottom: -12rem; + } + + .md\:-mx-48 { + margin-left: -12rem; + margin-right: -12rem; + } + + .md\:-my-56 { + margin-top: -14rem; + margin-bottom: -14rem; + } + + .md\:-mx-56 { + margin-left: -14rem; + margin-right: -14rem; + } + + .md\:-my-64 { + margin-top: -16rem; + margin-bottom: -16rem; + } + + .md\:-mx-64 { + margin-left: -16rem; + margin-right: -16rem; + } + + .md\:-my-px { + margin-top: -1px; + margin-bottom: -1px; + } + + .md\:-mx-px { + margin-left: -1px; + margin-right: -1px; + } + + .md\:mt-0 { + margin-top: 0; + } + + .md\:mr-0 { + margin-right: 0; + } + + .md\:mb-0 { + margin-bottom: 0; + } + + .md\:ml-0 { + margin-left: 0; + } + + .md\:mt-1 { + margin-top: 0.25rem; + } + + .md\:mr-1 { + margin-right: 0.25rem; + } + + .md\:mb-1 { + margin-bottom: 0.25rem; + } + + .md\:ml-1 { + margin-left: 0.25rem; + } + + .md\:mt-2 { + margin-top: 0.5rem; + } + + .md\:mr-2 { + margin-right: 0.5rem; + } + + .md\:mb-2 { + margin-bottom: 0.5rem; + } + + .md\:ml-2 { + margin-left: 0.5rem; + } + + .md\:mt-3 { + margin-top: 0.75rem; + } + + .md\:mr-3 { + margin-right: 0.75rem; + } + + .md\:mb-3 { + margin-bottom: 0.75rem; + } + + .md\:ml-3 { + margin-left: 0.75rem; + } + + .md\:mt-4 { + margin-top: 1rem; + } + + .md\:mr-4 { + margin-right: 1rem; + } + + .md\:mb-4 { + margin-bottom: 1rem; + } + + .md\:ml-4 { + margin-left: 1rem; + } + + .md\:mt-5 { + margin-top: 1.25rem; + } + + .md\:mr-5 { + margin-right: 1.25rem; + } + + .md\:mb-5 { + margin-bottom: 1.25rem; + } + + .md\:ml-5 { + margin-left: 1.25rem; + } + + .md\:mt-6 { + margin-top: 1.5rem; + } + + .md\:mr-6 { + margin-right: 1.5rem; + } + + .md\:mb-6 { + margin-bottom: 1.5rem; + } + + .md\:ml-6 { + margin-left: 1.5rem; + } + + .md\:mt-8 { + margin-top: 2rem; + } + + .md\:mr-8 { + margin-right: 2rem; + } + + .md\:mb-8 { + margin-bottom: 2rem; + } + + .md\:ml-8 { + margin-left: 2rem; + } + + .md\:mt-10 { + margin-top: 2.5rem; + } + + .md\:mr-10 { + margin-right: 2.5rem; + } + + .md\:mb-10 { + margin-bottom: 2.5rem; + } + + .md\:ml-10 { + margin-left: 2.5rem; + } + + .md\:mt-12 { + margin-top: 3rem; + } + + .md\:mr-12 { + margin-right: 3rem; + } + + .md\:mb-12 { + margin-bottom: 3rem; + } + + .md\:ml-12 { + margin-left: 3rem; + } + + .md\:mt-16 { + margin-top: 4rem; + } + + .md\:mr-16 { + margin-right: 4rem; + } + + .md\:mb-16 { + margin-bottom: 4rem; + } + + .md\:ml-16 { + margin-left: 4rem; + } + + .md\:mt-20 { + margin-top: 5rem; + } + + .md\:mr-20 { + margin-right: 5rem; + } + + .md\:mb-20 { + margin-bottom: 5rem; + } + + .md\:ml-20 { + margin-left: 5rem; + } + + .md\:mt-24 { + margin-top: 6rem; + } + + .md\:mr-24 { + margin-right: 6rem; + } + + .md\:mb-24 { + margin-bottom: 6rem; + } + + .md\:ml-24 { + margin-left: 6rem; + } + + .md\:mt-32 { + margin-top: 8rem; + } + + .md\:mr-32 { + margin-right: 8rem; + } + + .md\:mb-32 { + margin-bottom: 8rem; + } + + .md\:ml-32 { + margin-left: 8rem; + } + + .md\:mt-40 { + margin-top: 10rem; + } + + .md\:mr-40 { + margin-right: 10rem; + } + + .md\:mb-40 { + margin-bottom: 10rem; + } + + .md\:ml-40 { + margin-left: 10rem; + } + + .md\:mt-48 { + margin-top: 12rem; + } + + .md\:mr-48 { + margin-right: 12rem; + } + + .md\:mb-48 { + margin-bottom: 12rem; + } + + .md\:ml-48 { + margin-left: 12rem; + } + + .md\:mt-56 { + margin-top: 14rem; + } + + .md\:mr-56 { + margin-right: 14rem; + } + + .md\:mb-56 { + margin-bottom: 14rem; + } + + .md\:ml-56 { + margin-left: 14rem; + } + + .md\:mt-64 { + margin-top: 16rem; + } + + .md\:mr-64 { + margin-right: 16rem; + } + + .md\:mb-64 { + margin-bottom: 16rem; + } + + .md\:ml-64 { + margin-left: 16rem; + } + + .md\:mt-auto { + margin-top: auto; + } + + .md\:mr-auto { + margin-right: auto; + } + + .md\:mb-auto { + margin-bottom: auto; + } + + .md\:ml-auto { + margin-left: auto; + } + + .md\:mt-px { + margin-top: 1px; + } + + .md\:mr-px { + margin-right: 1px; + } + + .md\:mb-px { + margin-bottom: 1px; + } + + .md\:ml-px { + margin-left: 1px; + } + + .md\:-mt-1 { + margin-top: -0.25rem; + } + + .md\:-mr-1 { + margin-right: -0.25rem; + } + + .md\:-mb-1 { + margin-bottom: -0.25rem; + } + + .md\:-ml-1 { + margin-left: -0.25rem; + } + + .md\:-mt-2 { + margin-top: -0.5rem; + } + + .md\:-mr-2 { + margin-right: -0.5rem; + } + + .md\:-mb-2 { + margin-bottom: -0.5rem; + } + + .md\:-ml-2 { + margin-left: -0.5rem; + } + + .md\:-mt-3 { + margin-top: -0.75rem; + } + + .md\:-mr-3 { + margin-right: -0.75rem; + } + + .md\:-mb-3 { + margin-bottom: -0.75rem; + } + + .md\:-ml-3 { + margin-left: -0.75rem; + } + + .md\:-mt-4 { + margin-top: -1rem; + } + + .md\:-mr-4 { + margin-right: -1rem; + } + + .md\:-mb-4 { + margin-bottom: -1rem; + } + + .md\:-ml-4 { + margin-left: -1rem; + } + + .md\:-mt-5 { + margin-top: -1.25rem; + } + + .md\:-mr-5 { + margin-right: -1.25rem; + } + + .md\:-mb-5 { + margin-bottom: -1.25rem; + } + + .md\:-ml-5 { + margin-left: -1.25rem; + } + + .md\:-mt-6 { + margin-top: -1.5rem; + } + + .md\:-mr-6 { + margin-right: -1.5rem; + } + + .md\:-mb-6 { + margin-bottom: -1.5rem; + } + + .md\:-ml-6 { + margin-left: -1.5rem; + } + + .md\:-mt-8 { + margin-top: -2rem; + } + + .md\:-mr-8 { + margin-right: -2rem; + } + + .md\:-mb-8 { + margin-bottom: -2rem; + } + + .md\:-ml-8 { + margin-left: -2rem; + } + + .md\:-mt-10 { + margin-top: -2.5rem; + } + + .md\:-mr-10 { + margin-right: -2.5rem; + } + + .md\:-mb-10 { + margin-bottom: -2.5rem; + } + + .md\:-ml-10 { + margin-left: -2.5rem; + } + + .md\:-mt-12 { + margin-top: -3rem; + } + + .md\:-mr-12 { + margin-right: -3rem; + } + + .md\:-mb-12 { + margin-bottom: -3rem; + } + + .md\:-ml-12 { + margin-left: -3rem; + } + + .md\:-mt-16 { + margin-top: -4rem; + } + + .md\:-mr-16 { + margin-right: -4rem; + } + + .md\:-mb-16 { + margin-bottom: -4rem; + } + + .md\:-ml-16 { + margin-left: -4rem; + } + + .md\:-mt-20 { + margin-top: -5rem; + } + + .md\:-mr-20 { + margin-right: -5rem; + } + + .md\:-mb-20 { + margin-bottom: -5rem; + } + + .md\:-ml-20 { + margin-left: -5rem; + } + + .md\:-mt-24 { + margin-top: -6rem; + } + + .md\:-mr-24 { + margin-right: -6rem; + } + + .md\:-mb-24 { + margin-bottom: -6rem; + } + + .md\:-ml-24 { + margin-left: -6rem; + } + + .md\:-mt-32 { + margin-top: -8rem; + } + + .md\:-mr-32 { + margin-right: -8rem; + } + + .md\:-mb-32 { + margin-bottom: -8rem; + } + + .md\:-ml-32 { + margin-left: -8rem; + } + + .md\:-mt-40 { + margin-top: -10rem; + } + + .md\:-mr-40 { + margin-right: -10rem; + } + + .md\:-mb-40 { + margin-bottom: -10rem; + } + + .md\:-ml-40 { + margin-left: -10rem; + } + + .md\:-mt-48 { + margin-top: -12rem; + } + + .md\:-mr-48 { + margin-right: -12rem; + } + + .md\:-mb-48 { + margin-bottom: -12rem; + } + + .md\:-ml-48 { + margin-left: -12rem; + } + + .md\:-mt-56 { + margin-top: -14rem; + } + + .md\:-mr-56 { + margin-right: -14rem; + } + + .md\:-mb-56 { + margin-bottom: -14rem; + } + + .md\:-ml-56 { + margin-left: -14rem; + } + + .md\:-mt-64 { + margin-top: -16rem; + } + + .md\:-mr-64 { + margin-right: -16rem; + } + + .md\:-mb-64 { + margin-bottom: -16rem; + } + + .md\:-ml-64 { + margin-left: -16rem; + } + + .md\:-mt-px { + margin-top: -1px; + } + + .md\:-mr-px { + margin-right: -1px; + } + + .md\:-mb-px { + margin-bottom: -1px; + } + + .md\:-ml-px { + margin-left: -1px; + } + + .md\:max-h-full { + max-height: 100%; + } + + .md\:max-h-screen { + max-height: 100vh; + } + + .md\:max-w-xs { + max-width: 20rem; + } + + .md\:max-w-sm { + max-width: 24rem; + } + + .md\:max-w-md { + max-width: 28rem; + } + + .md\:max-w-lg { + max-width: 32rem; + } + + .md\:max-w-xl { + max-width: 36rem; + } + + .md\:max-w-2xl { + max-width: 42rem; + } + + .md\:max-w-3xl { + max-width: 48rem; + } + + .md\:max-w-4xl { + max-width: 56rem; + } + + .md\:max-w-5xl { + max-width: 64rem; + } + + .md\:max-w-6xl { + max-width: 72rem; + } + + .md\:max-w-full { + max-width: 100%; + } + + .md\:min-h-0 { + min-height: 0; + } + + .md\:min-h-full { + min-height: 100%; + } + + .md\:min-h-screen { + min-height: 100vh; + } + + .md\:min-w-0 { + min-width: 0; + } + + .md\:min-w-full { + min-width: 100%; + } + + .md\:object-contain { + -o-object-fit: contain; + object-fit: contain; + } + + .md\:object-cover { + -o-object-fit: cover; + object-fit: cover; + } + + .md\:object-fill { + -o-object-fit: fill; + object-fit: fill; + } + + .md\:object-none { + -o-object-fit: none; + object-fit: none; + } + + .md\:object-scale-down { + -o-object-fit: scale-down; + object-fit: scale-down; + } + + .md\:object-bottom { + -o-object-position: bottom; + object-position: bottom; + } + + .md\:object-center { + -o-object-position: center; + object-position: center; + } + + .md\:object-left { + -o-object-position: left; + object-position: left; + } + + .md\:object-left-bottom { + -o-object-position: left bottom; + object-position: left bottom; + } + + .md\:object-left-top { + -o-object-position: left top; + object-position: left top; + } + + .md\:object-right { + -o-object-position: right; + object-position: right; + } + + .md\:object-right-bottom { + -o-object-position: right bottom; + object-position: right bottom; + } + + .md\:object-right-top { + -o-object-position: right top; + object-position: right top; + } + + .md\:object-top { + -o-object-position: top; + object-position: top; + } + + .md\:opacity-0 { + opacity: 0; + } + + .md\:opacity-25 { + opacity: 0.25; + } + + .md\:opacity-50 { + opacity: 0.5; + } + + .md\:opacity-75 { + opacity: 0.75; + } + + .md\:opacity-100 { + opacity: 1; + } + + .md\:outline-none { + outline: 0; + } + + .md\:focus\:outline-none:focus { + outline: 0; + } + + .md\:overflow-auto { + overflow: auto; + } + + .md\:overflow-hidden { + overflow: hidden; + } + + .md\:overflow-visible { + overflow: visible; + } + + .md\:overflow-scroll { + overflow: scroll; + } + + .md\:overflow-x-auto { + overflow-x: auto; + } + + .md\:overflow-y-auto { + overflow-y: auto; + } + + .md\:overflow-x-hidden { + overflow-x: hidden; + } + + .md\:overflow-y-hidden { + overflow-y: hidden; + } + + .md\:overflow-x-visible { + overflow-x: visible; + } + + .md\:overflow-y-visible { + overflow-y: visible; + } + + .md\:overflow-x-scroll { + overflow-x: scroll; + } + + .md\:overflow-y-scroll { + overflow-y: scroll; + } + + .md\:scrolling-touch { + -webkit-overflow-scrolling: touch; + } + + .md\:scrolling-auto { + -webkit-overflow-scrolling: auto; + } + + .md\:p-0 { + padding: 0; + } + + .md\:p-1 { + padding: 0.25rem; + } + + .md\:p-2 { + padding: 0.5rem; + } + + .md\:p-3 { + padding: 0.75rem; + } + + .md\:p-4 { + padding: 1rem; + } + + .md\:p-5 { + padding: 1.25rem; + } + + .md\:p-6 { + padding: 1.5rem; + } + + .md\:p-8 { + padding: 2rem; + } + + .md\:p-10 { + padding: 2.5rem; + } + + .md\:p-12 { + padding: 3rem; + } + + .md\:p-16 { + padding: 4rem; + } + + .md\:p-20 { + padding: 5rem; + } + + .md\:p-24 { + padding: 6rem; + } + + .md\:p-32 { + padding: 8rem; + } + + .md\:p-40 { + padding: 10rem; + } + + .md\:p-48 { + padding: 12rem; + } + + .md\:p-56 { + padding: 14rem; + } + + .md\:p-64 { + padding: 16rem; + } + + .md\:p-px { + padding: 1px; + } + + .md\:py-0 { + padding-top: 0; + padding-bottom: 0; + } + + .md\:px-0 { + padding-left: 0; + padding-right: 0; + } + + .md\:py-1 { + padding-top: 0.25rem; + padding-bottom: 0.25rem; + } + + .md\:px-1 { + padding-left: 0.25rem; + padding-right: 0.25rem; + } + + .md\:py-2 { + padding-top: 0.5rem; + padding-bottom: 0.5rem; + } + + .md\:px-2 { + padding-left: 0.5rem; + padding-right: 0.5rem; + } + + .md\:py-3 { + padding-top: 0.75rem; + padding-bottom: 0.75rem; + } + + .md\:px-3 { + padding-left: 0.75rem; + padding-right: 0.75rem; + } + + .md\:py-4 { + padding-top: 1rem; + padding-bottom: 1rem; + } + + .md\:px-4 { + padding-left: 1rem; + padding-right: 1rem; + } + + .md\:py-5 { + padding-top: 1.25rem; + padding-bottom: 1.25rem; + } + + .md\:px-5 { + padding-left: 1.25rem; + padding-right: 1.25rem; + } + + .md\:py-6 { + padding-top: 1.5rem; + padding-bottom: 1.5rem; + } + + .md\:px-6 { + padding-left: 1.5rem; + padding-right: 1.5rem; + } + + .md\:py-8 { + padding-top: 2rem; + padding-bottom: 2rem; + } + + .md\:px-8 { + padding-left: 2rem; + padding-right: 2rem; + } + + .md\:py-10 { + padding-top: 2.5rem; + padding-bottom: 2.5rem; + } + + .md\:px-10 { + padding-left: 2.5rem; + padding-right: 2.5rem; + } + + .md\:py-12 { + padding-top: 3rem; + padding-bottom: 3rem; + } + + .md\:px-12 { + padding-left: 3rem; + padding-right: 3rem; + } + + .md\:py-16 { + padding-top: 4rem; + padding-bottom: 4rem; + } + + .md\:px-16 { + padding-left: 4rem; + padding-right: 4rem; + } + + .md\:py-20 { + padding-top: 5rem; + padding-bottom: 5rem; + } + + .md\:px-20 { + padding-left: 5rem; + padding-right: 5rem; + } + + .md\:py-24 { + padding-top: 6rem; + padding-bottom: 6rem; + } + + .md\:px-24 { + padding-left: 6rem; + padding-right: 6rem; + } + + .md\:py-32 { + padding-top: 8rem; + padding-bottom: 8rem; + } + + .md\:px-32 { + padding-left: 8rem; + padding-right: 8rem; + } + + .md\:py-40 { + padding-top: 10rem; + padding-bottom: 10rem; + } + + .md\:px-40 { + padding-left: 10rem; + padding-right: 10rem; + } + + .md\:py-48 { + padding-top: 12rem; + padding-bottom: 12rem; + } + + .md\:px-48 { + padding-left: 12rem; + padding-right: 12rem; + } + + .md\:py-56 { + padding-top: 14rem; + padding-bottom: 14rem; + } + + .md\:px-56 { + padding-left: 14rem; + padding-right: 14rem; + } + + .md\:py-64 { + padding-top: 16rem; + padding-bottom: 16rem; + } + + .md\:px-64 { + padding-left: 16rem; + padding-right: 16rem; + } + + .md\:py-px { + padding-top: 1px; + padding-bottom: 1px; + } + + .md\:px-px { + padding-left: 1px; + padding-right: 1px; + } + + .md\:pt-0 { + padding-top: 0; + } + + .md\:pr-0 { + padding-right: 0; + } + + .md\:pb-0 { + padding-bottom: 0; + } + + .md\:pl-0 { + padding-left: 0; + } + + .md\:pt-1 { + padding-top: 0.25rem; + } + + .md\:pr-1 { + padding-right: 0.25rem; + } + + .md\:pb-1 { + padding-bottom: 0.25rem; + } + + .md\:pl-1 { + padding-left: 0.25rem; + } + + .md\:pt-2 { + padding-top: 0.5rem; + } + + .md\:pr-2 { + padding-right: 0.5rem; + } + + .md\:pb-2 { + padding-bottom: 0.5rem; + } + + .md\:pl-2 { + padding-left: 0.5rem; + } + + .md\:pt-3 { + padding-top: 0.75rem; + } + + .md\:pr-3 { + padding-right: 0.75rem; + } + + .md\:pb-3 { + padding-bottom: 0.75rem; + } + + .md\:pl-3 { + padding-left: 0.75rem; + } + + .md\:pt-4 { + padding-top: 1rem; + } + + .md\:pr-4 { + padding-right: 1rem; + } + + .md\:pb-4 { + padding-bottom: 1rem; + } + + .md\:pl-4 { + padding-left: 1rem; + } + + .md\:pt-5 { + padding-top: 1.25rem; + } + + .md\:pr-5 { + padding-right: 1.25rem; + } + + .md\:pb-5 { + padding-bottom: 1.25rem; + } + + .md\:pl-5 { + padding-left: 1.25rem; + } + + .md\:pt-6 { + padding-top: 1.5rem; + } + + .md\:pr-6 { + padding-right: 1.5rem; + } + + .md\:pb-6 { + padding-bottom: 1.5rem; + } + + .md\:pl-6 { + padding-left: 1.5rem; + } + + .md\:pt-8 { + padding-top: 2rem; + } + + .md\:pr-8 { + padding-right: 2rem; + } + + .md\:pb-8 { + padding-bottom: 2rem; + } + + .md\:pl-8 { + padding-left: 2rem; + } + + .md\:pt-10 { + padding-top: 2.5rem; + } + + .md\:pr-10 { + padding-right: 2.5rem; + } + + .md\:pb-10 { + padding-bottom: 2.5rem; + } + + .md\:pl-10 { + padding-left: 2.5rem; + } + + .md\:pt-12 { + padding-top: 3rem; + } + + .md\:pr-12 { + padding-right: 3rem; + } + + .md\:pb-12 { + padding-bottom: 3rem; + } + + .md\:pl-12 { + padding-left: 3rem; + } + + .md\:pt-16 { + padding-top: 4rem; + } + + .md\:pr-16 { + padding-right: 4rem; + } + + .md\:pb-16 { + padding-bottom: 4rem; + } + + .md\:pl-16 { + padding-left: 4rem; + } + + .md\:pt-20 { + padding-top: 5rem; + } + + .md\:pr-20 { + padding-right: 5rem; + } + + .md\:pb-20 { + padding-bottom: 5rem; + } + + .md\:pl-20 { + padding-left: 5rem; + } + + .md\:pt-24 { + padding-top: 6rem; + } + + .md\:pr-24 { + padding-right: 6rem; + } + + .md\:pb-24 { + padding-bottom: 6rem; + } + + .md\:pl-24 { + padding-left: 6rem; + } + + .md\:pt-32 { + padding-top: 8rem; + } + + .md\:pr-32 { + padding-right: 8rem; + } + + .md\:pb-32 { + padding-bottom: 8rem; + } + + .md\:pl-32 { + padding-left: 8rem; + } + + .md\:pt-40 { + padding-top: 10rem; + } + + .md\:pr-40 { + padding-right: 10rem; + } + + .md\:pb-40 { + padding-bottom: 10rem; + } + + .md\:pl-40 { + padding-left: 10rem; + } + + .md\:pt-48 { + padding-top: 12rem; + } + + .md\:pr-48 { + padding-right: 12rem; + } + + .md\:pb-48 { + padding-bottom: 12rem; + } + + .md\:pl-48 { + padding-left: 12rem; + } + + .md\:pt-56 { + padding-top: 14rem; + } + + .md\:pr-56 { + padding-right: 14rem; + } + + .md\:pb-56 { + padding-bottom: 14rem; + } + + .md\:pl-56 { + padding-left: 14rem; + } + + .md\:pt-64 { + padding-top: 16rem; + } + + .md\:pr-64 { + padding-right: 16rem; + } + + .md\:pb-64 { + padding-bottom: 16rem; + } + + .md\:pl-64 { + padding-left: 16rem; + } + + .md\:pt-px { + padding-top: 1px; + } + + .md\:pr-px { + padding-right: 1px; + } + + .md\:pb-px { + padding-bottom: 1px; + } + + .md\:pl-px { + padding-left: 1px; + } + + .md\:pointer-events-none { + pointer-events: none; + } + + .md\:pointer-events-auto { + pointer-events: auto; + } + + .md\:static { + position: static; + } + + .md\:fixed { + position: fixed; + } + + .md\:absolute { + position: absolute; + } + + .md\:relative { + position: relative; + } + + .md\:sticky { + position: -webkit-sticky; + position: sticky; + } + + .md\:inset-0 { + top: 0; + right: 0; + bottom: 0; + left: 0; + } + + .md\:inset-auto { + top: auto; + right: auto; + bottom: auto; + left: auto; + } + + .md\:inset-y-0 { + top: 0; + bottom: 0; + } + + .md\:inset-x-0 { + right: 0; + left: 0; + } + + .md\:inset-y-auto { + top: auto; + bottom: auto; + } + + .md\:inset-x-auto { + right: auto; + left: auto; + } + + .md\:top-0 { + top: 0; + } + + .md\:right-0 { + right: 0; + } + + .md\:bottom-0 { + bottom: 0; + } + + .md\:left-0 { + left: 0; + } + + .md\:top-auto { + top: auto; + } + + .md\:right-auto { + right: auto; + } + + .md\:bottom-auto { + bottom: auto; + } + + .md\:left-auto { + left: auto; + } + + .md\:resize-none { + resize: none; + } + + .md\:resize-y { + resize: vertical; + } + + .md\:resize-x { + resize: horizontal; + } + + .md\:resize { + resize: both; + } + + .md\:shadow { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .md\:shadow-md { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .md\:shadow-lg { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .md\:shadow-xl { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .md\:shadow-2xl { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .md\:shadow-inner { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .md\:shadow-outline { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .md\:shadow-none { + box-shadow: none; + } + + .md\:hover\:shadow:hover { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .md\:hover\:shadow-md:hover { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .md\:hover\:shadow-lg:hover { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .md\:hover\:shadow-xl:hover { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .md\:hover\:shadow-2xl:hover { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .md\:hover\:shadow-inner:hover { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .md\:hover\:shadow-outline:hover { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .md\:hover\:shadow-none:hover { + box-shadow: none; + } + + .md\:focus\:shadow:focus { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .md\:focus\:shadow-md:focus { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .md\:focus\:shadow-lg:focus { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .md\:focus\:shadow-xl:focus { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .md\:focus\:shadow-2xl:focus { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .md\:focus\:shadow-inner:focus { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .md\:focus\:shadow-outline:focus { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .md\:focus\:shadow-none:focus { + box-shadow: none; + } + + .md\:fill-current { + fill: currentColor; + } + + .md\:stroke-current { + stroke: currentColor; + } + + .md\:table-auto { + table-layout: auto; + } + + .md\:table-fixed { + table-layout: fixed; + } + + .md\:text-left { + text-align: left; + } + + .md\:text-center { + text-align: center; + } + + .md\:text-right { + text-align: right; + } + + .md\:text-justify { + text-align: justify; + } + + .md\:text-transparent { + color: transparent; + } + + .md\:text-black { + color: #000; + } + + .md\:text-white { + color: #fff; + } + + .md\:text-gray-100 { + color: #f7fafc; + } + + .md\:text-gray-200 { + color: #edf2f7; + } + + .md\:text-gray-300 { + color: #e2e8f0; + } + + .md\:text-gray-400 { + color: #cbd5e0; + } + + .md\:text-gray-500 { + color: #a0aec0; + } + + .md\:text-gray-600 { + color: #718096; + } + + .md\:text-gray-700 { + color: #4a5568; + } + + .md\:text-gray-800 { + color: #2d3748; + } + + .md\:text-gray-900 { + color: #1a202c; + } + + .md\:text-red-100 { + color: #fff5f5; + } + + .md\:text-red-200 { + color: #fed7d7; + } + + .md\:text-red-300 { + color: #feb2b2; + } + + .md\:text-red-400 { + color: #fc8181; + } + + .md\:text-red-500 { + color: #f56565; + } + + .md\:text-red-600 { + color: #e53e3e; + } + + .md\:text-red-700 { + color: #c53030; + } + + .md\:text-red-800 { + color: #9b2c2c; + } + + .md\:text-red-900 { + color: #742a2a; + } + + .md\:text-orange-100 { + color: #fffaf0; + } + + .md\:text-orange-200 { + color: #feebc8; + } + + .md\:text-orange-300 { + color: #fbd38d; + } + + .md\:text-orange-400 { + color: #f6ad55; + } + + .md\:text-orange-500 { + color: #ed8936; + } + + .md\:text-orange-600 { + color: #dd6b20; + } + + .md\:text-orange-700 { + color: #c05621; + } + + .md\:text-orange-800 { + color: #9c4221; + } + + .md\:text-orange-900 { + color: #7b341e; + } + + .md\:text-yellow-100 { + color: #fffff0; + } + + .md\:text-yellow-200 { + color: #fefcbf; + } + + .md\:text-yellow-300 { + color: #faf089; + } + + .md\:text-yellow-400 { + color: #f6e05e; + } + + .md\:text-yellow-500 { + color: #ecc94b; + } + + .md\:text-yellow-600 { + color: #d69e2e; + } + + .md\:text-yellow-700 { + color: #b7791f; + } + + .md\:text-yellow-800 { + color: #975a16; + } + + .md\:text-yellow-900 { + color: #744210; + } + + .md\:text-green-100 { + color: #f0fff4; + } + + .md\:text-green-200 { + color: #c6f6d5; + } + + .md\:text-green-300 { + color: #9ae6b4; + } + + .md\:text-green-400 { + color: #68d391; + } + + .md\:text-green-500 { + color: #48bb78; + } + + .md\:text-green-600 { + color: #38a169; + } + + .md\:text-green-700 { + color: #2f855a; + } + + .md\:text-green-800 { + color: #276749; + } + + .md\:text-green-900 { + color: #22543d; + } + + .md\:text-teal-100 { + color: #e6fffa; + } + + .md\:text-teal-200 { + color: #b2f5ea; + } + + .md\:text-teal-300 { + color: #81e6d9; + } + + .md\:text-teal-400 { + color: #4fd1c5; + } + + .md\:text-teal-500 { + color: #38b2ac; + } + + .md\:text-teal-600 { + color: #319795; + } + + .md\:text-teal-700 { + color: #2c7a7b; + } + + .md\:text-teal-800 { + color: #285e61; + } + + .md\:text-teal-900 { + color: #234e52; + } + + .md\:text-blue-100 { + color: #ebf8ff; + } + + .md\:text-blue-200 { + color: #bee3f8; + } + + .md\:text-blue-300 { + color: #90cdf4; + } + + .md\:text-blue-400 { + color: #63b3ed; + } + + .md\:text-blue-500 { + color: #4299e1; + } + + .md\:text-blue-600 { + color: #3182ce; + } + + .md\:text-blue-700 { + color: #2b6cb0; + } + + .md\:text-blue-800 { + color: #2c5282; + } + + .md\:text-blue-900 { + color: #2a4365; + } + + .md\:text-indigo-100 { + color: #ebf4ff; + } + + .md\:text-indigo-200 { + color: #c3dafe; + } + + .md\:text-indigo-300 { + color: #a3bffa; + } + + .md\:text-indigo-400 { + color: #7f9cf5; + } + + .md\:text-indigo-500 { + color: #667eea; + } + + .md\:text-indigo-600 { + color: #5a67d8; + } + + .md\:text-indigo-700 { + color: #4c51bf; + } + + .md\:text-indigo-800 { + color: #434190; + } + + .md\:text-indigo-900 { + color: #3c366b; + } + + .md\:text-purple-100 { + color: #faf5ff; + } + + .md\:text-purple-200 { + color: #e9d8fd; + } + + .md\:text-purple-300 { + color: #d6bcfa; + } + + .md\:text-purple-400 { + color: #b794f4; + } + + .md\:text-purple-500 { + color: #9f7aea; + } + + .md\:text-purple-600 { + color: #805ad5; + } + + .md\:text-purple-700 { + color: #6b46c1; + } + + .md\:text-purple-800 { + color: #553c9a; + } + + .md\:text-purple-900 { + color: #44337a; + } + + .md\:text-pink-100 { + color: #fff5f7; + } + + .md\:text-pink-200 { + color: #fed7e2; + } + + .md\:text-pink-300 { + color: #fbb6ce; + } + + .md\:text-pink-400 { + color: #f687b3; + } + + .md\:text-pink-500 { + color: #ed64a6; + } + + .md\:text-pink-600 { + color: #d53f8c; + } + + .md\:text-pink-700 { + color: #b83280; + } + + .md\:text-pink-800 { + color: #97266d; + } + + .md\:text-pink-900 { + color: #702459; + } + + .md\:hover\:text-transparent:hover { + color: transparent; + } + + .md\:hover\:text-black:hover { + color: #000; + } + + .md\:hover\:text-white:hover { + color: #fff; + } + + .md\:hover\:text-gray-100:hover { + color: #f7fafc; + } + + .md\:hover\:text-gray-200:hover { + color: #edf2f7; + } + + .md\:hover\:text-gray-300:hover { + color: #e2e8f0; + } + + .md\:hover\:text-gray-400:hover { + color: #cbd5e0; + } + + .md\:hover\:text-gray-500:hover { + color: #a0aec0; + } + + .md\:hover\:text-gray-600:hover { + color: #718096; + } + + .md\:hover\:text-gray-700:hover { + color: #4a5568; + } + + .md\:hover\:text-gray-800:hover { + color: #2d3748; + } + + .md\:hover\:text-gray-900:hover { + color: #1a202c; + } + + .md\:hover\:text-red-100:hover { + color: #fff5f5; + } + + .md\:hover\:text-red-200:hover { + color: #fed7d7; + } + + .md\:hover\:text-red-300:hover { + color: #feb2b2; + } + + .md\:hover\:text-red-400:hover { + color: #fc8181; + } + + .md\:hover\:text-red-500:hover { + color: #f56565; + } + + .md\:hover\:text-red-600:hover { + color: #e53e3e; + } + + .md\:hover\:text-red-700:hover { + color: #c53030; + } + + .md\:hover\:text-red-800:hover { + color: #9b2c2c; + } + + .md\:hover\:text-red-900:hover { + color: #742a2a; + } + + .md\:hover\:text-orange-100:hover { + color: #fffaf0; + } + + .md\:hover\:text-orange-200:hover { + color: #feebc8; + } + + .md\:hover\:text-orange-300:hover { + color: #fbd38d; + } + + .md\:hover\:text-orange-400:hover { + color: #f6ad55; + } + + .md\:hover\:text-orange-500:hover { + color: #ed8936; + } + + .md\:hover\:text-orange-600:hover { + color: #dd6b20; + } + + .md\:hover\:text-orange-700:hover { + color: #c05621; + } + + .md\:hover\:text-orange-800:hover { + color: #9c4221; + } + + .md\:hover\:text-orange-900:hover { + color: #7b341e; + } + + .md\:hover\:text-yellow-100:hover { + color: #fffff0; + } + + .md\:hover\:text-yellow-200:hover { + color: #fefcbf; + } + + .md\:hover\:text-yellow-300:hover { + color: #faf089; + } + + .md\:hover\:text-yellow-400:hover { + color: #f6e05e; + } + + .md\:hover\:text-yellow-500:hover { + color: #ecc94b; + } + + .md\:hover\:text-yellow-600:hover { + color: #d69e2e; + } + + .md\:hover\:text-yellow-700:hover { + color: #b7791f; + } + + .md\:hover\:text-yellow-800:hover { + color: #975a16; + } + + .md\:hover\:text-yellow-900:hover { + color: #744210; + } + + .md\:hover\:text-green-100:hover { + color: #f0fff4; + } + + .md\:hover\:text-green-200:hover { + color: #c6f6d5; + } + + .md\:hover\:text-green-300:hover { + color: #9ae6b4; + } + + .md\:hover\:text-green-400:hover { + color: #68d391; + } + + .md\:hover\:text-green-500:hover { + color: #48bb78; + } + + .md\:hover\:text-green-600:hover { + color: #38a169; + } + + .md\:hover\:text-green-700:hover { + color: #2f855a; + } + + .md\:hover\:text-green-800:hover { + color: #276749; + } + + .md\:hover\:text-green-900:hover { + color: #22543d; + } + + .md\:hover\:text-teal-100:hover { + color: #e6fffa; + } + + .md\:hover\:text-teal-200:hover { + color: #b2f5ea; + } + + .md\:hover\:text-teal-300:hover { + color: #81e6d9; + } + + .md\:hover\:text-teal-400:hover { + color: #4fd1c5; + } + + .md\:hover\:text-teal-500:hover { + color: #38b2ac; + } + + .md\:hover\:text-teal-600:hover { + color: #319795; + } + + .md\:hover\:text-teal-700:hover { + color: #2c7a7b; + } + + .md\:hover\:text-teal-800:hover { + color: #285e61; + } + + .md\:hover\:text-teal-900:hover { + color: #234e52; + } + + .md\:hover\:text-blue-100:hover { + color: #ebf8ff; + } + + .md\:hover\:text-blue-200:hover { + color: #bee3f8; + } + + .md\:hover\:text-blue-300:hover { + color: #90cdf4; + } + + .md\:hover\:text-blue-400:hover { + color: #63b3ed; + } + + .md\:hover\:text-blue-500:hover { + color: #4299e1; + } + + .md\:hover\:text-blue-600:hover { + color: #3182ce; + } + + .md\:hover\:text-blue-700:hover { + color: #2b6cb0; + } + + .md\:hover\:text-blue-800:hover { + color: #2c5282; + } + + .md\:hover\:text-blue-900:hover { + color: #2a4365; + } + + .md\:hover\:text-indigo-100:hover { + color: #ebf4ff; + } + + .md\:hover\:text-indigo-200:hover { + color: #c3dafe; + } + + .md\:hover\:text-indigo-300:hover { + color: #a3bffa; + } + + .md\:hover\:text-indigo-400:hover { + color: #7f9cf5; + } + + .md\:hover\:text-indigo-500:hover { + color: #667eea; + } + + .md\:hover\:text-indigo-600:hover { + color: #5a67d8; + } + + .md\:hover\:text-indigo-700:hover { + color: #4c51bf; + } + + .md\:hover\:text-indigo-800:hover { + color: #434190; + } + + .md\:hover\:text-indigo-900:hover { + color: #3c366b; + } + + .md\:hover\:text-purple-100:hover { + color: #faf5ff; + } + + .md\:hover\:text-purple-200:hover { + color: #e9d8fd; + } + + .md\:hover\:text-purple-300:hover { + color: #d6bcfa; + } + + .md\:hover\:text-purple-400:hover { + color: #b794f4; + } + + .md\:hover\:text-purple-500:hover { + color: #9f7aea; + } + + .md\:hover\:text-purple-600:hover { + color: #805ad5; + } + + .md\:hover\:text-purple-700:hover { + color: #6b46c1; + } + + .md\:hover\:text-purple-800:hover { + color: #553c9a; + } + + .md\:hover\:text-purple-900:hover { + color: #44337a; + } + + .md\:hover\:text-pink-100:hover { + color: #fff5f7; + } + + .md\:hover\:text-pink-200:hover { + color: #fed7e2; + } + + .md\:hover\:text-pink-300:hover { + color: #fbb6ce; + } + + .md\:hover\:text-pink-400:hover { + color: #f687b3; + } + + .md\:hover\:text-pink-500:hover { + color: #ed64a6; + } + + .md\:hover\:text-pink-600:hover { + color: #d53f8c; + } + + .md\:hover\:text-pink-700:hover { + color: #b83280; + } + + .md\:hover\:text-pink-800:hover { + color: #97266d; + } + + .md\:hover\:text-pink-900:hover { + color: #702459; + } + + .md\:focus\:text-transparent:focus { + color: transparent; + } + + .md\:focus\:text-black:focus { + color: #000; + } + + .md\:focus\:text-white:focus { + color: #fff; + } + + .md\:focus\:text-gray-100:focus { + color: #f7fafc; + } + + .md\:focus\:text-gray-200:focus { + color: #edf2f7; + } + + .md\:focus\:text-gray-300:focus { + color: #e2e8f0; + } + + .md\:focus\:text-gray-400:focus { + color: #cbd5e0; + } + + .md\:focus\:text-gray-500:focus { + color: #a0aec0; + } + + .md\:focus\:text-gray-600:focus { + color: #718096; + } + + .md\:focus\:text-gray-700:focus { + color: #4a5568; + } + + .md\:focus\:text-gray-800:focus { + color: #2d3748; + } + + .md\:focus\:text-gray-900:focus { + color: #1a202c; + } + + .md\:focus\:text-red-100:focus { + color: #fff5f5; + } + + .md\:focus\:text-red-200:focus { + color: #fed7d7; + } + + .md\:focus\:text-red-300:focus { + color: #feb2b2; + } + + .md\:focus\:text-red-400:focus { + color: #fc8181; + } + + .md\:focus\:text-red-500:focus { + color: #f56565; + } + + .md\:focus\:text-red-600:focus { + color: #e53e3e; + } + + .md\:focus\:text-red-700:focus { + color: #c53030; + } + + .md\:focus\:text-red-800:focus { + color: #9b2c2c; + } + + .md\:focus\:text-red-900:focus { + color: #742a2a; + } + + .md\:focus\:text-orange-100:focus { + color: #fffaf0; + } + + .md\:focus\:text-orange-200:focus { + color: #feebc8; + } + + .md\:focus\:text-orange-300:focus { + color: #fbd38d; + } + + .md\:focus\:text-orange-400:focus { + color: #f6ad55; + } + + .md\:focus\:text-orange-500:focus { + color: #ed8936; + } + + .md\:focus\:text-orange-600:focus { + color: #dd6b20; + } + + .md\:focus\:text-orange-700:focus { + color: #c05621; + } + + .md\:focus\:text-orange-800:focus { + color: #9c4221; + } + + .md\:focus\:text-orange-900:focus { + color: #7b341e; + } + + .md\:focus\:text-yellow-100:focus { + color: #fffff0; + } + + .md\:focus\:text-yellow-200:focus { + color: #fefcbf; + } + + .md\:focus\:text-yellow-300:focus { + color: #faf089; + } + + .md\:focus\:text-yellow-400:focus { + color: #f6e05e; + } + + .md\:focus\:text-yellow-500:focus { + color: #ecc94b; + } + + .md\:focus\:text-yellow-600:focus { + color: #d69e2e; + } + + .md\:focus\:text-yellow-700:focus { + color: #b7791f; + } + + .md\:focus\:text-yellow-800:focus { + color: #975a16; + } + + .md\:focus\:text-yellow-900:focus { + color: #744210; + } + + .md\:focus\:text-green-100:focus { + color: #f0fff4; + } + + .md\:focus\:text-green-200:focus { + color: #c6f6d5; + } + + .md\:focus\:text-green-300:focus { + color: #9ae6b4; + } + + .md\:focus\:text-green-400:focus { + color: #68d391; + } + + .md\:focus\:text-green-500:focus { + color: #48bb78; + } + + .md\:focus\:text-green-600:focus { + color: #38a169; + } + + .md\:focus\:text-green-700:focus { + color: #2f855a; + } + + .md\:focus\:text-green-800:focus { + color: #276749; + } + + .md\:focus\:text-green-900:focus { + color: #22543d; + } + + .md\:focus\:text-teal-100:focus { + color: #e6fffa; + } + + .md\:focus\:text-teal-200:focus { + color: #b2f5ea; + } + + .md\:focus\:text-teal-300:focus { + color: #81e6d9; + } + + .md\:focus\:text-teal-400:focus { + color: #4fd1c5; + } + + .md\:focus\:text-teal-500:focus { + color: #38b2ac; + } + + .md\:focus\:text-teal-600:focus { + color: #319795; + } + + .md\:focus\:text-teal-700:focus { + color: #2c7a7b; + } + + .md\:focus\:text-teal-800:focus { + color: #285e61; + } + + .md\:focus\:text-teal-900:focus { + color: #234e52; + } + + .md\:focus\:text-blue-100:focus { + color: #ebf8ff; + } + + .md\:focus\:text-blue-200:focus { + color: #bee3f8; + } + + .md\:focus\:text-blue-300:focus { + color: #90cdf4; + } + + .md\:focus\:text-blue-400:focus { + color: #63b3ed; + } + + .md\:focus\:text-blue-500:focus { + color: #4299e1; + } + + .md\:focus\:text-blue-600:focus { + color: #3182ce; + } + + .md\:focus\:text-blue-700:focus { + color: #2b6cb0; + } + + .md\:focus\:text-blue-800:focus { + color: #2c5282; + } + + .md\:focus\:text-blue-900:focus { + color: #2a4365; + } + + .md\:focus\:text-indigo-100:focus { + color: #ebf4ff; + } + + .md\:focus\:text-indigo-200:focus { + color: #c3dafe; + } + + .md\:focus\:text-indigo-300:focus { + color: #a3bffa; + } + + .md\:focus\:text-indigo-400:focus { + color: #7f9cf5; + } + + .md\:focus\:text-indigo-500:focus { + color: #667eea; + } + + .md\:focus\:text-indigo-600:focus { + color: #5a67d8; + } + + .md\:focus\:text-indigo-700:focus { + color: #4c51bf; + } + + .md\:focus\:text-indigo-800:focus { + color: #434190; + } + + .md\:focus\:text-indigo-900:focus { + color: #3c366b; + } + + .md\:focus\:text-purple-100:focus { + color: #faf5ff; + } + + .md\:focus\:text-purple-200:focus { + color: #e9d8fd; + } + + .md\:focus\:text-purple-300:focus { + color: #d6bcfa; + } + + .md\:focus\:text-purple-400:focus { + color: #b794f4; + } + + .md\:focus\:text-purple-500:focus { + color: #9f7aea; + } + + .md\:focus\:text-purple-600:focus { + color: #805ad5; + } + + .md\:focus\:text-purple-700:focus { + color: #6b46c1; + } + + .md\:focus\:text-purple-800:focus { + color: #553c9a; + } + + .md\:focus\:text-purple-900:focus { + color: #44337a; + } + + .md\:focus\:text-pink-100:focus { + color: #fff5f7; + } + + .md\:focus\:text-pink-200:focus { + color: #fed7e2; + } + + .md\:focus\:text-pink-300:focus { + color: #fbb6ce; + } + + .md\:focus\:text-pink-400:focus { + color: #f687b3; + } + + .md\:focus\:text-pink-500:focus { + color: #ed64a6; + } + + .md\:focus\:text-pink-600:focus { + color: #d53f8c; + } + + .md\:focus\:text-pink-700:focus { + color: #b83280; + } + + .md\:focus\:text-pink-800:focus { + color: #97266d; + } + + .md\:focus\:text-pink-900:focus { + color: #702459; + } + + .md\:text-xs { + font-size: 0.75rem; + } + + .md\:text-sm { + font-size: 0.875rem; + } + + .md\:text-base { + font-size: 1rem; + } + + .md\:text-lg { + font-size: 1.125rem; + } + + .md\:text-xl { + font-size: 1.25rem; + } + + .md\:text-2xl { + font-size: 1.5rem; + } + + .md\:text-3xl { + font-size: 1.875rem; + } + + .md\:text-4xl { + font-size: 2.25rem; + } + + .md\:text-5xl { + font-size: 3rem; + } + + .md\:text-6xl { + font-size: 4rem; + } + + .md\:italic { + font-style: italic; + } + + .md\:not-italic { + font-style: normal; + } + + .md\:uppercase { + text-transform: uppercase; + } + + .md\:lowercase { + text-transform: lowercase; + } + + .md\:capitalize { + text-transform: capitalize; + } + + .md\:normal-case { + text-transform: none; + } + + .md\:underline { + text-decoration: underline; + } + + .md\:line-through { + text-decoration: line-through; + } + + .md\:no-underline { + text-decoration: none; + } + + .md\:hover\:underline:hover { + text-decoration: underline; + } + + .md\:hover\:line-through:hover { + text-decoration: line-through; + } + + .md\:hover\:no-underline:hover { + text-decoration: none; + } + + .md\:focus\:underline:focus { + text-decoration: underline; + } + + .md\:focus\:line-through:focus { + text-decoration: line-through; + } + + .md\:focus\:no-underline:focus { + text-decoration: none; + } + + .md\:antialiased { + -webkit-font-smoothing: antialiased; + -moz-osx-font-smoothing: grayscale; + } + + .md\:subpixel-antialiased { + -webkit-font-smoothing: auto; + -moz-osx-font-smoothing: auto; + } + + .md\:tracking-tighter { + letter-spacing: -0.05em; + } + + .md\:tracking-tight { + letter-spacing: -0.025em; + } + + .md\:tracking-normal { + letter-spacing: 0; + } + + .md\:tracking-wide { + letter-spacing: 0.025em; + } + + .md\:tracking-wider { + letter-spacing: 0.05em; + } + + .md\:tracking-widest { + letter-spacing: 0.1em; + } + + .md\:select-none { + -webkit-user-select: none; + -moz-user-select: none; + -ms-user-select: none; + user-select: none; + } + + .md\:select-text { + -webkit-user-select: text; + -moz-user-select: text; + -ms-user-select: text; + user-select: text; + } + + .md\:select-all { + -webkit-user-select: all; + -moz-user-select: all; + -ms-user-select: all; + user-select: all; + } + + .md\:select-auto { + -webkit-user-select: auto; + -moz-user-select: auto; + -ms-user-select: auto; + user-select: auto; + } + + .md\:align-baseline { + vertical-align: baseline; + } + + .md\:align-top { + vertical-align: top; + } + + .md\:align-middle { + vertical-align: middle; + } + + .md\:align-bottom { + vertical-align: bottom; + } + + .md\:align-text-top { + vertical-align: text-top; + } + + .md\:align-text-bottom { + vertical-align: text-bottom; + } + + .md\:visible { + visibility: visible; + } + + .md\:invisible { + visibility: hidden; + } + + .md\:whitespace-normal { + white-space: normal; + } + + .md\:whitespace-no-wrap { + white-space: nowrap; + } + + .md\:whitespace-pre { + white-space: pre; + } + + .md\:whitespace-pre-line { + white-space: pre-line; + } + + .md\:whitespace-pre-wrap { + white-space: pre-wrap; + } + + .md\:break-normal { + overflow-wrap: normal; + word-break: normal; + } + + .md\:break-words { + overflow-wrap: break-word; + } + + .md\:break-all { + word-break: break-all; + } + + .md\:truncate { + overflow: hidden; + text-overflow: ellipsis; + white-space: nowrap; + } + + .md\:w-0 { + width: 0; + } + + .md\:w-1 { + width: 0.25rem; + } + + .md\:w-2 { + width: 0.5rem; + } + + .md\:w-3 { + width: 0.75rem; + } + + .md\:w-4 { + width: 1rem; + } + + .md\:w-5 { + width: 1.25rem; + } + + .md\:w-6 { + width: 1.5rem; + } + + .md\:w-8 { + width: 2rem; + } + + .md\:w-10 { + width: 2.5rem; + } + + .md\:w-12 { + width: 3rem; + } + + .md\:w-16 { + width: 4rem; + } + + .md\:w-20 { + width: 5rem; + } + + .md\:w-24 { + width: 6rem; + } + + .md\:w-32 { + width: 8rem; + } + + .md\:w-40 { + width: 10rem; + } + + .md\:w-48 { + width: 12rem; + } + + .md\:w-56 { + width: 14rem; + } + + .md\:w-64 { + width: 16rem; + } + + .md\:w-auto { + width: auto; + } + + .md\:w-px { + width: 1px; + } + + .md\:w-1\/2 { + width: 50%; + } + + .md\:w-1\/3 { + width: 33.333333%; + } + + .md\:w-2\/3 { + width: 66.666667%; + } + + .md\:w-1\/4 { + width: 25%; + } + + .md\:w-2\/4 { + width: 50%; + } + + .md\:w-3\/4 { + width: 75%; + } + + .md\:w-1\/5 { + width: 20%; + } + + .md\:w-2\/5 { + width: 40%; + } + + .md\:w-3\/5 { + width: 60%; + } + + .md\:w-4\/5 { + width: 80%; + } + + .md\:w-1\/6 { + width: 16.666667%; + } + + .md\:w-2\/6 { + width: 33.333333%; + } + + .md\:w-3\/6 { + width: 50%; + } + + .md\:w-4\/6 { + width: 66.666667%; + } + + .md\:w-5\/6 { + width: 83.333333%; + } + + .md\:w-1\/12 { + width: 8.333333%; + } + + .md\:w-2\/12 { + width: 16.666667%; + } + + .md\:w-3\/12 { + width: 25%; + } + + .md\:w-4\/12 { + width: 33.333333%; + } + + .md\:w-5\/12 { + width: 41.666667%; + } + + .md\:w-6\/12 { + width: 50%; + } + + .md\:w-7\/12 { + width: 58.333333%; + } + + .md\:w-8\/12 { + width: 66.666667%; + } + + .md\:w-9\/12 { + width: 75%; + } + + .md\:w-10\/12 { + width: 83.333333%; + } + + .md\:w-11\/12 { + width: 91.666667%; + } + + .md\:w-full { + width: 100%; + } + + .md\:w-screen { + width: 100vw; + } + + .md\:z-0 { + z-index: 0; + } + + .md\:z-10 { + z-index: 10; + } + + .md\:z-20 { + z-index: 20; + } + + .md\:z-30 { + z-index: 30; + } + + .md\:z-40 { + z-index: 40; + } + + .md\:z-50 { + z-index: 50; + } + + .md\:z-auto { + z-index: auto; + } +} + +@media (min-width: 1024px) { + .lg\:appearance-none { + -webkit-appearance: none; + -moz-appearance: none; + appearance: none; + } + + .lg\:bg-fixed { + background-attachment: fixed; + } + + .lg\:bg-local { + background-attachment: local; + } + + .lg\:bg-scroll { + background-attachment: scroll; + } + + .lg\:bg-transparent { + background-color: transparent; + } + + .lg\:bg-black { + background-color: #000; + } + + .lg\:bg-white { + background-color: #fff; + } + + .lg\:bg-gray-100 { + background-color: #f7fafc; + } + + .lg\:bg-gray-200 { + background-color: #edf2f7; + } + + .lg\:bg-gray-300 { + background-color: #e2e8f0; + } + + .lg\:bg-gray-400 { + background-color: #cbd5e0; + } + + .lg\:bg-gray-500 { + background-color: #a0aec0; + } + + .lg\:bg-gray-600 { + background-color: #718096; + } + + .lg\:bg-gray-700 { + background-color: #4a5568; + } + + .lg\:bg-gray-800 { + background-color: #2d3748; + } + + .lg\:bg-gray-900 { + background-color: #1a202c; + } + + .lg\:bg-red-100 { + background-color: #fff5f5; + } + + .lg\:bg-red-200 { + background-color: #fed7d7; + } + + .lg\:bg-red-300 { + background-color: #feb2b2; + } + + .lg\:bg-red-400 { + background-color: #fc8181; + } + + .lg\:bg-red-500 { + background-color: #f56565; + } + + .lg\:bg-red-600 { + background-color: #e53e3e; + } + + .lg\:bg-red-700 { + background-color: #c53030; + } + + .lg\:bg-red-800 { + background-color: #9b2c2c; + } + + .lg\:bg-red-900 { + background-color: #742a2a; + } + + .lg\:bg-orange-100 { + background-color: #fffaf0; + } + + .lg\:bg-orange-200 { + background-color: #feebc8; + } + + .lg\:bg-orange-300 { + background-color: #fbd38d; + } + + .lg\:bg-orange-400 { + background-color: #f6ad55; + } + + .lg\:bg-orange-500 { + background-color: #ed8936; + } + + .lg\:bg-orange-600 { + background-color: #dd6b20; + } + + .lg\:bg-orange-700 { + background-color: #c05621; + } + + .lg\:bg-orange-800 { + background-color: #9c4221; + } + + .lg\:bg-orange-900 { + background-color: #7b341e; + } + + .lg\:bg-yellow-100 { + background-color: #fffff0; + } + + .lg\:bg-yellow-200 { + background-color: #fefcbf; + } + + .lg\:bg-yellow-300 { + background-color: #faf089; + } + + .lg\:bg-yellow-400 { + background-color: #f6e05e; + } + + .lg\:bg-yellow-500 { + background-color: #ecc94b; + } + + .lg\:bg-yellow-600 { + background-color: #d69e2e; + } + + .lg\:bg-yellow-700 { + background-color: #b7791f; + } + + .lg\:bg-yellow-800 { + background-color: #975a16; + } + + .lg\:bg-yellow-900 { + background-color: #744210; + } + + .lg\:bg-green-100 { + background-color: #f0fff4; + } + + .lg\:bg-green-200 { + background-color: #c6f6d5; + } + + .lg\:bg-green-300 { + background-color: #9ae6b4; + } + + .lg\:bg-green-400 { + background-color: #68d391; + } + + .lg\:bg-green-500 { + background-color: #48bb78; + } + + .lg\:bg-green-600 { + background-color: #38a169; + } + + .lg\:bg-green-700 { + background-color: #2f855a; + } + + .lg\:bg-green-800 { + background-color: #276749; + } + + .lg\:bg-green-900 { + background-color: #22543d; + } + + .lg\:bg-teal-100 { + background-color: #e6fffa; + } + + .lg\:bg-teal-200 { + background-color: #b2f5ea; + } + + .lg\:bg-teal-300 { + background-color: #81e6d9; + } + + .lg\:bg-teal-400 { + background-color: #4fd1c5; + } + + .lg\:bg-teal-500 { + background-color: #38b2ac; + } + + .lg\:bg-teal-600 { + background-color: #319795; + } + + .lg\:bg-teal-700 { + background-color: #2c7a7b; + } + + .lg\:bg-teal-800 { + background-color: #285e61; + } + + .lg\:bg-teal-900 { + background-color: #234e52; + } + + .lg\:bg-blue-100 { + background-color: #ebf8ff; + } + + .lg\:bg-blue-200 { + background-color: #bee3f8; + } + + .lg\:bg-blue-300 { + background-color: #90cdf4; + } + + .lg\:bg-blue-400 { + background-color: #63b3ed; + } + + .lg\:bg-blue-500 { + background-color: #4299e1; + } + + .lg\:bg-blue-600 { + background-color: #3182ce; + } + + .lg\:bg-blue-700 { + background-color: #2b6cb0; + } + + .lg\:bg-blue-800 { + background-color: #2c5282; + } + + .lg\:bg-blue-900 { + background-color: #2a4365; + } + + .lg\:bg-indigo-100 { + background-color: #ebf4ff; + } + + .lg\:bg-indigo-200 { + background-color: #c3dafe; + } + + .lg\:bg-indigo-300 { + background-color: #a3bffa; + } + + .lg\:bg-indigo-400 { + background-color: #7f9cf5; + } + + .lg\:bg-indigo-500 { + background-color: #667eea; + } + + .lg\:bg-indigo-600 { + background-color: #5a67d8; + } + + .lg\:bg-indigo-700 { + background-color: #4c51bf; + } + + .lg\:bg-indigo-800 { + background-color: #434190; + } + + .lg\:bg-indigo-900 { + background-color: #3c366b; + } + + .lg\:bg-purple-100 { + background-color: #faf5ff; + } + + .lg\:bg-purple-200 { + background-color: #e9d8fd; + } + + .lg\:bg-purple-300 { + background-color: #d6bcfa; + } + + .lg\:bg-purple-400 { + background-color: #b794f4; + } + + .lg\:bg-purple-500 { + background-color: #9f7aea; + } + + .lg\:bg-purple-600 { + background-color: #805ad5; + } + + .lg\:bg-purple-700 { + background-color: #6b46c1; + } + + .lg\:bg-purple-800 { + background-color: #553c9a; + } + + .lg\:bg-purple-900 { + background-color: #44337a; + } + + .lg\:bg-pink-100 { + background-color: #fff5f7; + } + + .lg\:bg-pink-200 { + background-color: #fed7e2; + } + + .lg\:bg-pink-300 { + background-color: #fbb6ce; + } + + .lg\:bg-pink-400 { + background-color: #f687b3; + } + + .lg\:bg-pink-500 { + background-color: #ed64a6; + } + + .lg\:bg-pink-600 { + background-color: #d53f8c; + } + + .lg\:bg-pink-700 { + background-color: #b83280; + } + + .lg\:bg-pink-800 { + background-color: #97266d; + } + + .lg\:bg-pink-900 { + background-color: #702459; + } + + .lg\:hover\:bg-transparent:hover { + background-color: transparent; + } + + .lg\:hover\:bg-black:hover { + background-color: #000; + } + + .lg\:hover\:bg-white:hover { + background-color: #fff; + } + + .lg\:hover\:bg-gray-100:hover { + background-color: #f7fafc; + } + + .lg\:hover\:bg-gray-200:hover { + background-color: #edf2f7; + } + + .lg\:hover\:bg-gray-300:hover { + background-color: #e2e8f0; + } + + .lg\:hover\:bg-gray-400:hover { + background-color: #cbd5e0; + } + + .lg\:hover\:bg-gray-500:hover { + background-color: #a0aec0; + } + + .lg\:hover\:bg-gray-600:hover { + background-color: #718096; + } + + .lg\:hover\:bg-gray-700:hover { + background-color: #4a5568; + } + + .lg\:hover\:bg-gray-800:hover { + background-color: #2d3748; + } + + .lg\:hover\:bg-gray-900:hover { + background-color: #1a202c; + } + + .lg\:hover\:bg-red-100:hover { + background-color: #fff5f5; + } + + .lg\:hover\:bg-red-200:hover { + background-color: #fed7d7; + } + + .lg\:hover\:bg-red-300:hover { + background-color: #feb2b2; + } + + .lg\:hover\:bg-red-400:hover { + background-color: #fc8181; + } + + .lg\:hover\:bg-red-500:hover { + background-color: #f56565; + } + + .lg\:hover\:bg-red-600:hover { + background-color: #e53e3e; + } + + .lg\:hover\:bg-red-700:hover { + background-color: #c53030; + } + + .lg\:hover\:bg-red-800:hover { + background-color: #9b2c2c; + } + + .lg\:hover\:bg-red-900:hover { + background-color: #742a2a; + } + + .lg\:hover\:bg-orange-100:hover { + background-color: #fffaf0; + } + + .lg\:hover\:bg-orange-200:hover { + background-color: #feebc8; + } + + .lg\:hover\:bg-orange-300:hover { + background-color: #fbd38d; + } + + .lg\:hover\:bg-orange-400:hover { + background-color: #f6ad55; + } + + .lg\:hover\:bg-orange-500:hover { + background-color: #ed8936; + } + + .lg\:hover\:bg-orange-600:hover { + background-color: #dd6b20; + } + + .lg\:hover\:bg-orange-700:hover { + background-color: #c05621; + } + + .lg\:hover\:bg-orange-800:hover { + background-color: #9c4221; + } + + .lg\:hover\:bg-orange-900:hover { + background-color: #7b341e; + } + + .lg\:hover\:bg-yellow-100:hover { + background-color: #fffff0; + } + + .lg\:hover\:bg-yellow-200:hover { + background-color: #fefcbf; + } + + .lg\:hover\:bg-yellow-300:hover { + background-color: #faf089; + } + + .lg\:hover\:bg-yellow-400:hover { + background-color: #f6e05e; + } + + .lg\:hover\:bg-yellow-500:hover { + background-color: #ecc94b; + } + + .lg\:hover\:bg-yellow-600:hover { + background-color: #d69e2e; + } + + .lg\:hover\:bg-yellow-700:hover { + background-color: #b7791f; + } + + .lg\:hover\:bg-yellow-800:hover { + background-color: #975a16; + } + + .lg\:hover\:bg-yellow-900:hover { + background-color: #744210; + } + + .lg\:hover\:bg-green-100:hover { + background-color: #f0fff4; + } + + .lg\:hover\:bg-green-200:hover { + background-color: #c6f6d5; + } + + .lg\:hover\:bg-green-300:hover { + background-color: #9ae6b4; + } + + .lg\:hover\:bg-green-400:hover { + background-color: #68d391; + } + + .lg\:hover\:bg-green-500:hover { + background-color: #48bb78; + } + + .lg\:hover\:bg-green-600:hover { + background-color: #38a169; + } + + .lg\:hover\:bg-green-700:hover { + background-color: #2f855a; + } + + .lg\:hover\:bg-green-800:hover { + background-color: #276749; + } + + .lg\:hover\:bg-green-900:hover { + background-color: #22543d; + } + + .lg\:hover\:bg-teal-100:hover { + background-color: #e6fffa; + } + + .lg\:hover\:bg-teal-200:hover { + background-color: #b2f5ea; + } + + .lg\:hover\:bg-teal-300:hover { + background-color: #81e6d9; + } + + .lg\:hover\:bg-teal-400:hover { + background-color: #4fd1c5; + } + + .lg\:hover\:bg-teal-500:hover { + background-color: #38b2ac; + } + + .lg\:hover\:bg-teal-600:hover { + background-color: #319795; + } + + .lg\:hover\:bg-teal-700:hover { + background-color: #2c7a7b; + } + + .lg\:hover\:bg-teal-800:hover { + background-color: #285e61; + } + + .lg\:hover\:bg-teal-900:hover { + background-color: #234e52; + } + + .lg\:hover\:bg-blue-100:hover { + background-color: #ebf8ff; + } + + .lg\:hover\:bg-blue-200:hover { + background-color: #bee3f8; + } + + .lg\:hover\:bg-blue-300:hover { + background-color: #90cdf4; + } + + .lg\:hover\:bg-blue-400:hover { + background-color: #63b3ed; + } + + .lg\:hover\:bg-blue-500:hover { + background-color: #4299e1; + } + + .lg\:hover\:bg-blue-600:hover { + background-color: #3182ce; + } + + .lg\:hover\:bg-blue-700:hover { + background-color: #2b6cb0; + } + + .lg\:hover\:bg-blue-800:hover { + background-color: #2c5282; + } + + .lg\:hover\:bg-blue-900:hover { + background-color: #2a4365; + } + + .lg\:hover\:bg-indigo-100:hover { + background-color: #ebf4ff; + } + + .lg\:hover\:bg-indigo-200:hover { + background-color: #c3dafe; + } + + .lg\:hover\:bg-indigo-300:hover { + background-color: #a3bffa; + } + + .lg\:hover\:bg-indigo-400:hover { + background-color: #7f9cf5; + } + + .lg\:hover\:bg-indigo-500:hover { + background-color: #667eea; + } + + .lg\:hover\:bg-indigo-600:hover { + background-color: #5a67d8; + } + + .lg\:hover\:bg-indigo-700:hover { + background-color: #4c51bf; + } + + .lg\:hover\:bg-indigo-800:hover { + background-color: #434190; + } + + .lg\:hover\:bg-indigo-900:hover { + background-color: #3c366b; + } + + .lg\:hover\:bg-purple-100:hover { + background-color: #faf5ff; + } + + .lg\:hover\:bg-purple-200:hover { + background-color: #e9d8fd; + } + + .lg\:hover\:bg-purple-300:hover { + background-color: #d6bcfa; + } + + .lg\:hover\:bg-purple-400:hover { + background-color: #b794f4; + } + + .lg\:hover\:bg-purple-500:hover { + background-color: #9f7aea; + } + + .lg\:hover\:bg-purple-600:hover { + background-color: #805ad5; + } + + .lg\:hover\:bg-purple-700:hover { + background-color: #6b46c1; + } + + .lg\:hover\:bg-purple-800:hover { + background-color: #553c9a; + } + + .lg\:hover\:bg-purple-900:hover { + background-color: #44337a; + } + + .lg\:hover\:bg-pink-100:hover { + background-color: #fff5f7; + } + + .lg\:hover\:bg-pink-200:hover { + background-color: #fed7e2; + } + + .lg\:hover\:bg-pink-300:hover { + background-color: #fbb6ce; + } + + .lg\:hover\:bg-pink-400:hover { + background-color: #f687b3; + } + + .lg\:hover\:bg-pink-500:hover { + background-color: #ed64a6; + } + + .lg\:hover\:bg-pink-600:hover { + background-color: #d53f8c; + } + + .lg\:hover\:bg-pink-700:hover { + background-color: #b83280; + } + + .lg\:hover\:bg-pink-800:hover { + background-color: #97266d; + } + + .lg\:hover\:bg-pink-900:hover { + background-color: #702459; + } + + .lg\:focus\:bg-transparent:focus { + background-color: transparent; + } + + .lg\:focus\:bg-black:focus { + background-color: #000; + } + + .lg\:focus\:bg-white:focus { + background-color: #fff; + } + + .lg\:focus\:bg-gray-100:focus { + background-color: #f7fafc; + } + + .lg\:focus\:bg-gray-200:focus { + background-color: #edf2f7; + } + + .lg\:focus\:bg-gray-300:focus { + background-color: #e2e8f0; + } + + .lg\:focus\:bg-gray-400:focus { + background-color: #cbd5e0; + } + + .lg\:focus\:bg-gray-500:focus { + background-color: #a0aec0; + } + + .lg\:focus\:bg-gray-600:focus { + background-color: #718096; + } + + .lg\:focus\:bg-gray-700:focus { + background-color: #4a5568; + } + + .lg\:focus\:bg-gray-800:focus { + background-color: #2d3748; + } + + .lg\:focus\:bg-gray-900:focus { + background-color: #1a202c; + } + + .lg\:focus\:bg-red-100:focus { + background-color: #fff5f5; + } + + .lg\:focus\:bg-red-200:focus { + background-color: #fed7d7; + } + + .lg\:focus\:bg-red-300:focus { + background-color: #feb2b2; + } + + .lg\:focus\:bg-red-400:focus { + background-color: #fc8181; + } + + .lg\:focus\:bg-red-500:focus { + background-color: #f56565; + } + + .lg\:focus\:bg-red-600:focus { + background-color: #e53e3e; + } + + .lg\:focus\:bg-red-700:focus { + background-color: #c53030; + } + + .lg\:focus\:bg-red-800:focus { + background-color: #9b2c2c; + } + + .lg\:focus\:bg-red-900:focus { + background-color: #742a2a; + } + + .lg\:focus\:bg-orange-100:focus { + background-color: #fffaf0; + } + + .lg\:focus\:bg-orange-200:focus { + background-color: #feebc8; + } + + .lg\:focus\:bg-orange-300:focus { + background-color: #fbd38d; + } + + .lg\:focus\:bg-orange-400:focus { + background-color: #f6ad55; + } + + .lg\:focus\:bg-orange-500:focus { + background-color: #ed8936; + } + + .lg\:focus\:bg-orange-600:focus { + background-color: #dd6b20; + } + + .lg\:focus\:bg-orange-700:focus { + background-color: #c05621; + } + + .lg\:focus\:bg-orange-800:focus { + background-color: #9c4221; + } + + .lg\:focus\:bg-orange-900:focus { + background-color: #7b341e; + } + + .lg\:focus\:bg-yellow-100:focus { + background-color: #fffff0; + } + + .lg\:focus\:bg-yellow-200:focus { + background-color: #fefcbf; + } + + .lg\:focus\:bg-yellow-300:focus { + background-color: #faf089; + } + + .lg\:focus\:bg-yellow-400:focus { + background-color: #f6e05e; + } + + .lg\:focus\:bg-yellow-500:focus { + background-color: #ecc94b; + } + + .lg\:focus\:bg-yellow-600:focus { + background-color: #d69e2e; + } + + .lg\:focus\:bg-yellow-700:focus { + background-color: #b7791f; + } + + .lg\:focus\:bg-yellow-800:focus { + background-color: #975a16; + } + + .lg\:focus\:bg-yellow-900:focus { + background-color: #744210; + } + + .lg\:focus\:bg-green-100:focus { + background-color: #f0fff4; + } + + .lg\:focus\:bg-green-200:focus { + background-color: #c6f6d5; + } + + .lg\:focus\:bg-green-300:focus { + background-color: #9ae6b4; + } + + .lg\:focus\:bg-green-400:focus { + background-color: #68d391; + } + + .lg\:focus\:bg-green-500:focus { + background-color: #48bb78; + } + + .lg\:focus\:bg-green-600:focus { + background-color: #38a169; + } + + .lg\:focus\:bg-green-700:focus { + background-color: #2f855a; + } + + .lg\:focus\:bg-green-800:focus { + background-color: #276749; + } + + .lg\:focus\:bg-green-900:focus { + background-color: #22543d; + } + + .lg\:focus\:bg-teal-100:focus { + background-color: #e6fffa; + } + + .lg\:focus\:bg-teal-200:focus { + background-color: #b2f5ea; + } + + .lg\:focus\:bg-teal-300:focus { + background-color: #81e6d9; + } + + .lg\:focus\:bg-teal-400:focus { + background-color: #4fd1c5; + } + + .lg\:focus\:bg-teal-500:focus { + background-color: #38b2ac; + } + + .lg\:focus\:bg-teal-600:focus { + background-color: #319795; + } + + .lg\:focus\:bg-teal-700:focus { + background-color: #2c7a7b; + } + + .lg\:focus\:bg-teal-800:focus { + background-color: #285e61; + } + + .lg\:focus\:bg-teal-900:focus { + background-color: #234e52; + } + + .lg\:focus\:bg-blue-100:focus { + background-color: #ebf8ff; + } + + .lg\:focus\:bg-blue-200:focus { + background-color: #bee3f8; + } + + .lg\:focus\:bg-blue-300:focus { + background-color: #90cdf4; + } + + .lg\:focus\:bg-blue-400:focus { + background-color: #63b3ed; + } + + .lg\:focus\:bg-blue-500:focus { + background-color: #4299e1; + } + + .lg\:focus\:bg-blue-600:focus { + background-color: #3182ce; + } + + .lg\:focus\:bg-blue-700:focus { + background-color: #2b6cb0; + } + + .lg\:focus\:bg-blue-800:focus { + background-color: #2c5282; + } + + .lg\:focus\:bg-blue-900:focus { + background-color: #2a4365; + } + + .lg\:focus\:bg-indigo-100:focus { + background-color: #ebf4ff; + } + + .lg\:focus\:bg-indigo-200:focus { + background-color: #c3dafe; + } + + .lg\:focus\:bg-indigo-300:focus { + background-color: #a3bffa; + } + + .lg\:focus\:bg-indigo-400:focus { + background-color: #7f9cf5; + } + + .lg\:focus\:bg-indigo-500:focus { + background-color: #667eea; + } + + .lg\:focus\:bg-indigo-600:focus { + background-color: #5a67d8; + } + + .lg\:focus\:bg-indigo-700:focus { + background-color: #4c51bf; + } + + .lg\:focus\:bg-indigo-800:focus { + background-color: #434190; + } + + .lg\:focus\:bg-indigo-900:focus { + background-color: #3c366b; + } + + .lg\:focus\:bg-purple-100:focus { + background-color: #faf5ff; + } + + .lg\:focus\:bg-purple-200:focus { + background-color: #e9d8fd; + } + + .lg\:focus\:bg-purple-300:focus { + background-color: #d6bcfa; + } + + .lg\:focus\:bg-purple-400:focus { + background-color: #b794f4; + } + + .lg\:focus\:bg-purple-500:focus { + background-color: #9f7aea; + } + + .lg\:focus\:bg-purple-600:focus { + background-color: #805ad5; + } + + .lg\:focus\:bg-purple-700:focus { + background-color: #6b46c1; + } + + .lg\:focus\:bg-purple-800:focus { + background-color: #553c9a; + } + + .lg\:focus\:bg-purple-900:focus { + background-color: #44337a; + } + + .lg\:focus\:bg-pink-100:focus { + background-color: #fff5f7; + } + + .lg\:focus\:bg-pink-200:focus { + background-color: #fed7e2; + } + + .lg\:focus\:bg-pink-300:focus { + background-color: #fbb6ce; + } + + .lg\:focus\:bg-pink-400:focus { + background-color: #f687b3; + } + + .lg\:focus\:bg-pink-500:focus { + background-color: #ed64a6; + } + + .lg\:focus\:bg-pink-600:focus { + background-color: #d53f8c; + } + + .lg\:focus\:bg-pink-700:focus { + background-color: #b83280; + } + + .lg\:focus\:bg-pink-800:focus { + background-color: #97266d; + } + + .lg\:focus\:bg-pink-900:focus { + background-color: #702459; + } + + .lg\:bg-bottom { + background-position: bottom; + } + + .lg\:bg-center { + background-position: center; + } + + .lg\:bg-left { + background-position: left; + } + + .lg\:bg-left-bottom { + background-position: left bottom; + } + + .lg\:bg-left-top { + background-position: left top; + } + + .lg\:bg-right { + background-position: right; + } + + .lg\:bg-right-bottom { + background-position: right bottom; + } + + .lg\:bg-right-top { + background-position: right top; + } + + .lg\:bg-top { + background-position: top; + } + + .lg\:bg-repeat { + background-repeat: repeat; + } + + .lg\:bg-no-repeat { + background-repeat: no-repeat; + } + + .lg\:bg-repeat-x { + background-repeat: repeat-x; + } + + .lg\:bg-repeat-y { + background-repeat: repeat-y; + } + + .lg\:bg-repeat-round { + background-repeat: round; + } + + .lg\:bg-repeat-space { + background-repeat: space; + } + + .lg\:bg-auto { + background-size: auto; + } + + .lg\:bg-cover { + background-size: cover; + } + + .lg\:bg-contain { + background-size: contain; + } + + .lg\:border-collapse { + border-collapse: collapse; + } + + .lg\:border-separate { + border-collapse: separate; + } + + .lg\:border-transparent { + border-color: transparent; + } + + .lg\:border-black { + border-color: #000; + } + + .lg\:border-white { + border-color: #fff; + } + + .lg\:border-gray-100 { + border-color: #f7fafc; + } + + .lg\:border-gray-200 { + border-color: #edf2f7; + } + + .lg\:border-gray-300 { + border-color: #e2e8f0; + } + + .lg\:border-gray-400 { + border-color: #cbd5e0; + } + + .lg\:border-gray-500 { + border-color: #a0aec0; + } + + .lg\:border-gray-600 { + border-color: #718096; + } + + .lg\:border-gray-700 { + border-color: #4a5568; + } + + .lg\:border-gray-800 { + border-color: #2d3748; + } + + .lg\:border-gray-900 { + border-color: #1a202c; + } + + .lg\:border-red-100 { + border-color: #fff5f5; + } + + .lg\:border-red-200 { + border-color: #fed7d7; + } + + .lg\:border-red-300 { + border-color: #feb2b2; + } + + .lg\:border-red-400 { + border-color: #fc8181; + } + + .lg\:border-red-500 { + border-color: #f56565; + } + + .lg\:border-red-600 { + border-color: #e53e3e; + } + + .lg\:border-red-700 { + border-color: #c53030; + } + + .lg\:border-red-800 { + border-color: #9b2c2c; + } + + .lg\:border-red-900 { + border-color: #742a2a; + } + + .lg\:border-orange-100 { + border-color: #fffaf0; + } + + .lg\:border-orange-200 { + border-color: #feebc8; + } + + .lg\:border-orange-300 { + border-color: #fbd38d; + } + + .lg\:border-orange-400 { + border-color: #f6ad55; + } + + .lg\:border-orange-500 { + border-color: #ed8936; + } + + .lg\:border-orange-600 { + border-color: #dd6b20; + } + + .lg\:border-orange-700 { + border-color: #c05621; + } + + .lg\:border-orange-800 { + border-color: #9c4221; + } + + .lg\:border-orange-900 { + border-color: #7b341e; + } + + .lg\:border-yellow-100 { + border-color: #fffff0; + } + + .lg\:border-yellow-200 { + border-color: #fefcbf; + } + + .lg\:border-yellow-300 { + border-color: #faf089; + } + + .lg\:border-yellow-400 { + border-color: #f6e05e; + } + + .lg\:border-yellow-500 { + border-color: #ecc94b; + } + + .lg\:border-yellow-600 { + border-color: #d69e2e; + } + + .lg\:border-yellow-700 { + border-color: #b7791f; + } + + .lg\:border-yellow-800 { + border-color: #975a16; + } + + .lg\:border-yellow-900 { + border-color: #744210; + } + + .lg\:border-green-100 { + border-color: #f0fff4; + } + + .lg\:border-green-200 { + border-color: #c6f6d5; + } + + .lg\:border-green-300 { + border-color: #9ae6b4; + } + + .lg\:border-green-400 { + border-color: #68d391; + } + + .lg\:border-green-500 { + border-color: #48bb78; + } + + .lg\:border-green-600 { + border-color: #38a169; + } + + .lg\:border-green-700 { + border-color: #2f855a; + } + + .lg\:border-green-800 { + border-color: #276749; + } + + .lg\:border-green-900 { + border-color: #22543d; + } + + .lg\:border-teal-100 { + border-color: #e6fffa; + } + + .lg\:border-teal-200 { + border-color: #b2f5ea; + } + + .lg\:border-teal-300 { + border-color: #81e6d9; + } + + .lg\:border-teal-400 { + border-color: #4fd1c5; + } + + .lg\:border-teal-500 { + border-color: #38b2ac; + } + + .lg\:border-teal-600 { + border-color: #319795; + } + + .lg\:border-teal-700 { + border-color: #2c7a7b; + } + + .lg\:border-teal-800 { + border-color: #285e61; + } + + .lg\:border-teal-900 { + border-color: #234e52; + } + + .lg\:border-blue-100 { + border-color: #ebf8ff; + } + + .lg\:border-blue-200 { + border-color: #bee3f8; + } + + .lg\:border-blue-300 { + border-color: #90cdf4; + } + + .lg\:border-blue-400 { + border-color: #63b3ed; + } + + .lg\:border-blue-500 { + border-color: #4299e1; + } + + .lg\:border-blue-600 { + border-color: #3182ce; + } + + .lg\:border-blue-700 { + border-color: #2b6cb0; + } + + .lg\:border-blue-800 { + border-color: #2c5282; + } + + .lg\:border-blue-900 { + border-color: #2a4365; + } + + .lg\:border-indigo-100 { + border-color: #ebf4ff; + } + + .lg\:border-indigo-200 { + border-color: #c3dafe; + } + + .lg\:border-indigo-300 { + border-color: #a3bffa; + } + + .lg\:border-indigo-400 { + border-color: #7f9cf5; + } + + .lg\:border-indigo-500 { + border-color: #667eea; + } + + .lg\:border-indigo-600 { + border-color: #5a67d8; + } + + .lg\:border-indigo-700 { + border-color: #4c51bf; + } + + .lg\:border-indigo-800 { + border-color: #434190; + } + + .lg\:border-indigo-900 { + border-color: #3c366b; + } + + .lg\:border-purple-100 { + border-color: #faf5ff; + } + + .lg\:border-purple-200 { + border-color: #e9d8fd; + } + + .lg\:border-purple-300 { + border-color: #d6bcfa; + } + + .lg\:border-purple-400 { + border-color: #b794f4; + } + + .lg\:border-purple-500 { + border-color: #9f7aea; + } + + .lg\:border-purple-600 { + border-color: #805ad5; + } + + .lg\:border-purple-700 { + border-color: #6b46c1; + } + + .lg\:border-purple-800 { + border-color: #553c9a; + } + + .lg\:border-purple-900 { + border-color: #44337a; + } + + .lg\:border-pink-100 { + border-color: #fff5f7; + } + + .lg\:border-pink-200 { + border-color: #fed7e2; + } + + .lg\:border-pink-300 { + border-color: #fbb6ce; + } + + .lg\:border-pink-400 { + border-color: #f687b3; + } + + .lg\:border-pink-500 { + border-color: #ed64a6; + } + + .lg\:border-pink-600 { + border-color: #d53f8c; + } + + .lg\:border-pink-700 { + border-color: #b83280; + } + + .lg\:border-pink-800 { + border-color: #97266d; + } + + .lg\:border-pink-900 { + border-color: #702459; + } + + .lg\:hover\:border-transparent:hover { + border-color: transparent; + } + + .lg\:hover\:border-black:hover { + border-color: #000; + } + + .lg\:hover\:border-white:hover { + border-color: #fff; + } + + .lg\:hover\:border-gray-100:hover { + border-color: #f7fafc; + } + + .lg\:hover\:border-gray-200:hover { + border-color: #edf2f7; + } + + .lg\:hover\:border-gray-300:hover { + border-color: #e2e8f0; + } + + .lg\:hover\:border-gray-400:hover { + border-color: #cbd5e0; + } + + .lg\:hover\:border-gray-500:hover { + border-color: #a0aec0; + } + + .lg\:hover\:border-gray-600:hover { + border-color: #718096; + } + + .lg\:hover\:border-gray-700:hover { + border-color: #4a5568; + } + + .lg\:hover\:border-gray-800:hover { + border-color: #2d3748; + } + + .lg\:hover\:border-gray-900:hover { + border-color: #1a202c; + } + + .lg\:hover\:border-red-100:hover { + border-color: #fff5f5; + } + + .lg\:hover\:border-red-200:hover { + border-color: #fed7d7; + } + + .lg\:hover\:border-red-300:hover { + border-color: #feb2b2; + } + + .lg\:hover\:border-red-400:hover { + border-color: #fc8181; + } + + .lg\:hover\:border-red-500:hover { + border-color: #f56565; + } + + .lg\:hover\:border-red-600:hover { + border-color: #e53e3e; + } + + .lg\:hover\:border-red-700:hover { + border-color: #c53030; + } + + .lg\:hover\:border-red-800:hover { + border-color: #9b2c2c; + } + + .lg\:hover\:border-red-900:hover { + border-color: #742a2a; + } + + .lg\:hover\:border-orange-100:hover { + border-color: #fffaf0; + } + + .lg\:hover\:border-orange-200:hover { + border-color: #feebc8; + } + + .lg\:hover\:border-orange-300:hover { + border-color: #fbd38d; + } + + .lg\:hover\:border-orange-400:hover { + border-color: #f6ad55; + } + + .lg\:hover\:border-orange-500:hover { + border-color: #ed8936; + } + + .lg\:hover\:border-orange-600:hover { + border-color: #dd6b20; + } + + .lg\:hover\:border-orange-700:hover { + border-color: #c05621; + } + + .lg\:hover\:border-orange-800:hover { + border-color: #9c4221; + } + + .lg\:hover\:border-orange-900:hover { + border-color: #7b341e; + } + + .lg\:hover\:border-yellow-100:hover { + border-color: #fffff0; + } + + .lg\:hover\:border-yellow-200:hover { + border-color: #fefcbf; + } + + .lg\:hover\:border-yellow-300:hover { + border-color: #faf089; + } + + .lg\:hover\:border-yellow-400:hover { + border-color: #f6e05e; + } + + .lg\:hover\:border-yellow-500:hover { + border-color: #ecc94b; + } + + .lg\:hover\:border-yellow-600:hover { + border-color: #d69e2e; + } + + .lg\:hover\:border-yellow-700:hover { + border-color: #b7791f; + } + + .lg\:hover\:border-yellow-800:hover { + border-color: #975a16; + } + + .lg\:hover\:border-yellow-900:hover { + border-color: #744210; + } + + .lg\:hover\:border-green-100:hover { + border-color: #f0fff4; + } + + .lg\:hover\:border-green-200:hover { + border-color: #c6f6d5; + } + + .lg\:hover\:border-green-300:hover { + border-color: #9ae6b4; + } + + .lg\:hover\:border-green-400:hover { + border-color: #68d391; + } + + .lg\:hover\:border-green-500:hover { + border-color: #48bb78; + } + + .lg\:hover\:border-green-600:hover { + border-color: #38a169; + } + + .lg\:hover\:border-green-700:hover { + border-color: #2f855a; + } + + .lg\:hover\:border-green-800:hover { + border-color: #276749; + } + + .lg\:hover\:border-green-900:hover { + border-color: #22543d; + } + + .lg\:hover\:border-teal-100:hover { + border-color: #e6fffa; + } + + .lg\:hover\:border-teal-200:hover { + border-color: #b2f5ea; + } + + .lg\:hover\:border-teal-300:hover { + border-color: #81e6d9; + } + + .lg\:hover\:border-teal-400:hover { + border-color: #4fd1c5; + } + + .lg\:hover\:border-teal-500:hover { + border-color: #38b2ac; + } + + .lg\:hover\:border-teal-600:hover { + border-color: #319795; + } + + .lg\:hover\:border-teal-700:hover { + border-color: #2c7a7b; + } + + .lg\:hover\:border-teal-800:hover { + border-color: #285e61; + } + + .lg\:hover\:border-teal-900:hover { + border-color: #234e52; + } + + .lg\:hover\:border-blue-100:hover { + border-color: #ebf8ff; + } + + .lg\:hover\:border-blue-200:hover { + border-color: #bee3f8; + } + + .lg\:hover\:border-blue-300:hover { + border-color: #90cdf4; + } + + .lg\:hover\:border-blue-400:hover { + border-color: #63b3ed; + } + + .lg\:hover\:border-blue-500:hover { + border-color: #4299e1; + } + + .lg\:hover\:border-blue-600:hover { + border-color: #3182ce; + } + + .lg\:hover\:border-blue-700:hover { + border-color: #2b6cb0; + } + + .lg\:hover\:border-blue-800:hover { + border-color: #2c5282; + } + + .lg\:hover\:border-blue-900:hover { + border-color: #2a4365; + } + + .lg\:hover\:border-indigo-100:hover { + border-color: #ebf4ff; + } + + .lg\:hover\:border-indigo-200:hover { + border-color: #c3dafe; + } + + .lg\:hover\:border-indigo-300:hover { + border-color: #a3bffa; + } + + .lg\:hover\:border-indigo-400:hover { + border-color: #7f9cf5; + } + + .lg\:hover\:border-indigo-500:hover { + border-color: #667eea; + } + + .lg\:hover\:border-indigo-600:hover { + border-color: #5a67d8; + } + + .lg\:hover\:border-indigo-700:hover { + border-color: #4c51bf; + } + + .lg\:hover\:border-indigo-800:hover { + border-color: #434190; + } + + .lg\:hover\:border-indigo-900:hover { + border-color: #3c366b; + } + + .lg\:hover\:border-purple-100:hover { + border-color: #faf5ff; + } + + .lg\:hover\:border-purple-200:hover { + border-color: #e9d8fd; + } + + .lg\:hover\:border-purple-300:hover { + border-color: #d6bcfa; + } + + .lg\:hover\:border-purple-400:hover { + border-color: #b794f4; + } + + .lg\:hover\:border-purple-500:hover { + border-color: #9f7aea; + } + + .lg\:hover\:border-purple-600:hover { + border-color: #805ad5; + } + + .lg\:hover\:border-purple-700:hover { + border-color: #6b46c1; + } + + .lg\:hover\:border-purple-800:hover { + border-color: #553c9a; + } + + .lg\:hover\:border-purple-900:hover { + border-color: #44337a; + } + + .lg\:hover\:border-pink-100:hover { + border-color: #fff5f7; + } + + .lg\:hover\:border-pink-200:hover { + border-color: #fed7e2; + } + + .lg\:hover\:border-pink-300:hover { + border-color: #fbb6ce; + } + + .lg\:hover\:border-pink-400:hover { + border-color: #f687b3; + } + + .lg\:hover\:border-pink-500:hover { + border-color: #ed64a6; + } + + .lg\:hover\:border-pink-600:hover { + border-color: #d53f8c; + } + + .lg\:hover\:border-pink-700:hover { + border-color: #b83280; + } + + .lg\:hover\:border-pink-800:hover { + border-color: #97266d; + } + + .lg\:hover\:border-pink-900:hover { + border-color: #702459; + } + + .lg\:focus\:border-transparent:focus { + border-color: transparent; + } + + .lg\:focus\:border-black:focus { + border-color: #000; + } + + .lg\:focus\:border-white:focus { + border-color: #fff; + } + + .lg\:focus\:border-gray-100:focus { + border-color: #f7fafc; + } + + .lg\:focus\:border-gray-200:focus { + border-color: #edf2f7; + } + + .lg\:focus\:border-gray-300:focus { + border-color: #e2e8f0; + } + + .lg\:focus\:border-gray-400:focus { + border-color: #cbd5e0; + } + + .lg\:focus\:border-gray-500:focus { + border-color: #a0aec0; + } + + .lg\:focus\:border-gray-600:focus { + border-color: #718096; + } + + .lg\:focus\:border-gray-700:focus { + border-color: #4a5568; + } + + .lg\:focus\:border-gray-800:focus { + border-color: #2d3748; + } + + .lg\:focus\:border-gray-900:focus { + border-color: #1a202c; + } + + .lg\:focus\:border-red-100:focus { + border-color: #fff5f5; + } + + .lg\:focus\:border-red-200:focus { + border-color: #fed7d7; + } + + .lg\:focus\:border-red-300:focus { + border-color: #feb2b2; + } + + .lg\:focus\:border-red-400:focus { + border-color: #fc8181; + } + + .lg\:focus\:border-red-500:focus { + border-color: #f56565; + } + + .lg\:focus\:border-red-600:focus { + border-color: #e53e3e; + } + + .lg\:focus\:border-red-700:focus { + border-color: #c53030; + } + + .lg\:focus\:border-red-800:focus { + border-color: #9b2c2c; + } + + .lg\:focus\:border-red-900:focus { + border-color: #742a2a; + } + + .lg\:focus\:border-orange-100:focus { + border-color: #fffaf0; + } + + .lg\:focus\:border-orange-200:focus { + border-color: #feebc8; + } + + .lg\:focus\:border-orange-300:focus { + border-color: #fbd38d; + } + + .lg\:focus\:border-orange-400:focus { + border-color: #f6ad55; + } + + .lg\:focus\:border-orange-500:focus { + border-color: #ed8936; + } + + .lg\:focus\:border-orange-600:focus { + border-color: #dd6b20; + } + + .lg\:focus\:border-orange-700:focus { + border-color: #c05621; + } + + .lg\:focus\:border-orange-800:focus { + border-color: #9c4221; + } + + .lg\:focus\:border-orange-900:focus { + border-color: #7b341e; + } + + .lg\:focus\:border-yellow-100:focus { + border-color: #fffff0; + } + + .lg\:focus\:border-yellow-200:focus { + border-color: #fefcbf; + } + + .lg\:focus\:border-yellow-300:focus { + border-color: #faf089; + } + + .lg\:focus\:border-yellow-400:focus { + border-color: #f6e05e; + } + + .lg\:focus\:border-yellow-500:focus { + border-color: #ecc94b; + } + + .lg\:focus\:border-yellow-600:focus { + border-color: #d69e2e; + } + + .lg\:focus\:border-yellow-700:focus { + border-color: #b7791f; + } + + .lg\:focus\:border-yellow-800:focus { + border-color: #975a16; + } + + .lg\:focus\:border-yellow-900:focus { + border-color: #744210; + } + + .lg\:focus\:border-green-100:focus { + border-color: #f0fff4; + } + + .lg\:focus\:border-green-200:focus { + border-color: #c6f6d5; + } + + .lg\:focus\:border-green-300:focus { + border-color: #9ae6b4; + } + + .lg\:focus\:border-green-400:focus { + border-color: #68d391; + } + + .lg\:focus\:border-green-500:focus { + border-color: #48bb78; + } + + .lg\:focus\:border-green-600:focus { + border-color: #38a169; + } + + .lg\:focus\:border-green-700:focus { + border-color: #2f855a; + } + + .lg\:focus\:border-green-800:focus { + border-color: #276749; + } + + .lg\:focus\:border-green-900:focus { + border-color: #22543d; + } + + .lg\:focus\:border-teal-100:focus { + border-color: #e6fffa; + } + + .lg\:focus\:border-teal-200:focus { + border-color: #b2f5ea; + } + + .lg\:focus\:border-teal-300:focus { + border-color: #81e6d9; + } + + .lg\:focus\:border-teal-400:focus { + border-color: #4fd1c5; + } + + .lg\:focus\:border-teal-500:focus { + border-color: #38b2ac; + } + + .lg\:focus\:border-teal-600:focus { + border-color: #319795; + } + + .lg\:focus\:border-teal-700:focus { + border-color: #2c7a7b; + } + + .lg\:focus\:border-teal-800:focus { + border-color: #285e61; + } + + .lg\:focus\:border-teal-900:focus { + border-color: #234e52; + } + + .lg\:focus\:border-blue-100:focus { + border-color: #ebf8ff; + } + + .lg\:focus\:border-blue-200:focus { + border-color: #bee3f8; + } + + .lg\:focus\:border-blue-300:focus { + border-color: #90cdf4; + } + + .lg\:focus\:border-blue-400:focus { + border-color: #63b3ed; + } + + .lg\:focus\:border-blue-500:focus { + border-color: #4299e1; + } + + .lg\:focus\:border-blue-600:focus { + border-color: #3182ce; + } + + .lg\:focus\:border-blue-700:focus { + border-color: #2b6cb0; + } + + .lg\:focus\:border-blue-800:focus { + border-color: #2c5282; + } + + .lg\:focus\:border-blue-900:focus { + border-color: #2a4365; + } + + .lg\:focus\:border-indigo-100:focus { + border-color: #ebf4ff; + } + + .lg\:focus\:border-indigo-200:focus { + border-color: #c3dafe; + } + + .lg\:focus\:border-indigo-300:focus { + border-color: #a3bffa; + } + + .lg\:focus\:border-indigo-400:focus { + border-color: #7f9cf5; + } + + .lg\:focus\:border-indigo-500:focus { + border-color: #667eea; + } + + .lg\:focus\:border-indigo-600:focus { + border-color: #5a67d8; + } + + .lg\:focus\:border-indigo-700:focus { + border-color: #4c51bf; + } + + .lg\:focus\:border-indigo-800:focus { + border-color: #434190; + } + + .lg\:focus\:border-indigo-900:focus { + border-color: #3c366b; + } + + .lg\:focus\:border-purple-100:focus { + border-color: #faf5ff; + } + + .lg\:focus\:border-purple-200:focus { + border-color: #e9d8fd; + } + + .lg\:focus\:border-purple-300:focus { + border-color: #d6bcfa; + } + + .lg\:focus\:border-purple-400:focus { + border-color: #b794f4; + } + + .lg\:focus\:border-purple-500:focus { + border-color: #9f7aea; + } + + .lg\:focus\:border-purple-600:focus { + border-color: #805ad5; + } + + .lg\:focus\:border-purple-700:focus { + border-color: #6b46c1; + } + + .lg\:focus\:border-purple-800:focus { + border-color: #553c9a; + } + + .lg\:focus\:border-purple-900:focus { + border-color: #44337a; + } + + .lg\:focus\:border-pink-100:focus { + border-color: #fff5f7; + } + + .lg\:focus\:border-pink-200:focus { + border-color: #fed7e2; + } + + .lg\:focus\:border-pink-300:focus { + border-color: #fbb6ce; + } + + .lg\:focus\:border-pink-400:focus { + border-color: #f687b3; + } + + .lg\:focus\:border-pink-500:focus { + border-color: #ed64a6; + } + + .lg\:focus\:border-pink-600:focus { + border-color: #d53f8c; + } + + .lg\:focus\:border-pink-700:focus { + border-color: #b83280; + } + + .lg\:focus\:border-pink-800:focus { + border-color: #97266d; + } + + .lg\:focus\:border-pink-900:focus { + border-color: #702459; + } + + .lg\:rounded-none { + border-radius: 0; + } + + .lg\:rounded-sm { + border-radius: 0.125rem; + } + + .lg\:rounded { + border-radius: 0.25rem; + } + + .lg\:rounded-lg { + border-radius: 0.5rem; + } + + .lg\:rounded-full { + border-radius: 9999px; + } + + .lg\:rounded-t-none { + border-top-left-radius: 0; + border-top-right-radius: 0; + } + + .lg\:rounded-r-none { + border-top-right-radius: 0; + border-bottom-right-radius: 0; + } + + .lg\:rounded-b-none { + border-bottom-right-radius: 0; + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .lg\:rounded-l-none { + border-top-left-radius: 0; + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .lg\:rounded-t-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + border-top-right-radius: 0.125rem; + } + + .lg\:rounded-r-sm { + border-top-right-radius: 0.125rem; + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + } + + .lg\:rounded-b-sm { + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .lg\:rounded-l-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .lg\:rounded-t { + border-top-left-radius: 0.25rem; + border-top-right-radius: 0.25rem; + } + + .lg\:rounded-r { + border-top-right-radius: 0.25rem; + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + } + + .lg\:rounded-b { + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .lg\:rounded-l { + border-top-left-radius: 0.25rem; + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .lg\:rounded-t-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + border-top-right-radius: 0.5rem; + } + + .lg\:rounded-r-lg { + border-top-right-radius: 0.5rem; + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + } + + .lg\:rounded-b-lg { + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .lg\:rounded-l-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .lg\:rounded-t-full { + border-top-left-radius: 9999px; + border-top-right-radius: 9999px; + } + + .lg\:rounded-r-full { + border-top-right-radius: 9999px; + border-bottom-right-radius: 9999px; + } + + .lg\:rounded-b-full { + border-bottom-right-radius: 9999px; + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .lg\:rounded-l-full { + border-top-left-radius: 9999px; + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .lg\:rounded-tl-none { + border-top-left-radius: 0; + } + + .lg\:rounded-tr-none { + border-top-right-radius: 0; + } + + .lg\:rounded-br-none { + border-bottom-right-radius: 0; + } + + .lg\:rounded-bl-none { + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .lg\:rounded-tl-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + } + + .lg\:rounded-tr-sm { + border-top-right-radius: 0.125rem; + } + + .lg\:rounded-br-sm { + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + } + + .lg\:rounded-bl-sm { + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .lg\:rounded-tl { + border-top-left-radius: 0.25rem; + } + + .lg\:rounded-tr { + border-top-right-radius: 0.25rem; + } + + .lg\:rounded-br { + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + } + + .lg\:rounded-bl { + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .lg\:rounded-tl-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + } + + .lg\:rounded-tr-lg { + border-top-right-radius: 0.5rem; + } + + .lg\:rounded-br-lg { + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + } + + .lg\:rounded-bl-lg { + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .lg\:rounded-tl-full { + border-top-left-radius: 9999px; + } + + .lg\:rounded-tr-full { + border-top-right-radius: 9999px; + } + + .lg\:rounded-br-full { + border-bottom-right-radius: 9999px; + } + + .lg\:rounded-bl-full { + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .lg\:border-solid { + border-style: solid; + } + + .lg\:border-dashed { + border-style: dashed; + } + + .lg\:border-dotted { + border-style: dotted; + } + + .lg\:border-none { + border-style: none; + } + + .lg\:border-0 { + border-width: 0; + } + + .lg\:border-2 { + border-width: 2px; + } + + .lg\:border-4 { + border-width: 4px; + } + + .lg\:border-8 { + border-width: 8px; + } + + .lg\:border { + border-width: 1px; + } + + .lg\:border-t-0 { + border-top-width: 0; + } + + .lg\:border-r-0 { + border-right-width: 0; + } + + .lg\:border-b-0 { + border-bottom-width: 0; + } + + .lg\:border-l-0 { + border-left-width: 0; + } + + .lg\:border-t-2 { + border-top-width: 2px; + } + + .lg\:border-r-2 { + border-right-width: 2px; + } + + .lg\:border-b-2 { + border-bottom-width: 2px; + } + + .lg\:border-l-2 { + border-left-width: 2px; + } + + .lg\:border-t-4 { + border-top-width: 4px; + } + + .lg\:border-r-4 { + border-right-width: 4px; + } + + .lg\:border-b-4 { + border-bottom-width: 4px; + } + + .lg\:border-l-4 { + border-left-width: 4px; + } + + .lg\:border-t-8 { + border-top-width: 8px; + } + + .lg\:border-r-8 { + border-right-width: 8px; + } + + .lg\:border-b-8 { + border-bottom-width: 8px; + } + + .lg\:border-l-8 { + border-left-width: 8px; + } + + .lg\:border-t { + border-top-width: 1px; + } + + .lg\:border-r { + border-right-width: 1px; + } + + .lg\:border-b { + border-bottom-width: 1px; + } + + .lg\:border-l { + border-left-width: 1px; + } + + .lg\:cursor-auto { + cursor: auto; + } + + .lg\:cursor-default { + cursor: default; + } + + .lg\:cursor-pointer { + cursor: pointer; + } + + .lg\:cursor-wait { + cursor: wait; + } + + .lg\:cursor-text { + cursor: text; + } + + .lg\:cursor-move { + cursor: move; + } + + .lg\:cursor-not-allowed { + cursor: not-allowed; + } + + .lg\:block { + display: block; + } + + .lg\:inline-block { + display: inline-block; + } + + .lg\:inline { + display: inline; + } + + .lg\:flex { + display: flex; + } + + .lg\:inline-flex { + display: inline-flex; + } + + .lg\:table { + display: table; + } + + .lg\:table-row { + display: table-row; + } + + .lg\:table-cell { + display: table-cell; + } + + .lg\:hidden { + display: none; + } + + .lg\:flex-row { + flex-direction: row; + } + + .lg\:flex-row-reverse { + flex-direction: row-reverse; + } + + .lg\:flex-col { + flex-direction: column; + } + + .lg\:flex-col-reverse { + flex-direction: column-reverse; + } + + .lg\:flex-wrap { + flex-wrap: wrap; + } + + .lg\:flex-wrap-reverse { + flex-wrap: wrap-reverse; + } + + .lg\:flex-no-wrap { + flex-wrap: nowrap; + } + + .lg\:items-start { + align-items: flex-start; + } + + .lg\:items-end { + align-items: flex-end; + } + + .lg\:items-center { + align-items: center; + } + + .lg\:items-baseline { + align-items: baseline; + } + + .lg\:items-stretch { + align-items: stretch; + } + + .lg\:self-auto { + align-self: auto; + } + + .lg\:self-start { + align-self: flex-start; + } + + .lg\:self-end { + align-self: flex-end; + } + + .lg\:self-center { + align-self: center; + } + + .lg\:self-stretch { + align-self: stretch; + } + + .lg\:justify-start { + justify-content: flex-start; + } + + .lg\:justify-end { + justify-content: flex-end; + } + + .lg\:justify-center { + justify-content: center; + } + + .lg\:justify-between { + justify-content: space-between; + } + + .lg\:justify-around { + justify-content: space-around; + } + + .lg\:content-center { + align-content: center; + } + + .lg\:content-start { + align-content: flex-start; + } + + .lg\:content-end { + align-content: flex-end; + } + + .lg\:content-between { + align-content: space-between; + } + + .lg\:content-around { + align-content: space-around; + } + + .lg\:flex-1 { + flex: 1 1 0%; + } + + .lg\:flex-auto { + flex: 1 1 auto; + } + + .lg\:flex-initial { + flex: 0 1 auto; + } + + .lg\:flex-none { + flex: none; + } + + .lg\:flex-grow-0 { + flex-grow: 0; + } + + .lg\:flex-grow { + flex-grow: 1; + } + + .lg\:flex-shrink-0 { + flex-shrink: 0; + } + + .lg\:flex-shrink { + flex-shrink: 1; + } + + .lg\:order-1 { + order: 1; + } + + .lg\:order-2 { + order: 2; + } + + .lg\:order-3 { + order: 3; + } + + .lg\:order-4 { + order: 4; + } + + .lg\:order-5 { + order: 5; + } + + .lg\:order-6 { + order: 6; + } + + .lg\:order-7 { + order: 7; + } + + .lg\:order-8 { + order: 8; + } + + .lg\:order-9 { + order: 9; + } + + .lg\:order-10 { + order: 10; + } + + .lg\:order-11 { + order: 11; + } + + .lg\:order-12 { + order: 12; + } + + .lg\:order-first { + order: -9999; + } + + .lg\:order-last { + order: 9999; + } + + .lg\:order-none { + order: 0; + } + + .lg\:float-right { + float: right; + } + + .lg\:float-left { + float: left; + } + + .lg\:float-none { + float: none; + } + + .lg\:clearfix:after { + content: ""; + display: table; + clear: both; + } + + .lg\:font-sans { + font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; + } + + .lg\:font-serif { + font-family: Georgia, Cambria, "Times New Roman", Times, serif; + } + + .lg\:font-mono { + font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace; + } + + .lg\:font-hairline { + font-weight: 100; + } + + .lg\:font-thin { + font-weight: 200; + } + + .lg\:font-light { + font-weight: 300; + } + + .lg\:font-normal { + font-weight: 400; + } + + .lg\:font-medium { + font-weight: 500; + } + + .lg\:font-semibold { + font-weight: 600; + } + + .lg\:font-bold { + font-weight: 700; + } + + .lg\:font-extrabold { + font-weight: 800; + } + + .lg\:font-black { + font-weight: 900; + } + + .lg\:hover\:font-hairline:hover { + font-weight: 100; + } + + .lg\:hover\:font-thin:hover { + font-weight: 200; + } + + .lg\:hover\:font-light:hover { + font-weight: 300; + } + + .lg\:hover\:font-normal:hover { + font-weight: 400; + } + + .lg\:hover\:font-medium:hover { + font-weight: 500; + } + + .lg\:hover\:font-semibold:hover { + font-weight: 600; + } + + .lg\:hover\:font-bold:hover { + font-weight: 700; + } + + .lg\:hover\:font-extrabold:hover { + font-weight: 800; + } + + .lg\:hover\:font-black:hover { + font-weight: 900; + } + + .lg\:focus\:font-hairline:focus { + font-weight: 100; + } + + .lg\:focus\:font-thin:focus { + font-weight: 200; + } + + .lg\:focus\:font-light:focus { + font-weight: 300; + } + + .lg\:focus\:font-normal:focus { + font-weight: 400; + } + + .lg\:focus\:font-medium:focus { + font-weight: 500; + } + + .lg\:focus\:font-semibold:focus { + font-weight: 600; + } + + .lg\:focus\:font-bold:focus { + font-weight: 700; + } + + .lg\:focus\:font-extrabold:focus { + font-weight: 800; + } + + .lg\:focus\:font-black:focus { + font-weight: 900; + } + + .lg\:h-0 { + height: 0; + } + + .lg\:h-1 { + height: 0.25rem; + } + + .lg\:h-2 { + height: 0.5rem; + } + + .lg\:h-3 { + height: 0.75rem; + } + + .lg\:h-4 { + height: 1rem; + } + + .lg\:h-5 { + height: 1.25rem; + } + + .lg\:h-6 { + height: 1.5rem; + } + + .lg\:h-8 { + height: 2rem; + } + + .lg\:h-10 { + height: 2.5rem; + } + + .lg\:h-12 { + height: 3rem; + } + + .lg\:h-16 { + height: 4rem; + } + + .lg\:h-20 { + height: 5rem; + } + + .lg\:h-24 { + height: 6rem; + } + + .lg\:h-32 { + height: 8rem; + } + + .lg\:h-40 { + height: 10rem; + } + + .lg\:h-48 { + height: 12rem; + } + + .lg\:h-56 { + height: 14rem; + } + + .lg\:h-64 { + height: 16rem; + } + + .lg\:h-auto { + height: auto; + } + + .lg\:h-px { + height: 1px; + } + + .lg\:h-full { + height: 100%; + } + + .lg\:h-screen { + height: 100vh; + } + + .lg\:leading-none { + line-height: 1; + } + + .lg\:leading-tight { + line-height: 1.25; + } + + .lg\:leading-snug { + line-height: 1.375; + } + + .lg\:leading-normal { + line-height: 1.5; + } + + .lg\:leading-relaxed { + line-height: 1.625; + } + + .lg\:leading-loose { + line-height: 2; + } + + .lg\:list-inside { + list-style-position: inside; + } + + .lg\:list-outside { + list-style-position: outside; + } + + .lg\:list-none { + list-style-type: none; + } + + .lg\:list-disc { + list-style-type: disc; + } + + .lg\:list-decimal { + list-style-type: decimal; + } + + .lg\:m-0 { + margin: 0; + } + + .lg\:m-1 { + margin: 0.25rem; + } + + .lg\:m-2 { + margin: 0.5rem; + } + + .lg\:m-3 { + margin: 0.75rem; + } + + .lg\:m-4 { + margin: 1rem; + } + + .lg\:m-5 { + margin: 1.25rem; + } + + .lg\:m-6 { + margin: 1.5rem; + } + + .lg\:m-8 { + margin: 2rem; + } + + .lg\:m-10 { + margin: 2.5rem; + } + + .lg\:m-12 { + margin: 3rem; + } + + .lg\:m-16 { + margin: 4rem; + } + + .lg\:m-20 { + margin: 5rem; + } + + .lg\:m-24 { + margin: 6rem; + } + + .lg\:m-32 { + margin: 8rem; + } + + .lg\:m-40 { + margin: 10rem; + } + + .lg\:m-48 { + margin: 12rem; + } + + .lg\:m-56 { + margin: 14rem; + } + + .lg\:m-64 { + margin: 16rem; + } + + .lg\:m-auto { + margin: auto; + } + + .lg\:m-px { + margin: 1px; + } + + .lg\:-m-1 { + margin: -0.25rem; + } + + .lg\:-m-2 { + margin: -0.5rem; + } + + .lg\:-m-3 { + margin: -0.75rem; + } + + .lg\:-m-4 { + margin: -1rem; + } + + .lg\:-m-5 { + margin: -1.25rem; + } + + .lg\:-m-6 { + margin: -1.5rem; + } + + .lg\:-m-8 { + margin: -2rem; + } + + .lg\:-m-10 { + margin: -2.5rem; + } + + .lg\:-m-12 { + margin: -3rem; + } + + .lg\:-m-16 { + margin: -4rem; + } + + .lg\:-m-20 { + margin: -5rem; + } + + .lg\:-m-24 { + margin: -6rem; + } + + .lg\:-m-32 { + margin: -8rem; + } + + .lg\:-m-40 { + margin: -10rem; + } + + .lg\:-m-48 { + margin: -12rem; + } + + .lg\:-m-56 { + margin: -14rem; + } + + .lg\:-m-64 { + margin: -16rem; + } + + .lg\:-m-px { + margin: -1px; + } + + .lg\:my-0 { + margin-top: 0; + margin-bottom: 0; + } + + .lg\:mx-0 { + margin-left: 0; + margin-right: 0; + } + + .lg\:my-1 { + margin-top: 0.25rem; + margin-bottom: 0.25rem; + } + + .lg\:mx-1 { + margin-left: 0.25rem; + margin-right: 0.25rem; + } + + .lg\:my-2 { + margin-top: 0.5rem; + margin-bottom: 0.5rem; + } + + .lg\:mx-2 { + margin-left: 0.5rem; + margin-right: 0.5rem; + } + + .lg\:my-3 { + margin-top: 0.75rem; + margin-bottom: 0.75rem; + } + + .lg\:mx-3 { + margin-left: 0.75rem; + margin-right: 0.75rem; + } + + .lg\:my-4 { + margin-top: 1rem; + margin-bottom: 1rem; + } + + .lg\:mx-4 { + margin-left: 1rem; + margin-right: 1rem; + } + + .lg\:my-5 { + margin-top: 1.25rem; + margin-bottom: 1.25rem; + } + + .lg\:mx-5 { + margin-left: 1.25rem; + margin-right: 1.25rem; + } + + .lg\:my-6 { + margin-top: 1.5rem; + margin-bottom: 1.5rem; + } + + .lg\:mx-6 { + margin-left: 1.5rem; + margin-right: 1.5rem; + } + + .lg\:my-8 { + margin-top: 2rem; + margin-bottom: 2rem; + } + + .lg\:mx-8 { + margin-left: 2rem; + margin-right: 2rem; + } + + .lg\:my-10 { + margin-top: 2.5rem; + margin-bottom: 2.5rem; + } + + .lg\:mx-10 { + margin-left: 2.5rem; + margin-right: 2.5rem; + } + + .lg\:my-12 { + margin-top: 3rem; + margin-bottom: 3rem; + } + + .lg\:mx-12 { + margin-left: 3rem; + margin-right: 3rem; + } + + .lg\:my-16 { + margin-top: 4rem; + margin-bottom: 4rem; + } + + .lg\:mx-16 { + margin-left: 4rem; + margin-right: 4rem; + } + + .lg\:my-20 { + margin-top: 5rem; + margin-bottom: 5rem; + } + + .lg\:mx-20 { + margin-left: 5rem; + margin-right: 5rem; + } + + .lg\:my-24 { + margin-top: 6rem; + margin-bottom: 6rem; + } + + .lg\:mx-24 { + margin-left: 6rem; + margin-right: 6rem; + } + + .lg\:my-32 { + margin-top: 8rem; + margin-bottom: 8rem; + } + + .lg\:mx-32 { + margin-left: 8rem; + margin-right: 8rem; + } + + .lg\:my-40 { + margin-top: 10rem; + margin-bottom: 10rem; + } + + .lg\:mx-40 { + margin-left: 10rem; + margin-right: 10rem; + } + + .lg\:my-48 { + margin-top: 12rem; + margin-bottom: 12rem; + } + + .lg\:mx-48 { + margin-left: 12rem; + margin-right: 12rem; + } + + .lg\:my-56 { + margin-top: 14rem; + margin-bottom: 14rem; + } + + .lg\:mx-56 { + margin-left: 14rem; + margin-right: 14rem; + } + + .lg\:my-64 { + margin-top: 16rem; + margin-bottom: 16rem; + } + + .lg\:mx-64 { + margin-left: 16rem; + margin-right: 16rem; + } + + .lg\:my-auto { + margin-top: auto; + margin-bottom: auto; + } + + .lg\:mx-auto { + margin-left: auto; + margin-right: auto; + } + + .lg\:my-px { + margin-top: 1px; + margin-bottom: 1px; + } + + .lg\:mx-px { + margin-left: 1px; + margin-right: 1px; + } + + .lg\:-my-1 { + margin-top: -0.25rem; + margin-bottom: -0.25rem; + } + + .lg\:-mx-1 { + margin-left: -0.25rem; + margin-right: -0.25rem; + } + + .lg\:-my-2 { + margin-top: -0.5rem; + margin-bottom: -0.5rem; + } + + .lg\:-mx-2 { + margin-left: -0.5rem; + margin-right: -0.5rem; + } + + .lg\:-my-3 { + margin-top: -0.75rem; + margin-bottom: -0.75rem; + } + + .lg\:-mx-3 { + margin-left: -0.75rem; + margin-right: -0.75rem; + } + + .lg\:-my-4 { + margin-top: -1rem; + margin-bottom: -1rem; + } + + .lg\:-mx-4 { + margin-left: -1rem; + margin-right: -1rem; + } + + .lg\:-my-5 { + margin-top: -1.25rem; + margin-bottom: -1.25rem; + } + + .lg\:-mx-5 { + margin-left: -1.25rem; + margin-right: -1.25rem; + } + + .lg\:-my-6 { + margin-top: -1.5rem; + margin-bottom: -1.5rem; + } + + .lg\:-mx-6 { + margin-left: -1.5rem; + margin-right: -1.5rem; + } + + .lg\:-my-8 { + margin-top: -2rem; + margin-bottom: -2rem; + } + + .lg\:-mx-8 { + margin-left: -2rem; + margin-right: -2rem; + } + + .lg\:-my-10 { + margin-top: -2.5rem; + margin-bottom: -2.5rem; + } + + .lg\:-mx-10 { + margin-left: -2.5rem; + margin-right: -2.5rem; + } + + .lg\:-my-12 { + margin-top: -3rem; + margin-bottom: -3rem; + } + + .lg\:-mx-12 { + margin-left: -3rem; + margin-right: -3rem; + } + + .lg\:-my-16 { + margin-top: -4rem; + margin-bottom: -4rem; + } + + .lg\:-mx-16 { + margin-left: -4rem; + margin-right: -4rem; + } + + .lg\:-my-20 { + margin-top: -5rem; + margin-bottom: -5rem; + } + + .lg\:-mx-20 { + margin-left: -5rem; + margin-right: -5rem; + } + + .lg\:-my-24 { + margin-top: -6rem; + margin-bottom: -6rem; + } + + .lg\:-mx-24 { + margin-left: -6rem; + margin-right: -6rem; + } + + .lg\:-my-32 { + margin-top: -8rem; + margin-bottom: -8rem; + } + + .lg\:-mx-32 { + margin-left: -8rem; + margin-right: -8rem; + } + + .lg\:-my-40 { + margin-top: -10rem; + margin-bottom: -10rem; + } + + .lg\:-mx-40 { + margin-left: -10rem; + margin-right: -10rem; + } + + .lg\:-my-48 { + margin-top: -12rem; + margin-bottom: -12rem; + } + + .lg\:-mx-48 { + margin-left: -12rem; + margin-right: -12rem; + } + + .lg\:-my-56 { + margin-top: -14rem; + margin-bottom: -14rem; + } + + .lg\:-mx-56 { + margin-left: -14rem; + margin-right: -14rem; + } + + .lg\:-my-64 { + margin-top: -16rem; + margin-bottom: -16rem; + } + + .lg\:-mx-64 { + margin-left: -16rem; + margin-right: -16rem; + } + + .lg\:-my-px { + margin-top: -1px; + margin-bottom: -1px; + } + + .lg\:-mx-px { + margin-left: -1px; + margin-right: -1px; + } + + .lg\:mt-0 { + margin-top: 0; + } + + .lg\:mr-0 { + margin-right: 0; + } + + .lg\:mb-0 { + margin-bottom: 0; + } + + .lg\:ml-0 { + margin-left: 0; + } + + .lg\:mt-1 { + margin-top: 0.25rem; + } + + .lg\:mr-1 { + margin-right: 0.25rem; + } + + .lg\:mb-1 { + margin-bottom: 0.25rem; + } + + .lg\:ml-1 { + margin-left: 0.25rem; + } + + .lg\:mt-2 { + margin-top: 0.5rem; + } + + .lg\:mr-2 { + margin-right: 0.5rem; + } + + .lg\:mb-2 { + margin-bottom: 0.5rem; + } + + .lg\:ml-2 { + margin-left: 0.5rem; + } + + .lg\:mt-3 { + margin-top: 0.75rem; + } + + .lg\:mr-3 { + margin-right: 0.75rem; + } + + .lg\:mb-3 { + margin-bottom: 0.75rem; + } + + .lg\:ml-3 { + margin-left: 0.75rem; + } + + .lg\:mt-4 { + margin-top: 1rem; + } + + .lg\:mr-4 { + margin-right: 1rem; + } + + .lg\:mb-4 { + margin-bottom: 1rem; + } + + .lg\:ml-4 { + margin-left: 1rem; + } + + .lg\:mt-5 { + margin-top: 1.25rem; + } + + .lg\:mr-5 { + margin-right: 1.25rem; + } + + .lg\:mb-5 { + margin-bottom: 1.25rem; + } + + .lg\:ml-5 { + margin-left: 1.25rem; + } + + .lg\:mt-6 { + margin-top: 1.5rem; + } + + .lg\:mr-6 { + margin-right: 1.5rem; + } + + .lg\:mb-6 { + margin-bottom: 1.5rem; + } + + .lg\:ml-6 { + margin-left: 1.5rem; + } + + .lg\:mt-8 { + margin-top: 2rem; + } + + .lg\:mr-8 { + margin-right: 2rem; + } + + .lg\:mb-8 { + margin-bottom: 2rem; + } + + .lg\:ml-8 { + margin-left: 2rem; + } + + .lg\:mt-10 { + margin-top: 2.5rem; + } + + .lg\:mr-10 { + margin-right: 2.5rem; + } + + .lg\:mb-10 { + margin-bottom: 2.5rem; + } + + .lg\:ml-10 { + margin-left: 2.5rem; + } + + .lg\:mt-12 { + margin-top: 3rem; + } + + .lg\:mr-12 { + margin-right: 3rem; + } + + .lg\:mb-12 { + margin-bottom: 3rem; + } + + .lg\:ml-12 { + margin-left: 3rem; + } + + .lg\:mt-16 { + margin-top: 4rem; + } + + .lg\:mr-16 { + margin-right: 4rem; + } + + .lg\:mb-16 { + margin-bottom: 4rem; + } + + .lg\:ml-16 { + margin-left: 4rem; + } + + .lg\:mt-20 { + margin-top: 5rem; + } + + .lg\:mr-20 { + margin-right: 5rem; + } + + .lg\:mb-20 { + margin-bottom: 5rem; + } + + .lg\:ml-20 { + margin-left: 5rem; + } + + .lg\:mt-24 { + margin-top: 6rem; + } + + .lg\:mr-24 { + margin-right: 6rem; + } + + .lg\:mb-24 { + margin-bottom: 6rem; + } + + .lg\:ml-24 { + margin-left: 6rem; + } + + .lg\:mt-32 { + margin-top: 8rem; + } + + .lg\:mr-32 { + margin-right: 8rem; + } + + .lg\:mb-32 { + margin-bottom: 8rem; + } + + .lg\:ml-32 { + margin-left: 8rem; + } + + .lg\:mt-40 { + margin-top: 10rem; + } + + .lg\:mr-40 { + margin-right: 10rem; + } + + .lg\:mb-40 { + margin-bottom: 10rem; + } + + .lg\:ml-40 { + margin-left: 10rem; + } + + .lg\:mt-48 { + margin-top: 12rem; + } + + .lg\:mr-48 { + margin-right: 12rem; + } + + .lg\:mb-48 { + margin-bottom: 12rem; + } + + .lg\:ml-48 { + margin-left: 12rem; + } + + .lg\:mt-56 { + margin-top: 14rem; + } + + .lg\:mr-56 { + margin-right: 14rem; + } + + .lg\:mb-56 { + margin-bottom: 14rem; + } + + .lg\:ml-56 { + margin-left: 14rem; + } + + .lg\:mt-64 { + margin-top: 16rem; + } + + .lg\:mr-64 { + margin-right: 16rem; + } + + .lg\:mb-64 { + margin-bottom: 16rem; + } + + .lg\:ml-64 { + margin-left: 16rem; + } + + .lg\:mt-auto { + margin-top: auto; + } + + .lg\:mr-auto { + margin-right: auto; + } + + .lg\:mb-auto { + margin-bottom: auto; + } + + .lg\:ml-auto { + margin-left: auto; + } + + .lg\:mt-px { + margin-top: 1px; + } + + .lg\:mr-px { + margin-right: 1px; + } + + .lg\:mb-px { + margin-bottom: 1px; + } + + .lg\:ml-px { + margin-left: 1px; + } + + .lg\:-mt-1 { + margin-top: -0.25rem; + } + + .lg\:-mr-1 { + margin-right: -0.25rem; + } + + .lg\:-mb-1 { + margin-bottom: -0.25rem; + } + + .lg\:-ml-1 { + margin-left: -0.25rem; + } + + .lg\:-mt-2 { + margin-top: -0.5rem; + } + + .lg\:-mr-2 { + margin-right: -0.5rem; + } + + .lg\:-mb-2 { + margin-bottom: -0.5rem; + } + + .lg\:-ml-2 { + margin-left: -0.5rem; + } + + .lg\:-mt-3 { + margin-top: -0.75rem; + } + + .lg\:-mr-3 { + margin-right: -0.75rem; + } + + .lg\:-mb-3 { + margin-bottom: -0.75rem; + } + + .lg\:-ml-3 { + margin-left: -0.75rem; + } + + .lg\:-mt-4 { + margin-top: -1rem; + } + + .lg\:-mr-4 { + margin-right: -1rem; + } + + .lg\:-mb-4 { + margin-bottom: -1rem; + } + + .lg\:-ml-4 { + margin-left: -1rem; + } + + .lg\:-mt-5 { + margin-top: -1.25rem; + } + + .lg\:-mr-5 { + margin-right: -1.25rem; + } + + .lg\:-mb-5 { + margin-bottom: -1.25rem; + } + + .lg\:-ml-5 { + margin-left: -1.25rem; + } + + .lg\:-mt-6 { + margin-top: -1.5rem; + } + + .lg\:-mr-6 { + margin-right: -1.5rem; + } + + .lg\:-mb-6 { + margin-bottom: -1.5rem; + } + + .lg\:-ml-6 { + margin-left: -1.5rem; + } + + .lg\:-mt-8 { + margin-top: -2rem; + } + + .lg\:-mr-8 { + margin-right: -2rem; + } + + .lg\:-mb-8 { + margin-bottom: -2rem; + } + + .lg\:-ml-8 { + margin-left: -2rem; + } + + .lg\:-mt-10 { + margin-top: -2.5rem; + } + + .lg\:-mr-10 { + margin-right: -2.5rem; + } + + .lg\:-mb-10 { + margin-bottom: -2.5rem; + } + + .lg\:-ml-10 { + margin-left: -2.5rem; + } + + .lg\:-mt-12 { + margin-top: -3rem; + } + + .lg\:-mr-12 { + margin-right: -3rem; + } + + .lg\:-mb-12 { + margin-bottom: -3rem; + } + + .lg\:-ml-12 { + margin-left: -3rem; + } + + .lg\:-mt-16 { + margin-top: -4rem; + } + + .lg\:-mr-16 { + margin-right: -4rem; + } + + .lg\:-mb-16 { + margin-bottom: -4rem; + } + + .lg\:-ml-16 { + margin-left: -4rem; + } + + .lg\:-mt-20 { + margin-top: -5rem; + } + + .lg\:-mr-20 { + margin-right: -5rem; + } + + .lg\:-mb-20 { + margin-bottom: -5rem; + } + + .lg\:-ml-20 { + margin-left: -5rem; + } + + .lg\:-mt-24 { + margin-top: -6rem; + } + + .lg\:-mr-24 { + margin-right: -6rem; + } + + .lg\:-mb-24 { + margin-bottom: -6rem; + } + + .lg\:-ml-24 { + margin-left: -6rem; + } + + .lg\:-mt-32 { + margin-top: -8rem; + } + + .lg\:-mr-32 { + margin-right: -8rem; + } + + .lg\:-mb-32 { + margin-bottom: -8rem; + } + + .lg\:-ml-32 { + margin-left: -8rem; + } + + .lg\:-mt-40 { + margin-top: -10rem; + } + + .lg\:-mr-40 { + margin-right: -10rem; + } + + .lg\:-mb-40 { + margin-bottom: -10rem; + } + + .lg\:-ml-40 { + margin-left: -10rem; + } + + .lg\:-mt-48 { + margin-top: -12rem; + } + + .lg\:-mr-48 { + margin-right: -12rem; + } + + .lg\:-mb-48 { + margin-bottom: -12rem; + } + + .lg\:-ml-48 { + margin-left: -12rem; + } + + .lg\:-mt-56 { + margin-top: -14rem; + } + + .lg\:-mr-56 { + margin-right: -14rem; + } + + .lg\:-mb-56 { + margin-bottom: -14rem; + } + + .lg\:-ml-56 { + margin-left: -14rem; + } + + .lg\:-mt-64 { + margin-top: -16rem; + } + + .lg\:-mr-64 { + margin-right: -16rem; + } + + .lg\:-mb-64 { + margin-bottom: -16rem; + } + + .lg\:-ml-64 { + margin-left: -16rem; + } + + .lg\:-mt-px { + margin-top: -1px; + } + + .lg\:-mr-px { + margin-right: -1px; + } + + .lg\:-mb-px { + margin-bottom: -1px; + } + + .lg\:-ml-px { + margin-left: -1px; + } + + .lg\:max-h-full { + max-height: 100%; + } + + .lg\:max-h-screen { + max-height: 100vh; + } + + .lg\:max-w-xs { + max-width: 20rem; + } + + .lg\:max-w-sm { + max-width: 24rem; + } + + .lg\:max-w-md { + max-width: 28rem; + } + + .lg\:max-w-lg { + max-width: 32rem; + } + + .lg\:max-w-xl { + max-width: 36rem; + } + + .lg\:max-w-2xl { + max-width: 42rem; + } + + .lg\:max-w-3xl { + max-width: 48rem; + } + + .lg\:max-w-4xl { + max-width: 56rem; + } + + .lg\:max-w-5xl { + max-width: 64rem; + } + + .lg\:max-w-6xl { + max-width: 72rem; + } + + .lg\:max-w-full { + max-width: 100%; + } + + .lg\:min-h-0 { + min-height: 0; + } + + .lg\:min-h-full { + min-height: 100%; + } + + .lg\:min-h-screen { + min-height: 100vh; + } + + .lg\:min-w-0 { + min-width: 0; + } + + .lg\:min-w-full { + min-width: 100%; + } + + .lg\:object-contain { + -o-object-fit: contain; + object-fit: contain; + } + + .lg\:object-cover { + -o-object-fit: cover; + object-fit: cover; + } + + .lg\:object-fill { + -o-object-fit: fill; + object-fit: fill; + } + + .lg\:object-none { + -o-object-fit: none; + object-fit: none; + } + + .lg\:object-scale-down { + -o-object-fit: scale-down; + object-fit: scale-down; + } + + .lg\:object-bottom { + -o-object-position: bottom; + object-position: bottom; + } + + .lg\:object-center { + -o-object-position: center; + object-position: center; + } + + .lg\:object-left { + -o-object-position: left; + object-position: left; + } + + .lg\:object-left-bottom { + -o-object-position: left bottom; + object-position: left bottom; + } + + .lg\:object-left-top { + -o-object-position: left top; + object-position: left top; + } + + .lg\:object-right { + -o-object-position: right; + object-position: right; + } + + .lg\:object-right-bottom { + -o-object-position: right bottom; + object-position: right bottom; + } + + .lg\:object-right-top { + -o-object-position: right top; + object-position: right top; + } + + .lg\:object-top { + -o-object-position: top; + object-position: top; + } + + .lg\:opacity-0 { + opacity: 0; + } + + .lg\:opacity-25 { + opacity: 0.25; + } + + .lg\:opacity-50 { + opacity: 0.5; + } + + .lg\:opacity-75 { + opacity: 0.75; + } + + .lg\:opacity-100 { + opacity: 1; + } + + .lg\:outline-none { + outline: 0; + } + + .lg\:focus\:outline-none:focus { + outline: 0; + } + + .lg\:overflow-auto { + overflow: auto; + } + + .lg\:overflow-hidden { + overflow: hidden; + } + + .lg\:overflow-visible { + overflow: visible; + } + + .lg\:overflow-scroll { + overflow: scroll; + } + + .lg\:overflow-x-auto { + overflow-x: auto; + } + + .lg\:overflow-y-auto { + overflow-y: auto; + } + + .lg\:overflow-x-hidden { + overflow-x: hidden; + } + + .lg\:overflow-y-hidden { + overflow-y: hidden; + } + + .lg\:overflow-x-visible { + overflow-x: visible; + } + + .lg\:overflow-y-visible { + overflow-y: visible; + } + + .lg\:overflow-x-scroll { + overflow-x: scroll; + } + + .lg\:overflow-y-scroll { + overflow-y: scroll; + } + + .lg\:scrolling-touch { + -webkit-overflow-scrolling: touch; + } + + .lg\:scrolling-auto { + -webkit-overflow-scrolling: auto; + } + + .lg\:p-0 { + padding: 0; + } + + .lg\:p-1 { + padding: 0.25rem; + } + + .lg\:p-2 { + padding: 0.5rem; + } + + .lg\:p-3 { + padding: 0.75rem; + } + + .lg\:p-4 { + padding: 1rem; + } + + .lg\:p-5 { + padding: 1.25rem; + } + + .lg\:p-6 { + padding: 1.5rem; + } + + .lg\:p-8 { + padding: 2rem; + } + + .lg\:p-10 { + padding: 2.5rem; + } + + .lg\:p-12 { + padding: 3rem; + } + + .lg\:p-16 { + padding: 4rem; + } + + .lg\:p-20 { + padding: 5rem; + } + + .lg\:p-24 { + padding: 6rem; + } + + .lg\:p-32 { + padding: 8rem; + } + + .lg\:p-40 { + padding: 10rem; + } + + .lg\:p-48 { + padding: 12rem; + } + + .lg\:p-56 { + padding: 14rem; + } + + .lg\:p-64 { + padding: 16rem; + } + + .lg\:p-px { + padding: 1px; + } + + .lg\:py-0 { + padding-top: 0; + padding-bottom: 0; + } + + .lg\:px-0 { + padding-left: 0; + padding-right: 0; + } + + .lg\:py-1 { + padding-top: 0.25rem; + padding-bottom: 0.25rem; + } + + .lg\:px-1 { + padding-left: 0.25rem; + padding-right: 0.25rem; + } + + .lg\:py-2 { + padding-top: 0.5rem; + padding-bottom: 0.5rem; + } + + .lg\:px-2 { + padding-left: 0.5rem; + padding-right: 0.5rem; + } + + .lg\:py-3 { + padding-top: 0.75rem; + padding-bottom: 0.75rem; + } + + .lg\:px-3 { + padding-left: 0.75rem; + padding-right: 0.75rem; + } + + .lg\:py-4 { + padding-top: 1rem; + padding-bottom: 1rem; + } + + .lg\:px-4 { + padding-left: 1rem; + padding-right: 1rem; + } + + .lg\:py-5 { + padding-top: 1.25rem; + padding-bottom: 1.25rem; + } + + .lg\:px-5 { + padding-left: 1.25rem; + padding-right: 1.25rem; + } + + .lg\:py-6 { + padding-top: 1.5rem; + padding-bottom: 1.5rem; + } + + .lg\:px-6 { + padding-left: 1.5rem; + padding-right: 1.5rem; + } + + .lg\:py-8 { + padding-top: 2rem; + padding-bottom: 2rem; + } + + .lg\:px-8 { + padding-left: 2rem; + padding-right: 2rem; + } + + .lg\:py-10 { + padding-top: 2.5rem; + padding-bottom: 2.5rem; + } + + .lg\:px-10 { + padding-left: 2.5rem; + padding-right: 2.5rem; + } + + .lg\:py-12 { + padding-top: 3rem; + padding-bottom: 3rem; + } + + .lg\:px-12 { + padding-left: 3rem; + padding-right: 3rem; + } + + .lg\:py-16 { + padding-top: 4rem; + padding-bottom: 4rem; + } + + .lg\:px-16 { + padding-left: 4rem; + padding-right: 4rem; + } + + .lg\:py-20 { + padding-top: 5rem; + padding-bottom: 5rem; + } + + .lg\:px-20 { + padding-left: 5rem; + padding-right: 5rem; + } + + .lg\:py-24 { + padding-top: 6rem; + padding-bottom: 6rem; + } + + .lg\:px-24 { + padding-left: 6rem; + padding-right: 6rem; + } + + .lg\:py-32 { + padding-top: 8rem; + padding-bottom: 8rem; + } + + .lg\:px-32 { + padding-left: 8rem; + padding-right: 8rem; + } + + .lg\:py-40 { + padding-top: 10rem; + padding-bottom: 10rem; + } + + .lg\:px-40 { + padding-left: 10rem; + padding-right: 10rem; + } + + .lg\:py-48 { + padding-top: 12rem; + padding-bottom: 12rem; + } + + .lg\:px-48 { + padding-left: 12rem; + padding-right: 12rem; + } + + .lg\:py-56 { + padding-top: 14rem; + padding-bottom: 14rem; + } + + .lg\:px-56 { + padding-left: 14rem; + padding-right: 14rem; + } + + .lg\:py-64 { + padding-top: 16rem; + padding-bottom: 16rem; + } + + .lg\:px-64 { + padding-left: 16rem; + padding-right: 16rem; + } + + .lg\:py-px { + padding-top: 1px; + padding-bottom: 1px; + } + + .lg\:px-px { + padding-left: 1px; + padding-right: 1px; + } + + .lg\:pt-0 { + padding-top: 0; + } + + .lg\:pr-0 { + padding-right: 0; + } + + .lg\:pb-0 { + padding-bottom: 0; + } + + .lg\:pl-0 { + padding-left: 0; + } + + .lg\:pt-1 { + padding-top: 0.25rem; + } + + .lg\:pr-1 { + padding-right: 0.25rem; + } + + .lg\:pb-1 { + padding-bottom: 0.25rem; + } + + .lg\:pl-1 { + padding-left: 0.25rem; + } + + .lg\:pt-2 { + padding-top: 0.5rem; + } + + .lg\:pr-2 { + padding-right: 0.5rem; + } + + .lg\:pb-2 { + padding-bottom: 0.5rem; + } + + .lg\:pl-2 { + padding-left: 0.5rem; + } + + .lg\:pt-3 { + padding-top: 0.75rem; + } + + .lg\:pr-3 { + padding-right: 0.75rem; + } + + .lg\:pb-3 { + padding-bottom: 0.75rem; + } + + .lg\:pl-3 { + padding-left: 0.75rem; + } + + .lg\:pt-4 { + padding-top: 1rem; + } + + .lg\:pr-4 { + padding-right: 1rem; + } + + .lg\:pb-4 { + padding-bottom: 1rem; + } + + .lg\:pl-4 { + padding-left: 1rem; + } + + .lg\:pt-5 { + padding-top: 1.25rem; + } + + .lg\:pr-5 { + padding-right: 1.25rem; + } + + .lg\:pb-5 { + padding-bottom: 1.25rem; + } + + .lg\:pl-5 { + padding-left: 1.25rem; + } + + .lg\:pt-6 { + padding-top: 1.5rem; + } + + .lg\:pr-6 { + padding-right: 1.5rem; + } + + .lg\:pb-6 { + padding-bottom: 1.5rem; + } + + .lg\:pl-6 { + padding-left: 1.5rem; + } + + .lg\:pt-8 { + padding-top: 2rem; + } + + .lg\:pr-8 { + padding-right: 2rem; + } + + .lg\:pb-8 { + padding-bottom: 2rem; + } + + .lg\:pl-8 { + padding-left: 2rem; + } + + .lg\:pt-10 { + padding-top: 2.5rem; + } + + .lg\:pr-10 { + padding-right: 2.5rem; + } + + .lg\:pb-10 { + padding-bottom: 2.5rem; + } + + .lg\:pl-10 { + padding-left: 2.5rem; + } + + .lg\:pt-12 { + padding-top: 3rem; + } + + .lg\:pr-12 { + padding-right: 3rem; + } + + .lg\:pb-12 { + padding-bottom: 3rem; + } + + .lg\:pl-12 { + padding-left: 3rem; + } + + .lg\:pt-16 { + padding-top: 4rem; + } + + .lg\:pr-16 { + padding-right: 4rem; + } + + .lg\:pb-16 { + padding-bottom: 4rem; + } + + .lg\:pl-16 { + padding-left: 4rem; + } + + .lg\:pt-20 { + padding-top: 5rem; + } + + .lg\:pr-20 { + padding-right: 5rem; + } + + .lg\:pb-20 { + padding-bottom: 5rem; + } + + .lg\:pl-20 { + padding-left: 5rem; + } + + .lg\:pt-24 { + padding-top: 6rem; + } + + .lg\:pr-24 { + padding-right: 6rem; + } + + .lg\:pb-24 { + padding-bottom: 6rem; + } + + .lg\:pl-24 { + padding-left: 6rem; + } + + .lg\:pt-32 { + padding-top: 8rem; + } + + .lg\:pr-32 { + padding-right: 8rem; + } + + .lg\:pb-32 { + padding-bottom: 8rem; + } + + .lg\:pl-32 { + padding-left: 8rem; + } + + .lg\:pt-40 { + padding-top: 10rem; + } + + .lg\:pr-40 { + padding-right: 10rem; + } + + .lg\:pb-40 { + padding-bottom: 10rem; + } + + .lg\:pl-40 { + padding-left: 10rem; + } + + .lg\:pt-48 { + padding-top: 12rem; + } + + .lg\:pr-48 { + padding-right: 12rem; + } + + .lg\:pb-48 { + padding-bottom: 12rem; + } + + .lg\:pl-48 { + padding-left: 12rem; + } + + .lg\:pt-56 { + padding-top: 14rem; + } + + .lg\:pr-56 { + padding-right: 14rem; + } + + .lg\:pb-56 { + padding-bottom: 14rem; + } + + .lg\:pl-56 { + padding-left: 14rem; + } + + .lg\:pt-64 { + padding-top: 16rem; + } + + .lg\:pr-64 { + padding-right: 16rem; + } + + .lg\:pb-64 { + padding-bottom: 16rem; + } + + .lg\:pl-64 { + padding-left: 16rem; + } + + .lg\:pt-px { + padding-top: 1px; + } + + .lg\:pr-px { + padding-right: 1px; + } + + .lg\:pb-px { + padding-bottom: 1px; + } + + .lg\:pl-px { + padding-left: 1px; + } + + .lg\:pointer-events-none { + pointer-events: none; + } + + .lg\:pointer-events-auto { + pointer-events: auto; + } + + .lg\:static { + position: static; + } + + .lg\:fixed { + position: fixed; + } + + .lg\:absolute { + position: absolute; + } + + .lg\:relative { + position: relative; + } + + .lg\:sticky { + position: -webkit-sticky; + position: sticky; + } + + .lg\:inset-0 { + top: 0; + right: 0; + bottom: 0; + left: 0; + } + + .lg\:inset-auto { + top: auto; + right: auto; + bottom: auto; + left: auto; + } + + .lg\:inset-y-0 { + top: 0; + bottom: 0; + } + + .lg\:inset-x-0 { + right: 0; + left: 0; + } + + .lg\:inset-y-auto { + top: auto; + bottom: auto; + } + + .lg\:inset-x-auto { + right: auto; + left: auto; + } + + .lg\:top-0 { + top: 0; + } + + .lg\:right-0 { + right: 0; + } + + .lg\:bottom-0 { + bottom: 0; + } + + .lg\:left-0 { + left: 0; + } + + .lg\:top-auto { + top: auto; + } + + .lg\:right-auto { + right: auto; + } + + .lg\:bottom-auto { + bottom: auto; + } + + .lg\:left-auto { + left: auto; + } + + .lg\:resize-none { + resize: none; + } + + .lg\:resize-y { + resize: vertical; + } + + .lg\:resize-x { + resize: horizontal; + } + + .lg\:resize { + resize: both; + } + + .lg\:shadow { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .lg\:shadow-md { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .lg\:shadow-lg { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .lg\:shadow-xl { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .lg\:shadow-2xl { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .lg\:shadow-inner { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .lg\:shadow-outline { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .lg\:shadow-none { + box-shadow: none; + } + + .lg\:hover\:shadow:hover { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .lg\:hover\:shadow-md:hover { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .lg\:hover\:shadow-lg:hover { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .lg\:hover\:shadow-xl:hover { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .lg\:hover\:shadow-2xl:hover { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .lg\:hover\:shadow-inner:hover { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .lg\:hover\:shadow-outline:hover { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .lg\:hover\:shadow-none:hover { + box-shadow: none; + } + + .lg\:focus\:shadow:focus { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .lg\:focus\:shadow-md:focus { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .lg\:focus\:shadow-lg:focus { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .lg\:focus\:shadow-xl:focus { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .lg\:focus\:shadow-2xl:focus { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .lg\:focus\:shadow-inner:focus { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .lg\:focus\:shadow-outline:focus { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .lg\:focus\:shadow-none:focus { + box-shadow: none; + } + + .lg\:fill-current { + fill: currentColor; + } + + .lg\:stroke-current { + stroke: currentColor; + } + + .lg\:table-auto { + table-layout: auto; + } + + .lg\:table-fixed { + table-layout: fixed; + } + + .lg\:text-left { + text-align: left; + } + + .lg\:text-center { + text-align: center; + } + + .lg\:text-right { + text-align: right; + } + + .lg\:text-justify { + text-align: justify; + } + + .lg\:text-transparent { + color: transparent; + } + + .lg\:text-black { + color: #000; + } + + .lg\:text-white { + color: #fff; + } + + .lg\:text-gray-100 { + color: #f7fafc; + } + + .lg\:text-gray-200 { + color: #edf2f7; + } + + .lg\:text-gray-300 { + color: #e2e8f0; + } + + .lg\:text-gray-400 { + color: #cbd5e0; + } + + .lg\:text-gray-500 { + color: #a0aec0; + } + + .lg\:text-gray-600 { + color: #718096; + } + + .lg\:text-gray-700 { + color: #4a5568; + } + + .lg\:text-gray-800 { + color: #2d3748; + } + + .lg\:text-gray-900 { + color: #1a202c; + } + + .lg\:text-red-100 { + color: #fff5f5; + } + + .lg\:text-red-200 { + color: #fed7d7; + } + + .lg\:text-red-300 { + color: #feb2b2; + } + + .lg\:text-red-400 { + color: #fc8181; + } + + .lg\:text-red-500 { + color: #f56565; + } + + .lg\:text-red-600 { + color: #e53e3e; + } + + .lg\:text-red-700 { + color: #c53030; + } + + .lg\:text-red-800 { + color: #9b2c2c; + } + + .lg\:text-red-900 { + color: #742a2a; + } + + .lg\:text-orange-100 { + color: #fffaf0; + } + + .lg\:text-orange-200 { + color: #feebc8; + } + + .lg\:text-orange-300 { + color: #fbd38d; + } + + .lg\:text-orange-400 { + color: #f6ad55; + } + + .lg\:text-orange-500 { + color: #ed8936; + } + + .lg\:text-orange-600 { + color: #dd6b20; + } + + .lg\:text-orange-700 { + color: #c05621; + } + + .lg\:text-orange-800 { + color: #9c4221; + } + + .lg\:text-orange-900 { + color: #7b341e; + } + + .lg\:text-yellow-100 { + color: #fffff0; + } + + .lg\:text-yellow-200 { + color: #fefcbf; + } + + .lg\:text-yellow-300 { + color: #faf089; + } + + .lg\:text-yellow-400 { + color: #f6e05e; + } + + .lg\:text-yellow-500 { + color: #ecc94b; + } + + .lg\:text-yellow-600 { + color: #d69e2e; + } + + .lg\:text-yellow-700 { + color: #b7791f; + } + + .lg\:text-yellow-800 { + color: #975a16; + } + + .lg\:text-yellow-900 { + color: #744210; + } + + .lg\:text-green-100 { + color: #f0fff4; + } + + .lg\:text-green-200 { + color: #c6f6d5; + } + + .lg\:text-green-300 { + color: #9ae6b4; + } + + .lg\:text-green-400 { + color: #68d391; + } + + .lg\:text-green-500 { + color: #48bb78; + } + + .lg\:text-green-600 { + color: #38a169; + } + + .lg\:text-green-700 { + color: #2f855a; + } + + .lg\:text-green-800 { + color: #276749; + } + + .lg\:text-green-900 { + color: #22543d; + } + + .lg\:text-teal-100 { + color: #e6fffa; + } + + .lg\:text-teal-200 { + color: #b2f5ea; + } + + .lg\:text-teal-300 { + color: #81e6d9; + } + + .lg\:text-teal-400 { + color: #4fd1c5; + } + + .lg\:text-teal-500 { + color: #38b2ac; + } + + .lg\:text-teal-600 { + color: #319795; + } + + .lg\:text-teal-700 { + color: #2c7a7b; + } + + .lg\:text-teal-800 { + color: #285e61; + } + + .lg\:text-teal-900 { + color: #234e52; + } + + .lg\:text-blue-100 { + color: #ebf8ff; + } + + .lg\:text-blue-200 { + color: #bee3f8; + } + + .lg\:text-blue-300 { + color: #90cdf4; + } + + .lg\:text-blue-400 { + color: #63b3ed; + } + + .lg\:text-blue-500 { + color: #4299e1; + } + + .lg\:text-blue-600 { + color: #3182ce; + } + + .lg\:text-blue-700 { + color: #2b6cb0; + } + + .lg\:text-blue-800 { + color: #2c5282; + } + + .lg\:text-blue-900 { + color: #2a4365; + } + + .lg\:text-indigo-100 { + color: #ebf4ff; + } + + .lg\:text-indigo-200 { + color: #c3dafe; + } + + .lg\:text-indigo-300 { + color: #a3bffa; + } + + .lg\:text-indigo-400 { + color: #7f9cf5; + } + + .lg\:text-indigo-500 { + color: #667eea; + } + + .lg\:text-indigo-600 { + color: #5a67d8; + } + + .lg\:text-indigo-700 { + color: #4c51bf; + } + + .lg\:text-indigo-800 { + color: #434190; + } + + .lg\:text-indigo-900 { + color: #3c366b; + } + + .lg\:text-purple-100 { + color: #faf5ff; + } + + .lg\:text-purple-200 { + color: #e9d8fd; + } + + .lg\:text-purple-300 { + color: #d6bcfa; + } + + .lg\:text-purple-400 { + color: #b794f4; + } + + .lg\:text-purple-500 { + color: #9f7aea; + } + + .lg\:text-purple-600 { + color: #805ad5; + } + + .lg\:text-purple-700 { + color: #6b46c1; + } + + .lg\:text-purple-800 { + color: #553c9a; + } + + .lg\:text-purple-900 { + color: #44337a; + } + + .lg\:text-pink-100 { + color: #fff5f7; + } + + .lg\:text-pink-200 { + color: #fed7e2; + } + + .lg\:text-pink-300 { + color: #fbb6ce; + } + + .lg\:text-pink-400 { + color: #f687b3; + } + + .lg\:text-pink-500 { + color: #ed64a6; + } + + .lg\:text-pink-600 { + color: #d53f8c; + } + + .lg\:text-pink-700 { + color: #b83280; + } + + .lg\:text-pink-800 { + color: #97266d; + } + + .lg\:text-pink-900 { + color: #702459; + } + + .lg\:hover\:text-transparent:hover { + color: transparent; + } + + .lg\:hover\:text-black:hover { + color: #000; + } + + .lg\:hover\:text-white:hover { + color: #fff; + } + + .lg\:hover\:text-gray-100:hover { + color: #f7fafc; + } + + .lg\:hover\:text-gray-200:hover { + color: #edf2f7; + } + + .lg\:hover\:text-gray-300:hover { + color: #e2e8f0; + } + + .lg\:hover\:text-gray-400:hover { + color: #cbd5e0; + } + + .lg\:hover\:text-gray-500:hover { + color: #a0aec0; + } + + .lg\:hover\:text-gray-600:hover { + color: #718096; + } + + .lg\:hover\:text-gray-700:hover { + color: #4a5568; + } + + .lg\:hover\:text-gray-800:hover { + color: #2d3748; + } + + .lg\:hover\:text-gray-900:hover { + color: #1a202c; + } + + .lg\:hover\:text-red-100:hover { + color: #fff5f5; + } + + .lg\:hover\:text-red-200:hover { + color: #fed7d7; + } + + .lg\:hover\:text-red-300:hover { + color: #feb2b2; + } + + .lg\:hover\:text-red-400:hover { + color: #fc8181; + } + + .lg\:hover\:text-red-500:hover { + color: #f56565; + } + + .lg\:hover\:text-red-600:hover { + color: #e53e3e; + } + + .lg\:hover\:text-red-700:hover { + color: #c53030; + } + + .lg\:hover\:text-red-800:hover { + color: #9b2c2c; + } + + .lg\:hover\:text-red-900:hover { + color: #742a2a; + } + + .lg\:hover\:text-orange-100:hover { + color: #fffaf0; + } + + .lg\:hover\:text-orange-200:hover { + color: #feebc8; + } + + .lg\:hover\:text-orange-300:hover { + color: #fbd38d; + } + + .lg\:hover\:text-orange-400:hover { + color: #f6ad55; + } + + .lg\:hover\:text-orange-500:hover { + color: #ed8936; + } + + .lg\:hover\:text-orange-600:hover { + color: #dd6b20; + } + + .lg\:hover\:text-orange-700:hover { + color: #c05621; + } + + .lg\:hover\:text-orange-800:hover { + color: #9c4221; + } + + .lg\:hover\:text-orange-900:hover { + color: #7b341e; + } + + .lg\:hover\:text-yellow-100:hover { + color: #fffff0; + } + + .lg\:hover\:text-yellow-200:hover { + color: #fefcbf; + } + + .lg\:hover\:text-yellow-300:hover { + color: #faf089; + } + + .lg\:hover\:text-yellow-400:hover { + color: #f6e05e; + } + + .lg\:hover\:text-yellow-500:hover { + color: #ecc94b; + } + + .lg\:hover\:text-yellow-600:hover { + color: #d69e2e; + } + + .lg\:hover\:text-yellow-700:hover { + color: #b7791f; + } + + .lg\:hover\:text-yellow-800:hover { + color: #975a16; + } + + .lg\:hover\:text-yellow-900:hover { + color: #744210; + } + + .lg\:hover\:text-green-100:hover { + color: #f0fff4; + } + + .lg\:hover\:text-green-200:hover { + color: #c6f6d5; + } + + .lg\:hover\:text-green-300:hover { + color: #9ae6b4; + } + + .lg\:hover\:text-green-400:hover { + color: #68d391; + } + + .lg\:hover\:text-green-500:hover { + color: #48bb78; + } + + .lg\:hover\:text-green-600:hover { + color: #38a169; + } + + .lg\:hover\:text-green-700:hover { + color: #2f855a; + } + + .lg\:hover\:text-green-800:hover { + color: #276749; + } + + .lg\:hover\:text-green-900:hover { + color: #22543d; + } + + .lg\:hover\:text-teal-100:hover { + color: #e6fffa; + } + + .lg\:hover\:text-teal-200:hover { + color: #b2f5ea; + } + + .lg\:hover\:text-teal-300:hover { + color: #81e6d9; + } + + .lg\:hover\:text-teal-400:hover { + color: #4fd1c5; + } + + .lg\:hover\:text-teal-500:hover { + color: #38b2ac; + } + + .lg\:hover\:text-teal-600:hover { + color: #319795; + } + + .lg\:hover\:text-teal-700:hover { + color: #2c7a7b; + } + + .lg\:hover\:text-teal-800:hover { + color: #285e61; + } + + .lg\:hover\:text-teal-900:hover { + color: #234e52; + } + + .lg\:hover\:text-blue-100:hover { + color: #ebf8ff; + } + + .lg\:hover\:text-blue-200:hover { + color: #bee3f8; + } + + .lg\:hover\:text-blue-300:hover { + color: #90cdf4; + } + + .lg\:hover\:text-blue-400:hover { + color: #63b3ed; + } + + .lg\:hover\:text-blue-500:hover { + color: #4299e1; + } + + .lg\:hover\:text-blue-600:hover { + color: #3182ce; + } + + .lg\:hover\:text-blue-700:hover { + color: #2b6cb0; + } + + .lg\:hover\:text-blue-800:hover { + color: #2c5282; + } + + .lg\:hover\:text-blue-900:hover { + color: #2a4365; + } + + .lg\:hover\:text-indigo-100:hover { + color: #ebf4ff; + } + + .lg\:hover\:text-indigo-200:hover { + color: #c3dafe; + } + + .lg\:hover\:text-indigo-300:hover { + color: #a3bffa; + } + + .lg\:hover\:text-indigo-400:hover { + color: #7f9cf5; + } + + .lg\:hover\:text-indigo-500:hover { + color: #667eea; + } + + .lg\:hover\:text-indigo-600:hover { + color: #5a67d8; + } + + .lg\:hover\:text-indigo-700:hover { + color: #4c51bf; + } + + .lg\:hover\:text-indigo-800:hover { + color: #434190; + } + + .lg\:hover\:text-indigo-900:hover { + color: #3c366b; + } + + .lg\:hover\:text-purple-100:hover { + color: #faf5ff; + } + + .lg\:hover\:text-purple-200:hover { + color: #e9d8fd; + } + + .lg\:hover\:text-purple-300:hover { + color: #d6bcfa; + } + + .lg\:hover\:text-purple-400:hover { + color: #b794f4; + } + + .lg\:hover\:text-purple-500:hover { + color: #9f7aea; + } + + .lg\:hover\:text-purple-600:hover { + color: #805ad5; + } + + .lg\:hover\:text-purple-700:hover { + color: #6b46c1; + } + + .lg\:hover\:text-purple-800:hover { + color: #553c9a; + } + + .lg\:hover\:text-purple-900:hover { + color: #44337a; + } + + .lg\:hover\:text-pink-100:hover { + color: #fff5f7; + } + + .lg\:hover\:text-pink-200:hover { + color: #fed7e2; + } + + .lg\:hover\:text-pink-300:hover { + color: #fbb6ce; + } + + .lg\:hover\:text-pink-400:hover { + color: #f687b3; + } + + .lg\:hover\:text-pink-500:hover { + color: #ed64a6; + } + + .lg\:hover\:text-pink-600:hover { + color: #d53f8c; + } + + .lg\:hover\:text-pink-700:hover { + color: #b83280; + } + + .lg\:hover\:text-pink-800:hover { + color: #97266d; + } + + .lg\:hover\:text-pink-900:hover { + color: #702459; + } + + .lg\:focus\:text-transparent:focus { + color: transparent; + } + + .lg\:focus\:text-black:focus { + color: #000; + } + + .lg\:focus\:text-white:focus { + color: #fff; + } + + .lg\:focus\:text-gray-100:focus { + color: #f7fafc; + } + + .lg\:focus\:text-gray-200:focus { + color: #edf2f7; + } + + .lg\:focus\:text-gray-300:focus { + color: #e2e8f0; + } + + .lg\:focus\:text-gray-400:focus { + color: #cbd5e0; + } + + .lg\:focus\:text-gray-500:focus { + color: #a0aec0; + } + + .lg\:focus\:text-gray-600:focus { + color: #718096; + } + + .lg\:focus\:text-gray-700:focus { + color: #4a5568; + } + + .lg\:focus\:text-gray-800:focus { + color: #2d3748; + } + + .lg\:focus\:text-gray-900:focus { + color: #1a202c; + } + + .lg\:focus\:text-red-100:focus { + color: #fff5f5; + } + + .lg\:focus\:text-red-200:focus { + color: #fed7d7; + } + + .lg\:focus\:text-red-300:focus { + color: #feb2b2; + } + + .lg\:focus\:text-red-400:focus { + color: #fc8181; + } + + .lg\:focus\:text-red-500:focus { + color: #f56565; + } + + .lg\:focus\:text-red-600:focus { + color: #e53e3e; + } + + .lg\:focus\:text-red-700:focus { + color: #c53030; + } + + .lg\:focus\:text-red-800:focus { + color: #9b2c2c; + } + + .lg\:focus\:text-red-900:focus { + color: #742a2a; + } + + .lg\:focus\:text-orange-100:focus { + color: #fffaf0; + } + + .lg\:focus\:text-orange-200:focus { + color: #feebc8; + } + + .lg\:focus\:text-orange-300:focus { + color: #fbd38d; + } + + .lg\:focus\:text-orange-400:focus { + color: #f6ad55; + } + + .lg\:focus\:text-orange-500:focus { + color: #ed8936; + } + + .lg\:focus\:text-orange-600:focus { + color: #dd6b20; + } + + .lg\:focus\:text-orange-700:focus { + color: #c05621; + } + + .lg\:focus\:text-orange-800:focus { + color: #9c4221; + } + + .lg\:focus\:text-orange-900:focus { + color: #7b341e; + } + + .lg\:focus\:text-yellow-100:focus { + color: #fffff0; + } + + .lg\:focus\:text-yellow-200:focus { + color: #fefcbf; + } + + .lg\:focus\:text-yellow-300:focus { + color: #faf089; + } + + .lg\:focus\:text-yellow-400:focus { + color: #f6e05e; + } + + .lg\:focus\:text-yellow-500:focus { + color: #ecc94b; + } + + .lg\:focus\:text-yellow-600:focus { + color: #d69e2e; + } + + .lg\:focus\:text-yellow-700:focus { + color: #b7791f; + } + + .lg\:focus\:text-yellow-800:focus { + color: #975a16; + } + + .lg\:focus\:text-yellow-900:focus { + color: #744210; + } + + .lg\:focus\:text-green-100:focus { + color: #f0fff4; + } + + .lg\:focus\:text-green-200:focus { + color: #c6f6d5; + } + + .lg\:focus\:text-green-300:focus { + color: #9ae6b4; + } + + .lg\:focus\:text-green-400:focus { + color: #68d391; + } + + .lg\:focus\:text-green-500:focus { + color: #48bb78; + } + + .lg\:focus\:text-green-600:focus { + color: #38a169; + } + + .lg\:focus\:text-green-700:focus { + color: #2f855a; + } + + .lg\:focus\:text-green-800:focus { + color: #276749; + } + + .lg\:focus\:text-green-900:focus { + color: #22543d; + } + + .lg\:focus\:text-teal-100:focus { + color: #e6fffa; + } + + .lg\:focus\:text-teal-200:focus { + color: #b2f5ea; + } + + .lg\:focus\:text-teal-300:focus { + color: #81e6d9; + } + + .lg\:focus\:text-teal-400:focus { + color: #4fd1c5; + } + + .lg\:focus\:text-teal-500:focus { + color: #38b2ac; + } + + .lg\:focus\:text-teal-600:focus { + color: #319795; + } + + .lg\:focus\:text-teal-700:focus { + color: #2c7a7b; + } + + .lg\:focus\:text-teal-800:focus { + color: #285e61; + } + + .lg\:focus\:text-teal-900:focus { + color: #234e52; + } + + .lg\:focus\:text-blue-100:focus { + color: #ebf8ff; + } + + .lg\:focus\:text-blue-200:focus { + color: #bee3f8; + } + + .lg\:focus\:text-blue-300:focus { + color: #90cdf4; + } + + .lg\:focus\:text-blue-400:focus { + color: #63b3ed; + } + + .lg\:focus\:text-blue-500:focus { + color: #4299e1; + } + + .lg\:focus\:text-blue-600:focus { + color: #3182ce; + } + + .lg\:focus\:text-blue-700:focus { + color: #2b6cb0; + } + + .lg\:focus\:text-blue-800:focus { + color: #2c5282; + } + + .lg\:focus\:text-blue-900:focus { + color: #2a4365; + } + + .lg\:focus\:text-indigo-100:focus { + color: #ebf4ff; + } + + .lg\:focus\:text-indigo-200:focus { + color: #c3dafe; + } + + .lg\:focus\:text-indigo-300:focus { + color: #a3bffa; + } + + .lg\:focus\:text-indigo-400:focus { + color: #7f9cf5; + } + + .lg\:focus\:text-indigo-500:focus { + color: #667eea; + } + + .lg\:focus\:text-indigo-600:focus { + color: #5a67d8; + } + + .lg\:focus\:text-indigo-700:focus { + color: #4c51bf; + } + + .lg\:focus\:text-indigo-800:focus { + color: #434190; + } + + .lg\:focus\:text-indigo-900:focus { + color: #3c366b; + } + + .lg\:focus\:text-purple-100:focus { + color: #faf5ff; + } + + .lg\:focus\:text-purple-200:focus { + color: #e9d8fd; + } + + .lg\:focus\:text-purple-300:focus { + color: #d6bcfa; + } + + .lg\:focus\:text-purple-400:focus { + color: #b794f4; + } + + .lg\:focus\:text-purple-500:focus { + color: #9f7aea; + } + + .lg\:focus\:text-purple-600:focus { + color: #805ad5; + } + + .lg\:focus\:text-purple-700:focus { + color: #6b46c1; + } + + .lg\:focus\:text-purple-800:focus { + color: #553c9a; + } + + .lg\:focus\:text-purple-900:focus { + color: #44337a; + } + + .lg\:focus\:text-pink-100:focus { + color: #fff5f7; + } + + .lg\:focus\:text-pink-200:focus { + color: #fed7e2; + } + + .lg\:focus\:text-pink-300:focus { + color: #fbb6ce; + } + + .lg\:focus\:text-pink-400:focus { + color: #f687b3; + } + + .lg\:focus\:text-pink-500:focus { + color: #ed64a6; + } + + .lg\:focus\:text-pink-600:focus { + color: #d53f8c; + } + + .lg\:focus\:text-pink-700:focus { + color: #b83280; + } + + .lg\:focus\:text-pink-800:focus { + color: #97266d; + } + + .lg\:focus\:text-pink-900:focus { + color: #702459; + } + + .lg\:text-xs { + font-size: 0.75rem; + } + + .lg\:text-sm { + font-size: 0.875rem; + } + + .lg\:text-base { + font-size: 1rem; + } + + .lg\:text-lg { + font-size: 1.125rem; + } + + .lg\:text-xl { + font-size: 1.25rem; + } + + .lg\:text-2xl { + font-size: 1.5rem; + } + + .lg\:text-3xl { + font-size: 1.875rem; + } + + .lg\:text-4xl { + font-size: 2.25rem; + } + + .lg\:text-5xl { + font-size: 3rem; + } + + .lg\:text-6xl { + font-size: 4rem; + } + + .lg\:italic { + font-style: italic; + } + + .lg\:not-italic { + font-style: normal; + } + + .lg\:uppercase { + text-transform: uppercase; + } + + .lg\:lowercase { + text-transform: lowercase; + } + + .lg\:capitalize { + text-transform: capitalize; + } + + .lg\:normal-case { + text-transform: none; + } + + .lg\:underline { + text-decoration: underline; + } + + .lg\:line-through { + text-decoration: line-through; + } + + .lg\:no-underline { + text-decoration: none; + } + + .lg\:hover\:underline:hover { + text-decoration: underline; + } + + .lg\:hover\:line-through:hover { + text-decoration: line-through; + } + + .lg\:hover\:no-underline:hover { + text-decoration: none; + } + + .lg\:focus\:underline:focus { + text-decoration: underline; + } + + .lg\:focus\:line-through:focus { + text-decoration: line-through; + } + + .lg\:focus\:no-underline:focus { + text-decoration: none; + } + + .lg\:antialiased { + -webkit-font-smoothing: antialiased; + -moz-osx-font-smoothing: grayscale; + } + + .lg\:subpixel-antialiased { + -webkit-font-smoothing: auto; + -moz-osx-font-smoothing: auto; + } + + .lg\:tracking-tighter { + letter-spacing: -0.05em; + } + + .lg\:tracking-tight { + letter-spacing: -0.025em; + } + + .lg\:tracking-normal { + letter-spacing: 0; + } + + .lg\:tracking-wide { + letter-spacing: 0.025em; + } + + .lg\:tracking-wider { + letter-spacing: 0.05em; + } + + .lg\:tracking-widest { + letter-spacing: 0.1em; + } + + .lg\:select-none { + -webkit-user-select: none; + -moz-user-select: none; + -ms-user-select: none; + user-select: none; + } + + .lg\:select-text { + -webkit-user-select: text; + -moz-user-select: text; + -ms-user-select: text; + user-select: text; + } + + .lg\:select-all { + -webkit-user-select: all; + -moz-user-select: all; + -ms-user-select: all; + user-select: all; + } + + .lg\:select-auto { + -webkit-user-select: auto; + -moz-user-select: auto; + -ms-user-select: auto; + user-select: auto; + } + + .lg\:align-baseline { + vertical-align: baseline; + } + + .lg\:align-top { + vertical-align: top; + } + + .lg\:align-middle { + vertical-align: middle; + } + + .lg\:align-bottom { + vertical-align: bottom; + } + + .lg\:align-text-top { + vertical-align: text-top; + } + + .lg\:align-text-bottom { + vertical-align: text-bottom; + } + + .lg\:visible { + visibility: visible; + } + + .lg\:invisible { + visibility: hidden; + } + + .lg\:whitespace-normal { + white-space: normal; + } + + .lg\:whitespace-no-wrap { + white-space: nowrap; + } + + .lg\:whitespace-pre { + white-space: pre; + } + + .lg\:whitespace-pre-line { + white-space: pre-line; + } + + .lg\:whitespace-pre-wrap { + white-space: pre-wrap; + } + + .lg\:break-normal { + overflow-wrap: normal; + word-break: normal; + } + + .lg\:break-words { + overflow-wrap: break-word; + } + + .lg\:break-all { + word-break: break-all; + } + + .lg\:truncate { + overflow: hidden; + text-overflow: ellipsis; + white-space: nowrap; + } + + .lg\:w-0 { + width: 0; + } + + .lg\:w-1 { + width: 0.25rem; + } + + .lg\:w-2 { + width: 0.5rem; + } + + .lg\:w-3 { + width: 0.75rem; + } + + .lg\:w-4 { + width: 1rem; + } + + .lg\:w-5 { + width: 1.25rem; + } + + .lg\:w-6 { + width: 1.5rem; + } + + .lg\:w-8 { + width: 2rem; + } + + .lg\:w-10 { + width: 2.5rem; + } + + .lg\:w-12 { + width: 3rem; + } + + .lg\:w-16 { + width: 4rem; + } + + .lg\:w-20 { + width: 5rem; + } + + .lg\:w-24 { + width: 6rem; + } + + .lg\:w-32 { + width: 8rem; + } + + .lg\:w-40 { + width: 10rem; + } + + .lg\:w-48 { + width: 12rem; + } + + .lg\:w-56 { + width: 14rem; + } + + .lg\:w-64 { + width: 16rem; + } + + .lg\:w-auto { + width: auto; + } + + .lg\:w-px { + width: 1px; + } + + .lg\:w-1\/2 { + width: 50%; + } + + .lg\:w-1\/3 { + width: 33.333333%; + } + + .lg\:w-2\/3 { + width: 66.666667%; + } + + .lg\:w-1\/4 { + width: 25%; + } + + .lg\:w-2\/4 { + width: 50%; + } + + .lg\:w-3\/4 { + width: 75%; + } + + .lg\:w-1\/5 { + width: 20%; + } + + .lg\:w-2\/5 { + width: 40%; + } + + .lg\:w-3\/5 { + width: 60%; + } + + .lg\:w-4\/5 { + width: 80%; + } + + .lg\:w-1\/6 { + width: 16.666667%; + } + + .lg\:w-2\/6 { + width: 33.333333%; + } + + .lg\:w-3\/6 { + width: 50%; + } + + .lg\:w-4\/6 { + width: 66.666667%; + } + + .lg\:w-5\/6 { + width: 83.333333%; + } + + .lg\:w-1\/12 { + width: 8.333333%; + } + + .lg\:w-2\/12 { + width: 16.666667%; + } + + .lg\:w-3\/12 { + width: 25%; + } + + .lg\:w-4\/12 { + width: 33.333333%; + } + + .lg\:w-5\/12 { + width: 41.666667%; + } + + .lg\:w-6\/12 { + width: 50%; + } + + .lg\:w-7\/12 { + width: 58.333333%; + } + + .lg\:w-8\/12 { + width: 66.666667%; + } + + .lg\:w-9\/12 { + width: 75%; + } + + .lg\:w-10\/12 { + width: 83.333333%; + } + + .lg\:w-11\/12 { + width: 91.666667%; + } + + .lg\:w-full { + width: 100%; + } + + .lg\:w-screen { + width: 100vw; + } + + .lg\:z-0 { + z-index: 0; + } + + .lg\:z-10 { + z-index: 10; + } + + .lg\:z-20 { + z-index: 20; + } + + .lg\:z-30 { + z-index: 30; + } + + .lg\:z-40 { + z-index: 40; + } + + .lg\:z-50 { + z-index: 50; + } + + .lg\:z-auto { + z-index: auto; + } +} + +@media (min-width: 1280px) { + .xl\:appearance-none { + -webkit-appearance: none; + -moz-appearance: none; + appearance: none; + } + + .xl\:bg-fixed { + background-attachment: fixed; + } + + .xl\:bg-local { + background-attachment: local; + } + + .xl\:bg-scroll { + background-attachment: scroll; + } + + .xl\:bg-transparent { + background-color: transparent; + } + + .xl\:bg-black { + background-color: #000; + } + + .xl\:bg-white { + background-color: #fff; + } + + .xl\:bg-gray-100 { + background-color: #f7fafc; + } + + .xl\:bg-gray-200 { + background-color: #edf2f7; + } + + .xl\:bg-gray-300 { + background-color: #e2e8f0; + } + + .xl\:bg-gray-400 { + background-color: #cbd5e0; + } + + .xl\:bg-gray-500 { + background-color: #a0aec0; + } + + .xl\:bg-gray-600 { + background-color: #718096; + } + + .xl\:bg-gray-700 { + background-color: #4a5568; + } + + .xl\:bg-gray-800 { + background-color: #2d3748; + } + + .xl\:bg-gray-900 { + background-color: #1a202c; + } + + .xl\:bg-red-100 { + background-color: #fff5f5; + } + + .xl\:bg-red-200 { + background-color: #fed7d7; + } + + .xl\:bg-red-300 { + background-color: #feb2b2; + } + + .xl\:bg-red-400 { + background-color: #fc8181; + } + + .xl\:bg-red-500 { + background-color: #f56565; + } + + .xl\:bg-red-600 { + background-color: #e53e3e; + } + + .xl\:bg-red-700 { + background-color: #c53030; + } + + .xl\:bg-red-800 { + background-color: #9b2c2c; + } + + .xl\:bg-red-900 { + background-color: #742a2a; + } + + .xl\:bg-orange-100 { + background-color: #fffaf0; + } + + .xl\:bg-orange-200 { + background-color: #feebc8; + } + + .xl\:bg-orange-300 { + background-color: #fbd38d; + } + + .xl\:bg-orange-400 { + background-color: #f6ad55; + } + + .xl\:bg-orange-500 { + background-color: #ed8936; + } + + .xl\:bg-orange-600 { + background-color: #dd6b20; + } + + .xl\:bg-orange-700 { + background-color: #c05621; + } + + .xl\:bg-orange-800 { + background-color: #9c4221; + } + + .xl\:bg-orange-900 { + background-color: #7b341e; + } + + .xl\:bg-yellow-100 { + background-color: #fffff0; + } + + .xl\:bg-yellow-200 { + background-color: #fefcbf; + } + + .xl\:bg-yellow-300 { + background-color: #faf089; + } + + .xl\:bg-yellow-400 { + background-color: #f6e05e; + } + + .xl\:bg-yellow-500 { + background-color: #ecc94b; + } + + .xl\:bg-yellow-600 { + background-color: #d69e2e; + } + + .xl\:bg-yellow-700 { + background-color: #b7791f; + } + + .xl\:bg-yellow-800 { + background-color: #975a16; + } + + .xl\:bg-yellow-900 { + background-color: #744210; + } + + .xl\:bg-green-100 { + background-color: #f0fff4; + } + + .xl\:bg-green-200 { + background-color: #c6f6d5; + } + + .xl\:bg-green-300 { + background-color: #9ae6b4; + } + + .xl\:bg-green-400 { + background-color: #68d391; + } + + .xl\:bg-green-500 { + background-color: #48bb78; + } + + .xl\:bg-green-600 { + background-color: #38a169; + } + + .xl\:bg-green-700 { + background-color: #2f855a; + } + + .xl\:bg-green-800 { + background-color: #276749; + } + + .xl\:bg-green-900 { + background-color: #22543d; + } + + .xl\:bg-teal-100 { + background-color: #e6fffa; + } + + .xl\:bg-teal-200 { + background-color: #b2f5ea; + } + + .xl\:bg-teal-300 { + background-color: #81e6d9; + } + + .xl\:bg-teal-400 { + background-color: #4fd1c5; + } + + .xl\:bg-teal-500 { + background-color: #38b2ac; + } + + .xl\:bg-teal-600 { + background-color: #319795; + } + + .xl\:bg-teal-700 { + background-color: #2c7a7b; + } + + .xl\:bg-teal-800 { + background-color: #285e61; + } + + .xl\:bg-teal-900 { + background-color: #234e52; + } + + .xl\:bg-blue-100 { + background-color: #ebf8ff; + } + + .xl\:bg-blue-200 { + background-color: #bee3f8; + } + + .xl\:bg-blue-300 { + background-color: #90cdf4; + } + + .xl\:bg-blue-400 { + background-color: #63b3ed; + } + + .xl\:bg-blue-500 { + background-color: #4299e1; + } + + .xl\:bg-blue-600 { + background-color: #3182ce; + } + + .xl\:bg-blue-700 { + background-color: #2b6cb0; + } + + .xl\:bg-blue-800 { + background-color: #2c5282; + } + + .xl\:bg-blue-900 { + background-color: #2a4365; + } + + .xl\:bg-indigo-100 { + background-color: #ebf4ff; + } + + .xl\:bg-indigo-200 { + background-color: #c3dafe; + } + + .xl\:bg-indigo-300 { + background-color: #a3bffa; + } + + .xl\:bg-indigo-400 { + background-color: #7f9cf5; + } + + .xl\:bg-indigo-500 { + background-color: #667eea; + } + + .xl\:bg-indigo-600 { + background-color: #5a67d8; + } + + .xl\:bg-indigo-700 { + background-color: #4c51bf; + } + + .xl\:bg-indigo-800 { + background-color: #434190; + } + + .xl\:bg-indigo-900 { + background-color: #3c366b; + } + + .xl\:bg-purple-100 { + background-color: #faf5ff; + } + + .xl\:bg-purple-200 { + background-color: #e9d8fd; + } + + .xl\:bg-purple-300 { + background-color: #d6bcfa; + } + + .xl\:bg-purple-400 { + background-color: #b794f4; + } + + .xl\:bg-purple-500 { + background-color: #9f7aea; + } + + .xl\:bg-purple-600 { + background-color: #805ad5; + } + + .xl\:bg-purple-700 { + background-color: #6b46c1; + } + + .xl\:bg-purple-800 { + background-color: #553c9a; + } + + .xl\:bg-purple-900 { + background-color: #44337a; + } + + .xl\:bg-pink-100 { + background-color: #fff5f7; + } + + .xl\:bg-pink-200 { + background-color: #fed7e2; + } + + .xl\:bg-pink-300 { + background-color: #fbb6ce; + } + + .xl\:bg-pink-400 { + background-color: #f687b3; + } + + .xl\:bg-pink-500 { + background-color: #ed64a6; + } + + .xl\:bg-pink-600 { + background-color: #d53f8c; + } + + .xl\:bg-pink-700 { + background-color: #b83280; + } + + .xl\:bg-pink-800 { + background-color: #97266d; + } + + .xl\:bg-pink-900 { + background-color: #702459; + } + + .xl\:hover\:bg-transparent:hover { + background-color: transparent; + } + + .xl\:hover\:bg-black:hover { + background-color: #000; + } + + .xl\:hover\:bg-white:hover { + background-color: #fff; + } + + .xl\:hover\:bg-gray-100:hover { + background-color: #f7fafc; + } + + .xl\:hover\:bg-gray-200:hover { + background-color: #edf2f7; + } + + .xl\:hover\:bg-gray-300:hover { + background-color: #e2e8f0; + } + + .xl\:hover\:bg-gray-400:hover { + background-color: #cbd5e0; + } + + .xl\:hover\:bg-gray-500:hover { + background-color: #a0aec0; + } + + .xl\:hover\:bg-gray-600:hover { + background-color: #718096; + } + + .xl\:hover\:bg-gray-700:hover { + background-color: #4a5568; + } + + .xl\:hover\:bg-gray-800:hover { + background-color: #2d3748; + } + + .xl\:hover\:bg-gray-900:hover { + background-color: #1a202c; + } + + .xl\:hover\:bg-red-100:hover { + background-color: #fff5f5; + } + + .xl\:hover\:bg-red-200:hover { + background-color: #fed7d7; + } + + .xl\:hover\:bg-red-300:hover { + background-color: #feb2b2; + } + + .xl\:hover\:bg-red-400:hover { + background-color: #fc8181; + } + + .xl\:hover\:bg-red-500:hover { + background-color: #f56565; + } + + .xl\:hover\:bg-red-600:hover { + background-color: #e53e3e; + } + + .xl\:hover\:bg-red-700:hover { + background-color: #c53030; + } + + .xl\:hover\:bg-red-800:hover { + background-color: #9b2c2c; + } + + .xl\:hover\:bg-red-900:hover { + background-color: #742a2a; + } + + .xl\:hover\:bg-orange-100:hover { + background-color: #fffaf0; + } + + .xl\:hover\:bg-orange-200:hover { + background-color: #feebc8; + } + + .xl\:hover\:bg-orange-300:hover { + background-color: #fbd38d; + } + + .xl\:hover\:bg-orange-400:hover { + background-color: #f6ad55; + } + + .xl\:hover\:bg-orange-500:hover { + background-color: #ed8936; + } + + .xl\:hover\:bg-orange-600:hover { + background-color: #dd6b20; + } + + .xl\:hover\:bg-orange-700:hover { + background-color: #c05621; + } + + .xl\:hover\:bg-orange-800:hover { + background-color: #9c4221; + } + + .xl\:hover\:bg-orange-900:hover { + background-color: #7b341e; + } + + .xl\:hover\:bg-yellow-100:hover { + background-color: #fffff0; + } + + .xl\:hover\:bg-yellow-200:hover { + background-color: #fefcbf; + } + + .xl\:hover\:bg-yellow-300:hover { + background-color: #faf089; + } + + .xl\:hover\:bg-yellow-400:hover { + background-color: #f6e05e; + } + + .xl\:hover\:bg-yellow-500:hover { + background-color: #ecc94b; + } + + .xl\:hover\:bg-yellow-600:hover { + background-color: #d69e2e; + } + + .xl\:hover\:bg-yellow-700:hover { + background-color: #b7791f; + } + + .xl\:hover\:bg-yellow-800:hover { + background-color: #975a16; + } + + .xl\:hover\:bg-yellow-900:hover { + background-color: #744210; + } + + .xl\:hover\:bg-green-100:hover { + background-color: #f0fff4; + } + + .xl\:hover\:bg-green-200:hover { + background-color: #c6f6d5; + } + + .xl\:hover\:bg-green-300:hover { + background-color: #9ae6b4; + } + + .xl\:hover\:bg-green-400:hover { + background-color: #68d391; + } + + .xl\:hover\:bg-green-500:hover { + background-color: #48bb78; + } + + .xl\:hover\:bg-green-600:hover { + background-color: #38a169; + } + + .xl\:hover\:bg-green-700:hover { + background-color: #2f855a; + } + + .xl\:hover\:bg-green-800:hover { + background-color: #276749; + } + + .xl\:hover\:bg-green-900:hover { + background-color: #22543d; + } + + .xl\:hover\:bg-teal-100:hover { + background-color: #e6fffa; + } + + .xl\:hover\:bg-teal-200:hover { + background-color: #b2f5ea; + } + + .xl\:hover\:bg-teal-300:hover { + background-color: #81e6d9; + } + + .xl\:hover\:bg-teal-400:hover { + background-color: #4fd1c5; + } + + .xl\:hover\:bg-teal-500:hover { + background-color: #38b2ac; + } + + .xl\:hover\:bg-teal-600:hover { + background-color: #319795; + } + + .xl\:hover\:bg-teal-700:hover { + background-color: #2c7a7b; + } + + .xl\:hover\:bg-teal-800:hover { + background-color: #285e61; + } + + .xl\:hover\:bg-teal-900:hover { + background-color: #234e52; + } + + .xl\:hover\:bg-blue-100:hover { + background-color: #ebf8ff; + } + + .xl\:hover\:bg-blue-200:hover { + background-color: #bee3f8; + } + + .xl\:hover\:bg-blue-300:hover { + background-color: #90cdf4; + } + + .xl\:hover\:bg-blue-400:hover { + background-color: #63b3ed; + } + + .xl\:hover\:bg-blue-500:hover { + background-color: #4299e1; + } + + .xl\:hover\:bg-blue-600:hover { + background-color: #3182ce; + } + + .xl\:hover\:bg-blue-700:hover { + background-color: #2b6cb0; + } + + .xl\:hover\:bg-blue-800:hover { + background-color: #2c5282; + } + + .xl\:hover\:bg-blue-900:hover { + background-color: #2a4365; + } + + .xl\:hover\:bg-indigo-100:hover { + background-color: #ebf4ff; + } + + .xl\:hover\:bg-indigo-200:hover { + background-color: #c3dafe; + } + + .xl\:hover\:bg-indigo-300:hover { + background-color: #a3bffa; + } + + .xl\:hover\:bg-indigo-400:hover { + background-color: #7f9cf5; + } + + .xl\:hover\:bg-indigo-500:hover { + background-color: #667eea; + } + + .xl\:hover\:bg-indigo-600:hover { + background-color: #5a67d8; + } + + .xl\:hover\:bg-indigo-700:hover { + background-color: #4c51bf; + } + + .xl\:hover\:bg-indigo-800:hover { + background-color: #434190; + } + + .xl\:hover\:bg-indigo-900:hover { + background-color: #3c366b; + } + + .xl\:hover\:bg-purple-100:hover { + background-color: #faf5ff; + } + + .xl\:hover\:bg-purple-200:hover { + background-color: #e9d8fd; + } + + .xl\:hover\:bg-purple-300:hover { + background-color: #d6bcfa; + } + + .xl\:hover\:bg-purple-400:hover { + background-color: #b794f4; + } + + .xl\:hover\:bg-purple-500:hover { + background-color: #9f7aea; + } + + .xl\:hover\:bg-purple-600:hover { + background-color: #805ad5; + } + + .xl\:hover\:bg-purple-700:hover { + background-color: #6b46c1; + } + + .xl\:hover\:bg-purple-800:hover { + background-color: #553c9a; + } + + .xl\:hover\:bg-purple-900:hover { + background-color: #44337a; + } + + .xl\:hover\:bg-pink-100:hover { + background-color: #fff5f7; + } + + .xl\:hover\:bg-pink-200:hover { + background-color: #fed7e2; + } + + .xl\:hover\:bg-pink-300:hover { + background-color: #fbb6ce; + } + + .xl\:hover\:bg-pink-400:hover { + background-color: #f687b3; + } + + .xl\:hover\:bg-pink-500:hover { + background-color: #ed64a6; + } + + .xl\:hover\:bg-pink-600:hover { + background-color: #d53f8c; + } + + .xl\:hover\:bg-pink-700:hover { + background-color: #b83280; + } + + .xl\:hover\:bg-pink-800:hover { + background-color: #97266d; + } + + .xl\:hover\:bg-pink-900:hover { + background-color: #702459; + } + + .xl\:focus\:bg-transparent:focus { + background-color: transparent; + } + + .xl\:focus\:bg-black:focus { + background-color: #000; + } + + .xl\:focus\:bg-white:focus { + background-color: #fff; + } + + .xl\:focus\:bg-gray-100:focus { + background-color: #f7fafc; + } + + .xl\:focus\:bg-gray-200:focus { + background-color: #edf2f7; + } + + .xl\:focus\:bg-gray-300:focus { + background-color: #e2e8f0; + } + + .xl\:focus\:bg-gray-400:focus { + background-color: #cbd5e0; + } + + .xl\:focus\:bg-gray-500:focus { + background-color: #a0aec0; + } + + .xl\:focus\:bg-gray-600:focus { + background-color: #718096; + } + + .xl\:focus\:bg-gray-700:focus { + background-color: #4a5568; + } + + .xl\:focus\:bg-gray-800:focus { + background-color: #2d3748; + } + + .xl\:focus\:bg-gray-900:focus { + background-color: #1a202c; + } + + .xl\:focus\:bg-red-100:focus { + background-color: #fff5f5; + } + + .xl\:focus\:bg-red-200:focus { + background-color: #fed7d7; + } + + .xl\:focus\:bg-red-300:focus { + background-color: #feb2b2; + } + + .xl\:focus\:bg-red-400:focus { + background-color: #fc8181; + } + + .xl\:focus\:bg-red-500:focus { + background-color: #f56565; + } + + .xl\:focus\:bg-red-600:focus { + background-color: #e53e3e; + } + + .xl\:focus\:bg-red-700:focus { + background-color: #c53030; + } + + .xl\:focus\:bg-red-800:focus { + background-color: #9b2c2c; + } + + .xl\:focus\:bg-red-900:focus { + background-color: #742a2a; + } + + .xl\:focus\:bg-orange-100:focus { + background-color: #fffaf0; + } + + .xl\:focus\:bg-orange-200:focus { + background-color: #feebc8; + } + + .xl\:focus\:bg-orange-300:focus { + background-color: #fbd38d; + } + + .xl\:focus\:bg-orange-400:focus { + background-color: #f6ad55; + } + + .xl\:focus\:bg-orange-500:focus { + background-color: #ed8936; + } + + .xl\:focus\:bg-orange-600:focus { + background-color: #dd6b20; + } + + .xl\:focus\:bg-orange-700:focus { + background-color: #c05621; + } + + .xl\:focus\:bg-orange-800:focus { + background-color: #9c4221; + } + + .xl\:focus\:bg-orange-900:focus { + background-color: #7b341e; + } + + .xl\:focus\:bg-yellow-100:focus { + background-color: #fffff0; + } + + .xl\:focus\:bg-yellow-200:focus { + background-color: #fefcbf; + } + + .xl\:focus\:bg-yellow-300:focus { + background-color: #faf089; + } + + .xl\:focus\:bg-yellow-400:focus { + background-color: #f6e05e; + } + + .xl\:focus\:bg-yellow-500:focus { + background-color: #ecc94b; + } + + .xl\:focus\:bg-yellow-600:focus { + background-color: #d69e2e; + } + + .xl\:focus\:bg-yellow-700:focus { + background-color: #b7791f; + } + + .xl\:focus\:bg-yellow-800:focus { + background-color: #975a16; + } + + .xl\:focus\:bg-yellow-900:focus { + background-color: #744210; + } + + .xl\:focus\:bg-green-100:focus { + background-color: #f0fff4; + } + + .xl\:focus\:bg-green-200:focus { + background-color: #c6f6d5; + } + + .xl\:focus\:bg-green-300:focus { + background-color: #9ae6b4; + } + + .xl\:focus\:bg-green-400:focus { + background-color: #68d391; + } + + .xl\:focus\:bg-green-500:focus { + background-color: #48bb78; + } + + .xl\:focus\:bg-green-600:focus { + background-color: #38a169; + } + + .xl\:focus\:bg-green-700:focus { + background-color: #2f855a; + } + + .xl\:focus\:bg-green-800:focus { + background-color: #276749; + } + + .xl\:focus\:bg-green-900:focus { + background-color: #22543d; + } + + .xl\:focus\:bg-teal-100:focus { + background-color: #e6fffa; + } + + .xl\:focus\:bg-teal-200:focus { + background-color: #b2f5ea; + } + + .xl\:focus\:bg-teal-300:focus { + background-color: #81e6d9; + } + + .xl\:focus\:bg-teal-400:focus { + background-color: #4fd1c5; + } + + .xl\:focus\:bg-teal-500:focus { + background-color: #38b2ac; + } + + .xl\:focus\:bg-teal-600:focus { + background-color: #319795; + } + + .xl\:focus\:bg-teal-700:focus { + background-color: #2c7a7b; + } + + .xl\:focus\:bg-teal-800:focus { + background-color: #285e61; + } + + .xl\:focus\:bg-teal-900:focus { + background-color: #234e52; + } + + .xl\:focus\:bg-blue-100:focus { + background-color: #ebf8ff; + } + + .xl\:focus\:bg-blue-200:focus { + background-color: #bee3f8; + } + + .xl\:focus\:bg-blue-300:focus { + background-color: #90cdf4; + } + + .xl\:focus\:bg-blue-400:focus { + background-color: #63b3ed; + } + + .xl\:focus\:bg-blue-500:focus { + background-color: #4299e1; + } + + .xl\:focus\:bg-blue-600:focus { + background-color: #3182ce; + } + + .xl\:focus\:bg-blue-700:focus { + background-color: #2b6cb0; + } + + .xl\:focus\:bg-blue-800:focus { + background-color: #2c5282; + } + + .xl\:focus\:bg-blue-900:focus { + background-color: #2a4365; + } + + .xl\:focus\:bg-indigo-100:focus { + background-color: #ebf4ff; + } + + .xl\:focus\:bg-indigo-200:focus { + background-color: #c3dafe; + } + + .xl\:focus\:bg-indigo-300:focus { + background-color: #a3bffa; + } + + .xl\:focus\:bg-indigo-400:focus { + background-color: #7f9cf5; + } + + .xl\:focus\:bg-indigo-500:focus { + background-color: #667eea; + } + + .xl\:focus\:bg-indigo-600:focus { + background-color: #5a67d8; + } + + .xl\:focus\:bg-indigo-700:focus { + background-color: #4c51bf; + } + + .xl\:focus\:bg-indigo-800:focus { + background-color: #434190; + } + + .xl\:focus\:bg-indigo-900:focus { + background-color: #3c366b; + } + + .xl\:focus\:bg-purple-100:focus { + background-color: #faf5ff; + } + + .xl\:focus\:bg-purple-200:focus { + background-color: #e9d8fd; + } + + .xl\:focus\:bg-purple-300:focus { + background-color: #d6bcfa; + } + + .xl\:focus\:bg-purple-400:focus { + background-color: #b794f4; + } + + .xl\:focus\:bg-purple-500:focus { + background-color: #9f7aea; + } + + .xl\:focus\:bg-purple-600:focus { + background-color: #805ad5; + } + + .xl\:focus\:bg-purple-700:focus { + background-color: #6b46c1; + } + + .xl\:focus\:bg-purple-800:focus { + background-color: #553c9a; + } + + .xl\:focus\:bg-purple-900:focus { + background-color: #44337a; + } + + .xl\:focus\:bg-pink-100:focus { + background-color: #fff5f7; + } + + .xl\:focus\:bg-pink-200:focus { + background-color: #fed7e2; + } + + .xl\:focus\:bg-pink-300:focus { + background-color: #fbb6ce; + } + + .xl\:focus\:bg-pink-400:focus { + background-color: #f687b3; + } + + .xl\:focus\:bg-pink-500:focus { + background-color: #ed64a6; + } + + .xl\:focus\:bg-pink-600:focus { + background-color: #d53f8c; + } + + .xl\:focus\:bg-pink-700:focus { + background-color: #b83280; + } + + .xl\:focus\:bg-pink-800:focus { + background-color: #97266d; + } + + .xl\:focus\:bg-pink-900:focus { + background-color: #702459; + } + + .xl\:bg-bottom { + background-position: bottom; + } + + .xl\:bg-center { + background-position: center; + } + + .xl\:bg-left { + background-position: left; + } + + .xl\:bg-left-bottom { + background-position: left bottom; + } + + .xl\:bg-left-top { + background-position: left top; + } + + .xl\:bg-right { + background-position: right; + } + + .xl\:bg-right-bottom { + background-position: right bottom; + } + + .xl\:bg-right-top { + background-position: right top; + } + + .xl\:bg-top { + background-position: top; + } + + .xl\:bg-repeat { + background-repeat: repeat; + } + + .xl\:bg-no-repeat { + background-repeat: no-repeat; + } + + .xl\:bg-repeat-x { + background-repeat: repeat-x; + } + + .xl\:bg-repeat-y { + background-repeat: repeat-y; + } + + .xl\:bg-repeat-round { + background-repeat: round; + } + + .xl\:bg-repeat-space { + background-repeat: space; + } + + .xl\:bg-auto { + background-size: auto; + } + + .xl\:bg-cover { + background-size: cover; + } + + .xl\:bg-contain { + background-size: contain; + } + + .xl\:border-collapse { + border-collapse: collapse; + } + + .xl\:border-separate { + border-collapse: separate; + } + + .xl\:border-transparent { + border-color: transparent; + } + + .xl\:border-black { + border-color: #000; + } + + .xl\:border-white { + border-color: #fff; + } + + .xl\:border-gray-100 { + border-color: #f7fafc; + } + + .xl\:border-gray-200 { + border-color: #edf2f7; + } + + .xl\:border-gray-300 { + border-color: #e2e8f0; + } + + .xl\:border-gray-400 { + border-color: #cbd5e0; + } + + .xl\:border-gray-500 { + border-color: #a0aec0; + } + + .xl\:border-gray-600 { + border-color: #718096; + } + + .xl\:border-gray-700 { + border-color: #4a5568; + } + + .xl\:border-gray-800 { + border-color: #2d3748; + } + + .xl\:border-gray-900 { + border-color: #1a202c; + } + + .xl\:border-red-100 { + border-color: #fff5f5; + } + + .xl\:border-red-200 { + border-color: #fed7d7; + } + + .xl\:border-red-300 { + border-color: #feb2b2; + } + + .xl\:border-red-400 { + border-color: #fc8181; + } + + .xl\:border-red-500 { + border-color: #f56565; + } + + .xl\:border-red-600 { + border-color: #e53e3e; + } + + .xl\:border-red-700 { + border-color: #c53030; + } + + .xl\:border-red-800 { + border-color: #9b2c2c; + } + + .xl\:border-red-900 { + border-color: #742a2a; + } + + .xl\:border-orange-100 { + border-color: #fffaf0; + } + + .xl\:border-orange-200 { + border-color: #feebc8; + } + + .xl\:border-orange-300 { + border-color: #fbd38d; + } + + .xl\:border-orange-400 { + border-color: #f6ad55; + } + + .xl\:border-orange-500 { + border-color: #ed8936; + } + + .xl\:border-orange-600 { + border-color: #dd6b20; + } + + .xl\:border-orange-700 { + border-color: #c05621; + } + + .xl\:border-orange-800 { + border-color: #9c4221; + } + + .xl\:border-orange-900 { + border-color: #7b341e; + } + + .xl\:border-yellow-100 { + border-color: #fffff0; + } + + .xl\:border-yellow-200 { + border-color: #fefcbf; + } + + .xl\:border-yellow-300 { + border-color: #faf089; + } + + .xl\:border-yellow-400 { + border-color: #f6e05e; + } + + .xl\:border-yellow-500 { + border-color: #ecc94b; + } + + .xl\:border-yellow-600 { + border-color: #d69e2e; + } + + .xl\:border-yellow-700 { + border-color: #b7791f; + } + + .xl\:border-yellow-800 { + border-color: #975a16; + } + + .xl\:border-yellow-900 { + border-color: #744210; + } + + .xl\:border-green-100 { + border-color: #f0fff4; + } + + .xl\:border-green-200 { + border-color: #c6f6d5; + } + + .xl\:border-green-300 { + border-color: #9ae6b4; + } + + .xl\:border-green-400 { + border-color: #68d391; + } + + .xl\:border-green-500 { + border-color: #48bb78; + } + + .xl\:border-green-600 { + border-color: #38a169; + } + + .xl\:border-green-700 { + border-color: #2f855a; + } + + .xl\:border-green-800 { + border-color: #276749; + } + + .xl\:border-green-900 { + border-color: #22543d; + } + + .xl\:border-teal-100 { + border-color: #e6fffa; + } + + .xl\:border-teal-200 { + border-color: #b2f5ea; + } + + .xl\:border-teal-300 { + border-color: #81e6d9; + } + + .xl\:border-teal-400 { + border-color: #4fd1c5; + } + + .xl\:border-teal-500 { + border-color: #38b2ac; + } + + .xl\:border-teal-600 { + border-color: #319795; + } + + .xl\:border-teal-700 { + border-color: #2c7a7b; + } + + .xl\:border-teal-800 { + border-color: #285e61; + } + + .xl\:border-teal-900 { + border-color: #234e52; + } + + .xl\:border-blue-100 { + border-color: #ebf8ff; + } + + .xl\:border-blue-200 { + border-color: #bee3f8; + } + + .xl\:border-blue-300 { + border-color: #90cdf4; + } + + .xl\:border-blue-400 { + border-color: #63b3ed; + } + + .xl\:border-blue-500 { + border-color: #4299e1; + } + + .xl\:border-blue-600 { + border-color: #3182ce; + } + + .xl\:border-blue-700 { + border-color: #2b6cb0; + } + + .xl\:border-blue-800 { + border-color: #2c5282; + } + + .xl\:border-blue-900 { + border-color: #2a4365; + } + + .xl\:border-indigo-100 { + border-color: #ebf4ff; + } + + .xl\:border-indigo-200 { + border-color: #c3dafe; + } + + .xl\:border-indigo-300 { + border-color: #a3bffa; + } + + .xl\:border-indigo-400 { + border-color: #7f9cf5; + } + + .xl\:border-indigo-500 { + border-color: #667eea; + } + + .xl\:border-indigo-600 { + border-color: #5a67d8; + } + + .xl\:border-indigo-700 { + border-color: #4c51bf; + } + + .xl\:border-indigo-800 { + border-color: #434190; + } + + .xl\:border-indigo-900 { + border-color: #3c366b; + } + + .xl\:border-purple-100 { + border-color: #faf5ff; + } + + .xl\:border-purple-200 { + border-color: #e9d8fd; + } + + .xl\:border-purple-300 { + border-color: #d6bcfa; + } + + .xl\:border-purple-400 { + border-color: #b794f4; + } + + .xl\:border-purple-500 { + border-color: #9f7aea; + } + + .xl\:border-purple-600 { + border-color: #805ad5; + } + + .xl\:border-purple-700 { + border-color: #6b46c1; + } + + .xl\:border-purple-800 { + border-color: #553c9a; + } + + .xl\:border-purple-900 { + border-color: #44337a; + } + + .xl\:border-pink-100 { + border-color: #fff5f7; + } + + .xl\:border-pink-200 { + border-color: #fed7e2; + } + + .xl\:border-pink-300 { + border-color: #fbb6ce; + } + + .xl\:border-pink-400 { + border-color: #f687b3; + } + + .xl\:border-pink-500 { + border-color: #ed64a6; + } + + .xl\:border-pink-600 { + border-color: #d53f8c; + } + + .xl\:border-pink-700 { + border-color: #b83280; + } + + .xl\:border-pink-800 { + border-color: #97266d; + } + + .xl\:border-pink-900 { + border-color: #702459; + } + + .xl\:hover\:border-transparent:hover { + border-color: transparent; + } + + .xl\:hover\:border-black:hover { + border-color: #000; + } + + .xl\:hover\:border-white:hover { + border-color: #fff; + } + + .xl\:hover\:border-gray-100:hover { + border-color: #f7fafc; + } + + .xl\:hover\:border-gray-200:hover { + border-color: #edf2f7; + } + + .xl\:hover\:border-gray-300:hover { + border-color: #e2e8f0; + } + + .xl\:hover\:border-gray-400:hover { + border-color: #cbd5e0; + } + + .xl\:hover\:border-gray-500:hover { + border-color: #a0aec0; + } + + .xl\:hover\:border-gray-600:hover { + border-color: #718096; + } + + .xl\:hover\:border-gray-700:hover { + border-color: #4a5568; + } + + .xl\:hover\:border-gray-800:hover { + border-color: #2d3748; + } + + .xl\:hover\:border-gray-900:hover { + border-color: #1a202c; + } + + .xl\:hover\:border-red-100:hover { + border-color: #fff5f5; + } + + .xl\:hover\:border-red-200:hover { + border-color: #fed7d7; + } + + .xl\:hover\:border-red-300:hover { + border-color: #feb2b2; + } + + .xl\:hover\:border-red-400:hover { + border-color: #fc8181; + } + + .xl\:hover\:border-red-500:hover { + border-color: #f56565; + } + + .xl\:hover\:border-red-600:hover { + border-color: #e53e3e; + } + + .xl\:hover\:border-red-700:hover { + border-color: #c53030; + } + + .xl\:hover\:border-red-800:hover { + border-color: #9b2c2c; + } + + .xl\:hover\:border-red-900:hover { + border-color: #742a2a; + } + + .xl\:hover\:border-orange-100:hover { + border-color: #fffaf0; + } + + .xl\:hover\:border-orange-200:hover { + border-color: #feebc8; + } + + .xl\:hover\:border-orange-300:hover { + border-color: #fbd38d; + } + + .xl\:hover\:border-orange-400:hover { + border-color: #f6ad55; + } + + .xl\:hover\:border-orange-500:hover { + border-color: #ed8936; + } + + .xl\:hover\:border-orange-600:hover { + border-color: #dd6b20; + } + + .xl\:hover\:border-orange-700:hover { + border-color: #c05621; + } + + .xl\:hover\:border-orange-800:hover { + border-color: #9c4221; + } + + .xl\:hover\:border-orange-900:hover { + border-color: #7b341e; + } + + .xl\:hover\:border-yellow-100:hover { + border-color: #fffff0; + } + + .xl\:hover\:border-yellow-200:hover { + border-color: #fefcbf; + } + + .xl\:hover\:border-yellow-300:hover { + border-color: #faf089; + } + + .xl\:hover\:border-yellow-400:hover { + border-color: #f6e05e; + } + + .xl\:hover\:border-yellow-500:hover { + border-color: #ecc94b; + } + + .xl\:hover\:border-yellow-600:hover { + border-color: #d69e2e; + } + + .xl\:hover\:border-yellow-700:hover { + border-color: #b7791f; + } + + .xl\:hover\:border-yellow-800:hover { + border-color: #975a16; + } + + .xl\:hover\:border-yellow-900:hover { + border-color: #744210; + } + + .xl\:hover\:border-green-100:hover { + border-color: #f0fff4; + } + + .xl\:hover\:border-green-200:hover { + border-color: #c6f6d5; + } + + .xl\:hover\:border-green-300:hover { + border-color: #9ae6b4; + } + + .xl\:hover\:border-green-400:hover { + border-color: #68d391; + } + + .xl\:hover\:border-green-500:hover { + border-color: #48bb78; + } + + .xl\:hover\:border-green-600:hover { + border-color: #38a169; + } + + .xl\:hover\:border-green-700:hover { + border-color: #2f855a; + } + + .xl\:hover\:border-green-800:hover { + border-color: #276749; + } + + .xl\:hover\:border-green-900:hover { + border-color: #22543d; + } + + .xl\:hover\:border-teal-100:hover { + border-color: #e6fffa; + } + + .xl\:hover\:border-teal-200:hover { + border-color: #b2f5ea; + } + + .xl\:hover\:border-teal-300:hover { + border-color: #81e6d9; + } + + .xl\:hover\:border-teal-400:hover { + border-color: #4fd1c5; + } + + .xl\:hover\:border-teal-500:hover { + border-color: #38b2ac; + } + + .xl\:hover\:border-teal-600:hover { + border-color: #319795; + } + + .xl\:hover\:border-teal-700:hover { + border-color: #2c7a7b; + } + + .xl\:hover\:border-teal-800:hover { + border-color: #285e61; + } + + .xl\:hover\:border-teal-900:hover { + border-color: #234e52; + } + + .xl\:hover\:border-blue-100:hover { + border-color: #ebf8ff; + } + + .xl\:hover\:border-blue-200:hover { + border-color: #bee3f8; + } + + .xl\:hover\:border-blue-300:hover { + border-color: #90cdf4; + } + + .xl\:hover\:border-blue-400:hover { + border-color: #63b3ed; + } + + .xl\:hover\:border-blue-500:hover { + border-color: #4299e1; + } + + .xl\:hover\:border-blue-600:hover { + border-color: #3182ce; + } + + .xl\:hover\:border-blue-700:hover { + border-color: #2b6cb0; + } + + .xl\:hover\:border-blue-800:hover { + border-color: #2c5282; + } + + .xl\:hover\:border-blue-900:hover { + border-color: #2a4365; + } + + .xl\:hover\:border-indigo-100:hover { + border-color: #ebf4ff; + } + + .xl\:hover\:border-indigo-200:hover { + border-color: #c3dafe; + } + + .xl\:hover\:border-indigo-300:hover { + border-color: #a3bffa; + } + + .xl\:hover\:border-indigo-400:hover { + border-color: #7f9cf5; + } + + .xl\:hover\:border-indigo-500:hover { + border-color: #667eea; + } + + .xl\:hover\:border-indigo-600:hover { + border-color: #5a67d8; + } + + .xl\:hover\:border-indigo-700:hover { + border-color: #4c51bf; + } + + .xl\:hover\:border-indigo-800:hover { + border-color: #434190; + } + + .xl\:hover\:border-indigo-900:hover { + border-color: #3c366b; + } + + .xl\:hover\:border-purple-100:hover { + border-color: #faf5ff; + } + + .xl\:hover\:border-purple-200:hover { + border-color: #e9d8fd; + } + + .xl\:hover\:border-purple-300:hover { + border-color: #d6bcfa; + } + + .xl\:hover\:border-purple-400:hover { + border-color: #b794f4; + } + + .xl\:hover\:border-purple-500:hover { + border-color: #9f7aea; + } + + .xl\:hover\:border-purple-600:hover { + border-color: #805ad5; + } + + .xl\:hover\:border-purple-700:hover { + border-color: #6b46c1; + } + + .xl\:hover\:border-purple-800:hover { + border-color: #553c9a; + } + + .xl\:hover\:border-purple-900:hover { + border-color: #44337a; + } + + .xl\:hover\:border-pink-100:hover { + border-color: #fff5f7; + } + + .xl\:hover\:border-pink-200:hover { + border-color: #fed7e2; + } + + .xl\:hover\:border-pink-300:hover { + border-color: #fbb6ce; + } + + .xl\:hover\:border-pink-400:hover { + border-color: #f687b3; + } + + .xl\:hover\:border-pink-500:hover { + border-color: #ed64a6; + } + + .xl\:hover\:border-pink-600:hover { + border-color: #d53f8c; + } + + .xl\:hover\:border-pink-700:hover { + border-color: #b83280; + } + + .xl\:hover\:border-pink-800:hover { + border-color: #97266d; + } + + .xl\:hover\:border-pink-900:hover { + border-color: #702459; + } + + .xl\:focus\:border-transparent:focus { + border-color: transparent; + } + + .xl\:focus\:border-black:focus { + border-color: #000; + } + + .xl\:focus\:border-white:focus { + border-color: #fff; + } + + .xl\:focus\:border-gray-100:focus { + border-color: #f7fafc; + } + + .xl\:focus\:border-gray-200:focus { + border-color: #edf2f7; + } + + .xl\:focus\:border-gray-300:focus { + border-color: #e2e8f0; + } + + .xl\:focus\:border-gray-400:focus { + border-color: #cbd5e0; + } + + .xl\:focus\:border-gray-500:focus { + border-color: #a0aec0; + } + + .xl\:focus\:border-gray-600:focus { + border-color: #718096; + } + + .xl\:focus\:border-gray-700:focus { + border-color: #4a5568; + } + + .xl\:focus\:border-gray-800:focus { + border-color: #2d3748; + } + + .xl\:focus\:border-gray-900:focus { + border-color: #1a202c; + } + + .xl\:focus\:border-red-100:focus { + border-color: #fff5f5; + } + + .xl\:focus\:border-red-200:focus { + border-color: #fed7d7; + } + + .xl\:focus\:border-red-300:focus { + border-color: #feb2b2; + } + + .xl\:focus\:border-red-400:focus { + border-color: #fc8181; + } + + .xl\:focus\:border-red-500:focus { + border-color: #f56565; + } + + .xl\:focus\:border-red-600:focus { + border-color: #e53e3e; + } + + .xl\:focus\:border-red-700:focus { + border-color: #c53030; + } + + .xl\:focus\:border-red-800:focus { + border-color: #9b2c2c; + } + + .xl\:focus\:border-red-900:focus { + border-color: #742a2a; + } + + .xl\:focus\:border-orange-100:focus { + border-color: #fffaf0; + } + + .xl\:focus\:border-orange-200:focus { + border-color: #feebc8; + } + + .xl\:focus\:border-orange-300:focus { + border-color: #fbd38d; + } + + .xl\:focus\:border-orange-400:focus { + border-color: #f6ad55; + } + + .xl\:focus\:border-orange-500:focus { + border-color: #ed8936; + } + + .xl\:focus\:border-orange-600:focus { + border-color: #dd6b20; + } + + .xl\:focus\:border-orange-700:focus { + border-color: #c05621; + } + + .xl\:focus\:border-orange-800:focus { + border-color: #9c4221; + } + + .xl\:focus\:border-orange-900:focus { + border-color: #7b341e; + } + + .xl\:focus\:border-yellow-100:focus { + border-color: #fffff0; + } + + .xl\:focus\:border-yellow-200:focus { + border-color: #fefcbf; + } + + .xl\:focus\:border-yellow-300:focus { + border-color: #faf089; + } + + .xl\:focus\:border-yellow-400:focus { + border-color: #f6e05e; + } + + .xl\:focus\:border-yellow-500:focus { + border-color: #ecc94b; + } + + .xl\:focus\:border-yellow-600:focus { + border-color: #d69e2e; + } + + .xl\:focus\:border-yellow-700:focus { + border-color: #b7791f; + } + + .xl\:focus\:border-yellow-800:focus { + border-color: #975a16; + } + + .xl\:focus\:border-yellow-900:focus { + border-color: #744210; + } + + .xl\:focus\:border-green-100:focus { + border-color: #f0fff4; + } + + .xl\:focus\:border-green-200:focus { + border-color: #c6f6d5; + } + + .xl\:focus\:border-green-300:focus { + border-color: #9ae6b4; + } + + .xl\:focus\:border-green-400:focus { + border-color: #68d391; + } + + .xl\:focus\:border-green-500:focus { + border-color: #48bb78; + } + + .xl\:focus\:border-green-600:focus { + border-color: #38a169; + } + + .xl\:focus\:border-green-700:focus { + border-color: #2f855a; + } + + .xl\:focus\:border-green-800:focus { + border-color: #276749; + } + + .xl\:focus\:border-green-900:focus { + border-color: #22543d; + } + + .xl\:focus\:border-teal-100:focus { + border-color: #e6fffa; + } + + .xl\:focus\:border-teal-200:focus { + border-color: #b2f5ea; + } + + .xl\:focus\:border-teal-300:focus { + border-color: #81e6d9; + } + + .xl\:focus\:border-teal-400:focus { + border-color: #4fd1c5; + } + + .xl\:focus\:border-teal-500:focus { + border-color: #38b2ac; + } + + .xl\:focus\:border-teal-600:focus { + border-color: #319795; + } + + .xl\:focus\:border-teal-700:focus { + border-color: #2c7a7b; + } + + .xl\:focus\:border-teal-800:focus { + border-color: #285e61; + } + + .xl\:focus\:border-teal-900:focus { + border-color: #234e52; + } + + .xl\:focus\:border-blue-100:focus { + border-color: #ebf8ff; + } + + .xl\:focus\:border-blue-200:focus { + border-color: #bee3f8; + } + + .xl\:focus\:border-blue-300:focus { + border-color: #90cdf4; + } + + .xl\:focus\:border-blue-400:focus { + border-color: #63b3ed; + } + + .xl\:focus\:border-blue-500:focus { + border-color: #4299e1; + } + + .xl\:focus\:border-blue-600:focus { + border-color: #3182ce; + } + + .xl\:focus\:border-blue-700:focus { + border-color: #2b6cb0; + } + + .xl\:focus\:border-blue-800:focus { + border-color: #2c5282; + } + + .xl\:focus\:border-blue-900:focus { + border-color: #2a4365; + } + + .xl\:focus\:border-indigo-100:focus { + border-color: #ebf4ff; + } + + .xl\:focus\:border-indigo-200:focus { + border-color: #c3dafe; + } + + .xl\:focus\:border-indigo-300:focus { + border-color: #a3bffa; + } + + .xl\:focus\:border-indigo-400:focus { + border-color: #7f9cf5; + } + + .xl\:focus\:border-indigo-500:focus { + border-color: #667eea; + } + + .xl\:focus\:border-indigo-600:focus { + border-color: #5a67d8; + } + + .xl\:focus\:border-indigo-700:focus { + border-color: #4c51bf; + } + + .xl\:focus\:border-indigo-800:focus { + border-color: #434190; + } + + .xl\:focus\:border-indigo-900:focus { + border-color: #3c366b; + } + + .xl\:focus\:border-purple-100:focus { + border-color: #faf5ff; + } + + .xl\:focus\:border-purple-200:focus { + border-color: #e9d8fd; + } + + .xl\:focus\:border-purple-300:focus { + border-color: #d6bcfa; + } + + .xl\:focus\:border-purple-400:focus { + border-color: #b794f4; + } + + .xl\:focus\:border-purple-500:focus { + border-color: #9f7aea; + } + + .xl\:focus\:border-purple-600:focus { + border-color: #805ad5; + } + + .xl\:focus\:border-purple-700:focus { + border-color: #6b46c1; + } + + .xl\:focus\:border-purple-800:focus { + border-color: #553c9a; + } + + .xl\:focus\:border-purple-900:focus { + border-color: #44337a; + } + + .xl\:focus\:border-pink-100:focus { + border-color: #fff5f7; + } + + .xl\:focus\:border-pink-200:focus { + border-color: #fed7e2; + } + + .xl\:focus\:border-pink-300:focus { + border-color: #fbb6ce; + } + + .xl\:focus\:border-pink-400:focus { + border-color: #f687b3; + } + + .xl\:focus\:border-pink-500:focus { + border-color: #ed64a6; + } + + .xl\:focus\:border-pink-600:focus { + border-color: #d53f8c; + } + + .xl\:focus\:border-pink-700:focus { + border-color: #b83280; + } + + .xl\:focus\:border-pink-800:focus { + border-color: #97266d; + } + + .xl\:focus\:border-pink-900:focus { + border-color: #702459; + } + + .xl\:rounded-none { + border-radius: 0; + } + + .xl\:rounded-sm { + border-radius: 0.125rem; + } + + .xl\:rounded { + border-radius: 0.25rem; + } + + .xl\:rounded-lg { + border-radius: 0.5rem; + } + + .xl\:rounded-full { + border-radius: 9999px; + } + + .xl\:rounded-t-none { + border-top-left-radius: 0; + border-top-right-radius: 0; + } + + .xl\:rounded-r-none { + border-top-right-radius: 0; + border-bottom-right-radius: 0; + } + + .xl\:rounded-b-none { + border-bottom-right-radius: 0; + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .xl\:rounded-l-none { + border-top-left-radius: 0; + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .xl\:rounded-t-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + border-top-right-radius: 0.125rem; + } + + .xl\:rounded-r-sm { + border-top-right-radius: 0.125rem; + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + } + + .xl\:rounded-b-sm { + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .xl\:rounded-l-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .xl\:rounded-t { + border-top-left-radius: 0.25rem; + border-top-right-radius: 0.25rem; + } + + .xl\:rounded-r { + border-top-right-radius: 0.25rem; + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + } + + .xl\:rounded-b { + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .xl\:rounded-l { + border-top-left-radius: 0.25rem; + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .xl\:rounded-t-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + border-top-right-radius: 0.5rem; + } + + .xl\:rounded-r-lg { + border-top-right-radius: 0.5rem; + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + } + + .xl\:rounded-b-lg { + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .xl\:rounded-l-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .xl\:rounded-t-full { + border-top-left-radius: 9999px; + border-top-right-radius: 9999px; + } + + .xl\:rounded-r-full { + border-top-right-radius: 9999px; + border-bottom-right-radius: 9999px; + } + + .xl\:rounded-b-full { + border-bottom-right-radius: 9999px; + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .xl\:rounded-l-full { + border-top-left-radius: 9999px; + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .xl\:rounded-tl-none { + border-top-left-radius: 0; + } + + .xl\:rounded-tr-none { + border-top-right-radius: 0; + } + + .xl\:rounded-br-none { + border-bottom-right-radius: 0; + } + + .xl\:rounded-bl-none { + border-bottom-left-radius: 0; + } + + .xl\:rounded-tl-sm { + border-top-left-radius: 0.125rem; + } + + .xl\:rounded-tr-sm { + border-top-right-radius: 0.125rem; + } + + .xl\:rounded-br-sm { + border-bottom-right-radius: 0.125rem; + } + + .xl\:rounded-bl-sm { + border-bottom-left-radius: 0.125rem; + } + + .xl\:rounded-tl { + border-top-left-radius: 0.25rem; + } + + .xl\:rounded-tr { + border-top-right-radius: 0.25rem; + } + + .xl\:rounded-br { + border-bottom-right-radius: 0.25rem; + } + + .xl\:rounded-bl { + border-bottom-left-radius: 0.25rem; + } + + .xl\:rounded-tl-lg { + border-top-left-radius: 0.5rem; + } + + .xl\:rounded-tr-lg { + border-top-right-radius: 0.5rem; + } + + .xl\:rounded-br-lg { + border-bottom-right-radius: 0.5rem; + } + + .xl\:rounded-bl-lg { + border-bottom-left-radius: 0.5rem; + } + + .xl\:rounded-tl-full { + border-top-left-radius: 9999px; + } + + .xl\:rounded-tr-full { + border-top-right-radius: 9999px; + } + + .xl\:rounded-br-full { + border-bottom-right-radius: 9999px; + } + + .xl\:rounded-bl-full { + border-bottom-left-radius: 9999px; + } + + .xl\:border-solid { + border-style: solid; + } + + .xl\:border-dashed { + border-style: dashed; + } + + .xl\:border-dotted { + border-style: dotted; + } + + .xl\:border-none { + border-style: none; + } + + .xl\:border-0 { + border-width: 0; + } + + .xl\:border-2 { + border-width: 2px; + } + + .xl\:border-4 { + border-width: 4px; + } + + .xl\:border-8 { + border-width: 8px; + } + + .xl\:border { + border-width: 1px; + } + + .xl\:border-t-0 { + border-top-width: 0; + } + + .xl\:border-r-0 { + border-right-width: 0; + } + + .xl\:border-b-0 { + border-bottom-width: 0; + } + + .xl\:border-l-0 { + border-left-width: 0; + } + + .xl\:border-t-2 { + border-top-width: 2px; + } + + .xl\:border-r-2 { + border-right-width: 2px; + } + + .xl\:border-b-2 { + border-bottom-width: 2px; + } + + .xl\:border-l-2 { + border-left-width: 2px; + } + + .xl\:border-t-4 { + border-top-width: 4px; + } + + .xl\:border-r-4 { + border-right-width: 4px; + } + + .xl\:border-b-4 { + border-bottom-width: 4px; + } + + .xl\:border-l-4 { + border-left-width: 4px; + } + + .xl\:border-t-8 { + border-top-width: 8px; + } + + .xl\:border-r-8 { + border-right-width: 8px; + } + + .xl\:border-b-8 { + border-bottom-width: 8px; + } + + .xl\:border-l-8 { + border-left-width: 8px; + } + + .xl\:border-t { + border-top-width: 1px; + } + + .xl\:border-r { + border-right-width: 1px; + } + + .xl\:border-b { + border-bottom-width: 1px; + } + + .xl\:border-l { + border-left-width: 1px; + } + + .xl\:cursor-auto { + cursor: auto; + } + + .xl\:cursor-default { + cursor: default; + } + + .xl\:cursor-pointer { + cursor: pointer; + } + + .xl\:cursor-wait { + cursor: wait; + } + + .xl\:cursor-text { + cursor: text; + } + + .xl\:cursor-move { + cursor: move; + } + + .xl\:cursor-not-allowed { + cursor: not-allowed; + } + + .xl\:block { + display: block; + } + + .xl\:inline-block { + display: inline-block; + } + + .xl\:inline { + display: inline; + } + + .xl\:flex { + display: flex; + } + + .xl\:inline-flex { + display: inline-flex; + } + + .xl\:table { + display: table; + } + + .xl\:table-row { + display: table-row; + } + + .xl\:table-cell { + display: table-cell; + } + + .xl\:hidden { + display: none; + } + + .xl\:flex-row { + flex-direction: row; + } + + .xl\:flex-row-reverse { + flex-direction: row-reverse; + } + + .xl\:flex-col { + flex-direction: column; + } + + .xl\:flex-col-reverse { + flex-direction: column-reverse; + } + + .xl\:flex-wrap { + flex-wrap: wrap; + } + + .xl\:flex-wrap-reverse { + flex-wrap: wrap-reverse; + } + + .xl\:flex-no-wrap { + flex-wrap: nowrap; + } + + .xl\:items-start { + align-items: flex-start; + } + + .xl\:items-end { + align-items: flex-end; + } + + .xl\:items-center { + align-items: center; + } + + .xl\:items-baseline { + align-items: baseline; + } + + .xl\:items-stretch { + align-items: stretch; + } + + .xl\:self-auto { + align-self: auto; + } + + .xl\:self-start { + align-self: flex-start; + } + + .xl\:self-end { + align-self: flex-end; + } + + .xl\:self-center { + align-self: center; + } + + .xl\:self-stretch { + align-self: stretch; + } + + .xl\:justify-start { + justify-content: flex-start; + } + + .xl\:justify-end { + justify-content: flex-end; + } + + .xl\:justify-center { + justify-content: center; + } + + .xl\:justify-between { + justify-content: space-between; + } + + .xl\:justify-around { + justify-content: space-around; + } + + .xl\:content-center { + align-content: center; + } + + .xl\:content-start { + align-content: flex-start; + } + + .xl\:content-end { + align-content: flex-end; + } + + .xl\:content-between { + align-content: space-between; + } + + .xl\:content-around { + align-content: space-around; + } + + .xl\:flex-1 { + flex: 1 1 0%; + } + + .xl\:flex-auto { + flex: 1 1 auto; + } + + .xl\:flex-initial { + flex: 0 1 auto; + } + + .xl\:flex-none { + flex: none; + } + + .xl\:flex-grow-0 { + flex-grow: 0; + } + + .xl\:flex-grow { + flex-grow: 1; + } + + .xl\:flex-shrink-0 { + flex-shrink: 0; + } + + .xl\:flex-shrink { + flex-shrink: 1; + } + + .xl\:order-1 { + order: 1; + } + + .xl\:order-2 { + order: 2; + } + + .xl\:order-3 { + order: 3; + } + + .xl\:order-4 { + order: 4; + } + + .xl\:order-5 { + order: 5; + } + + .xl\:order-6 { + order: 6; + } + + .xl\:order-7 { + order: 7; + } + + .xl\:order-8 { + order: 8; + } + + .xl\:order-9 { + order: 9; + } + + .xl\:order-10 { + order: 10; + } + + .xl\:order-11 { + order: 11; + } + + .xl\:order-12 { + order: 12; + } + + .xl\:order-first { + order: -9999; + } + + .xl\:order-last { + order: 9999; + } + + .xl\:order-none { + order: 0; + } + + .xl\:float-right { + float: right; + } + + .xl\:float-left { + float: left; + } + + .xl\:float-none { + float: none; + } + + .xl\:clearfix:after { + content: ""; + display: table; + clear: both; + } + + .xl\:font-sans { + font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; + } + + .xl\:font-serif { + font-family: Georgia, Cambria, "Times New Roman", Times, serif; + } + + .xl\:font-mono { + font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace; + } + + .xl\:font-hairline { + font-weight: 100; + } + + .xl\:font-thin { + font-weight: 200; + } + + .xl\:font-light { + font-weight: 300; + } + + .xl\:font-normal { + font-weight: 400; + } + + .xl\:font-medium { + font-weight: 500; + } + + .xl\:font-semibold { + font-weight: 600; + } + + .xl\:font-bold { + font-weight: 700; + } + + .xl\:font-extrabold { + font-weight: 800; + } + + .xl\:font-black { + font-weight: 900; + } + + .xl\:hover\:font-hairline:hover { + font-weight: 100; + } + + .xl\:hover\:font-thin:hover { + font-weight: 200; + } + + .xl\:hover\:font-light:hover { + font-weight: 300; + } + + .xl\:hover\:font-normal:hover { + font-weight: 400; + } + + .xl\:hover\:font-medium:hover { + font-weight: 500; + } + + .xl\:hover\:font-semibold:hover { + font-weight: 600; + } + + .xl\:hover\:font-bold:hover { + font-weight: 700; + } + + .xl\:hover\:font-extrabold:hover { + font-weight: 800; + } + + .xl\:hover\:font-black:hover { + font-weight: 900; + } + + .xl\:focus\:font-hairline:focus { + font-weight: 100; + } + + .xl\:focus\:font-thin:focus { + font-weight: 200; + } + + .xl\:focus\:font-light:focus { + font-weight: 300; + } + + .xl\:focus\:font-normal:focus { + font-weight: 400; + } + + .xl\:focus\:font-medium:focus { + font-weight: 500; + } + + .xl\:focus\:font-semibold:focus { + font-weight: 600; + } + + .xl\:focus\:font-bold:focus { + font-weight: 700; + } + + .xl\:focus\:font-extrabold:focus { + font-weight: 800; + } + + .xl\:focus\:font-black:focus { + font-weight: 900; + } + + .xl\:h-0 { + height: 0; + } + + .xl\:h-1 { + height: 0.25rem; + } + + .xl\:h-2 { + height: 0.5rem; + } + + .xl\:h-3 { + height: 0.75rem; + } + + .xl\:h-4 { + height: 1rem; + } + + .xl\:h-5 { + height: 1.25rem; + } + + .xl\:h-6 { + height: 1.5rem; + } + + .xl\:h-8 { + height: 2rem; + } + + .xl\:h-10 { + height: 2.5rem; + } + + .xl\:h-12 { + height: 3rem; + } + + .xl\:h-16 { + height: 4rem; + } + + .xl\:h-20 { + height: 5rem; + } + + .xl\:h-24 { + height: 6rem; + } + + .xl\:h-32 { + height: 8rem; + } + + .xl\:h-40 { + height: 10rem; + } + + .xl\:h-48 { + height: 12rem; + } + + .xl\:h-56 { + height: 14rem; + } + + .xl\:h-64 { + height: 16rem; + } + + .xl\:h-auto { + height: auto; + } + + .xl\:h-px { + height: 1px; + } + + .xl\:h-full { + height: 100%; + } + + .xl\:h-screen { + height: 100vh; + } + + .xl\:leading-none { + line-height: 1; + } + + .xl\:leading-tight { + line-height: 1.25; + } + + .xl\:leading-snug { + line-height: 1.375; + } + + .xl\:leading-normal { + line-height: 1.5; + } + + .xl\:leading-relaxed { + line-height: 1.625; + } + + .xl\:leading-loose { + line-height: 2; + } + + .xl\:list-inside { + list-style-position: inside; + } + + .xl\:list-outside { + list-style-position: outside; + } + + .xl\:list-none { + list-style-type: none; + } + + .xl\:list-disc { + list-style-type: disc; + } + + .xl\:list-decimal { + list-style-type: decimal; + } + + .xl\:m-0 { + margin: 0; + } + + .xl\:m-1 { + margin: 0.25rem; + } + + .xl\:m-2 { + margin: 0.5rem; + } + + .xl\:m-3 { + margin: 0.75rem; + } + + .xl\:m-4 { + margin: 1rem; + } + + .xl\:m-5 { + margin: 1.25rem; + } + + .xl\:m-6 { + margin: 1.5rem; + } + + .xl\:m-8 { + margin: 2rem; + } + + .xl\:m-10 { + margin: 2.5rem; + } + + .xl\:m-12 { + margin: 3rem; + } + + .xl\:m-16 { + margin: 4rem; + } + + .xl\:m-20 { + margin: 5rem; + } + + .xl\:m-24 { + margin: 6rem; + } + + .xl\:m-32 { + margin: 8rem; + } + + .xl\:m-40 { + margin: 10rem; + } + + .xl\:m-48 { + margin: 12rem; + } + + .xl\:m-56 { + margin: 14rem; + } + + .xl\:m-64 { + margin: 16rem; + } + + .xl\:m-auto { + margin: auto; + } + + .xl\:m-px { + margin: 1px; + } + + .xl\:-m-1 { + margin: -0.25rem; + } + + .xl\:-m-2 { + margin: -0.5rem; + } + + .xl\:-m-3 { + margin: -0.75rem; + } + + .xl\:-m-4 { + margin: -1rem; + } + + .xl\:-m-5 { + margin: -1.25rem; + } + + .xl\:-m-6 { + margin: -1.5rem; + } + + .xl\:-m-8 { + margin: -2rem; + } + + .xl\:-m-10 { + margin: -2.5rem; + } + + .xl\:-m-12 { + margin: -3rem; + } + + .xl\:-m-16 { + margin: -4rem; + } + + .xl\:-m-20 { + margin: -5rem; + } + + .xl\:-m-24 { + margin: -6rem; + } + + .xl\:-m-32 { + margin: -8rem; + } + + .xl\:-m-40 { + margin: -10rem; + } + + .xl\:-m-48 { + margin: -12rem; + } + + .xl\:-m-56 { + margin: -14rem; + } + + .xl\:-m-64 { + margin: -16rem; + } + + .xl\:-m-px { + margin: -1px; + } + + .xl\:my-0 { + margin-top: 0; + margin-bottom: 0; + } + + .xl\:mx-0 { + margin-left: 0; + margin-right: 0; + } + + .xl\:my-1 { + margin-top: 0.25rem; + margin-bottom: 0.25rem; + } + + .xl\:mx-1 { + margin-left: 0.25rem; + margin-right: 0.25rem; + } + + .xl\:my-2 { + margin-top: 0.5rem; + margin-bottom: 0.5rem; + } + + .xl\:mx-2 { + margin-left: 0.5rem; + margin-right: 0.5rem; + } + + .xl\:my-3 { + margin-top: 0.75rem; + margin-bottom: 0.75rem; + } + + .xl\:mx-3 { + margin-left: 0.75rem; + margin-right: 0.75rem; + } + + .xl\:my-4 { + margin-top: 1rem; + margin-bottom: 1rem; + } + + .xl\:mx-4 { + margin-left: 1rem; + margin-right: 1rem; + } + + .xl\:my-5 { + margin-top: 1.25rem; + margin-bottom: 1.25rem; + } + + .xl\:mx-5 { + margin-left: 1.25rem; + margin-right: 1.25rem; + } + + .xl\:my-6 { + margin-top: 1.5rem; + margin-bottom: 1.5rem; + } + + .xl\:mx-6 { + margin-left: 1.5rem; + margin-right: 1.5rem; + } + + .xl\:my-8 { + margin-top: 2rem; + margin-bottom: 2rem; + } + + .xl\:mx-8 { + margin-left: 2rem; + margin-right: 2rem; + } + + .xl\:my-10 { + margin-top: 2.5rem; + margin-bottom: 2.5rem; + } + + .xl\:mx-10 { + margin-left: 2.5rem; + margin-right: 2.5rem; + } + + .xl\:my-12 { + margin-top: 3rem; + margin-bottom: 3rem; + } + + .xl\:mx-12 { + margin-left: 3rem; + margin-right: 3rem; + } + + .xl\:my-16 { + margin-top: 4rem; + margin-bottom: 4rem; + } + + .xl\:mx-16 { + margin-left: 4rem; + margin-right: 4rem; + } + + .xl\:my-20 { + margin-top: 5rem; + margin-bottom: 5rem; + } + + .xl\:mx-20 { + margin-left: 5rem; + margin-right: 5rem; + } + + .xl\:my-24 { + margin-top: 6rem; + margin-bottom: 6rem; + } + + .xl\:mx-24 { + margin-left: 6rem; + margin-right: 6rem; + } + + .xl\:my-32 { + margin-top: 8rem; + margin-bottom: 8rem; + } + + .xl\:mx-32 { + margin-left: 8rem; + margin-right: 8rem; + } + + .xl\:my-40 { + margin-top: 10rem; + margin-bottom: 10rem; + } + + .xl\:mx-40 { + margin-left: 10rem; + margin-right: 10rem; + } + + .xl\:my-48 { + margin-top: 12rem; + margin-bottom: 12rem; + } + + .xl\:mx-48 { + margin-left: 12rem; + margin-right: 12rem; + } + + .xl\:my-56 { + margin-top: 14rem; + margin-bottom: 14rem; + } + + .xl\:mx-56 { + margin-left: 14rem; + margin-right: 14rem; + } + + .xl\:my-64 { + margin-top: 16rem; + margin-bottom: 16rem; + } + + .xl\:mx-64 { + margin-left: 16rem; + margin-right: 16rem; + } + + .xl\:my-auto { + margin-top: auto; + margin-bottom: auto; + } + + .xl\:mx-auto { + margin-left: auto; + margin-right: auto; + } + + .xl\:my-px { + margin-top: 1px; + margin-bottom: 1px; + } + + .xl\:mx-px { + margin-left: 1px; + margin-right: 1px; + } + + .xl\:-my-1 { + margin-top: -0.25rem; + margin-bottom: -0.25rem; + } + + .xl\:-mx-1 { + margin-left: -0.25rem; + margin-right: -0.25rem; + } + + .xl\:-my-2 { + margin-top: -0.5rem; + margin-bottom: -0.5rem; + } + + .xl\:-mx-2 { + margin-left: -0.5rem; + margin-right: -0.5rem; + } + + .xl\:-my-3 { + margin-top: -0.75rem; + margin-bottom: -0.75rem; + } + + .xl\:-mx-3 { + margin-left: -0.75rem; + margin-right: -0.75rem; + } + + .xl\:-my-4 { + margin-top: -1rem; + margin-bottom: -1rem; + } + + .xl\:-mx-4 { + margin-left: -1rem; + margin-right: -1rem; + } + + .xl\:-my-5 { + margin-top: -1.25rem; + margin-bottom: -1.25rem; + } + + .xl\:-mx-5 { + margin-left: -1.25rem; + margin-right: -1.25rem; + } + + .xl\:-my-6 { + margin-top: -1.5rem; + margin-bottom: -1.5rem; + } + + .xl\:-mx-6 { + margin-left: -1.5rem; + margin-right: -1.5rem; + } + + .xl\:-my-8 { + margin-top: -2rem; + margin-bottom: -2rem; + } + + .xl\:-mx-8 { + margin-left: -2rem; + margin-right: -2rem; + } + + .xl\:-my-10 { + margin-top: -2.5rem; + margin-bottom: -2.5rem; + } + + .xl\:-mx-10 { + margin-left: -2.5rem; + margin-right: -2.5rem; + } + + .xl\:-my-12 { + margin-top: -3rem; + margin-bottom: -3rem; + } + + .xl\:-mx-12 { + margin-left: -3rem; + margin-right: -3rem; + } + + .xl\:-my-16 { + margin-top: -4rem; + margin-bottom: -4rem; + } + + .xl\:-mx-16 { + margin-left: -4rem; + margin-right: -4rem; + } + + .xl\:-my-20 { + margin-top: -5rem; + margin-bottom: -5rem; + } + + .xl\:-mx-20 { + margin-left: -5rem; + margin-right: -5rem; + } + + .xl\:-my-24 { + margin-top: -6rem; + margin-bottom: -6rem; + } + + .xl\:-mx-24 { + margin-left: -6rem; + margin-right: -6rem; + } + + .xl\:-my-32 { + margin-top: -8rem; + margin-bottom: -8rem; + } + + .xl\:-mx-32 { + margin-left: -8rem; + margin-right: -8rem; + } + + .xl\:-my-40 { + margin-top: -10rem; + margin-bottom: -10rem; + } + + .xl\:-mx-40 { + margin-left: -10rem; + margin-right: -10rem; + } + + .xl\:-my-48 { + margin-top: -12rem; + margin-bottom: -12rem; + } + + .xl\:-mx-48 { + margin-left: -12rem; + margin-right: -12rem; + } + + .xl\:-my-56 { + margin-top: -14rem; + margin-bottom: -14rem; + } + + .xl\:-mx-56 { + margin-left: -14rem; + margin-right: -14rem; + } + + .xl\:-my-64 { + margin-top: -16rem; + margin-bottom: -16rem; + } + + .xl\:-mx-64 { + margin-left: -16rem; + margin-right: -16rem; + } + + .xl\:-my-px { + margin-top: -1px; + margin-bottom: -1px; + } + + .xl\:-mx-px { + margin-left: -1px; + margin-right: -1px; + } + + .xl\:mt-0 { + margin-top: 0; + } + + .xl\:mr-0 { + margin-right: 0; + } + + .xl\:mb-0 { + margin-bottom: 0; + } + + .xl\:ml-0 { + margin-left: 0; + } + + .xl\:mt-1 { + margin-top: 0.25rem; + } + + .xl\:mr-1 { + margin-right: 0.25rem; + } + + .xl\:mb-1 { + margin-bottom: 0.25rem; + } + + .xl\:ml-1 { + margin-left: 0.25rem; + } + + .xl\:mt-2 { + margin-top: 0.5rem; + } + + .xl\:mr-2 { + margin-right: 0.5rem; + } + + .xl\:mb-2 { + margin-bottom: 0.5rem; + } + + .xl\:ml-2 { + margin-left: 0.5rem; + } + + .xl\:mt-3 { + margin-top: 0.75rem; + } + + .xl\:mr-3 { + margin-right: 0.75rem; + } + + .xl\:mb-3 { + margin-bottom: 0.75rem; + } + + .xl\:ml-3 { + margin-left: 0.75rem; + } + + .xl\:mt-4 { + margin-top: 1rem; + } + + .xl\:mr-4 { + margin-right: 1rem; + } + + .xl\:mb-4 { + margin-bottom: 1rem; + } + + .xl\:ml-4 { + margin-left: 1rem; + } + + .xl\:mt-5 { + margin-top: 1.25rem; + } + + .xl\:mr-5 { + margin-right: 1.25rem; + } + + .xl\:mb-5 { + margin-bottom: 1.25rem; + } + + .xl\:ml-5 { + margin-left: 1.25rem; + } + + .xl\:mt-6 { + margin-top: 1.5rem; + } + + .xl\:mr-6 { + margin-right: 1.5rem; + } + + .xl\:mb-6 { + margin-bottom: 1.5rem; + } + + .xl\:ml-6 { + margin-left: 1.5rem; + } + + .xl\:mt-8 { + margin-top: 2rem; + } + + .xl\:mr-8 { + margin-right: 2rem; + } + + .xl\:mb-8 { + margin-bottom: 2rem; + } + + .xl\:ml-8 { + margin-left: 2rem; + } + + .xl\:mt-10 { + margin-top: 2.5rem; + } + + .xl\:mr-10 { + margin-right: 2.5rem; + } + + .xl\:mb-10 { + margin-bottom: 2.5rem; + } + + .xl\:ml-10 { + margin-left: 2.5rem; + } + + .xl\:mt-12 { + margin-top: 3rem; + } + + .xl\:mr-12 { + margin-right: 3rem; + } + + .xl\:mb-12 { + margin-bottom: 3rem; + } + + .xl\:ml-12 { + margin-left: 3rem; + } + + .xl\:mt-16 { + margin-top: 4rem; + } + + .xl\:mr-16 { + margin-right: 4rem; + } + + .xl\:mb-16 { + margin-bottom: 4rem; + } + + .xl\:ml-16 { + margin-left: 4rem; + } + + .xl\:mt-20 { + margin-top: 5rem; + } + + .xl\:mr-20 { + margin-right: 5rem; + } + + .xl\:mb-20 { + margin-bottom: 5rem; + } + + .xl\:ml-20 { + margin-left: 5rem; + } + + .xl\:mt-24 { + margin-top: 6rem; + } + + .xl\:mr-24 { + margin-right: 6rem; + } + + .xl\:mb-24 { + margin-bottom: 6rem; + } + + .xl\:ml-24 { + margin-left: 6rem; + } + + .xl\:mt-32 { + margin-top: 8rem; + } + + .xl\:mr-32 { + margin-right: 8rem; + } + + .xl\:mb-32 { + margin-bottom: 8rem; + } + + .xl\:ml-32 { + margin-left: 8rem; + } + + .xl\:mt-40 { + margin-top: 10rem; + } + + .xl\:mr-40 { + margin-right: 10rem; + } + + .xl\:mb-40 { + margin-bottom: 10rem; + } + + .xl\:ml-40 { + margin-left: 10rem; + } + + .xl\:mt-48 { + margin-top: 12rem; + } + + .xl\:mr-48 { + margin-right: 12rem; + } + + .xl\:mb-48 { + margin-bottom: 12rem; + } + + .xl\:ml-48 { + margin-left: 12rem; + } + + .xl\:mt-56 { + margin-top: 14rem; + } + + .xl\:mr-56 { + margin-right: 14rem; + } + + .xl\:mb-56 { + margin-bottom: 14rem; + } + + .xl\:ml-56 { + margin-left: 14rem; + } + + .xl\:mt-64 { + margin-top: 16rem; + } + + .xl\:mr-64 { + margin-right: 16rem; + } + + .xl\:mb-64 { + margin-bottom: 16rem; + } + + .xl\:ml-64 { + margin-left: 16rem; + } + + .xl\:mt-auto { + margin-top: auto; + } + + .xl\:mr-auto { + margin-right: auto; + } + + .xl\:mb-auto { + margin-bottom: auto; + } + + .xl\:ml-auto { + margin-left: auto; + } + + .xl\:mt-px { + margin-top: 1px; + } + + .xl\:mr-px { + margin-right: 1px; + } + + .xl\:mb-px { + margin-bottom: 1px; + } + + .xl\:ml-px { + margin-left: 1px; + } + + .xl\:-mt-1 { + margin-top: -0.25rem; + } + + .xl\:-mr-1 { + margin-right: -0.25rem; + } + + .xl\:-mb-1 { + margin-bottom: -0.25rem; + } + + .xl\:-ml-1 { + margin-left: -0.25rem; + } + + .xl\:-mt-2 { + margin-top: -0.5rem; + } + + .xl\:-mr-2 { + margin-right: -0.5rem; + } + + .xl\:-mb-2 { + margin-bottom: -0.5rem; + } + + .xl\:-ml-2 { + margin-left: -0.5rem; + } + + .xl\:-mt-3 { + margin-top: -0.75rem; + } + + .xl\:-mr-3 { + margin-right: -0.75rem; + } + + .xl\:-mb-3 { + margin-bottom: -0.75rem; + } + + .xl\:-ml-3 { + margin-left: -0.75rem; + } + + .xl\:-mt-4 { + margin-top: -1rem; + } + + .xl\:-mr-4 { + margin-right: -1rem; + } + + .xl\:-mb-4 { + margin-bottom: -1rem; + } + + .xl\:-ml-4 { + margin-left: -1rem; + } + + .xl\:-mt-5 { + margin-top: -1.25rem; + } + + .xl\:-mr-5 { + margin-right: -1.25rem; + } + + .xl\:-mb-5 { + margin-bottom: -1.25rem; + } + + .xl\:-ml-5 { + margin-left: -1.25rem; + } + + .xl\:-mt-6 { + margin-top: -1.5rem; + } + + .xl\:-mr-6 { + margin-right: -1.5rem; + } + + .xl\:-mb-6 { + margin-bottom: -1.5rem; + } + + .xl\:-ml-6 { + margin-left: -1.5rem; + } + + .xl\:-mt-8 { + margin-top: -2rem; + } + + .xl\:-mr-8 { + margin-right: -2rem; + } + + .xl\:-mb-8 { + margin-bottom: -2rem; + } + + .xl\:-ml-8 { + margin-left: -2rem; + } + + .xl\:-mt-10 { + margin-top: -2.5rem; + } + + .xl\:-mr-10 { + margin-right: -2.5rem; + } + + .xl\:-mb-10 { + margin-bottom: -2.5rem; + } + + .xl\:-ml-10 { + margin-left: -2.5rem; + } + + .xl\:-mt-12 { + margin-top: -3rem; + } + + .xl\:-mr-12 { + margin-right: -3rem; + } + + .xl\:-mb-12 { + margin-bottom: -3rem; + } + + .xl\:-ml-12 { + margin-left: -3rem; + } + + .xl\:-mt-16 { + margin-top: -4rem; + } + + .xl\:-mr-16 { + margin-right: -4rem; + } + + .xl\:-mb-16 { + margin-bottom: -4rem; + } + + .xl\:-ml-16 { + margin-left: -4rem; + } + + .xl\:-mt-20 { + margin-top: -5rem; + } + + .xl\:-mr-20 { + margin-right: -5rem; + } + + .xl\:-mb-20 { + margin-bottom: -5rem; + } + + .xl\:-ml-20 { + margin-left: -5rem; + } + + .xl\:-mt-24 { + margin-top: -6rem; + } + + .xl\:-mr-24 { + margin-right: -6rem; + } + + .xl\:-mb-24 { + margin-bottom: -6rem; + } + + .xl\:-ml-24 { + margin-left: -6rem; + } + + .xl\:-mt-32 { + margin-top: -8rem; + } + + .xl\:-mr-32 { + margin-right: -8rem; + } + + .xl\:-mb-32 { + margin-bottom: -8rem; + } + + .xl\:-ml-32 { + margin-left: -8rem; + } + + .xl\:-mt-40 { + margin-top: -10rem; + } + + .xl\:-mr-40 { + margin-right: -10rem; + } + + .xl\:-mb-40 { + margin-bottom: -10rem; + } + + .xl\:-ml-40 { + margin-left: -10rem; + } + + .xl\:-mt-48 { + margin-top: -12rem; + } + + .xl\:-mr-48 { + margin-right: -12rem; + } + + .xl\:-mb-48 { + margin-bottom: -12rem; + } + + .xl\:-ml-48 { + margin-left: -12rem; + } + + .xl\:-mt-56 { + margin-top: -14rem; + } + + .xl\:-mr-56 { + margin-right: -14rem; + } + + .xl\:-mb-56 { + margin-bottom: -14rem; + } + + .xl\:-ml-56 { + margin-left: -14rem; + } + + .xl\:-mt-64 { + margin-top: -16rem; + } + + .xl\:-mr-64 { + margin-right: -16rem; + } + + .xl\:-mb-64 { + margin-bottom: -16rem; + } + + .xl\:-ml-64 { + margin-left: -16rem; + } + + .xl\:-mt-px { + margin-top: -1px; + } + + .xl\:-mr-px { + margin-right: -1px; + } + + .xl\:-mb-px { + margin-bottom: -1px; + } + + .xl\:-ml-px { + margin-left: -1px; + } + + .xl\:max-h-full { + max-height: 100%; + } + + .xl\:max-h-screen { + max-height: 100vh; + } + + .xl\:max-w-xs { + max-width: 20rem; + } + + .xl\:max-w-sm { + max-width: 24rem; + } + + .xl\:max-w-md { + max-width: 28rem; + } + + .xl\:max-w-lg { + max-width: 32rem; + } + + .xl\:max-w-xl { + max-width: 36rem; + } + + .xl\:max-w-2xl { + max-width: 42rem; + } + + .xl\:max-w-3xl { + max-width: 48rem; + } + + .xl\:max-w-4xl { + max-width: 56rem; + } + + .xl\:max-w-5xl { + max-width: 64rem; + } + + .xl\:max-w-6xl { + max-width: 72rem; + } + + .xl\:max-w-full { + max-width: 100%; + } + + .xl\:min-h-0 { + min-height: 0; + } + + .xl\:min-h-full { + min-height: 100%; + } + + .xl\:min-h-screen { + min-height: 100vh; + } + + .xl\:min-w-0 { + min-width: 0; + } + + .xl\:min-w-full { + min-width: 100%; + } + + .xl\:object-contain { + -o-object-fit: contain; + object-fit: contain; + } + + .xl\:object-cover { + -o-object-fit: cover; + object-fit: cover; + } + + .xl\:object-fill { + -o-object-fit: fill; + object-fit: fill; + } + + .xl\:object-none { + -o-object-fit: none; + object-fit: none; + } + + .xl\:object-scale-down { + -o-object-fit: scale-down; + object-fit: scale-down; + } + + .xl\:object-bottom { + -o-object-position: bottom; + object-position: bottom; + } + + .xl\:object-center { + -o-object-position: center; + object-position: center; + } + + .xl\:object-left { + -o-object-position: left; + object-position: left; + } + + .xl\:object-left-bottom { + -o-object-position: left bottom; + object-position: left bottom; + } + + .xl\:object-left-top { + -o-object-position: left top; + object-position: left top; + } + + .xl\:object-right { + -o-object-position: right; + object-position: right; + } + + .xl\:object-right-bottom { + -o-object-position: right bottom; + object-position: right bottom; + } + + .xl\:object-right-top { + -o-object-position: right top; + object-position: right top; + } + + .xl\:object-top { + -o-object-position: top; + object-position: top; + } + + .xl\:opacity-0 { + opacity: 0; + } + + .xl\:opacity-25 { + opacity: 0.25; + } + + .xl\:opacity-50 { + opacity: 0.5; + } + + .xl\:opacity-75 { + opacity: 0.75; + } + + .xl\:opacity-100 { + opacity: 1; + } + + .xl\:outline-none { + outline: 0; + } + + .xl\:focus\:outline-none:focus { + outline: 0; + } + + .xl\:overflow-auto { + overflow: auto; + } + + .xl\:overflow-hidden { + overflow: hidden; + } + + .xl\:overflow-visible { + overflow: visible; + } + + .xl\:overflow-scroll { + overflow: scroll; + } + + .xl\:overflow-x-auto { + overflow-x: auto; + } + + .xl\:overflow-y-auto { + overflow-y: auto; + } + + .xl\:overflow-x-hidden { + overflow-x: hidden; + } + + .xl\:overflow-y-hidden { + overflow-y: hidden; + } + + .xl\:overflow-x-visible { + overflow-x: visible; + } + + .xl\:overflow-y-visible { + overflow-y: visible; + } + + .xl\:overflow-x-scroll { + overflow-x: scroll; + } + + .xl\:overflow-y-scroll { + overflow-y: scroll; + } + + .xl\:scrolling-touch { + -webkit-overflow-scrolling: touch; + } + + .xl\:scrolling-auto { + -webkit-overflow-scrolling: auto; + } + + .xl\:p-0 { + padding: 0; + } + + .xl\:p-1 { + padding: 0.25rem; + } + + .xl\:p-2 { + padding: 0.5rem; + } + + .xl\:p-3 { + padding: 0.75rem; + } + + .xl\:p-4 { + padding: 1rem; + } + + .xl\:p-5 { + padding: 1.25rem; + } + + .xl\:p-6 { + padding: 1.5rem; + } + + .xl\:p-8 { + padding: 2rem; + } + + .xl\:p-10 { + padding: 2.5rem; + } + + .xl\:p-12 { + padding: 3rem; + } + + .xl\:p-16 { + padding: 4rem; + } + + .xl\:p-20 { + padding: 5rem; + } + + .xl\:p-24 { + padding: 6rem; + } + + .xl\:p-32 { + padding: 8rem; + } + + .xl\:p-40 { + padding: 10rem; + } + + .xl\:p-48 { + padding: 12rem; + } + + .xl\:p-56 { + padding: 14rem; + } + + .xl\:p-64 { + padding: 16rem; + } + + .xl\:p-px { + padding: 1px; + } + + .xl\:py-0 { + padding-top: 0; + padding-bottom: 0; + } + + .xl\:px-0 { + padding-left: 0; + padding-right: 0; + } + + .xl\:py-1 { + padding-top: 0.25rem; + padding-bottom: 0.25rem; + } + + .xl\:px-1 { + padding-left: 0.25rem; + padding-right: 0.25rem; + } + + .xl\:py-2 { + padding-top: 0.5rem; + padding-bottom: 0.5rem; + } + + .xl\:px-2 { + padding-left: 0.5rem; + padding-right: 0.5rem; + } + + .xl\:py-3 { + padding-top: 0.75rem; + padding-bottom: 0.75rem; + } + + .xl\:px-3 { + padding-left: 0.75rem; + padding-right: 0.75rem; + } + + .xl\:py-4 { + padding-top: 1rem; + padding-bottom: 1rem; + } + + .xl\:px-4 { + padding-left: 1rem; + padding-right: 1rem; + } + + .xl\:py-5 { + padding-top: 1.25rem; + padding-bottom: 1.25rem; + } + + .xl\:px-5 { + padding-left: 1.25rem; + padding-right: 1.25rem; + } + + .xl\:py-6 { + padding-top: 1.5rem; + padding-bottom: 1.5rem; + } + + .xl\:px-6 { + padding-left: 1.5rem; + padding-right: 1.5rem; + } + + .xl\:py-8 { + padding-top: 2rem; + padding-bottom: 2rem; + } + + .xl\:px-8 { + padding-left: 2rem; + padding-right: 2rem; + } + + .xl\:py-10 { + padding-top: 2.5rem; + padding-bottom: 2.5rem; + } + + .xl\:px-10 { + padding-left: 2.5rem; + padding-right: 2.5rem; + } + + .xl\:py-12 { + padding-top: 3rem; + padding-bottom: 3rem; + } + + .xl\:px-12 { + padding-left: 3rem; + padding-right: 3rem; + } + + .xl\:py-16 { + padding-top: 4rem; + padding-bottom: 4rem; + } + + .xl\:px-16 { + padding-left: 4rem; + padding-right: 4rem; + } + + .xl\:py-20 { + padding-top: 5rem; + padding-bottom: 5rem; + } + + .xl\:px-20 { + padding-left: 5rem; + padding-right: 5rem; + } + + .xl\:py-24 { + padding-top: 6rem; + padding-bottom: 6rem; + } + + .xl\:px-24 { + padding-left: 6rem; + padding-right: 6rem; + } + + .xl\:py-32 { + padding-top: 8rem; + padding-bottom: 8rem; + } + + .xl\:px-32 { + padding-left: 8rem; + padding-right: 8rem; + } + + .xl\:py-40 { + padding-top: 10rem; + padding-bottom: 10rem; + } + + .xl\:px-40 { + padding-left: 10rem; + padding-right: 10rem; + } + + .xl\:py-48 { + padding-top: 12rem; + padding-bottom: 12rem; + } + + .xl\:px-48 { + padding-left: 12rem; + padding-right: 12rem; + } + + .xl\:py-56 { + padding-top: 14rem; + padding-bottom: 14rem; + } + + .xl\:px-56 { + padding-left: 14rem; + padding-right: 14rem; + } + + .xl\:py-64 { + padding-top: 16rem; + padding-bottom: 16rem; + } + + .xl\:px-64 { + padding-left: 16rem; + padding-right: 16rem; + } + + .xl\:py-px { + padding-top: 1px; + padding-bottom: 1px; + } + + .xl\:px-px { + padding-left: 1px; + padding-right: 1px; + } + + .xl\:pt-0 { + padding-top: 0; + } + + .xl\:pr-0 { + padding-right: 0; + } + + .xl\:pb-0 { + padding-bottom: 0; + } + + .xl\:pl-0 { + padding-left: 0; + } + + .xl\:pt-1 { + padding-top: 0.25rem; + } + + .xl\:pr-1 { + padding-right: 0.25rem; + } + + .xl\:pb-1 { + padding-bottom: 0.25rem; + } + + .xl\:pl-1 { + padding-left: 0.25rem; + } + + .xl\:pt-2 { + padding-top: 0.5rem; + } + + .xl\:pr-2 { + padding-right: 0.5rem; + } + + .xl\:pb-2 { + padding-bottom: 0.5rem; + } + + .xl\:pl-2 { + padding-left: 0.5rem; + } + + .xl\:pt-3 { + padding-top: 0.75rem; + } + + .xl\:pr-3 { + padding-right: 0.75rem; + } + + .xl\:pb-3 { + padding-bottom: 0.75rem; + } + + .xl\:pl-3 { + padding-left: 0.75rem; + } + + .xl\:pt-4 { + padding-top: 1rem; + } + + .xl\:pr-4 { + padding-right: 1rem; + } + + .xl\:pb-4 { + padding-bottom: 1rem; + } + + .xl\:pl-4 { + padding-left: 1rem; + } + + .xl\:pt-5 { + padding-top: 1.25rem; + } + + .xl\:pr-5 { + padding-right: 1.25rem; + } + + .xl\:pb-5 { + padding-bottom: 1.25rem; + } + + .xl\:pl-5 { + padding-left: 1.25rem; + } + + .xl\:pt-6 { + padding-top: 1.5rem; + } + + .xl\:pr-6 { + padding-right: 1.5rem; + } + + .xl\:pb-6 { + padding-bottom: 1.5rem; + } + + .xl\:pl-6 { + padding-left: 1.5rem; + } + + .xl\:pt-8 { + padding-top: 2rem; + } + + .xl\:pr-8 { + padding-right: 2rem; + } + + .xl\:pb-8 { + padding-bottom: 2rem; + } + + .xl\:pl-8 { + padding-left: 2rem; + } + + .xl\:pt-10 { + padding-top: 2.5rem; + } + + .xl\:pr-10 { + padding-right: 2.5rem; + } + + .xl\:pb-10 { + padding-bottom: 2.5rem; + } + + .xl\:pl-10 { + padding-left: 2.5rem; + } + + .xl\:pt-12 { + padding-top: 3rem; + } + + .xl\:pr-12 { + padding-right: 3rem; + } + + .xl\:pb-12 { + padding-bottom: 3rem; + } + + .xl\:pl-12 { + padding-left: 3rem; + } + + .xl\:pt-16 { + padding-top: 4rem; + } + + .xl\:pr-16 { + padding-right: 4rem; + } + + .xl\:pb-16 { + padding-bottom: 4rem; + } + + .xl\:pl-16 { + padding-left: 4rem; + } + + .xl\:pt-20 { + padding-top: 5rem; + } + + .xl\:pr-20 { + padding-right: 5rem; + } + + .xl\:pb-20 { + padding-bottom: 5rem; + } + + .xl\:pl-20 { + padding-left: 5rem; + } + + .xl\:pt-24 { + padding-top: 6rem; + } + + .xl\:pr-24 { + padding-right: 6rem; + } + + .xl\:pb-24 { + padding-bottom: 6rem; + } + + .xl\:pl-24 { + padding-left: 6rem; + } + + .xl\:pt-32 { + padding-top: 8rem; + } + + .xl\:pr-32 { + padding-right: 8rem; + } + + .xl\:pb-32 { + padding-bottom: 8rem; + } + + .xl\:pl-32 { + padding-left: 8rem; + } + + .xl\:pt-40 { + padding-top: 10rem; + } + + .xl\:pr-40 { + padding-right: 10rem; + } + + .xl\:pb-40 { + padding-bottom: 10rem; + } + + .xl\:pl-40 { + padding-left: 10rem; + } + + .xl\:pt-48 { + padding-top: 12rem; + } + + .xl\:pr-48 { + padding-right: 12rem; + } + + .xl\:pb-48 { + padding-bottom: 12rem; + } + + .xl\:pl-48 { + padding-left: 12rem; + } + + .xl\:pt-56 { + padding-top: 14rem; + } + + .xl\:pr-56 { + padding-right: 14rem; + } + + .xl\:pb-56 { + padding-bottom: 14rem; + } + + .xl\:pl-56 { + padding-left: 14rem; + } + + .xl\:pt-64 { + padding-top: 16rem; + } + + .xl\:pr-64 { + padding-right: 16rem; + } + + .xl\:pb-64 { + padding-bottom: 16rem; + } + + .xl\:pl-64 { + padding-left: 16rem; + } + + .xl\:pt-px { + padding-top: 1px; + } + + .xl\:pr-px { + padding-right: 1px; + } + + .xl\:pb-px { + padding-bottom: 1px; + } + + .xl\:pl-px { + padding-left: 1px; + } + + .xl\:pointer-events-none { + pointer-events: none; + } + + .xl\:pointer-events-auto { + pointer-events: auto; + } + + .xl\:static { + position: static; + } + + .xl\:fixed { + position: fixed; + } + + .xl\:absolute { + position: absolute; + } + + .xl\:relative { + position: relative; + } + + .xl\:sticky { + position: -webkit-sticky; + position: sticky; + } + + .xl\:inset-0 { + top: 0; + right: 0; + bottom: 0; + left: 0; + } + + .xl\:inset-auto { + top: auto; + right: auto; + bottom: auto; + left: auto; + } + + .xl\:inset-y-0 { + top: 0; + bottom: 0; + } + + .xl\:inset-x-0 { + right: 0; + left: 0; + } + + .xl\:inset-y-auto { + top: auto; + bottom: auto; + } + + .xl\:inset-x-auto { + right: auto; + left: auto; + } + + .xl\:top-0 { + top: 0; + } + + .xl\:right-0 { + right: 0; + } + + .xl\:bottom-0 { + bottom: 0; + } + + .xl\:left-0 { + left: 0; + } + + .xl\:top-auto { + top: auto; + } + + .xl\:right-auto { + right: auto; + } + + .xl\:bottom-auto { + bottom: auto; + } + + .xl\:left-auto { + left: auto; + } + + .xl\:resize-none { + resize: none; + } + + .xl\:resize-y { + resize: vertical; + } + + .xl\:resize-x { + resize: horizontal; + } + + .xl\:resize { + resize: both; + } + + .xl\:shadow { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .xl\:shadow-md { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .xl\:shadow-lg { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .xl\:shadow-xl { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .xl\:shadow-2xl { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .xl\:shadow-inner { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .xl\:shadow-outline { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .xl\:shadow-none { + box-shadow: none; + } + + .xl\:hover\:shadow:hover { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .xl\:hover\:shadow-md:hover { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .xl\:hover\:shadow-lg:hover { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .xl\:hover\:shadow-xl:hover { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .xl\:hover\:shadow-2xl:hover { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .xl\:hover\:shadow-inner:hover { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .xl\:hover\:shadow-outline:hover { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .xl\:hover\:shadow-none:hover { + box-shadow: none; + } + + .xl\:focus\:shadow:focus { + box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .xl\:focus\:shadow-md:focus { + box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .xl\:focus\:shadow-lg:focus { + box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05); + } + + .xl\:focus\:shadow-xl:focus { + box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04); + } + + .xl\:focus\:shadow-2xl:focus { + box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25); + } + + .xl\:focus\:shadow-inner:focus { + box-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06); + } + + .xl\:focus\:shadow-outline:focus { + box-shadow: 0 0 0 3px rgba(66, 153, 225, 0.5); + } + + .xl\:focus\:shadow-none:focus { + box-shadow: none; + } + + .xl\:fill-current { + fill: currentColor; + } + + .xl\:stroke-current { + stroke: currentColor; + } + + .xl\:table-auto { + table-layout: auto; + } + + .xl\:table-fixed { + table-layout: fixed; + } + + .xl\:text-left { + text-align: left; + } + + .xl\:text-center { + text-align: center; + } + + .xl\:text-right { + text-align: right; + } + + .xl\:text-justify { + text-align: justify; + } + + .xl\:text-transparent { + color: transparent; + } + + .xl\:text-black { + color: #000; + } + + .xl\:text-white { + color: #fff; + } + + .xl\:text-gray-100 { + color: #f7fafc; + } + + .xl\:text-gray-200 { + color: #edf2f7; + } + + .xl\:text-gray-300 { + color: #e2e8f0; + } + + .xl\:text-gray-400 { + color: #cbd5e0; + } + + .xl\:text-gray-500 { + color: #a0aec0; + } + + .xl\:text-gray-600 { + color: #718096; + } + + .xl\:text-gray-700 { + color: #4a5568; + } + + .xl\:text-gray-800 { + color: #2d3748; + } + + .xl\:text-gray-900 { + color: #1a202c; + } + + .xl\:text-red-100 { + color: #fff5f5; + } + + .xl\:text-red-200 { + color: #fed7d7; + } + + .xl\:text-red-300 { + color: #feb2b2; + } + + .xl\:text-red-400 { + color: #fc8181; + } + + .xl\:text-red-500 { + color: #f56565; + } + + .xl\:text-red-600 { + color: #e53e3e; + } + + .xl\:text-red-700 { + color: #c53030; + } + + .xl\:text-red-800 { + color: #9b2c2c; + } + + .xl\:text-red-900 { + color: #742a2a; + } + + .xl\:text-orange-100 { + color: #fffaf0; + } + + .xl\:text-orange-200 { + color: #feebc8; + } + + .xl\:text-orange-300 { + color: #fbd38d; + } + + .xl\:text-orange-400 { + color: #f6ad55; + } + + .xl\:text-orange-500 { + color: #ed8936; + } + + .xl\:text-orange-600 { + color: #dd6b20; + } + + .xl\:text-orange-700 { + color: #c05621; + } + + .xl\:text-orange-800 { + color: #9c4221; + } + + .xl\:text-orange-900 { + color: #7b341e; + } + + .xl\:text-yellow-100 { + color: #fffff0; + } + + .xl\:text-yellow-200 { + color: #fefcbf; + } + + .xl\:text-yellow-300 { + color: #faf089; + } + + .xl\:text-yellow-400 { + color: #f6e05e; + } + + .xl\:text-yellow-500 { + color: #ecc94b; + } + + .xl\:text-yellow-600 { + color: #d69e2e; + } + + .xl\:text-yellow-700 { + color: #b7791f; + } + + .xl\:text-yellow-800 { + color: #975a16; + } + + .xl\:text-yellow-900 { + color: #744210; + } + + .xl\:text-green-100 { + color: #f0fff4; + } + + .xl\:text-green-200 { + color: #c6f6d5; + } + + .xl\:text-green-300 { + color: #9ae6b4; + } + + .xl\:text-green-400 { + color: #68d391; + } + + .xl\:text-green-500 { + color: #48bb78; + } + + .xl\:text-green-600 { + color: #38a169; + } + + .xl\:text-green-700 { + color: #2f855a; + } + + .xl\:text-green-800 { + color: #276749; + } + + .xl\:text-green-900 { + color: #22543d; + } + + .xl\:text-teal-100 { + color: #e6fffa; + } + + .xl\:text-teal-200 { + color: #b2f5ea; + } + + .xl\:text-teal-300 { + color: #81e6d9; + } + + .xl\:text-teal-400 { + color: #4fd1c5; + } + + .xl\:text-teal-500 { + color: #38b2ac; + } + + .xl\:text-teal-600 { + color: #319795; + } + + .xl\:text-teal-700 { + color: #2c7a7b; + } + + .xl\:text-teal-800 { + color: #285e61; + } + + .xl\:text-teal-900 { + color: #234e52; + } + + .xl\:text-blue-100 { + color: #ebf8ff; + } + + .xl\:text-blue-200 { + color: #bee3f8; + } + + .xl\:text-blue-300 { + color: #90cdf4; + } + + .xl\:text-blue-400 { + color: #63b3ed; + } + + .xl\:text-blue-500 { + color: #4299e1; + } + + .xl\:text-blue-600 { + color: #3182ce; + } + + .xl\:text-blue-700 { + color: #2b6cb0; + } + + .xl\:text-blue-800 { + color: #2c5282; + } + + .xl\:text-blue-900 { + color: #2a4365; + } + + .xl\:text-indigo-100 { + color: #ebf4ff; + } + + .xl\:text-indigo-200 { + color: #c3dafe; + } + + .xl\:text-indigo-300 { + color: #a3bffa; + } + + .xl\:text-indigo-400 { + color: #7f9cf5; + } + + .xl\:text-indigo-500 { + color: #667eea; + } + + .xl\:text-indigo-600 { + color: #5a67d8; + } + + .xl\:text-indigo-700 { + color: #4c51bf; + } + + .xl\:text-indigo-800 { + color: #434190; + } + + .xl\:text-indigo-900 { + color: #3c366b; + } + + .xl\:text-purple-100 { + color: #faf5ff; + } + + .xl\:text-purple-200 { + color: #e9d8fd; + } + + .xl\:text-purple-300 { + color: #d6bcfa; + } + + .xl\:text-purple-400 { + color: #b794f4; + } + + .xl\:text-purple-500 { + color: #9f7aea; + } + + .xl\:text-purple-600 { + color: #805ad5; + } + + .xl\:text-purple-700 { + color: #6b46c1; + } + + .xl\:text-purple-800 { + color: #553c9a; + } + + .xl\:text-purple-900 { + color: #44337a; + } + + .xl\:text-pink-100 { + color: #fff5f7; + } + + .xl\:text-pink-200 { + color: #fed7e2; + } + + .xl\:text-pink-300 { + color: #fbb6ce; + } + + .xl\:text-pink-400 { + color: #f687b3; + } + + .xl\:text-pink-500 { + color: #ed64a6; + } + + .xl\:text-pink-600 { + color: #d53f8c; + } + + .xl\:text-pink-700 { + color: #b83280; + } + + .xl\:text-pink-800 { + color: #97266d; + } + + .xl\:text-pink-900 { + color: #702459; + } + + .xl\:hover\:text-transparent:hover { + color: transparent; + } + + .xl\:hover\:text-black:hover { + color: #000; + } + + .xl\:hover\:text-white:hover { + color: #fff; + } + + .xl\:hover\:text-gray-100:hover { + color: #f7fafc; + } + + .xl\:hover\:text-gray-200:hover { + color: #edf2f7; + } + + .xl\:hover\:text-gray-300:hover { + color: #e2e8f0; + } + + .xl\:hover\:text-gray-400:hover { + color: #cbd5e0; + } + + .xl\:hover\:text-gray-500:hover { + color: #a0aec0; + } + + .xl\:hover\:text-gray-600:hover { + color: #718096; + } + + .xl\:hover\:text-gray-700:hover { + color: #4a5568; + } + + .xl\:hover\:text-gray-800:hover { + color: #2d3748; + } + + .xl\:hover\:text-gray-900:hover { + color: #1a202c; + } + + .xl\:hover\:text-red-100:hover { + color: #fff5f5; + } + + .xl\:hover\:text-red-200:hover { + color: #fed7d7; + } + + .xl\:hover\:text-red-300:hover { + color: #feb2b2; + } + + .xl\:hover\:text-red-400:hover { + color: #fc8181; + } + + .xl\:hover\:text-red-500:hover { + color: #f56565; + } + + .xl\:hover\:text-red-600:hover { + color: #e53e3e; + } + + .xl\:hover\:text-red-700:hover { + color: #c53030; + } + + .xl\:hover\:text-red-800:hover { + color: #9b2c2c; + } + + .xl\:hover\:text-red-900:hover { + color: #742a2a; + } + + .xl\:hover\:text-orange-100:hover { + color: #fffaf0; + } + + .xl\:hover\:text-orange-200:hover { + color: #feebc8; + } + + .xl\:hover\:text-orange-300:hover { + color: #fbd38d; + } + + .xl\:hover\:text-orange-400:hover { + color: #f6ad55; + } + + .xl\:hover\:text-orange-500:hover { + color: #ed8936; + } + + .xl\:hover\:text-orange-600:hover { + color: #dd6b20; + } + + .xl\:hover\:text-orange-700:hover { + color: #c05621; + } + + .xl\:hover\:text-orange-800:hover { + color: #9c4221; + } + + .xl\:hover\:text-orange-900:hover { + color: #7b341e; + } + + .xl\:hover\:text-yellow-100:hover { + color: #fffff0; + } + + .xl\:hover\:text-yellow-200:hover { + color: #fefcbf; + } + + .xl\:hover\:text-yellow-300:hover { + color: #faf089; + } + + .xl\:hover\:text-yellow-400:hover { + color: #f6e05e; + } + + .xl\:hover\:text-yellow-500:hover { + color: #ecc94b; + } + + .xl\:hover\:text-yellow-600:hover { + color: #d69e2e; + } + + .xl\:hover\:text-yellow-700:hover { + color: #b7791f; + } + + .xl\:hover\:text-yellow-800:hover { + color: #975a16; + } + + .xl\:hover\:text-yellow-900:hover { + color: #744210; + } + + .xl\:hover\:text-green-100:hover { + color: #f0fff4; + } + + .xl\:hover\:text-green-200:hover { + color: #c6f6d5; + } + + .xl\:hover\:text-green-300:hover { + color: #9ae6b4; + } + + .xl\:hover\:text-green-400:hover { + color: #68d391; + } + + .xl\:hover\:text-green-500:hover { + color: #48bb78; + } + + .xl\:hover\:text-green-600:hover { + color: #38a169; + } + + .xl\:hover\:text-green-700:hover { + color: #2f855a; + } + + .xl\:hover\:text-green-800:hover { + color: #276749; + } + + .xl\:hover\:text-green-900:hover { + color: #22543d; + } + + .xl\:hover\:text-teal-100:hover { + color: #e6fffa; + } + + .xl\:hover\:text-teal-200:hover { + color: #b2f5ea; + } + + .xl\:hover\:text-teal-300:hover { + color: #81e6d9; + } + + .xl\:hover\:text-teal-400:hover { + color: #4fd1c5; + } + + .xl\:hover\:text-teal-500:hover { + color: #38b2ac; + } + + .xl\:hover\:text-teal-600:hover { + color: #319795; + } + + .xl\:hover\:text-teal-700:hover { + color: #2c7a7b; + } + + .xl\:hover\:text-teal-800:hover { + color: #285e61; + } + + .xl\:hover\:text-teal-900:hover { + color: #234e52; + } + + .xl\:hover\:text-blue-100:hover { + color: #ebf8ff; + } + + .xl\:hover\:text-blue-200:hover { + color: #bee3f8; + } + + .xl\:hover\:text-blue-300:hover { + color: #90cdf4; + } + + .xl\:hover\:text-blue-400:hover { + color: #63b3ed; + } + + .xl\:hover\:text-blue-500:hover { + color: #4299e1; + } + + .xl\:hover\:text-blue-600:hover { + color: #3182ce; + } + + .xl\:hover\:text-blue-700:hover { + color: #2b6cb0; + } + + .xl\:hover\:text-blue-800:hover { + color: #2c5282; + } + + .xl\:hover\:text-blue-900:hover { + color: #2a4365; + } + + .xl\:hover\:text-indigo-100:hover { + color: #ebf4ff; + } + + .xl\:hover\:text-indigo-200:hover { + color: #c3dafe; + } + + .xl\:hover\:text-indigo-300:hover { + color: #a3bffa; + } + + .xl\:hover\:text-indigo-400:hover { + color: #7f9cf5; + } + + .xl\:hover\:text-indigo-500:hover { + color: #667eea; + } + + .xl\:hover\:text-indigo-600:hover { + color: #5a67d8; + } + + .xl\:hover\:text-indigo-700:hover { + color: #4c51bf; + } + + .xl\:hover\:text-indigo-800:hover { + color: #434190; + } + + .xl\:hover\:text-indigo-900:hover { + color: #3c366b; + } + + .xl\:hover\:text-purple-100:hover { + color: #faf5ff; + } + + .xl\:hover\:text-purple-200:hover { + color: #e9d8fd; + } + + .xl\:hover\:text-purple-300:hover { + color: #d6bcfa; + } + + .xl\:hover\:text-purple-400:hover { + color: #b794f4; + } + + .xl\:hover\:text-purple-500:hover { + color: #9f7aea; + } + + .xl\:hover\:text-purple-600:hover { + color: #805ad5; + } + + .xl\:hover\:text-purple-700:hover { + color: #6b46c1; + } + + .xl\:hover\:text-purple-800:hover { + color: #553c9a; + } + + .xl\:hover\:text-purple-900:hover { + color: #44337a; + } + + .xl\:hover\:text-pink-100:hover { + color: #fff5f7; + } + + .xl\:hover\:text-pink-200:hover { + color: #fed7e2; + } + + .xl\:hover\:text-pink-300:hover { + color: #fbb6ce; + } + + .xl\:hover\:text-pink-400:hover { + color: #f687b3; + } + + .xl\:hover\:text-pink-500:hover { + color: #ed64a6; + } + + .xl\:hover\:text-pink-600:hover { + color: #d53f8c; + } + + .xl\:hover\:text-pink-700:hover { + color: #b83280; + } + + .xl\:hover\:text-pink-800:hover { + color: #97266d; + } + + .xl\:hover\:text-pink-900:hover { + color: #702459; + } + + .xl\:focus\:text-transparent:focus { + color: transparent; + } + + .xl\:focus\:text-black:focus { + color: #000; + } + + .xl\:focus\:text-white:focus { + color: #fff; + } + + .xl\:focus\:text-gray-100:focus { + color: #f7fafc; + } + + .xl\:focus\:text-gray-200:focus { + color: #edf2f7; + } + + .xl\:focus\:text-gray-300:focus { + color: #e2e8f0; + } + + .xl\:focus\:text-gray-400:focus { + color: #cbd5e0; + } + + .xl\:focus\:text-gray-500:focus { + color: #a0aec0; + } + + .xl\:focus\:text-gray-600:focus { + color: #718096; + } + + .xl\:focus\:text-gray-700:focus { + color: #4a5568; + } + + .xl\:focus\:text-gray-800:focus { + color: #2d3748; + } + + .xl\:focus\:text-gray-900:focus { + color: #1a202c; + } + + .xl\:focus\:text-red-100:focus { + color: #fff5f5; + } + + .xl\:focus\:text-red-200:focus { + color: #fed7d7; + } + + .xl\:focus\:text-red-300:focus { + color: #feb2b2; + } + + .xl\:focus\:text-red-400:focus { + color: #fc8181; + } + + .xl\:focus\:text-red-500:focus { + color: #f56565; + } + + .xl\:focus\:text-red-600:focus { + color: #e53e3e; + } + + .xl\:focus\:text-red-700:focus { + color: #c53030; + } + + .xl\:focus\:text-red-800:focus { + color: #9b2c2c; + } + + .xl\:focus\:text-red-900:focus { + color: #742a2a; + } + + .xl\:focus\:text-orange-100:focus { + color: #fffaf0; + } + + .xl\:focus\:text-orange-200:focus { + color: #feebc8; + } + + .xl\:focus\:text-orange-300:focus { + color: #fbd38d; + } + + .xl\:focus\:text-orange-400:focus { + color: #f6ad55; + } + + .xl\:focus\:text-orange-500:focus { + color: #ed8936; + } + + .xl\:focus\:text-orange-600:focus { + color: #dd6b20; + } + + .xl\:focus\:text-orange-700:focus { + color: #c05621; + } + + .xl\:focus\:text-orange-800:focus { + color: #9c4221; + } + + .xl\:focus\:text-orange-900:focus { + color: #7b341e; + } + + .xl\:focus\:text-yellow-100:focus { + color: #fffff0; + } + + .xl\:focus\:text-yellow-200:focus { + color: #fefcbf; + } + + .xl\:focus\:text-yellow-300:focus { + color: #faf089; + } + + .xl\:focus\:text-yellow-400:focus { + color: #f6e05e; + } + + .xl\:focus\:text-yellow-500:focus { + color: #ecc94b; + } + + .xl\:focus\:text-yellow-600:focus { + color: #d69e2e; + } + + .xl\:focus\:text-yellow-700:focus { + color: #b7791f; + } + + .xl\:focus\:text-yellow-800:focus { + color: #975a16; + } + + .xl\:focus\:text-yellow-900:focus { + color: #744210; + } + + .xl\:focus\:text-green-100:focus { + color: #f0fff4; + } + + .xl\:focus\:text-green-200:focus { + color: #c6f6d5; + } + + .xl\:focus\:text-green-300:focus { + color: #9ae6b4; + } + + .xl\:focus\:text-green-400:focus { + color: #68d391; + } + + .xl\:focus\:text-green-500:focus { + color: #48bb78; + } + + .xl\:focus\:text-green-600:focus { + color: #38a169; + } + + .xl\:focus\:text-green-700:focus { + color: #2f855a; + } + + .xl\:focus\:text-green-800:focus { + color: #276749; + } + + .xl\:focus\:text-green-900:focus { + color: #22543d; + } + + .xl\:focus\:text-teal-100:focus { + color: #e6fffa; + } + + .xl\:focus\:text-teal-200:focus { + color: #b2f5ea; + } + + .xl\:focus\:text-teal-300:focus { + color: #81e6d9; + } + + .xl\:focus\:text-teal-400:focus { + color: #4fd1c5; + } + + .xl\:focus\:text-teal-500:focus { + color: #38b2ac; + } + + .xl\:focus\:text-teal-600:focus { + color: #319795; + } + + .xl\:focus\:text-teal-700:focus { + color: #2c7a7b; + } + + .xl\:focus\:text-teal-800:focus { + color: #285e61; + } + + .xl\:focus\:text-teal-900:focus { + color: #234e52; + } + + .xl\:focus\:text-blue-100:focus { + color: #ebf8ff; + } + + .xl\:focus\:text-blue-200:focus { + color: #bee3f8; + } + + .xl\:focus\:text-blue-300:focus { + color: #90cdf4; + } + + .xl\:focus\:text-blue-400:focus { + color: #63b3ed; + } + + .xl\:focus\:text-blue-500:focus { + color: #4299e1; + } + + .xl\:focus\:text-blue-600:focus { + color: #3182ce; + } + + .xl\:focus\:text-blue-700:focus { + color: #2b6cb0; + } + + .xl\:focus\:text-blue-800:focus { + color: #2c5282; + } + + .xl\:focus\:text-blue-900:focus { + color: #2a4365; + } + + .xl\:focus\:text-indigo-100:focus { + color: #ebf4ff; + } + + .xl\:focus\:text-indigo-200:focus { + color: #c3dafe; + } + + .xl\:focus\:text-indigo-300:focus { + color: #a3bffa; + } + + .xl\:focus\:text-indigo-400:focus { + color: #7f9cf5; + } + + .xl\:focus\:text-indigo-500:focus { + color: #667eea; + } + + .xl\:focus\:text-indigo-600:focus { + color: #5a67d8; + } + + .xl\:focus\:text-indigo-700:focus { + color: #4c51bf; + } + + .xl\:focus\:text-indigo-800:focus { + color: #434190; + } + + .xl\:focus\:text-indigo-900:focus { + color: #3c366b; + } + + .xl\:focus\:text-purple-100:focus { + color: #faf5ff; + } + + .xl\:focus\:text-purple-200:focus { + color: #e9d8fd; + } + + .xl\:focus\:text-purple-300:focus { + color: #d6bcfa; + } + + .xl\:focus\:text-purple-400:focus { + color: #b794f4; + } + + .xl\:focus\:text-purple-500:focus { + color: #9f7aea; + } + + .xl\:focus\:text-purple-600:focus { + color: #805ad5; + } + + .xl\:focus\:text-purple-700:focus { + color: #6b46c1; + } + + .xl\:focus\:text-purple-800:focus { + color: #553c9a; + } + + .xl\:focus\:text-purple-900:focus { + color: #44337a; + } + + .xl\:focus\:text-pink-100:focus { + color: #fff5f7; + } + + .xl\:focus\:text-pink-200:focus { + color: #fed7e2; + } + + .xl\:focus\:text-pink-300:focus { + color: #fbb6ce; + } + + .xl\:focus\:text-pink-400:focus { + color: #f687b3; + } + + .xl\:focus\:text-pink-500:focus { + color: #ed64a6; + } + + .xl\:focus\:text-pink-600:focus { + color: #d53f8c; + } + + .xl\:focus\:text-pink-700:focus { + color: #b83280; + } + + .xl\:focus\:text-pink-800:focus { + color: #97266d; + } + + .xl\:focus\:text-pink-900:focus { + color: #702459; + } + + .xl\:text-xs { + font-size: 0.75rem; + } + + .xl\:text-sm { + font-size: 0.875rem; + } + + .xl\:text-base { + font-size: 1rem; + } + + .xl\:text-lg { + font-size: 1.125rem; + } + + .xl\:text-xl { + font-size: 1.25rem; + } + + .xl\:text-2xl { + font-size: 1.5rem; + } + + .xl\:text-3xl { + font-size: 1.875rem; + } + + .xl\:text-4xl { + font-size: 2.25rem; + } + + .xl\:text-5xl { + font-size: 3rem; + } + + .xl\:text-6xl { + font-size: 4rem; + } + + .xl\:italic { + font-style: italic; + } + + .xl\:not-italic { + font-style: normal; + } + + .xl\:uppercase { + text-transform: uppercase; + } + + .xl\:lowercase { + text-transform: lowercase; + } + + .xl\:capitalize { + text-transform: capitalize; + } + + .xl\:normal-case { + text-transform: none; + } + + .xl\:underline { + text-decoration: underline; + } + + .xl\:line-through { + text-decoration: line-through; + } + + .xl\:no-underline { + text-decoration: none; + } + + .xl\:hover\:underline:hover { + text-decoration: underline; + } + + .xl\:hover\:line-through:hover { + text-decoration: line-through; + } + + .xl\:hover\:no-underline:hover { + text-decoration: none; + } + + .xl\:focus\:underline:focus { + text-decoration: underline; + } + + .xl\:focus\:line-through:focus { + text-decoration: line-through; + } + + .xl\:focus\:no-underline:focus { + text-decoration: none; + } + + .xl\:antialiased { + -webkit-font-smoothing: antialiased; + -moz-osx-font-smoothing: grayscale; + } + + .xl\:subpixel-antialiased { + -webkit-font-smoothing: auto; + -moz-osx-font-smoothing: auto; + } + + .xl\:tracking-tighter { + letter-spacing: -0.05em; + } + + .xl\:tracking-tight { + letter-spacing: -0.025em; + } + + .xl\:tracking-normal { + letter-spacing: 0; + } + + .xl\:tracking-wide { + letter-spacing: 0.025em; + } + + .xl\:tracking-wider { + letter-spacing: 0.05em; + } + + .xl\:tracking-widest { + letter-spacing: 0.1em; + } + + .xl\:select-none { + -webkit-user-select: none; + -moz-user-select: none; + -ms-user-select: none; + user-select: none; + } + + .xl\:select-text { + -webkit-user-select: text; + -moz-user-select: text; + -ms-user-select: text; + user-select: text; + } + + .xl\:select-all { + -webkit-user-select: all; + -moz-user-select: all; + -ms-user-select: all; + user-select: all; + } + + .xl\:select-auto { + -webkit-user-select: auto; + -moz-user-select: auto; + -ms-user-select: auto; + user-select: auto; + } + + .xl\:align-baseline { + vertical-align: baseline; + } + + .xl\:align-top { + vertical-align: top; + } + + .xl\:align-middle { + vertical-align: middle; + } + + .xl\:align-bottom { + vertical-align: bottom; + } + + .xl\:align-text-top { + vertical-align: text-top; + } + + .xl\:align-text-bottom { + vertical-align: text-bottom; + } + + .xl\:visible { + visibility: visible; + } + + .xl\:invisible { + visibility: hidden; + } + + .xl\:whitespace-normal { + white-space: normal; + } + + .xl\:whitespace-no-wrap { + white-space: nowrap; + } + + .xl\:whitespace-pre { + white-space: pre; + } + + .xl\:whitespace-pre-line { + white-space: pre-line; + } + + .xl\:whitespace-pre-wrap { + white-space: pre-wrap; + } + + .xl\:break-normal { + overflow-wrap: normal; + word-break: normal; + } + + .xl\:break-words { + overflow-wrap: break-word; + } + + .xl\:break-all { + word-break: break-all; + } + + .xl\:truncate { + overflow: hidden; + text-overflow: ellipsis; + white-space: nowrap; + } + + .xl\:w-0 { + width: 0; + } + + .xl\:w-1 { + width: 0.25rem; + } + + .xl\:w-2 { + width: 0.5rem; + } + + .xl\:w-3 { + width: 0.75rem; + } + + .xl\:w-4 { + width: 1rem; + } + + .xl\:w-5 { + width: 1.25rem; + } + + .xl\:w-6 { + width: 1.5rem; + } + + .xl\:w-8 { + width: 2rem; + } + + .xl\:w-10 { + width: 2.5rem; + } + + .xl\:w-12 { + width: 3rem; + } + + .xl\:w-16 { + width: 4rem; + } + + .xl\:w-20 { + width: 5rem; + } + + .xl\:w-24 { + width: 6rem; + } + + .xl\:w-32 { + width: 8rem; + } + + .xl\:w-40 { + width: 10rem; + } + + .xl\:w-48 { + width: 12rem; + } + + .xl\:w-56 { + width: 14rem; + } + + .xl\:w-64 { + width: 16rem; + } + + .xl\:w-auto { + width: auto; + } + + .xl\:w-px { + width: 1px; + } + + .xl\:w-1\/2 { + width: 50%; + } + + .xl\:w-1\/3 { + width: 33.333333%; + } + + .xl\:w-2\/3 { + width: 66.666667%; + } + + .xl\:w-1\/4 { + width: 25%; + } + + .xl\:w-2\/4 { + width: 50%; + } + + .xl\:w-3\/4 { + width: 75%; + } + + .xl\:w-1\/5 { + width: 20%; + } + + .xl\:w-2\/5 { + width: 40%; + } + + .xl\:w-3\/5 { + width: 60%; + } + + .xl\:w-4\/5 { + width: 80%; + } + + .xl\:w-1\/6 { + width: 16.666667%; + } + + .xl\:w-2\/6 { + width: 33.333333%; + } + + .xl\:w-3\/6 { + width: 50%; + } + + .xl\:w-4\/6 { + width: 66.666667%; + } + + .xl\:w-5\/6 { + width: 83.333333%; + } + + .xl\:w-1\/12 { + width: 8.333333%; + } + + .xl\:w-2\/12 { + width: 16.666667%; + } + + .xl\:w-3\/12 { + width: 25%; + } + + .xl\:w-4\/12 { + width: 33.333333%; + } + + .xl\:w-5\/12 { + width: 41.666667%; + } + + .xl\:w-6\/12 { + width: 50%; + } + + .xl\:w-7\/12 { + width: 58.333333%; + } + + .xl\:w-8\/12 { + width: 66.666667%; + } + + .xl\:w-9\/12 { + width: 75%; + } + + .xl\:w-10\/12 { + width: 83.333333%; + } + + .xl\:w-11\/12 { + width: 91.666667%; + } + + .xl\:w-full { + width: 100%; + } + + .xl\:w-screen { + width: 100vw; + } + + .xl\:z-0 { + z-index: 0; + } + + .xl\:z-10 { + z-index: 10; + } + + .xl\:z-20 { + z-index: 20; + } + + .xl\:z-30 { + z-index: 30; + } + + .xl\:z-40 { + z-index: 40; + } + + .xl\:z-50 { + z-index: 50; + } + + .xl\:z-auto { + z-index: auto; + } +} + +/*# sourceMappingURL=tailwind.css.map */ \ No newline at end of file diff --git a/css/tailwind.min.css b/css/tailwind.min.css new file mode 100644 index 0000000..6dfafaa --- /dev/null +++ b/css/tailwind.min.css @@ -0,0 +1 @@ +/*! normalize.css v8.0.1 | MIT License | github.com/necolas/normalize.css */html{line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%}body{margin:0}main{display:block}h1{font-size:2em;margin:.67em 0}hr{box-sizing:content-box;height:0;overflow:visible}pre{font-family:monospace,monospace;font-size:1em}a{background-color:transparent}abbr[title]{border-bottom:none;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration:underline dotted;text-decoration:underline dotted}b,strong{font-weight:bolder}code,kbd,samp{font-family:monospace,monospace;font-size:1em}small{font-size:80%}sub,sup{font-size:75%;line-height:0;position:relative;vertical-align:baseline}sub{bottom:-.25em}sup{top:-.5em}img{border-style:none}button,input,optgroup,select,textarea{font-family:inherit;font-size:100%;line-height:1.15;margin:0}button,input{overflow:visible}button,select{text-transform:none}[type=button],[type=reset],[type=submit],button{-webkit-appearance:button}[type=button]::-moz-focus-inner,[type=reset]::-moz-focus-inner,[type=submit]::-moz-focus-inner,button::-moz-focus-inner{border-style:none;padding:0}[type=button]:-moz-focusring,[type=reset]:-moz-focusring,[type=submit]:-moz-focusring,button:-moz-focusring{outline:1px dotted ButtonText}fieldset{padding:.35em .75em .625em}legend{box-sizing:border-box;color:inherit;display:table;max-width:100%;padding:0;white-space:normal}progress{vertical-align:baseline}textarea{overflow:auto}[type=checkbox],[type=radio]{box-sizing:border-box;padding:0}[type=number]::-webkit-inner-spin-button,[type=number]::-webkit-outer-spin-button{height:auto}[type=search]{-webkit-appearance:textfield;outline-offset:-2px}[type=search]::-webkit-search-decoration{-webkit-appearance:none}::-webkit-file-upload-button{-webkit-appearance:button;font:inherit}details{display:block}summary{display:list-item}template{display:none}[hidden]{display:none}html{box-sizing:border-box;font-family:sans-serif}*,::after,::before{box-sizing:inherit}blockquote,dd,dl,figure,h1,h2,h3,h4,h5,h6,hr,p,pre{margin:0}button{background:0 0;padding:0}button:focus{outline:1px dotted;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color}fieldset{margin:0;padding:0}ol,ul{list-style:none;margin:0;padding:0}html{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji";line-height:1.5}*,::after,::before{border-width:0;border-style:solid;border-color:#e2e8f0}hr{border-top-width:1px}img{border-style:solid}textarea{resize:vertical}input:-ms-input-placeholder,textarea:-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}input::-ms-input-placeholder,textarea::-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}input::placeholder,textarea::placeholder{color:#a0aec0}[role=button],button{cursor:pointer}table{border-collapse:collapse}h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-size:inherit;font-weight:inherit}a{color:inherit;text-decoration:inherit}button,input,optgroup,select,textarea{padding:0;line-height:inherit;color:inherit}code,kbd,pre,samp{font-family:Menlo,Monaco,Consolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace}audio,canvas,embed,iframe,img,object,svg,video{display:block;vertical-align:middle}img,video{max-width:100%;height:auto}.container{width:100%}@media (min-width:640px){.container{max-width:640px}}@media (min-width:768px){.container{max-width:768px}}@media (min-width:1024px){.container{max-width:1024px}}@media (min-width:1280px){.container{max-width:1280px}}.sr-only{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border-width:0}.not-sr-only{position:static;width:auto;height:auto;padding:0;margin:0;overflow:visible;clip:auto;white-space:normal}.focus\:sr-only:focus{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border-width:0}.focus\:not-sr-only:focus{position:static;width:auto;height:auto;padding:0;margin:0;overflow:visible;clip:auto;white-space:normal}.appearance-none{-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none}.bg-fixed{background-attachment:fixed}.bg-local{background-attachment:local}.bg-scroll{background-attachment:scroll}.bg-transparent{background-color:transparent}.bg-black{background-color:#000}.bg-white{background-color:#fff}.bg-gray-100{background-color:#f7fafc}.bg-gray-200{background-color:#edf2f7}.bg-gray-300{background-color:#e2e8f0}.bg-gray-400{background-color:#cbd5e0}.bg-gray-500{background-color:#a0aec0}.bg-gray-600{background-color:#718096}.bg-gray-700{background-color:#4a5568}.bg-gray-800{background-color:#2d3748}.bg-gray-900{background-color:#1a202c}.bg-red-100{background-color:#fff5f5}.bg-red-200{background-color:#fed7d7}.bg-red-300{background-color:#feb2b2}.bg-red-400{background-color:#fc8181}.bg-red-500{background-color:#f56565}.bg-red-600{background-color:#e53e3e}.bg-red-700{background-color:#c53030}.bg-red-800{background-color:#9b2c2c}.bg-red-900{background-color:#742a2a}.bg-orange-100{background-color:#fffaf0}.bg-orange-200{background-color:#feebc8}.bg-orange-300{background-color:#fbd38d}.bg-orange-400{background-color:#f6ad55}.bg-orange-500{background-color:#ed8936}.bg-orange-600{background-color:#dd6b20}.bg-orange-700{background-color:#c05621}.bg-orange-800{background-color:#9c4221}.bg-orange-900{background-color:#7b341e}.bg-yellow-100{background-color:ivory}.bg-yellow-200{background-color:#fefcbf}.bg-yellow-300{background-color:#faf089}.bg-yellow-400{background-color:#f6e05e}.bg-yellow-500{background-color:#ecc94b}.bg-yellow-600{background-color:#d69e2e}.bg-yellow-700{background-color:#b7791f}.bg-yellow-800{background-color:#975a16}.bg-yellow-900{background-color:#744210}.bg-green-100{background-color:#f0fff4}.bg-green-200{background-color:#c6f6d5}.bg-green-300{background-color:#9ae6b4}.bg-green-400{background-color:#68d391}.bg-green-500{background-color:#48bb78}.bg-green-600{background-color:#38a169}.bg-green-700{background-color:#2f855a}.bg-green-800{background-color:#276749}.bg-green-900{background-color:#22543d}.bg-teal-100{background-color:#e6fffa}.bg-teal-200{background-color:#b2f5ea}.bg-teal-300{background-color:#81e6d9}.bg-teal-400{background-color:#4fd1c5}.bg-teal-500{background-color:#38b2ac}.bg-teal-600{background-color:#319795}.bg-teal-700{background-color:#2c7a7b}.bg-teal-800{background-color:#285e61}.bg-teal-900{background-color:#234e52}.bg-blue-100{background-color:#ebf8ff}.bg-blue-200{background-color:#bee3f8}.bg-blue-300{background-color:#90cdf4}.bg-blue-400{background-color:#63b3ed}.bg-blue-500{background-color:#4299e1}.bg-blue-600{background-color:#3182ce}.bg-blue-700{background-color:#2b6cb0}.bg-blue-800{background-color:#2c5282}.bg-blue-900{background-color:#2a4365}.bg-indigo-100{background-color:#ebf4ff}.bg-indigo-200{background-color:#c3dafe}.bg-indigo-300{background-color:#a3bffa}.bg-indigo-400{background-color:#7f9cf5}.bg-indigo-500{background-color:#667eea}.bg-indigo-600{background-color:#5a67d8}.bg-indigo-700{background-color:#4c51bf}.bg-indigo-800{background-color:#434190}.bg-indigo-900{background-color:#3c366b}.bg-purple-100{background-color:#faf5ff}.bg-purple-200{background-color:#e9d8fd}.bg-purple-300{background-color:#d6bcfa}.bg-purple-400{background-color:#b794f4}.bg-purple-500{background-color:#9f7aea}.bg-purple-600{background-color:#805ad5}.bg-purple-700{background-color:#6b46c1}.bg-purple-800{background-color:#553c9a}.bg-purple-900{background-color:#44337a}.bg-pink-100{background-color:#fff5f7}.bg-pink-200{background-color:#fed7e2}.bg-pink-300{background-color:#fbb6ce}.bg-pink-400{background-color:#f687b3}.bg-pink-500{background-color:#ed64a6}.bg-pink-600{background-color:#d53f8c}.bg-pink-700{background-color:#b83280}.bg-pink-800{background-color:#97266d}.bg-pink-900{background-color:#702459}.hover\:bg-transparent:hover{background-color:transparent}.hover\:bg-black:hover{background-color:#000}.hover\:bg-white:hover{background-color:#fff}.hover\:bg-gray-100:hover{background-color:#f7fafc}.hover\:bg-gray-200:hover{background-color:#edf2f7}.hover\:bg-gray-300:hover{background-color:#e2e8f0}.hover\:bg-gray-400:hover{background-color:#cbd5e0}.hover\:bg-gray-500:hover{background-color:#a0aec0}.hover\:bg-gray-600:hover{background-color:#718096}.hover\:bg-gray-700:hover{background-color:#4a5568}.hover\:bg-gray-800:hover{background-color:#2d3748}.hover\:bg-gray-900:hover{background-color:#1a202c}.hover\:bg-red-100:hover{background-color:#fff5f5}.hover\:bg-red-200:hover{background-color:#fed7d7}.hover\:bg-red-300:hover{background-color:#feb2b2}.hover\:bg-red-400:hover{background-color:#fc8181}.hover\:bg-red-500:hover{background-color:#f56565}.hover\:bg-red-600:hover{background-color:#e53e3e}.hover\:bg-red-700:hover{background-color:#c53030}.hover\:bg-red-800:hover{background-color:#9b2c2c}.hover\:bg-red-900:hover{background-color:#742a2a}.hover\:bg-orange-100:hover{background-color:#fffaf0}.hover\:bg-orange-200:hover{background-color:#feebc8}.hover\:bg-orange-300:hover{background-color:#fbd38d}.hover\:bg-orange-400:hover{background-color:#f6ad55}.hover\:bg-orange-500:hover{background-color:#ed8936}.hover\:bg-orange-600:hover{background-color:#dd6b20}.hover\:bg-orange-700:hover{background-color:#c05621}.hover\:bg-orange-800:hover{background-color:#9c4221}.hover\:bg-orange-900:hover{background-color:#7b341e}.hover\:bg-yellow-100:hover{background-color:ivory}.hover\:bg-yellow-200:hover{background-color:#fefcbf}.hover\:bg-yellow-300:hover{background-color:#faf089}.hover\:bg-yellow-400:hover{background-color:#f6e05e}.hover\:bg-yellow-500:hover{background-color:#ecc94b}.hover\:bg-yellow-600:hover{background-color:#d69e2e}.hover\:bg-yellow-700:hover{background-color:#b7791f}.hover\:bg-yellow-800:hover{background-color:#975a16}.hover\:bg-yellow-900:hover{background-color:#744210}.hover\:bg-green-100:hover{background-color:#f0fff4}.hover\:bg-green-200:hover{background-color:#c6f6d5}.hover\:bg-green-300:hover{background-color:#9ae6b4}.hover\:bg-green-400:hover{background-color:#68d391}.hover\:bg-green-500:hover{background-color:#48bb78}.hover\:bg-green-600:hover{background-color:#38a169}.hover\:bg-green-700:hover{background-color:#2f855a}.hover\:bg-green-800:hover{background-color:#276749}.hover\:bg-green-900:hover{background-color:#22543d}.hover\:bg-teal-100:hover{background-color:#e6fffa}.hover\:bg-teal-200:hover{background-color:#b2f5ea}.hover\:bg-teal-300:hover{background-color:#81e6d9}.hover\:bg-teal-400:hover{background-color:#4fd1c5}.hover\:bg-teal-500:hover{background-color:#38b2ac}.hover\:bg-teal-600:hover{background-color:#319795}.hover\:bg-teal-700:hover{background-color:#2c7a7b}.hover\:bg-teal-800:hover{background-color:#285e61}.hover\:bg-teal-900:hover{background-color:#234e52}.hover\:bg-blue-100:hover{background-color:#ebf8ff}.hover\:bg-blue-200:hover{background-color:#bee3f8}.hover\:bg-blue-300:hover{background-color:#90cdf4}.hover\:bg-blue-400:hover{background-color:#63b3ed}.hover\:bg-blue-500:hover{background-color:#4299e1}.hover\:bg-blue-600:hover{background-color:#3182ce}.hover\:bg-blue-700:hover{background-color:#2b6cb0}.hover\:bg-blue-800:hover{background-color:#2c5282}.hover\:bg-blue-900:hover{background-color:#2a4365}.hover\:bg-indigo-100:hover{background-color:#ebf4ff}.hover\:bg-indigo-200:hover{background-color:#c3dafe}.hover\:bg-indigo-300:hover{background-color:#a3bffa}.hover\:bg-indigo-400:hover{background-color:#7f9cf5}.hover\:bg-indigo-500:hover{background-color:#667eea}.hover\:bg-indigo-600:hover{background-color:#5a67d8}.hover\:bg-indigo-700:hover{background-color:#4c51bf}.hover\:bg-indigo-800:hover{background-color:#434190}.hover\:bg-indigo-900:hover{background-color:#3c366b}.hover\:bg-purple-100:hover{background-color:#faf5ff}.hover\:bg-purple-200:hover{background-color:#e9d8fd}.hover\:bg-purple-300:hover{background-color:#d6bcfa}.hover\:bg-purple-400:hover{background-color:#b794f4}.hover\:bg-purple-500:hover{background-color:#9f7aea}.hover\:bg-purple-600:hover{background-color:#805ad5}.hover\:bg-purple-700:hover{background-color:#6b46c1}.hover\:bg-purple-800:hover{background-color:#553c9a}.hover\:bg-purple-900:hover{background-color:#44337a}.hover\:bg-pink-100:hover{background-color:#fff5f7}.hover\:bg-pink-200:hover{background-color:#fed7e2}.hover\:bg-pink-300:hover{background-color:#fbb6ce}.hover\:bg-pink-400:hover{background-color:#f687b3}.hover\:bg-pink-500:hover{background-color:#ed64a6}.hover\:bg-pink-600:hover{background-color:#d53f8c}.hover\:bg-pink-700:hover{background-color:#b83280}.hover\:bg-pink-800:hover{background-color:#97266d}.hover\:bg-pink-900:hover{background-color:#702459}.focus\:bg-transparent:focus{background-color:transparent}.focus\:bg-black:focus{background-color:#000}.focus\:bg-white:focus{background-color:#fff}.focus\:bg-gray-100:focus{background-color:#f7fafc}.focus\:bg-gray-200:focus{background-color:#edf2f7}.focus\:bg-gray-300:focus{background-color:#e2e8f0}.focus\:bg-gray-400:focus{background-color:#cbd5e0}.focus\:bg-gray-500:focus{background-color:#a0aec0}.focus\:bg-gray-600:focus{background-color:#718096}.focus\:bg-gray-700:focus{background-color:#4a5568}.focus\:bg-gray-800:focus{background-color:#2d3748}.focus\:bg-gray-900:focus{background-color:#1a202c}.focus\:bg-red-100:focus{background-color:#fff5f5}.focus\:bg-red-200:focus{background-color:#fed7d7}.focus\:bg-red-300:focus{background-color:#feb2b2}.focus\:bg-red-400:focus{background-color:#fc8181}.focus\:bg-red-500:focus{background-color:#f56565}.focus\:bg-red-600:focus{background-color:#e53e3e}.focus\:bg-red-700:focus{background-color:#c53030}.focus\:bg-red-800:focus{background-color:#9b2c2c}.focus\:bg-red-900:focus{background-color:#742a2a}.focus\:bg-orange-100:focus{background-color:#fffaf0}.focus\:bg-orange-200:focus{background-color:#feebc8}.focus\:bg-orange-300:focus{background-color:#fbd38d}.focus\:bg-orange-400:focus{background-color:#f6ad55}.focus\:bg-orange-500:focus{background-color:#ed8936}.focus\:bg-orange-600:focus{background-color:#dd6b20}.focus\:bg-orange-700:focus{background-color:#c05621}.focus\:bg-orange-800:focus{background-color:#9c4221}.focus\:bg-orange-900:focus{background-color:#7b341e}.focus\:bg-yellow-100:focus{background-color:ivory}.focus\:bg-yellow-200:focus{background-color:#fefcbf}.focus\:bg-yellow-300:focus{background-color:#faf089}.focus\:bg-yellow-400:focus{background-color:#f6e05e}.focus\:bg-yellow-500:focus{background-color:#ecc94b}.focus\:bg-yellow-600:focus{background-color:#d69e2e}.focus\:bg-yellow-700:focus{background-color:#b7791f}.focus\:bg-yellow-800:focus{background-color:#975a16}.focus\:bg-yellow-900:focus{background-color:#744210}.focus\:bg-green-100:focus{background-color:#f0fff4}.focus\:bg-green-200:focus{background-color:#c6f6d5}.focus\:bg-green-300:focus{background-color:#9ae6b4}.focus\:bg-green-400:focus{background-color:#68d391}.focus\:bg-green-500:focus{background-color:#48bb78}.focus\:bg-green-600:focus{background-color:#38a169}.focus\:bg-green-700:focus{background-color:#2f855a}.focus\:bg-green-800:focus{background-color:#276749}.focus\:bg-green-900:focus{background-color:#22543d}.focus\:bg-teal-100:focus{background-color:#e6fffa}.focus\:bg-teal-200:focus{background-color:#b2f5ea}.focus\:bg-teal-300:focus{background-color:#81e6d9}.focus\:bg-teal-400:focus{background-color:#4fd1c5}.focus\:bg-teal-500:focus{background-color:#38b2ac}.focus\:bg-teal-600:focus{background-color:#319795}.focus\:bg-teal-700:focus{background-color:#2c7a7b}.focus\:bg-teal-800:focus{background-color:#285e61}.focus\:bg-teal-900:focus{background-color:#234e52}.focus\:bg-blue-100:focus{background-color:#ebf8ff}.focus\:bg-blue-200:focus{background-color:#bee3f8}.focus\:bg-blue-300:focus{background-color:#90cdf4}.focus\:bg-blue-400:focus{background-color:#63b3ed}.focus\:bg-blue-500:focus{background-color:#4299e1}.focus\:bg-blue-600:focus{background-color:#3182ce}.focus\:bg-blue-700:focus{background-color:#2b6cb0}.focus\:bg-blue-800:focus{background-color:#2c5282}.focus\:bg-blue-900:focus{background-color:#2a4365}.focus\:bg-indigo-100:focus{background-color:#ebf4ff}.focus\:bg-indigo-200:focus{background-color:#c3dafe}.focus\:bg-indigo-300:focus{background-color:#a3bffa}.focus\:bg-indigo-400:focus{background-color:#7f9cf5}.focus\:bg-indigo-500:focus{background-color:#667eea}.focus\:bg-indigo-600:focus{background-color:#5a67d8}.focus\:bg-indigo-700:focus{background-color:#4c51bf}.focus\:bg-indigo-800:focus{background-color:#434190}.focus\:bg-indigo-900:focus{background-color:#3c366b}.focus\:bg-purple-100:focus{background-color:#faf5ff}.focus\:bg-purple-200:focus{background-color:#e9d8fd}.focus\:bg-purple-300:focus{background-color:#d6bcfa}.focus\:bg-purple-400:focus{background-color:#b794f4}.focus\:bg-purple-500:focus{background-color:#9f7aea}.focus\:bg-purple-600:focus{background-color:#805ad5}.focus\:bg-purple-700:focus{background-color:#6b46c1}.focus\:bg-purple-800:focus{background-color:#553c9a}.focus\:bg-purple-900:focus{background-color:#44337a}.focus\:bg-pink-100:focus{background-color:#fff5f7}.focus\:bg-pink-200:focus{background-color:#fed7e2}.focus\:bg-pink-300:focus{background-color:#fbb6ce}.focus\:bg-pink-400:focus{background-color:#f687b3}.focus\:bg-pink-500:focus{background-color:#ed64a6}.focus\:bg-pink-600:focus{background-color:#d53f8c}.focus\:bg-pink-700:focus{background-color:#b83280}.focus\:bg-pink-800:focus{background-color:#97266d}.focus\:bg-pink-900:focus{background-color:#702459}.bg-bottom{background-position:bottom}.bg-center{background-position:center}.bg-left{background-position:left}.bg-left-bottom{background-position:left bottom}.bg-left-top{background-position:left top}.bg-right{background-position:right}.bg-right-bottom{background-position:right bottom}.bg-right-top{background-position:right top}.bg-top{background-position:top}.bg-repeat{background-repeat:repeat}.bg-no-repeat{background-repeat:no-repeat}.bg-repeat-x{background-repeat:repeat-x}.bg-repeat-y{background-repeat:repeat-y}.bg-repeat-round{background-repeat:round}.bg-repeat-space{background-repeat:space}.bg-auto{background-size:auto}.bg-cover{background-size:cover}.bg-contain{background-size:contain}.border-collapse{border-collapse:collapse}.border-separate{border-collapse:separate}.border-transparent{border-color:transparent}.border-black{border-color:#000}.border-white{border-color:#fff}.border-gray-100{border-color:#f7fafc}.border-gray-200{border-color:#edf2f7}.border-gray-300{border-color:#e2e8f0}.border-gray-400{border-color:#cbd5e0}.border-gray-500{border-color:#a0aec0}.border-gray-600{border-color:#718096}.border-gray-700{border-color:#4a5568}.border-gray-800{border-color:#2d3748}.border-gray-900{border-color:#1a202c}.border-red-100{border-color:#fff5f5}.border-red-200{border-color:#fed7d7}.border-red-300{border-color:#feb2b2}.border-red-400{border-color:#fc8181}.border-red-500{border-color:#f56565}.border-red-600{border-color:#e53e3e}.border-red-700{border-color:#c53030}.border-red-800{border-color:#9b2c2c}.border-red-900{border-color:#742a2a}.border-orange-100{border-color:#fffaf0}.border-orange-200{border-color:#feebc8}.border-orange-300{border-color:#fbd38d}.border-orange-400{border-color:#f6ad55}.border-orange-500{border-color:#ed8936}.border-orange-600{border-color:#dd6b20}.border-orange-700{border-color:#c05621}.border-orange-800{border-color:#9c4221}.border-orange-900{border-color:#7b341e}.border-yellow-100{border-color:ivory}.border-yellow-200{border-color:#fefcbf}.border-yellow-300{border-color:#faf089}.border-yellow-400{border-color:#f6e05e}.border-yellow-500{border-color:#ecc94b}.border-yellow-600{border-color:#d69e2e}.border-yellow-700{border-color:#b7791f}.border-yellow-800{border-color:#975a16}.border-yellow-900{border-color:#744210}.border-green-100{border-color:#f0fff4}.border-green-200{border-color:#c6f6d5}.border-green-300{border-color:#9ae6b4}.border-green-400{border-color:#68d391}.border-green-500{border-color:#48bb78}.border-green-600{border-color:#38a169}.border-green-700{border-color:#2f855a}.border-green-800{border-color:#276749}.border-green-900{border-color:#22543d}.border-teal-100{border-color:#e6fffa}.border-teal-200{border-color:#b2f5ea}.border-teal-300{border-color:#81e6d9}.border-teal-400{border-color:#4fd1c5}.border-teal-500{border-color:#38b2ac}.border-teal-600{border-color:#319795}.border-teal-700{border-color:#2c7a7b}.border-teal-800{border-color:#285e61}.border-teal-900{border-color:#234e52}.border-blue-100{border-color:#ebf8ff}.border-blue-200{border-color:#bee3f8}.border-blue-300{border-color:#90cdf4}.border-blue-400{border-color:#63b3ed}.border-blue-500{border-color:#4299e1}.border-blue-600{border-color:#3182ce}.border-blue-700{border-color:#2b6cb0}.border-blue-800{border-color:#2c5282}.border-blue-900{border-color:#2a4365}.border-indigo-100{border-color:#ebf4ff}.border-indigo-200{border-color:#c3dafe}.border-indigo-300{border-color:#a3bffa}.border-indigo-400{border-color:#7f9cf5}.border-indigo-500{border-color:#667eea}.border-indigo-600{border-color:#5a67d8}.border-indigo-700{border-color:#4c51bf}.border-indigo-800{border-color:#434190}.border-indigo-900{border-color:#3c366b}.border-purple-100{border-color:#faf5ff}.border-purple-200{border-color:#e9d8fd}.border-purple-300{border-color:#d6bcfa}.border-purple-400{border-color:#b794f4}.border-purple-500{border-color:#9f7aea}.border-purple-600{border-color:#805ad5}.border-purple-700{border-color:#6b46c1}.border-purple-800{border-color:#553c9a}.border-purple-900{border-color:#44337a}.border-pink-100{border-color:#fff5f7}.border-pink-200{border-color:#fed7e2}.border-pink-300{border-color:#fbb6ce}.border-pink-400{border-color:#f687b3}.border-pink-500{border-color:#ed64a6}.border-pink-600{border-color:#d53f8c}.border-pink-700{border-color:#b83280}.border-pink-800{border-color:#97266d}.border-pink-900{border-color:#702459}.hover\:border-transparent:hover{border-color:transparent}.hover\:border-black:hover{border-color:#000}.hover\:border-white:hover{border-color:#fff}.hover\:border-gray-100:hover{border-color:#f7fafc}.hover\:border-gray-200:hover{border-color:#edf2f7}.hover\:border-gray-300:hover{border-color:#e2e8f0}.hover\:border-gray-400:hover{border-color:#cbd5e0}.hover\:border-gray-500:hover{border-color:#a0aec0}.hover\:border-gray-600:hover{border-color:#718096}.hover\:border-gray-700:hover{border-color:#4a5568}.hover\:border-gray-800:hover{border-color:#2d3748}.hover\:border-gray-900:hover{border-color:#1a202c}.hover\:border-red-100:hover{border-color:#fff5f5}.hover\:border-red-200:hover{border-color:#fed7d7}.hover\:border-red-300:hover{border-color:#feb2b2}.hover\:border-red-400:hover{border-color:#fc8181}.hover\:border-red-500:hover{border-color:#f56565}.hover\:border-red-600:hover{border-color:#e53e3e}.hover\:border-red-700:hover{border-color:#c53030}.hover\:border-red-800:hover{border-color:#9b2c2c}.hover\:border-red-900:hover{border-color:#742a2a}.hover\:border-orange-100:hover{border-color:#fffaf0}.hover\:border-orange-200:hover{border-color:#feebc8}.hover\:border-orange-300:hover{border-color:#fbd38d}.hover\:border-orange-400:hover{border-color:#f6ad55}.hover\:border-orange-500:hover{border-color:#ed8936}.hover\:border-orange-600:hover{border-color:#dd6b20}.hover\:border-orange-700:hover{border-color:#c05621}.hover\:border-orange-800:hover{border-color:#9c4221}.hover\:border-orange-900:hover{border-color:#7b341e}.hover\:border-yellow-100:hover{border-color:ivory}.hover\:border-yellow-200:hover{border-color:#fefcbf}.hover\:border-yellow-300:hover{border-color:#faf089}.hover\:border-yellow-400:hover{border-color:#f6e05e}.hover\:border-yellow-500:hover{border-color:#ecc94b}.hover\:border-yellow-600:hover{border-color:#d69e2e}.hover\:border-yellow-700:hover{border-color:#b7791f}.hover\:border-yellow-800:hover{border-color:#975a16}.hover\:border-yellow-900:hover{border-color:#744210}.hover\:border-green-100:hover{border-color:#f0fff4}.hover\:border-green-200:hover{border-color:#c6f6d5}.hover\:border-green-300:hover{border-color:#9ae6b4}.hover\:border-green-400:hover{border-color:#68d391}.hover\:border-green-500:hover{border-color:#48bb78}.hover\:border-green-600:hover{border-color:#38a169}.hover\:border-green-700:hover{border-color:#2f855a}.hover\:border-green-800:hover{border-color:#276749}.hover\:border-green-900:hover{border-color:#22543d}.hover\:border-teal-100:hover{border-color:#e6fffa}.hover\:border-teal-200:hover{border-color:#b2f5ea}.hover\:border-teal-300:hover{border-color:#81e6d9}.hover\:border-teal-400:hover{border-color:#4fd1c5}.hover\:border-teal-500:hover{border-color:#38b2ac}.hover\:border-teal-600:hover{border-color:#319795}.hover\:border-teal-700:hover{border-color:#2c7a7b}.hover\:border-teal-800:hover{border-color:#285e61}.hover\:border-teal-900:hover{border-color:#234e52}.hover\:border-blue-100:hover{border-color:#ebf8ff}.hover\:border-blue-200:hover{border-color:#bee3f8}.hover\:border-blue-300:hover{border-color:#90cdf4}.hover\:border-blue-400:hover{border-color:#63b3ed}.hover\:border-blue-500:hover{border-color:#4299e1}.hover\:border-blue-600:hover{border-color:#3182ce}.hover\:border-blue-700:hover{border-color:#2b6cb0}.hover\:border-blue-800:hover{border-color:#2c5282}.hover\:border-blue-900:hover{border-color:#2a4365}.hover\:border-indigo-100:hover{border-color:#ebf4ff}.hover\:border-indigo-200:hover{border-color:#c3dafe}.hover\:border-indigo-300:hover{border-color:#a3bffa}.hover\:border-indigo-400:hover{border-color:#7f9cf5}.hover\:border-indigo-500:hover{border-color:#667eea}.hover\:border-indigo-600:hover{border-color:#5a67d8}.hover\:border-indigo-700:hover{border-color:#4c51bf}.hover\:border-indigo-800:hover{border-color:#434190}.hover\:border-indigo-900:hover{border-color:#3c366b}.hover\:border-purple-100:hover{border-color:#faf5ff}.hover\:border-purple-200:hover{border-color:#e9d8fd}.hover\:border-purple-300:hover{border-color:#d6bcfa}.hover\:border-purple-400:hover{border-color:#b794f4}.hover\:border-purple-500:hover{border-color:#9f7aea}.hover\:border-purple-600:hover{border-color:#805ad5}.hover\:border-purple-700:hover{border-color:#6b46c1}.hover\:border-purple-800:hover{border-color:#553c9a}.hover\:border-purple-900:hover{border-color:#44337a}.hover\:border-pink-100:hover{border-color:#fff5f7}.hover\:border-pink-200:hover{border-color:#fed7e2}.hover\:border-pink-300:hover{border-color:#fbb6ce}.hover\:border-pink-400:hover{border-color:#f687b3}.hover\:border-pink-500:hover{border-color:#ed64a6}.hover\:border-pink-600:hover{border-color:#d53f8c}.hover\:border-pink-700:hover{border-color:#b83280}.hover\:border-pink-800:hover{border-color:#97266d}.hover\:border-pink-900:hover{border-color:#702459}.focus\:border-transparent:focus{border-color:transparent}.focus\:border-black:focus{border-color:#000}.focus\:border-white:focus{border-color:#fff}.focus\:border-gray-100:focus{border-color:#f7fafc}.focus\:border-gray-200:focus{border-color:#edf2f7}.focus\:border-gray-300:focus{border-color:#e2e8f0}.focus\:border-gray-400:focus{border-color:#cbd5e0}.focus\:border-gray-500:focus{border-color:#a0aec0}.focus\:border-gray-600:focus{border-color:#718096}.focus\:border-gray-700:focus{border-color:#4a5568}.focus\:border-gray-800:focus{border-color:#2d3748}.focus\:border-gray-900:focus{border-color:#1a202c}.focus\:border-red-100:focus{border-color:#fff5f5}.focus\:border-red-200:focus{border-color:#fed7d7}.focus\:border-red-300:focus{border-color:#feb2b2}.focus\:border-red-400:focus{border-color:#fc8181}.focus\:border-red-500:focus{border-color:#f56565}.focus\:border-red-600:focus{border-color:#e53e3e}.focus\:border-red-700:focus{border-color:#c53030}.focus\:border-red-800:focus{border-color:#9b2c2c}.focus\:border-red-900:focus{border-color:#742a2a}.focus\:border-orange-100:focus{border-color:#fffaf0}.focus\:border-orange-200:focus{border-color:#feebc8}.focus\:border-orange-300:focus{border-color:#fbd38d}.focus\:border-orange-400:focus{border-color:#f6ad55}.focus\:border-orange-500:focus{border-color:#ed8936}.focus\:border-orange-600:focus{border-color:#dd6b20}.focus\:border-orange-700:focus{border-color:#c05621}.focus\:border-orange-800:focus{border-color:#9c4221}.focus\:border-orange-900:focus{border-color:#7b341e}.focus\:border-yellow-100:focus{border-color:ivory}.focus\:border-yellow-200:focus{border-color:#fefcbf}.focus\:border-yellow-300:focus{border-color:#faf089}.focus\:border-yellow-400:focus{border-color:#f6e05e}.focus\:border-yellow-500:focus{border-color:#ecc94b}.focus\:border-yellow-600:focus{border-color:#d69e2e}.focus\:border-yellow-700:focus{border-color:#b7791f}.focus\:border-yellow-800:focus{border-color:#975a16}.focus\:border-yellow-900:focus{border-color:#744210}.focus\:border-green-100:focus{border-color:#f0fff4}.focus\:border-green-200:focus{border-color:#c6f6d5}.focus\:border-green-300:focus{border-color:#9ae6b4}.focus\:border-green-400:focus{border-color:#68d391}.focus\:border-green-500:focus{border-color:#48bb78}.focus\:border-green-600:focus{border-color:#38a169}.focus\:border-green-700:focus{border-color:#2f855a}.focus\:border-green-800:focus{border-color:#276749}.focus\:border-green-900:focus{border-color:#22543d}.focus\:border-teal-100:focus{border-color:#e6fffa}.focus\:border-teal-200:focus{border-color:#b2f5ea}.focus\:border-teal-300:focus{border-color:#81e6d9}.focus\:border-teal-400:focus{border-color:#4fd1c5}.focus\:border-teal-500:focus{border-color:#38b2ac}.focus\:border-teal-600:focus{border-color:#319795}.focus\:border-teal-700:focus{border-color:#2c7a7b}.focus\:border-teal-800:focus{border-color:#285e61}.focus\:border-teal-900:focus{border-color:#234e52}.focus\:border-blue-100:focus{border-color:#ebf8ff}.focus\:border-blue-200:focus{border-color:#bee3f8}.focus\:border-blue-300:focus{border-color:#90cdf4}.focus\:border-blue-400:focus{border-color:#63b3ed}.focus\:border-blue-500:focus{border-color:#4299e1}.focus\:border-blue-600:focus{border-color:#3182ce}.focus\:border-blue-700:focus{border-color:#2b6cb0}.focus\:border-blue-800:focus{border-color:#2c5282}.focus\:border-blue-900:focus{border-color:#2a4365}.focus\:border-indigo-100:focus{border-color:#ebf4ff}.focus\:border-indigo-200:focus{border-color:#c3dafe}.focus\:border-indigo-300:focus{border-color:#a3bffa}.focus\:border-indigo-400:focus{border-color:#7f9cf5}.focus\:border-indigo-500:focus{border-color:#667eea}.focus\:border-indigo-600:focus{border-color:#5a67d8}.focus\:border-indigo-700:focus{border-color:#4c51bf}.focus\:border-indigo-800:focus{border-color:#434190}.focus\:border-indigo-900:focus{border-color:#3c366b}.focus\:border-purple-100:focus{border-color:#faf5ff}.focus\:border-purple-200:focus{border-color:#e9d8fd}.focus\:border-purple-300:focus{border-color:#d6bcfa}.focus\:border-purple-400:focus{border-color:#b794f4}.focus\:border-purple-500:focus{border-color:#9f7aea}.focus\:border-purple-600:focus{border-color:#805ad5}.focus\:border-purple-700:focus{border-color:#6b46c1}.focus\:border-purple-800:focus{border-color:#553c9a}.focus\:border-purple-900:focus{border-color:#44337a}.focus\:border-pink-100:focus{border-color:#fff5f7}.focus\:border-pink-200:focus{border-color:#fed7e2}.focus\:border-pink-300:focus{border-color:#fbb6ce}.focus\:border-pink-400:focus{border-color:#f687b3}.focus\:border-pink-500:focus{border-color:#ed64a6}.focus\:border-pink-600:focus{border-color:#d53f8c}.focus\:border-pink-700:focus{border-color:#b83280}.focus\:border-pink-800:focus{border-color:#97266d}.focus\:border-pink-900:focus{border-color:#702459}.rounded-none{border-radius:0}.rounded-sm{border-radius:.125rem}.rounded{border-radius:.25rem}.rounded-lg{border-radius:.5rem}.rounded-full{border-radius:9999px}.rounded-t-none{border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0}.rounded-r-none{border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.rounded-b-none{border-bottom-right-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.rounded-l-none{border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.rounded-t-sm{border-top-left-radius:.125rem;border-top-right-radius:.125rem}.rounded-r-sm{border-top-right-radius:.125rem;border-bottom-right-radius:.125rem}.rounded-b-sm{border-bottom-right-radius:.125rem;border-bottom-left-radius:.125rem}.rounded-l-sm{border-top-left-radius:.125rem;border-bottom-left-radius:.125rem}.rounded-t{border-top-left-radius:.25rem;border-top-right-radius:.25rem}.rounded-r{border-top-right-radius:.25rem;border-bottom-right-radius:.25rem}.rounded-b{border-bottom-right-radius:.25rem;border-bottom-left-radius:.25rem}.rounded-l{border-top-left-radius:.25rem;border-bottom-left-radius:.25rem}.rounded-t-lg{border-top-left-radius:.5rem;border-top-right-radius:.5rem}.rounded-r-lg{border-top-right-radius:.5rem;border-bottom-right-radius:.5rem}.rounded-b-lg{border-bottom-right-radius:.5rem;border-bottom-left-radius:.5rem}.rounded-l-lg{border-top-left-radius:.5rem;border-bottom-left-radius:.5rem}.rounded-t-full{border-top-left-radius:9999px;border-top-right-radius:9999px}.rounded-r-full{border-top-right-radius:9999px;border-bottom-right-radius:9999px}.rounded-b-full{border-bottom-right-radius:9999px;border-bottom-left-radius:9999px}.rounded-l-full{border-top-left-radius:9999px;border-bottom-left-radius:9999px}.rounded-tl-none{border-top-left-radius:0}.rounded-tr-none{border-top-right-radius:0}.rounded-br-none{border-bottom-right-radius:0}.rounded-bl-none{border-bottom-left-radius:0}.rounded-tl-sm{border-top-left-radius:.125rem}.rounded-tr-sm{border-top-right-radius:.125rem}.rounded-br-sm{border-bottom-right-radius:.125rem}.rounded-bl-sm{border-bottom-left-radius:.125rem}.rounded-tl{border-top-left-radius:.25rem}.rounded-tr{border-top-right-radius:.25rem}.rounded-br{border-bottom-right-radius:.25rem}.rounded-bl{border-bottom-left-radius:.25rem}.rounded-tl-lg{border-top-left-radius:.5rem}.rounded-tr-lg{border-top-right-radius:.5rem}.rounded-br-lg{border-bottom-right-radius:.5rem}.rounded-bl-lg{border-bottom-left-radius:.5rem}.rounded-tl-full{border-top-left-radius:9999px}.rounded-tr-full{border-top-right-radius:9999px}.rounded-br-full{border-bottom-right-radius:9999px}.rounded-bl-full{border-bottom-left-radius:9999px}.border-solid{border-style:solid}.border-dashed{border-style:dashed}.border-dotted{border-style:dotted}.border-double{border-style:double}.border-none{border-style:none}.border-0{border-width:0}.border-2{border-width:2px}.border-4{border-width:4px}.border-8{border-width:8px}.border{border-width:1px}.border-t-0{border-top-width:0}.border-r-0{border-right-width:0}.border-b-0{border-bottom-width:0}.border-l-0{border-left-width:0}.border-t-2{border-top-width:2px}.border-r-2{border-right-width:2px}.border-b-2{border-bottom-width:2px}.border-l-2{border-left-width:2px}.border-t-4{border-top-width:4px}.border-r-4{border-right-width:4px}.border-b-4{border-bottom-width:4px}.border-l-4{border-left-width:4px}.border-t-8{border-top-width:8px}.border-r-8{border-right-width:8px}.border-b-8{border-bottom-width:8px}.border-l-8{border-left-width:8px}.border-t{border-top-width:1px}.border-r{border-right-width:1px}.border-b{border-bottom-width:1px}.border-l{border-left-width:1px}.cursor-auto{cursor:auto}.cursor-default{cursor:default}.cursor-pointer{cursor:pointer}.cursor-wait{cursor:wait}.cursor-text{cursor:text}.cursor-move{cursor:move}.cursor-not-allowed{cursor:not-allowed}.block{display:block}.inline-block{display:inline-block}.inline{display:inline}.flex{display:flex}.inline-flex{display:inline-flex}.table{display:table}.table-row{display:table-row}.table-cell{display:table-cell}.hidden{display:none}.flex-row{flex-direction:row}.flex-row-reverse{flex-direction:row-reverse}.flex-col{flex-direction:column}.flex-col-reverse{flex-direction:column-reverse}.flex-wrap{flex-wrap:wrap}.flex-wrap-reverse{flex-wrap:wrap-reverse}.flex-no-wrap{flex-wrap:nowrap}.items-start{align-items:flex-start}.items-end{align-items:flex-end}.items-center{align-items:center}.items-baseline{align-items:baseline}.items-stretch{align-items:stretch}.self-auto{align-self:auto}.self-start{align-self:flex-start}.self-end{align-self:flex-end}.self-center{align-self:center}.self-stretch{align-self:stretch}.justify-start{justify-content:flex-start}.justify-end{justify-content:flex-end}.justify-center{justify-content:center}.justify-between{justify-content:space-between}.justify-around{justify-content:space-around}.content-center{align-content:center}.content-start{align-content:flex-start}.content-end{align-content:flex-end}.content-between{align-content:space-between}.content-around{align-content:space-around}.flex-1{flex:1 1 0%}.flex-auto{flex:1 1 auto}.flex-initial{flex:0 1 auto}.flex-none{flex:none}.flex-grow-0{flex-grow:0}.flex-grow{flex-grow:1}.flex-shrink-0{flex-shrink:0}.flex-shrink{flex-shrink:1}.order-1{order:1}.order-2{order:2}.order-3{order:3}.order-4{order:4}.order-5{order:5}.order-6{order:6}.order-7{order:7}.order-8{order:8}.order-9{order:9}.order-10{order:10}.order-11{order:11}.order-12{order:12}.order-first{order:-9999}.order-last{order:9999}.order-none{order:0}.float-right{float:right}.float-left{float:left}.float-none{float:none}.clearfix:after{content:"";display:table;clear:both}.font-sans{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji"}.font-serif{font-family:Georgia,Cambria,"Times New Roman",Times,serif}.font-mono{font-family:Menlo,Monaco,Consolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace}.font-hairline{font-weight:100}.font-thin{font-weight:200}.font-light{font-weight:300}.font-normal{font-weight:400}.font-medium{font-weight:500}.font-semibold{font-weight:600}.font-bold{font-weight:700}.font-extrabold{font-weight:800}.font-black{font-weight:900}.hover\:font-hairline:hover{font-weight:100}.hover\:font-thin:hover{font-weight:200}.hover\:font-light:hover{font-weight:300}.hover\:font-normal:hover{font-weight:400}.hover\:font-medium:hover{font-weight:500}.hover\:font-semibold:hover{font-weight:600}.hover\:font-bold:hover{font-weight:700}.hover\:font-extrabold:hover{font-weight:800}.hover\:font-black:hover{font-weight:900}.focus\:font-hairline:focus{font-weight:100}.focus\:font-thin:focus{font-weight:200}.focus\:font-light:focus{font-weight:300}.focus\:font-normal:focus{font-weight:400}.focus\:font-medium:focus{font-weight:500}.focus\:font-semibold:focus{font-weight:600}.focus\:font-bold:focus{font-weight:700}.focus\:font-extrabold:focus{font-weight:800}.focus\:font-black:focus{font-weight:900}.h-0{height:0}.h-1{height:.25rem}.h-2{height:.5rem}.h-3{height:.75rem}.h-4{height:1rem}.h-5{height:1.25rem}.h-6{height:1.5rem}.h-8{height:2rem}.h-10{height:2.5rem}.h-12{height:3rem}.h-16{height:4rem}.h-20{height:5rem}.h-24{height:6rem}.h-32{height:8rem}.h-40{height:10rem}.h-48{height:12rem}.h-56{height:14rem}.h-64{height:16rem}.h-auto{height:auto}.h-px{height:1px}.h-full{height:100%}.h-screen{height:100vh}.leading-none{line-height:1}.leading-tight{line-height:1.25}.leading-snug{line-height:1.375}.leading-normal{line-height:1.5}.leading-relaxed{line-height:1.625}.leading-loose{line-height:2}.list-inside{list-style-position:inside}.list-outside{list-style-position:outside}.list-none{list-style-type:none}.list-disc{list-style-type:disc}.list-decimal{list-style-type:decimal}.m-0{margin:0}.m-1{margin:.25rem}.m-2{margin:.5rem}.m-3{margin:.75rem}.m-4{margin:1rem}.m-5{margin:1.25rem}.m-6{margin:1.5rem}.m-8{margin:2rem}.m-10{margin:2.5rem}.m-12{margin:3rem}.m-16{margin:4rem}.m-20{margin:5rem}.m-24{margin:6rem}.m-32{margin:8rem}.m-40{margin:10rem}.m-48{margin:12rem}.m-56{margin:14rem}.m-64{margin:16rem}.m-auto{margin:auto}.m-px{margin:1px}.-m-1{margin:-.25rem}.-m-2{margin:-.5rem}.-m-3{margin:-.75rem}.-m-4{margin:-1rem}.-m-5{margin:-1.25rem}.-m-6{margin:-1.5rem}.-m-8{margin:-2rem}.-m-10{margin:-2.5rem}.-m-12{margin:-3rem}.-m-16{margin:-4rem}.-m-20{margin:-5rem}.-m-24{margin:-6rem}.-m-32{margin:-8rem}.-m-40{margin:-10rem}.-m-48{margin:-12rem}.-m-56{margin:-14rem}.-m-64{margin:-16rem}.-m-px{margin:-1px}.my-0{margin-top:0;margin-bottom:0}.mx-0{margin-left:0;margin-right:0}.my-1{margin-top:.25rem;margin-bottom:.25rem}.mx-1{margin-left:.25rem;margin-right:.25rem}.my-2{margin-top:.5rem;margin-bottom:.5rem}.mx-2{margin-left:.5rem;margin-right:.5rem}.my-3{margin-top:.75rem;margin-bottom:.75rem}.mx-3{margin-left:.75rem;margin-right:.75rem}.my-4{margin-top:1rem;margin-bottom:1rem}.mx-4{margin-left:1rem;margin-right:1rem}.my-5{margin-top:1.25rem;margin-bottom:1.25rem}.mx-5{margin-left:1.25rem;margin-right:1.25rem}.my-6{margin-top:1.5rem;margin-bottom:1.5rem}.mx-6{margin-left:1.5rem;margin-right:1.5rem}.my-8{margin-top:2rem;margin-bottom:2rem}.mx-8{margin-left:2rem;margin-right:2rem}.my-10{margin-top:2.5rem;margin-bottom:2.5rem}.mx-10{margin-left:2.5rem;margin-right:2.5rem}.my-12{margin-top:3rem;margin-bottom:3rem}.mx-12{margin-left:3rem;margin-right:3rem}.my-16{margin-top:4rem;margin-bottom:4rem}.mx-16{margin-left:4rem;margin-right:4rem}.my-20{margin-top:5rem;margin-bottom:5rem}.mx-20{margin-left:5rem;margin-right:5rem}.my-24{margin-top:6rem;margin-bottom:6rem}.mx-24{margin-left:6rem;margin-right:6rem}.my-32{margin-top:8rem;margin-bottom:8rem}.mx-32{margin-left:8rem;margin-right:8rem}.my-40{margin-top:10rem;margin-bottom:10rem}.mx-40{margin-left:10rem;margin-right:10rem}.my-48{margin-top:12rem;margin-bottom:12rem}.mx-48{margin-left:12rem;margin-right:12rem}.my-56{margin-top:14rem;margin-bottom:14rem}.mx-56{margin-left:14rem;margin-right:14rem}.my-64{margin-top:16rem;margin-bottom:16rem}.mx-64{margin-left:16rem;margin-right:16rem}.my-auto{margin-top:auto;margin-bottom:auto}.mx-auto{margin-left:auto;margin-right:auto}.my-px{margin-top:1px;margin-bottom:1px}.mx-px{margin-left:1px;margin-right:1px}.-my-1{margin-top:-.25rem;margin-bottom:-.25rem}.-mx-1{margin-left:-.25rem;margin-right:-.25rem}.-my-2{margin-top:-.5rem;margin-bottom:-.5rem}.-mx-2{margin-left:-.5rem;margin-right:-.5rem}.-my-3{margin-top:-.75rem;margin-bottom:-.75rem}.-mx-3{margin-left:-.75rem;margin-right:-.75rem}.-my-4{margin-top:-1rem;margin-bottom:-1rem}.-mx-4{margin-left:-1rem;margin-right:-1rem}.-my-5{margin-top:-1.25rem;margin-bottom:-1.25rem}.-mx-5{margin-left:-1.25rem;margin-right:-1.25rem}.-my-6{margin-top:-1.5rem;margin-bottom:-1.5rem}.-mx-6{margin-left:-1.5rem;margin-right:-1.5rem}.-my-8{margin-top:-2rem;margin-bottom:-2rem}.-mx-8{margin-left:-2rem;margin-right:-2rem}.-my-10{margin-top:-2.5rem;margin-bottom:-2.5rem}.-mx-10{margin-left:-2.5rem;margin-right:-2.5rem}.-my-12{margin-top:-3rem;margin-bottom:-3rem}.-mx-12{margin-left:-3rem;margin-right:-3rem}.-my-16{margin-top:-4rem;margin-bottom:-4rem}.-mx-16{margin-left:-4rem;margin-right:-4rem}.-my-20{margin-top:-5rem;margin-bottom:-5rem}.-mx-20{margin-left:-5rem;margin-right:-5rem}.-my-24{margin-top:-6rem;margin-bottom:-6rem}.-mx-24{margin-left:-6rem;margin-right:-6rem}.-my-32{margin-top:-8rem;margin-bottom:-8rem}.-mx-32{margin-left:-8rem;margin-right:-8rem}.-my-40{margin-top:-10rem;margin-bottom:-10rem}.-mx-40{margin-left:-10rem;margin-right:-10rem}.-my-48{margin-top:-12rem;margin-bottom:-12rem}.-mx-48{margin-left:-12rem;margin-right:-12rem}.-my-56{margin-top:-14rem;margin-bottom:-14rem}.-mx-56{margin-left:-14rem;margin-right:-14rem}.-my-64{margin-top:-16rem;margin-bottom:-16rem}.-mx-64{margin-left:-16rem;margin-right:-16rem}.-my-px{margin-top:-1px;margin-bottom:-1px}.-mx-px{margin-left:-1px;margin-right:-1px}.mt-0{margin-top:0}.mr-0{margin-right:0}.mb-0{margin-bottom:0}.ml-0{margin-left:0}.mt-1{margin-top:.25rem}.mr-1{margin-right:.25rem}.mb-1{margin-bottom:.25rem}.ml-1{margin-left:.25rem}.mt-2{margin-top:.5rem}.mr-2{margin-right:.5rem}.mb-2{margin-bottom:.5rem}.ml-2{margin-left:.5rem}.mt-3{margin-top:.75rem}.mr-3{margin-right:.75rem}.mb-3{margin-bottom:.75rem}.ml-3{margin-left:.75rem}.mt-4{margin-top:1rem}.mr-4{margin-right:1rem}.mb-4{margin-bottom:1rem}.ml-4{margin-left:1rem}.mt-5{margin-top:1.25rem}.mr-5{margin-right:1.25rem}.mb-5{margin-bottom:1.25rem}.ml-5{margin-left:1.25rem}.mt-6{margin-top:1.5rem}.mr-6{margin-right:1.5rem}.mb-6{margin-bottom:1.5rem}.ml-6{margin-left:1.5rem}.mt-8{margin-top:2rem}.mr-8{margin-right:2rem}.mb-8{margin-bottom:2rem}.ml-8{margin-left:2rem}.mt-10{margin-top:2.5rem}.mr-10{margin-right:2.5rem}.mb-10{margin-bottom:2.5rem}.ml-10{margin-left:2.5rem}.mt-12{margin-top:3rem}.mr-12{margin-right:3rem}.mb-12{margin-bottom:3rem}.ml-12{margin-left:3rem}.mt-16{margin-top:4rem}.mr-16{margin-right:4rem}.mb-16{margin-bottom:4rem}.ml-16{margin-left:4rem}.mt-20{margin-top:5rem}.mr-20{margin-right:5rem}.mb-20{margin-bottom:5rem}.ml-20{margin-left:5rem}.mt-24{margin-top:6rem}.mr-24{margin-right:6rem}.mb-24{margin-bottom:6rem}.ml-24{margin-left:6rem}.mt-32{margin-top:8rem}.mr-32{margin-right:8rem}.mb-32{margin-bottom:8rem}.ml-32{margin-left:8rem}.mt-40{margin-top:10rem}.mr-40{margin-right:10rem}.mb-40{margin-bottom:10rem}.ml-40{margin-left:10rem}.mt-48{margin-top:12rem}.mr-48{margin-right:12rem}.mb-48{margin-bottom:12rem}.ml-48{margin-left:12rem}.mt-56{margin-top:14rem}.mr-56{margin-right:14rem}.mb-56{margin-bottom:14rem}.ml-56{margin-left:14rem}.mt-64{margin-top:16rem}.mr-64{margin-right:16rem}.mb-64{margin-bottom:16rem}.ml-64{margin-left:16rem}.mt-auto{margin-top:auto}.mr-auto{margin-right:auto}.mb-auto{margin-bottom:auto}.ml-auto{margin-left:auto}.mt-px{margin-top:1px}.mr-px{margin-right:1px}.mb-px{margin-bottom:1px}.ml-px{margin-left:1px}.-mt-1{margin-top:-.25rem}.-mr-1{margin-right:-.25rem}.-mb-1{margin-bottom:-.25rem}.-ml-1{margin-left:-.25rem}.-mt-2{margin-top:-.5rem}.-mr-2{margin-right:-.5rem}.-mb-2{margin-bottom:-.5rem}.-ml-2{margin-left:-.5rem}.-mt-3{margin-top:-.75rem}.-mr-3{margin-right:-.75rem}.-mb-3{margin-bottom:-.75rem}.-ml-3{margin-left:-.75rem}.-mt-4{margin-top:-1rem}.-mr-4{margin-right:-1rem}.-mb-4{margin-bottom:-1rem}.-ml-4{margin-left:-1rem}.-mt-5{margin-top:-1.25rem}.-mr-5{margin-right:-1.25rem}.-mb-5{margin-bottom:-1.25rem}.-ml-5{margin-left:-1.25rem}.-mt-6{margin-top:-1.5rem}.-mr-6{margin-right:-1.5rem}.-mb-6{margin-bottom:-1.5rem}.-ml-6{margin-left:-1.5rem}.-mt-8{margin-top:-2rem}.-mr-8{margin-right:-2rem}.-mb-8{margin-bottom:-2rem}.-ml-8{margin-left:-2rem}.-mt-10{margin-top:-2.5rem}.-mr-10{margin-right:-2.5rem}.-mb-10{margin-bottom:-2.5rem}.-ml-10{margin-left:-2.5rem}.-mt-12{margin-top:-3rem}.-mr-12{margin-right:-3rem}.-mb-12{margin-bottom:-3rem}.-ml-12{margin-left:-3rem}.-mt-16{margin-top:-4rem}.-mr-16{margin-right:-4rem}.-mb-16{margin-bottom:-4rem}.-ml-16{margin-left:-4rem}.-mt-20{margin-top:-5rem}.-mr-20{margin-right:-5rem}.-mb-20{margin-bottom:-5rem}.-ml-20{margin-left:-5rem}.-mt-24{margin-top:-6rem}.-mr-24{margin-right:-6rem}.-mb-24{margin-bottom:-6rem}.-ml-24{margin-left:-6rem}.-mt-32{margin-top:-8rem}.-mr-32{margin-right:-8rem}.-mb-32{margin-bottom:-8rem}.-ml-32{margin-left:-8rem}.-mt-40{margin-top:-10rem}.-mr-40{margin-right:-10rem}.-mb-40{margin-bottom:-10rem}.-ml-40{margin-left:-10rem}.-mt-48{margin-top:-12rem}.-mr-48{margin-right:-12rem}.-mb-48{margin-bottom:-12rem}.-ml-48{margin-left:-12rem}.-mt-56{margin-top:-14rem}.-mr-56{margin-right:-14rem}.-mb-56{margin-bottom:-14rem}.-ml-56{margin-left:-14rem}.-mt-64{margin-top:-16rem}.-mr-64{margin-right:-16rem}.-mb-64{margin-bottom:-16rem}.-ml-64{margin-left:-16rem}.-mt-px{margin-top:-1px}.-mr-px{margin-right:-1px}.-mb-px{margin-bottom:-1px}.-ml-px{margin-left:-1px}.max-h-full{max-height:100%}.max-h-screen{max-height:100vh}.max-w-xs{max-width:20rem}.max-w-sm{max-width:24rem}.max-w-md{max-width:28rem}.max-w-lg{max-width:32rem}.max-w-xl{max-width:36rem}.max-w-2xl{max-width:42rem}.max-w-3xl{max-width:48rem}.max-w-4xl{max-width:56rem}.max-w-5xl{max-width:64rem}.max-w-6xl{max-width:72rem}.max-w-full{max-width:100%}.min-h-0{min-height:0}.min-h-full{min-height:100%}.min-h-screen{min-height:100vh}.min-w-0{min-width:0}.min-w-full{min-width:100%}.object-contain{-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.object-cover{-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.object-fill{-o-object-fit:fill;object-fit:fill}.object-none{-o-object-fit:none;object-fit:none}.object-scale-down{-o-object-fit:scale-down;object-fit:scale-down}.object-bottom{-o-object-position:bottom;object-position:bottom}.object-center{-o-object-position:center;object-position:center}.object-left{-o-object-position:left;object-position:left}.object-left-bottom{-o-object-position:left bottom;object-position:left bottom}.object-left-top{-o-object-position:left top;object-position:left top}.object-right{-o-object-position:right;object-position:right}.object-right-bottom{-o-object-position:right bottom;object-position:right bottom}.object-right-top{-o-object-position:right top;object-position:right top}.object-top{-o-object-position:top;object-position:top}.opacity-0{opacity:0}.opacity-25{opacity:.25}.opacity-50{opacity:.5}.opacity-75{opacity:.75}.opacity-100{opacity:1}.hover\:opacity-0:hover{opacity:0}.hover\:opacity-25:hover{opacity:.25}.hover\:opacity-50:hover{opacity:.5}.hover\:opacity-75:hover{opacity:.75}.hover\:opacity-100:hover{opacity:1}.focus\:opacity-0:focus{opacity:0}.focus\:opacity-25:focus{opacity:.25}.focus\:opacity-50:focus{opacity:.5}.focus\:opacity-75:focus{opacity:.75}.focus\:opacity-100:focus{opacity:1}.outline-none{outline:0}.focus\:outline-none:focus{outline:0}.overflow-auto{overflow:auto}.overflow-hidden{overflow:hidden}.overflow-visible{overflow:visible}.overflow-scroll{overflow:scroll}.overflow-x-auto{overflow-x:auto}.overflow-y-auto{overflow-y:auto}.overflow-x-hidden{overflow-x:hidden}.overflow-y-hidden{overflow-y:hidden}.overflow-x-visible{overflow-x:visible}.overflow-y-visible{overflow-y:visible}.overflow-x-scroll{overflow-x:scroll}.overflow-y-scroll{overflow-y:scroll}.scrolling-touch{-webkit-overflow-scrolling:touch}.scrolling-auto{-webkit-overflow-scrolling:auto}.p-0{padding:0}.p-1{padding:.25rem}.p-2{padding:.5rem}.p-3{padding:.75rem}.p-4{padding:1rem}.p-5{padding:1.25rem}.p-6{padding:1.5rem}.p-8{padding:2rem}.p-10{padding:2.5rem}.p-12{padding:3rem}.p-16{padding:4rem}.p-20{padding:5rem}.p-24{padding:6rem}.p-32{padding:8rem}.p-40{padding:10rem}.p-48{padding:12rem}.p-56{padding:14rem}.p-64{padding:16rem}.p-px{padding:1px}.py-0{padding-top:0;padding-bottom:0}.px-0{padding-left:0;padding-right:0}.py-1{padding-top:.25rem;padding-bottom:.25rem}.px-1{padding-left:.25rem;padding-right:.25rem}.py-2{padding-top:.5rem;padding-bottom:.5rem}.px-2{padding-left:.5rem;padding-right:.5rem}.py-3{padding-top:.75rem;padding-bottom:.75rem}.px-3{padding-left:.75rem;padding-right:.75rem}.py-4{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem}.px-4{padding-left:1rem;padding-right:1rem}.py-5{padding-top:1.25rem;padding-bottom:1.25rem}.px-5{padding-left:1.25rem;padding-right:1.25rem}.py-6{padding-top:1.5rem;padding-bottom:1.5rem}.px-6{padding-left:1.5rem;padding-right:1.5rem}.py-8{padding-top:2rem;padding-bottom:2rem}.px-8{padding-left:2rem;padding-right:2rem}.py-10{padding-top:2.5rem;padding-bottom:2.5rem}.px-10{padding-left:2.5rem;padding-right:2.5rem}.py-12{padding-top:3rem;padding-bottom:3rem}.px-12{padding-left:3rem;padding-right:3rem}.py-16{padding-top:4rem;padding-bottom:4rem}.px-16{padding-left:4rem;padding-right:4rem}.py-20{padding-top:5rem;padding-bottom:5rem}.px-20{padding-left:5rem;padding-right:5rem}.py-24{padding-top:6rem;padding-bottom:6rem}.px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}.py-32{padding-top:8rem;padding-bottom:8rem}.px-32{padding-left:8rem;padding-right:8rem}.py-40{padding-top:10rem;padding-bottom:10rem}.px-40{padding-left:10rem;padding-right:10rem}.py-48{padding-top:12rem;padding-bottom:12rem}.px-48{padding-left:12rem;padding-right:12rem}.py-56{padding-top:14rem;padding-bottom:14rem}.px-56{padding-left:14rem;padding-right:14rem}.py-64{padding-top:16rem;padding-bottom:16rem}.px-64{padding-left:16rem;padding-right:16rem}.py-px{padding-top:1px;padding-bottom:1px}.px-px{padding-left:1px;padding-right:1px}.pt-0{padding-top:0}.pr-0{padding-right:0}.pb-0{padding-bottom:0}.pl-0{padding-left:0}.pt-1{padding-top:.25rem}.pr-1{padding-right:.25rem}.pb-1{padding-bottom:.25rem}.pl-1{padding-left:.25rem}.pt-2{padding-top:.5rem}.pr-2{padding-right:.5rem}.pb-2{padding-bottom:.5rem}.pl-2{padding-left:.5rem}.pt-3{padding-top:.75rem}.pr-3{padding-right:.75rem}.pb-3{padding-bottom:.75rem}.pl-3{padding-left:.75rem}.pt-4{padding-top:1rem}.pr-4{padding-right:1rem}.pb-4{padding-bottom:1rem}.pl-4{padding-left:1rem}.pt-5{padding-top:1.25rem}.pr-5{padding-right:1.25rem}.pb-5{padding-bottom:1.25rem}.pl-5{padding-left:1.25rem}.pt-6{padding-top:1.5rem}.pr-6{padding-right:1.5rem}.pb-6{padding-bottom:1.5rem}.pl-6{padding-left:1.5rem}.pt-8{padding-top:2rem}.pr-8{padding-right:2rem}.pb-8{padding-bottom:2rem}.pl-8{padding-left:2rem}.pt-10{padding-top:2.5rem}.pr-10{padding-right:2.5rem}.pb-10{padding-bottom:2.5rem}.pl-10{padding-left:2.5rem}.pt-12{padding-top:3rem}.pr-12{padding-right:3rem}.pb-12{padding-bottom:3rem}.pl-12{padding-left:3rem}.pt-16{padding-top:4rem}.pr-16{padding-right:4rem}.pb-16{padding-bottom:4rem}.pl-16{padding-left:4rem}.pt-20{padding-top:5rem}.pr-20{padding-right:5rem}.pb-20{padding-bottom:5rem}.pl-20{padding-left:5rem}.pt-24{padding-top:6rem}.pr-24{padding-right:6rem}.pb-24{padding-bottom:6rem}.pl-24{padding-left:6rem}.pt-32{padding-top:8rem}.pr-32{padding-right:8rem}.pb-32{padding-bottom:8rem}.pl-32{padding-left:8rem}.pt-40{padding-top:10rem}.pr-40{padding-right:10rem}.pb-40{padding-bottom:10rem}.pl-40{padding-left:10rem}.pt-48{padding-top:12rem}.pr-48{padding-right:12rem}.pb-48{padding-bottom:12rem}.pl-48{padding-left:12rem}.pt-56{padding-top:14rem}.pr-56{padding-right:14rem}.pb-56{padding-bottom:14rem}.pl-56{padding-left:14rem}.pt-64{padding-top:16rem}.pr-64{padding-right:16rem}.pb-64{padding-bottom:16rem}.pl-64{padding-left:16rem}.pt-px{padding-top:1px}.pr-px{padding-right:1px}.pb-px{padding-bottom:1px}.pl-px{padding-left:1px}.placeholder-transparent:-ms-input-placeholder{color:transparent}.placeholder-transparent::-ms-input-placeholder{color:transparent}.placeholder-transparent::placeholder{color:transparent}.placeholder-black:-ms-input-placeholder{color:#000}.placeholder-black::-ms-input-placeholder{color:#000}.placeholder-black::placeholder{color:#000}.placeholder-white:-ms-input-placeholder{color:#fff}.placeholder-white::-ms-input-placeholder{color:#fff}.placeholder-white::placeholder{color:#fff}.placeholder-gray-100:-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.placeholder-gray-100::-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.placeholder-gray-100::placeholder{color:#f7fafc}.placeholder-gray-200:-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.placeholder-gray-200::-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.placeholder-gray-200::placeholder{color:#edf2f7}.placeholder-gray-300:-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.placeholder-gray-300::-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.placeholder-gray-300::placeholder{color:#e2e8f0}.placeholder-gray-400:-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.placeholder-gray-400::-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.placeholder-gray-400::placeholder{color:#cbd5e0}.placeholder-gray-500:-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.placeholder-gray-500::-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.placeholder-gray-500::placeholder{color:#a0aec0}.placeholder-gray-600:-ms-input-placeholder{color:#718096}.placeholder-gray-600::-ms-input-placeholder{color:#718096}.placeholder-gray-600::placeholder{color:#718096}.placeholder-gray-700:-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.placeholder-gray-700::-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.placeholder-gray-700::placeholder{color:#4a5568}.placeholder-gray-800:-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.placeholder-gray-800::-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.placeholder-gray-800::placeholder{color:#2d3748}.placeholder-gray-900:-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.placeholder-gray-900::-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.placeholder-gray-900::placeholder{color:#1a202c}.placeholder-red-100:-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.placeholder-red-100::-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.placeholder-red-100::placeholder{color:#fff5f5}.placeholder-red-200:-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.placeholder-red-200::-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.placeholder-red-200::placeholder{color:#fed7d7}.placeholder-red-300:-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.placeholder-red-300::-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.placeholder-red-300::placeholder{color:#feb2b2}.placeholder-red-400:-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.placeholder-red-400::-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.placeholder-red-400::placeholder{color:#fc8181}.placeholder-red-500:-ms-input-placeholder{color:#f56565}.placeholder-red-500::-ms-input-placeholder{color:#f56565}.placeholder-red-500::placeholder{color:#f56565}.placeholder-red-600:-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.placeholder-red-600::-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.placeholder-red-600::placeholder{color:#e53e3e}.placeholder-red-700:-ms-input-placeholder{color:#c53030}.placeholder-red-700::-ms-input-placeholder{color:#c53030}.placeholder-red-700::placeholder{color:#c53030}.placeholder-red-800:-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.placeholder-red-800::-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.placeholder-red-800::placeholder{color:#9b2c2c}.placeholder-red-900:-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.placeholder-red-900::-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.placeholder-red-900::placeholder{color:#742a2a}.placeholder-orange-100:-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.placeholder-orange-100::-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.placeholder-orange-100::placeholder{color:#fffaf0}.placeholder-orange-200:-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.placeholder-orange-200::-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.placeholder-orange-200::placeholder{color:#feebc8}.placeholder-orange-300:-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.placeholder-orange-300::-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.placeholder-orange-300::placeholder{color:#fbd38d}.placeholder-orange-400:-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.placeholder-orange-400::-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.placeholder-orange-400::placeholder{color:#f6ad55}.placeholder-orange-500:-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.placeholder-orange-500::-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.placeholder-orange-500::placeholder{color:#ed8936}.placeholder-orange-600:-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.placeholder-orange-600::-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.placeholder-orange-600::placeholder{color:#dd6b20}.placeholder-orange-700:-ms-input-placeholder{color:#c05621}.placeholder-orange-700::-ms-input-placeholder{color:#c05621}.placeholder-orange-700::placeholder{color:#c05621}.placeholder-orange-800:-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.placeholder-orange-800::-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.placeholder-orange-800::placeholder{color:#9c4221}.placeholder-orange-900:-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.placeholder-orange-900::-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.placeholder-orange-900::placeholder{color:#7b341e}.placeholder-yellow-100:-ms-input-placeholder{color:ivory}.placeholder-yellow-100::-ms-input-placeholder{color:ivory}.placeholder-yellow-100::placeholder{color:ivory}.placeholder-yellow-200:-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.placeholder-yellow-200::-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.placeholder-yellow-200::placeholder{color:#fefcbf}.placeholder-yellow-300:-ms-input-placeholder{color:#faf089}.placeholder-yellow-300::-ms-input-placeholder{color:#faf089}.placeholder-yellow-300::placeholder{color:#faf089}.placeholder-yellow-400:-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.placeholder-yellow-400::-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.placeholder-yellow-400::placeholder{color:#f6e05e}.placeholder-yellow-500:-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.placeholder-yellow-500::-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.placeholder-yellow-500::placeholder{color:#ecc94b}.placeholder-yellow-600:-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.placeholder-yellow-600::-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.placeholder-yellow-600::placeholder{color:#d69e2e}.placeholder-yellow-700:-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.placeholder-yellow-700::-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.placeholder-yellow-700::placeholder{color:#b7791f}.placeholder-yellow-800:-ms-input-placeholder{color:#975a16}.placeholder-yellow-800::-ms-input-placeholder{color:#975a16}.placeholder-yellow-800::placeholder{color:#975a16}.placeholder-yellow-900:-ms-input-placeholder{color:#744210}.placeholder-yellow-900::-ms-input-placeholder{color:#744210}.placeholder-yellow-900::placeholder{color:#744210}.placeholder-green-100:-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.placeholder-green-100::-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.placeholder-green-100::placeholder{color:#f0fff4}.placeholder-green-200:-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.placeholder-green-200::-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.placeholder-green-200::placeholder{color:#c6f6d5}.placeholder-green-300:-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.placeholder-green-300::-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.placeholder-green-300::placeholder{color:#9ae6b4}.placeholder-green-400:-ms-input-placeholder{color:#68d391}.placeholder-green-400::-ms-input-placeholder{color:#68d391}.placeholder-green-400::placeholder{color:#68d391}.placeholder-green-500:-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.placeholder-green-500::-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.placeholder-green-500::placeholder{color:#48bb78}.placeholder-green-600:-ms-input-placeholder{color:#38a169}.placeholder-green-600::-ms-input-placeholder{color:#38a169}.placeholder-green-600::placeholder{color:#38a169}.placeholder-green-700:-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.placeholder-green-700::-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.placeholder-green-700::placeholder{color:#2f855a}.placeholder-green-800:-ms-input-placeholder{color:#276749}.placeholder-green-800::-ms-input-placeholder{color:#276749}.placeholder-green-800::placeholder{color:#276749}.placeholder-green-900:-ms-input-placeholder{color:#22543d}.placeholder-green-900::-ms-input-placeholder{color:#22543d}.placeholder-green-900::placeholder{color:#22543d}.placeholder-teal-100:-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.placeholder-teal-100::-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.placeholder-teal-100::placeholder{color:#e6fffa}.placeholder-teal-200:-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.placeholder-teal-200::-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.placeholder-teal-200::placeholder{color:#b2f5ea}.placeholder-teal-300:-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.placeholder-teal-300::-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.placeholder-teal-300::placeholder{color:#81e6d9}.placeholder-teal-400:-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.placeholder-teal-400::-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.placeholder-teal-400::placeholder{color:#4fd1c5}.placeholder-teal-500:-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.placeholder-teal-500::-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.placeholder-teal-500::placeholder{color:#38b2ac}.placeholder-teal-600:-ms-input-placeholder{color:#319795}.placeholder-teal-600::-ms-input-placeholder{color:#319795}.placeholder-teal-600::placeholder{color:#319795}.placeholder-teal-700:-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.placeholder-teal-700::-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.placeholder-teal-700::placeholder{color:#2c7a7b}.placeholder-teal-800:-ms-input-placeholder{color:#285e61}.placeholder-teal-800::-ms-input-placeholder{color:#285e61}.placeholder-teal-800::placeholder{color:#285e61}.placeholder-teal-900:-ms-input-placeholder{color:#234e52}.placeholder-teal-900::-ms-input-placeholder{color:#234e52}.placeholder-teal-900::placeholder{color:#234e52}.placeholder-blue-100:-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.placeholder-blue-100::-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.placeholder-blue-100::placeholder{color:#ebf8ff}.placeholder-blue-200:-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.placeholder-blue-200::-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.placeholder-blue-200::placeholder{color:#bee3f8}.placeholder-blue-300:-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.placeholder-blue-300::-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.placeholder-blue-300::placeholder{color:#90cdf4}.placeholder-blue-400:-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.placeholder-blue-400::-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.placeholder-blue-400::placeholder{color:#63b3ed}.placeholder-blue-500:-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.placeholder-blue-500::-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.placeholder-blue-500::placeholder{color:#4299e1}.placeholder-blue-600:-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.placeholder-blue-600::-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.placeholder-blue-600::placeholder{color:#3182ce}.placeholder-blue-700:-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.placeholder-blue-700::-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.placeholder-blue-700::placeholder{color:#2b6cb0}.placeholder-blue-800:-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.placeholder-blue-800::-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.placeholder-blue-800::placeholder{color:#2c5282}.placeholder-blue-900:-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.placeholder-blue-900::-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.placeholder-blue-900::placeholder{color:#2a4365}.placeholder-indigo-100:-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.placeholder-indigo-100::-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.placeholder-indigo-100::placeholder{color:#ebf4ff}.placeholder-indigo-200:-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.placeholder-indigo-200::-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.placeholder-indigo-200::placeholder{color:#c3dafe}.placeholder-indigo-300:-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.placeholder-indigo-300::-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.placeholder-indigo-300::placeholder{color:#a3bffa}.placeholder-indigo-400:-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.placeholder-indigo-400::-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.placeholder-indigo-400::placeholder{color:#7f9cf5}.placeholder-indigo-500:-ms-input-placeholder{color:#667eea}.placeholder-indigo-500::-ms-input-placeholder{color:#667eea}.placeholder-indigo-500::placeholder{color:#667eea}.placeholder-indigo-600:-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.placeholder-indigo-600::-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.placeholder-indigo-600::placeholder{color:#5a67d8}.placeholder-indigo-700:-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.placeholder-indigo-700::-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.placeholder-indigo-700::placeholder{color:#4c51bf}.placeholder-indigo-800:-ms-input-placeholder{color:#434190}.placeholder-indigo-800::-ms-input-placeholder{color:#434190}.placeholder-indigo-800::placeholder{color:#434190}.placeholder-indigo-900:-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.placeholder-indigo-900::-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.placeholder-indigo-900::placeholder{color:#3c366b}.placeholder-purple-100:-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.placeholder-purple-100::-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.placeholder-purple-100::placeholder{color:#faf5ff}.placeholder-purple-200:-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.placeholder-purple-200::-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.placeholder-purple-200::placeholder{color:#e9d8fd}.placeholder-purple-300:-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.placeholder-purple-300::-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.placeholder-purple-300::placeholder{color:#d6bcfa}.placeholder-purple-400:-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.placeholder-purple-400::-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.placeholder-purple-400::placeholder{color:#b794f4}.placeholder-purple-500:-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.placeholder-purple-500::-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.placeholder-purple-500::placeholder{color:#9f7aea}.placeholder-purple-600:-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.placeholder-purple-600::-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.placeholder-purple-600::placeholder{color:#805ad5}.placeholder-purple-700:-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.placeholder-purple-700::-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.placeholder-purple-700::placeholder{color:#6b46c1}.placeholder-purple-800:-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.placeholder-purple-800::-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.placeholder-purple-800::placeholder{color:#553c9a}.placeholder-purple-900:-ms-input-placeholder{color:#44337a}.placeholder-purple-900::-ms-input-placeholder{color:#44337a}.placeholder-purple-900::placeholder{color:#44337a}.placeholder-pink-100:-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.placeholder-pink-100::-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.placeholder-pink-100::placeholder{color:#fff5f7}.placeholder-pink-200:-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.placeholder-pink-200::-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.placeholder-pink-200::placeholder{color:#fed7e2}.placeholder-pink-300:-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.placeholder-pink-300::-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.placeholder-pink-300::placeholder{color:#fbb6ce}.placeholder-pink-400:-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.placeholder-pink-400::-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.placeholder-pink-400::placeholder{color:#f687b3}.placeholder-pink-500:-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.placeholder-pink-500::-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.placeholder-pink-500::placeholder{color:#ed64a6}.placeholder-pink-600:-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.placeholder-pink-600::-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.placeholder-pink-600::placeholder{color:#d53f8c}.placeholder-pink-700:-ms-input-placeholder{color:#b83280}.placeholder-pink-700::-ms-input-placeholder{color:#b83280}.placeholder-pink-700::placeholder{color:#b83280}.placeholder-pink-800:-ms-input-placeholder{color:#97266d}.placeholder-pink-800::-ms-input-placeholder{color:#97266d}.placeholder-pink-800::placeholder{color:#97266d}.placeholder-pink-900:-ms-input-placeholder{color:#702459}.placeholder-pink-900::-ms-input-placeholder{color:#702459}.placeholder-pink-900::placeholder{color:#702459}.focus\:placeholder-transparent:focus:-ms-input-placeholder{color:transparent}.focus\:placeholder-transparent:focus::-ms-input-placeholder{color:transparent}.focus\:placeholder-transparent:focus::placeholder{color:transparent}.focus\:placeholder-black:focus:-ms-input-placeholder{color:#000}.focus\:placeholder-black:focus::-ms-input-placeholder{color:#000}.focus\:placeholder-black:focus::placeholder{color:#000}.focus\:placeholder-white:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff}.focus\:placeholder-white:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff}.focus\:placeholder-white:focus::placeholder{color:#fff}.focus\:placeholder-gray-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.focus\:placeholder-gray-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.focus\:placeholder-gray-100:focus::placeholder{color:#f7fafc}.focus\:placeholder-gray-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.focus\:placeholder-gray-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.focus\:placeholder-gray-200:focus::placeholder{color:#edf2f7}.focus\:placeholder-gray-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.focus\:placeholder-gray-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.focus\:placeholder-gray-300:focus::placeholder{color:#e2e8f0}.focus\:placeholder-gray-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.focus\:placeholder-gray-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.focus\:placeholder-gray-400:focus::placeholder{color:#cbd5e0}.focus\:placeholder-gray-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.focus\:placeholder-gray-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.focus\:placeholder-gray-500:focus::placeholder{color:#a0aec0}.focus\:placeholder-gray-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#718096}.focus\:placeholder-gray-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#718096}.focus\:placeholder-gray-600:focus::placeholder{color:#718096}.focus\:placeholder-gray-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.focus\:placeholder-gray-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.focus\:placeholder-gray-700:focus::placeholder{color:#4a5568}.focus\:placeholder-gray-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.focus\:placeholder-gray-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.focus\:placeholder-gray-800:focus::placeholder{color:#2d3748}.focus\:placeholder-gray-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.focus\:placeholder-gray-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.focus\:placeholder-gray-900:focus::placeholder{color:#1a202c}.focus\:placeholder-red-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.focus\:placeholder-red-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.focus\:placeholder-red-100:focus::placeholder{color:#fff5f5}.focus\:placeholder-red-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.focus\:placeholder-red-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.focus\:placeholder-red-200:focus::placeholder{color:#fed7d7}.focus\:placeholder-red-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.focus\:placeholder-red-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.focus\:placeholder-red-300:focus::placeholder{color:#feb2b2}.focus\:placeholder-red-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.focus\:placeholder-red-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.focus\:placeholder-red-400:focus::placeholder{color:#fc8181}.focus\:placeholder-red-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#f56565}.focus\:placeholder-red-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#f56565}.focus\:placeholder-red-500:focus::placeholder{color:#f56565}.focus\:placeholder-red-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.focus\:placeholder-red-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.focus\:placeholder-red-600:focus::placeholder{color:#e53e3e}.focus\:placeholder-red-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#c53030}.focus\:placeholder-red-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#c53030}.focus\:placeholder-red-700:focus::placeholder{color:#c53030}.focus\:placeholder-red-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.focus\:placeholder-red-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.focus\:placeholder-red-800:focus::placeholder{color:#9b2c2c}.focus\:placeholder-red-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.focus\:placeholder-red-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.focus\:placeholder-red-900:focus::placeholder{color:#742a2a}.focus\:placeholder-orange-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.focus\:placeholder-orange-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.focus\:placeholder-orange-100:focus::placeholder{color:#fffaf0}.focus\:placeholder-orange-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.focus\:placeholder-orange-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.focus\:placeholder-orange-200:focus::placeholder{color:#feebc8}.focus\:placeholder-orange-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.focus\:placeholder-orange-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.focus\:placeholder-orange-300:focus::placeholder{color:#fbd38d}.focus\:placeholder-orange-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.focus\:placeholder-orange-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.focus\:placeholder-orange-400:focus::placeholder{color:#f6ad55}.focus\:placeholder-orange-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.focus\:placeholder-orange-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.focus\:placeholder-orange-500:focus::placeholder{color:#ed8936}.focus\:placeholder-orange-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.focus\:placeholder-orange-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.focus\:placeholder-orange-600:focus::placeholder{color:#dd6b20}.focus\:placeholder-orange-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#c05621}.focus\:placeholder-orange-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#c05621}.focus\:placeholder-orange-700:focus::placeholder{color:#c05621}.focus\:placeholder-orange-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.focus\:placeholder-orange-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.focus\:placeholder-orange-800:focus::placeholder{color:#9c4221}.focus\:placeholder-orange-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.focus\:placeholder-orange-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.focus\:placeholder-orange-900:focus::placeholder{color:#7b341e}.focus\:placeholder-yellow-100:focus:-ms-input-placeholder{color:ivory}.focus\:placeholder-yellow-100:focus::-ms-input-placeholder{color:ivory}.focus\:placeholder-yellow-100:focus::placeholder{color:ivory}.focus\:placeholder-yellow-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.focus\:placeholder-yellow-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.focus\:placeholder-yellow-200:focus::placeholder{color:#fefcbf}.focus\:placeholder-yellow-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#faf089}.focus\:placeholder-yellow-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#faf089}.focus\:placeholder-yellow-300:focus::placeholder{color:#faf089}.focus\:placeholder-yellow-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.focus\:placeholder-yellow-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.focus\:placeholder-yellow-400:focus::placeholder{color:#f6e05e}.focus\:placeholder-yellow-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.focus\:placeholder-yellow-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.focus\:placeholder-yellow-500:focus::placeholder{color:#ecc94b}.focus\:placeholder-yellow-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.focus\:placeholder-yellow-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.focus\:placeholder-yellow-600:focus::placeholder{color:#d69e2e}.focus\:placeholder-yellow-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.focus\:placeholder-yellow-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.focus\:placeholder-yellow-700:focus::placeholder{color:#b7791f}.focus\:placeholder-yellow-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#975a16}.focus\:placeholder-yellow-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#975a16}.focus\:placeholder-yellow-800:focus::placeholder{color:#975a16}.focus\:placeholder-yellow-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#744210}.focus\:placeholder-yellow-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#744210}.focus\:placeholder-yellow-900:focus::placeholder{color:#744210}.focus\:placeholder-green-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.focus\:placeholder-green-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.focus\:placeholder-green-100:focus::placeholder{color:#f0fff4}.focus\:placeholder-green-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.focus\:placeholder-green-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.focus\:placeholder-green-200:focus::placeholder{color:#c6f6d5}.focus\:placeholder-green-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.focus\:placeholder-green-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.focus\:placeholder-green-300:focus::placeholder{color:#9ae6b4}.focus\:placeholder-green-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#68d391}.focus\:placeholder-green-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#68d391}.focus\:placeholder-green-400:focus::placeholder{color:#68d391}.focus\:placeholder-green-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.focus\:placeholder-green-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.focus\:placeholder-green-500:focus::placeholder{color:#48bb78}.focus\:placeholder-green-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#38a169}.focus\:placeholder-green-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#38a169}.focus\:placeholder-green-600:focus::placeholder{color:#38a169}.focus\:placeholder-green-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.focus\:placeholder-green-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.focus\:placeholder-green-700:focus::placeholder{color:#2f855a}.focus\:placeholder-green-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#276749}.focus\:placeholder-green-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#276749}.focus\:placeholder-green-800:focus::placeholder{color:#276749}.focus\:placeholder-green-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#22543d}.focus\:placeholder-green-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#22543d}.focus\:placeholder-green-900:focus::placeholder{color:#22543d}.focus\:placeholder-teal-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.focus\:placeholder-teal-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.focus\:placeholder-teal-100:focus::placeholder{color:#e6fffa}.focus\:placeholder-teal-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.focus\:placeholder-teal-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.focus\:placeholder-teal-200:focus::placeholder{color:#b2f5ea}.focus\:placeholder-teal-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.focus\:placeholder-teal-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.focus\:placeholder-teal-300:focus::placeholder{color:#81e6d9}.focus\:placeholder-teal-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.focus\:placeholder-teal-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.focus\:placeholder-teal-400:focus::placeholder{color:#4fd1c5}.focus\:placeholder-teal-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.focus\:placeholder-teal-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.focus\:placeholder-teal-500:focus::placeholder{color:#38b2ac}.focus\:placeholder-teal-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#319795}.focus\:placeholder-teal-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#319795}.focus\:placeholder-teal-600:focus::placeholder{color:#319795}.focus\:placeholder-teal-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.focus\:placeholder-teal-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.focus\:placeholder-teal-700:focus::placeholder{color:#2c7a7b}.focus\:placeholder-teal-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#285e61}.focus\:placeholder-teal-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#285e61}.focus\:placeholder-teal-800:focus::placeholder{color:#285e61}.focus\:placeholder-teal-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#234e52}.focus\:placeholder-teal-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#234e52}.focus\:placeholder-teal-900:focus::placeholder{color:#234e52}.focus\:placeholder-blue-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.focus\:placeholder-blue-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.focus\:placeholder-blue-100:focus::placeholder{color:#ebf8ff}.focus\:placeholder-blue-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.focus\:placeholder-blue-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.focus\:placeholder-blue-200:focus::placeholder{color:#bee3f8}.focus\:placeholder-blue-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.focus\:placeholder-blue-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.focus\:placeholder-blue-300:focus::placeholder{color:#90cdf4}.focus\:placeholder-blue-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.focus\:placeholder-blue-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.focus\:placeholder-blue-400:focus::placeholder{color:#63b3ed}.focus\:placeholder-blue-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.focus\:placeholder-blue-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.focus\:placeholder-blue-500:focus::placeholder{color:#4299e1}.focus\:placeholder-blue-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.focus\:placeholder-blue-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.focus\:placeholder-blue-600:focus::placeholder{color:#3182ce}.focus\:placeholder-blue-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.focus\:placeholder-blue-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.focus\:placeholder-blue-700:focus::placeholder{color:#2b6cb0}.focus\:placeholder-blue-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.focus\:placeholder-blue-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.focus\:placeholder-blue-800:focus::placeholder{color:#2c5282}.focus\:placeholder-blue-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.focus\:placeholder-blue-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.focus\:placeholder-blue-900:focus::placeholder{color:#2a4365}.focus\:placeholder-indigo-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.focus\:placeholder-indigo-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.focus\:placeholder-indigo-100:focus::placeholder{color:#ebf4ff}.focus\:placeholder-indigo-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.focus\:placeholder-indigo-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.focus\:placeholder-indigo-200:focus::placeholder{color:#c3dafe}.focus\:placeholder-indigo-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.focus\:placeholder-indigo-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.focus\:placeholder-indigo-300:focus::placeholder{color:#a3bffa}.focus\:placeholder-indigo-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.focus\:placeholder-indigo-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.focus\:placeholder-indigo-400:focus::placeholder{color:#7f9cf5}.focus\:placeholder-indigo-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#667eea}.focus\:placeholder-indigo-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#667eea}.focus\:placeholder-indigo-500:focus::placeholder{color:#667eea}.focus\:placeholder-indigo-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.focus\:placeholder-indigo-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.focus\:placeholder-indigo-600:focus::placeholder{color:#5a67d8}.focus\:placeholder-indigo-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.focus\:placeholder-indigo-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.focus\:placeholder-indigo-700:focus::placeholder{color:#4c51bf}.focus\:placeholder-indigo-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#434190}.focus\:placeholder-indigo-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#434190}.focus\:placeholder-indigo-800:focus::placeholder{color:#434190}.focus\:placeholder-indigo-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.focus\:placeholder-indigo-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.focus\:placeholder-indigo-900:focus::placeholder{color:#3c366b}.focus\:placeholder-purple-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.focus\:placeholder-purple-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.focus\:placeholder-purple-100:focus::placeholder{color:#faf5ff}.focus\:placeholder-purple-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.focus\:placeholder-purple-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.focus\:placeholder-purple-200:focus::placeholder{color:#e9d8fd}.focus\:placeholder-purple-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.focus\:placeholder-purple-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.focus\:placeholder-purple-300:focus::placeholder{color:#d6bcfa}.focus\:placeholder-purple-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.focus\:placeholder-purple-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.focus\:placeholder-purple-400:focus::placeholder{color:#b794f4}.focus\:placeholder-purple-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.focus\:placeholder-purple-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.focus\:placeholder-purple-500:focus::placeholder{color:#9f7aea}.focus\:placeholder-purple-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.focus\:placeholder-purple-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.focus\:placeholder-purple-600:focus::placeholder{color:#805ad5}.focus\:placeholder-purple-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.focus\:placeholder-purple-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.focus\:placeholder-purple-700:focus::placeholder{color:#6b46c1}.focus\:placeholder-purple-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.focus\:placeholder-purple-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.focus\:placeholder-purple-800:focus::placeholder{color:#553c9a}.focus\:placeholder-purple-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#44337a}.focus\:placeholder-purple-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#44337a}.focus\:placeholder-purple-900:focus::placeholder{color:#44337a}.focus\:placeholder-pink-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.focus\:placeholder-pink-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.focus\:placeholder-pink-100:focus::placeholder{color:#fff5f7}.focus\:placeholder-pink-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.focus\:placeholder-pink-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.focus\:placeholder-pink-200:focus::placeholder{color:#fed7e2}.focus\:placeholder-pink-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.focus\:placeholder-pink-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.focus\:placeholder-pink-300:focus::placeholder{color:#fbb6ce}.focus\:placeholder-pink-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.focus\:placeholder-pink-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.focus\:placeholder-pink-400:focus::placeholder{color:#f687b3}.focus\:placeholder-pink-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.focus\:placeholder-pink-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.focus\:placeholder-pink-500:focus::placeholder{color:#ed64a6}.focus\:placeholder-pink-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.focus\:placeholder-pink-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.focus\:placeholder-pink-600:focus::placeholder{color:#d53f8c}.focus\:placeholder-pink-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#b83280}.focus\:placeholder-pink-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#b83280}.focus\:placeholder-pink-700:focus::placeholder{color:#b83280}.focus\:placeholder-pink-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#97266d}.focus\:placeholder-pink-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#97266d}.focus\:placeholder-pink-800:focus::placeholder{color:#97266d}.focus\:placeholder-pink-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#702459}.focus\:placeholder-pink-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#702459}.focus\:placeholder-pink-900:focus::placeholder{color:#702459}.pointer-events-none{pointer-events:none}.pointer-events-auto{pointer-events:auto}.static{position:static}.fixed{position:fixed}.absolute{position:absolute}.relative{position:relative}.sticky{position:-webkit-sticky;position:sticky}.inset-0{top:0;right:0;bottom:0;left:0}.inset-auto{top:auto;right:auto;bottom:auto;left:auto}.inset-y-0{top:0;bottom:0}.inset-x-0{right:0;left:0}.inset-y-auto{top:auto;bottom:auto}.inset-x-auto{right:auto;left:auto}.top-0{top:0}.right-0{right:0}.bottom-0{bottom:0}.left-0{left:0}.top-auto{top:auto}.right-auto{right:auto}.bottom-auto{bottom:auto}.left-auto{left:auto}.resize-none{resize:none}.resize-y{resize:vertical}.resize-x{resize:horizontal}.resize{resize:both}.shadow{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.shadow-md{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.shadow-lg{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.shadow-xl{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.shadow-2xl{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.shadow-inner{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.shadow-outline{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.shadow-none{box-shadow:none}.hover\:shadow:hover{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.hover\:shadow-md:hover{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.hover\:shadow-lg:hover{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.hover\:shadow-xl:hover{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.hover\:shadow-2xl:hover{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.hover\:shadow-inner:hover{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.hover\:shadow-outline:hover{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.hover\:shadow-none:hover{box-shadow:none}.focus\:shadow:focus{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.focus\:shadow-md:focus{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.focus\:shadow-lg:focus{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.focus\:shadow-xl:focus{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.focus\:shadow-2xl:focus{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.focus\:shadow-inner:focus{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.focus\:shadow-outline:focus{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.focus\:shadow-none:focus{box-shadow:none}.fill-current{fill:currentColor}.stroke-current{stroke:currentColor}.table-auto{table-layout:auto}.table-fixed{table-layout:fixed}.text-left{text-align:left}.text-center{text-align:center}.text-right{text-align:right}.text-justify{text-align:justify}.text-transparent{color:transparent}.text-black{color:#000}.text-white{color:#fff}.text-gray-100{color:#f7fafc}.text-gray-200{color:#edf2f7}.text-gray-300{color:#e2e8f0}.text-gray-400{color:#cbd5e0}.text-gray-500{color:#a0aec0}.text-gray-600{color:#718096}.text-gray-700{color:#4a5568}.text-gray-800{color:#2d3748}.text-gray-900{color:#1a202c}.text-red-100{color:#fff5f5}.text-red-200{color:#fed7d7}.text-red-300{color:#feb2b2}.text-red-400{color:#fc8181}.text-red-500{color:#f56565}.text-red-600{color:#e53e3e}.text-red-700{color:#c53030}.text-red-800{color:#9b2c2c}.text-red-900{color:#742a2a}.text-orange-100{color:#fffaf0}.text-orange-200{color:#feebc8}.text-orange-300{color:#fbd38d}.text-orange-400{color:#f6ad55}.text-orange-500{color:#ed8936}.text-orange-600{color:#dd6b20}.text-orange-700{color:#c05621}.text-orange-800{color:#9c4221}.text-orange-900{color:#7b341e}.text-yellow-100{color:ivory}.text-yellow-200{color:#fefcbf}.text-yellow-300{color:#faf089}.text-yellow-400{color:#f6e05e}.text-yellow-500{color:#ecc94b}.text-yellow-600{color:#d69e2e}.text-yellow-700{color:#b7791f}.text-yellow-800{color:#975a16}.text-yellow-900{color:#744210}.text-green-100{color:#f0fff4}.text-green-200{color:#c6f6d5}.text-green-300{color:#9ae6b4}.text-green-400{color:#68d391}.text-green-500{color:#48bb78}.text-green-600{color:#38a169}.text-green-700{color:#2f855a}.text-green-800{color:#276749}.text-green-900{color:#22543d}.text-teal-100{color:#e6fffa}.text-teal-200{color:#b2f5ea}.text-teal-300{color:#81e6d9}.text-teal-400{color:#4fd1c5}.text-teal-500{color:#38b2ac}.text-teal-600{color:#319795}.text-teal-700{color:#2c7a7b}.text-teal-800{color:#285e61}.text-teal-900{color:#234e52}.text-blue-100{color:#ebf8ff}.text-blue-200{color:#bee3f8}.text-blue-300{color:#90cdf4}.text-blue-400{color:#63b3ed}.text-blue-500{color:#4299e1}.text-blue-600{color:#3182ce}.text-blue-700{color:#2b6cb0}.text-blue-800{color:#2c5282}.text-blue-900{color:#2a4365}.text-indigo-100{color:#ebf4ff}.text-indigo-200{color:#c3dafe}.text-indigo-300{color:#a3bffa}.text-indigo-400{color:#7f9cf5}.text-indigo-500{color:#667eea}.text-indigo-600{color:#5a67d8}.text-indigo-700{color:#4c51bf}.text-indigo-800{color:#434190}.text-indigo-900{color:#3c366b}.text-purple-100{color:#faf5ff}.text-purple-200{color:#e9d8fd}.text-purple-300{color:#d6bcfa}.text-purple-400{color:#b794f4}.text-purple-500{color:#9f7aea}.text-purple-600{color:#805ad5}.text-purple-700{color:#6b46c1}.text-purple-800{color:#553c9a}.text-purple-900{color:#44337a}.text-pink-100{color:#fff5f7}.text-pink-200{color:#fed7e2}.text-pink-300{color:#fbb6ce}.text-pink-400{color:#f687b3}.text-pink-500{color:#ed64a6}.text-pink-600{color:#d53f8c}.text-pink-700{color:#b83280}.text-pink-800{color:#97266d}.text-pink-900{color:#702459}.hover\:text-transparent:hover{color:transparent}.hover\:text-black:hover{color:#000}.hover\:text-white:hover{color:#fff}.hover\:text-gray-100:hover{color:#f7fafc}.hover\:text-gray-200:hover{color:#edf2f7}.hover\:text-gray-300:hover{color:#e2e8f0}.hover\:text-gray-400:hover{color:#cbd5e0}.hover\:text-gray-500:hover{color:#a0aec0}.hover\:text-gray-600:hover{color:#718096}.hover\:text-gray-700:hover{color:#4a5568}.hover\:text-gray-800:hover{color:#2d3748}.hover\:text-gray-900:hover{color:#1a202c}.hover\:text-red-100:hover{color:#fff5f5}.hover\:text-red-200:hover{color:#fed7d7}.hover\:text-red-300:hover{color:#feb2b2}.hover\:text-red-400:hover{color:#fc8181}.hover\:text-red-500:hover{color:#f56565}.hover\:text-red-600:hover{color:#e53e3e}.hover\:text-red-700:hover{color:#c53030}.hover\:text-red-800:hover{color:#9b2c2c}.hover\:text-red-900:hover{color:#742a2a}.hover\:text-orange-100:hover{color:#fffaf0}.hover\:text-orange-200:hover{color:#feebc8}.hover\:text-orange-300:hover{color:#fbd38d}.hover\:text-orange-400:hover{color:#f6ad55}.hover\:text-orange-500:hover{color:#ed8936}.hover\:text-orange-600:hover{color:#dd6b20}.hover\:text-orange-700:hover{color:#c05621}.hover\:text-orange-800:hover{color:#9c4221}.hover\:text-orange-900:hover{color:#7b341e}.hover\:text-yellow-100:hover{color:ivory}.hover\:text-yellow-200:hover{color:#fefcbf}.hover\:text-yellow-300:hover{color:#faf089}.hover\:text-yellow-400:hover{color:#f6e05e}.hover\:text-yellow-500:hover{color:#ecc94b}.hover\:text-yellow-600:hover{color:#d69e2e}.hover\:text-yellow-700:hover{color:#b7791f}.hover\:text-yellow-800:hover{color:#975a16}.hover\:text-yellow-900:hover{color:#744210}.hover\:text-green-100:hover{color:#f0fff4}.hover\:text-green-200:hover{color:#c6f6d5}.hover\:text-green-300:hover{color:#9ae6b4}.hover\:text-green-400:hover{color:#68d391}.hover\:text-green-500:hover{color:#48bb78}.hover\:text-green-600:hover{color:#38a169}.hover\:text-green-700:hover{color:#2f855a}.hover\:text-green-800:hover{color:#276749}.hover\:text-green-900:hover{color:#22543d}.hover\:text-teal-100:hover{color:#e6fffa}.hover\:text-teal-200:hover{color:#b2f5ea}.hover\:text-teal-300:hover{color:#81e6d9}.hover\:text-teal-400:hover{color:#4fd1c5}.hover\:text-teal-500:hover{color:#38b2ac}.hover\:text-teal-600:hover{color:#319795}.hover\:text-teal-700:hover{color:#2c7a7b}.hover\:text-teal-800:hover{color:#285e61}.hover\:text-teal-900:hover{color:#234e52}.hover\:text-blue-100:hover{color:#ebf8ff}.hover\:text-blue-200:hover{color:#bee3f8}.hover\:text-blue-300:hover{color:#90cdf4}.hover\:text-blue-400:hover{color:#63b3ed}.hover\:text-blue-500:hover{color:#4299e1}.hover\:text-blue-600:hover{color:#3182ce}.hover\:text-blue-700:hover{color:#2b6cb0}.hover\:text-blue-800:hover{color:#2c5282}.hover\:text-blue-900:hover{color:#2a4365}.hover\:text-indigo-100:hover{color:#ebf4ff}.hover\:text-indigo-200:hover{color:#c3dafe}.hover\:text-indigo-300:hover{color:#a3bffa}.hover\:text-indigo-400:hover{color:#7f9cf5}.hover\:text-indigo-500:hover{color:#667eea}.hover\:text-indigo-600:hover{color:#5a67d8}.hover\:text-indigo-700:hover{color:#4c51bf}.hover\:text-indigo-800:hover{color:#434190}.hover\:text-indigo-900:hover{color:#3c366b}.hover\:text-purple-100:hover{color:#faf5ff}.hover\:text-purple-200:hover{color:#e9d8fd}.hover\:text-purple-300:hover{color:#d6bcfa}.hover\:text-purple-400:hover{color:#b794f4}.hover\:text-purple-500:hover{color:#9f7aea}.hover\:text-purple-600:hover{color:#805ad5}.hover\:text-purple-700:hover{color:#6b46c1}.hover\:text-purple-800:hover{color:#553c9a}.hover\:text-purple-900:hover{color:#44337a}.hover\:text-pink-100:hover{color:#fff5f7}.hover\:text-pink-200:hover{color:#fed7e2}.hover\:text-pink-300:hover{color:#fbb6ce}.hover\:text-pink-400:hover{color:#f687b3}.hover\:text-pink-500:hover{color:#ed64a6}.hover\:text-pink-600:hover{color:#d53f8c}.hover\:text-pink-700:hover{color:#b83280}.hover\:text-pink-800:hover{color:#97266d}.hover\:text-pink-900:hover{color:#702459}.focus\:text-transparent:focus{color:transparent}.focus\:text-black:focus{color:#000}.focus\:text-white:focus{color:#fff}.focus\:text-gray-100:focus{color:#f7fafc}.focus\:text-gray-200:focus{color:#edf2f7}.focus\:text-gray-300:focus{color:#e2e8f0}.focus\:text-gray-400:focus{color:#cbd5e0}.focus\:text-gray-500:focus{color:#a0aec0}.focus\:text-gray-600:focus{color:#718096}.focus\:text-gray-700:focus{color:#4a5568}.focus\:text-gray-800:focus{color:#2d3748}.focus\:text-gray-900:focus{color:#1a202c}.focus\:text-red-100:focus{color:#fff5f5}.focus\:text-red-200:focus{color:#fed7d7}.focus\:text-red-300:focus{color:#feb2b2}.focus\:text-red-400:focus{color:#fc8181}.focus\:text-red-500:focus{color:#f56565}.focus\:text-red-600:focus{color:#e53e3e}.focus\:text-red-700:focus{color:#c53030}.focus\:text-red-800:focus{color:#9b2c2c}.focus\:text-red-900:focus{color:#742a2a}.focus\:text-orange-100:focus{color:#fffaf0}.focus\:text-orange-200:focus{color:#feebc8}.focus\:text-orange-300:focus{color:#fbd38d}.focus\:text-orange-400:focus{color:#f6ad55}.focus\:text-orange-500:focus{color:#ed8936}.focus\:text-orange-600:focus{color:#dd6b20}.focus\:text-orange-700:focus{color:#c05621}.focus\:text-orange-800:focus{color:#9c4221}.focus\:text-orange-900:focus{color:#7b341e}.focus\:text-yellow-100:focus{color:ivory}.focus\:text-yellow-200:focus{color:#fefcbf}.focus\:text-yellow-300:focus{color:#faf089}.focus\:text-yellow-400:focus{color:#f6e05e}.focus\:text-yellow-500:focus{color:#ecc94b}.focus\:text-yellow-600:focus{color:#d69e2e}.focus\:text-yellow-700:focus{color:#b7791f}.focus\:text-yellow-800:focus{color:#975a16}.focus\:text-yellow-900:focus{color:#744210}.focus\:text-green-100:focus{color:#f0fff4}.focus\:text-green-200:focus{color:#c6f6d5}.focus\:text-green-300:focus{color:#9ae6b4}.focus\:text-green-400:focus{color:#68d391}.focus\:text-green-500:focus{color:#48bb78}.focus\:text-green-600:focus{color:#38a169}.focus\:text-green-700:focus{color:#2f855a}.focus\:text-green-800:focus{color:#276749}.focus\:text-green-900:focus{color:#22543d}.focus\:text-teal-100:focus{color:#e6fffa}.focus\:text-teal-200:focus{color:#b2f5ea}.focus\:text-teal-300:focus{color:#81e6d9}.focus\:text-teal-400:focus{color:#4fd1c5}.focus\:text-teal-500:focus{color:#38b2ac}.focus\:text-teal-600:focus{color:#319795}.focus\:text-teal-700:focus{color:#2c7a7b}.focus\:text-teal-800:focus{color:#285e61}.focus\:text-teal-900:focus{color:#234e52}.focus\:text-blue-100:focus{color:#ebf8ff}.focus\:text-blue-200:focus{color:#bee3f8}.focus\:text-blue-300:focus{color:#90cdf4}.focus\:text-blue-400:focus{color:#63b3ed}.focus\:text-blue-500:focus{color:#4299e1}.focus\:text-blue-600:focus{color:#3182ce}.focus\:text-blue-700:focus{color:#2b6cb0}.focus\:text-blue-800:focus{color:#2c5282}.focus\:text-blue-900:focus{color:#2a4365}.focus\:text-indigo-100:focus{color:#ebf4ff}.focus\:text-indigo-200:focus{color:#c3dafe}.focus\:text-indigo-300:focus{color:#a3bffa}.focus\:text-indigo-400:focus{color:#7f9cf5}.focus\:text-indigo-500:focus{color:#667eea}.focus\:text-indigo-600:focus{color:#5a67d8}.focus\:text-indigo-700:focus{color:#4c51bf}.focus\:text-indigo-800:focus{color:#434190}.focus\:text-indigo-900:focus{color:#3c366b}.focus\:text-purple-100:focus{color:#faf5ff}.focus\:text-purple-200:focus{color:#e9d8fd}.focus\:text-purple-300:focus{color:#d6bcfa}.focus\:text-purple-400:focus{color:#b794f4}.focus\:text-purple-500:focus{color:#9f7aea}.focus\:text-purple-600:focus{color:#805ad5}.focus\:text-purple-700:focus{color:#6b46c1}.focus\:text-purple-800:focus{color:#553c9a}.focus\:text-purple-900:focus{color:#44337a}.focus\:text-pink-100:focus{color:#fff5f7}.focus\:text-pink-200:focus{color:#fed7e2}.focus\:text-pink-300:focus{color:#fbb6ce}.focus\:text-pink-400:focus{color:#f687b3}.focus\:text-pink-500:focus{color:#ed64a6}.focus\:text-pink-600:focus{color:#d53f8c}.focus\:text-pink-700:focus{color:#b83280}.focus\:text-pink-800:focus{color:#97266d}.focus\:text-pink-900:focus{color:#702459}.text-xs{font-size:.75rem}.text-sm{font-size:.875rem}.text-base{font-size:1rem}.text-lg{font-size:1.125rem}.text-xl{font-size:1.25rem}.text-2xl{font-size:1.5rem}.text-3xl{font-size:1.875rem}.text-4xl{font-size:2.25rem}.text-5xl{font-size:3rem}.text-6xl{font-size:4rem}.italic{font-style:italic}.not-italic{font-style:normal}.uppercase{text-transform:uppercase}.lowercase{text-transform:lowercase}.capitalize{text-transform:capitalize}.normal-case{text-transform:none}.underline{text-decoration:underline}.line-through{text-decoration:line-through}.no-underline{text-decoration:none}.hover\:underline:hover{text-decoration:underline}.hover\:line-through:hover{text-decoration:line-through}.hover\:no-underline:hover{text-decoration:none}.focus\:underline:focus{text-decoration:underline}.focus\:line-through:focus{text-decoration:line-through}.focus\:no-underline:focus{text-decoration:none}.antialiased{-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}.subpixel-antialiased{-webkit-font-smoothing:auto;-moz-osx-font-smoothing:auto}.tracking-tighter{letter-spacing:-.05em}.tracking-tight{letter-spacing:-.025em}.tracking-normal{letter-spacing:0}.tracking-wide{letter-spacing:.025em}.tracking-wider{letter-spacing:.05em}.tracking-widest{letter-spacing:.1em}.select-none{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}.select-text{-webkit-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}.select-all{-webkit-user-select:all;-moz-user-select:all;-ms-user-select:all;user-select:all}.select-auto{-webkit-user-select:auto;-moz-user-select:auto;-ms-user-select:auto;user-select:auto}.align-baseline{vertical-align:baseline}.align-top{vertical-align:top}.align-middle{vertical-align:middle}.align-bottom{vertical-align:bottom}.align-text-top{vertical-align:text-top}.align-text-bottom{vertical-align:text-bottom}.visible{visibility:visible}.invisible{visibility:hidden}.whitespace-normal{white-space:normal}.whitespace-no-wrap{white-space:nowrap}.whitespace-pre{white-space:pre}.whitespace-pre-line{white-space:pre-line}.whitespace-pre-wrap{white-space:pre-wrap}.break-normal{overflow-wrap:normal;word-break:normal}.break-words{overflow-wrap:break-word}.break-all{word-break:break-all}.truncate{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.w-0{width:0}.w-1{width:.25rem}.w-2{width:.5rem}.w-3{width:.75rem}.w-4{width:1rem}.w-5{width:1.25rem}.w-6{width:1.5rem}.w-8{width:2rem}.w-10{width:2.5rem}.w-12{width:3rem}.w-16{width:4rem}.w-20{width:5rem}.w-24{width:6rem}.w-32{width:8rem}.w-40{width:10rem}.w-48{width:12rem}.w-56{width:14rem}.w-64{width:16rem}.w-auto{width:auto}.w-px{width:1px}.w-1\/2{width:50%}.w-1\/3{width:33.333333%}.w-2\/3{width:66.666667%}.w-1\/4{width:25%}.w-2\/4{width:50%}.w-3\/4{width:75%}.w-1\/5{width:20%}.w-2\/5{width:40%}.w-3\/5{width:60%}.w-4\/5{width:80%}.w-1\/6{width:16.666667%}.w-2\/6{width:33.333333%}.w-3\/6{width:50%}.w-4\/6{width:66.666667%}.w-5\/6{width:83.333333%}.w-1\/12{width:8.333333%}.w-2\/12{width:16.666667%}.w-3\/12{width:25%}.w-4\/12{width:33.333333%}.w-5\/12{width:41.666667%}.w-6\/12{width:50%}.w-7\/12{width:58.333333%}.w-8\/12{width:66.666667%}.w-9\/12{width:75%}.w-10\/12{width:83.333333%}.w-11\/12{width:91.666667%}.w-full{width:100%}.w-screen{width:100vw}.z-0{z-index:0}.z-10{z-index:10}.z-20{z-index:20}.z-30{z-index:30}.z-40{z-index:40}.z-50{z-index:50}.z-auto{z-index:auto}@media (min-width:640px){.sm\:sr-only{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border-width:0}.sm\:not-sr-only{position:static;width:auto;height:auto;padding:0;margin:0;overflow:visible;clip:auto;white-space:normal}.sm\:focus\:sr-only:focus{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border-width:0}.sm\:focus\:not-sr-only:focus{position:static;width:auto;height:auto;padding:0;margin:0;overflow:visible;clip:auto;white-space:normal}.sm\:appearance-none{-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none}.sm\:bg-fixed{background-attachment:fixed}.sm\:bg-local{background-attachment:local}.sm\:bg-scroll{background-attachment:scroll}.sm\:bg-transparent{background-color:transparent}.sm\:bg-black{background-color:#000}.sm\:bg-white{background-color:#fff}.sm\:bg-gray-100{background-color:#f7fafc}.sm\:bg-gray-200{background-color:#edf2f7}.sm\:bg-gray-300{background-color:#e2e8f0}.sm\:bg-gray-400{background-color:#cbd5e0}.sm\:bg-gray-500{background-color:#a0aec0}.sm\:bg-gray-600{background-color:#718096}.sm\:bg-gray-700{background-color:#4a5568}.sm\:bg-gray-800{background-color:#2d3748}.sm\:bg-gray-900{background-color:#1a202c}.sm\:bg-red-100{background-color:#fff5f5}.sm\:bg-red-200{background-color:#fed7d7}.sm\:bg-red-300{background-color:#feb2b2}.sm\:bg-red-400{background-color:#fc8181}.sm\:bg-red-500{background-color:#f56565}.sm\:bg-red-600{background-color:#e53e3e}.sm\:bg-red-700{background-color:#c53030}.sm\:bg-red-800{background-color:#9b2c2c}.sm\:bg-red-900{background-color:#742a2a}.sm\:bg-orange-100{background-color:#fffaf0}.sm\:bg-orange-200{background-color:#feebc8}.sm\:bg-orange-300{background-color:#fbd38d}.sm\:bg-orange-400{background-color:#f6ad55}.sm\:bg-orange-500{background-color:#ed8936}.sm\:bg-orange-600{background-color:#dd6b20}.sm\:bg-orange-700{background-color:#c05621}.sm\:bg-orange-800{background-color:#9c4221}.sm\:bg-orange-900{background-color:#7b341e}.sm\:bg-yellow-100{background-color:ivory}.sm\:bg-yellow-200{background-color:#fefcbf}.sm\:bg-yellow-300{background-color:#faf089}.sm\:bg-yellow-400{background-color:#f6e05e}.sm\:bg-yellow-500{background-color:#ecc94b}.sm\:bg-yellow-600{background-color:#d69e2e}.sm\:bg-yellow-700{background-color:#b7791f}.sm\:bg-yellow-800{background-color:#975a16}.sm\:bg-yellow-900{background-color:#744210}.sm\:bg-green-100{background-color:#f0fff4}.sm\:bg-green-200{background-color:#c6f6d5}.sm\:bg-green-300{background-color:#9ae6b4}.sm\:bg-green-400{background-color:#68d391}.sm\:bg-green-500{background-color:#48bb78}.sm\:bg-green-600{background-color:#38a169}.sm\:bg-green-700{background-color:#2f855a}.sm\:bg-green-800{background-color:#276749}.sm\:bg-green-900{background-color:#22543d}.sm\:bg-teal-100{background-color:#e6fffa}.sm\:bg-teal-200{background-color:#b2f5ea}.sm\:bg-teal-300{background-color:#81e6d9}.sm\:bg-teal-400{background-color:#4fd1c5}.sm\:bg-teal-500{background-color:#38b2ac}.sm\:bg-teal-600{background-color:#319795}.sm\:bg-teal-700{background-color:#2c7a7b}.sm\:bg-teal-800{background-color:#285e61}.sm\:bg-teal-900{background-color:#234e52}.sm\:bg-blue-100{background-color:#ebf8ff}.sm\:bg-blue-200{background-color:#bee3f8}.sm\:bg-blue-300{background-color:#90cdf4}.sm\:bg-blue-400{background-color:#63b3ed}.sm\:bg-blue-500{background-color:#4299e1}.sm\:bg-blue-600{background-color:#3182ce}.sm\:bg-blue-700{background-color:#2b6cb0}.sm\:bg-blue-800{background-color:#2c5282}.sm\:bg-blue-900{background-color:#2a4365}.sm\:bg-indigo-100{background-color:#ebf4ff}.sm\:bg-indigo-200{background-color:#c3dafe}.sm\:bg-indigo-300{background-color:#a3bffa}.sm\:bg-indigo-400{background-color:#7f9cf5}.sm\:bg-indigo-500{background-color:#667eea}.sm\:bg-indigo-600{background-color:#5a67d8}.sm\:bg-indigo-700{background-color:#4c51bf}.sm\:bg-indigo-800{background-color:#434190}.sm\:bg-indigo-900{background-color:#3c366b}.sm\:bg-purple-100{background-color:#faf5ff}.sm\:bg-purple-200{background-color:#e9d8fd}.sm\:bg-purple-300{background-color:#d6bcfa}.sm\:bg-purple-400{background-color:#b794f4}.sm\:bg-purple-500{background-color:#9f7aea}.sm\:bg-purple-600{background-color:#805ad5}.sm\:bg-purple-700{background-color:#6b46c1}.sm\:bg-purple-800{background-color:#553c9a}.sm\:bg-purple-900{background-color:#44337a}.sm\:bg-pink-100{background-color:#fff5f7}.sm\:bg-pink-200{background-color:#fed7e2}.sm\:bg-pink-300{background-color:#fbb6ce}.sm\:bg-pink-400{background-color:#f687b3}.sm\:bg-pink-500{background-color:#ed64a6}.sm\:bg-pink-600{background-color:#d53f8c}.sm\:bg-pink-700{background-color:#b83280}.sm\:bg-pink-800{background-color:#97266d}.sm\:bg-pink-900{background-color:#702459}.sm\:hover\:bg-transparent:hover{background-color:transparent}.sm\:hover\:bg-black:hover{background-color:#000}.sm\:hover\:bg-white:hover{background-color:#fff}.sm\:hover\:bg-gray-100:hover{background-color:#f7fafc}.sm\:hover\:bg-gray-200:hover{background-color:#edf2f7}.sm\:hover\:bg-gray-300:hover{background-color:#e2e8f0}.sm\:hover\:bg-gray-400:hover{background-color:#cbd5e0}.sm\:hover\:bg-gray-500:hover{background-color:#a0aec0}.sm\:hover\:bg-gray-600:hover{background-color:#718096}.sm\:hover\:bg-gray-700:hover{background-color:#4a5568}.sm\:hover\:bg-gray-800:hover{background-color:#2d3748}.sm\:hover\:bg-gray-900:hover{background-color:#1a202c}.sm\:hover\:bg-red-100:hover{background-color:#fff5f5}.sm\:hover\:bg-red-200:hover{background-color:#fed7d7}.sm\:hover\:bg-red-300:hover{background-color:#feb2b2}.sm\:hover\:bg-red-400:hover{background-color:#fc8181}.sm\:hover\:bg-red-500:hover{background-color:#f56565}.sm\:hover\:bg-red-600:hover{background-color:#e53e3e}.sm\:hover\:bg-red-700:hover{background-color:#c53030}.sm\:hover\:bg-red-800:hover{background-color:#9b2c2c}.sm\:hover\:bg-red-900:hover{background-color:#742a2a}.sm\:hover\:bg-orange-100:hover{background-color:#fffaf0}.sm\:hover\:bg-orange-200:hover{background-color:#feebc8}.sm\:hover\:bg-orange-300:hover{background-color:#fbd38d}.sm\:hover\:bg-orange-400:hover{background-color:#f6ad55}.sm\:hover\:bg-orange-500:hover{background-color:#ed8936}.sm\:hover\:bg-orange-600:hover{background-color:#dd6b20}.sm\:hover\:bg-orange-700:hover{background-color:#c05621}.sm\:hover\:bg-orange-800:hover{background-color:#9c4221}.sm\:hover\:bg-orange-900:hover{background-color:#7b341e}.sm\:hover\:bg-yellow-100:hover{background-color:ivory}.sm\:hover\:bg-yellow-200:hover{background-color:#fefcbf}.sm\:hover\:bg-yellow-300:hover{background-color:#faf089}.sm\:hover\:bg-yellow-400:hover{background-color:#f6e05e}.sm\:hover\:bg-yellow-500:hover{background-color:#ecc94b}.sm\:hover\:bg-yellow-600:hover{background-color:#d69e2e}.sm\:hover\:bg-yellow-700:hover{background-color:#b7791f}.sm\:hover\:bg-yellow-800:hover{background-color:#975a16}.sm\:hover\:bg-yellow-900:hover{background-color:#744210}.sm\:hover\:bg-green-100:hover{background-color:#f0fff4}.sm\:hover\:bg-green-200:hover{background-color:#c6f6d5}.sm\:hover\:bg-green-300:hover{background-color:#9ae6b4}.sm\:hover\:bg-green-400:hover{background-color:#68d391}.sm\:hover\:bg-green-500:hover{background-color:#48bb78}.sm\:hover\:bg-green-600:hover{background-color:#38a169}.sm\:hover\:bg-green-700:hover{background-color:#2f855a}.sm\:hover\:bg-green-800:hover{background-color:#276749}.sm\:hover\:bg-green-900:hover{background-color:#22543d}.sm\:hover\:bg-teal-100:hover{background-color:#e6fffa}.sm\:hover\:bg-teal-200:hover{background-color:#b2f5ea}.sm\:hover\:bg-teal-300:hover{background-color:#81e6d9}.sm\:hover\:bg-teal-400:hover{background-color:#4fd1c5}.sm\:hover\:bg-teal-500:hover{background-color:#38b2ac}.sm\:hover\:bg-teal-600:hover{background-color:#319795}.sm\:hover\:bg-teal-700:hover{background-color:#2c7a7b}.sm\:hover\:bg-teal-800:hover{background-color:#285e61}.sm\:hover\:bg-teal-900:hover{background-color:#234e52}.sm\:hover\:bg-blue-100:hover{background-color:#ebf8ff}.sm\:hover\:bg-blue-200:hover{background-color:#bee3f8}.sm\:hover\:bg-blue-300:hover{background-color:#90cdf4}.sm\:hover\:bg-blue-400:hover{background-color:#63b3ed}.sm\:hover\:bg-blue-500:hover{background-color:#4299e1}.sm\:hover\:bg-blue-600:hover{background-color:#3182ce}.sm\:hover\:bg-blue-700:hover{background-color:#2b6cb0}.sm\:hover\:bg-blue-800:hover{background-color:#2c5282}.sm\:hover\:bg-blue-900:hover{background-color:#2a4365}.sm\:hover\:bg-indigo-100:hover{background-color:#ebf4ff}.sm\:hover\:bg-indigo-200:hover{background-color:#c3dafe}.sm\:hover\:bg-indigo-300:hover{background-color:#a3bffa}.sm\:hover\:bg-indigo-400:hover{background-color:#7f9cf5}.sm\:hover\:bg-indigo-500:hover{background-color:#667eea}.sm\:hover\:bg-indigo-600:hover{background-color:#5a67d8}.sm\:hover\:bg-indigo-700:hover{background-color:#4c51bf}.sm\:hover\:bg-indigo-800:hover{background-color:#434190}.sm\:hover\:bg-indigo-900:hover{background-color:#3c366b}.sm\:hover\:bg-purple-100:hover{background-color:#faf5ff}.sm\:hover\:bg-purple-200:hover{background-color:#e9d8fd}.sm\:hover\:bg-purple-300:hover{background-color:#d6bcfa}.sm\:hover\:bg-purple-400:hover{background-color:#b794f4}.sm\:hover\:bg-purple-500:hover{background-color:#9f7aea}.sm\:hover\:bg-purple-600:hover{background-color:#805ad5}.sm\:hover\:bg-purple-700:hover{background-color:#6b46c1}.sm\:hover\:bg-purple-800:hover{background-color:#553c9a}.sm\:hover\:bg-purple-900:hover{background-color:#44337a}.sm\:hover\:bg-pink-100:hover{background-color:#fff5f7}.sm\:hover\:bg-pink-200:hover{background-color:#fed7e2}.sm\:hover\:bg-pink-300:hover{background-color:#fbb6ce}.sm\:hover\:bg-pink-400:hover{background-color:#f687b3}.sm\:hover\:bg-pink-500:hover{background-color:#ed64a6}.sm\:hover\:bg-pink-600:hover{background-color:#d53f8c}.sm\:hover\:bg-pink-700:hover{background-color:#b83280}.sm\:hover\:bg-pink-800:hover{background-color:#97266d}.sm\:hover\:bg-pink-900:hover{background-color:#702459}.sm\:focus\:bg-transparent:focus{background-color:transparent}.sm\:focus\:bg-black:focus{background-color:#000}.sm\:focus\:bg-white:focus{background-color:#fff}.sm\:focus\:bg-gray-100:focus{background-color:#f7fafc}.sm\:focus\:bg-gray-200:focus{background-color:#edf2f7}.sm\:focus\:bg-gray-300:focus{background-color:#e2e8f0}.sm\:focus\:bg-gray-400:focus{background-color:#cbd5e0}.sm\:focus\:bg-gray-500:focus{background-color:#a0aec0}.sm\:focus\:bg-gray-600:focus{background-color:#718096}.sm\:focus\:bg-gray-700:focus{background-color:#4a5568}.sm\:focus\:bg-gray-800:focus{background-color:#2d3748}.sm\:focus\:bg-gray-900:focus{background-color:#1a202c}.sm\:focus\:bg-red-100:focus{background-color:#fff5f5}.sm\:focus\:bg-red-200:focus{background-color:#fed7d7}.sm\:focus\:bg-red-300:focus{background-color:#feb2b2}.sm\:focus\:bg-red-400:focus{background-color:#fc8181}.sm\:focus\:bg-red-500:focus{background-color:#f56565}.sm\:focus\:bg-red-600:focus{background-color:#e53e3e}.sm\:focus\:bg-red-700:focus{background-color:#c53030}.sm\:focus\:bg-red-800:focus{background-color:#9b2c2c}.sm\:focus\:bg-red-900:focus{background-color:#742a2a}.sm\:focus\:bg-orange-100:focus{background-color:#fffaf0}.sm\:focus\:bg-orange-200:focus{background-color:#feebc8}.sm\:focus\:bg-orange-300:focus{background-color:#fbd38d}.sm\:focus\:bg-orange-400:focus{background-color:#f6ad55}.sm\:focus\:bg-orange-500:focus{background-color:#ed8936}.sm\:focus\:bg-orange-600:focus{background-color:#dd6b20}.sm\:focus\:bg-orange-700:focus{background-color:#c05621}.sm\:focus\:bg-orange-800:focus{background-color:#9c4221}.sm\:focus\:bg-orange-900:focus{background-color:#7b341e}.sm\:focus\:bg-yellow-100:focus{background-color:ivory}.sm\:focus\:bg-yellow-200:focus{background-color:#fefcbf}.sm\:focus\:bg-yellow-300:focus{background-color:#faf089}.sm\:focus\:bg-yellow-400:focus{background-color:#f6e05e}.sm\:focus\:bg-yellow-500:focus{background-color:#ecc94b}.sm\:focus\:bg-yellow-600:focus{background-color:#d69e2e}.sm\:focus\:bg-yellow-700:focus{background-color:#b7791f}.sm\:focus\:bg-yellow-800:focus{background-color:#975a16}.sm\:focus\:bg-yellow-900:focus{background-color:#744210}.sm\:focus\:bg-green-100:focus{background-color:#f0fff4}.sm\:focus\:bg-green-200:focus{background-color:#c6f6d5}.sm\:focus\:bg-green-300:focus{background-color:#9ae6b4}.sm\:focus\:bg-green-400:focus{background-color:#68d391}.sm\:focus\:bg-green-500:focus{background-color:#48bb78}.sm\:focus\:bg-green-600:focus{background-color:#38a169}.sm\:focus\:bg-green-700:focus{background-color:#2f855a}.sm\:focus\:bg-green-800:focus{background-color:#276749}.sm\:focus\:bg-green-900:focus{background-color:#22543d}.sm\:focus\:bg-teal-100:focus{background-color:#e6fffa}.sm\:focus\:bg-teal-200:focus{background-color:#b2f5ea}.sm\:focus\:bg-teal-300:focus{background-color:#81e6d9}.sm\:focus\:bg-teal-400:focus{background-color:#4fd1c5}.sm\:focus\:bg-teal-500:focus{background-color:#38b2ac}.sm\:focus\:bg-teal-600:focus{background-color:#319795}.sm\:focus\:bg-teal-700:focus{background-color:#2c7a7b}.sm\:focus\:bg-teal-800:focus{background-color:#285e61}.sm\:focus\:bg-teal-900:focus{background-color:#234e52}.sm\:focus\:bg-blue-100:focus{background-color:#ebf8ff}.sm\:focus\:bg-blue-200:focus{background-color:#bee3f8}.sm\:focus\:bg-blue-300:focus{background-color:#90cdf4}.sm\:focus\:bg-blue-400:focus{background-color:#63b3ed}.sm\:focus\:bg-blue-500:focus{background-color:#4299e1}.sm\:focus\:bg-blue-600:focus{background-color:#3182ce}.sm\:focus\:bg-blue-700:focus{background-color:#2b6cb0}.sm\:focus\:bg-blue-800:focus{background-color:#2c5282}.sm\:focus\:bg-blue-900:focus{background-color:#2a4365}.sm\:focus\:bg-indigo-100:focus{background-color:#ebf4ff}.sm\:focus\:bg-indigo-200:focus{background-color:#c3dafe}.sm\:focus\:bg-indigo-300:focus{background-color:#a3bffa}.sm\:focus\:bg-indigo-400:focus{background-color:#7f9cf5}.sm\:focus\:bg-indigo-500:focus{background-color:#667eea}.sm\:focus\:bg-indigo-600:focus{background-color:#5a67d8}.sm\:focus\:bg-indigo-700:focus{background-color:#4c51bf}.sm\:focus\:bg-indigo-800:focus{background-color:#434190}.sm\:focus\:bg-indigo-900:focus{background-color:#3c366b}.sm\:focus\:bg-purple-100:focus{background-color:#faf5ff}.sm\:focus\:bg-purple-200:focus{background-color:#e9d8fd}.sm\:focus\:bg-purple-300:focus{background-color:#d6bcfa}.sm\:focus\:bg-purple-400:focus{background-color:#b794f4}.sm\:focus\:bg-purple-500:focus{background-color:#9f7aea}.sm\:focus\:bg-purple-600:focus{background-color:#805ad5}.sm\:focus\:bg-purple-700:focus{background-color:#6b46c1}.sm\:focus\:bg-purple-800:focus{background-color:#553c9a}.sm\:focus\:bg-purple-900:focus{background-color:#44337a}.sm\:focus\:bg-pink-100:focus{background-color:#fff5f7}.sm\:focus\:bg-pink-200:focus{background-color:#fed7e2}.sm\:focus\:bg-pink-300:focus{background-color:#fbb6ce}.sm\:focus\:bg-pink-400:focus{background-color:#f687b3}.sm\:focus\:bg-pink-500:focus{background-color:#ed64a6}.sm\:focus\:bg-pink-600:focus{background-color:#d53f8c}.sm\:focus\:bg-pink-700:focus{background-color:#b83280}.sm\:focus\:bg-pink-800:focus{background-color:#97266d}.sm\:focus\:bg-pink-900:focus{background-color:#702459}.sm\:bg-bottom{background-position:bottom}.sm\:bg-center{background-position:center}.sm\:bg-left{background-position:left}.sm\:bg-left-bottom{background-position:left bottom}.sm\:bg-left-top{background-position:left top}.sm\:bg-right{background-position:right}.sm\:bg-right-bottom{background-position:right bottom}.sm\:bg-right-top{background-position:right top}.sm\:bg-top{background-position:top}.sm\:bg-repeat{background-repeat:repeat}.sm\:bg-no-repeat{background-repeat:no-repeat}.sm\:bg-repeat-x{background-repeat:repeat-x}.sm\:bg-repeat-y{background-repeat:repeat-y}.sm\:bg-repeat-round{background-repeat:round}.sm\:bg-repeat-space{background-repeat:space}.sm\:bg-auto{background-size:auto}.sm\:bg-cover{background-size:cover}.sm\:bg-contain{background-size:contain}.sm\:border-collapse{border-collapse:collapse}.sm\:border-separate{border-collapse:separate}.sm\:border-transparent{border-color:transparent}.sm\:border-black{border-color:#000}.sm\:border-white{border-color:#fff}.sm\:border-gray-100{border-color:#f7fafc}.sm\:border-gray-200{border-color:#edf2f7}.sm\:border-gray-300{border-color:#e2e8f0}.sm\:border-gray-400{border-color:#cbd5e0}.sm\:border-gray-500{border-color:#a0aec0}.sm\:border-gray-600{border-color:#718096}.sm\:border-gray-700{border-color:#4a5568}.sm\:border-gray-800{border-color:#2d3748}.sm\:border-gray-900{border-color:#1a202c}.sm\:border-red-100{border-color:#fff5f5}.sm\:border-red-200{border-color:#fed7d7}.sm\:border-red-300{border-color:#feb2b2}.sm\:border-red-400{border-color:#fc8181}.sm\:border-red-500{border-color:#f56565}.sm\:border-red-600{border-color:#e53e3e}.sm\:border-red-700{border-color:#c53030}.sm\:border-red-800{border-color:#9b2c2c}.sm\:border-red-900{border-color:#742a2a}.sm\:border-orange-100{border-color:#fffaf0}.sm\:border-orange-200{border-color:#feebc8}.sm\:border-orange-300{border-color:#fbd38d}.sm\:border-orange-400{border-color:#f6ad55}.sm\:border-orange-500{border-color:#ed8936}.sm\:border-orange-600{border-color:#dd6b20}.sm\:border-orange-700{border-color:#c05621}.sm\:border-orange-800{border-color:#9c4221}.sm\:border-orange-900{border-color:#7b341e}.sm\:border-yellow-100{border-color:ivory}.sm\:border-yellow-200{border-color:#fefcbf}.sm\:border-yellow-300{border-color:#faf089}.sm\:border-yellow-400{border-color:#f6e05e}.sm\:border-yellow-500{border-color:#ecc94b}.sm\:border-yellow-600{border-color:#d69e2e}.sm\:border-yellow-700{border-color:#b7791f}.sm\:border-yellow-800{border-color:#975a16}.sm\:border-yellow-900{border-color:#744210}.sm\:border-green-100{border-color:#f0fff4}.sm\:border-green-200{border-color:#c6f6d5}.sm\:border-green-300{border-color:#9ae6b4}.sm\:border-green-400{border-color:#68d391}.sm\:border-green-500{border-color:#48bb78}.sm\:border-green-600{border-color:#38a169}.sm\:border-green-700{border-color:#2f855a}.sm\:border-green-800{border-color:#276749}.sm\:border-green-900{border-color:#22543d}.sm\:border-teal-100{border-color:#e6fffa}.sm\:border-teal-200{border-color:#b2f5ea}.sm\:border-teal-300{border-color:#81e6d9}.sm\:border-teal-400{border-color:#4fd1c5}.sm\:border-teal-500{border-color:#38b2ac}.sm\:border-teal-600{border-color:#319795}.sm\:border-teal-700{border-color:#2c7a7b}.sm\:border-teal-800{border-color:#285e61}.sm\:border-teal-900{border-color:#234e52}.sm\:border-blue-100{border-color:#ebf8ff}.sm\:border-blue-200{border-color:#bee3f8}.sm\:border-blue-300{border-color:#90cdf4}.sm\:border-blue-400{border-color:#63b3ed}.sm\:border-blue-500{border-color:#4299e1}.sm\:border-blue-600{border-color:#3182ce}.sm\:border-blue-700{border-color:#2b6cb0}.sm\:border-blue-800{border-color:#2c5282}.sm\:border-blue-900{border-color:#2a4365}.sm\:border-indigo-100{border-color:#ebf4ff}.sm\:border-indigo-200{border-color:#c3dafe}.sm\:border-indigo-300{border-color:#a3bffa}.sm\:border-indigo-400{border-color:#7f9cf5}.sm\:border-indigo-500{border-color:#667eea}.sm\:border-indigo-600{border-color:#5a67d8}.sm\:border-indigo-700{border-color:#4c51bf}.sm\:border-indigo-800{border-color:#434190}.sm\:border-indigo-900{border-color:#3c366b}.sm\:border-purple-100{border-color:#faf5ff}.sm\:border-purple-200{border-color:#e9d8fd}.sm\:border-purple-300{border-color:#d6bcfa}.sm\:border-purple-400{border-color:#b794f4}.sm\:border-purple-500{border-color:#9f7aea}.sm\:border-purple-600{border-color:#805ad5}.sm\:border-purple-700{border-color:#6b46c1}.sm\:border-purple-800{border-color:#553c9a}.sm\:border-purple-900{border-color:#44337a}.sm\:border-pink-100{border-color:#fff5f7}.sm\:border-pink-200{border-color:#fed7e2}.sm\:border-pink-300{border-color:#fbb6ce}.sm\:border-pink-400{border-color:#f687b3}.sm\:border-pink-500{border-color:#ed64a6}.sm\:border-pink-600{border-color:#d53f8c}.sm\:border-pink-700{border-color:#b83280}.sm\:border-pink-800{border-color:#97266d}.sm\:border-pink-900{border-color:#702459}.sm\:hover\:border-transparent:hover{border-color:transparent}.sm\:hover\:border-black:hover{border-color:#000}.sm\:hover\:border-white:hover{border-color:#fff}.sm\:hover\:border-gray-100:hover{border-color:#f7fafc}.sm\:hover\:border-gray-200:hover{border-color:#edf2f7}.sm\:hover\:border-gray-300:hover{border-color:#e2e8f0}.sm\:hover\:border-gray-400:hover{border-color:#cbd5e0}.sm\:hover\:border-gray-500:hover{border-color:#a0aec0}.sm\:hover\:border-gray-600:hover{border-color:#718096}.sm\:hover\:border-gray-700:hover{border-color:#4a5568}.sm\:hover\:border-gray-800:hover{border-color:#2d3748}.sm\:hover\:border-gray-900:hover{border-color:#1a202c}.sm\:hover\:border-red-100:hover{border-color:#fff5f5}.sm\:hover\:border-red-200:hover{border-color:#fed7d7}.sm\:hover\:border-red-300:hover{border-color:#feb2b2}.sm\:hover\:border-red-400:hover{border-color:#fc8181}.sm\:hover\:border-red-500:hover{border-color:#f56565}.sm\:hover\:border-red-600:hover{border-color:#e53e3e}.sm\:hover\:border-red-700:hover{border-color:#c53030}.sm\:hover\:border-red-800:hover{border-color:#9b2c2c}.sm\:hover\:border-red-900:hover{border-color:#742a2a}.sm\:hover\:border-orange-100:hover{border-color:#fffaf0}.sm\:hover\:border-orange-200:hover{border-color:#feebc8}.sm\:hover\:border-orange-300:hover{border-color:#fbd38d}.sm\:hover\:border-orange-400:hover{border-color:#f6ad55}.sm\:hover\:border-orange-500:hover{border-color:#ed8936}.sm\:hover\:border-orange-600:hover{border-color:#dd6b20}.sm\:hover\:border-orange-700:hover{border-color:#c05621}.sm\:hover\:border-orange-800:hover{border-color:#9c4221}.sm\:hover\:border-orange-900:hover{border-color:#7b341e}.sm\:hover\:border-yellow-100:hover{border-color:ivory}.sm\:hover\:border-yellow-200:hover{border-color:#fefcbf}.sm\:hover\:border-yellow-300:hover{border-color:#faf089}.sm\:hover\:border-yellow-400:hover{border-color:#f6e05e}.sm\:hover\:border-yellow-500:hover{border-color:#ecc94b}.sm\:hover\:border-yellow-600:hover{border-color:#d69e2e}.sm\:hover\:border-yellow-700:hover{border-color:#b7791f}.sm\:hover\:border-yellow-800:hover{border-color:#975a16}.sm\:hover\:border-yellow-900:hover{border-color:#744210}.sm\:hover\:border-green-100:hover{border-color:#f0fff4}.sm\:hover\:border-green-200:hover{border-color:#c6f6d5}.sm\:hover\:border-green-300:hover{border-color:#9ae6b4}.sm\:hover\:border-green-400:hover{border-color:#68d391}.sm\:hover\:border-green-500:hover{border-color:#48bb78}.sm\:hover\:border-green-600:hover{border-color:#38a169}.sm\:hover\:border-green-700:hover{border-color:#2f855a}.sm\:hover\:border-green-800:hover{border-color:#276749}.sm\:hover\:border-green-900:hover{border-color:#22543d}.sm\:hover\:border-teal-100:hover{border-color:#e6fffa}.sm\:hover\:border-teal-200:hover{border-color:#b2f5ea}.sm\:hover\:border-teal-300:hover{border-color:#81e6d9}.sm\:hover\:border-teal-400:hover{border-color:#4fd1c5}.sm\:hover\:border-teal-500:hover{border-color:#38b2ac}.sm\:hover\:border-teal-600:hover{border-color:#319795}.sm\:hover\:border-teal-700:hover{border-color:#2c7a7b}.sm\:hover\:border-teal-800:hover{border-color:#285e61}.sm\:hover\:border-teal-900:hover{border-color:#234e52}.sm\:hover\:border-blue-100:hover{border-color:#ebf8ff}.sm\:hover\:border-blue-200:hover{border-color:#bee3f8}.sm\:hover\:border-blue-300:hover{border-color:#90cdf4}.sm\:hover\:border-blue-400:hover{border-color:#63b3ed}.sm\:hover\:border-blue-500:hover{border-color:#4299e1}.sm\:hover\:border-blue-600:hover{border-color:#3182ce}.sm\:hover\:border-blue-700:hover{border-color:#2b6cb0}.sm\:hover\:border-blue-800:hover{border-color:#2c5282}.sm\:hover\:border-blue-900:hover{border-color:#2a4365}.sm\:hover\:border-indigo-100:hover{border-color:#ebf4ff}.sm\:hover\:border-indigo-200:hover{border-color:#c3dafe}.sm\:hover\:border-indigo-300:hover{border-color:#a3bffa}.sm\:hover\:border-indigo-400:hover{border-color:#7f9cf5}.sm\:hover\:border-indigo-500:hover{border-color:#667eea}.sm\:hover\:border-indigo-600:hover{border-color:#5a67d8}.sm\:hover\:border-indigo-700:hover{border-color:#4c51bf}.sm\:hover\:border-indigo-800:hover{border-color:#434190}.sm\:hover\:border-indigo-900:hover{border-color:#3c366b}.sm\:hover\:border-purple-100:hover{border-color:#faf5ff}.sm\:hover\:border-purple-200:hover{border-color:#e9d8fd}.sm\:hover\:border-purple-300:hover{border-color:#d6bcfa}.sm\:hover\:border-purple-400:hover{border-color:#b794f4}.sm\:hover\:border-purple-500:hover{border-color:#9f7aea}.sm\:hover\:border-purple-600:hover{border-color:#805ad5}.sm\:hover\:border-purple-700:hover{border-color:#6b46c1}.sm\:hover\:border-purple-800:hover{border-color:#553c9a}.sm\:hover\:border-purple-900:hover{border-color:#44337a}.sm\:hover\:border-pink-100:hover{border-color:#fff5f7}.sm\:hover\:border-pink-200:hover{border-color:#fed7e2}.sm\:hover\:border-pink-300:hover{border-color:#fbb6ce}.sm\:hover\:border-pink-400:hover{border-color:#f687b3}.sm\:hover\:border-pink-500:hover{border-color:#ed64a6}.sm\:hover\:border-pink-600:hover{border-color:#d53f8c}.sm\:hover\:border-pink-700:hover{border-color:#b83280}.sm\:hover\:border-pink-800:hover{border-color:#97266d}.sm\:hover\:border-pink-900:hover{border-color:#702459}.sm\:focus\:border-transparent:focus{border-color:transparent}.sm\:focus\:border-black:focus{border-color:#000}.sm\:focus\:border-white:focus{border-color:#fff}.sm\:focus\:border-gray-100:focus{border-color:#f7fafc}.sm\:focus\:border-gray-200:focus{border-color:#edf2f7}.sm\:focus\:border-gray-300:focus{border-color:#e2e8f0}.sm\:focus\:border-gray-400:focus{border-color:#cbd5e0}.sm\:focus\:border-gray-500:focus{border-color:#a0aec0}.sm\:focus\:border-gray-600:focus{border-color:#718096}.sm\:focus\:border-gray-700:focus{border-color:#4a5568}.sm\:focus\:border-gray-800:focus{border-color:#2d3748}.sm\:focus\:border-gray-900:focus{border-color:#1a202c}.sm\:focus\:border-red-100:focus{border-color:#fff5f5}.sm\:focus\:border-red-200:focus{border-color:#fed7d7}.sm\:focus\:border-red-300:focus{border-color:#feb2b2}.sm\:focus\:border-red-400:focus{border-color:#fc8181}.sm\:focus\:border-red-500:focus{border-color:#f56565}.sm\:focus\:border-red-600:focus{border-color:#e53e3e}.sm\:focus\:border-red-700:focus{border-color:#c53030}.sm\:focus\:border-red-800:focus{border-color:#9b2c2c}.sm\:focus\:border-red-900:focus{border-color:#742a2a}.sm\:focus\:border-orange-100:focus{border-color:#fffaf0}.sm\:focus\:border-orange-200:focus{border-color:#feebc8}.sm\:focus\:border-orange-300:focus{border-color:#fbd38d}.sm\:focus\:border-orange-400:focus{border-color:#f6ad55}.sm\:focus\:border-orange-500:focus{border-color:#ed8936}.sm\:focus\:border-orange-600:focus{border-color:#dd6b20}.sm\:focus\:border-orange-700:focus{border-color:#c05621}.sm\:focus\:border-orange-800:focus{border-color:#9c4221}.sm\:focus\:border-orange-900:focus{border-color:#7b341e}.sm\:focus\:border-yellow-100:focus{border-color:ivory}.sm\:focus\:border-yellow-200:focus{border-color:#fefcbf}.sm\:focus\:border-yellow-300:focus{border-color:#faf089}.sm\:focus\:border-yellow-400:focus{border-color:#f6e05e}.sm\:focus\:border-yellow-500:focus{border-color:#ecc94b}.sm\:focus\:border-yellow-600:focus{border-color:#d69e2e}.sm\:focus\:border-yellow-700:focus{border-color:#b7791f}.sm\:focus\:border-yellow-800:focus{border-color:#975a16}.sm\:focus\:border-yellow-900:focus{border-color:#744210}.sm\:focus\:border-green-100:focus{border-color:#f0fff4}.sm\:focus\:border-green-200:focus{border-color:#c6f6d5}.sm\:focus\:border-green-300:focus{border-color:#9ae6b4}.sm\:focus\:border-green-400:focus{border-color:#68d391}.sm\:focus\:border-green-500:focus{border-color:#48bb78}.sm\:focus\:border-green-600:focus{border-color:#38a169}.sm\:focus\:border-green-700:focus{border-color:#2f855a}.sm\:focus\:border-green-800:focus{border-color:#276749}.sm\:focus\:border-green-900:focus{border-color:#22543d}.sm\:focus\:border-teal-100:focus{border-color:#e6fffa}.sm\:focus\:border-teal-200:focus{border-color:#b2f5ea}.sm\:focus\:border-teal-300:focus{border-color:#81e6d9}.sm\:focus\:border-teal-400:focus{border-color:#4fd1c5}.sm\:focus\:border-teal-500:focus{border-color:#38b2ac}.sm\:focus\:border-teal-600:focus{border-color:#319795}.sm\:focus\:border-teal-700:focus{border-color:#2c7a7b}.sm\:focus\:border-teal-800:focus{border-color:#285e61}.sm\:focus\:border-teal-900:focus{border-color:#234e52}.sm\:focus\:border-blue-100:focus{border-color:#ebf8ff}.sm\:focus\:border-blue-200:focus{border-color:#bee3f8}.sm\:focus\:border-blue-300:focus{border-color:#90cdf4}.sm\:focus\:border-blue-400:focus{border-color:#63b3ed}.sm\:focus\:border-blue-500:focus{border-color:#4299e1}.sm\:focus\:border-blue-600:focus{border-color:#3182ce}.sm\:focus\:border-blue-700:focus{border-color:#2b6cb0}.sm\:focus\:border-blue-800:focus{border-color:#2c5282}.sm\:focus\:border-blue-900:focus{border-color:#2a4365}.sm\:focus\:border-indigo-100:focus{border-color:#ebf4ff}.sm\:focus\:border-indigo-200:focus{border-color:#c3dafe}.sm\:focus\:border-indigo-300:focus{border-color:#a3bffa}.sm\:focus\:border-indigo-400:focus{border-color:#7f9cf5}.sm\:focus\:border-indigo-500:focus{border-color:#667eea}.sm\:focus\:border-indigo-600:focus{border-color:#5a67d8}.sm\:focus\:border-indigo-700:focus{border-color:#4c51bf}.sm\:focus\:border-indigo-800:focus{border-color:#434190}.sm\:focus\:border-indigo-900:focus{border-color:#3c366b}.sm\:focus\:border-purple-100:focus{border-color:#faf5ff}.sm\:focus\:border-purple-200:focus{border-color:#e9d8fd}.sm\:focus\:border-purple-300:focus{border-color:#d6bcfa}.sm\:focus\:border-purple-400:focus{border-color:#b794f4}.sm\:focus\:border-purple-500:focus{border-color:#9f7aea}.sm\:focus\:border-purple-600:focus{border-color:#805ad5}.sm\:focus\:border-purple-700:focus{border-color:#6b46c1}.sm\:focus\:border-purple-800:focus{border-color:#553c9a}.sm\:focus\:border-purple-900:focus{border-color:#44337a}.sm\:focus\:border-pink-100:focus{border-color:#fff5f7}.sm\:focus\:border-pink-200:focus{border-color:#fed7e2}.sm\:focus\:border-pink-300:focus{border-color:#fbb6ce}.sm\:focus\:border-pink-400:focus{border-color:#f687b3}.sm\:focus\:border-pink-500:focus{border-color:#ed64a6}.sm\:focus\:border-pink-600:focus{border-color:#d53f8c}.sm\:focus\:border-pink-700:focus{border-color:#b83280}.sm\:focus\:border-pink-800:focus{border-color:#97266d}.sm\:focus\:border-pink-900:focus{border-color:#702459}.sm\:rounded-none{border-radius:0}.sm\:rounded-sm{border-radius:.125rem}.sm\:rounded{border-radius:.25rem}.sm\:rounded-lg{border-radius:.5rem}.sm\:rounded-full{border-radius:9999px}.sm\:rounded-t-none{border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0}.sm\:rounded-r-none{border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.sm\:rounded-b-none{border-bottom-right-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.sm\:rounded-l-none{border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.sm\:rounded-t-sm{border-top-left-radius:.125rem;border-top-right-radius:.125rem}.sm\:rounded-r-sm{border-top-right-radius:.125rem;border-bottom-right-radius:.125rem}.sm\:rounded-b-sm{border-bottom-right-radius:.125rem;border-bottom-left-radius:.125rem}.sm\:rounded-l-sm{border-top-left-radius:.125rem;border-bottom-left-radius:.125rem}.sm\:rounded-t{border-top-left-radius:.25rem;border-top-right-radius:.25rem}.sm\:rounded-r{border-top-right-radius:.25rem;border-bottom-right-radius:.25rem}.sm\:rounded-b{border-bottom-right-radius:.25rem;border-bottom-left-radius:.25rem}.sm\:rounded-l{border-top-left-radius:.25rem;border-bottom-left-radius:.25rem}.sm\:rounded-t-lg{border-top-left-radius:.5rem;border-top-right-radius:.5rem}.sm\:rounded-r-lg{border-top-right-radius:.5rem;border-bottom-right-radius:.5rem}.sm\:rounded-b-lg{border-bottom-right-radius:.5rem;border-bottom-left-radius:.5rem}.sm\:rounded-l-lg{border-top-left-radius:.5rem;border-bottom-left-radius:.5rem}.sm\:rounded-t-full{border-top-left-radius:9999px;border-top-right-radius:9999px}.sm\:rounded-r-full{border-top-right-radius:9999px;border-bottom-right-radius:9999px}.sm\:rounded-b-full{border-bottom-right-radius:9999px;border-bottom-left-radius:9999px}.sm\:rounded-l-full{border-top-left-radius:9999px;border-bottom-left-radius:9999px}.sm\:rounded-tl-none{border-top-left-radius:0}.sm\:rounded-tr-none{border-top-right-radius:0}.sm\:rounded-br-none{border-bottom-right-radius:0}.sm\:rounded-bl-none{border-bottom-left-radius:0}.sm\:rounded-tl-sm{border-top-left-radius:.125rem}.sm\:rounded-tr-sm{border-top-right-radius:.125rem}.sm\:rounded-br-sm{border-bottom-right-radius:.125rem}.sm\:rounded-bl-sm{border-bottom-left-radius:.125rem}.sm\:rounded-tl{border-top-left-radius:.25rem}.sm\:rounded-tr{border-top-right-radius:.25rem}.sm\:rounded-br{border-bottom-right-radius:.25rem}.sm\:rounded-bl{border-bottom-left-radius:.25rem}.sm\:rounded-tl-lg{border-top-left-radius:.5rem}.sm\:rounded-tr-lg{border-top-right-radius:.5rem}.sm\:rounded-br-lg{border-bottom-right-radius:.5rem}.sm\:rounded-bl-lg{border-bottom-left-radius:.5rem}.sm\:rounded-tl-full{border-top-left-radius:9999px}.sm\:rounded-tr-full{border-top-right-radius:9999px}.sm\:rounded-br-full{border-bottom-right-radius:9999px}.sm\:rounded-bl-full{border-bottom-left-radius:9999px}.sm\:border-solid{border-style:solid}.sm\:border-dashed{border-style:dashed}.sm\:border-dotted{border-style:dotted}.sm\:border-double{border-style:double}.sm\:border-none{border-style:none}.sm\:border-0{border-width:0}.sm\:border-2{border-width:2px}.sm\:border-4{border-width:4px}.sm\:border-8{border-width:8px}.sm\:border{border-width:1px}.sm\:border-t-0{border-top-width:0}.sm\:border-r-0{border-right-width:0}.sm\:border-b-0{border-bottom-width:0}.sm\:border-l-0{border-left-width:0}.sm\:border-t-2{border-top-width:2px}.sm\:border-r-2{border-right-width:2px}.sm\:border-b-2{border-bottom-width:2px}.sm\:border-l-2{border-left-width:2px}.sm\:border-t-4{border-top-width:4px}.sm\:border-r-4{border-right-width:4px}.sm\:border-b-4{border-bottom-width:4px}.sm\:border-l-4{border-left-width:4px}.sm\:border-t-8{border-top-width:8px}.sm\:border-r-8{border-right-width:8px}.sm\:border-b-8{border-bottom-width:8px}.sm\:border-l-8{border-left-width:8px}.sm\:border-t{border-top-width:1px}.sm\:border-r{border-right-width:1px}.sm\:border-b{border-bottom-width:1px}.sm\:border-l{border-left-width:1px}.sm\:cursor-auto{cursor:auto}.sm\:cursor-default{cursor:default}.sm\:cursor-pointer{cursor:pointer}.sm\:cursor-wait{cursor:wait}.sm\:cursor-text{cursor:text}.sm\:cursor-move{cursor:move}.sm\:cursor-not-allowed{cursor:not-allowed}.sm\:block{display:block}.sm\:inline-block{display:inline-block}.sm\:inline{display:inline}.sm\:flex{display:flex}.sm\:inline-flex{display:inline-flex}.sm\:table{display:table}.sm\:table-row{display:table-row}.sm\:table-cell{display:table-cell}.sm\:hidden{display:none}.sm\:flex-row{flex-direction:row}.sm\:flex-row-reverse{flex-direction:row-reverse}.sm\:flex-col{flex-direction:column}.sm\:flex-col-reverse{flex-direction:column-reverse}.sm\:flex-wrap{flex-wrap:wrap}.sm\:flex-wrap-reverse{flex-wrap:wrap-reverse}.sm\:flex-no-wrap{flex-wrap:nowrap}.sm\:items-start{align-items:flex-start}.sm\:items-end{align-items:flex-end}.sm\:items-center{align-items:center}.sm\:items-baseline{align-items:baseline}.sm\:items-stretch{align-items:stretch}.sm\:self-auto{align-self:auto}.sm\:self-start{align-self:flex-start}.sm\:self-end{align-self:flex-end}.sm\:self-center{align-self:center}.sm\:self-stretch{align-self:stretch}.sm\:justify-start{justify-content:flex-start}.sm\:justify-end{justify-content:flex-end}.sm\:justify-center{justify-content:center}.sm\:justify-between{justify-content:space-between}.sm\:justify-around{justify-content:space-around}.sm\:content-center{align-content:center}.sm\:content-start{align-content:flex-start}.sm\:content-end{align-content:flex-end}.sm\:content-between{align-content:space-between}.sm\:content-around{align-content:space-around}.sm\:flex-1{flex:1 1 0%}.sm\:flex-auto{flex:1 1 auto}.sm\:flex-initial{flex:0 1 auto}.sm\:flex-none{flex:none}.sm\:flex-grow-0{flex-grow:0}.sm\:flex-grow{flex-grow:1}.sm\:flex-shrink-0{flex-shrink:0}.sm\:flex-shrink{flex-shrink:1}.sm\:order-1{order:1}.sm\:order-2{order:2}.sm\:order-3{order:3}.sm\:order-4{order:4}.sm\:order-5{order:5}.sm\:order-6{order:6}.sm\:order-7{order:7}.sm\:order-8{order:8}.sm\:order-9{order:9}.sm\:order-10{order:10}.sm\:order-11{order:11}.sm\:order-12{order:12}.sm\:order-first{order:-9999}.sm\:order-last{order:9999}.sm\:order-none{order:0}.sm\:float-right{float:right}.sm\:float-left{float:left}.sm\:float-none{float:none}.sm\:clearfix:after{content:"";display:table;clear:both}.sm\:font-sans{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji"}.sm\:font-serif{font-family:Georgia,Cambria,"Times New Roman",Times,serif}.sm\:font-mono{font-family:Menlo,Monaco,Consolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace}.sm\:font-hairline{font-weight:100}.sm\:font-thin{font-weight:200}.sm\:font-light{font-weight:300}.sm\:font-normal{font-weight:400}.sm\:font-medium{font-weight:500}.sm\:font-semibold{font-weight:600}.sm\:font-bold{font-weight:700}.sm\:font-extrabold{font-weight:800}.sm\:font-black{font-weight:900}.sm\:hover\:font-hairline:hover{font-weight:100}.sm\:hover\:font-thin:hover{font-weight:200}.sm\:hover\:font-light:hover{font-weight:300}.sm\:hover\:font-normal:hover{font-weight:400}.sm\:hover\:font-medium:hover{font-weight:500}.sm\:hover\:font-semibold:hover{font-weight:600}.sm\:hover\:font-bold:hover{font-weight:700}.sm\:hover\:font-extrabold:hover{font-weight:800}.sm\:hover\:font-black:hover{font-weight:900}.sm\:focus\:font-hairline:focus{font-weight:100}.sm\:focus\:font-thin:focus{font-weight:200}.sm\:focus\:font-light:focus{font-weight:300}.sm\:focus\:font-normal:focus{font-weight:400}.sm\:focus\:font-medium:focus{font-weight:500}.sm\:focus\:font-semibold:focus{font-weight:600}.sm\:focus\:font-bold:focus{font-weight:700}.sm\:focus\:font-extrabold:focus{font-weight:800}.sm\:focus\:font-black:focus{font-weight:900}.sm\:h-0{height:0}.sm\:h-1{height:.25rem}.sm\:h-2{height:.5rem}.sm\:h-3{height:.75rem}.sm\:h-4{height:1rem}.sm\:h-5{height:1.25rem}.sm\:h-6{height:1.5rem}.sm\:h-8{height:2rem}.sm\:h-10{height:2.5rem}.sm\:h-12{height:3rem}.sm\:h-16{height:4rem}.sm\:h-20{height:5rem}.sm\:h-24{height:6rem}.sm\:h-32{height:8rem}.sm\:h-40{height:10rem}.sm\:h-48{height:12rem}.sm\:h-56{height:14rem}.sm\:h-64{height:16rem}.sm\:h-auto{height:auto}.sm\:h-px{height:1px}.sm\:h-full{height:100%}.sm\:h-screen{height:100vh}.sm\:leading-none{line-height:1}.sm\:leading-tight{line-height:1.25}.sm\:leading-snug{line-height:1.375}.sm\:leading-normal{line-height:1.5}.sm\:leading-relaxed{line-height:1.625}.sm\:leading-loose{line-height:2}.sm\:list-inside{list-style-position:inside}.sm\:list-outside{list-style-position:outside}.sm\:list-none{list-style-type:none}.sm\:list-disc{list-style-type:disc}.sm\:list-decimal{list-style-type:decimal}.sm\:m-0{margin:0}.sm\:m-1{margin:.25rem}.sm\:m-2{margin:.5rem}.sm\:m-3{margin:.75rem}.sm\:m-4{margin:1rem}.sm\:m-5{margin:1.25rem}.sm\:m-6{margin:1.5rem}.sm\:m-8{margin:2rem}.sm\:m-10{margin:2.5rem}.sm\:m-12{margin:3rem}.sm\:m-16{margin:4rem}.sm\:m-20{margin:5rem}.sm\:m-24{margin:6rem}.sm\:m-32{margin:8rem}.sm\:m-40{margin:10rem}.sm\:m-48{margin:12rem}.sm\:m-56{margin:14rem}.sm\:m-64{margin:16rem}.sm\:m-auto{margin:auto}.sm\:m-px{margin:1px}.sm\:-m-1{margin:-.25rem}.sm\:-m-2{margin:-.5rem}.sm\:-m-3{margin:-.75rem}.sm\:-m-4{margin:-1rem}.sm\:-m-5{margin:-1.25rem}.sm\:-m-6{margin:-1.5rem}.sm\:-m-8{margin:-2rem}.sm\:-m-10{margin:-2.5rem}.sm\:-m-12{margin:-3rem}.sm\:-m-16{margin:-4rem}.sm\:-m-20{margin:-5rem}.sm\:-m-24{margin:-6rem}.sm\:-m-32{margin:-8rem}.sm\:-m-40{margin:-10rem}.sm\:-m-48{margin:-12rem}.sm\:-m-56{margin:-14rem}.sm\:-m-64{margin:-16rem}.sm\:-m-px{margin:-1px}.sm\:my-0{margin-top:0;margin-bottom:0}.sm\:mx-0{margin-left:0;margin-right:0}.sm\:my-1{margin-top:.25rem;margin-bottom:.25rem}.sm\:mx-1{margin-left:.25rem;margin-right:.25rem}.sm\:my-2{margin-top:.5rem;margin-bottom:.5rem}.sm\:mx-2{margin-left:.5rem;margin-right:.5rem}.sm\:my-3{margin-top:.75rem;margin-bottom:.75rem}.sm\:mx-3{margin-left:.75rem;margin-right:.75rem}.sm\:my-4{margin-top:1rem;margin-bottom:1rem}.sm\:mx-4{margin-left:1rem;margin-right:1rem}.sm\:my-5{margin-top:1.25rem;margin-bottom:1.25rem}.sm\:mx-5{margin-left:1.25rem;margin-right:1.25rem}.sm\:my-6{margin-top:1.5rem;margin-bottom:1.5rem}.sm\:mx-6{margin-left:1.5rem;margin-right:1.5rem}.sm\:my-8{margin-top:2rem;margin-bottom:2rem}.sm\:mx-8{margin-left:2rem;margin-right:2rem}.sm\:my-10{margin-top:2.5rem;margin-bottom:2.5rem}.sm\:mx-10{margin-left:2.5rem;margin-right:2.5rem}.sm\:my-12{margin-top:3rem;margin-bottom:3rem}.sm\:mx-12{margin-left:3rem;margin-right:3rem}.sm\:my-16{margin-top:4rem;margin-bottom:4rem}.sm\:mx-16{margin-left:4rem;margin-right:4rem}.sm\:my-20{margin-top:5rem;margin-bottom:5rem}.sm\:mx-20{margin-left:5rem;margin-right:5rem}.sm\:my-24{margin-top:6rem;margin-bottom:6rem}.sm\:mx-24{margin-left:6rem;margin-right:6rem}.sm\:my-32{margin-top:8rem;margin-bottom:8rem}.sm\:mx-32{margin-left:8rem;margin-right:8rem}.sm\:my-40{margin-top:10rem;margin-bottom:10rem}.sm\:mx-40{margin-left:10rem;margin-right:10rem}.sm\:my-48{margin-top:12rem;margin-bottom:12rem}.sm\:mx-48{margin-left:12rem;margin-right:12rem}.sm\:my-56{margin-top:14rem;margin-bottom:14rem}.sm\:mx-56{margin-left:14rem;margin-right:14rem}.sm\:my-64{margin-top:16rem;margin-bottom:16rem}.sm\:mx-64{margin-left:16rem;margin-right:16rem}.sm\:my-auto{margin-top:auto;margin-bottom:auto}.sm\:mx-auto{margin-left:auto;margin-right:auto}.sm\:my-px{margin-top:1px;margin-bottom:1px}.sm\:mx-px{margin-left:1px;margin-right:1px}.sm\:-my-1{margin-top:-.25rem;margin-bottom:-.25rem}.sm\:-mx-1{margin-left:-.25rem;margin-right:-.25rem}.sm\:-my-2{margin-top:-.5rem;margin-bottom:-.5rem}.sm\:-mx-2{margin-left:-.5rem;margin-right:-.5rem}.sm\:-my-3{margin-top:-.75rem;margin-bottom:-.75rem}.sm\:-mx-3{margin-left:-.75rem;margin-right:-.75rem}.sm\:-my-4{margin-top:-1rem;margin-bottom:-1rem}.sm\:-mx-4{margin-left:-1rem;margin-right:-1rem}.sm\:-my-5{margin-top:-1.25rem;margin-bottom:-1.25rem}.sm\:-mx-5{margin-left:-1.25rem;margin-right:-1.25rem}.sm\:-my-6{margin-top:-1.5rem;margin-bottom:-1.5rem}.sm\:-mx-6{margin-left:-1.5rem;margin-right:-1.5rem}.sm\:-my-8{margin-top:-2rem;margin-bottom:-2rem}.sm\:-mx-8{margin-left:-2rem;margin-right:-2rem}.sm\:-my-10{margin-top:-2.5rem;margin-bottom:-2.5rem}.sm\:-mx-10{margin-left:-2.5rem;margin-right:-2.5rem}.sm\:-my-12{margin-top:-3rem;margin-bottom:-3rem}.sm\:-mx-12{margin-left:-3rem;margin-right:-3rem}.sm\:-my-16{margin-top:-4rem;margin-bottom:-4rem}.sm\:-mx-16{margin-left:-4rem;margin-right:-4rem}.sm\:-my-20{margin-top:-5rem;margin-bottom:-5rem}.sm\:-mx-20{margin-left:-5rem;margin-right:-5rem}.sm\:-my-24{margin-top:-6rem;margin-bottom:-6rem}.sm\:-mx-24{margin-left:-6rem;margin-right:-6rem}.sm\:-my-32{margin-top:-8rem;margin-bottom:-8rem}.sm\:-mx-32{margin-left:-8rem;margin-right:-8rem}.sm\:-my-40{margin-top:-10rem;margin-bottom:-10rem}.sm\:-mx-40{margin-left:-10rem;margin-right:-10rem}.sm\:-my-48{margin-top:-12rem;margin-bottom:-12rem}.sm\:-mx-48{margin-left:-12rem;margin-right:-12rem}.sm\:-my-56{margin-top:-14rem;margin-bottom:-14rem}.sm\:-mx-56{margin-left:-14rem;margin-right:-14rem}.sm\:-my-64{margin-top:-16rem;margin-bottom:-16rem}.sm\:-mx-64{margin-left:-16rem;margin-right:-16rem}.sm\:-my-px{margin-top:-1px;margin-bottom:-1px}.sm\:-mx-px{margin-left:-1px;margin-right:-1px}.sm\:mt-0{margin-top:0}.sm\:mr-0{margin-right:0}.sm\:mb-0{margin-bottom:0}.sm\:ml-0{margin-left:0}.sm\:mt-1{margin-top:.25rem}.sm\:mr-1{margin-right:.25rem}.sm\:mb-1{margin-bottom:.25rem}.sm\:ml-1{margin-left:.25rem}.sm\:mt-2{margin-top:.5rem}.sm\:mr-2{margin-right:.5rem}.sm\:mb-2{margin-bottom:.5rem}.sm\:ml-2{margin-left:.5rem}.sm\:mt-3{margin-top:.75rem}.sm\:mr-3{margin-right:.75rem}.sm\:mb-3{margin-bottom:.75rem}.sm\:ml-3{margin-left:.75rem}.sm\:mt-4{margin-top:1rem}.sm\:mr-4{margin-right:1rem}.sm\:mb-4{margin-bottom:1rem}.sm\:ml-4{margin-left:1rem}.sm\:mt-5{margin-top:1.25rem}.sm\:mr-5{margin-right:1.25rem}.sm\:mb-5{margin-bottom:1.25rem}.sm\:ml-5{margin-left:1.25rem}.sm\:mt-6{margin-top:1.5rem}.sm\:mr-6{margin-right:1.5rem}.sm\:mb-6{margin-bottom:1.5rem}.sm\:ml-6{margin-left:1.5rem}.sm\:mt-8{margin-top:2rem}.sm\:mr-8{margin-right:2rem}.sm\:mb-8{margin-bottom:2rem}.sm\:ml-8{margin-left:2rem}.sm\:mt-10{margin-top:2.5rem}.sm\:mr-10{margin-right:2.5rem}.sm\:mb-10{margin-bottom:2.5rem}.sm\:ml-10{margin-left:2.5rem}.sm\:mt-12{margin-top:3rem}.sm\:mr-12{margin-right:3rem}.sm\:mb-12{margin-bottom:3rem}.sm\:ml-12{margin-left:3rem}.sm\:mt-16{margin-top:4rem}.sm\:mr-16{margin-right:4rem}.sm\:mb-16{margin-bottom:4rem}.sm\:ml-16{margin-left:4rem}.sm\:mt-20{margin-top:5rem}.sm\:mr-20{margin-right:5rem}.sm\:mb-20{margin-bottom:5rem}.sm\:ml-20{margin-left:5rem}.sm\:mt-24{margin-top:6rem}.sm\:mr-24{margin-right:6rem}.sm\:mb-24{margin-bottom:6rem}.sm\:ml-24{margin-left:6rem}.sm\:mt-32{margin-top:8rem}.sm\:mr-32{margin-right:8rem}.sm\:mb-32{margin-bottom:8rem}.sm\:ml-32{margin-left:8rem}.sm\:mt-40{margin-top:10rem}.sm\:mr-40{margin-right:10rem}.sm\:mb-40{margin-bottom:10rem}.sm\:ml-40{margin-left:10rem}.sm\:mt-48{margin-top:12rem}.sm\:mr-48{margin-right:12rem}.sm\:mb-48{margin-bottom:12rem}.sm\:ml-48{margin-left:12rem}.sm\:mt-56{margin-top:14rem}.sm\:mr-56{margin-right:14rem}.sm\:mb-56{margin-bottom:14rem}.sm\:ml-56{margin-left:14rem}.sm\:mt-64{margin-top:16rem}.sm\:mr-64{margin-right:16rem}.sm\:mb-64{margin-bottom:16rem}.sm\:ml-64{margin-left:16rem}.sm\:mt-auto{margin-top:auto}.sm\:mr-auto{margin-right:auto}.sm\:mb-auto{margin-bottom:auto}.sm\:ml-auto{margin-left:auto}.sm\:mt-px{margin-top:1px}.sm\:mr-px{margin-right:1px}.sm\:mb-px{margin-bottom:1px}.sm\:ml-px{margin-left:1px}.sm\:-mt-1{margin-top:-.25rem}.sm\:-mr-1{margin-right:-.25rem}.sm\:-mb-1{margin-bottom:-.25rem}.sm\:-ml-1{margin-left:-.25rem}.sm\:-mt-2{margin-top:-.5rem}.sm\:-mr-2{margin-right:-.5rem}.sm\:-mb-2{margin-bottom:-.5rem}.sm\:-ml-2{margin-left:-.5rem}.sm\:-mt-3{margin-top:-.75rem}.sm\:-mr-3{margin-right:-.75rem}.sm\:-mb-3{margin-bottom:-.75rem}.sm\:-ml-3{margin-left:-.75rem}.sm\:-mt-4{margin-top:-1rem}.sm\:-mr-4{margin-right:-1rem}.sm\:-mb-4{margin-bottom:-1rem}.sm\:-ml-4{margin-left:-1rem}.sm\:-mt-5{margin-top:-1.25rem}.sm\:-mr-5{margin-right:-1.25rem}.sm\:-mb-5{margin-bottom:-1.25rem}.sm\:-ml-5{margin-left:-1.25rem}.sm\:-mt-6{margin-top:-1.5rem}.sm\:-mr-6{margin-right:-1.5rem}.sm\:-mb-6{margin-bottom:-1.5rem}.sm\:-ml-6{margin-left:-1.5rem}.sm\:-mt-8{margin-top:-2rem}.sm\:-mr-8{margin-right:-2rem}.sm\:-mb-8{margin-bottom:-2rem}.sm\:-ml-8{margin-left:-2rem}.sm\:-mt-10{margin-top:-2.5rem}.sm\:-mr-10{margin-right:-2.5rem}.sm\:-mb-10{margin-bottom:-2.5rem}.sm\:-ml-10{margin-left:-2.5rem}.sm\:-mt-12{margin-top:-3rem}.sm\:-mr-12{margin-right:-3rem}.sm\:-mb-12{margin-bottom:-3rem}.sm\:-ml-12{margin-left:-3rem}.sm\:-mt-16{margin-top:-4rem}.sm\:-mr-16{margin-right:-4rem}.sm\:-mb-16{margin-bottom:-4rem}.sm\:-ml-16{margin-left:-4rem}.sm\:-mt-20{margin-top:-5rem}.sm\:-mr-20{margin-right:-5rem}.sm\:-mb-20{margin-bottom:-5rem}.sm\:-ml-20{margin-left:-5rem}.sm\:-mt-24{margin-top:-6rem}.sm\:-mr-24{margin-right:-6rem}.sm\:-mb-24{margin-bottom:-6rem}.sm\:-ml-24{margin-left:-6rem}.sm\:-mt-32{margin-top:-8rem}.sm\:-mr-32{margin-right:-8rem}.sm\:-mb-32{margin-bottom:-8rem}.sm\:-ml-32{margin-left:-8rem}.sm\:-mt-40{margin-top:-10rem}.sm\:-mr-40{margin-right:-10rem}.sm\:-mb-40{margin-bottom:-10rem}.sm\:-ml-40{margin-left:-10rem}.sm\:-mt-48{margin-top:-12rem}.sm\:-mr-48{margin-right:-12rem}.sm\:-mb-48{margin-bottom:-12rem}.sm\:-ml-48{margin-left:-12rem}.sm\:-mt-56{margin-top:-14rem}.sm\:-mr-56{margin-right:-14rem}.sm\:-mb-56{margin-bottom:-14rem}.sm\:-ml-56{margin-left:-14rem}.sm\:-mt-64{margin-top:-16rem}.sm\:-mr-64{margin-right:-16rem}.sm\:-mb-64{margin-bottom:-16rem}.sm\:-ml-64{margin-left:-16rem}.sm\:-mt-px{margin-top:-1px}.sm\:-mr-px{margin-right:-1px}.sm\:-mb-px{margin-bottom:-1px}.sm\:-ml-px{margin-left:-1px}.sm\:max-h-full{max-height:100%}.sm\:max-h-screen{max-height:100vh}.sm\:max-w-xs{max-width:20rem}.sm\:max-w-sm{max-width:24rem}.sm\:max-w-md{max-width:28rem}.sm\:max-w-lg{max-width:32rem}.sm\:max-w-xl{max-width:36rem}.sm\:max-w-2xl{max-width:42rem}.sm\:max-w-3xl{max-width:48rem}.sm\:max-w-4xl{max-width:56rem}.sm\:max-w-5xl{max-width:64rem}.sm\:max-w-6xl{max-width:72rem}.sm\:max-w-full{max-width:100%}.sm\:min-h-0{min-height:0}.sm\:min-h-full{min-height:100%}.sm\:min-h-screen{min-height:100vh}.sm\:min-w-0{min-width:0}.sm\:min-w-full{min-width:100%}.sm\:object-contain{-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.sm\:object-cover{-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.sm\:object-fill{-o-object-fit:fill;object-fit:fill}.sm\:object-none{-o-object-fit:none;object-fit:none}.sm\:object-scale-down{-o-object-fit:scale-down;object-fit:scale-down}.sm\:object-bottom{-o-object-position:bottom;object-position:bottom}.sm\:object-center{-o-object-position:center;object-position:center}.sm\:object-left{-o-object-position:left;object-position:left}.sm\:object-left-bottom{-o-object-position:left bottom;object-position:left bottom}.sm\:object-left-top{-o-object-position:left top;object-position:left top}.sm\:object-right{-o-object-position:right;object-position:right}.sm\:object-right-bottom{-o-object-position:right bottom;object-position:right bottom}.sm\:object-right-top{-o-object-position:right top;object-position:right top}.sm\:object-top{-o-object-position:top;object-position:top}.sm\:opacity-0{opacity:0}.sm\:opacity-25{opacity:.25}.sm\:opacity-50{opacity:.5}.sm\:opacity-75{opacity:.75}.sm\:opacity-100{opacity:1}.sm\:hover\:opacity-0:hover{opacity:0}.sm\:hover\:opacity-25:hover{opacity:.25}.sm\:hover\:opacity-50:hover{opacity:.5}.sm\:hover\:opacity-75:hover{opacity:.75}.sm\:hover\:opacity-100:hover{opacity:1}.sm\:focus\:opacity-0:focus{opacity:0}.sm\:focus\:opacity-25:focus{opacity:.25}.sm\:focus\:opacity-50:focus{opacity:.5}.sm\:focus\:opacity-75:focus{opacity:.75}.sm\:focus\:opacity-100:focus{opacity:1}.sm\:outline-none{outline:0}.sm\:focus\:outline-none:focus{outline:0}.sm\:overflow-auto{overflow:auto}.sm\:overflow-hidden{overflow:hidden}.sm\:overflow-visible{overflow:visible}.sm\:overflow-scroll{overflow:scroll}.sm\:overflow-x-auto{overflow-x:auto}.sm\:overflow-y-auto{overflow-y:auto}.sm\:overflow-x-hidden{overflow-x:hidden}.sm\:overflow-y-hidden{overflow-y:hidden}.sm\:overflow-x-visible{overflow-x:visible}.sm\:overflow-y-visible{overflow-y:visible}.sm\:overflow-x-scroll{overflow-x:scroll}.sm\:overflow-y-scroll{overflow-y:scroll}.sm\:scrolling-touch{-webkit-overflow-scrolling:touch}.sm\:scrolling-auto{-webkit-overflow-scrolling:auto}.sm\:p-0{padding:0}.sm\:p-1{padding:.25rem}.sm\:p-2{padding:.5rem}.sm\:p-3{padding:.75rem}.sm\:p-4{padding:1rem}.sm\:p-5{padding:1.25rem}.sm\:p-6{padding:1.5rem}.sm\:p-8{padding:2rem}.sm\:p-10{padding:2.5rem}.sm\:p-12{padding:3rem}.sm\:p-16{padding:4rem}.sm\:p-20{padding:5rem}.sm\:p-24{padding:6rem}.sm\:p-32{padding:8rem}.sm\:p-40{padding:10rem}.sm\:p-48{padding:12rem}.sm\:p-56{padding:14rem}.sm\:p-64{padding:16rem}.sm\:p-px{padding:1px}.sm\:py-0{padding-top:0;padding-bottom:0}.sm\:px-0{padding-left:0;padding-right:0}.sm\:py-1{padding-top:.25rem;padding-bottom:.25rem}.sm\:px-1{padding-left:.25rem;padding-right:.25rem}.sm\:py-2{padding-top:.5rem;padding-bottom:.5rem}.sm\:px-2{padding-left:.5rem;padding-right:.5rem}.sm\:py-3{padding-top:.75rem;padding-bottom:.75rem}.sm\:px-3{padding-left:.75rem;padding-right:.75rem}.sm\:py-4{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem}.sm\:px-4{padding-left:1rem;padding-right:1rem}.sm\:py-5{padding-top:1.25rem;padding-bottom:1.25rem}.sm\:px-5{padding-left:1.25rem;padding-right:1.25rem}.sm\:py-6{padding-top:1.5rem;padding-bottom:1.5rem}.sm\:px-6{padding-left:1.5rem;padding-right:1.5rem}.sm\:py-8{padding-top:2rem;padding-bottom:2rem}.sm\:px-8{padding-left:2rem;padding-right:2rem}.sm\:py-10{padding-top:2.5rem;padding-bottom:2.5rem}.sm\:px-10{padding-left:2.5rem;padding-right:2.5rem}.sm\:py-12{padding-top:3rem;padding-bottom:3rem}.sm\:px-12{padding-left:3rem;padding-right:3rem}.sm\:py-16{padding-top:4rem;padding-bottom:4rem}.sm\:px-16{padding-left:4rem;padding-right:4rem}.sm\:py-20{padding-top:5rem;padding-bottom:5rem}.sm\:px-20{padding-left:5rem;padding-right:5rem}.sm\:py-24{padding-top:6rem;padding-bottom:6rem}.sm\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}.sm\:py-32{padding-top:8rem;padding-bottom:8rem}.sm\:px-32{padding-left:8rem;padding-right:8rem}.sm\:py-40{padding-top:10rem;padding-bottom:10rem}.sm\:px-40{padding-left:10rem;padding-right:10rem}.sm\:py-48{padding-top:12rem;padding-bottom:12rem}.sm\:px-48{padding-left:12rem;padding-right:12rem}.sm\:py-56{padding-top:14rem;padding-bottom:14rem}.sm\:px-56{padding-left:14rem;padding-right:14rem}.sm\:py-64{padding-top:16rem;padding-bottom:16rem}.sm\:px-64{padding-left:16rem;padding-right:16rem}.sm\:py-px{padding-top:1px;padding-bottom:1px}.sm\:px-px{padding-left:1px;padding-right:1px}.sm\:pt-0{padding-top:0}.sm\:pr-0{padding-right:0}.sm\:pb-0{padding-bottom:0}.sm\:pl-0{padding-left:0}.sm\:pt-1{padding-top:.25rem}.sm\:pr-1{padding-right:.25rem}.sm\:pb-1{padding-bottom:.25rem}.sm\:pl-1{padding-left:.25rem}.sm\:pt-2{padding-top:.5rem}.sm\:pr-2{padding-right:.5rem}.sm\:pb-2{padding-bottom:.5rem}.sm\:pl-2{padding-left:.5rem}.sm\:pt-3{padding-top:.75rem}.sm\:pr-3{padding-right:.75rem}.sm\:pb-3{padding-bottom:.75rem}.sm\:pl-3{padding-left:.75rem}.sm\:pt-4{padding-top:1rem}.sm\:pr-4{padding-right:1rem}.sm\:pb-4{padding-bottom:1rem}.sm\:pl-4{padding-left:1rem}.sm\:pt-5{padding-top:1.25rem}.sm\:pr-5{padding-right:1.25rem}.sm\:pb-5{padding-bottom:1.25rem}.sm\:pl-5{padding-left:1.25rem}.sm\:pt-6{padding-top:1.5rem}.sm\:pr-6{padding-right:1.5rem}.sm\:pb-6{padding-bottom:1.5rem}.sm\:pl-6{padding-left:1.5rem}.sm\:pt-8{padding-top:2rem}.sm\:pr-8{padding-right:2rem}.sm\:pb-8{padding-bottom:2rem}.sm\:pl-8{padding-left:2rem}.sm\:pt-10{padding-top:2.5rem}.sm\:pr-10{padding-right:2.5rem}.sm\:pb-10{padding-bottom:2.5rem}.sm\:pl-10{padding-left:2.5rem}.sm\:pt-12{padding-top:3rem}.sm\:pr-12{padding-right:3rem}.sm\:pb-12{padding-bottom:3rem}.sm\:pl-12{padding-left:3rem}.sm\:pt-16{padding-top:4rem}.sm\:pr-16{padding-right:4rem}.sm\:pb-16{padding-bottom:4rem}.sm\:pl-16{padding-left:4rem}.sm\:pt-20{padding-top:5rem}.sm\:pr-20{padding-right:5rem}.sm\:pb-20{padding-bottom:5rem}.sm\:pl-20{padding-left:5rem}.sm\:pt-24{padding-top:6rem}.sm\:pr-24{padding-right:6rem}.sm\:pb-24{padding-bottom:6rem}.sm\:pl-24{padding-left:6rem}.sm\:pt-32{padding-top:8rem}.sm\:pr-32{padding-right:8rem}.sm\:pb-32{padding-bottom:8rem}.sm\:pl-32{padding-left:8rem}.sm\:pt-40{padding-top:10rem}.sm\:pr-40{padding-right:10rem}.sm\:pb-40{padding-bottom:10rem}.sm\:pl-40{padding-left:10rem}.sm\:pt-48{padding-top:12rem}.sm\:pr-48{padding-right:12rem}.sm\:pb-48{padding-bottom:12rem}.sm\:pl-48{padding-left:12rem}.sm\:pt-56{padding-top:14rem}.sm\:pr-56{padding-right:14rem}.sm\:pb-56{padding-bottom:14rem}.sm\:pl-56{padding-left:14rem}.sm\:pt-64{padding-top:16rem}.sm\:pr-64{padding-right:16rem}.sm\:pb-64{padding-bottom:16rem}.sm\:pl-64{padding-left:16rem}.sm\:pt-px{padding-top:1px}.sm\:pr-px{padding-right:1px}.sm\:pb-px{padding-bottom:1px}.sm\:pl-px{padding-left:1px}.sm\:placeholder-transparent:-ms-input-placeholder{color:transparent}.sm\:placeholder-transparent::-ms-input-placeholder{color:transparent}.sm\:placeholder-transparent::placeholder{color:transparent}.sm\:placeholder-black:-ms-input-placeholder{color:#000}.sm\:placeholder-black::-ms-input-placeholder{color:#000}.sm\:placeholder-black::placeholder{color:#000}.sm\:placeholder-white:-ms-input-placeholder{color:#fff}.sm\:placeholder-white::-ms-input-placeholder{color:#fff}.sm\:placeholder-white::placeholder{color:#fff}.sm\:placeholder-gray-100:-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.sm\:placeholder-gray-100::-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.sm\:placeholder-gray-100::placeholder{color:#f7fafc}.sm\:placeholder-gray-200:-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.sm\:placeholder-gray-200::-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.sm\:placeholder-gray-200::placeholder{color:#edf2f7}.sm\:placeholder-gray-300:-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.sm\:placeholder-gray-300::-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.sm\:placeholder-gray-300::placeholder{color:#e2e8f0}.sm\:placeholder-gray-400:-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.sm\:placeholder-gray-400::-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.sm\:placeholder-gray-400::placeholder{color:#cbd5e0}.sm\:placeholder-gray-500:-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.sm\:placeholder-gray-500::-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.sm\:placeholder-gray-500::placeholder{color:#a0aec0}.sm\:placeholder-gray-600:-ms-input-placeholder{color:#718096}.sm\:placeholder-gray-600::-ms-input-placeholder{color:#718096}.sm\:placeholder-gray-600::placeholder{color:#718096}.sm\:placeholder-gray-700:-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.sm\:placeholder-gray-700::-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.sm\:placeholder-gray-700::placeholder{color:#4a5568}.sm\:placeholder-gray-800:-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.sm\:placeholder-gray-800::-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.sm\:placeholder-gray-800::placeholder{color:#2d3748}.sm\:placeholder-gray-900:-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.sm\:placeholder-gray-900::-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.sm\:placeholder-gray-900::placeholder{color:#1a202c}.sm\:placeholder-red-100:-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.sm\:placeholder-red-100::-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.sm\:placeholder-red-100::placeholder{color:#fff5f5}.sm\:placeholder-red-200:-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.sm\:placeholder-red-200::-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.sm\:placeholder-red-200::placeholder{color:#fed7d7}.sm\:placeholder-red-300:-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.sm\:placeholder-red-300::-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.sm\:placeholder-red-300::placeholder{color:#feb2b2}.sm\:placeholder-red-400:-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.sm\:placeholder-red-400::-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.sm\:placeholder-red-400::placeholder{color:#fc8181}.sm\:placeholder-red-500:-ms-input-placeholder{color:#f56565}.sm\:placeholder-red-500::-ms-input-placeholder{color:#f56565}.sm\:placeholder-red-500::placeholder{color:#f56565}.sm\:placeholder-red-600:-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.sm\:placeholder-red-600::-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.sm\:placeholder-red-600::placeholder{color:#e53e3e}.sm\:placeholder-red-700:-ms-input-placeholder{color:#c53030}.sm\:placeholder-red-700::-ms-input-placeholder{color:#c53030}.sm\:placeholder-red-700::placeholder{color:#c53030}.sm\:placeholder-red-800:-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.sm\:placeholder-red-800::-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.sm\:placeholder-red-800::placeholder{color:#9b2c2c}.sm\:placeholder-red-900:-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.sm\:placeholder-red-900::-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.sm\:placeholder-red-900::placeholder{color:#742a2a}.sm\:placeholder-orange-100:-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.sm\:placeholder-orange-100::-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.sm\:placeholder-orange-100::placeholder{color:#fffaf0}.sm\:placeholder-orange-200:-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.sm\:placeholder-orange-200::-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.sm\:placeholder-orange-200::placeholder{color:#feebc8}.sm\:placeholder-orange-300:-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.sm\:placeholder-orange-300::-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.sm\:placeholder-orange-300::placeholder{color:#fbd38d}.sm\:placeholder-orange-400:-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.sm\:placeholder-orange-400::-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.sm\:placeholder-orange-400::placeholder{color:#f6ad55}.sm\:placeholder-orange-500:-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.sm\:placeholder-orange-500::-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.sm\:placeholder-orange-500::placeholder{color:#ed8936}.sm\:placeholder-orange-600:-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.sm\:placeholder-orange-600::-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.sm\:placeholder-orange-600::placeholder{color:#dd6b20}.sm\:placeholder-orange-700:-ms-input-placeholder{color:#c05621}.sm\:placeholder-orange-700::-ms-input-placeholder{color:#c05621}.sm\:placeholder-orange-700::placeholder{color:#c05621}.sm\:placeholder-orange-800:-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.sm\:placeholder-orange-800::-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.sm\:placeholder-orange-800::placeholder{color:#9c4221}.sm\:placeholder-orange-900:-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.sm\:placeholder-orange-900::-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.sm\:placeholder-orange-900::placeholder{color:#7b341e}.sm\:placeholder-yellow-100:-ms-input-placeholder{color:ivory}.sm\:placeholder-yellow-100::-ms-input-placeholder{color:ivory}.sm\:placeholder-yellow-100::placeholder{color:ivory}.sm\:placeholder-yellow-200:-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.sm\:placeholder-yellow-200::-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.sm\:placeholder-yellow-200::placeholder{color:#fefcbf}.sm\:placeholder-yellow-300:-ms-input-placeholder{color:#faf089}.sm\:placeholder-yellow-300::-ms-input-placeholder{color:#faf089}.sm\:placeholder-yellow-300::placeholder{color:#faf089}.sm\:placeholder-yellow-400:-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.sm\:placeholder-yellow-400::-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.sm\:placeholder-yellow-400::placeholder{color:#f6e05e}.sm\:placeholder-yellow-500:-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.sm\:placeholder-yellow-500::-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.sm\:placeholder-yellow-500::placeholder{color:#ecc94b}.sm\:placeholder-yellow-600:-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.sm\:placeholder-yellow-600::-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.sm\:placeholder-yellow-600::placeholder{color:#d69e2e}.sm\:placeholder-yellow-700:-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.sm\:placeholder-yellow-700::-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.sm\:placeholder-yellow-700::placeholder{color:#b7791f}.sm\:placeholder-yellow-800:-ms-input-placeholder{color:#975a16}.sm\:placeholder-yellow-800::-ms-input-placeholder{color:#975a16}.sm\:placeholder-yellow-800::placeholder{color:#975a16}.sm\:placeholder-yellow-900:-ms-input-placeholder{color:#744210}.sm\:placeholder-yellow-900::-ms-input-placeholder{color:#744210}.sm\:placeholder-yellow-900::placeholder{color:#744210}.sm\:placeholder-green-100:-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.sm\:placeholder-green-100::-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.sm\:placeholder-green-100::placeholder{color:#f0fff4}.sm\:placeholder-green-200:-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.sm\:placeholder-green-200::-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.sm\:placeholder-green-200::placeholder{color:#c6f6d5}.sm\:placeholder-green-300:-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.sm\:placeholder-green-300::-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.sm\:placeholder-green-300::placeholder{color:#9ae6b4}.sm\:placeholder-green-400:-ms-input-placeholder{color:#68d391}.sm\:placeholder-green-400::-ms-input-placeholder{color:#68d391}.sm\:placeholder-green-400::placeholder{color:#68d391}.sm\:placeholder-green-500:-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.sm\:placeholder-green-500::-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.sm\:placeholder-green-500::placeholder{color:#48bb78}.sm\:placeholder-green-600:-ms-input-placeholder{color:#38a169}.sm\:placeholder-green-600::-ms-input-placeholder{color:#38a169}.sm\:placeholder-green-600::placeholder{color:#38a169}.sm\:placeholder-green-700:-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.sm\:placeholder-green-700::-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.sm\:placeholder-green-700::placeholder{color:#2f855a}.sm\:placeholder-green-800:-ms-input-placeholder{color:#276749}.sm\:placeholder-green-800::-ms-input-placeholder{color:#276749}.sm\:placeholder-green-800::placeholder{color:#276749}.sm\:placeholder-green-900:-ms-input-placeholder{color:#22543d}.sm\:placeholder-green-900::-ms-input-placeholder{color:#22543d}.sm\:placeholder-green-900::placeholder{color:#22543d}.sm\:placeholder-teal-100:-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.sm\:placeholder-teal-100::-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.sm\:placeholder-teal-100::placeholder{color:#e6fffa}.sm\:placeholder-teal-200:-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.sm\:placeholder-teal-200::-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.sm\:placeholder-teal-200::placeholder{color:#b2f5ea}.sm\:placeholder-teal-300:-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.sm\:placeholder-teal-300::-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.sm\:placeholder-teal-300::placeholder{color:#81e6d9}.sm\:placeholder-teal-400:-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.sm\:placeholder-teal-400::-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.sm\:placeholder-teal-400::placeholder{color:#4fd1c5}.sm\:placeholder-teal-500:-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.sm\:placeholder-teal-500::-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.sm\:placeholder-teal-500::placeholder{color:#38b2ac}.sm\:placeholder-teal-600:-ms-input-placeholder{color:#319795}.sm\:placeholder-teal-600::-ms-input-placeholder{color:#319795}.sm\:placeholder-teal-600::placeholder{color:#319795}.sm\:placeholder-teal-700:-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.sm\:placeholder-teal-700::-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.sm\:placeholder-teal-700::placeholder{color:#2c7a7b}.sm\:placeholder-teal-800:-ms-input-placeholder{color:#285e61}.sm\:placeholder-teal-800::-ms-input-placeholder{color:#285e61}.sm\:placeholder-teal-800::placeholder{color:#285e61}.sm\:placeholder-teal-900:-ms-input-placeholder{color:#234e52}.sm\:placeholder-teal-900::-ms-input-placeholder{color:#234e52}.sm\:placeholder-teal-900::placeholder{color:#234e52}.sm\:placeholder-blue-100:-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.sm\:placeholder-blue-100::-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.sm\:placeholder-blue-100::placeholder{color:#ebf8ff}.sm\:placeholder-blue-200:-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.sm\:placeholder-blue-200::-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.sm\:placeholder-blue-200::placeholder{color:#bee3f8}.sm\:placeholder-blue-300:-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.sm\:placeholder-blue-300::-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.sm\:placeholder-blue-300::placeholder{color:#90cdf4}.sm\:placeholder-blue-400:-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.sm\:placeholder-blue-400::-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.sm\:placeholder-blue-400::placeholder{color:#63b3ed}.sm\:placeholder-blue-500:-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.sm\:placeholder-blue-500::-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.sm\:placeholder-blue-500::placeholder{color:#4299e1}.sm\:placeholder-blue-600:-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.sm\:placeholder-blue-600::-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.sm\:placeholder-blue-600::placeholder{color:#3182ce}.sm\:placeholder-blue-700:-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.sm\:placeholder-blue-700::-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.sm\:placeholder-blue-700::placeholder{color:#2b6cb0}.sm\:placeholder-blue-800:-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.sm\:placeholder-blue-800::-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.sm\:placeholder-blue-800::placeholder{color:#2c5282}.sm\:placeholder-blue-900:-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.sm\:placeholder-blue-900::-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.sm\:placeholder-blue-900::placeholder{color:#2a4365}.sm\:placeholder-indigo-100:-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.sm\:placeholder-indigo-100::-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.sm\:placeholder-indigo-100::placeholder{color:#ebf4ff}.sm\:placeholder-indigo-200:-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.sm\:placeholder-indigo-200::-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.sm\:placeholder-indigo-200::placeholder{color:#c3dafe}.sm\:placeholder-indigo-300:-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.sm\:placeholder-indigo-300::-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.sm\:placeholder-indigo-300::placeholder{color:#a3bffa}.sm\:placeholder-indigo-400:-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.sm\:placeholder-indigo-400::-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.sm\:placeholder-indigo-400::placeholder{color:#7f9cf5}.sm\:placeholder-indigo-500:-ms-input-placeholder{color:#667eea}.sm\:placeholder-indigo-500::-ms-input-placeholder{color:#667eea}.sm\:placeholder-indigo-500::placeholder{color:#667eea}.sm\:placeholder-indigo-600:-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.sm\:placeholder-indigo-600::-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.sm\:placeholder-indigo-600::placeholder{color:#5a67d8}.sm\:placeholder-indigo-700:-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.sm\:placeholder-indigo-700::-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.sm\:placeholder-indigo-700::placeholder{color:#4c51bf}.sm\:placeholder-indigo-800:-ms-input-placeholder{color:#434190}.sm\:placeholder-indigo-800::-ms-input-placeholder{color:#434190}.sm\:placeholder-indigo-800::placeholder{color:#434190}.sm\:placeholder-indigo-900:-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.sm\:placeholder-indigo-900::-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.sm\:placeholder-indigo-900::placeholder{color:#3c366b}.sm\:placeholder-purple-100:-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.sm\:placeholder-purple-100::-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.sm\:placeholder-purple-100::placeholder{color:#faf5ff}.sm\:placeholder-purple-200:-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.sm\:placeholder-purple-200::-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.sm\:placeholder-purple-200::placeholder{color:#e9d8fd}.sm\:placeholder-purple-300:-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.sm\:placeholder-purple-300::-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.sm\:placeholder-purple-300::placeholder{color:#d6bcfa}.sm\:placeholder-purple-400:-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.sm\:placeholder-purple-400::-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.sm\:placeholder-purple-400::placeholder{color:#b794f4}.sm\:placeholder-purple-500:-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.sm\:placeholder-purple-500::-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.sm\:placeholder-purple-500::placeholder{color:#9f7aea}.sm\:placeholder-purple-600:-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.sm\:placeholder-purple-600::-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.sm\:placeholder-purple-600::placeholder{color:#805ad5}.sm\:placeholder-purple-700:-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.sm\:placeholder-purple-700::-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.sm\:placeholder-purple-700::placeholder{color:#6b46c1}.sm\:placeholder-purple-800:-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.sm\:placeholder-purple-800::-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.sm\:placeholder-purple-800::placeholder{color:#553c9a}.sm\:placeholder-purple-900:-ms-input-placeholder{color:#44337a}.sm\:placeholder-purple-900::-ms-input-placeholder{color:#44337a}.sm\:placeholder-purple-900::placeholder{color:#44337a}.sm\:placeholder-pink-100:-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.sm\:placeholder-pink-100::-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.sm\:placeholder-pink-100::placeholder{color:#fff5f7}.sm\:placeholder-pink-200:-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.sm\:placeholder-pink-200::-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.sm\:placeholder-pink-200::placeholder{color:#fed7e2}.sm\:placeholder-pink-300:-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.sm\:placeholder-pink-300::-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.sm\:placeholder-pink-300::placeholder{color:#fbb6ce}.sm\:placeholder-pink-400:-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.sm\:placeholder-pink-400::-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.sm\:placeholder-pink-400::placeholder{color:#f687b3}.sm\:placeholder-pink-500:-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.sm\:placeholder-pink-500::-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.sm\:placeholder-pink-500::placeholder{color:#ed64a6}.sm\:placeholder-pink-600:-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.sm\:placeholder-pink-600::-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.sm\:placeholder-pink-600::placeholder{color:#d53f8c}.sm\:placeholder-pink-700:-ms-input-placeholder{color:#b83280}.sm\:placeholder-pink-700::-ms-input-placeholder{color:#b83280}.sm\:placeholder-pink-700::placeholder{color:#b83280}.sm\:placeholder-pink-800:-ms-input-placeholder{color:#97266d}.sm\:placeholder-pink-800::-ms-input-placeholder{color:#97266d}.sm\:placeholder-pink-800::placeholder{color:#97266d}.sm\:placeholder-pink-900:-ms-input-placeholder{color:#702459}.sm\:placeholder-pink-900::-ms-input-placeholder{color:#702459}.sm\:placeholder-pink-900::placeholder{color:#702459}.sm\:focus\:placeholder-transparent:focus:-ms-input-placeholder{color:transparent}.sm\:focus\:placeholder-transparent:focus::-ms-input-placeholder{color:transparent}.sm\:focus\:placeholder-transparent:focus::placeholder{color:transparent}.sm\:focus\:placeholder-black:focus:-ms-input-placeholder{color:#000}.sm\:focus\:placeholder-black:focus::-ms-input-placeholder{color:#000}.sm\:focus\:placeholder-black:focus::placeholder{color:#000}.sm\:focus\:placeholder-white:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff}.sm\:focus\:placeholder-white:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff}.sm\:focus\:placeholder-white:focus::placeholder{color:#fff}.sm\:focus\:placeholder-gray-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.sm\:focus\:placeholder-gray-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.sm\:focus\:placeholder-gray-100:focus::placeholder{color:#f7fafc}.sm\:focus\:placeholder-gray-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.sm\:focus\:placeholder-gray-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.sm\:focus\:placeholder-gray-200:focus::placeholder{color:#edf2f7}.sm\:focus\:placeholder-gray-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.sm\:focus\:placeholder-gray-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.sm\:focus\:placeholder-gray-300:focus::placeholder{color:#e2e8f0}.sm\:focus\:placeholder-gray-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.sm\:focus\:placeholder-gray-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.sm\:focus\:placeholder-gray-400:focus::placeholder{color:#cbd5e0}.sm\:focus\:placeholder-gray-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.sm\:focus\:placeholder-gray-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.sm\:focus\:placeholder-gray-500:focus::placeholder{color:#a0aec0}.sm\:focus\:placeholder-gray-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#718096}.sm\:focus\:placeholder-gray-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#718096}.sm\:focus\:placeholder-gray-600:focus::placeholder{color:#718096}.sm\:focus\:placeholder-gray-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.sm\:focus\:placeholder-gray-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.sm\:focus\:placeholder-gray-700:focus::placeholder{color:#4a5568}.sm\:focus\:placeholder-gray-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.sm\:focus\:placeholder-gray-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.sm\:focus\:placeholder-gray-800:focus::placeholder{color:#2d3748}.sm\:focus\:placeholder-gray-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.sm\:focus\:placeholder-gray-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.sm\:focus\:placeholder-gray-900:focus::placeholder{color:#1a202c}.sm\:focus\:placeholder-red-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.sm\:focus\:placeholder-red-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.sm\:focus\:placeholder-red-100:focus::placeholder{color:#fff5f5}.sm\:focus\:placeholder-red-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.sm\:focus\:placeholder-red-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.sm\:focus\:placeholder-red-200:focus::placeholder{color:#fed7d7}.sm\:focus\:placeholder-red-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.sm\:focus\:placeholder-red-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.sm\:focus\:placeholder-red-300:focus::placeholder{color:#feb2b2}.sm\:focus\:placeholder-red-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.sm\:focus\:placeholder-red-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.sm\:focus\:placeholder-red-400:focus::placeholder{color:#fc8181}.sm\:focus\:placeholder-red-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#f56565}.sm\:focus\:placeholder-red-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#f56565}.sm\:focus\:placeholder-red-500:focus::placeholder{color:#f56565}.sm\:focus\:placeholder-red-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.sm\:focus\:placeholder-red-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.sm\:focus\:placeholder-red-600:focus::placeholder{color:#e53e3e}.sm\:focus\:placeholder-red-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#c53030}.sm\:focus\:placeholder-red-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#c53030}.sm\:focus\:placeholder-red-700:focus::placeholder{color:#c53030}.sm\:focus\:placeholder-red-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.sm\:focus\:placeholder-red-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.sm\:focus\:placeholder-red-800:focus::placeholder{color:#9b2c2c}.sm\:focus\:placeholder-red-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.sm\:focus\:placeholder-red-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.sm\:focus\:placeholder-red-900:focus::placeholder{color:#742a2a}.sm\:focus\:placeholder-orange-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.sm\:focus\:placeholder-orange-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.sm\:focus\:placeholder-orange-100:focus::placeholder{color:#fffaf0}.sm\:focus\:placeholder-orange-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.sm\:focus\:placeholder-orange-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.sm\:focus\:placeholder-orange-200:focus::placeholder{color:#feebc8}.sm\:focus\:placeholder-orange-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.sm\:focus\:placeholder-orange-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.sm\:focus\:placeholder-orange-300:focus::placeholder{color:#fbd38d}.sm\:focus\:placeholder-orange-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.sm\:focus\:placeholder-orange-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.sm\:focus\:placeholder-orange-400:focus::placeholder{color:#f6ad55}.sm\:focus\:placeholder-orange-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.sm\:focus\:placeholder-orange-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.sm\:focus\:placeholder-orange-500:focus::placeholder{color:#ed8936}.sm\:focus\:placeholder-orange-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.sm\:focus\:placeholder-orange-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.sm\:focus\:placeholder-orange-600:focus::placeholder{color:#dd6b20}.sm\:focus\:placeholder-orange-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#c05621}.sm\:focus\:placeholder-orange-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#c05621}.sm\:focus\:placeholder-orange-700:focus::placeholder{color:#c05621}.sm\:focus\:placeholder-orange-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.sm\:focus\:placeholder-orange-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.sm\:focus\:placeholder-orange-800:focus::placeholder{color:#9c4221}.sm\:focus\:placeholder-orange-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.sm\:focus\:placeholder-orange-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.sm\:focus\:placeholder-orange-900:focus::placeholder{color:#7b341e}.sm\:focus\:placeholder-yellow-100:focus:-ms-input-placeholder{color:ivory}.sm\:focus\:placeholder-yellow-100:focus::-ms-input-placeholder{color:ivory}.sm\:focus\:placeholder-yellow-100:focus::placeholder{color:ivory}.sm\:focus\:placeholder-yellow-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.sm\:focus\:placeholder-yellow-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.sm\:focus\:placeholder-yellow-200:focus::placeholder{color:#fefcbf}.sm\:focus\:placeholder-yellow-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#faf089}.sm\:focus\:placeholder-yellow-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#faf089}.sm\:focus\:placeholder-yellow-300:focus::placeholder{color:#faf089}.sm\:focus\:placeholder-yellow-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.sm\:focus\:placeholder-yellow-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.sm\:focus\:placeholder-yellow-400:focus::placeholder{color:#f6e05e}.sm\:focus\:placeholder-yellow-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.sm\:focus\:placeholder-yellow-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.sm\:focus\:placeholder-yellow-500:focus::placeholder{color:#ecc94b}.sm\:focus\:placeholder-yellow-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.sm\:focus\:placeholder-yellow-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.sm\:focus\:placeholder-yellow-600:focus::placeholder{color:#d69e2e}.sm\:focus\:placeholder-yellow-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.sm\:focus\:placeholder-yellow-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.sm\:focus\:placeholder-yellow-700:focus::placeholder{color:#b7791f}.sm\:focus\:placeholder-yellow-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#975a16}.sm\:focus\:placeholder-yellow-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#975a16}.sm\:focus\:placeholder-yellow-800:focus::placeholder{color:#975a16}.sm\:focus\:placeholder-yellow-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#744210}.sm\:focus\:placeholder-yellow-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#744210}.sm\:focus\:placeholder-yellow-900:focus::placeholder{color:#744210}.sm\:focus\:placeholder-green-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.sm\:focus\:placeholder-green-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.sm\:focus\:placeholder-green-100:focus::placeholder{color:#f0fff4}.sm\:focus\:placeholder-green-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.sm\:focus\:placeholder-green-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.sm\:focus\:placeholder-green-200:focus::placeholder{color:#c6f6d5}.sm\:focus\:placeholder-green-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.sm\:focus\:placeholder-green-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.sm\:focus\:placeholder-green-300:focus::placeholder{color:#9ae6b4}.sm\:focus\:placeholder-green-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#68d391}.sm\:focus\:placeholder-green-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#68d391}.sm\:focus\:placeholder-green-400:focus::placeholder{color:#68d391}.sm\:focus\:placeholder-green-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.sm\:focus\:placeholder-green-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.sm\:focus\:placeholder-green-500:focus::placeholder{color:#48bb78}.sm\:focus\:placeholder-green-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#38a169}.sm\:focus\:placeholder-green-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#38a169}.sm\:focus\:placeholder-green-600:focus::placeholder{color:#38a169}.sm\:focus\:placeholder-green-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.sm\:focus\:placeholder-green-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.sm\:focus\:placeholder-green-700:focus::placeholder{color:#2f855a}.sm\:focus\:placeholder-green-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#276749}.sm\:focus\:placeholder-green-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#276749}.sm\:focus\:placeholder-green-800:focus::placeholder{color:#276749}.sm\:focus\:placeholder-green-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#22543d}.sm\:focus\:placeholder-green-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#22543d}.sm\:focus\:placeholder-green-900:focus::placeholder{color:#22543d}.sm\:focus\:placeholder-teal-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.sm\:focus\:placeholder-teal-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.sm\:focus\:placeholder-teal-100:focus::placeholder{color:#e6fffa}.sm\:focus\:placeholder-teal-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.sm\:focus\:placeholder-teal-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.sm\:focus\:placeholder-teal-200:focus::placeholder{color:#b2f5ea}.sm\:focus\:placeholder-teal-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.sm\:focus\:placeholder-teal-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.sm\:focus\:placeholder-teal-300:focus::placeholder{color:#81e6d9}.sm\:focus\:placeholder-teal-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.sm\:focus\:placeholder-teal-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.sm\:focus\:placeholder-teal-400:focus::placeholder{color:#4fd1c5}.sm\:focus\:placeholder-teal-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.sm\:focus\:placeholder-teal-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.sm\:focus\:placeholder-teal-500:focus::placeholder{color:#38b2ac}.sm\:focus\:placeholder-teal-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#319795}.sm\:focus\:placeholder-teal-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#319795}.sm\:focus\:placeholder-teal-600:focus::placeholder{color:#319795}.sm\:focus\:placeholder-teal-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.sm\:focus\:placeholder-teal-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.sm\:focus\:placeholder-teal-700:focus::placeholder{color:#2c7a7b}.sm\:focus\:placeholder-teal-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#285e61}.sm\:focus\:placeholder-teal-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#285e61}.sm\:focus\:placeholder-teal-800:focus::placeholder{color:#285e61}.sm\:focus\:placeholder-teal-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#234e52}.sm\:focus\:placeholder-teal-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#234e52}.sm\:focus\:placeholder-teal-900:focus::placeholder{color:#234e52}.sm\:focus\:placeholder-blue-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.sm\:focus\:placeholder-blue-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.sm\:focus\:placeholder-blue-100:focus::placeholder{color:#ebf8ff}.sm\:focus\:placeholder-blue-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.sm\:focus\:placeholder-blue-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.sm\:focus\:placeholder-blue-200:focus::placeholder{color:#bee3f8}.sm\:focus\:placeholder-blue-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.sm\:focus\:placeholder-blue-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.sm\:focus\:placeholder-blue-300:focus::placeholder{color:#90cdf4}.sm\:focus\:placeholder-blue-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.sm\:focus\:placeholder-blue-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.sm\:focus\:placeholder-blue-400:focus::placeholder{color:#63b3ed}.sm\:focus\:placeholder-blue-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.sm\:focus\:placeholder-blue-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.sm\:focus\:placeholder-blue-500:focus::placeholder{color:#4299e1}.sm\:focus\:placeholder-blue-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.sm\:focus\:placeholder-blue-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.sm\:focus\:placeholder-blue-600:focus::placeholder{color:#3182ce}.sm\:focus\:placeholder-blue-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.sm\:focus\:placeholder-blue-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.sm\:focus\:placeholder-blue-700:focus::placeholder{color:#2b6cb0}.sm\:focus\:placeholder-blue-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.sm\:focus\:placeholder-blue-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.sm\:focus\:placeholder-blue-800:focus::placeholder{color:#2c5282}.sm\:focus\:placeholder-blue-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.sm\:focus\:placeholder-blue-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.sm\:focus\:placeholder-blue-900:focus::placeholder{color:#2a4365}.sm\:focus\:placeholder-indigo-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.sm\:focus\:placeholder-indigo-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.sm\:focus\:placeholder-indigo-100:focus::placeholder{color:#ebf4ff}.sm\:focus\:placeholder-indigo-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.sm\:focus\:placeholder-indigo-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.sm\:focus\:placeholder-indigo-200:focus::placeholder{color:#c3dafe}.sm\:focus\:placeholder-indigo-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.sm\:focus\:placeholder-indigo-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.sm\:focus\:placeholder-indigo-300:focus::placeholder{color:#a3bffa}.sm\:focus\:placeholder-indigo-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.sm\:focus\:placeholder-indigo-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.sm\:focus\:placeholder-indigo-400:focus::placeholder{color:#7f9cf5}.sm\:focus\:placeholder-indigo-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#667eea}.sm\:focus\:placeholder-indigo-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#667eea}.sm\:focus\:placeholder-indigo-500:focus::placeholder{color:#667eea}.sm\:focus\:placeholder-indigo-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.sm\:focus\:placeholder-indigo-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.sm\:focus\:placeholder-indigo-600:focus::placeholder{color:#5a67d8}.sm\:focus\:placeholder-indigo-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.sm\:focus\:placeholder-indigo-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.sm\:focus\:placeholder-indigo-700:focus::placeholder{color:#4c51bf}.sm\:focus\:placeholder-indigo-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#434190}.sm\:focus\:placeholder-indigo-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#434190}.sm\:focus\:placeholder-indigo-800:focus::placeholder{color:#434190}.sm\:focus\:placeholder-indigo-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.sm\:focus\:placeholder-indigo-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.sm\:focus\:placeholder-indigo-900:focus::placeholder{color:#3c366b}.sm\:focus\:placeholder-purple-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.sm\:focus\:placeholder-purple-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.sm\:focus\:placeholder-purple-100:focus::placeholder{color:#faf5ff}.sm\:focus\:placeholder-purple-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.sm\:focus\:placeholder-purple-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.sm\:focus\:placeholder-purple-200:focus::placeholder{color:#e9d8fd}.sm\:focus\:placeholder-purple-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.sm\:focus\:placeholder-purple-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.sm\:focus\:placeholder-purple-300:focus::placeholder{color:#d6bcfa}.sm\:focus\:placeholder-purple-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.sm\:focus\:placeholder-purple-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.sm\:focus\:placeholder-purple-400:focus::placeholder{color:#b794f4}.sm\:focus\:placeholder-purple-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.sm\:focus\:placeholder-purple-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.sm\:focus\:placeholder-purple-500:focus::placeholder{color:#9f7aea}.sm\:focus\:placeholder-purple-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.sm\:focus\:placeholder-purple-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.sm\:focus\:placeholder-purple-600:focus::placeholder{color:#805ad5}.sm\:focus\:placeholder-purple-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.sm\:focus\:placeholder-purple-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.sm\:focus\:placeholder-purple-700:focus::placeholder{color:#6b46c1}.sm\:focus\:placeholder-purple-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.sm\:focus\:placeholder-purple-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.sm\:focus\:placeholder-purple-800:focus::placeholder{color:#553c9a}.sm\:focus\:placeholder-purple-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#44337a}.sm\:focus\:placeholder-purple-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#44337a}.sm\:focus\:placeholder-purple-900:focus::placeholder{color:#44337a}.sm\:focus\:placeholder-pink-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.sm\:focus\:placeholder-pink-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.sm\:focus\:placeholder-pink-100:focus::placeholder{color:#fff5f7}.sm\:focus\:placeholder-pink-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.sm\:focus\:placeholder-pink-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.sm\:focus\:placeholder-pink-200:focus::placeholder{color:#fed7e2}.sm\:focus\:placeholder-pink-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.sm\:focus\:placeholder-pink-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.sm\:focus\:placeholder-pink-300:focus::placeholder{color:#fbb6ce}.sm\:focus\:placeholder-pink-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.sm\:focus\:placeholder-pink-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.sm\:focus\:placeholder-pink-400:focus::placeholder{color:#f687b3}.sm\:focus\:placeholder-pink-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.sm\:focus\:placeholder-pink-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.sm\:focus\:placeholder-pink-500:focus::placeholder{color:#ed64a6}.sm\:focus\:placeholder-pink-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.sm\:focus\:placeholder-pink-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.sm\:focus\:placeholder-pink-600:focus::placeholder{color:#d53f8c}.sm\:focus\:placeholder-pink-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#b83280}.sm\:focus\:placeholder-pink-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#b83280}.sm\:focus\:placeholder-pink-700:focus::placeholder{color:#b83280}.sm\:focus\:placeholder-pink-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#97266d}.sm\:focus\:placeholder-pink-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#97266d}.sm\:focus\:placeholder-pink-800:focus::placeholder{color:#97266d}.sm\:focus\:placeholder-pink-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#702459}.sm\:focus\:placeholder-pink-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#702459}.sm\:focus\:placeholder-pink-900:focus::placeholder{color:#702459}.sm\:pointer-events-none{pointer-events:none}.sm\:pointer-events-auto{pointer-events:auto}.sm\:static{position:static}.sm\:fixed{position:fixed}.sm\:absolute{position:absolute}.sm\:relative{position:relative}.sm\:sticky{position:-webkit-sticky;position:sticky}.sm\:inset-0{top:0;right:0;bottom:0;left:0}.sm\:inset-auto{top:auto;right:auto;bottom:auto;left:auto}.sm\:inset-y-0{top:0;bottom:0}.sm\:inset-x-0{right:0;left:0}.sm\:inset-y-auto{top:auto;bottom:auto}.sm\:inset-x-auto{right:auto;left:auto}.sm\:top-0{top:0}.sm\:right-0{right:0}.sm\:bottom-0{bottom:0}.sm\:left-0{left:0}.sm\:top-auto{top:auto}.sm\:right-auto{right:auto}.sm\:bottom-auto{bottom:auto}.sm\:left-auto{left:auto}.sm\:resize-none{resize:none}.sm\:resize-y{resize:vertical}.sm\:resize-x{resize:horizontal}.sm\:resize{resize:both}.sm\:shadow{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.sm\:shadow-md{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.sm\:shadow-lg{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.sm\:shadow-xl{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.sm\:shadow-2xl{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.sm\:shadow-inner{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.sm\:shadow-outline{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.sm\:shadow-none{box-shadow:none}.sm\:hover\:shadow:hover{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.sm\:hover\:shadow-md:hover{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.sm\:hover\:shadow-lg:hover{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.sm\:hover\:shadow-xl:hover{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.sm\:hover\:shadow-2xl:hover{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.sm\:hover\:shadow-inner:hover{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.sm\:hover\:shadow-outline:hover{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.sm\:hover\:shadow-none:hover{box-shadow:none}.sm\:focus\:shadow:focus{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.sm\:focus\:shadow-md:focus{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.sm\:focus\:shadow-lg:focus{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.sm\:focus\:shadow-xl:focus{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.sm\:focus\:shadow-2xl:focus{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.sm\:focus\:shadow-inner:focus{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.sm\:focus\:shadow-outline:focus{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.sm\:focus\:shadow-none:focus{box-shadow:none}.sm\:fill-current{fill:currentColor}.sm\:stroke-current{stroke:currentColor}.sm\:table-auto{table-layout:auto}.sm\:table-fixed{table-layout:fixed}.sm\:text-left{text-align:left}.sm\:text-center{text-align:center}.sm\:text-right{text-align:right}.sm\:text-justify{text-align:justify}.sm\:text-transparent{color:transparent}.sm\:text-black{color:#000}.sm\:text-white{color:#fff}.sm\:text-gray-100{color:#f7fafc}.sm\:text-gray-200{color:#edf2f7}.sm\:text-gray-300{color:#e2e8f0}.sm\:text-gray-400{color:#cbd5e0}.sm\:text-gray-500{color:#a0aec0}.sm\:text-gray-600{color:#718096}.sm\:text-gray-700{color:#4a5568}.sm\:text-gray-800{color:#2d3748}.sm\:text-gray-900{color:#1a202c}.sm\:text-red-100{color:#fff5f5}.sm\:text-red-200{color:#fed7d7}.sm\:text-red-300{color:#feb2b2}.sm\:text-red-400{color:#fc8181}.sm\:text-red-500{color:#f56565}.sm\:text-red-600{color:#e53e3e}.sm\:text-red-700{color:#c53030}.sm\:text-red-800{color:#9b2c2c}.sm\:text-red-900{color:#742a2a}.sm\:text-orange-100{color:#fffaf0}.sm\:text-orange-200{color:#feebc8}.sm\:text-orange-300{color:#fbd38d}.sm\:text-orange-400{color:#f6ad55}.sm\:text-orange-500{color:#ed8936}.sm\:text-orange-600{color:#dd6b20}.sm\:text-orange-700{color:#c05621}.sm\:text-orange-800{color:#9c4221}.sm\:text-orange-900{color:#7b341e}.sm\:text-yellow-100{color:ivory}.sm\:text-yellow-200{color:#fefcbf}.sm\:text-yellow-300{color:#faf089}.sm\:text-yellow-400{color:#f6e05e}.sm\:text-yellow-500{color:#ecc94b}.sm\:text-yellow-600{color:#d69e2e}.sm\:text-yellow-700{color:#b7791f}.sm\:text-yellow-800{color:#975a16}.sm\:text-yellow-900{color:#744210}.sm\:text-green-100{color:#f0fff4}.sm\:text-green-200{color:#c6f6d5}.sm\:text-green-300{color:#9ae6b4}.sm\:text-green-400{color:#68d391}.sm\:text-green-500{color:#48bb78}.sm\:text-green-600{color:#38a169}.sm\:text-green-700{color:#2f855a}.sm\:text-green-800{color:#276749}.sm\:text-green-900{color:#22543d}.sm\:text-teal-100{color:#e6fffa}.sm\:text-teal-200{color:#b2f5ea}.sm\:text-teal-300{color:#81e6d9}.sm\:text-teal-400{color:#4fd1c5}.sm\:text-teal-500{color:#38b2ac}.sm\:text-teal-600{color:#319795}.sm\:text-teal-700{color:#2c7a7b}.sm\:text-teal-800{color:#285e61}.sm\:text-teal-900{color:#234e52}.sm\:text-blue-100{color:#ebf8ff}.sm\:text-blue-200{color:#bee3f8}.sm\:text-blue-300{color:#90cdf4}.sm\:text-blue-400{color:#63b3ed}.sm\:text-blue-500{color:#4299e1}.sm\:text-blue-600{color:#3182ce}.sm\:text-blue-700{color:#2b6cb0}.sm\:text-blue-800{color:#2c5282}.sm\:text-blue-900{color:#2a4365}.sm\:text-indigo-100{color:#ebf4ff}.sm\:text-indigo-200{color:#c3dafe}.sm\:text-indigo-300{color:#a3bffa}.sm\:text-indigo-400{color:#7f9cf5}.sm\:text-indigo-500{color:#667eea}.sm\:text-indigo-600{color:#5a67d8}.sm\:text-indigo-700{color:#4c51bf}.sm\:text-indigo-800{color:#434190}.sm\:text-indigo-900{color:#3c366b}.sm\:text-purple-100{color:#faf5ff}.sm\:text-purple-200{color:#e9d8fd}.sm\:text-purple-300{color:#d6bcfa}.sm\:text-purple-400{color:#b794f4}.sm\:text-purple-500{color:#9f7aea}.sm\:text-purple-600{color:#805ad5}.sm\:text-purple-700{color:#6b46c1}.sm\:text-purple-800{color:#553c9a}.sm\:text-purple-900{color:#44337a}.sm\:text-pink-100{color:#fff5f7}.sm\:text-pink-200{color:#fed7e2}.sm\:text-pink-300{color:#fbb6ce}.sm\:text-pink-400{color:#f687b3}.sm\:text-pink-500{color:#ed64a6}.sm\:text-pink-600{color:#d53f8c}.sm\:text-pink-700{color:#b83280}.sm\:text-pink-800{color:#97266d}.sm\:text-pink-900{color:#702459}.sm\:hover\:text-transparent:hover{color:transparent}.sm\:hover\:text-black:hover{color:#000}.sm\:hover\:text-white:hover{color:#fff}.sm\:hover\:text-gray-100:hover{color:#f7fafc}.sm\:hover\:text-gray-200:hover{color:#edf2f7}.sm\:hover\:text-gray-300:hover{color:#e2e8f0}.sm\:hover\:text-gray-400:hover{color:#cbd5e0}.sm\:hover\:text-gray-500:hover{color:#a0aec0}.sm\:hover\:text-gray-600:hover{color:#718096}.sm\:hover\:text-gray-700:hover{color:#4a5568}.sm\:hover\:text-gray-800:hover{color:#2d3748}.sm\:hover\:text-gray-900:hover{color:#1a202c}.sm\:hover\:text-red-100:hover{color:#fff5f5}.sm\:hover\:text-red-200:hover{color:#fed7d7}.sm\:hover\:text-red-300:hover{color:#feb2b2}.sm\:hover\:text-red-400:hover{color:#fc8181}.sm\:hover\:text-red-500:hover{color:#f56565}.sm\:hover\:text-red-600:hover{color:#e53e3e}.sm\:hover\:text-red-700:hover{color:#c53030}.sm\:hover\:text-red-800:hover{color:#9b2c2c}.sm\:hover\:text-red-900:hover{color:#742a2a}.sm\:hover\:text-orange-100:hover{color:#fffaf0}.sm\:hover\:text-orange-200:hover{color:#feebc8}.sm\:hover\:text-orange-300:hover{color:#fbd38d}.sm\:hover\:text-orange-400:hover{color:#f6ad55}.sm\:hover\:text-orange-500:hover{color:#ed8936}.sm\:hover\:text-orange-600:hover{color:#dd6b20}.sm\:hover\:text-orange-700:hover{color:#c05621}.sm\:hover\:text-orange-800:hover{color:#9c4221}.sm\:hover\:text-orange-900:hover{color:#7b341e}.sm\:hover\:text-yellow-100:hover{color:ivory}.sm\:hover\:text-yellow-200:hover{color:#fefcbf}.sm\:hover\:text-yellow-300:hover{color:#faf089}.sm\:hover\:text-yellow-400:hover{color:#f6e05e}.sm\:hover\:text-yellow-500:hover{color:#ecc94b}.sm\:hover\:text-yellow-600:hover{color:#d69e2e}.sm\:hover\:text-yellow-700:hover{color:#b7791f}.sm\:hover\:text-yellow-800:hover{color:#975a16}.sm\:hover\:text-yellow-900:hover{color:#744210}.sm\:hover\:text-green-100:hover{color:#f0fff4}.sm\:hover\:text-green-200:hover{color:#c6f6d5}.sm\:hover\:text-green-300:hover{color:#9ae6b4}.sm\:hover\:text-green-400:hover{color:#68d391}.sm\:hover\:text-green-500:hover{color:#48bb78}.sm\:hover\:text-green-600:hover{color:#38a169}.sm\:hover\:text-green-700:hover{color:#2f855a}.sm\:hover\:text-green-800:hover{color:#276749}.sm\:hover\:text-green-900:hover{color:#22543d}.sm\:hover\:text-teal-100:hover{color:#e6fffa}.sm\:hover\:text-teal-200:hover{color:#b2f5ea}.sm\:hover\:text-teal-300:hover{color:#81e6d9}.sm\:hover\:text-teal-400:hover{color:#4fd1c5}.sm\:hover\:text-teal-500:hover{color:#38b2ac}.sm\:hover\:text-teal-600:hover{color:#319795}.sm\:hover\:text-teal-700:hover{color:#2c7a7b}.sm\:hover\:text-teal-800:hover{color:#285e61}.sm\:hover\:text-teal-900:hover{color:#234e52}.sm\:hover\:text-blue-100:hover{color:#ebf8ff}.sm\:hover\:text-blue-200:hover{color:#bee3f8}.sm\:hover\:text-blue-300:hover{color:#90cdf4}.sm\:hover\:text-blue-400:hover{color:#63b3ed}.sm\:hover\:text-blue-500:hover{color:#4299e1}.sm\:hover\:text-blue-600:hover{color:#3182ce}.sm\:hover\:text-blue-700:hover{color:#2b6cb0}.sm\:hover\:text-blue-800:hover{color:#2c5282}.sm\:hover\:text-blue-900:hover{color:#2a4365}.sm\:hover\:text-indigo-100:hover{color:#ebf4ff}.sm\:hover\:text-indigo-200:hover{color:#c3dafe}.sm\:hover\:text-indigo-300:hover{color:#a3bffa}.sm\:hover\:text-indigo-400:hover{color:#7f9cf5}.sm\:hover\:text-indigo-500:hover{color:#667eea}.sm\:hover\:text-indigo-600:hover{color:#5a67d8}.sm\:hover\:text-indigo-700:hover{color:#4c51bf}.sm\:hover\:text-indigo-800:hover{color:#434190}.sm\:hover\:text-indigo-900:hover{color:#3c366b}.sm\:hover\:text-purple-100:hover{color:#faf5ff}.sm\:hover\:text-purple-200:hover{color:#e9d8fd}.sm\:hover\:text-purple-300:hover{color:#d6bcfa}.sm\:hover\:text-purple-400:hover{color:#b794f4}.sm\:hover\:text-purple-500:hover{color:#9f7aea}.sm\:hover\:text-purple-600:hover{color:#805ad5}.sm\:hover\:text-purple-700:hover{color:#6b46c1}.sm\:hover\:text-purple-800:hover{color:#553c9a}.sm\:hover\:text-purple-900:hover{color:#44337a}.sm\:hover\:text-pink-100:hover{color:#fff5f7}.sm\:hover\:text-pink-200:hover{color:#fed7e2}.sm\:hover\:text-pink-300:hover{color:#fbb6ce}.sm\:hover\:text-pink-400:hover{color:#f687b3}.sm\:hover\:text-pink-500:hover{color:#ed64a6}.sm\:hover\:text-pink-600:hover{color:#d53f8c}.sm\:hover\:text-pink-700:hover{color:#b83280}.sm\:hover\:text-pink-800:hover{color:#97266d}.sm\:hover\:text-pink-900:hover{color:#702459}.sm\:focus\:text-transparent:focus{color:transparent}.sm\:focus\:text-black:focus{color:#000}.sm\:focus\:text-white:focus{color:#fff}.sm\:focus\:text-gray-100:focus{color:#f7fafc}.sm\:focus\:text-gray-200:focus{color:#edf2f7}.sm\:focus\:text-gray-300:focus{color:#e2e8f0}.sm\:focus\:text-gray-400:focus{color:#cbd5e0}.sm\:focus\:text-gray-500:focus{color:#a0aec0}.sm\:focus\:text-gray-600:focus{color:#718096}.sm\:focus\:text-gray-700:focus{color:#4a5568}.sm\:focus\:text-gray-800:focus{color:#2d3748}.sm\:focus\:text-gray-900:focus{color:#1a202c}.sm\:focus\:text-red-100:focus{color:#fff5f5}.sm\:focus\:text-red-200:focus{color:#fed7d7}.sm\:focus\:text-red-300:focus{color:#feb2b2}.sm\:focus\:text-red-400:focus{color:#fc8181}.sm\:focus\:text-red-500:focus{color:#f56565}.sm\:focus\:text-red-600:focus{color:#e53e3e}.sm\:focus\:text-red-700:focus{color:#c53030}.sm\:focus\:text-red-800:focus{color:#9b2c2c}.sm\:focus\:text-red-900:focus{color:#742a2a}.sm\:focus\:text-orange-100:focus{color:#fffaf0}.sm\:focus\:text-orange-200:focus{color:#feebc8}.sm\:focus\:text-orange-300:focus{color:#fbd38d}.sm\:focus\:text-orange-400:focus{color:#f6ad55}.sm\:focus\:text-orange-500:focus{color:#ed8936}.sm\:focus\:text-orange-600:focus{color:#dd6b20}.sm\:focus\:text-orange-700:focus{color:#c05621}.sm\:focus\:text-orange-800:focus{color:#9c4221}.sm\:focus\:text-orange-900:focus{color:#7b341e}.sm\:focus\:text-yellow-100:focus{color:ivory}.sm\:focus\:text-yellow-200:focus{color:#fefcbf}.sm\:focus\:text-yellow-300:focus{color:#faf089}.sm\:focus\:text-yellow-400:focus{color:#f6e05e}.sm\:focus\:text-yellow-500:focus{color:#ecc94b}.sm\:focus\:text-yellow-600:focus{color:#d69e2e}.sm\:focus\:text-yellow-700:focus{color:#b7791f}.sm\:focus\:text-yellow-800:focus{color:#975a16}.sm\:focus\:text-yellow-900:focus{color:#744210}.sm\:focus\:text-green-100:focus{color:#f0fff4}.sm\:focus\:text-green-200:focus{color:#c6f6d5}.sm\:focus\:text-green-300:focus{color:#9ae6b4}.sm\:focus\:text-green-400:focus{color:#68d391}.sm\:focus\:text-green-500:focus{color:#48bb78}.sm\:focus\:text-green-600:focus{color:#38a169}.sm\:focus\:text-green-700:focus{color:#2f855a}.sm\:focus\:text-green-800:focus{color:#276749}.sm\:focus\:text-green-900:focus{color:#22543d}.sm\:focus\:text-teal-100:focus{color:#e6fffa}.sm\:focus\:text-teal-200:focus{color:#b2f5ea}.sm\:focus\:text-teal-300:focus{color:#81e6d9}.sm\:focus\:text-teal-400:focus{color:#4fd1c5}.sm\:focus\:text-teal-500:focus{color:#38b2ac}.sm\:focus\:text-teal-600:focus{color:#319795}.sm\:focus\:text-teal-700:focus{color:#2c7a7b}.sm\:focus\:text-teal-800:focus{color:#285e61}.sm\:focus\:text-teal-900:focus{color:#234e52}.sm\:focus\:text-blue-100:focus{color:#ebf8ff}.sm\:focus\:text-blue-200:focus{color:#bee3f8}.sm\:focus\:text-blue-300:focus{color:#90cdf4}.sm\:focus\:text-blue-400:focus{color:#63b3ed}.sm\:focus\:text-blue-500:focus{color:#4299e1}.sm\:focus\:text-blue-600:focus{color:#3182ce}.sm\:focus\:text-blue-700:focus{color:#2b6cb0}.sm\:focus\:text-blue-800:focus{color:#2c5282}.sm\:focus\:text-blue-900:focus{color:#2a4365}.sm\:focus\:text-indigo-100:focus{color:#ebf4ff}.sm\:focus\:text-indigo-200:focus{color:#c3dafe}.sm\:focus\:text-indigo-300:focus{color:#a3bffa}.sm\:focus\:text-indigo-400:focus{color:#7f9cf5}.sm\:focus\:text-indigo-500:focus{color:#667eea}.sm\:focus\:text-indigo-600:focus{color:#5a67d8}.sm\:focus\:text-indigo-700:focus{color:#4c51bf}.sm\:focus\:text-indigo-800:focus{color:#434190}.sm\:focus\:text-indigo-900:focus{color:#3c366b}.sm\:focus\:text-purple-100:focus{color:#faf5ff}.sm\:focus\:text-purple-200:focus{color:#e9d8fd}.sm\:focus\:text-purple-300:focus{color:#d6bcfa}.sm\:focus\:text-purple-400:focus{color:#b794f4}.sm\:focus\:text-purple-500:focus{color:#9f7aea}.sm\:focus\:text-purple-600:focus{color:#805ad5}.sm\:focus\:text-purple-700:focus{color:#6b46c1}.sm\:focus\:text-purple-800:focus{color:#553c9a}.sm\:focus\:text-purple-900:focus{color:#44337a}.sm\:focus\:text-pink-100:focus{color:#fff5f7}.sm\:focus\:text-pink-200:focus{color:#fed7e2}.sm\:focus\:text-pink-300:focus{color:#fbb6ce}.sm\:focus\:text-pink-400:focus{color:#f687b3}.sm\:focus\:text-pink-500:focus{color:#ed64a6}.sm\:focus\:text-pink-600:focus{color:#d53f8c}.sm\:focus\:text-pink-700:focus{color:#b83280}.sm\:focus\:text-pink-800:focus{color:#97266d}.sm\:focus\:text-pink-900:focus{color:#702459}.sm\:text-xs{font-size:.75rem}.sm\:text-sm{font-size:.875rem}.sm\:text-base{font-size:1rem}.sm\:text-lg{font-size:1.125rem}.sm\:text-xl{font-size:1.25rem}.sm\:text-2xl{font-size:1.5rem}.sm\:text-3xl{font-size:1.875rem}.sm\:text-4xl{font-size:2.25rem}.sm\:text-5xl{font-size:3rem}.sm\:text-6xl{font-size:4rem}.sm\:italic{font-style:italic}.sm\:not-italic{font-style:normal}.sm\:uppercase{text-transform:uppercase}.sm\:lowercase{text-transform:lowercase}.sm\:capitalize{text-transform:capitalize}.sm\:normal-case{text-transform:none}.sm\:underline{text-decoration:underline}.sm\:line-through{text-decoration:line-through}.sm\:no-underline{text-decoration:none}.sm\:hover\:underline:hover{text-decoration:underline}.sm\:hover\:line-through:hover{text-decoration:line-through}.sm\:hover\:no-underline:hover{text-decoration:none}.sm\:focus\:underline:focus{text-decoration:underline}.sm\:focus\:line-through:focus{text-decoration:line-through}.sm\:focus\:no-underline:focus{text-decoration:none}.sm\:antialiased{-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}.sm\:subpixel-antialiased{-webkit-font-smoothing:auto;-moz-osx-font-smoothing:auto}.sm\:tracking-tighter{letter-spacing:-.05em}.sm\:tracking-tight{letter-spacing:-.025em}.sm\:tracking-normal{letter-spacing:0}.sm\:tracking-wide{letter-spacing:.025em}.sm\:tracking-wider{letter-spacing:.05em}.sm\:tracking-widest{letter-spacing:.1em}.sm\:select-none{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}.sm\:select-text{-webkit-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}.sm\:select-all{-webkit-user-select:all;-moz-user-select:all;-ms-user-select:all;user-select:all}.sm\:select-auto{-webkit-user-select:auto;-moz-user-select:auto;-ms-user-select:auto;user-select:auto}.sm\:align-baseline{vertical-align:baseline}.sm\:align-top{vertical-align:top}.sm\:align-middle{vertical-align:middle}.sm\:align-bottom{vertical-align:bottom}.sm\:align-text-top{vertical-align:text-top}.sm\:align-text-bottom{vertical-align:text-bottom}.sm\:visible{visibility:visible}.sm\:invisible{visibility:hidden}.sm\:whitespace-normal{white-space:normal}.sm\:whitespace-no-wrap{white-space:nowrap}.sm\:whitespace-pre{white-space:pre}.sm\:whitespace-pre-line{white-space:pre-line}.sm\:whitespace-pre-wrap{white-space:pre-wrap}.sm\:break-normal{overflow-wrap:normal;word-break:normal}.sm\:break-words{overflow-wrap:break-word}.sm\:break-all{word-break:break-all}.sm\:truncate{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.sm\:w-0{width:0}.sm\:w-1{width:.25rem}.sm\:w-2{width:.5rem}.sm\:w-3{width:.75rem}.sm\:w-4{width:1rem}.sm\:w-5{width:1.25rem}.sm\:w-6{width:1.5rem}.sm\:w-8{width:2rem}.sm\:w-10{width:2.5rem}.sm\:w-12{width:3rem}.sm\:w-16{width:4rem}.sm\:w-20{width:5rem}.sm\:w-24{width:6rem}.sm\:w-32{width:8rem}.sm\:w-40{width:10rem}.sm\:w-48{width:12rem}.sm\:w-56{width:14rem}.sm\:w-64{width:16rem}.sm\:w-auto{width:auto}.sm\:w-px{width:1px}.sm\:w-1\/2{width:50%}.sm\:w-1\/3{width:33.333333%}.sm\:w-2\/3{width:66.666667%}.sm\:w-1\/4{width:25%}.sm\:w-2\/4{width:50%}.sm\:w-3\/4{width:75%}.sm\:w-1\/5{width:20%}.sm\:w-2\/5{width:40%}.sm\:w-3\/5{width:60%}.sm\:w-4\/5{width:80%}.sm\:w-1\/6{width:16.666667%}.sm\:w-2\/6{width:33.333333%}.sm\:w-3\/6{width:50%}.sm\:w-4\/6{width:66.666667%}.sm\:w-5\/6{width:83.333333%}.sm\:w-1\/12{width:8.333333%}.sm\:w-2\/12{width:16.666667%}.sm\:w-3\/12{width:25%}.sm\:w-4\/12{width:33.333333%}.sm\:w-5\/12{width:41.666667%}.sm\:w-6\/12{width:50%}.sm\:w-7\/12{width:58.333333%}.sm\:w-8\/12{width:66.666667%}.sm\:w-9\/12{width:75%}.sm\:w-10\/12{width:83.333333%}.sm\:w-11\/12{width:91.666667%}.sm\:w-full{width:100%}.sm\:w-screen{width:100vw}.sm\:z-0{z-index:0}.sm\:z-10{z-index:10}.sm\:z-20{z-index:20}.sm\:z-30{z-index:30}.sm\:z-40{z-index:40}.sm\:z-50{z-index:50}.sm\:z-auto{z-index:auto}}@media (min-width:768px){.md\:sr-only{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border-width:0}.md\:not-sr-only{position:static;width:auto;height:auto;padding:0;margin:0;overflow:visible;clip:auto;white-space:normal}.md\:focus\:sr-only:focus{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border-width:0}.md\:focus\:not-sr-only:focus{position:static;width:auto;height:auto;padding:0;margin:0;overflow:visible;clip:auto;white-space:normal}.md\:appearance-none{-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none}.md\:bg-fixed{background-attachment:fixed}.md\:bg-local{background-attachment:local}.md\:bg-scroll{background-attachment:scroll}.md\:bg-transparent{background-color:transparent}.md\:bg-black{background-color:#000}.md\:bg-white{background-color:#fff}.md\:bg-gray-100{background-color:#f7fafc}.md\:bg-gray-200{background-color:#edf2f7}.md\:bg-gray-300{background-color:#e2e8f0}.md\:bg-gray-400{background-color:#cbd5e0}.md\:bg-gray-500{background-color:#a0aec0}.md\:bg-gray-600{background-color:#718096}.md\:bg-gray-700{background-color:#4a5568}.md\:bg-gray-800{background-color:#2d3748}.md\:bg-gray-900{background-color:#1a202c}.md\:bg-red-100{background-color:#fff5f5}.md\:bg-red-200{background-color:#fed7d7}.md\:bg-red-300{background-color:#feb2b2}.md\:bg-red-400{background-color:#fc8181}.md\:bg-red-500{background-color:#f56565}.md\:bg-red-600{background-color:#e53e3e}.md\:bg-red-700{background-color:#c53030}.md\:bg-red-800{background-color:#9b2c2c}.md\:bg-red-900{background-color:#742a2a}.md\:bg-orange-100{background-color:#fffaf0}.md\:bg-orange-200{background-color:#feebc8}.md\:bg-orange-300{background-color:#fbd38d}.md\:bg-orange-400{background-color:#f6ad55}.md\:bg-orange-500{background-color:#ed8936}.md\:bg-orange-600{background-color:#dd6b20}.md\:bg-orange-700{background-color:#c05621}.md\:bg-orange-800{background-color:#9c4221}.md\:bg-orange-900{background-color:#7b341e}.md\:bg-yellow-100{background-color:ivory}.md\:bg-yellow-200{background-color:#fefcbf}.md\:bg-yellow-300{background-color:#faf089}.md\:bg-yellow-400{background-color:#f6e05e}.md\:bg-yellow-500{background-color:#ecc94b}.md\:bg-yellow-600{background-color:#d69e2e}.md\:bg-yellow-700{background-color:#b7791f}.md\:bg-yellow-800{background-color:#975a16}.md\:bg-yellow-900{background-color:#744210}.md\:bg-green-100{background-color:#f0fff4}.md\:bg-green-200{background-color:#c6f6d5}.md\:bg-green-300{background-color:#9ae6b4}.md\:bg-green-400{background-color:#68d391}.md\:bg-green-500{background-color:#48bb78}.md\:bg-green-600{background-color:#38a169}.md\:bg-green-700{background-color:#2f855a}.md\:bg-green-800{background-color:#276749}.md\:bg-green-900{background-color:#22543d}.md\:bg-teal-100{background-color:#e6fffa}.md\:bg-teal-200{background-color:#b2f5ea}.md\:bg-teal-300{background-color:#81e6d9}.md\:bg-teal-400{background-color:#4fd1c5}.md\:bg-teal-500{background-color:#38b2ac}.md\:bg-teal-600{background-color:#319795}.md\:bg-teal-700{background-color:#2c7a7b}.md\:bg-teal-800{background-color:#285e61}.md\:bg-teal-900{background-color:#234e52}.md\:bg-blue-100{background-color:#ebf8ff}.md\:bg-blue-200{background-color:#bee3f8}.md\:bg-blue-300{background-color:#90cdf4}.md\:bg-blue-400{background-color:#63b3ed}.md\:bg-blue-500{background-color:#4299e1}.md\:bg-blue-600{background-color:#3182ce}.md\:bg-blue-700{background-color:#2b6cb0}.md\:bg-blue-800{background-color:#2c5282}.md\:bg-blue-900{background-color:#2a4365}.md\:bg-indigo-100{background-color:#ebf4ff}.md\:bg-indigo-200{background-color:#c3dafe}.md\:bg-indigo-300{background-color:#a3bffa}.md\:bg-indigo-400{background-color:#7f9cf5}.md\:bg-indigo-500{background-color:#667eea}.md\:bg-indigo-600{background-color:#5a67d8}.md\:bg-indigo-700{background-color:#4c51bf}.md\:bg-indigo-800{background-color:#434190}.md\:bg-indigo-900{background-color:#3c366b}.md\:bg-purple-100{background-color:#faf5ff}.md\:bg-purple-200{background-color:#e9d8fd}.md\:bg-purple-300{background-color:#d6bcfa}.md\:bg-purple-400{background-color:#b794f4}.md\:bg-purple-500{background-color:#9f7aea}.md\:bg-purple-600{background-color:#805ad5}.md\:bg-purple-700{background-color:#6b46c1}.md\:bg-purple-800{background-color:#553c9a}.md\:bg-purple-900{background-color:#44337a}.md\:bg-pink-100{background-color:#fff5f7}.md\:bg-pink-200{background-color:#fed7e2}.md\:bg-pink-300{background-color:#fbb6ce}.md\:bg-pink-400{background-color:#f687b3}.md\:bg-pink-500{background-color:#ed64a6}.md\:bg-pink-600{background-color:#d53f8c}.md\:bg-pink-700{background-color:#b83280}.md\:bg-pink-800{background-color:#97266d}.md\:bg-pink-900{background-color:#702459}.md\:hover\:bg-transparent:hover{background-color:transparent}.md\:hover\:bg-black:hover{background-color:#000}.md\:hover\:bg-white:hover{background-color:#fff}.md\:hover\:bg-gray-100:hover{background-color:#f7fafc}.md\:hover\:bg-gray-200:hover{background-color:#edf2f7}.md\:hover\:bg-gray-300:hover{background-color:#e2e8f0}.md\:hover\:bg-gray-400:hover{background-color:#cbd5e0}.md\:hover\:bg-gray-500:hover{background-color:#a0aec0}.md\:hover\:bg-gray-600:hover{background-color:#718096}.md\:hover\:bg-gray-700:hover{background-color:#4a5568}.md\:hover\:bg-gray-800:hover{background-color:#2d3748}.md\:hover\:bg-gray-900:hover{background-color:#1a202c}.md\:hover\:bg-red-100:hover{background-color:#fff5f5}.md\:hover\:bg-red-200:hover{background-color:#fed7d7}.md\:hover\:bg-red-300:hover{background-color:#feb2b2}.md\:hover\:bg-red-400:hover{background-color:#fc8181}.md\:hover\:bg-red-500:hover{background-color:#f56565}.md\:hover\:bg-red-600:hover{background-color:#e53e3e}.md\:hover\:bg-red-700:hover{background-color:#c53030}.md\:hover\:bg-red-800:hover{background-color:#9b2c2c}.md\:hover\:bg-red-900:hover{background-color:#742a2a}.md\:hover\:bg-orange-100:hover{background-color:#fffaf0}.md\:hover\:bg-orange-200:hover{background-color:#feebc8}.md\:hover\:bg-orange-300:hover{background-color:#fbd38d}.md\:hover\:bg-orange-400:hover{background-color:#f6ad55}.md\:hover\:bg-orange-500:hover{background-color:#ed8936}.md\:hover\:bg-orange-600:hover{background-color:#dd6b20}.md\:hover\:bg-orange-700:hover{background-color:#c05621}.md\:hover\:bg-orange-800:hover{background-color:#9c4221}.md\:hover\:bg-orange-900:hover{background-color:#7b341e}.md\:hover\:bg-yellow-100:hover{background-color:ivory}.md\:hover\:bg-yellow-200:hover{background-color:#fefcbf}.md\:hover\:bg-yellow-300:hover{background-color:#faf089}.md\:hover\:bg-yellow-400:hover{background-color:#f6e05e}.md\:hover\:bg-yellow-500:hover{background-color:#ecc94b}.md\:hover\:bg-yellow-600:hover{background-color:#d69e2e}.md\:hover\:bg-yellow-700:hover{background-color:#b7791f}.md\:hover\:bg-yellow-800:hover{background-color:#975a16}.md\:hover\:bg-yellow-900:hover{background-color:#744210}.md\:hover\:bg-green-100:hover{background-color:#f0fff4}.md\:hover\:bg-green-200:hover{background-color:#c6f6d5}.md\:hover\:bg-green-300:hover{background-color:#9ae6b4}.md\:hover\:bg-green-400:hover{background-color:#68d391}.md\:hover\:bg-green-500:hover{background-color:#48bb78}.md\:hover\:bg-green-600:hover{background-color:#38a169}.md\:hover\:bg-green-700:hover{background-color:#2f855a}.md\:hover\:bg-green-800:hover{background-color:#276749}.md\:hover\:bg-green-900:hover{background-color:#22543d}.md\:hover\:bg-teal-100:hover{background-color:#e6fffa}.md\:hover\:bg-teal-200:hover{background-color:#b2f5ea}.md\:hover\:bg-teal-300:hover{background-color:#81e6d9}.md\:hover\:bg-teal-400:hover{background-color:#4fd1c5}.md\:hover\:bg-teal-500:hover{background-color:#38b2ac}.md\:hover\:bg-teal-600:hover{background-color:#319795}.md\:hover\:bg-teal-700:hover{background-color:#2c7a7b}.md\:hover\:bg-teal-800:hover{background-color:#285e61}.md\:hover\:bg-teal-900:hover{background-color:#234e52}.md\:hover\:bg-blue-100:hover{background-color:#ebf8ff}.md\:hover\:bg-blue-200:hover{background-color:#bee3f8}.md\:hover\:bg-blue-300:hover{background-color:#90cdf4}.md\:hover\:bg-blue-400:hover{background-color:#63b3ed}.md\:hover\:bg-blue-500:hover{background-color:#4299e1}.md\:hover\:bg-blue-600:hover{background-color:#3182ce}.md\:hover\:bg-blue-700:hover{background-color:#2b6cb0}.md\:hover\:bg-blue-800:hover{background-color:#2c5282}.md\:hover\:bg-blue-900:hover{background-color:#2a4365}.md\:hover\:bg-indigo-100:hover{background-color:#ebf4ff}.md\:hover\:bg-indigo-200:hover{background-color:#c3dafe}.md\:hover\:bg-indigo-300:hover{background-color:#a3bffa}.md\:hover\:bg-indigo-400:hover{background-color:#7f9cf5}.md\:hover\:bg-indigo-500:hover{background-color:#667eea}.md\:hover\:bg-indigo-600:hover{background-color:#5a67d8}.md\:hover\:bg-indigo-700:hover{background-color:#4c51bf}.md\:hover\:bg-indigo-800:hover{background-color:#434190}.md\:hover\:bg-indigo-900:hover{background-color:#3c366b}.md\:hover\:bg-purple-100:hover{background-color:#faf5ff}.md\:hover\:bg-purple-200:hover{background-color:#e9d8fd}.md\:hover\:bg-purple-300:hover{background-color:#d6bcfa}.md\:hover\:bg-purple-400:hover{background-color:#b794f4}.md\:hover\:bg-purple-500:hover{background-color:#9f7aea}.md\:hover\:bg-purple-600:hover{background-color:#805ad5}.md\:hover\:bg-purple-700:hover{background-color:#6b46c1}.md\:hover\:bg-purple-800:hover{background-color:#553c9a}.md\:hover\:bg-purple-900:hover{background-color:#44337a}.md\:hover\:bg-pink-100:hover{background-color:#fff5f7}.md\:hover\:bg-pink-200:hover{background-color:#fed7e2}.md\:hover\:bg-pink-300:hover{background-color:#fbb6ce}.md\:hover\:bg-pink-400:hover{background-color:#f687b3}.md\:hover\:bg-pink-500:hover{background-color:#ed64a6}.md\:hover\:bg-pink-600:hover{background-color:#d53f8c}.md\:hover\:bg-pink-700:hover{background-color:#b83280}.md\:hover\:bg-pink-800:hover{background-color:#97266d}.md\:hover\:bg-pink-900:hover{background-color:#702459}.md\:focus\:bg-transparent:focus{background-color:transparent}.md\:focus\:bg-black:focus{background-color:#000}.md\:focus\:bg-white:focus{background-color:#fff}.md\:focus\:bg-gray-100:focus{background-color:#f7fafc}.md\:focus\:bg-gray-200:focus{background-color:#edf2f7}.md\:focus\:bg-gray-300:focus{background-color:#e2e8f0}.md\:focus\:bg-gray-400:focus{background-color:#cbd5e0}.md\:focus\:bg-gray-500:focus{background-color:#a0aec0}.md\:focus\:bg-gray-600:focus{background-color:#718096}.md\:focus\:bg-gray-700:focus{background-color:#4a5568}.md\:focus\:bg-gray-800:focus{background-color:#2d3748}.md\:focus\:bg-gray-900:focus{background-color:#1a202c}.md\:focus\:bg-red-100:focus{background-color:#fff5f5}.md\:focus\:bg-red-200:focus{background-color:#fed7d7}.md\:focus\:bg-red-300:focus{background-color:#feb2b2}.md\:focus\:bg-red-400:focus{background-color:#fc8181}.md\:focus\:bg-red-500:focus{background-color:#f56565}.md\:focus\:bg-red-600:focus{background-color:#e53e3e}.md\:focus\:bg-red-700:focus{background-color:#c53030}.md\:focus\:bg-red-800:focus{background-color:#9b2c2c}.md\:focus\:bg-red-900:focus{background-color:#742a2a}.md\:focus\:bg-orange-100:focus{background-color:#fffaf0}.md\:focus\:bg-orange-200:focus{background-color:#feebc8}.md\:focus\:bg-orange-300:focus{background-color:#fbd38d}.md\:focus\:bg-orange-400:focus{background-color:#f6ad55}.md\:focus\:bg-orange-500:focus{background-color:#ed8936}.md\:focus\:bg-orange-600:focus{background-color:#dd6b20}.md\:focus\:bg-orange-700:focus{background-color:#c05621}.md\:focus\:bg-orange-800:focus{background-color:#9c4221}.md\:focus\:bg-orange-900:focus{background-color:#7b341e}.md\:focus\:bg-yellow-100:focus{background-color:ivory}.md\:focus\:bg-yellow-200:focus{background-color:#fefcbf}.md\:focus\:bg-yellow-300:focus{background-color:#faf089}.md\:focus\:bg-yellow-400:focus{background-color:#f6e05e}.md\:focus\:bg-yellow-500:focus{background-color:#ecc94b}.md\:focus\:bg-yellow-600:focus{background-color:#d69e2e}.md\:focus\:bg-yellow-700:focus{background-color:#b7791f}.md\:focus\:bg-yellow-800:focus{background-color:#975a16}.md\:focus\:bg-yellow-900:focus{background-color:#744210}.md\:focus\:bg-green-100:focus{background-color:#f0fff4}.md\:focus\:bg-green-200:focus{background-color:#c6f6d5}.md\:focus\:bg-green-300:focus{background-color:#9ae6b4}.md\:focus\:bg-green-400:focus{background-color:#68d391}.md\:focus\:bg-green-500:focus{background-color:#48bb78}.md\:focus\:bg-green-600:focus{background-color:#38a169}.md\:focus\:bg-green-700:focus{background-color:#2f855a}.md\:focus\:bg-green-800:focus{background-color:#276749}.md\:focus\:bg-green-900:focus{background-color:#22543d}.md\:focus\:bg-teal-100:focus{background-color:#e6fffa}.md\:focus\:bg-teal-200:focus{background-color:#b2f5ea}.md\:focus\:bg-teal-300:focus{background-color:#81e6d9}.md\:focus\:bg-teal-400:focus{background-color:#4fd1c5}.md\:focus\:bg-teal-500:focus{background-color:#38b2ac}.md\:focus\:bg-teal-600:focus{background-color:#319795}.md\:focus\:bg-teal-700:focus{background-color:#2c7a7b}.md\:focus\:bg-teal-800:focus{background-color:#285e61}.md\:focus\:bg-teal-900:focus{background-color:#234e52}.md\:focus\:bg-blue-100:focus{background-color:#ebf8ff}.md\:focus\:bg-blue-200:focus{background-color:#bee3f8}.md\:focus\:bg-blue-300:focus{background-color:#90cdf4}.md\:focus\:bg-blue-400:focus{background-color:#63b3ed}.md\:focus\:bg-blue-500:focus{background-color:#4299e1}.md\:focus\:bg-blue-600:focus{background-color:#3182ce}.md\:focus\:bg-blue-700:focus{background-color:#2b6cb0}.md\:focus\:bg-blue-800:focus{background-color:#2c5282}.md\:focus\:bg-blue-900:focus{background-color:#2a4365}.md\:focus\:bg-indigo-100:focus{background-color:#ebf4ff}.md\:focus\:bg-indigo-200:focus{background-color:#c3dafe}.md\:focus\:bg-indigo-300:focus{background-color:#a3bffa}.md\:focus\:bg-indigo-400:focus{background-color:#7f9cf5}.md\:focus\:bg-indigo-500:focus{background-color:#667eea}.md\:focus\:bg-indigo-600:focus{background-color:#5a67d8}.md\:focus\:bg-indigo-700:focus{background-color:#4c51bf}.md\:focus\:bg-indigo-800:focus{background-color:#434190}.md\:focus\:bg-indigo-900:focus{background-color:#3c366b}.md\:focus\:bg-purple-100:focus{background-color:#faf5ff}.md\:focus\:bg-purple-200:focus{background-color:#e9d8fd}.md\:focus\:bg-purple-300:focus{background-color:#d6bcfa}.md\:focus\:bg-purple-400:focus{background-color:#b794f4}.md\:focus\:bg-purple-500:focus{background-color:#9f7aea}.md\:focus\:bg-purple-600:focus{background-color:#805ad5}.md\:focus\:bg-purple-700:focus{background-color:#6b46c1}.md\:focus\:bg-purple-800:focus{background-color:#553c9a}.md\:focus\:bg-purple-900:focus{background-color:#44337a}.md\:focus\:bg-pink-100:focus{background-color:#fff5f7}.md\:focus\:bg-pink-200:focus{background-color:#fed7e2}.md\:focus\:bg-pink-300:focus{background-color:#fbb6ce}.md\:focus\:bg-pink-400:focus{background-color:#f687b3}.md\:focus\:bg-pink-500:focus{background-color:#ed64a6}.md\:focus\:bg-pink-600:focus{background-color:#d53f8c}.md\:focus\:bg-pink-700:focus{background-color:#b83280}.md\:focus\:bg-pink-800:focus{background-color:#97266d}.md\:focus\:bg-pink-900:focus{background-color:#702459}.md\:bg-bottom{background-position:bottom}.md\:bg-center{background-position:center}.md\:bg-left{background-position:left}.md\:bg-left-bottom{background-position:left bottom}.md\:bg-left-top{background-position:left top}.md\:bg-right{background-position:right}.md\:bg-right-bottom{background-position:right bottom}.md\:bg-right-top{background-position:right top}.md\:bg-top{background-position:top}.md\:bg-repeat{background-repeat:repeat}.md\:bg-no-repeat{background-repeat:no-repeat}.md\:bg-repeat-x{background-repeat:repeat-x}.md\:bg-repeat-y{background-repeat:repeat-y}.md\:bg-repeat-round{background-repeat:round}.md\:bg-repeat-space{background-repeat:space}.md\:bg-auto{background-size:auto}.md\:bg-cover{background-size:cover}.md\:bg-contain{background-size:contain}.md\:border-collapse{border-collapse:collapse}.md\:border-separate{border-collapse:separate}.md\:border-transparent{border-color:transparent}.md\:border-black{border-color:#000}.md\:border-white{border-color:#fff}.md\:border-gray-100{border-color:#f7fafc}.md\:border-gray-200{border-color:#edf2f7}.md\:border-gray-300{border-color:#e2e8f0}.md\:border-gray-400{border-color:#cbd5e0}.md\:border-gray-500{border-color:#a0aec0}.md\:border-gray-600{border-color:#718096}.md\:border-gray-700{border-color:#4a5568}.md\:border-gray-800{border-color:#2d3748}.md\:border-gray-900{border-color:#1a202c}.md\:border-red-100{border-color:#fff5f5}.md\:border-red-200{border-color:#fed7d7}.md\:border-red-300{border-color:#feb2b2}.md\:border-red-400{border-color:#fc8181}.md\:border-red-500{border-color:#f56565}.md\:border-red-600{border-color:#e53e3e}.md\:border-red-700{border-color:#c53030}.md\:border-red-800{border-color:#9b2c2c}.md\:border-red-900{border-color:#742a2a}.md\:border-orange-100{border-color:#fffaf0}.md\:border-orange-200{border-color:#feebc8}.md\:border-orange-300{border-color:#fbd38d}.md\:border-orange-400{border-color:#f6ad55}.md\:border-orange-500{border-color:#ed8936}.md\:border-orange-600{border-color:#dd6b20}.md\:border-orange-700{border-color:#c05621}.md\:border-orange-800{border-color:#9c4221}.md\:border-orange-900{border-color:#7b341e}.md\:border-yellow-100{border-color:ivory}.md\:border-yellow-200{border-color:#fefcbf}.md\:border-yellow-300{border-color:#faf089}.md\:border-yellow-400{border-color:#f6e05e}.md\:border-yellow-500{border-color:#ecc94b}.md\:border-yellow-600{border-color:#d69e2e}.md\:border-yellow-700{border-color:#b7791f}.md\:border-yellow-800{border-color:#975a16}.md\:border-yellow-900{border-color:#744210}.md\:border-green-100{border-color:#f0fff4}.md\:border-green-200{border-color:#c6f6d5}.md\:border-green-300{border-color:#9ae6b4}.md\:border-green-400{border-color:#68d391}.md\:border-green-500{border-color:#48bb78}.md\:border-green-600{border-color:#38a169}.md\:border-green-700{border-color:#2f855a}.md\:border-green-800{border-color:#276749}.md\:border-green-900{border-color:#22543d}.md\:border-teal-100{border-color:#e6fffa}.md\:border-teal-200{border-color:#b2f5ea}.md\:border-teal-300{border-color:#81e6d9}.md\:border-teal-400{border-color:#4fd1c5}.md\:border-teal-500{border-color:#38b2ac}.md\:border-teal-600{border-color:#319795}.md\:border-teal-700{border-color:#2c7a7b}.md\:border-teal-800{border-color:#285e61}.md\:border-teal-900{border-color:#234e52}.md\:border-blue-100{border-color:#ebf8ff}.md\:border-blue-200{border-color:#bee3f8}.md\:border-blue-300{border-color:#90cdf4}.md\:border-blue-400{border-color:#63b3ed}.md\:border-blue-500{border-color:#4299e1}.md\:border-blue-600{border-color:#3182ce}.md\:border-blue-700{border-color:#2b6cb0}.md\:border-blue-800{border-color:#2c5282}.md\:border-blue-900{border-color:#2a4365}.md\:border-indigo-100{border-color:#ebf4ff}.md\:border-indigo-200{border-color:#c3dafe}.md\:border-indigo-300{border-color:#a3bffa}.md\:border-indigo-400{border-color:#7f9cf5}.md\:border-indigo-500{border-color:#667eea}.md\:border-indigo-600{border-color:#5a67d8}.md\:border-indigo-700{border-color:#4c51bf}.md\:border-indigo-800{border-color:#434190}.md\:border-indigo-900{border-color:#3c366b}.md\:border-purple-100{border-color:#faf5ff}.md\:border-purple-200{border-color:#e9d8fd}.md\:border-purple-300{border-color:#d6bcfa}.md\:border-purple-400{border-color:#b794f4}.md\:border-purple-500{border-color:#9f7aea}.md\:border-purple-600{border-color:#805ad5}.md\:border-purple-700{border-color:#6b46c1}.md\:border-purple-800{border-color:#553c9a}.md\:border-purple-900{border-color:#44337a}.md\:border-pink-100{border-color:#fff5f7}.md\:border-pink-200{border-color:#fed7e2}.md\:border-pink-300{border-color:#fbb6ce}.md\:border-pink-400{border-color:#f687b3}.md\:border-pink-500{border-color:#ed64a6}.md\:border-pink-600{border-color:#d53f8c}.md\:border-pink-700{border-color:#b83280}.md\:border-pink-800{border-color:#97266d}.md\:border-pink-900{border-color:#702459}.md\:hover\:border-transparent:hover{border-color:transparent}.md\:hover\:border-black:hover{border-color:#000}.md\:hover\:border-white:hover{border-color:#fff}.md\:hover\:border-gray-100:hover{border-color:#f7fafc}.md\:hover\:border-gray-200:hover{border-color:#edf2f7}.md\:hover\:border-gray-300:hover{border-color:#e2e8f0}.md\:hover\:border-gray-400:hover{border-color:#cbd5e0}.md\:hover\:border-gray-500:hover{border-color:#a0aec0}.md\:hover\:border-gray-600:hover{border-color:#718096}.md\:hover\:border-gray-700:hover{border-color:#4a5568}.md\:hover\:border-gray-800:hover{border-color:#2d3748}.md\:hover\:border-gray-900:hover{border-color:#1a202c}.md\:hover\:border-red-100:hover{border-color:#fff5f5}.md\:hover\:border-red-200:hover{border-color:#fed7d7}.md\:hover\:border-red-300:hover{border-color:#feb2b2}.md\:hover\:border-red-400:hover{border-color:#fc8181}.md\:hover\:border-red-500:hover{border-color:#f56565}.md\:hover\:border-red-600:hover{border-color:#e53e3e}.md\:hover\:border-red-700:hover{border-color:#c53030}.md\:hover\:border-red-800:hover{border-color:#9b2c2c}.md\:hover\:border-red-900:hover{border-color:#742a2a}.md\:hover\:border-orange-100:hover{border-color:#fffaf0}.md\:hover\:border-orange-200:hover{border-color:#feebc8}.md\:hover\:border-orange-300:hover{border-color:#fbd38d}.md\:hover\:border-orange-400:hover{border-color:#f6ad55}.md\:hover\:border-orange-500:hover{border-color:#ed8936}.md\:hover\:border-orange-600:hover{border-color:#dd6b20}.md\:hover\:border-orange-700:hover{border-color:#c05621}.md\:hover\:border-orange-800:hover{border-color:#9c4221}.md\:hover\:border-orange-900:hover{border-color:#7b341e}.md\:hover\:border-yellow-100:hover{border-color:ivory}.md\:hover\:border-yellow-200:hover{border-color:#fefcbf}.md\:hover\:border-yellow-300:hover{border-color:#faf089}.md\:hover\:border-yellow-400:hover{border-color:#f6e05e}.md\:hover\:border-yellow-500:hover{border-color:#ecc94b}.md\:hover\:border-yellow-600:hover{border-color:#d69e2e}.md\:hover\:border-yellow-700:hover{border-color:#b7791f}.md\:hover\:border-yellow-800:hover{border-color:#975a16}.md\:hover\:border-yellow-900:hover{border-color:#744210}.md\:hover\:border-green-100:hover{border-color:#f0fff4}.md\:hover\:border-green-200:hover{border-color:#c6f6d5}.md\:hover\:border-green-300:hover{border-color:#9ae6b4}.md\:hover\:border-green-400:hover{border-color:#68d391}.md\:hover\:border-green-500:hover{border-color:#48bb78}.md\:hover\:border-green-600:hover{border-color:#38a169}.md\:hover\:border-green-700:hover{border-color:#2f855a}.md\:hover\:border-green-800:hover{border-color:#276749}.md\:hover\:border-green-900:hover{border-color:#22543d}.md\:hover\:border-teal-100:hover{border-color:#e6fffa}.md\:hover\:border-teal-200:hover{border-color:#b2f5ea}.md\:hover\:border-teal-300:hover{border-color:#81e6d9}.md\:hover\:border-teal-400:hover{border-color:#4fd1c5}.md\:hover\:border-teal-500:hover{border-color:#38b2ac}.md\:hover\:border-teal-600:hover{border-color:#319795}.md\:hover\:border-teal-700:hover{border-color:#2c7a7b}.md\:hover\:border-teal-800:hover{border-color:#285e61}.md\:hover\:border-teal-900:hover{border-color:#234e52}.md\:hover\:border-blue-100:hover{border-color:#ebf8ff}.md\:hover\:border-blue-200:hover{border-color:#bee3f8}.md\:hover\:border-blue-300:hover{border-color:#90cdf4}.md\:hover\:border-blue-400:hover{border-color:#63b3ed}.md\:hover\:border-blue-500:hover{border-color:#4299e1}.md\:hover\:border-blue-600:hover{border-color:#3182ce}.md\:hover\:border-blue-700:hover{border-color:#2b6cb0}.md\:hover\:border-blue-800:hover{border-color:#2c5282}.md\:hover\:border-blue-900:hover{border-color:#2a4365}.md\:hover\:border-indigo-100:hover{border-color:#ebf4ff}.md\:hover\:border-indigo-200:hover{border-color:#c3dafe}.md\:hover\:border-indigo-300:hover{border-color:#a3bffa}.md\:hover\:border-indigo-400:hover{border-color:#7f9cf5}.md\:hover\:border-indigo-500:hover{border-color:#667eea}.md\:hover\:border-indigo-600:hover{border-color:#5a67d8}.md\:hover\:border-indigo-700:hover{border-color:#4c51bf}.md\:hover\:border-indigo-800:hover{border-color:#434190}.md\:hover\:border-indigo-900:hover{border-color:#3c366b}.md\:hover\:border-purple-100:hover{border-color:#faf5ff}.md\:hover\:border-purple-200:hover{border-color:#e9d8fd}.md\:hover\:border-purple-300:hover{border-color:#d6bcfa}.md\:hover\:border-purple-400:hover{border-color:#b794f4}.md\:hover\:border-purple-500:hover{border-color:#9f7aea}.md\:hover\:border-purple-600:hover{border-color:#805ad5}.md\:hover\:border-purple-700:hover{border-color:#6b46c1}.md\:hover\:border-purple-800:hover{border-color:#553c9a}.md\:hover\:border-purple-900:hover{border-color:#44337a}.md\:hover\:border-pink-100:hover{border-color:#fff5f7}.md\:hover\:border-pink-200:hover{border-color:#fed7e2}.md\:hover\:border-pink-300:hover{border-color:#fbb6ce}.md\:hover\:border-pink-400:hover{border-color:#f687b3}.md\:hover\:border-pink-500:hover{border-color:#ed64a6}.md\:hover\:border-pink-600:hover{border-color:#d53f8c}.md\:hover\:border-pink-700:hover{border-color:#b83280}.md\:hover\:border-pink-800:hover{border-color:#97266d}.md\:hover\:border-pink-900:hover{border-color:#702459}.md\:focus\:border-transparent:focus{border-color:transparent}.md\:focus\:border-black:focus{border-color:#000}.md\:focus\:border-white:focus{border-color:#fff}.md\:focus\:border-gray-100:focus{border-color:#f7fafc}.md\:focus\:border-gray-200:focus{border-color:#edf2f7}.md\:focus\:border-gray-300:focus{border-color:#e2e8f0}.md\:focus\:border-gray-400:focus{border-color:#cbd5e0}.md\:focus\:border-gray-500:focus{border-color:#a0aec0}.md\:focus\:border-gray-600:focus{border-color:#718096}.md\:focus\:border-gray-700:focus{border-color:#4a5568}.md\:focus\:border-gray-800:focus{border-color:#2d3748}.md\:focus\:border-gray-900:focus{border-color:#1a202c}.md\:focus\:border-red-100:focus{border-color:#fff5f5}.md\:focus\:border-red-200:focus{border-color:#fed7d7}.md\:focus\:border-red-300:focus{border-color:#feb2b2}.md\:focus\:border-red-400:focus{border-color:#fc8181}.md\:focus\:border-red-500:focus{border-color:#f56565}.md\:focus\:border-red-600:focus{border-color:#e53e3e}.md\:focus\:border-red-700:focus{border-color:#c53030}.md\:focus\:border-red-800:focus{border-color:#9b2c2c}.md\:focus\:border-red-900:focus{border-color:#742a2a}.md\:focus\:border-orange-100:focus{border-color:#fffaf0}.md\:focus\:border-orange-200:focus{border-color:#feebc8}.md\:focus\:border-orange-300:focus{border-color:#fbd38d}.md\:focus\:border-orange-400:focus{border-color:#f6ad55}.md\:focus\:border-orange-500:focus{border-color:#ed8936}.md\:focus\:border-orange-600:focus{border-color:#dd6b20}.md\:focus\:border-orange-700:focus{border-color:#c05621}.md\:focus\:border-orange-800:focus{border-color:#9c4221}.md\:focus\:border-orange-900:focus{border-color:#7b341e}.md\:focus\:border-yellow-100:focus{border-color:ivory}.md\:focus\:border-yellow-200:focus{border-color:#fefcbf}.md\:focus\:border-yellow-300:focus{border-color:#faf089}.md\:focus\:border-yellow-400:focus{border-color:#f6e05e}.md\:focus\:border-yellow-500:focus{border-color:#ecc94b}.md\:focus\:border-yellow-600:focus{border-color:#d69e2e}.md\:focus\:border-yellow-700:focus{border-color:#b7791f}.md\:focus\:border-yellow-800:focus{border-color:#975a16}.md\:focus\:border-yellow-900:focus{border-color:#744210}.md\:focus\:border-green-100:focus{border-color:#f0fff4}.md\:focus\:border-green-200:focus{border-color:#c6f6d5}.md\:focus\:border-green-300:focus{border-color:#9ae6b4}.md\:focus\:border-green-400:focus{border-color:#68d391}.md\:focus\:border-green-500:focus{border-color:#48bb78}.md\:focus\:border-green-600:focus{border-color:#38a169}.md\:focus\:border-green-700:focus{border-color:#2f855a}.md\:focus\:border-green-800:focus{border-color:#276749}.md\:focus\:border-green-900:focus{border-color:#22543d}.md\:focus\:border-teal-100:focus{border-color:#e6fffa}.md\:focus\:border-teal-200:focus{border-color:#b2f5ea}.md\:focus\:border-teal-300:focus{border-color:#81e6d9}.md\:focus\:border-teal-400:focus{border-color:#4fd1c5}.md\:focus\:border-teal-500:focus{border-color:#38b2ac}.md\:focus\:border-teal-600:focus{border-color:#319795}.md\:focus\:border-teal-700:focus{border-color:#2c7a7b}.md\:focus\:border-teal-800:focus{border-color:#285e61}.md\:focus\:border-teal-900:focus{border-color:#234e52}.md\:focus\:border-blue-100:focus{border-color:#ebf8ff}.md\:focus\:border-blue-200:focus{border-color:#bee3f8}.md\:focus\:border-blue-300:focus{border-color:#90cdf4}.md\:focus\:border-blue-400:focus{border-color:#63b3ed}.md\:focus\:border-blue-500:focus{border-color:#4299e1}.md\:focus\:border-blue-600:focus{border-color:#3182ce}.md\:focus\:border-blue-700:focus{border-color:#2b6cb0}.md\:focus\:border-blue-800:focus{border-color:#2c5282}.md\:focus\:border-blue-900:focus{border-color:#2a4365}.md\:focus\:border-indigo-100:focus{border-color:#ebf4ff}.md\:focus\:border-indigo-200:focus{border-color:#c3dafe}.md\:focus\:border-indigo-300:focus{border-color:#a3bffa}.md\:focus\:border-indigo-400:focus{border-color:#7f9cf5}.md\:focus\:border-indigo-500:focus{border-color:#667eea}.md\:focus\:border-indigo-600:focus{border-color:#5a67d8}.md\:focus\:border-indigo-700:focus{border-color:#4c51bf}.md\:focus\:border-indigo-800:focus{border-color:#434190}.md\:focus\:border-indigo-900:focus{border-color:#3c366b}.md\:focus\:border-purple-100:focus{border-color:#faf5ff}.md\:focus\:border-purple-200:focus{border-color:#e9d8fd}.md\:focus\:border-purple-300:focus{border-color:#d6bcfa}.md\:focus\:border-purple-400:focus{border-color:#b794f4}.md\:focus\:border-purple-500:focus{border-color:#9f7aea}.md\:focus\:border-purple-600:focus{border-color:#805ad5}.md\:focus\:border-purple-700:focus{border-color:#6b46c1}.md\:focus\:border-purple-800:focus{border-color:#553c9a}.md\:focus\:border-purple-900:focus{border-color:#44337a}.md\:focus\:border-pink-100:focus{border-color:#fff5f7}.md\:focus\:border-pink-200:focus{border-color:#fed7e2}.md\:focus\:border-pink-300:focus{border-color:#fbb6ce}.md\:focus\:border-pink-400:focus{border-color:#f687b3}.md\:focus\:border-pink-500:focus{border-color:#ed64a6}.md\:focus\:border-pink-600:focus{border-color:#d53f8c}.md\:focus\:border-pink-700:focus{border-color:#b83280}.md\:focus\:border-pink-800:focus{border-color:#97266d}.md\:focus\:border-pink-900:focus{border-color:#702459}.md\:rounded-none{border-radius:0}.md\:rounded-sm{border-radius:.125rem}.md\:rounded{border-radius:.25rem}.md\:rounded-lg{border-radius:.5rem}.md\:rounded-full{border-radius:9999px}.md\:rounded-t-none{border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0}.md\:rounded-r-none{border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.md\:rounded-b-none{border-bottom-right-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.md\:rounded-l-none{border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.md\:rounded-t-sm{border-top-left-radius:.125rem;border-top-right-radius:.125rem}.md\:rounded-r-sm{border-top-right-radius:.125rem;border-bottom-right-radius:.125rem}.md\:rounded-b-sm{border-bottom-right-radius:.125rem;border-bottom-left-radius:.125rem}.md\:rounded-l-sm{border-top-left-radius:.125rem;border-bottom-left-radius:.125rem}.md\:rounded-t{border-top-left-radius:.25rem;border-top-right-radius:.25rem}.md\:rounded-r{border-top-right-radius:.25rem;border-bottom-right-radius:.25rem}.md\:rounded-b{border-bottom-right-radius:.25rem;border-bottom-left-radius:.25rem}.md\:rounded-l{border-top-left-radius:.25rem;border-bottom-left-radius:.25rem}.md\:rounded-t-lg{border-top-left-radius:.5rem;border-top-right-radius:.5rem}.md\:rounded-r-lg{border-top-right-radius:.5rem;border-bottom-right-radius:.5rem}.md\:rounded-b-lg{border-bottom-right-radius:.5rem;border-bottom-left-radius:.5rem}.md\:rounded-l-lg{border-top-left-radius:.5rem;border-bottom-left-radius:.5rem}.md\:rounded-t-full{border-top-left-radius:9999px;border-top-right-radius:9999px}.md\:rounded-r-full{border-top-right-radius:9999px;border-bottom-right-radius:9999px}.md\:rounded-b-full{border-bottom-right-radius:9999px;border-bottom-left-radius:9999px}.md\:rounded-l-full{border-top-left-radius:9999px;border-bottom-left-radius:9999px}.md\:rounded-tl-none{border-top-left-radius:0}.md\:rounded-tr-none{border-top-right-radius:0}.md\:rounded-br-none{border-bottom-right-radius:0}.md\:rounded-bl-none{border-bottom-left-radius:0}.md\:rounded-tl-sm{border-top-left-radius:.125rem}.md\:rounded-tr-sm{border-top-right-radius:.125rem}.md\:rounded-br-sm{border-bottom-right-radius:.125rem}.md\:rounded-bl-sm{border-bottom-left-radius:.125rem}.md\:rounded-tl{border-top-left-radius:.25rem}.md\:rounded-tr{border-top-right-radius:.25rem}.md\:rounded-br{border-bottom-right-radius:.25rem}.md\:rounded-bl{border-bottom-left-radius:.25rem}.md\:rounded-tl-lg{border-top-left-radius:.5rem}.md\:rounded-tr-lg{border-top-right-radius:.5rem}.md\:rounded-br-lg{border-bottom-right-radius:.5rem}.md\:rounded-bl-lg{border-bottom-left-radius:.5rem}.md\:rounded-tl-full{border-top-left-radius:9999px}.md\:rounded-tr-full{border-top-right-radius:9999px}.md\:rounded-br-full{border-bottom-right-radius:9999px}.md\:rounded-bl-full{border-bottom-left-radius:9999px}.md\:border-solid{border-style:solid}.md\:border-dashed{border-style:dashed}.md\:border-dotted{border-style:dotted}.md\:border-double{border-style:double}.md\:border-none{border-style:none}.md\:border-0{border-width:0}.md\:border-2{border-width:2px}.md\:border-4{border-width:4px}.md\:border-8{border-width:8px}.md\:border{border-width:1px}.md\:border-t-0{border-top-width:0}.md\:border-r-0{border-right-width:0}.md\:border-b-0{border-bottom-width:0}.md\:border-l-0{border-left-width:0}.md\:border-t-2{border-top-width:2px}.md\:border-r-2{border-right-width:2px}.md\:border-b-2{border-bottom-width:2px}.md\:border-l-2{border-left-width:2px}.md\:border-t-4{border-top-width:4px}.md\:border-r-4{border-right-width:4px}.md\:border-b-4{border-bottom-width:4px}.md\:border-l-4{border-left-width:4px}.md\:border-t-8{border-top-width:8px}.md\:border-r-8{border-right-width:8px}.md\:border-b-8{border-bottom-width:8px}.md\:border-l-8{border-left-width:8px}.md\:border-t{border-top-width:1px}.md\:border-r{border-right-width:1px}.md\:border-b{border-bottom-width:1px}.md\:border-l{border-left-width:1px}.md\:cursor-auto{cursor:auto}.md\:cursor-default{cursor:default}.md\:cursor-pointer{cursor:pointer}.md\:cursor-wait{cursor:wait}.md\:cursor-text{cursor:text}.md\:cursor-move{cursor:move}.md\:cursor-not-allowed{cursor:not-allowed}.md\:block{display:block}.md\:inline-block{display:inline-block}.md\:inline{display:inline}.md\:flex{display:flex}.md\:inline-flex{display:inline-flex}.md\:table{display:table}.md\:table-row{display:table-row}.md\:table-cell{display:table-cell}.md\:hidden{display:none}.md\:flex-row{flex-direction:row}.md\:flex-row-reverse{flex-direction:row-reverse}.md\:flex-col{flex-direction:column}.md\:flex-col-reverse{flex-direction:column-reverse}.md\:flex-wrap{flex-wrap:wrap}.md\:flex-wrap-reverse{flex-wrap:wrap-reverse}.md\:flex-no-wrap{flex-wrap:nowrap}.md\:items-start{align-items:flex-start}.md\:items-end{align-items:flex-end}.md\:items-center{align-items:center}.md\:items-baseline{align-items:baseline}.md\:items-stretch{align-items:stretch}.md\:self-auto{align-self:auto}.md\:self-start{align-self:flex-start}.md\:self-end{align-self:flex-end}.md\:self-center{align-self:center}.md\:self-stretch{align-self:stretch}.md\:justify-start{justify-content:flex-start}.md\:justify-end{justify-content:flex-end}.md\:justify-center{justify-content:center}.md\:justify-between{justify-content:space-between}.md\:justify-around{justify-content:space-around}.md\:content-center{align-content:center}.md\:content-start{align-content:flex-start}.md\:content-end{align-content:flex-end}.md\:content-between{align-content:space-between}.md\:content-around{align-content:space-around}.md\:flex-1{flex:1 1 0%}.md\:flex-auto{flex:1 1 auto}.md\:flex-initial{flex:0 1 auto}.md\:flex-none{flex:none}.md\:flex-grow-0{flex-grow:0}.md\:flex-grow{flex-grow:1}.md\:flex-shrink-0{flex-shrink:0}.md\:flex-shrink{flex-shrink:1}.md\:order-1{order:1}.md\:order-2{order:2}.md\:order-3{order:3}.md\:order-4{order:4}.md\:order-5{order:5}.md\:order-6{order:6}.md\:order-7{order:7}.md\:order-8{order:8}.md\:order-9{order:9}.md\:order-10{order:10}.md\:order-11{order:11}.md\:order-12{order:12}.md\:order-first{order:-9999}.md\:order-last{order:9999}.md\:order-none{order:0}.md\:float-right{float:right}.md\:float-left{float:left}.md\:float-none{float:none}.md\:clearfix:after{content:"";display:table;clear:both}.md\:font-sans{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji"}.md\:font-serif{font-family:Georgia,Cambria,"Times New Roman",Times,serif}.md\:font-mono{font-family:Menlo,Monaco,Consolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace}.md\:font-hairline{font-weight:100}.md\:font-thin{font-weight:200}.md\:font-light{font-weight:300}.md\:font-normal{font-weight:400}.md\:font-medium{font-weight:500}.md\:font-semibold{font-weight:600}.md\:font-bold{font-weight:700}.md\:font-extrabold{font-weight:800}.md\:font-black{font-weight:900}.md\:hover\:font-hairline:hover{font-weight:100}.md\:hover\:font-thin:hover{font-weight:200}.md\:hover\:font-light:hover{font-weight:300}.md\:hover\:font-normal:hover{font-weight:400}.md\:hover\:font-medium:hover{font-weight:500}.md\:hover\:font-semibold:hover{font-weight:600}.md\:hover\:font-bold:hover{font-weight:700}.md\:hover\:font-extrabold:hover{font-weight:800}.md\:hover\:font-black:hover{font-weight:900}.md\:focus\:font-hairline:focus{font-weight:100}.md\:focus\:font-thin:focus{font-weight:200}.md\:focus\:font-light:focus{font-weight:300}.md\:focus\:font-normal:focus{font-weight:400}.md\:focus\:font-medium:focus{font-weight:500}.md\:focus\:font-semibold:focus{font-weight:600}.md\:focus\:font-bold:focus{font-weight:700}.md\:focus\:font-extrabold:focus{font-weight:800}.md\:focus\:font-black:focus{font-weight:900}.md\:h-0{height:0}.md\:h-1{height:.25rem}.md\:h-2{height:.5rem}.md\:h-3{height:.75rem}.md\:h-4{height:1rem}.md\:h-5{height:1.25rem}.md\:h-6{height:1.5rem}.md\:h-8{height:2rem}.md\:h-10{height:2.5rem}.md\:h-12{height:3rem}.md\:h-16{height:4rem}.md\:h-20{height:5rem}.md\:h-24{height:6rem}.md\:h-32{height:8rem}.md\:h-40{height:10rem}.md\:h-48{height:12rem}.md\:h-56{height:14rem}.md\:h-64{height:16rem}.md\:h-auto{height:auto}.md\:h-px{height:1px}.md\:h-full{height:100%}.md\:h-screen{height:100vh}.md\:leading-none{line-height:1}.md\:leading-tight{line-height:1.25}.md\:leading-snug{line-height:1.375}.md\:leading-normal{line-height:1.5}.md\:leading-relaxed{line-height:1.625}.md\:leading-loose{line-height:2}.md\:list-inside{list-style-position:inside}.md\:list-outside{list-style-position:outside}.md\:list-none{list-style-type:none}.md\:list-disc{list-style-type:disc}.md\:list-decimal{list-style-type:decimal}.md\:m-0{margin:0}.md\:m-1{margin:.25rem}.md\:m-2{margin:.5rem}.md\:m-3{margin:.75rem}.md\:m-4{margin:1rem}.md\:m-5{margin:1.25rem}.md\:m-6{margin:1.5rem}.md\:m-8{margin:2rem}.md\:m-10{margin:2.5rem}.md\:m-12{margin:3rem}.md\:m-16{margin:4rem}.md\:m-20{margin:5rem}.md\:m-24{margin:6rem}.md\:m-32{margin:8rem}.md\:m-40{margin:10rem}.md\:m-48{margin:12rem}.md\:m-56{margin:14rem}.md\:m-64{margin:16rem}.md\:m-auto{margin:auto}.md\:m-px{margin:1px}.md\:-m-1{margin:-.25rem}.md\:-m-2{margin:-.5rem}.md\:-m-3{margin:-.75rem}.md\:-m-4{margin:-1rem}.md\:-m-5{margin:-1.25rem}.md\:-m-6{margin:-1.5rem}.md\:-m-8{margin:-2rem}.md\:-m-10{margin:-2.5rem}.md\:-m-12{margin:-3rem}.md\:-m-16{margin:-4rem}.md\:-m-20{margin:-5rem}.md\:-m-24{margin:-6rem}.md\:-m-32{margin:-8rem}.md\:-m-40{margin:-10rem}.md\:-m-48{margin:-12rem}.md\:-m-56{margin:-14rem}.md\:-m-64{margin:-16rem}.md\:-m-px{margin:-1px}.md\:my-0{margin-top:0;margin-bottom:0}.md\:mx-0{margin-left:0;margin-right:0}.md\:my-1{margin-top:.25rem;margin-bottom:.25rem}.md\:mx-1{margin-left:.25rem;margin-right:.25rem}.md\:my-2{margin-top:.5rem;margin-bottom:.5rem}.md\:mx-2{margin-left:.5rem;margin-right:.5rem}.md\:my-3{margin-top:.75rem;margin-bottom:.75rem}.md\:mx-3{margin-left:.75rem;margin-right:.75rem}.md\:my-4{margin-top:1rem;margin-bottom:1rem}.md\:mx-4{margin-left:1rem;margin-right:1rem}.md\:my-5{margin-top:1.25rem;margin-bottom:1.25rem}.md\:mx-5{margin-left:1.25rem;margin-right:1.25rem}.md\:my-6{margin-top:1.5rem;margin-bottom:1.5rem}.md\:mx-6{margin-left:1.5rem;margin-right:1.5rem}.md\:my-8{margin-top:2rem;margin-bottom:2rem}.md\:mx-8{margin-left:2rem;margin-right:2rem}.md\:my-10{margin-top:2.5rem;margin-bottom:2.5rem}.md\:mx-10{margin-left:2.5rem;margin-right:2.5rem}.md\:my-12{margin-top:3rem;margin-bottom:3rem}.md\:mx-12{margin-left:3rem;margin-right:3rem}.md\:my-16{margin-top:4rem;margin-bottom:4rem}.md\:mx-16{margin-left:4rem;margin-right:4rem}.md\:my-20{margin-top:5rem;margin-bottom:5rem}.md\:mx-20{margin-left:5rem;margin-right:5rem}.md\:my-24{margin-top:6rem;margin-bottom:6rem}.md\:mx-24{margin-left:6rem;margin-right:6rem}.md\:my-32{margin-top:8rem;margin-bottom:8rem}.md\:mx-32{margin-left:8rem;margin-right:8rem}.md\:my-40{margin-top:10rem;margin-bottom:10rem}.md\:mx-40{margin-left:10rem;margin-right:10rem}.md\:my-48{margin-top:12rem;margin-bottom:12rem}.md\:mx-48{margin-left:12rem;margin-right:12rem}.md\:my-56{margin-top:14rem;margin-bottom:14rem}.md\:mx-56{margin-left:14rem;margin-right:14rem}.md\:my-64{margin-top:16rem;margin-bottom:16rem}.md\:mx-64{margin-left:16rem;margin-right:16rem}.md\:my-auto{margin-top:auto;margin-bottom:auto}.md\:mx-auto{margin-left:auto;margin-right:auto}.md\:my-px{margin-top:1px;margin-bottom:1px}.md\:mx-px{margin-left:1px;margin-right:1px}.md\:-my-1{margin-top:-.25rem;margin-bottom:-.25rem}.md\:-mx-1{margin-left:-.25rem;margin-right:-.25rem}.md\:-my-2{margin-top:-.5rem;margin-bottom:-.5rem}.md\:-mx-2{margin-left:-.5rem;margin-right:-.5rem}.md\:-my-3{margin-top:-.75rem;margin-bottom:-.75rem}.md\:-mx-3{margin-left:-.75rem;margin-right:-.75rem}.md\:-my-4{margin-top:-1rem;margin-bottom:-1rem}.md\:-mx-4{margin-left:-1rem;margin-right:-1rem}.md\:-my-5{margin-top:-1.25rem;margin-bottom:-1.25rem}.md\:-mx-5{margin-left:-1.25rem;margin-right:-1.25rem}.md\:-my-6{margin-top:-1.5rem;margin-bottom:-1.5rem}.md\:-mx-6{margin-left:-1.5rem;margin-right:-1.5rem}.md\:-my-8{margin-top:-2rem;margin-bottom:-2rem}.md\:-mx-8{margin-left:-2rem;margin-right:-2rem}.md\:-my-10{margin-top:-2.5rem;margin-bottom:-2.5rem}.md\:-mx-10{margin-left:-2.5rem;margin-right:-2.5rem}.md\:-my-12{margin-top:-3rem;margin-bottom:-3rem}.md\:-mx-12{margin-left:-3rem;margin-right:-3rem}.md\:-my-16{margin-top:-4rem;margin-bottom:-4rem}.md\:-mx-16{margin-left:-4rem;margin-right:-4rem}.md\:-my-20{margin-top:-5rem;margin-bottom:-5rem}.md\:-mx-20{margin-left:-5rem;margin-right:-5rem}.md\:-my-24{margin-top:-6rem;margin-bottom:-6rem}.md\:-mx-24{margin-left:-6rem;margin-right:-6rem}.md\:-my-32{margin-top:-8rem;margin-bottom:-8rem}.md\:-mx-32{margin-left:-8rem;margin-right:-8rem}.md\:-my-40{margin-top:-10rem;margin-bottom:-10rem}.md\:-mx-40{margin-left:-10rem;margin-right:-10rem}.md\:-my-48{margin-top:-12rem;margin-bottom:-12rem}.md\:-mx-48{margin-left:-12rem;margin-right:-12rem}.md\:-my-56{margin-top:-14rem;margin-bottom:-14rem}.md\:-mx-56{margin-left:-14rem;margin-right:-14rem}.md\:-my-64{margin-top:-16rem;margin-bottom:-16rem}.md\:-mx-64{margin-left:-16rem;margin-right:-16rem}.md\:-my-px{margin-top:-1px;margin-bottom:-1px}.md\:-mx-px{margin-left:-1px;margin-right:-1px}.md\:mt-0{margin-top:0}.md\:mr-0{margin-right:0}.md\:mb-0{margin-bottom:0}.md\:ml-0{margin-left:0}.md\:mt-1{margin-top:.25rem}.md\:mr-1{margin-right:.25rem}.md\:mb-1{margin-bottom:.25rem}.md\:ml-1{margin-left:.25rem}.md\:mt-2{margin-top:.5rem}.md\:mr-2{margin-right:.5rem}.md\:mb-2{margin-bottom:.5rem}.md\:ml-2{margin-left:.5rem}.md\:mt-3{margin-top:.75rem}.md\:mr-3{margin-right:.75rem}.md\:mb-3{margin-bottom:.75rem}.md\:ml-3{margin-left:.75rem}.md\:mt-4{margin-top:1rem}.md\:mr-4{margin-right:1rem}.md\:mb-4{margin-bottom:1rem}.md\:ml-4{margin-left:1rem}.md\:mt-5{margin-top:1.25rem}.md\:mr-5{margin-right:1.25rem}.md\:mb-5{margin-bottom:1.25rem}.md\:ml-5{margin-left:1.25rem}.md\:mt-6{margin-top:1.5rem}.md\:mr-6{margin-right:1.5rem}.md\:mb-6{margin-bottom:1.5rem}.md\:ml-6{margin-left:1.5rem}.md\:mt-8{margin-top:2rem}.md\:mr-8{margin-right:2rem}.md\:mb-8{margin-bottom:2rem}.md\:ml-8{margin-left:2rem}.md\:mt-10{margin-top:2.5rem}.md\:mr-10{margin-right:2.5rem}.md\:mb-10{margin-bottom:2.5rem}.md\:ml-10{margin-left:2.5rem}.md\:mt-12{margin-top:3rem}.md\:mr-12{margin-right:3rem}.md\:mb-12{margin-bottom:3rem}.md\:ml-12{margin-left:3rem}.md\:mt-16{margin-top:4rem}.md\:mr-16{margin-right:4rem}.md\:mb-16{margin-bottom:4rem}.md\:ml-16{margin-left:4rem}.md\:mt-20{margin-top:5rem}.md\:mr-20{margin-right:5rem}.md\:mb-20{margin-bottom:5rem}.md\:ml-20{margin-left:5rem}.md\:mt-24{margin-top:6rem}.md\:mr-24{margin-right:6rem}.md\:mb-24{margin-bottom:6rem}.md\:ml-24{margin-left:6rem}.md\:mt-32{margin-top:8rem}.md\:mr-32{margin-right:8rem}.md\:mb-32{margin-bottom:8rem}.md\:ml-32{margin-left:8rem}.md\:mt-40{margin-top:10rem}.md\:mr-40{margin-right:10rem}.md\:mb-40{margin-bottom:10rem}.md\:ml-40{margin-left:10rem}.md\:mt-48{margin-top:12rem}.md\:mr-48{margin-right:12rem}.md\:mb-48{margin-bottom:12rem}.md\:ml-48{margin-left:12rem}.md\:mt-56{margin-top:14rem}.md\:mr-56{margin-right:14rem}.md\:mb-56{margin-bottom:14rem}.md\:ml-56{margin-left:14rem}.md\:mt-64{margin-top:16rem}.md\:mr-64{margin-right:16rem}.md\:mb-64{margin-bottom:16rem}.md\:ml-64{margin-left:16rem}.md\:mt-auto{margin-top:auto}.md\:mr-auto{margin-right:auto}.md\:mb-auto{margin-bottom:auto}.md\:ml-auto{margin-left:auto}.md\:mt-px{margin-top:1px}.md\:mr-px{margin-right:1px}.md\:mb-px{margin-bottom:1px}.md\:ml-px{margin-left:1px}.md\:-mt-1{margin-top:-.25rem}.md\:-mr-1{margin-right:-.25rem}.md\:-mb-1{margin-bottom:-.25rem}.md\:-ml-1{margin-left:-.25rem}.md\:-mt-2{margin-top:-.5rem}.md\:-mr-2{margin-right:-.5rem}.md\:-mb-2{margin-bottom:-.5rem}.md\:-ml-2{margin-left:-.5rem}.md\:-mt-3{margin-top:-.75rem}.md\:-mr-3{margin-right:-.75rem}.md\:-mb-3{margin-bottom:-.75rem}.md\:-ml-3{margin-left:-.75rem}.md\:-mt-4{margin-top:-1rem}.md\:-mr-4{margin-right:-1rem}.md\:-mb-4{margin-bottom:-1rem}.md\:-ml-4{margin-left:-1rem}.md\:-mt-5{margin-top:-1.25rem}.md\:-mr-5{margin-right:-1.25rem}.md\:-mb-5{margin-bottom:-1.25rem}.md\:-ml-5{margin-left:-1.25rem}.md\:-mt-6{margin-top:-1.5rem}.md\:-mr-6{margin-right:-1.5rem}.md\:-mb-6{margin-bottom:-1.5rem}.md\:-ml-6{margin-left:-1.5rem}.md\:-mt-8{margin-top:-2rem}.md\:-mr-8{margin-right:-2rem}.md\:-mb-8{margin-bottom:-2rem}.md\:-ml-8{margin-left:-2rem}.md\:-mt-10{margin-top:-2.5rem}.md\:-mr-10{margin-right:-2.5rem}.md\:-mb-10{margin-bottom:-2.5rem}.md\:-ml-10{margin-left:-2.5rem}.md\:-mt-12{margin-top:-3rem}.md\:-mr-12{margin-right:-3rem}.md\:-mb-12{margin-bottom:-3rem}.md\:-ml-12{margin-left:-3rem}.md\:-mt-16{margin-top:-4rem}.md\:-mr-16{margin-right:-4rem}.md\:-mb-16{margin-bottom:-4rem}.md\:-ml-16{margin-left:-4rem}.md\:-mt-20{margin-top:-5rem}.md\:-mr-20{margin-right:-5rem}.md\:-mb-20{margin-bottom:-5rem}.md\:-ml-20{margin-left:-5rem}.md\:-mt-24{margin-top:-6rem}.md\:-mr-24{margin-right:-6rem}.md\:-mb-24{margin-bottom:-6rem}.md\:-ml-24{margin-left:-6rem}.md\:-mt-32{margin-top:-8rem}.md\:-mr-32{margin-right:-8rem}.md\:-mb-32{margin-bottom:-8rem}.md\:-ml-32{margin-left:-8rem}.md\:-mt-40{margin-top:-10rem}.md\:-mr-40{margin-right:-10rem}.md\:-mb-40{margin-bottom:-10rem}.md\:-ml-40{margin-left:-10rem}.md\:-mt-48{margin-top:-12rem}.md\:-mr-48{margin-right:-12rem}.md\:-mb-48{margin-bottom:-12rem}.md\:-ml-48{margin-left:-12rem}.md\:-mt-56{margin-top:-14rem}.md\:-mr-56{margin-right:-14rem}.md\:-mb-56{margin-bottom:-14rem}.md\:-ml-56{margin-left:-14rem}.md\:-mt-64{margin-top:-16rem}.md\:-mr-64{margin-right:-16rem}.md\:-mb-64{margin-bottom:-16rem}.md\:-ml-64{margin-left:-16rem}.md\:-mt-px{margin-top:-1px}.md\:-mr-px{margin-right:-1px}.md\:-mb-px{margin-bottom:-1px}.md\:-ml-px{margin-left:-1px}.md\:max-h-full{max-height:100%}.md\:max-h-screen{max-height:100vh}.md\:max-w-xs{max-width:20rem}.md\:max-w-sm{max-width:24rem}.md\:max-w-md{max-width:28rem}.md\:max-w-lg{max-width:32rem}.md\:max-w-xl{max-width:36rem}.md\:max-w-2xl{max-width:42rem}.md\:max-w-3xl{max-width:48rem}.md\:max-w-4xl{max-width:56rem}.md\:max-w-5xl{max-width:64rem}.md\:max-w-6xl{max-width:72rem}.md\:max-w-full{max-width:100%}.md\:min-h-0{min-height:0}.md\:min-h-full{min-height:100%}.md\:min-h-screen{min-height:100vh}.md\:min-w-0{min-width:0}.md\:min-w-full{min-width:100%}.md\:object-contain{-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.md\:object-cover{-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.md\:object-fill{-o-object-fit:fill;object-fit:fill}.md\:object-none{-o-object-fit:none;object-fit:none}.md\:object-scale-down{-o-object-fit:scale-down;object-fit:scale-down}.md\:object-bottom{-o-object-position:bottom;object-position:bottom}.md\:object-center{-o-object-position:center;object-position:center}.md\:object-left{-o-object-position:left;object-position:left}.md\:object-left-bottom{-o-object-position:left bottom;object-position:left bottom}.md\:object-left-top{-o-object-position:left top;object-position:left top}.md\:object-right{-o-object-position:right;object-position:right}.md\:object-right-bottom{-o-object-position:right bottom;object-position:right bottom}.md\:object-right-top{-o-object-position:right top;object-position:right top}.md\:object-top{-o-object-position:top;object-position:top}.md\:opacity-0{opacity:0}.md\:opacity-25{opacity:.25}.md\:opacity-50{opacity:.5}.md\:opacity-75{opacity:.75}.md\:opacity-100{opacity:1}.md\:hover\:opacity-0:hover{opacity:0}.md\:hover\:opacity-25:hover{opacity:.25}.md\:hover\:opacity-50:hover{opacity:.5}.md\:hover\:opacity-75:hover{opacity:.75}.md\:hover\:opacity-100:hover{opacity:1}.md\:focus\:opacity-0:focus{opacity:0}.md\:focus\:opacity-25:focus{opacity:.25}.md\:focus\:opacity-50:focus{opacity:.5}.md\:focus\:opacity-75:focus{opacity:.75}.md\:focus\:opacity-100:focus{opacity:1}.md\:outline-none{outline:0}.md\:focus\:outline-none:focus{outline:0}.md\:overflow-auto{overflow:auto}.md\:overflow-hidden{overflow:hidden}.md\:overflow-visible{overflow:visible}.md\:overflow-scroll{overflow:scroll}.md\:overflow-x-auto{overflow-x:auto}.md\:overflow-y-auto{overflow-y:auto}.md\:overflow-x-hidden{overflow-x:hidden}.md\:overflow-y-hidden{overflow-y:hidden}.md\:overflow-x-visible{overflow-x:visible}.md\:overflow-y-visible{overflow-y:visible}.md\:overflow-x-scroll{overflow-x:scroll}.md\:overflow-y-scroll{overflow-y:scroll}.md\:scrolling-touch{-webkit-overflow-scrolling:touch}.md\:scrolling-auto{-webkit-overflow-scrolling:auto}.md\:p-0{padding:0}.md\:p-1{padding:.25rem}.md\:p-2{padding:.5rem}.md\:p-3{padding:.75rem}.md\:p-4{padding:1rem}.md\:p-5{padding:1.25rem}.md\:p-6{padding:1.5rem}.md\:p-8{padding:2rem}.md\:p-10{padding:2.5rem}.md\:p-12{padding:3rem}.md\:p-16{padding:4rem}.md\:p-20{padding:5rem}.md\:p-24{padding:6rem}.md\:p-32{padding:8rem}.md\:p-40{padding:10rem}.md\:p-48{padding:12rem}.md\:p-56{padding:14rem}.md\:p-64{padding:16rem}.md\:p-px{padding:1px}.md\:py-0{padding-top:0;padding-bottom:0}.md\:px-0{padding-left:0;padding-right:0}.md\:py-1{padding-top:.25rem;padding-bottom:.25rem}.md\:px-1{padding-left:.25rem;padding-right:.25rem}.md\:py-2{padding-top:.5rem;padding-bottom:.5rem}.md\:px-2{padding-left:.5rem;padding-right:.5rem}.md\:py-3{padding-top:.75rem;padding-bottom:.75rem}.md\:px-3{padding-left:.75rem;padding-right:.75rem}.md\:py-4{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem}.md\:px-4{padding-left:1rem;padding-right:1rem}.md\:py-5{padding-top:1.25rem;padding-bottom:1.25rem}.md\:px-5{padding-left:1.25rem;padding-right:1.25rem}.md\:py-6{padding-top:1.5rem;padding-bottom:1.5rem}.md\:px-6{padding-left:1.5rem;padding-right:1.5rem}.md\:py-8{padding-top:2rem;padding-bottom:2rem}.md\:px-8{padding-left:2rem;padding-right:2rem}.md\:py-10{padding-top:2.5rem;padding-bottom:2.5rem}.md\:px-10{padding-left:2.5rem;padding-right:2.5rem}.md\:py-12{padding-top:3rem;padding-bottom:3rem}.md\:px-12{padding-left:3rem;padding-right:3rem}.md\:py-16{padding-top:4rem;padding-bottom:4rem}.md\:px-16{padding-left:4rem;padding-right:4rem}.md\:py-20{padding-top:5rem;padding-bottom:5rem}.md\:px-20{padding-left:5rem;padding-right:5rem}.md\:py-24{padding-top:6rem;padding-bottom:6rem}.md\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}.md\:py-32{padding-top:8rem;padding-bottom:8rem}.md\:px-32{padding-left:8rem;padding-right:8rem}.md\:py-40{padding-top:10rem;padding-bottom:10rem}.md\:px-40{padding-left:10rem;padding-right:10rem}.md\:py-48{padding-top:12rem;padding-bottom:12rem}.md\:px-48{padding-left:12rem;padding-right:12rem}.md\:py-56{padding-top:14rem;padding-bottom:14rem}.md\:px-56{padding-left:14rem;padding-right:14rem}.md\:py-64{padding-top:16rem;padding-bottom:16rem}.md\:px-64{padding-left:16rem;padding-right:16rem}.md\:py-px{padding-top:1px;padding-bottom:1px}.md\:px-px{padding-left:1px;padding-right:1px}.md\:pt-0{padding-top:0}.md\:pr-0{padding-right:0}.md\:pb-0{padding-bottom:0}.md\:pl-0{padding-left:0}.md\:pt-1{padding-top:.25rem}.md\:pr-1{padding-right:.25rem}.md\:pb-1{padding-bottom:.25rem}.md\:pl-1{padding-left:.25rem}.md\:pt-2{padding-top:.5rem}.md\:pr-2{padding-right:.5rem}.md\:pb-2{padding-bottom:.5rem}.md\:pl-2{padding-left:.5rem}.md\:pt-3{padding-top:.75rem}.md\:pr-3{padding-right:.75rem}.md\:pb-3{padding-bottom:.75rem}.md\:pl-3{padding-left:.75rem}.md\:pt-4{padding-top:1rem}.md\:pr-4{padding-right:1rem}.md\:pb-4{padding-bottom:1rem}.md\:pl-4{padding-left:1rem}.md\:pt-5{padding-top:1.25rem}.md\:pr-5{padding-right:1.25rem}.md\:pb-5{padding-bottom:1.25rem}.md\:pl-5{padding-left:1.25rem}.md\:pt-6{padding-top:1.5rem}.md\:pr-6{padding-right:1.5rem}.md\:pb-6{padding-bottom:1.5rem}.md\:pl-6{padding-left:1.5rem}.md\:pt-8{padding-top:2rem}.md\:pr-8{padding-right:2rem}.md\:pb-8{padding-bottom:2rem}.md\:pl-8{padding-left:2rem}.md\:pt-10{padding-top:2.5rem}.md\:pr-10{padding-right:2.5rem}.md\:pb-10{padding-bottom:2.5rem}.md\:pl-10{padding-left:2.5rem}.md\:pt-12{padding-top:3rem}.md\:pr-12{padding-right:3rem}.md\:pb-12{padding-bottom:3rem}.md\:pl-12{padding-left:3rem}.md\:pt-16{padding-top:4rem}.md\:pr-16{padding-right:4rem}.md\:pb-16{padding-bottom:4rem}.md\:pl-16{padding-left:4rem}.md\:pt-20{padding-top:5rem}.md\:pr-20{padding-right:5rem}.md\:pb-20{padding-bottom:5rem}.md\:pl-20{padding-left:5rem}.md\:pt-24{padding-top:6rem}.md\:pr-24{padding-right:6rem}.md\:pb-24{padding-bottom:6rem}.md\:pl-24{padding-left:6rem}.md\:pt-32{padding-top:8rem}.md\:pr-32{padding-right:8rem}.md\:pb-32{padding-bottom:8rem}.md\:pl-32{padding-left:8rem}.md\:pt-40{padding-top:10rem}.md\:pr-40{padding-right:10rem}.md\:pb-40{padding-bottom:10rem}.md\:pl-40{padding-left:10rem}.md\:pt-48{padding-top:12rem}.md\:pr-48{padding-right:12rem}.md\:pb-48{padding-bottom:12rem}.md\:pl-48{padding-left:12rem}.md\:pt-56{padding-top:14rem}.md\:pr-56{padding-right:14rem}.md\:pb-56{padding-bottom:14rem}.md\:pl-56{padding-left:14rem}.md\:pt-64{padding-top:16rem}.md\:pr-64{padding-right:16rem}.md\:pb-64{padding-bottom:16rem}.md\:pl-64{padding-left:16rem}.md\:pt-px{padding-top:1px}.md\:pr-px{padding-right:1px}.md\:pb-px{padding-bottom:1px}.md\:pl-px{padding-left:1px}.md\:placeholder-transparent:-ms-input-placeholder{color:transparent}.md\:placeholder-transparent::-ms-input-placeholder{color:transparent}.md\:placeholder-transparent::placeholder{color:transparent}.md\:placeholder-black:-ms-input-placeholder{color:#000}.md\:placeholder-black::-ms-input-placeholder{color:#000}.md\:placeholder-black::placeholder{color:#000}.md\:placeholder-white:-ms-input-placeholder{color:#fff}.md\:placeholder-white::-ms-input-placeholder{color:#fff}.md\:placeholder-white::placeholder{color:#fff}.md\:placeholder-gray-100:-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.md\:placeholder-gray-100::-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.md\:placeholder-gray-100::placeholder{color:#f7fafc}.md\:placeholder-gray-200:-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.md\:placeholder-gray-200::-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.md\:placeholder-gray-200::placeholder{color:#edf2f7}.md\:placeholder-gray-300:-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.md\:placeholder-gray-300::-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.md\:placeholder-gray-300::placeholder{color:#e2e8f0}.md\:placeholder-gray-400:-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.md\:placeholder-gray-400::-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.md\:placeholder-gray-400::placeholder{color:#cbd5e0}.md\:placeholder-gray-500:-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.md\:placeholder-gray-500::-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.md\:placeholder-gray-500::placeholder{color:#a0aec0}.md\:placeholder-gray-600:-ms-input-placeholder{color:#718096}.md\:placeholder-gray-600::-ms-input-placeholder{color:#718096}.md\:placeholder-gray-600::placeholder{color:#718096}.md\:placeholder-gray-700:-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.md\:placeholder-gray-700::-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.md\:placeholder-gray-700::placeholder{color:#4a5568}.md\:placeholder-gray-800:-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.md\:placeholder-gray-800::-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.md\:placeholder-gray-800::placeholder{color:#2d3748}.md\:placeholder-gray-900:-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.md\:placeholder-gray-900::-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.md\:placeholder-gray-900::placeholder{color:#1a202c}.md\:placeholder-red-100:-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.md\:placeholder-red-100::-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.md\:placeholder-red-100::placeholder{color:#fff5f5}.md\:placeholder-red-200:-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.md\:placeholder-red-200::-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.md\:placeholder-red-200::placeholder{color:#fed7d7}.md\:placeholder-red-300:-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.md\:placeholder-red-300::-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.md\:placeholder-red-300::placeholder{color:#feb2b2}.md\:placeholder-red-400:-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.md\:placeholder-red-400::-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.md\:placeholder-red-400::placeholder{color:#fc8181}.md\:placeholder-red-500:-ms-input-placeholder{color:#f56565}.md\:placeholder-red-500::-ms-input-placeholder{color:#f56565}.md\:placeholder-red-500::placeholder{color:#f56565}.md\:placeholder-red-600:-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.md\:placeholder-red-600::-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.md\:placeholder-red-600::placeholder{color:#e53e3e}.md\:placeholder-red-700:-ms-input-placeholder{color:#c53030}.md\:placeholder-red-700::-ms-input-placeholder{color:#c53030}.md\:placeholder-red-700::placeholder{color:#c53030}.md\:placeholder-red-800:-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.md\:placeholder-red-800::-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.md\:placeholder-red-800::placeholder{color:#9b2c2c}.md\:placeholder-red-900:-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.md\:placeholder-red-900::-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.md\:placeholder-red-900::placeholder{color:#742a2a}.md\:placeholder-orange-100:-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.md\:placeholder-orange-100::-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.md\:placeholder-orange-100::placeholder{color:#fffaf0}.md\:placeholder-orange-200:-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.md\:placeholder-orange-200::-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.md\:placeholder-orange-200::placeholder{color:#feebc8}.md\:placeholder-orange-300:-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.md\:placeholder-orange-300::-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.md\:placeholder-orange-300::placeholder{color:#fbd38d}.md\:placeholder-orange-400:-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.md\:placeholder-orange-400::-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.md\:placeholder-orange-400::placeholder{color:#f6ad55}.md\:placeholder-orange-500:-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.md\:placeholder-orange-500::-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.md\:placeholder-orange-500::placeholder{color:#ed8936}.md\:placeholder-orange-600:-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.md\:placeholder-orange-600::-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.md\:placeholder-orange-600::placeholder{color:#dd6b20}.md\:placeholder-orange-700:-ms-input-placeholder{color:#c05621}.md\:placeholder-orange-700::-ms-input-placeholder{color:#c05621}.md\:placeholder-orange-700::placeholder{color:#c05621}.md\:placeholder-orange-800:-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.md\:placeholder-orange-800::-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.md\:placeholder-orange-800::placeholder{color:#9c4221}.md\:placeholder-orange-900:-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.md\:placeholder-orange-900::-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.md\:placeholder-orange-900::placeholder{color:#7b341e}.md\:placeholder-yellow-100:-ms-input-placeholder{color:ivory}.md\:placeholder-yellow-100::-ms-input-placeholder{color:ivory}.md\:placeholder-yellow-100::placeholder{color:ivory}.md\:placeholder-yellow-200:-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.md\:placeholder-yellow-200::-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.md\:placeholder-yellow-200::placeholder{color:#fefcbf}.md\:placeholder-yellow-300:-ms-input-placeholder{color:#faf089}.md\:placeholder-yellow-300::-ms-input-placeholder{color:#faf089}.md\:placeholder-yellow-300::placeholder{color:#faf089}.md\:placeholder-yellow-400:-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.md\:placeholder-yellow-400::-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.md\:placeholder-yellow-400::placeholder{color:#f6e05e}.md\:placeholder-yellow-500:-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.md\:placeholder-yellow-500::-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.md\:placeholder-yellow-500::placeholder{color:#ecc94b}.md\:placeholder-yellow-600:-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.md\:placeholder-yellow-600::-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.md\:placeholder-yellow-600::placeholder{color:#d69e2e}.md\:placeholder-yellow-700:-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.md\:placeholder-yellow-700::-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.md\:placeholder-yellow-700::placeholder{color:#b7791f}.md\:placeholder-yellow-800:-ms-input-placeholder{color:#975a16}.md\:placeholder-yellow-800::-ms-input-placeholder{color:#975a16}.md\:placeholder-yellow-800::placeholder{color:#975a16}.md\:placeholder-yellow-900:-ms-input-placeholder{color:#744210}.md\:placeholder-yellow-900::-ms-input-placeholder{color:#744210}.md\:placeholder-yellow-900::placeholder{color:#744210}.md\:placeholder-green-100:-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.md\:placeholder-green-100::-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.md\:placeholder-green-100::placeholder{color:#f0fff4}.md\:placeholder-green-200:-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.md\:placeholder-green-200::-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.md\:placeholder-green-200::placeholder{color:#c6f6d5}.md\:placeholder-green-300:-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.md\:placeholder-green-300::-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.md\:placeholder-green-300::placeholder{color:#9ae6b4}.md\:placeholder-green-400:-ms-input-placeholder{color:#68d391}.md\:placeholder-green-400::-ms-input-placeholder{color:#68d391}.md\:placeholder-green-400::placeholder{color:#68d391}.md\:placeholder-green-500:-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.md\:placeholder-green-500::-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.md\:placeholder-green-500::placeholder{color:#48bb78}.md\:placeholder-green-600:-ms-input-placeholder{color:#38a169}.md\:placeholder-green-600::-ms-input-placeholder{color:#38a169}.md\:placeholder-green-600::placeholder{color:#38a169}.md\:placeholder-green-700:-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.md\:placeholder-green-700::-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.md\:placeholder-green-700::placeholder{color:#2f855a}.md\:placeholder-green-800:-ms-input-placeholder{color:#276749}.md\:placeholder-green-800::-ms-input-placeholder{color:#276749}.md\:placeholder-green-800::placeholder{color:#276749}.md\:placeholder-green-900:-ms-input-placeholder{color:#22543d}.md\:placeholder-green-900::-ms-input-placeholder{color:#22543d}.md\:placeholder-green-900::placeholder{color:#22543d}.md\:placeholder-teal-100:-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.md\:placeholder-teal-100::-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.md\:placeholder-teal-100::placeholder{color:#e6fffa}.md\:placeholder-teal-200:-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.md\:placeholder-teal-200::-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.md\:placeholder-teal-200::placeholder{color:#b2f5ea}.md\:placeholder-teal-300:-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.md\:placeholder-teal-300::-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.md\:placeholder-teal-300::placeholder{color:#81e6d9}.md\:placeholder-teal-400:-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.md\:placeholder-teal-400::-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.md\:placeholder-teal-400::placeholder{color:#4fd1c5}.md\:placeholder-teal-500:-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.md\:placeholder-teal-500::-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.md\:placeholder-teal-500::placeholder{color:#38b2ac}.md\:placeholder-teal-600:-ms-input-placeholder{color:#319795}.md\:placeholder-teal-600::-ms-input-placeholder{color:#319795}.md\:placeholder-teal-600::placeholder{color:#319795}.md\:placeholder-teal-700:-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.md\:placeholder-teal-700::-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.md\:placeholder-teal-700::placeholder{color:#2c7a7b}.md\:placeholder-teal-800:-ms-input-placeholder{color:#285e61}.md\:placeholder-teal-800::-ms-input-placeholder{color:#285e61}.md\:placeholder-teal-800::placeholder{color:#285e61}.md\:placeholder-teal-900:-ms-input-placeholder{color:#234e52}.md\:placeholder-teal-900::-ms-input-placeholder{color:#234e52}.md\:placeholder-teal-900::placeholder{color:#234e52}.md\:placeholder-blue-100:-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.md\:placeholder-blue-100::-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.md\:placeholder-blue-100::placeholder{color:#ebf8ff}.md\:placeholder-blue-200:-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.md\:placeholder-blue-200::-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.md\:placeholder-blue-200::placeholder{color:#bee3f8}.md\:placeholder-blue-300:-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.md\:placeholder-blue-300::-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.md\:placeholder-blue-300::placeholder{color:#90cdf4}.md\:placeholder-blue-400:-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.md\:placeholder-blue-400::-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.md\:placeholder-blue-400::placeholder{color:#63b3ed}.md\:placeholder-blue-500:-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.md\:placeholder-blue-500::-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.md\:placeholder-blue-500::placeholder{color:#4299e1}.md\:placeholder-blue-600:-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.md\:placeholder-blue-600::-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.md\:placeholder-blue-600::placeholder{color:#3182ce}.md\:placeholder-blue-700:-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.md\:placeholder-blue-700::-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.md\:placeholder-blue-700::placeholder{color:#2b6cb0}.md\:placeholder-blue-800:-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.md\:placeholder-blue-800::-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.md\:placeholder-blue-800::placeholder{color:#2c5282}.md\:placeholder-blue-900:-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.md\:placeholder-blue-900::-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.md\:placeholder-blue-900::placeholder{color:#2a4365}.md\:placeholder-indigo-100:-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.md\:placeholder-indigo-100::-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.md\:placeholder-indigo-100::placeholder{color:#ebf4ff}.md\:placeholder-indigo-200:-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.md\:placeholder-indigo-200::-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.md\:placeholder-indigo-200::placeholder{color:#c3dafe}.md\:placeholder-indigo-300:-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.md\:placeholder-indigo-300::-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.md\:placeholder-indigo-300::placeholder{color:#a3bffa}.md\:placeholder-indigo-400:-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.md\:placeholder-indigo-400::-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.md\:placeholder-indigo-400::placeholder{color:#7f9cf5}.md\:placeholder-indigo-500:-ms-input-placeholder{color:#667eea}.md\:placeholder-indigo-500::-ms-input-placeholder{color:#667eea}.md\:placeholder-indigo-500::placeholder{color:#667eea}.md\:placeholder-indigo-600:-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.md\:placeholder-indigo-600::-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.md\:placeholder-indigo-600::placeholder{color:#5a67d8}.md\:placeholder-indigo-700:-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.md\:placeholder-indigo-700::-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.md\:placeholder-indigo-700::placeholder{color:#4c51bf}.md\:placeholder-indigo-800:-ms-input-placeholder{color:#434190}.md\:placeholder-indigo-800::-ms-input-placeholder{color:#434190}.md\:placeholder-indigo-800::placeholder{color:#434190}.md\:placeholder-indigo-900:-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.md\:placeholder-indigo-900::-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.md\:placeholder-indigo-900::placeholder{color:#3c366b}.md\:placeholder-purple-100:-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.md\:placeholder-purple-100::-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.md\:placeholder-purple-100::placeholder{color:#faf5ff}.md\:placeholder-purple-200:-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.md\:placeholder-purple-200::-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.md\:placeholder-purple-200::placeholder{color:#e9d8fd}.md\:placeholder-purple-300:-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.md\:placeholder-purple-300::-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.md\:placeholder-purple-300::placeholder{color:#d6bcfa}.md\:placeholder-purple-400:-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.md\:placeholder-purple-400::-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.md\:placeholder-purple-400::placeholder{color:#b794f4}.md\:placeholder-purple-500:-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.md\:placeholder-purple-500::-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.md\:placeholder-purple-500::placeholder{color:#9f7aea}.md\:placeholder-purple-600:-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.md\:placeholder-purple-600::-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.md\:placeholder-purple-600::placeholder{color:#805ad5}.md\:placeholder-purple-700:-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.md\:placeholder-purple-700::-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.md\:placeholder-purple-700::placeholder{color:#6b46c1}.md\:placeholder-purple-800:-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.md\:placeholder-purple-800::-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.md\:placeholder-purple-800::placeholder{color:#553c9a}.md\:placeholder-purple-900:-ms-input-placeholder{color:#44337a}.md\:placeholder-purple-900::-ms-input-placeholder{color:#44337a}.md\:placeholder-purple-900::placeholder{color:#44337a}.md\:placeholder-pink-100:-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.md\:placeholder-pink-100::-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.md\:placeholder-pink-100::placeholder{color:#fff5f7}.md\:placeholder-pink-200:-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.md\:placeholder-pink-200::-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.md\:placeholder-pink-200::placeholder{color:#fed7e2}.md\:placeholder-pink-300:-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.md\:placeholder-pink-300::-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.md\:placeholder-pink-300::placeholder{color:#fbb6ce}.md\:placeholder-pink-400:-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.md\:placeholder-pink-400::-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.md\:placeholder-pink-400::placeholder{color:#f687b3}.md\:placeholder-pink-500:-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.md\:placeholder-pink-500::-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.md\:placeholder-pink-500::placeholder{color:#ed64a6}.md\:placeholder-pink-600:-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.md\:placeholder-pink-600::-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.md\:placeholder-pink-600::placeholder{color:#d53f8c}.md\:placeholder-pink-700:-ms-input-placeholder{color:#b83280}.md\:placeholder-pink-700::-ms-input-placeholder{color:#b83280}.md\:placeholder-pink-700::placeholder{color:#b83280}.md\:placeholder-pink-800:-ms-input-placeholder{color:#97266d}.md\:placeholder-pink-800::-ms-input-placeholder{color:#97266d}.md\:placeholder-pink-800::placeholder{color:#97266d}.md\:placeholder-pink-900:-ms-input-placeholder{color:#702459}.md\:placeholder-pink-900::-ms-input-placeholder{color:#702459}.md\:placeholder-pink-900::placeholder{color:#702459}.md\:focus\:placeholder-transparent:focus:-ms-input-placeholder{color:transparent}.md\:focus\:placeholder-transparent:focus::-ms-input-placeholder{color:transparent}.md\:focus\:placeholder-transparent:focus::placeholder{color:transparent}.md\:focus\:placeholder-black:focus:-ms-input-placeholder{color:#000}.md\:focus\:placeholder-black:focus::-ms-input-placeholder{color:#000}.md\:focus\:placeholder-black:focus::placeholder{color:#000}.md\:focus\:placeholder-white:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff}.md\:focus\:placeholder-white:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff}.md\:focus\:placeholder-white:focus::placeholder{color:#fff}.md\:focus\:placeholder-gray-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.md\:focus\:placeholder-gray-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.md\:focus\:placeholder-gray-100:focus::placeholder{color:#f7fafc}.md\:focus\:placeholder-gray-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.md\:focus\:placeholder-gray-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.md\:focus\:placeholder-gray-200:focus::placeholder{color:#edf2f7}.md\:focus\:placeholder-gray-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.md\:focus\:placeholder-gray-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.md\:focus\:placeholder-gray-300:focus::placeholder{color:#e2e8f0}.md\:focus\:placeholder-gray-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.md\:focus\:placeholder-gray-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.md\:focus\:placeholder-gray-400:focus::placeholder{color:#cbd5e0}.md\:focus\:placeholder-gray-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.md\:focus\:placeholder-gray-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.md\:focus\:placeholder-gray-500:focus::placeholder{color:#a0aec0}.md\:focus\:placeholder-gray-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#718096}.md\:focus\:placeholder-gray-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#718096}.md\:focus\:placeholder-gray-600:focus::placeholder{color:#718096}.md\:focus\:placeholder-gray-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.md\:focus\:placeholder-gray-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.md\:focus\:placeholder-gray-700:focus::placeholder{color:#4a5568}.md\:focus\:placeholder-gray-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.md\:focus\:placeholder-gray-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.md\:focus\:placeholder-gray-800:focus::placeholder{color:#2d3748}.md\:focus\:placeholder-gray-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.md\:focus\:placeholder-gray-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.md\:focus\:placeholder-gray-900:focus::placeholder{color:#1a202c}.md\:focus\:placeholder-red-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.md\:focus\:placeholder-red-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.md\:focus\:placeholder-red-100:focus::placeholder{color:#fff5f5}.md\:focus\:placeholder-red-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.md\:focus\:placeholder-red-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.md\:focus\:placeholder-red-200:focus::placeholder{color:#fed7d7}.md\:focus\:placeholder-red-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.md\:focus\:placeholder-red-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.md\:focus\:placeholder-red-300:focus::placeholder{color:#feb2b2}.md\:focus\:placeholder-red-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.md\:focus\:placeholder-red-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.md\:focus\:placeholder-red-400:focus::placeholder{color:#fc8181}.md\:focus\:placeholder-red-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#f56565}.md\:focus\:placeholder-red-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#f56565}.md\:focus\:placeholder-red-500:focus::placeholder{color:#f56565}.md\:focus\:placeholder-red-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.md\:focus\:placeholder-red-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.md\:focus\:placeholder-red-600:focus::placeholder{color:#e53e3e}.md\:focus\:placeholder-red-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#c53030}.md\:focus\:placeholder-red-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#c53030}.md\:focus\:placeholder-red-700:focus::placeholder{color:#c53030}.md\:focus\:placeholder-red-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.md\:focus\:placeholder-red-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.md\:focus\:placeholder-red-800:focus::placeholder{color:#9b2c2c}.md\:focus\:placeholder-red-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.md\:focus\:placeholder-red-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.md\:focus\:placeholder-red-900:focus::placeholder{color:#742a2a}.md\:focus\:placeholder-orange-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.md\:focus\:placeholder-orange-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.md\:focus\:placeholder-orange-100:focus::placeholder{color:#fffaf0}.md\:focus\:placeholder-orange-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.md\:focus\:placeholder-orange-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.md\:focus\:placeholder-orange-200:focus::placeholder{color:#feebc8}.md\:focus\:placeholder-orange-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.md\:focus\:placeholder-orange-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.md\:focus\:placeholder-orange-300:focus::placeholder{color:#fbd38d}.md\:focus\:placeholder-orange-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.md\:focus\:placeholder-orange-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.md\:focus\:placeholder-orange-400:focus::placeholder{color:#f6ad55}.md\:focus\:placeholder-orange-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.md\:focus\:placeholder-orange-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.md\:focus\:placeholder-orange-500:focus::placeholder{color:#ed8936}.md\:focus\:placeholder-orange-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.md\:focus\:placeholder-orange-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.md\:focus\:placeholder-orange-600:focus::placeholder{color:#dd6b20}.md\:focus\:placeholder-orange-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#c05621}.md\:focus\:placeholder-orange-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#c05621}.md\:focus\:placeholder-orange-700:focus::placeholder{color:#c05621}.md\:focus\:placeholder-orange-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.md\:focus\:placeholder-orange-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.md\:focus\:placeholder-orange-800:focus::placeholder{color:#9c4221}.md\:focus\:placeholder-orange-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.md\:focus\:placeholder-orange-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.md\:focus\:placeholder-orange-900:focus::placeholder{color:#7b341e}.md\:focus\:placeholder-yellow-100:focus:-ms-input-placeholder{color:ivory}.md\:focus\:placeholder-yellow-100:focus::-ms-input-placeholder{color:ivory}.md\:focus\:placeholder-yellow-100:focus::placeholder{color:ivory}.md\:focus\:placeholder-yellow-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.md\:focus\:placeholder-yellow-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.md\:focus\:placeholder-yellow-200:focus::placeholder{color:#fefcbf}.md\:focus\:placeholder-yellow-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#faf089}.md\:focus\:placeholder-yellow-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#faf089}.md\:focus\:placeholder-yellow-300:focus::placeholder{color:#faf089}.md\:focus\:placeholder-yellow-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.md\:focus\:placeholder-yellow-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.md\:focus\:placeholder-yellow-400:focus::placeholder{color:#f6e05e}.md\:focus\:placeholder-yellow-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.md\:focus\:placeholder-yellow-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.md\:focus\:placeholder-yellow-500:focus::placeholder{color:#ecc94b}.md\:focus\:placeholder-yellow-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.md\:focus\:placeholder-yellow-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.md\:focus\:placeholder-yellow-600:focus::placeholder{color:#d69e2e}.md\:focus\:placeholder-yellow-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.md\:focus\:placeholder-yellow-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.md\:focus\:placeholder-yellow-700:focus::placeholder{color:#b7791f}.md\:focus\:placeholder-yellow-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#975a16}.md\:focus\:placeholder-yellow-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#975a16}.md\:focus\:placeholder-yellow-800:focus::placeholder{color:#975a16}.md\:focus\:placeholder-yellow-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#744210}.md\:focus\:placeholder-yellow-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#744210}.md\:focus\:placeholder-yellow-900:focus::placeholder{color:#744210}.md\:focus\:placeholder-green-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.md\:focus\:placeholder-green-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.md\:focus\:placeholder-green-100:focus::placeholder{color:#f0fff4}.md\:focus\:placeholder-green-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.md\:focus\:placeholder-green-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.md\:focus\:placeholder-green-200:focus::placeholder{color:#c6f6d5}.md\:focus\:placeholder-green-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.md\:focus\:placeholder-green-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.md\:focus\:placeholder-green-300:focus::placeholder{color:#9ae6b4}.md\:focus\:placeholder-green-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#68d391}.md\:focus\:placeholder-green-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#68d391}.md\:focus\:placeholder-green-400:focus::placeholder{color:#68d391}.md\:focus\:placeholder-green-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.md\:focus\:placeholder-green-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.md\:focus\:placeholder-green-500:focus::placeholder{color:#48bb78}.md\:focus\:placeholder-green-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#38a169}.md\:focus\:placeholder-green-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#38a169}.md\:focus\:placeholder-green-600:focus::placeholder{color:#38a169}.md\:focus\:placeholder-green-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.md\:focus\:placeholder-green-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.md\:focus\:placeholder-green-700:focus::placeholder{color:#2f855a}.md\:focus\:placeholder-green-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#276749}.md\:focus\:placeholder-green-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#276749}.md\:focus\:placeholder-green-800:focus::placeholder{color:#276749}.md\:focus\:placeholder-green-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#22543d}.md\:focus\:placeholder-green-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#22543d}.md\:focus\:placeholder-green-900:focus::placeholder{color:#22543d}.md\:focus\:placeholder-teal-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.md\:focus\:placeholder-teal-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.md\:focus\:placeholder-teal-100:focus::placeholder{color:#e6fffa}.md\:focus\:placeholder-teal-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.md\:focus\:placeholder-teal-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.md\:focus\:placeholder-teal-200:focus::placeholder{color:#b2f5ea}.md\:focus\:placeholder-teal-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.md\:focus\:placeholder-teal-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.md\:focus\:placeholder-teal-300:focus::placeholder{color:#81e6d9}.md\:focus\:placeholder-teal-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.md\:focus\:placeholder-teal-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.md\:focus\:placeholder-teal-400:focus::placeholder{color:#4fd1c5}.md\:focus\:placeholder-teal-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.md\:focus\:placeholder-teal-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.md\:focus\:placeholder-teal-500:focus::placeholder{color:#38b2ac}.md\:focus\:placeholder-teal-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#319795}.md\:focus\:placeholder-teal-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#319795}.md\:focus\:placeholder-teal-600:focus::placeholder{color:#319795}.md\:focus\:placeholder-teal-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.md\:focus\:placeholder-teal-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.md\:focus\:placeholder-teal-700:focus::placeholder{color:#2c7a7b}.md\:focus\:placeholder-teal-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#285e61}.md\:focus\:placeholder-teal-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#285e61}.md\:focus\:placeholder-teal-800:focus::placeholder{color:#285e61}.md\:focus\:placeholder-teal-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#234e52}.md\:focus\:placeholder-teal-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#234e52}.md\:focus\:placeholder-teal-900:focus::placeholder{color:#234e52}.md\:focus\:placeholder-blue-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.md\:focus\:placeholder-blue-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.md\:focus\:placeholder-blue-100:focus::placeholder{color:#ebf8ff}.md\:focus\:placeholder-blue-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.md\:focus\:placeholder-blue-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.md\:focus\:placeholder-blue-200:focus::placeholder{color:#bee3f8}.md\:focus\:placeholder-blue-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.md\:focus\:placeholder-blue-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.md\:focus\:placeholder-blue-300:focus::placeholder{color:#90cdf4}.md\:focus\:placeholder-blue-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.md\:focus\:placeholder-blue-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.md\:focus\:placeholder-blue-400:focus::placeholder{color:#63b3ed}.md\:focus\:placeholder-blue-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.md\:focus\:placeholder-blue-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.md\:focus\:placeholder-blue-500:focus::placeholder{color:#4299e1}.md\:focus\:placeholder-blue-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.md\:focus\:placeholder-blue-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.md\:focus\:placeholder-blue-600:focus::placeholder{color:#3182ce}.md\:focus\:placeholder-blue-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.md\:focus\:placeholder-blue-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.md\:focus\:placeholder-blue-700:focus::placeholder{color:#2b6cb0}.md\:focus\:placeholder-blue-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.md\:focus\:placeholder-blue-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.md\:focus\:placeholder-blue-800:focus::placeholder{color:#2c5282}.md\:focus\:placeholder-blue-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.md\:focus\:placeholder-blue-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.md\:focus\:placeholder-blue-900:focus::placeholder{color:#2a4365}.md\:focus\:placeholder-indigo-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.md\:focus\:placeholder-indigo-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.md\:focus\:placeholder-indigo-100:focus::placeholder{color:#ebf4ff}.md\:focus\:placeholder-indigo-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.md\:focus\:placeholder-indigo-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.md\:focus\:placeholder-indigo-200:focus::placeholder{color:#c3dafe}.md\:focus\:placeholder-indigo-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.md\:focus\:placeholder-indigo-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.md\:focus\:placeholder-indigo-300:focus::placeholder{color:#a3bffa}.md\:focus\:placeholder-indigo-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.md\:focus\:placeholder-indigo-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.md\:focus\:placeholder-indigo-400:focus::placeholder{color:#7f9cf5}.md\:focus\:placeholder-indigo-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#667eea}.md\:focus\:placeholder-indigo-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#667eea}.md\:focus\:placeholder-indigo-500:focus::placeholder{color:#667eea}.md\:focus\:placeholder-indigo-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.md\:focus\:placeholder-indigo-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.md\:focus\:placeholder-indigo-600:focus::placeholder{color:#5a67d8}.md\:focus\:placeholder-indigo-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.md\:focus\:placeholder-indigo-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.md\:focus\:placeholder-indigo-700:focus::placeholder{color:#4c51bf}.md\:focus\:placeholder-indigo-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#434190}.md\:focus\:placeholder-indigo-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#434190}.md\:focus\:placeholder-indigo-800:focus::placeholder{color:#434190}.md\:focus\:placeholder-indigo-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.md\:focus\:placeholder-indigo-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.md\:focus\:placeholder-indigo-900:focus::placeholder{color:#3c366b}.md\:focus\:placeholder-purple-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.md\:focus\:placeholder-purple-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.md\:focus\:placeholder-purple-100:focus::placeholder{color:#faf5ff}.md\:focus\:placeholder-purple-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.md\:focus\:placeholder-purple-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.md\:focus\:placeholder-purple-200:focus::placeholder{color:#e9d8fd}.md\:focus\:placeholder-purple-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.md\:focus\:placeholder-purple-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.md\:focus\:placeholder-purple-300:focus::placeholder{color:#d6bcfa}.md\:focus\:placeholder-purple-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.md\:focus\:placeholder-purple-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.md\:focus\:placeholder-purple-400:focus::placeholder{color:#b794f4}.md\:focus\:placeholder-purple-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.md\:focus\:placeholder-purple-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.md\:focus\:placeholder-purple-500:focus::placeholder{color:#9f7aea}.md\:focus\:placeholder-purple-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.md\:focus\:placeholder-purple-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.md\:focus\:placeholder-purple-600:focus::placeholder{color:#805ad5}.md\:focus\:placeholder-purple-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.md\:focus\:placeholder-purple-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.md\:focus\:placeholder-purple-700:focus::placeholder{color:#6b46c1}.md\:focus\:placeholder-purple-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.md\:focus\:placeholder-purple-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.md\:focus\:placeholder-purple-800:focus::placeholder{color:#553c9a}.md\:focus\:placeholder-purple-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#44337a}.md\:focus\:placeholder-purple-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#44337a}.md\:focus\:placeholder-purple-900:focus::placeholder{color:#44337a}.md\:focus\:placeholder-pink-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.md\:focus\:placeholder-pink-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.md\:focus\:placeholder-pink-100:focus::placeholder{color:#fff5f7}.md\:focus\:placeholder-pink-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.md\:focus\:placeholder-pink-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.md\:focus\:placeholder-pink-200:focus::placeholder{color:#fed7e2}.md\:focus\:placeholder-pink-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.md\:focus\:placeholder-pink-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.md\:focus\:placeholder-pink-300:focus::placeholder{color:#fbb6ce}.md\:focus\:placeholder-pink-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.md\:focus\:placeholder-pink-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.md\:focus\:placeholder-pink-400:focus::placeholder{color:#f687b3}.md\:focus\:placeholder-pink-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.md\:focus\:placeholder-pink-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.md\:focus\:placeholder-pink-500:focus::placeholder{color:#ed64a6}.md\:focus\:placeholder-pink-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.md\:focus\:placeholder-pink-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.md\:focus\:placeholder-pink-600:focus::placeholder{color:#d53f8c}.md\:focus\:placeholder-pink-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#b83280}.md\:focus\:placeholder-pink-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#b83280}.md\:focus\:placeholder-pink-700:focus::placeholder{color:#b83280}.md\:focus\:placeholder-pink-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#97266d}.md\:focus\:placeholder-pink-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#97266d}.md\:focus\:placeholder-pink-800:focus::placeholder{color:#97266d}.md\:focus\:placeholder-pink-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#702459}.md\:focus\:placeholder-pink-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#702459}.md\:focus\:placeholder-pink-900:focus::placeholder{color:#702459}.md\:pointer-events-none{pointer-events:none}.md\:pointer-events-auto{pointer-events:auto}.md\:static{position:static}.md\:fixed{position:fixed}.md\:absolute{position:absolute}.md\:relative{position:relative}.md\:sticky{position:-webkit-sticky;position:sticky}.md\:inset-0{top:0;right:0;bottom:0;left:0}.md\:inset-auto{top:auto;right:auto;bottom:auto;left:auto}.md\:inset-y-0{top:0;bottom:0}.md\:inset-x-0{right:0;left:0}.md\:inset-y-auto{top:auto;bottom:auto}.md\:inset-x-auto{right:auto;left:auto}.md\:top-0{top:0}.md\:right-0{right:0}.md\:bottom-0{bottom:0}.md\:left-0{left:0}.md\:top-auto{top:auto}.md\:right-auto{right:auto}.md\:bottom-auto{bottom:auto}.md\:left-auto{left:auto}.md\:resize-none{resize:none}.md\:resize-y{resize:vertical}.md\:resize-x{resize:horizontal}.md\:resize{resize:both}.md\:shadow{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.md\:shadow-md{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.md\:shadow-lg{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.md\:shadow-xl{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.md\:shadow-2xl{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.md\:shadow-inner{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.md\:shadow-outline{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.md\:shadow-none{box-shadow:none}.md\:hover\:shadow:hover{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.md\:hover\:shadow-md:hover{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.md\:hover\:shadow-lg:hover{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.md\:hover\:shadow-xl:hover{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.md\:hover\:shadow-2xl:hover{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.md\:hover\:shadow-inner:hover{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.md\:hover\:shadow-outline:hover{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.md\:hover\:shadow-none:hover{box-shadow:none}.md\:focus\:shadow:focus{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.md\:focus\:shadow-md:focus{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.md\:focus\:shadow-lg:focus{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.md\:focus\:shadow-xl:focus{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.md\:focus\:shadow-2xl:focus{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.md\:focus\:shadow-inner:focus{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.md\:focus\:shadow-outline:focus{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.md\:focus\:shadow-none:focus{box-shadow:none}.md\:fill-current{fill:currentColor}.md\:stroke-current{stroke:currentColor}.md\:table-auto{table-layout:auto}.md\:table-fixed{table-layout:fixed}.md\:text-left{text-align:left}.md\:text-center{text-align:center}.md\:text-right{text-align:right}.md\:text-justify{text-align:justify}.md\:text-transparent{color:transparent}.md\:text-black{color:#000}.md\:text-white{color:#fff}.md\:text-gray-100{color:#f7fafc}.md\:text-gray-200{color:#edf2f7}.md\:text-gray-300{color:#e2e8f0}.md\:text-gray-400{color:#cbd5e0}.md\:text-gray-500{color:#a0aec0}.md\:text-gray-600{color:#718096}.md\:text-gray-700{color:#4a5568}.md\:text-gray-800{color:#2d3748}.md\:text-gray-900{color:#1a202c}.md\:text-red-100{color:#fff5f5}.md\:text-red-200{color:#fed7d7}.md\:text-red-300{color:#feb2b2}.md\:text-red-400{color:#fc8181}.md\:text-red-500{color:#f56565}.md\:text-red-600{color:#e53e3e}.md\:text-red-700{color:#c53030}.md\:text-red-800{color:#9b2c2c}.md\:text-red-900{color:#742a2a}.md\:text-orange-100{color:#fffaf0}.md\:text-orange-200{color:#feebc8}.md\:text-orange-300{color:#fbd38d}.md\:text-orange-400{color:#f6ad55}.md\:text-orange-500{color:#ed8936}.md\:text-orange-600{color:#dd6b20}.md\:text-orange-700{color:#c05621}.md\:text-orange-800{color:#9c4221}.md\:text-orange-900{color:#7b341e}.md\:text-yellow-100{color:ivory}.md\:text-yellow-200{color:#fefcbf}.md\:text-yellow-300{color:#faf089}.md\:text-yellow-400{color:#f6e05e}.md\:text-yellow-500{color:#ecc94b}.md\:text-yellow-600{color:#d69e2e}.md\:text-yellow-700{color:#b7791f}.md\:text-yellow-800{color:#975a16}.md\:text-yellow-900{color:#744210}.md\:text-green-100{color:#f0fff4}.md\:text-green-200{color:#c6f6d5}.md\:text-green-300{color:#9ae6b4}.md\:text-green-400{color:#68d391}.md\:text-green-500{color:#48bb78}.md\:text-green-600{color:#38a169}.md\:text-green-700{color:#2f855a}.md\:text-green-800{color:#276749}.md\:text-green-900{color:#22543d}.md\:text-teal-100{color:#e6fffa}.md\:text-teal-200{color:#b2f5ea}.md\:text-teal-300{color:#81e6d9}.md\:text-teal-400{color:#4fd1c5}.md\:text-teal-500{color:#38b2ac}.md\:text-teal-600{color:#319795}.md\:text-teal-700{color:#2c7a7b}.md\:text-teal-800{color:#285e61}.md\:text-teal-900{color:#234e52}.md\:text-blue-100{color:#ebf8ff}.md\:text-blue-200{color:#bee3f8}.md\:text-blue-300{color:#90cdf4}.md\:text-blue-400{color:#63b3ed}.md\:text-blue-500{color:#4299e1}.md\:text-blue-600{color:#3182ce}.md\:text-blue-700{color:#2b6cb0}.md\:text-blue-800{color:#2c5282}.md\:text-blue-900{color:#2a4365}.md\:text-indigo-100{color:#ebf4ff}.md\:text-indigo-200{color:#c3dafe}.md\:text-indigo-300{color:#a3bffa}.md\:text-indigo-400{color:#7f9cf5}.md\:text-indigo-500{color:#667eea}.md\:text-indigo-600{color:#5a67d8}.md\:text-indigo-700{color:#4c51bf}.md\:text-indigo-800{color:#434190}.md\:text-indigo-900{color:#3c366b}.md\:text-purple-100{color:#faf5ff}.md\:text-purple-200{color:#e9d8fd}.md\:text-purple-300{color:#d6bcfa}.md\:text-purple-400{color:#b794f4}.md\:text-purple-500{color:#9f7aea}.md\:text-purple-600{color:#805ad5}.md\:text-purple-700{color:#6b46c1}.md\:text-purple-800{color:#553c9a}.md\:text-purple-900{color:#44337a}.md\:text-pink-100{color:#fff5f7}.md\:text-pink-200{color:#fed7e2}.md\:text-pink-300{color:#fbb6ce}.md\:text-pink-400{color:#f687b3}.md\:text-pink-500{color:#ed64a6}.md\:text-pink-600{color:#d53f8c}.md\:text-pink-700{color:#b83280}.md\:text-pink-800{color:#97266d}.md\:text-pink-900{color:#702459}.md\:hover\:text-transparent:hover{color:transparent}.md\:hover\:text-black:hover{color:#000}.md\:hover\:text-white:hover{color:#fff}.md\:hover\:text-gray-100:hover{color:#f7fafc}.md\:hover\:text-gray-200:hover{color:#edf2f7}.md\:hover\:text-gray-300:hover{color:#e2e8f0}.md\:hover\:text-gray-400:hover{color:#cbd5e0}.md\:hover\:text-gray-500:hover{color:#a0aec0}.md\:hover\:text-gray-600:hover{color:#718096}.md\:hover\:text-gray-700:hover{color:#4a5568}.md\:hover\:text-gray-800:hover{color:#2d3748}.md\:hover\:text-gray-900:hover{color:#1a202c}.md\:hover\:text-red-100:hover{color:#fff5f5}.md\:hover\:text-red-200:hover{color:#fed7d7}.md\:hover\:text-red-300:hover{color:#feb2b2}.md\:hover\:text-red-400:hover{color:#fc8181}.md\:hover\:text-red-500:hover{color:#f56565}.md\:hover\:text-red-600:hover{color:#e53e3e}.md\:hover\:text-red-700:hover{color:#c53030}.md\:hover\:text-red-800:hover{color:#9b2c2c}.md\:hover\:text-red-900:hover{color:#742a2a}.md\:hover\:text-orange-100:hover{color:#fffaf0}.md\:hover\:text-orange-200:hover{color:#feebc8}.md\:hover\:text-orange-300:hover{color:#fbd38d}.md\:hover\:text-orange-400:hover{color:#f6ad55}.md\:hover\:text-orange-500:hover{color:#ed8936}.md\:hover\:text-orange-600:hover{color:#dd6b20}.md\:hover\:text-orange-700:hover{color:#c05621}.md\:hover\:text-orange-800:hover{color:#9c4221}.md\:hover\:text-orange-900:hover{color:#7b341e}.md\:hover\:text-yellow-100:hover{color:ivory}.md\:hover\:text-yellow-200:hover{color:#fefcbf}.md\:hover\:text-yellow-300:hover{color:#faf089}.md\:hover\:text-yellow-400:hover{color:#f6e05e}.md\:hover\:text-yellow-500:hover{color:#ecc94b}.md\:hover\:text-yellow-600:hover{color:#d69e2e}.md\:hover\:text-yellow-700:hover{color:#b7791f}.md\:hover\:text-yellow-800:hover{color:#975a16}.md\:hover\:text-yellow-900:hover{color:#744210}.md\:hover\:text-green-100:hover{color:#f0fff4}.md\:hover\:text-green-200:hover{color:#c6f6d5}.md\:hover\:text-green-300:hover{color:#9ae6b4}.md\:hover\:text-green-400:hover{color:#68d391}.md\:hover\:text-green-500:hover{color:#48bb78}.md\:hover\:text-green-600:hover{color:#38a169}.md\:hover\:text-green-700:hover{color:#2f855a}.md\:hover\:text-green-800:hover{color:#276749}.md\:hover\:text-green-900:hover{color:#22543d}.md\:hover\:text-teal-100:hover{color:#e6fffa}.md\:hover\:text-teal-200:hover{color:#b2f5ea}.md\:hover\:text-teal-300:hover{color:#81e6d9}.md\:hover\:text-teal-400:hover{color:#4fd1c5}.md\:hover\:text-teal-500:hover{color:#38b2ac}.md\:hover\:text-teal-600:hover{color:#319795}.md\:hover\:text-teal-700:hover{color:#2c7a7b}.md\:hover\:text-teal-800:hover{color:#285e61}.md\:hover\:text-teal-900:hover{color:#234e52}.md\:hover\:text-blue-100:hover{color:#ebf8ff}.md\:hover\:text-blue-200:hover{color:#bee3f8}.md\:hover\:text-blue-300:hover{color:#90cdf4}.md\:hover\:text-blue-400:hover{color:#63b3ed}.md\:hover\:text-blue-500:hover{color:#4299e1}.md\:hover\:text-blue-600:hover{color:#3182ce}.md\:hover\:text-blue-700:hover{color:#2b6cb0}.md\:hover\:text-blue-800:hover{color:#2c5282}.md\:hover\:text-blue-900:hover{color:#2a4365}.md\:hover\:text-indigo-100:hover{color:#ebf4ff}.md\:hover\:text-indigo-200:hover{color:#c3dafe}.md\:hover\:text-indigo-300:hover{color:#a3bffa}.md\:hover\:text-indigo-400:hover{color:#7f9cf5}.md\:hover\:text-indigo-500:hover{color:#667eea}.md\:hover\:text-indigo-600:hover{color:#5a67d8}.md\:hover\:text-indigo-700:hover{color:#4c51bf}.md\:hover\:text-indigo-800:hover{color:#434190}.md\:hover\:text-indigo-900:hover{color:#3c366b}.md\:hover\:text-purple-100:hover{color:#faf5ff}.md\:hover\:text-purple-200:hover{color:#e9d8fd}.md\:hover\:text-purple-300:hover{color:#d6bcfa}.md\:hover\:text-purple-400:hover{color:#b794f4}.md\:hover\:text-purple-500:hover{color:#9f7aea}.md\:hover\:text-purple-600:hover{color:#805ad5}.md\:hover\:text-purple-700:hover{color:#6b46c1}.md\:hover\:text-purple-800:hover{color:#553c9a}.md\:hover\:text-purple-900:hover{color:#44337a}.md\:hover\:text-pink-100:hover{color:#fff5f7}.md\:hover\:text-pink-200:hover{color:#fed7e2}.md\:hover\:text-pink-300:hover{color:#fbb6ce}.md\:hover\:text-pink-400:hover{color:#f687b3}.md\:hover\:text-pink-500:hover{color:#ed64a6}.md\:hover\:text-pink-600:hover{color:#d53f8c}.md\:hover\:text-pink-700:hover{color:#b83280}.md\:hover\:text-pink-800:hover{color:#97266d}.md\:hover\:text-pink-900:hover{color:#702459}.md\:focus\:text-transparent:focus{color:transparent}.md\:focus\:text-black:focus{color:#000}.md\:focus\:text-white:focus{color:#fff}.md\:focus\:text-gray-100:focus{color:#f7fafc}.md\:focus\:text-gray-200:focus{color:#edf2f7}.md\:focus\:text-gray-300:focus{color:#e2e8f0}.md\:focus\:text-gray-400:focus{color:#cbd5e0}.md\:focus\:text-gray-500:focus{color:#a0aec0}.md\:focus\:text-gray-600:focus{color:#718096}.md\:focus\:text-gray-700:focus{color:#4a5568}.md\:focus\:text-gray-800:focus{color:#2d3748}.md\:focus\:text-gray-900:focus{color:#1a202c}.md\:focus\:text-red-100:focus{color:#fff5f5}.md\:focus\:text-red-200:focus{color:#fed7d7}.md\:focus\:text-red-300:focus{color:#feb2b2}.md\:focus\:text-red-400:focus{color:#fc8181}.md\:focus\:text-red-500:focus{color:#f56565}.md\:focus\:text-red-600:focus{color:#e53e3e}.md\:focus\:text-red-700:focus{color:#c53030}.md\:focus\:text-red-800:focus{color:#9b2c2c}.md\:focus\:text-red-900:focus{color:#742a2a}.md\:focus\:text-orange-100:focus{color:#fffaf0}.md\:focus\:text-orange-200:focus{color:#feebc8}.md\:focus\:text-orange-300:focus{color:#fbd38d}.md\:focus\:text-orange-400:focus{color:#f6ad55}.md\:focus\:text-orange-500:focus{color:#ed8936}.md\:focus\:text-orange-600:focus{color:#dd6b20}.md\:focus\:text-orange-700:focus{color:#c05621}.md\:focus\:text-orange-800:focus{color:#9c4221}.md\:focus\:text-orange-900:focus{color:#7b341e}.md\:focus\:text-yellow-100:focus{color:ivory}.md\:focus\:text-yellow-200:focus{color:#fefcbf}.md\:focus\:text-yellow-300:focus{color:#faf089}.md\:focus\:text-yellow-400:focus{color:#f6e05e}.md\:focus\:text-yellow-500:focus{color:#ecc94b}.md\:focus\:text-yellow-600:focus{color:#d69e2e}.md\:focus\:text-yellow-700:focus{color:#b7791f}.md\:focus\:text-yellow-800:focus{color:#975a16}.md\:focus\:text-yellow-900:focus{color:#744210}.md\:focus\:text-green-100:focus{color:#f0fff4}.md\:focus\:text-green-200:focus{color:#c6f6d5}.md\:focus\:text-green-300:focus{color:#9ae6b4}.md\:focus\:text-green-400:focus{color:#68d391}.md\:focus\:text-green-500:focus{color:#48bb78}.md\:focus\:text-green-600:focus{color:#38a169}.md\:focus\:text-green-700:focus{color:#2f855a}.md\:focus\:text-green-800:focus{color:#276749}.md\:focus\:text-green-900:focus{color:#22543d}.md\:focus\:text-teal-100:focus{color:#e6fffa}.md\:focus\:text-teal-200:focus{color:#b2f5ea}.md\:focus\:text-teal-300:focus{color:#81e6d9}.md\:focus\:text-teal-400:focus{color:#4fd1c5}.md\:focus\:text-teal-500:focus{color:#38b2ac}.md\:focus\:text-teal-600:focus{color:#319795}.md\:focus\:text-teal-700:focus{color:#2c7a7b}.md\:focus\:text-teal-800:focus{color:#285e61}.md\:focus\:text-teal-900:focus{color:#234e52}.md\:focus\:text-blue-100:focus{color:#ebf8ff}.md\:focus\:text-blue-200:focus{color:#bee3f8}.md\:focus\:text-blue-300:focus{color:#90cdf4}.md\:focus\:text-blue-400:focus{color:#63b3ed}.md\:focus\:text-blue-500:focus{color:#4299e1}.md\:focus\:text-blue-600:focus{color:#3182ce}.md\:focus\:text-blue-700:focus{color:#2b6cb0}.md\:focus\:text-blue-800:focus{color:#2c5282}.md\:focus\:text-blue-900:focus{color:#2a4365}.md\:focus\:text-indigo-100:focus{color:#ebf4ff}.md\:focus\:text-indigo-200:focus{color:#c3dafe}.md\:focus\:text-indigo-300:focus{color:#a3bffa}.md\:focus\:text-indigo-400:focus{color:#7f9cf5}.md\:focus\:text-indigo-500:focus{color:#667eea}.md\:focus\:text-indigo-600:focus{color:#5a67d8}.md\:focus\:text-indigo-700:focus{color:#4c51bf}.md\:focus\:text-indigo-800:focus{color:#434190}.md\:focus\:text-indigo-900:focus{color:#3c366b}.md\:focus\:text-purple-100:focus{color:#faf5ff}.md\:focus\:text-purple-200:focus{color:#e9d8fd}.md\:focus\:text-purple-300:focus{color:#d6bcfa}.md\:focus\:text-purple-400:focus{color:#b794f4}.md\:focus\:text-purple-500:focus{color:#9f7aea}.md\:focus\:text-purple-600:focus{color:#805ad5}.md\:focus\:text-purple-700:focus{color:#6b46c1}.md\:focus\:text-purple-800:focus{color:#553c9a}.md\:focus\:text-purple-900:focus{color:#44337a}.md\:focus\:text-pink-100:focus{color:#fff5f7}.md\:focus\:text-pink-200:focus{color:#fed7e2}.md\:focus\:text-pink-300:focus{color:#fbb6ce}.md\:focus\:text-pink-400:focus{color:#f687b3}.md\:focus\:text-pink-500:focus{color:#ed64a6}.md\:focus\:text-pink-600:focus{color:#d53f8c}.md\:focus\:text-pink-700:focus{color:#b83280}.md\:focus\:text-pink-800:focus{color:#97266d}.md\:focus\:text-pink-900:focus{color:#702459}.md\:text-xs{font-size:.75rem}.md\:text-sm{font-size:.875rem}.md\:text-base{font-size:1rem}.md\:text-lg{font-size:1.125rem}.md\:text-xl{font-size:1.25rem}.md\:text-2xl{font-size:1.5rem}.md\:text-3xl{font-size:1.875rem}.md\:text-4xl{font-size:2.25rem}.md\:text-5xl{font-size:3rem}.md\:text-6xl{font-size:4rem}.md\:italic{font-style:italic}.md\:not-italic{font-style:normal}.md\:uppercase{text-transform:uppercase}.md\:lowercase{text-transform:lowercase}.md\:capitalize{text-transform:capitalize}.md\:normal-case{text-transform:none}.md\:underline{text-decoration:underline}.md\:line-through{text-decoration:line-through}.md\:no-underline{text-decoration:none}.md\:hover\:underline:hover{text-decoration:underline}.md\:hover\:line-through:hover{text-decoration:line-through}.md\:hover\:no-underline:hover{text-decoration:none}.md\:focus\:underline:focus{text-decoration:underline}.md\:focus\:line-through:focus{text-decoration:line-through}.md\:focus\:no-underline:focus{text-decoration:none}.md\:antialiased{-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}.md\:subpixel-antialiased{-webkit-font-smoothing:auto;-moz-osx-font-smoothing:auto}.md\:tracking-tighter{letter-spacing:-.05em}.md\:tracking-tight{letter-spacing:-.025em}.md\:tracking-normal{letter-spacing:0}.md\:tracking-wide{letter-spacing:.025em}.md\:tracking-wider{letter-spacing:.05em}.md\:tracking-widest{letter-spacing:.1em}.md\:select-none{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}.md\:select-text{-webkit-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}.md\:select-all{-webkit-user-select:all;-moz-user-select:all;-ms-user-select:all;user-select:all}.md\:select-auto{-webkit-user-select:auto;-moz-user-select:auto;-ms-user-select:auto;user-select:auto}.md\:align-baseline{vertical-align:baseline}.md\:align-top{vertical-align:top}.md\:align-middle{vertical-align:middle}.md\:align-bottom{vertical-align:bottom}.md\:align-text-top{vertical-align:text-top}.md\:align-text-bottom{vertical-align:text-bottom}.md\:visible{visibility:visible}.md\:invisible{visibility:hidden}.md\:whitespace-normal{white-space:normal}.md\:whitespace-no-wrap{white-space:nowrap}.md\:whitespace-pre{white-space:pre}.md\:whitespace-pre-line{white-space:pre-line}.md\:whitespace-pre-wrap{white-space:pre-wrap}.md\:break-normal{overflow-wrap:normal;word-break:normal}.md\:break-words{overflow-wrap:break-word}.md\:break-all{word-break:break-all}.md\:truncate{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.md\:w-0{width:0}.md\:w-1{width:.25rem}.md\:w-2{width:.5rem}.md\:w-3{width:.75rem}.md\:w-4{width:1rem}.md\:w-5{width:1.25rem}.md\:w-6{width:1.5rem}.md\:w-8{width:2rem}.md\:w-10{width:2.5rem}.md\:w-12{width:3rem}.md\:w-16{width:4rem}.md\:w-20{width:5rem}.md\:w-24{width:6rem}.md\:w-32{width:8rem}.md\:w-40{width:10rem}.md\:w-48{width:12rem}.md\:w-56{width:14rem}.md\:w-64{width:16rem}.md\:w-auto{width:auto}.md\:w-px{width:1px}.md\:w-1\/2{width:50%}.md\:w-1\/3{width:33.333333%}.md\:w-2\/3{width:66.666667%}.md\:w-1\/4{width:25%}.md\:w-2\/4{width:50%}.md\:w-3\/4{width:75%}.md\:w-1\/5{width:20%}.md\:w-2\/5{width:40%}.md\:w-3\/5{width:60%}.md\:w-4\/5{width:80%}.md\:w-1\/6{width:16.666667%}.md\:w-2\/6{width:33.333333%}.md\:w-3\/6{width:50%}.md\:w-4\/6{width:66.666667%}.md\:w-5\/6{width:83.333333%}.md\:w-1\/12{width:8.333333%}.md\:w-2\/12{width:16.666667%}.md\:w-3\/12{width:25%}.md\:w-4\/12{width:33.333333%}.md\:w-5\/12{width:41.666667%}.md\:w-6\/12{width:50%}.md\:w-7\/12{width:58.333333%}.md\:w-8\/12{width:66.666667%}.md\:w-9\/12{width:75%}.md\:w-10\/12{width:83.333333%}.md\:w-11\/12{width:91.666667%}.md\:w-full{width:100%}.md\:w-screen{width:100vw}.md\:z-0{z-index:0}.md\:z-10{z-index:10}.md\:z-20{z-index:20}.md\:z-30{z-index:30}.md\:z-40{z-index:40}.md\:z-50{z-index:50}.md\:z-auto{z-index:auto}}@media (min-width:1024px){.lg\:sr-only{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border-width:0}.lg\:not-sr-only{position:static;width:auto;height:auto;padding:0;margin:0;overflow:visible;clip:auto;white-space:normal}.lg\:focus\:sr-only:focus{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border-width:0}.lg\:focus\:not-sr-only:focus{position:static;width:auto;height:auto;padding:0;margin:0;overflow:visible;clip:auto;white-space:normal}.lg\:appearance-none{-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none}.lg\:bg-fixed{background-attachment:fixed}.lg\:bg-local{background-attachment:local}.lg\:bg-scroll{background-attachment:scroll}.lg\:bg-transparent{background-color:transparent}.lg\:bg-black{background-color:#000}.lg\:bg-white{background-color:#fff}.lg\:bg-gray-100{background-color:#f7fafc}.lg\:bg-gray-200{background-color:#edf2f7}.lg\:bg-gray-300{background-color:#e2e8f0}.lg\:bg-gray-400{background-color:#cbd5e0}.lg\:bg-gray-500{background-color:#a0aec0}.lg\:bg-gray-600{background-color:#718096}.lg\:bg-gray-700{background-color:#4a5568}.lg\:bg-gray-800{background-color:#2d3748}.lg\:bg-gray-900{background-color:#1a202c}.lg\:bg-red-100{background-color:#fff5f5}.lg\:bg-red-200{background-color:#fed7d7}.lg\:bg-red-300{background-color:#feb2b2}.lg\:bg-red-400{background-color:#fc8181}.lg\:bg-red-500{background-color:#f56565}.lg\:bg-red-600{background-color:#e53e3e}.lg\:bg-red-700{background-color:#c53030}.lg\:bg-red-800{background-color:#9b2c2c}.lg\:bg-red-900{background-color:#742a2a}.lg\:bg-orange-100{background-color:#fffaf0}.lg\:bg-orange-200{background-color:#feebc8}.lg\:bg-orange-300{background-color:#fbd38d}.lg\:bg-orange-400{background-color:#f6ad55}.lg\:bg-orange-500{background-color:#ed8936}.lg\:bg-orange-600{background-color:#dd6b20}.lg\:bg-orange-700{background-color:#c05621}.lg\:bg-orange-800{background-color:#9c4221}.lg\:bg-orange-900{background-color:#7b341e}.lg\:bg-yellow-100{background-color:ivory}.lg\:bg-yellow-200{background-color:#fefcbf}.lg\:bg-yellow-300{background-color:#faf089}.lg\:bg-yellow-400{background-color:#f6e05e}.lg\:bg-yellow-500{background-color:#ecc94b}.lg\:bg-yellow-600{background-color:#d69e2e}.lg\:bg-yellow-700{background-color:#b7791f}.lg\:bg-yellow-800{background-color:#975a16}.lg\:bg-yellow-900{background-color:#744210}.lg\:bg-green-100{background-color:#f0fff4}.lg\:bg-green-200{background-color:#c6f6d5}.lg\:bg-green-300{background-color:#9ae6b4}.lg\:bg-green-400{background-color:#68d391}.lg\:bg-green-500{background-color:#48bb78}.lg\:bg-green-600{background-color:#38a169}.lg\:bg-green-700{background-color:#2f855a}.lg\:bg-green-800{background-color:#276749}.lg\:bg-green-900{background-color:#22543d}.lg\:bg-teal-100{background-color:#e6fffa}.lg\:bg-teal-200{background-color:#b2f5ea}.lg\:bg-teal-300{background-color:#81e6d9}.lg\:bg-teal-400{background-color:#4fd1c5}.lg\:bg-teal-500{background-color:#38b2ac}.lg\:bg-teal-600{background-color:#319795}.lg\:bg-teal-700{background-color:#2c7a7b}.lg\:bg-teal-800{background-color:#285e61}.lg\:bg-teal-900{background-color:#234e52}.lg\:bg-blue-100{background-color:#ebf8ff}.lg\:bg-blue-200{background-color:#bee3f8}.lg\:bg-blue-300{background-color:#90cdf4}.lg\:bg-blue-400{background-color:#63b3ed}.lg\:bg-blue-500{background-color:#4299e1}.lg\:bg-blue-600{background-color:#3182ce}.lg\:bg-blue-700{background-color:#2b6cb0}.lg\:bg-blue-800{background-color:#2c5282}.lg\:bg-blue-900{background-color:#2a4365}.lg\:bg-indigo-100{background-color:#ebf4ff}.lg\:bg-indigo-200{background-color:#c3dafe}.lg\:bg-indigo-300{background-color:#a3bffa}.lg\:bg-indigo-400{background-color:#7f9cf5}.lg\:bg-indigo-500{background-color:#667eea}.lg\:bg-indigo-600{background-color:#5a67d8}.lg\:bg-indigo-700{background-color:#4c51bf}.lg\:bg-indigo-800{background-color:#434190}.lg\:bg-indigo-900{background-color:#3c366b}.lg\:bg-purple-100{background-color:#faf5ff}.lg\:bg-purple-200{background-color:#e9d8fd}.lg\:bg-purple-300{background-color:#d6bcfa}.lg\:bg-purple-400{background-color:#b794f4}.lg\:bg-purple-500{background-color:#9f7aea}.lg\:bg-purple-600{background-color:#805ad5}.lg\:bg-purple-700{background-color:#6b46c1}.lg\:bg-purple-800{background-color:#553c9a}.lg\:bg-purple-900{background-color:#44337a}.lg\:bg-pink-100{background-color:#fff5f7}.lg\:bg-pink-200{background-color:#fed7e2}.lg\:bg-pink-300{background-color:#fbb6ce}.lg\:bg-pink-400{background-color:#f687b3}.lg\:bg-pink-500{background-color:#ed64a6}.lg\:bg-pink-600{background-color:#d53f8c}.lg\:bg-pink-700{background-color:#b83280}.lg\:bg-pink-800{background-color:#97266d}.lg\:bg-pink-900{background-color:#702459}.lg\:hover\:bg-transparent:hover{background-color:transparent}.lg\:hover\:bg-black:hover{background-color:#000}.lg\:hover\:bg-white:hover{background-color:#fff}.lg\:hover\:bg-gray-100:hover{background-color:#f7fafc}.lg\:hover\:bg-gray-200:hover{background-color:#edf2f7}.lg\:hover\:bg-gray-300:hover{background-color:#e2e8f0}.lg\:hover\:bg-gray-400:hover{background-color:#cbd5e0}.lg\:hover\:bg-gray-500:hover{background-color:#a0aec0}.lg\:hover\:bg-gray-600:hover{background-color:#718096}.lg\:hover\:bg-gray-700:hover{background-color:#4a5568}.lg\:hover\:bg-gray-800:hover{background-color:#2d3748}.lg\:hover\:bg-gray-900:hover{background-color:#1a202c}.lg\:hover\:bg-red-100:hover{background-color:#fff5f5}.lg\:hover\:bg-red-200:hover{background-color:#fed7d7}.lg\:hover\:bg-red-300:hover{background-color:#feb2b2}.lg\:hover\:bg-red-400:hover{background-color:#fc8181}.lg\:hover\:bg-red-500:hover{background-color:#f56565}.lg\:hover\:bg-red-600:hover{background-color:#e53e3e}.lg\:hover\:bg-red-700:hover{background-color:#c53030}.lg\:hover\:bg-red-800:hover{background-color:#9b2c2c}.lg\:hover\:bg-red-900:hover{background-color:#742a2a}.lg\:hover\:bg-orange-100:hover{background-color:#fffaf0}.lg\:hover\:bg-orange-200:hover{background-color:#feebc8}.lg\:hover\:bg-orange-300:hover{background-color:#fbd38d}.lg\:hover\:bg-orange-400:hover{background-color:#f6ad55}.lg\:hover\:bg-orange-500:hover{background-color:#ed8936}.lg\:hover\:bg-orange-600:hover{background-color:#dd6b20}.lg\:hover\:bg-orange-700:hover{background-color:#c05621}.lg\:hover\:bg-orange-800:hover{background-color:#9c4221}.lg\:hover\:bg-orange-900:hover{background-color:#7b341e}.lg\:hover\:bg-yellow-100:hover{background-color:ivory}.lg\:hover\:bg-yellow-200:hover{background-color:#fefcbf}.lg\:hover\:bg-yellow-300:hover{background-color:#faf089}.lg\:hover\:bg-yellow-400:hover{background-color:#f6e05e}.lg\:hover\:bg-yellow-500:hover{background-color:#ecc94b}.lg\:hover\:bg-yellow-600:hover{background-color:#d69e2e}.lg\:hover\:bg-yellow-700:hover{background-color:#b7791f}.lg\:hover\:bg-yellow-800:hover{background-color:#975a16}.lg\:hover\:bg-yellow-900:hover{background-color:#744210}.lg\:hover\:bg-green-100:hover{background-color:#f0fff4}.lg\:hover\:bg-green-200:hover{background-color:#c6f6d5}.lg\:hover\:bg-green-300:hover{background-color:#9ae6b4}.lg\:hover\:bg-green-400:hover{background-color:#68d391}.lg\:hover\:bg-green-500:hover{background-color:#48bb78}.lg\:hover\:bg-green-600:hover{background-color:#38a169}.lg\:hover\:bg-green-700:hover{background-color:#2f855a}.lg\:hover\:bg-green-800:hover{background-color:#276749}.lg\:hover\:bg-green-900:hover{background-color:#22543d}.lg\:hover\:bg-teal-100:hover{background-color:#e6fffa}.lg\:hover\:bg-teal-200:hover{background-color:#b2f5ea}.lg\:hover\:bg-teal-300:hover{background-color:#81e6d9}.lg\:hover\:bg-teal-400:hover{background-color:#4fd1c5}.lg\:hover\:bg-teal-500:hover{background-color:#38b2ac}.lg\:hover\:bg-teal-600:hover{background-color:#319795}.lg\:hover\:bg-teal-700:hover{background-color:#2c7a7b}.lg\:hover\:bg-teal-800:hover{background-color:#285e61}.lg\:hover\:bg-teal-900:hover{background-color:#234e52}.lg\:hover\:bg-blue-100:hover{background-color:#ebf8ff}.lg\:hover\:bg-blue-200:hover{background-color:#bee3f8}.lg\:hover\:bg-blue-300:hover{background-color:#90cdf4}.lg\:hover\:bg-blue-400:hover{background-color:#63b3ed}.lg\:hover\:bg-blue-500:hover{background-color:#4299e1}.lg\:hover\:bg-blue-600:hover{background-color:#3182ce}.lg\:hover\:bg-blue-700:hover{background-color:#2b6cb0}.lg\:hover\:bg-blue-800:hover{background-color:#2c5282}.lg\:hover\:bg-blue-900:hover{background-color:#2a4365}.lg\:hover\:bg-indigo-100:hover{background-color:#ebf4ff}.lg\:hover\:bg-indigo-200:hover{background-color:#c3dafe}.lg\:hover\:bg-indigo-300:hover{background-color:#a3bffa}.lg\:hover\:bg-indigo-400:hover{background-color:#7f9cf5}.lg\:hover\:bg-indigo-500:hover{background-color:#667eea}.lg\:hover\:bg-indigo-600:hover{background-color:#5a67d8}.lg\:hover\:bg-indigo-700:hover{background-color:#4c51bf}.lg\:hover\:bg-indigo-800:hover{background-color:#434190}.lg\:hover\:bg-indigo-900:hover{background-color:#3c366b}.lg\:hover\:bg-purple-100:hover{background-color:#faf5ff}.lg\:hover\:bg-purple-200:hover{background-color:#e9d8fd}.lg\:hover\:bg-purple-300:hover{background-color:#d6bcfa}.lg\:hover\:bg-purple-400:hover{background-color:#b794f4}.lg\:hover\:bg-purple-500:hover{background-color:#9f7aea}.lg\:hover\:bg-purple-600:hover{background-color:#805ad5}.lg\:hover\:bg-purple-700:hover{background-color:#6b46c1}.lg\:hover\:bg-purple-800:hover{background-color:#553c9a}.lg\:hover\:bg-purple-900:hover{background-color:#44337a}.lg\:hover\:bg-pink-100:hover{background-color:#fff5f7}.lg\:hover\:bg-pink-200:hover{background-color:#fed7e2}.lg\:hover\:bg-pink-300:hover{background-color:#fbb6ce}.lg\:hover\:bg-pink-400:hover{background-color:#f687b3}.lg\:hover\:bg-pink-500:hover{background-color:#ed64a6}.lg\:hover\:bg-pink-600:hover{background-color:#d53f8c}.lg\:hover\:bg-pink-700:hover{background-color:#b83280}.lg\:hover\:bg-pink-800:hover{background-color:#97266d}.lg\:hover\:bg-pink-900:hover{background-color:#702459}.lg\:focus\:bg-transparent:focus{background-color:transparent}.lg\:focus\:bg-black:focus{background-color:#000}.lg\:focus\:bg-white:focus{background-color:#fff}.lg\:focus\:bg-gray-100:focus{background-color:#f7fafc}.lg\:focus\:bg-gray-200:focus{background-color:#edf2f7}.lg\:focus\:bg-gray-300:focus{background-color:#e2e8f0}.lg\:focus\:bg-gray-400:focus{background-color:#cbd5e0}.lg\:focus\:bg-gray-500:focus{background-color:#a0aec0}.lg\:focus\:bg-gray-600:focus{background-color:#718096}.lg\:focus\:bg-gray-700:focus{background-color:#4a5568}.lg\:focus\:bg-gray-800:focus{background-color:#2d3748}.lg\:focus\:bg-gray-900:focus{background-color:#1a202c}.lg\:focus\:bg-red-100:focus{background-color:#fff5f5}.lg\:focus\:bg-red-200:focus{background-color:#fed7d7}.lg\:focus\:bg-red-300:focus{background-color:#feb2b2}.lg\:focus\:bg-red-400:focus{background-color:#fc8181}.lg\:focus\:bg-red-500:focus{background-color:#f56565}.lg\:focus\:bg-red-600:focus{background-color:#e53e3e}.lg\:focus\:bg-red-700:focus{background-color:#c53030}.lg\:focus\:bg-red-800:focus{background-color:#9b2c2c}.lg\:focus\:bg-red-900:focus{background-color:#742a2a}.lg\:focus\:bg-orange-100:focus{background-color:#fffaf0}.lg\:focus\:bg-orange-200:focus{background-color:#feebc8}.lg\:focus\:bg-orange-300:focus{background-color:#fbd38d}.lg\:focus\:bg-orange-400:focus{background-color:#f6ad55}.lg\:focus\:bg-orange-500:focus{background-color:#ed8936}.lg\:focus\:bg-orange-600:focus{background-color:#dd6b20}.lg\:focus\:bg-orange-700:focus{background-color:#c05621}.lg\:focus\:bg-orange-800:focus{background-color:#9c4221}.lg\:focus\:bg-orange-900:focus{background-color:#7b341e}.lg\:focus\:bg-yellow-100:focus{background-color:ivory}.lg\:focus\:bg-yellow-200:focus{background-color:#fefcbf}.lg\:focus\:bg-yellow-300:focus{background-color:#faf089}.lg\:focus\:bg-yellow-400:focus{background-color:#f6e05e}.lg\:focus\:bg-yellow-500:focus{background-color:#ecc94b}.lg\:focus\:bg-yellow-600:focus{background-color:#d69e2e}.lg\:focus\:bg-yellow-700:focus{background-color:#b7791f}.lg\:focus\:bg-yellow-800:focus{background-color:#975a16}.lg\:focus\:bg-yellow-900:focus{background-color:#744210}.lg\:focus\:bg-green-100:focus{background-color:#f0fff4}.lg\:focus\:bg-green-200:focus{background-color:#c6f6d5}.lg\:focus\:bg-green-300:focus{background-color:#9ae6b4}.lg\:focus\:bg-green-400:focus{background-color:#68d391}.lg\:focus\:bg-green-500:focus{background-color:#48bb78}.lg\:focus\:bg-green-600:focus{background-color:#38a169}.lg\:focus\:bg-green-700:focus{background-color:#2f855a}.lg\:focus\:bg-green-800:focus{background-color:#276749}.lg\:focus\:bg-green-900:focus{background-color:#22543d}.lg\:focus\:bg-teal-100:focus{background-color:#e6fffa}.lg\:focus\:bg-teal-200:focus{background-color:#b2f5ea}.lg\:focus\:bg-teal-300:focus{background-color:#81e6d9}.lg\:focus\:bg-teal-400:focus{background-color:#4fd1c5}.lg\:focus\:bg-teal-500:focus{background-color:#38b2ac}.lg\:focus\:bg-teal-600:focus{background-color:#319795}.lg\:focus\:bg-teal-700:focus{background-color:#2c7a7b}.lg\:focus\:bg-teal-800:focus{background-color:#285e61}.lg\:focus\:bg-teal-900:focus{background-color:#234e52}.lg\:focus\:bg-blue-100:focus{background-color:#ebf8ff}.lg\:focus\:bg-blue-200:focus{background-color:#bee3f8}.lg\:focus\:bg-blue-300:focus{background-color:#90cdf4}.lg\:focus\:bg-blue-400:focus{background-color:#63b3ed}.lg\:focus\:bg-blue-500:focus{background-color:#4299e1}.lg\:focus\:bg-blue-600:focus{background-color:#3182ce}.lg\:focus\:bg-blue-700:focus{background-color:#2b6cb0}.lg\:focus\:bg-blue-800:focus{background-color:#2c5282}.lg\:focus\:bg-blue-900:focus{background-color:#2a4365}.lg\:focus\:bg-indigo-100:focus{background-color:#ebf4ff}.lg\:focus\:bg-indigo-200:focus{background-color:#c3dafe}.lg\:focus\:bg-indigo-300:focus{background-color:#a3bffa}.lg\:focus\:bg-indigo-400:focus{background-color:#7f9cf5}.lg\:focus\:bg-indigo-500:focus{background-color:#667eea}.lg\:focus\:bg-indigo-600:focus{background-color:#5a67d8}.lg\:focus\:bg-indigo-700:focus{background-color:#4c51bf}.lg\:focus\:bg-indigo-800:focus{background-color:#434190}.lg\:focus\:bg-indigo-900:focus{background-color:#3c366b}.lg\:focus\:bg-purple-100:focus{background-color:#faf5ff}.lg\:focus\:bg-purple-200:focus{background-color:#e9d8fd}.lg\:focus\:bg-purple-300:focus{background-color:#d6bcfa}.lg\:focus\:bg-purple-400:focus{background-color:#b794f4}.lg\:focus\:bg-purple-500:focus{background-color:#9f7aea}.lg\:focus\:bg-purple-600:focus{background-color:#805ad5}.lg\:focus\:bg-purple-700:focus{background-color:#6b46c1}.lg\:focus\:bg-purple-800:focus{background-color:#553c9a}.lg\:focus\:bg-purple-900:focus{background-color:#44337a}.lg\:focus\:bg-pink-100:focus{background-color:#fff5f7}.lg\:focus\:bg-pink-200:focus{background-color:#fed7e2}.lg\:focus\:bg-pink-300:focus{background-color:#fbb6ce}.lg\:focus\:bg-pink-400:focus{background-color:#f687b3}.lg\:focus\:bg-pink-500:focus{background-color:#ed64a6}.lg\:focus\:bg-pink-600:focus{background-color:#d53f8c}.lg\:focus\:bg-pink-700:focus{background-color:#b83280}.lg\:focus\:bg-pink-800:focus{background-color:#97266d}.lg\:focus\:bg-pink-900:focus{background-color:#702459}.lg\:bg-bottom{background-position:bottom}.lg\:bg-center{background-position:center}.lg\:bg-left{background-position:left}.lg\:bg-left-bottom{background-position:left bottom}.lg\:bg-left-top{background-position:left top}.lg\:bg-right{background-position:right}.lg\:bg-right-bottom{background-position:right bottom}.lg\:bg-right-top{background-position:right top}.lg\:bg-top{background-position:top}.lg\:bg-repeat{background-repeat:repeat}.lg\:bg-no-repeat{background-repeat:no-repeat}.lg\:bg-repeat-x{background-repeat:repeat-x}.lg\:bg-repeat-y{background-repeat:repeat-y}.lg\:bg-repeat-round{background-repeat:round}.lg\:bg-repeat-space{background-repeat:space}.lg\:bg-auto{background-size:auto}.lg\:bg-cover{background-size:cover}.lg\:bg-contain{background-size:contain}.lg\:border-collapse{border-collapse:collapse}.lg\:border-separate{border-collapse:separate}.lg\:border-transparent{border-color:transparent}.lg\:border-black{border-color:#000}.lg\:border-white{border-color:#fff}.lg\:border-gray-100{border-color:#f7fafc}.lg\:border-gray-200{border-color:#edf2f7}.lg\:border-gray-300{border-color:#e2e8f0}.lg\:border-gray-400{border-color:#cbd5e0}.lg\:border-gray-500{border-color:#a0aec0}.lg\:border-gray-600{border-color:#718096}.lg\:border-gray-700{border-color:#4a5568}.lg\:border-gray-800{border-color:#2d3748}.lg\:border-gray-900{border-color:#1a202c}.lg\:border-red-100{border-color:#fff5f5}.lg\:border-red-200{border-color:#fed7d7}.lg\:border-red-300{border-color:#feb2b2}.lg\:border-red-400{border-color:#fc8181}.lg\:border-red-500{border-color:#f56565}.lg\:border-red-600{border-color:#e53e3e}.lg\:border-red-700{border-color:#c53030}.lg\:border-red-800{border-color:#9b2c2c}.lg\:border-red-900{border-color:#742a2a}.lg\:border-orange-100{border-color:#fffaf0}.lg\:border-orange-200{border-color:#feebc8}.lg\:border-orange-300{border-color:#fbd38d}.lg\:border-orange-400{border-color:#f6ad55}.lg\:border-orange-500{border-color:#ed8936}.lg\:border-orange-600{border-color:#dd6b20}.lg\:border-orange-700{border-color:#c05621}.lg\:border-orange-800{border-color:#9c4221}.lg\:border-orange-900{border-color:#7b341e}.lg\:border-yellow-100{border-color:ivory}.lg\:border-yellow-200{border-color:#fefcbf}.lg\:border-yellow-300{border-color:#faf089}.lg\:border-yellow-400{border-color:#f6e05e}.lg\:border-yellow-500{border-color:#ecc94b}.lg\:border-yellow-600{border-color:#d69e2e}.lg\:border-yellow-700{border-color:#b7791f}.lg\:border-yellow-800{border-color:#975a16}.lg\:border-yellow-900{border-color:#744210}.lg\:border-green-100{border-color:#f0fff4}.lg\:border-green-200{border-color:#c6f6d5}.lg\:border-green-300{border-color:#9ae6b4}.lg\:border-green-400{border-color:#68d391}.lg\:border-green-500{border-color:#48bb78}.lg\:border-green-600{border-color:#38a169}.lg\:border-green-700{border-color:#2f855a}.lg\:border-green-800{border-color:#276749}.lg\:border-green-900{border-color:#22543d}.lg\:border-teal-100{border-color:#e6fffa}.lg\:border-teal-200{border-color:#b2f5ea}.lg\:border-teal-300{border-color:#81e6d9}.lg\:border-teal-400{border-color:#4fd1c5}.lg\:border-teal-500{border-color:#38b2ac}.lg\:border-teal-600{border-color:#319795}.lg\:border-teal-700{border-color:#2c7a7b}.lg\:border-teal-800{border-color:#285e61}.lg\:border-teal-900{border-color:#234e52}.lg\:border-blue-100{border-color:#ebf8ff}.lg\:border-blue-200{border-color:#bee3f8}.lg\:border-blue-300{border-color:#90cdf4}.lg\:border-blue-400{border-color:#63b3ed}.lg\:border-blue-500{border-color:#4299e1}.lg\:border-blue-600{border-color:#3182ce}.lg\:border-blue-700{border-color:#2b6cb0}.lg\:border-blue-800{border-color:#2c5282}.lg\:border-blue-900{border-color:#2a4365}.lg\:border-indigo-100{border-color:#ebf4ff}.lg\:border-indigo-200{border-color:#c3dafe}.lg\:border-indigo-300{border-color:#a3bffa}.lg\:border-indigo-400{border-color:#7f9cf5}.lg\:border-indigo-500{border-color:#667eea}.lg\:border-indigo-600{border-color:#5a67d8}.lg\:border-indigo-700{border-color:#4c51bf}.lg\:border-indigo-800{border-color:#434190}.lg\:border-indigo-900{border-color:#3c366b}.lg\:border-purple-100{border-color:#faf5ff}.lg\:border-purple-200{border-color:#e9d8fd}.lg\:border-purple-300{border-color:#d6bcfa}.lg\:border-purple-400{border-color:#b794f4}.lg\:border-purple-500{border-color:#9f7aea}.lg\:border-purple-600{border-color:#805ad5}.lg\:border-purple-700{border-color:#6b46c1}.lg\:border-purple-800{border-color:#553c9a}.lg\:border-purple-900{border-color:#44337a}.lg\:border-pink-100{border-color:#fff5f7}.lg\:border-pink-200{border-color:#fed7e2}.lg\:border-pink-300{border-color:#fbb6ce}.lg\:border-pink-400{border-color:#f687b3}.lg\:border-pink-500{border-color:#ed64a6}.lg\:border-pink-600{border-color:#d53f8c}.lg\:border-pink-700{border-color:#b83280}.lg\:border-pink-800{border-color:#97266d}.lg\:border-pink-900{border-color:#702459}.lg\:hover\:border-transparent:hover{border-color:transparent}.lg\:hover\:border-black:hover{border-color:#000}.lg\:hover\:border-white:hover{border-color:#fff}.lg\:hover\:border-gray-100:hover{border-color:#f7fafc}.lg\:hover\:border-gray-200:hover{border-color:#edf2f7}.lg\:hover\:border-gray-300:hover{border-color:#e2e8f0}.lg\:hover\:border-gray-400:hover{border-color:#cbd5e0}.lg\:hover\:border-gray-500:hover{border-color:#a0aec0}.lg\:hover\:border-gray-600:hover{border-color:#718096}.lg\:hover\:border-gray-700:hover{border-color:#4a5568}.lg\:hover\:border-gray-800:hover{border-color:#2d3748}.lg\:hover\:border-gray-900:hover{border-color:#1a202c}.lg\:hover\:border-red-100:hover{border-color:#fff5f5}.lg\:hover\:border-red-200:hover{border-color:#fed7d7}.lg\:hover\:border-red-300:hover{border-color:#feb2b2}.lg\:hover\:border-red-400:hover{border-color:#fc8181}.lg\:hover\:border-red-500:hover{border-color:#f56565}.lg\:hover\:border-red-600:hover{border-color:#e53e3e}.lg\:hover\:border-red-700:hover{border-color:#c53030}.lg\:hover\:border-red-800:hover{border-color:#9b2c2c}.lg\:hover\:border-red-900:hover{border-color:#742a2a}.lg\:hover\:border-orange-100:hover{border-color:#fffaf0}.lg\:hover\:border-orange-200:hover{border-color:#feebc8}.lg\:hover\:border-orange-300:hover{border-color:#fbd38d}.lg\:hover\:border-orange-400:hover{border-color:#f6ad55}.lg\:hover\:border-orange-500:hover{border-color:#ed8936}.lg\:hover\:border-orange-600:hover{border-color:#dd6b20}.lg\:hover\:border-orange-700:hover{border-color:#c05621}.lg\:hover\:border-orange-800:hover{border-color:#9c4221}.lg\:hover\:border-orange-900:hover{border-color:#7b341e}.lg\:hover\:border-yellow-100:hover{border-color:ivory}.lg\:hover\:border-yellow-200:hover{border-color:#fefcbf}.lg\:hover\:border-yellow-300:hover{border-color:#faf089}.lg\:hover\:border-yellow-400:hover{border-color:#f6e05e}.lg\:hover\:border-yellow-500:hover{border-color:#ecc94b}.lg\:hover\:border-yellow-600:hover{border-color:#d69e2e}.lg\:hover\:border-yellow-700:hover{border-color:#b7791f}.lg\:hover\:border-yellow-800:hover{border-color:#975a16}.lg\:hover\:border-yellow-900:hover{border-color:#744210}.lg\:hover\:border-green-100:hover{border-color:#f0fff4}.lg\:hover\:border-green-200:hover{border-color:#c6f6d5}.lg\:hover\:border-green-300:hover{border-color:#9ae6b4}.lg\:hover\:border-green-400:hover{border-color:#68d391}.lg\:hover\:border-green-500:hover{border-color:#48bb78}.lg\:hover\:border-green-600:hover{border-color:#38a169}.lg\:hover\:border-green-700:hover{border-color:#2f855a}.lg\:hover\:border-green-800:hover{border-color:#276749}.lg\:hover\:border-green-900:hover{border-color:#22543d}.lg\:hover\:border-teal-100:hover{border-color:#e6fffa}.lg\:hover\:border-teal-200:hover{border-color:#b2f5ea}.lg\:hover\:border-teal-300:hover{border-color:#81e6d9}.lg\:hover\:border-teal-400:hover{border-color:#4fd1c5}.lg\:hover\:border-teal-500:hover{border-color:#38b2ac}.lg\:hover\:border-teal-600:hover{border-color:#319795}.lg\:hover\:border-teal-700:hover{border-color:#2c7a7b}.lg\:hover\:border-teal-800:hover{border-color:#285e61}.lg\:hover\:border-teal-900:hover{border-color:#234e52}.lg\:hover\:border-blue-100:hover{border-color:#ebf8ff}.lg\:hover\:border-blue-200:hover{border-color:#bee3f8}.lg\:hover\:border-blue-300:hover{border-color:#90cdf4}.lg\:hover\:border-blue-400:hover{border-color:#63b3ed}.lg\:hover\:border-blue-500:hover{border-color:#4299e1}.lg\:hover\:border-blue-600:hover{border-color:#3182ce}.lg\:hover\:border-blue-700:hover{border-color:#2b6cb0}.lg\:hover\:border-blue-800:hover{border-color:#2c5282}.lg\:hover\:border-blue-900:hover{border-color:#2a4365}.lg\:hover\:border-indigo-100:hover{border-color:#ebf4ff}.lg\:hover\:border-indigo-200:hover{border-color:#c3dafe}.lg\:hover\:border-indigo-300:hover{border-color:#a3bffa}.lg\:hover\:border-indigo-400:hover{border-color:#7f9cf5}.lg\:hover\:border-indigo-500:hover{border-color:#667eea}.lg\:hover\:border-indigo-600:hover{border-color:#5a67d8}.lg\:hover\:border-indigo-700:hover{border-color:#4c51bf}.lg\:hover\:border-indigo-800:hover{border-color:#434190}.lg\:hover\:border-indigo-900:hover{border-color:#3c366b}.lg\:hover\:border-purple-100:hover{border-color:#faf5ff}.lg\:hover\:border-purple-200:hover{border-color:#e9d8fd}.lg\:hover\:border-purple-300:hover{border-color:#d6bcfa}.lg\:hover\:border-purple-400:hover{border-color:#b794f4}.lg\:hover\:border-purple-500:hover{border-color:#9f7aea}.lg\:hover\:border-purple-600:hover{border-color:#805ad5}.lg\:hover\:border-purple-700:hover{border-color:#6b46c1}.lg\:hover\:border-purple-800:hover{border-color:#553c9a}.lg\:hover\:border-purple-900:hover{border-color:#44337a}.lg\:hover\:border-pink-100:hover{border-color:#fff5f7}.lg\:hover\:border-pink-200:hover{border-color:#fed7e2}.lg\:hover\:border-pink-300:hover{border-color:#fbb6ce}.lg\:hover\:border-pink-400:hover{border-color:#f687b3}.lg\:hover\:border-pink-500:hover{border-color:#ed64a6}.lg\:hover\:border-pink-600:hover{border-color:#d53f8c}.lg\:hover\:border-pink-700:hover{border-color:#b83280}.lg\:hover\:border-pink-800:hover{border-color:#97266d}.lg\:hover\:border-pink-900:hover{border-color:#702459}.lg\:focus\:border-transparent:focus{border-color:transparent}.lg\:focus\:border-black:focus{border-color:#000}.lg\:focus\:border-white:focus{border-color:#fff}.lg\:focus\:border-gray-100:focus{border-color:#f7fafc}.lg\:focus\:border-gray-200:focus{border-color:#edf2f7}.lg\:focus\:border-gray-300:focus{border-color:#e2e8f0}.lg\:focus\:border-gray-400:focus{border-color:#cbd5e0}.lg\:focus\:border-gray-500:focus{border-color:#a0aec0}.lg\:focus\:border-gray-600:focus{border-color:#718096}.lg\:focus\:border-gray-700:focus{border-color:#4a5568}.lg\:focus\:border-gray-800:focus{border-color:#2d3748}.lg\:focus\:border-gray-900:focus{border-color:#1a202c}.lg\:focus\:border-red-100:focus{border-color:#fff5f5}.lg\:focus\:border-red-200:focus{border-color:#fed7d7}.lg\:focus\:border-red-300:focus{border-color:#feb2b2}.lg\:focus\:border-red-400:focus{border-color:#fc8181}.lg\:focus\:border-red-500:focus{border-color:#f56565}.lg\:focus\:border-red-600:focus{border-color:#e53e3e}.lg\:focus\:border-red-700:focus{border-color:#c53030}.lg\:focus\:border-red-800:focus{border-color:#9b2c2c}.lg\:focus\:border-red-900:focus{border-color:#742a2a}.lg\:focus\:border-orange-100:focus{border-color:#fffaf0}.lg\:focus\:border-orange-200:focus{border-color:#feebc8}.lg\:focus\:border-orange-300:focus{border-color:#fbd38d}.lg\:focus\:border-orange-400:focus{border-color:#f6ad55}.lg\:focus\:border-orange-500:focus{border-color:#ed8936}.lg\:focus\:border-orange-600:focus{border-color:#dd6b20}.lg\:focus\:border-orange-700:focus{border-color:#c05621}.lg\:focus\:border-orange-800:focus{border-color:#9c4221}.lg\:focus\:border-orange-900:focus{border-color:#7b341e}.lg\:focus\:border-yellow-100:focus{border-color:ivory}.lg\:focus\:border-yellow-200:focus{border-color:#fefcbf}.lg\:focus\:border-yellow-300:focus{border-color:#faf089}.lg\:focus\:border-yellow-400:focus{border-color:#f6e05e}.lg\:focus\:border-yellow-500:focus{border-color:#ecc94b}.lg\:focus\:border-yellow-600:focus{border-color:#d69e2e}.lg\:focus\:border-yellow-700:focus{border-color:#b7791f}.lg\:focus\:border-yellow-800:focus{border-color:#975a16}.lg\:focus\:border-yellow-900:focus{border-color:#744210}.lg\:focus\:border-green-100:focus{border-color:#f0fff4}.lg\:focus\:border-green-200:focus{border-color:#c6f6d5}.lg\:focus\:border-green-300:focus{border-color:#9ae6b4}.lg\:focus\:border-green-400:focus{border-color:#68d391}.lg\:focus\:border-green-500:focus{border-color:#48bb78}.lg\:focus\:border-green-600:focus{border-color:#38a169}.lg\:focus\:border-green-700:focus{border-color:#2f855a}.lg\:focus\:border-green-800:focus{border-color:#276749}.lg\:focus\:border-green-900:focus{border-color:#22543d}.lg\:focus\:border-teal-100:focus{border-color:#e6fffa}.lg\:focus\:border-teal-200:focus{border-color:#b2f5ea}.lg\:focus\:border-teal-300:focus{border-color:#81e6d9}.lg\:focus\:border-teal-400:focus{border-color:#4fd1c5}.lg\:focus\:border-teal-500:focus{border-color:#38b2ac}.lg\:focus\:border-teal-600:focus{border-color:#319795}.lg\:focus\:border-teal-700:focus{border-color:#2c7a7b}.lg\:focus\:border-teal-800:focus{border-color:#285e61}.lg\:focus\:border-teal-900:focus{border-color:#234e52}.lg\:focus\:border-blue-100:focus{border-color:#ebf8ff}.lg\:focus\:border-blue-200:focus{border-color:#bee3f8}.lg\:focus\:border-blue-300:focus{border-color:#90cdf4}.lg\:focus\:border-blue-400:focus{border-color:#63b3ed}.lg\:focus\:border-blue-500:focus{border-color:#4299e1}.lg\:focus\:border-blue-600:focus{border-color:#3182ce}.lg\:focus\:border-blue-700:focus{border-color:#2b6cb0}.lg\:focus\:border-blue-800:focus{border-color:#2c5282}.lg\:focus\:border-blue-900:focus{border-color:#2a4365}.lg\:focus\:border-indigo-100:focus{border-color:#ebf4ff}.lg\:focus\:border-indigo-200:focus{border-color:#c3dafe}.lg\:focus\:border-indigo-300:focus{border-color:#a3bffa}.lg\:focus\:border-indigo-400:focus{border-color:#7f9cf5}.lg\:focus\:border-indigo-500:focus{border-color:#667eea}.lg\:focus\:border-indigo-600:focus{border-color:#5a67d8}.lg\:focus\:border-indigo-700:focus{border-color:#4c51bf}.lg\:focus\:border-indigo-800:focus{border-color:#434190}.lg\:focus\:border-indigo-900:focus{border-color:#3c366b}.lg\:focus\:border-purple-100:focus{border-color:#faf5ff}.lg\:focus\:border-purple-200:focus{border-color:#e9d8fd}.lg\:focus\:border-purple-300:focus{border-color:#d6bcfa}.lg\:focus\:border-purple-400:focus{border-color:#b794f4}.lg\:focus\:border-purple-500:focus{border-color:#9f7aea}.lg\:focus\:border-purple-600:focus{border-color:#805ad5}.lg\:focus\:border-purple-700:focus{border-color:#6b46c1}.lg\:focus\:border-purple-800:focus{border-color:#553c9a}.lg\:focus\:border-purple-900:focus{border-color:#44337a}.lg\:focus\:border-pink-100:focus{border-color:#fff5f7}.lg\:focus\:border-pink-200:focus{border-color:#fed7e2}.lg\:focus\:border-pink-300:focus{border-color:#fbb6ce}.lg\:focus\:border-pink-400:focus{border-color:#f687b3}.lg\:focus\:border-pink-500:focus{border-color:#ed64a6}.lg\:focus\:border-pink-600:focus{border-color:#d53f8c}.lg\:focus\:border-pink-700:focus{border-color:#b83280}.lg\:focus\:border-pink-800:focus{border-color:#97266d}.lg\:focus\:border-pink-900:focus{border-color:#702459}.lg\:rounded-none{border-radius:0}.lg\:rounded-sm{border-radius:.125rem}.lg\:rounded{border-radius:.25rem}.lg\:rounded-lg{border-radius:.5rem}.lg\:rounded-full{border-radius:9999px}.lg\:rounded-t-none{border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0}.lg\:rounded-r-none{border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.lg\:rounded-b-none{border-bottom-right-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.lg\:rounded-l-none{border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.lg\:rounded-t-sm{border-top-left-radius:.125rem;border-top-right-radius:.125rem}.lg\:rounded-r-sm{border-top-right-radius:.125rem;border-bottom-right-radius:.125rem}.lg\:rounded-b-sm{border-bottom-right-radius:.125rem;border-bottom-left-radius:.125rem}.lg\:rounded-l-sm{border-top-left-radius:.125rem;border-bottom-left-radius:.125rem}.lg\:rounded-t{border-top-left-radius:.25rem;border-top-right-radius:.25rem}.lg\:rounded-r{border-top-right-radius:.25rem;border-bottom-right-radius:.25rem}.lg\:rounded-b{border-bottom-right-radius:.25rem;border-bottom-left-radius:.25rem}.lg\:rounded-l{border-top-left-radius:.25rem;border-bottom-left-radius:.25rem}.lg\:rounded-t-lg{border-top-left-radius:.5rem;border-top-right-radius:.5rem}.lg\:rounded-r-lg{border-top-right-radius:.5rem;border-bottom-right-radius:.5rem}.lg\:rounded-b-lg{border-bottom-right-radius:.5rem;border-bottom-left-radius:.5rem}.lg\:rounded-l-lg{border-top-left-radius:.5rem;border-bottom-left-radius:.5rem}.lg\:rounded-t-full{border-top-left-radius:9999px;border-top-right-radius:9999px}.lg\:rounded-r-full{border-top-right-radius:9999px;border-bottom-right-radius:9999px}.lg\:rounded-b-full{border-bottom-right-radius:9999px;border-bottom-left-radius:9999px}.lg\:rounded-l-full{border-top-left-radius:9999px;border-bottom-left-radius:9999px}.lg\:rounded-tl-none{border-top-left-radius:0}.lg\:rounded-tr-none{border-top-right-radius:0}.lg\:rounded-br-none{border-bottom-right-radius:0}.lg\:rounded-bl-none{border-bottom-left-radius:0}.lg\:rounded-tl-sm{border-top-left-radius:.125rem}.lg\:rounded-tr-sm{border-top-right-radius:.125rem}.lg\:rounded-br-sm{border-bottom-right-radius:.125rem}.lg\:rounded-bl-sm{border-bottom-left-radius:.125rem}.lg\:rounded-tl{border-top-left-radius:.25rem}.lg\:rounded-tr{border-top-right-radius:.25rem}.lg\:rounded-br{border-bottom-right-radius:.25rem}.lg\:rounded-bl{border-bottom-left-radius:.25rem}.lg\:rounded-tl-lg{border-top-left-radius:.5rem}.lg\:rounded-tr-lg{border-top-right-radius:.5rem}.lg\:rounded-br-lg{border-bottom-right-radius:.5rem}.lg\:rounded-bl-lg{border-bottom-left-radius:.5rem}.lg\:rounded-tl-full{border-top-left-radius:9999px}.lg\:rounded-tr-full{border-top-right-radius:9999px}.lg\:rounded-br-full{border-bottom-right-radius:9999px}.lg\:rounded-bl-full{border-bottom-left-radius:9999px}.lg\:border-solid{border-style:solid}.lg\:border-dashed{border-style:dashed}.lg\:border-dotted{border-style:dotted}.lg\:border-double{border-style:double}.lg\:border-none{border-style:none}.lg\:border-0{border-width:0}.lg\:border-2{border-width:2px}.lg\:border-4{border-width:4px}.lg\:border-8{border-width:8px}.lg\:border{border-width:1px}.lg\:border-t-0{border-top-width:0}.lg\:border-r-0{border-right-width:0}.lg\:border-b-0{border-bottom-width:0}.lg\:border-l-0{border-left-width:0}.lg\:border-t-2{border-top-width:2px}.lg\:border-r-2{border-right-width:2px}.lg\:border-b-2{border-bottom-width:2px}.lg\:border-l-2{border-left-width:2px}.lg\:border-t-4{border-top-width:4px}.lg\:border-r-4{border-right-width:4px}.lg\:border-b-4{border-bottom-width:4px}.lg\:border-l-4{border-left-width:4px}.lg\:border-t-8{border-top-width:8px}.lg\:border-r-8{border-right-width:8px}.lg\:border-b-8{border-bottom-width:8px}.lg\:border-l-8{border-left-width:8px}.lg\:border-t{border-top-width:1px}.lg\:border-r{border-right-width:1px}.lg\:border-b{border-bottom-width:1px}.lg\:border-l{border-left-width:1px}.lg\:cursor-auto{cursor:auto}.lg\:cursor-default{cursor:default}.lg\:cursor-pointer{cursor:pointer}.lg\:cursor-wait{cursor:wait}.lg\:cursor-text{cursor:text}.lg\:cursor-move{cursor:move}.lg\:cursor-not-allowed{cursor:not-allowed}.lg\:block{display:block}.lg\:inline-block{display:inline-block}.lg\:inline{display:inline}.lg\:flex{display:flex}.lg\:inline-flex{display:inline-flex}.lg\:table{display:table}.lg\:table-row{display:table-row}.lg\:table-cell{display:table-cell}.lg\:hidden{display:none}.lg\:flex-row{flex-direction:row}.lg\:flex-row-reverse{flex-direction:row-reverse}.lg\:flex-col{flex-direction:column}.lg\:flex-col-reverse{flex-direction:column-reverse}.lg\:flex-wrap{flex-wrap:wrap}.lg\:flex-wrap-reverse{flex-wrap:wrap-reverse}.lg\:flex-no-wrap{flex-wrap:nowrap}.lg\:items-start{align-items:flex-start}.lg\:items-end{align-items:flex-end}.lg\:items-center{align-items:center}.lg\:items-baseline{align-items:baseline}.lg\:items-stretch{align-items:stretch}.lg\:self-auto{align-self:auto}.lg\:self-start{align-self:flex-start}.lg\:self-end{align-self:flex-end}.lg\:self-center{align-self:center}.lg\:self-stretch{align-self:stretch}.lg\:justify-start{justify-content:flex-start}.lg\:justify-end{justify-content:flex-end}.lg\:justify-center{justify-content:center}.lg\:justify-between{justify-content:space-between}.lg\:justify-around{justify-content:space-around}.lg\:content-center{align-content:center}.lg\:content-start{align-content:flex-start}.lg\:content-end{align-content:flex-end}.lg\:content-between{align-content:space-between}.lg\:content-around{align-content:space-around}.lg\:flex-1{flex:1 1 0%}.lg\:flex-auto{flex:1 1 auto}.lg\:flex-initial{flex:0 1 auto}.lg\:flex-none{flex:none}.lg\:flex-grow-0{flex-grow:0}.lg\:flex-grow{flex-grow:1}.lg\:flex-shrink-0{flex-shrink:0}.lg\:flex-shrink{flex-shrink:1}.lg\:order-1{order:1}.lg\:order-2{order:2}.lg\:order-3{order:3}.lg\:order-4{order:4}.lg\:order-5{order:5}.lg\:order-6{order:6}.lg\:order-7{order:7}.lg\:order-8{order:8}.lg\:order-9{order:9}.lg\:order-10{order:10}.lg\:order-11{order:11}.lg\:order-12{order:12}.lg\:order-first{order:-9999}.lg\:order-last{order:9999}.lg\:order-none{order:0}.lg\:float-right{float:right}.lg\:float-left{float:left}.lg\:float-none{float:none}.lg\:clearfix:after{content:"";display:table;clear:both}.lg\:font-sans{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji"}.lg\:font-serif{font-family:Georgia,Cambria,"Times New Roman",Times,serif}.lg\:font-mono{font-family:Menlo,Monaco,Consolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace}.lg\:font-hairline{font-weight:100}.lg\:font-thin{font-weight:200}.lg\:font-light{font-weight:300}.lg\:font-normal{font-weight:400}.lg\:font-medium{font-weight:500}.lg\:font-semibold{font-weight:600}.lg\:font-bold{font-weight:700}.lg\:font-extrabold{font-weight:800}.lg\:font-black{font-weight:900}.lg\:hover\:font-hairline:hover{font-weight:100}.lg\:hover\:font-thin:hover{font-weight:200}.lg\:hover\:font-light:hover{font-weight:300}.lg\:hover\:font-normal:hover{font-weight:400}.lg\:hover\:font-medium:hover{font-weight:500}.lg\:hover\:font-semibold:hover{font-weight:600}.lg\:hover\:font-bold:hover{font-weight:700}.lg\:hover\:font-extrabold:hover{font-weight:800}.lg\:hover\:font-black:hover{font-weight:900}.lg\:focus\:font-hairline:focus{font-weight:100}.lg\:focus\:font-thin:focus{font-weight:200}.lg\:focus\:font-light:focus{font-weight:300}.lg\:focus\:font-normal:focus{font-weight:400}.lg\:focus\:font-medium:focus{font-weight:500}.lg\:focus\:font-semibold:focus{font-weight:600}.lg\:focus\:font-bold:focus{font-weight:700}.lg\:focus\:font-extrabold:focus{font-weight:800}.lg\:focus\:font-black:focus{font-weight:900}.lg\:h-0{height:0}.lg\:h-1{height:.25rem}.lg\:h-2{height:.5rem}.lg\:h-3{height:.75rem}.lg\:h-4{height:1rem}.lg\:h-5{height:1.25rem}.lg\:h-6{height:1.5rem}.lg\:h-8{height:2rem}.lg\:h-10{height:2.5rem}.lg\:h-12{height:3rem}.lg\:h-16{height:4rem}.lg\:h-20{height:5rem}.lg\:h-24{height:6rem}.lg\:h-32{height:8rem}.lg\:h-40{height:10rem}.lg\:h-48{height:12rem}.lg\:h-56{height:14rem}.lg\:h-64{height:16rem}.lg\:h-auto{height:auto}.lg\:h-px{height:1px}.lg\:h-full{height:100%}.lg\:h-screen{height:100vh}.lg\:leading-none{line-height:1}.lg\:leading-tight{line-height:1.25}.lg\:leading-snug{line-height:1.375}.lg\:leading-normal{line-height:1.5}.lg\:leading-relaxed{line-height:1.625}.lg\:leading-loose{line-height:2}.lg\:list-inside{list-style-position:inside}.lg\:list-outside{list-style-position:outside}.lg\:list-none{list-style-type:none}.lg\:list-disc{list-style-type:disc}.lg\:list-decimal{list-style-type:decimal}.lg\:m-0{margin:0}.lg\:m-1{margin:.25rem}.lg\:m-2{margin:.5rem}.lg\:m-3{margin:.75rem}.lg\:m-4{margin:1rem}.lg\:m-5{margin:1.25rem}.lg\:m-6{margin:1.5rem}.lg\:m-8{margin:2rem}.lg\:m-10{margin:2.5rem}.lg\:m-12{margin:3rem}.lg\:m-16{margin:4rem}.lg\:m-20{margin:5rem}.lg\:m-24{margin:6rem}.lg\:m-32{margin:8rem}.lg\:m-40{margin:10rem}.lg\:m-48{margin:12rem}.lg\:m-56{margin:14rem}.lg\:m-64{margin:16rem}.lg\:m-auto{margin:auto}.lg\:m-px{margin:1px}.lg\:-m-1{margin:-.25rem}.lg\:-m-2{margin:-.5rem}.lg\:-m-3{margin:-.75rem}.lg\:-m-4{margin:-1rem}.lg\:-m-5{margin:-1.25rem}.lg\:-m-6{margin:-1.5rem}.lg\:-m-8{margin:-2rem}.lg\:-m-10{margin:-2.5rem}.lg\:-m-12{margin:-3rem}.lg\:-m-16{margin:-4rem}.lg\:-m-20{margin:-5rem}.lg\:-m-24{margin:-6rem}.lg\:-m-32{margin:-8rem}.lg\:-m-40{margin:-10rem}.lg\:-m-48{margin:-12rem}.lg\:-m-56{margin:-14rem}.lg\:-m-64{margin:-16rem}.lg\:-m-px{margin:-1px}.lg\:my-0{margin-top:0;margin-bottom:0}.lg\:mx-0{margin-left:0;margin-right:0}.lg\:my-1{margin-top:.25rem;margin-bottom:.25rem}.lg\:mx-1{margin-left:.25rem;margin-right:.25rem}.lg\:my-2{margin-top:.5rem;margin-bottom:.5rem}.lg\:mx-2{margin-left:.5rem;margin-right:.5rem}.lg\:my-3{margin-top:.75rem;margin-bottom:.75rem}.lg\:mx-3{margin-left:.75rem;margin-right:.75rem}.lg\:my-4{margin-top:1rem;margin-bottom:1rem}.lg\:mx-4{margin-left:1rem;margin-right:1rem}.lg\:my-5{margin-top:1.25rem;margin-bottom:1.25rem}.lg\:mx-5{margin-left:1.25rem;margin-right:1.25rem}.lg\:my-6{margin-top:1.5rem;margin-bottom:1.5rem}.lg\:mx-6{margin-left:1.5rem;margin-right:1.5rem}.lg\:my-8{margin-top:2rem;margin-bottom:2rem}.lg\:mx-8{margin-left:2rem;margin-right:2rem}.lg\:my-10{margin-top:2.5rem;margin-bottom:2.5rem}.lg\:mx-10{margin-left:2.5rem;margin-right:2.5rem}.lg\:my-12{margin-top:3rem;margin-bottom:3rem}.lg\:mx-12{margin-left:3rem;margin-right:3rem}.lg\:my-16{margin-top:4rem;margin-bottom:4rem}.lg\:mx-16{margin-left:4rem;margin-right:4rem}.lg\:my-20{margin-top:5rem;margin-bottom:5rem}.lg\:mx-20{margin-left:5rem;margin-right:5rem}.lg\:my-24{margin-top:6rem;margin-bottom:6rem}.lg\:mx-24{margin-left:6rem;margin-right:6rem}.lg\:my-32{margin-top:8rem;margin-bottom:8rem}.lg\:mx-32{margin-left:8rem;margin-right:8rem}.lg\:my-40{margin-top:10rem;margin-bottom:10rem}.lg\:mx-40{margin-left:10rem;margin-right:10rem}.lg\:my-48{margin-top:12rem;margin-bottom:12rem}.lg\:mx-48{margin-left:12rem;margin-right:12rem}.lg\:my-56{margin-top:14rem;margin-bottom:14rem}.lg\:mx-56{margin-left:14rem;margin-right:14rem}.lg\:my-64{margin-top:16rem;margin-bottom:16rem}.lg\:mx-64{margin-left:16rem;margin-right:16rem}.lg\:my-auto{margin-top:auto;margin-bottom:auto}.lg\:mx-auto{margin-left:auto;margin-right:auto}.lg\:my-px{margin-top:1px;margin-bottom:1px}.lg\:mx-px{margin-left:1px;margin-right:1px}.lg\:-my-1{margin-top:-.25rem;margin-bottom:-.25rem}.lg\:-mx-1{margin-left:-.25rem;margin-right:-.25rem}.lg\:-my-2{margin-top:-.5rem;margin-bottom:-.5rem}.lg\:-mx-2{margin-left:-.5rem;margin-right:-.5rem}.lg\:-my-3{margin-top:-.75rem;margin-bottom:-.75rem}.lg\:-mx-3{margin-left:-.75rem;margin-right:-.75rem}.lg\:-my-4{margin-top:-1rem;margin-bottom:-1rem}.lg\:-mx-4{margin-left:-1rem;margin-right:-1rem}.lg\:-my-5{margin-top:-1.25rem;margin-bottom:-1.25rem}.lg\:-mx-5{margin-left:-1.25rem;margin-right:-1.25rem}.lg\:-my-6{margin-top:-1.5rem;margin-bottom:-1.5rem}.lg\:-mx-6{margin-left:-1.5rem;margin-right:-1.5rem}.lg\:-my-8{margin-top:-2rem;margin-bottom:-2rem}.lg\:-mx-8{margin-left:-2rem;margin-right:-2rem}.lg\:-my-10{margin-top:-2.5rem;margin-bottom:-2.5rem}.lg\:-mx-10{margin-left:-2.5rem;margin-right:-2.5rem}.lg\:-my-12{margin-top:-3rem;margin-bottom:-3rem}.lg\:-mx-12{margin-left:-3rem;margin-right:-3rem}.lg\:-my-16{margin-top:-4rem;margin-bottom:-4rem}.lg\:-mx-16{margin-left:-4rem;margin-right:-4rem}.lg\:-my-20{margin-top:-5rem;margin-bottom:-5rem}.lg\:-mx-20{margin-left:-5rem;margin-right:-5rem}.lg\:-my-24{margin-top:-6rem;margin-bottom:-6rem}.lg\:-mx-24{margin-left:-6rem;margin-right:-6rem}.lg\:-my-32{margin-top:-8rem;margin-bottom:-8rem}.lg\:-mx-32{margin-left:-8rem;margin-right:-8rem}.lg\:-my-40{margin-top:-10rem;margin-bottom:-10rem}.lg\:-mx-40{margin-left:-10rem;margin-right:-10rem}.lg\:-my-48{margin-top:-12rem;margin-bottom:-12rem}.lg\:-mx-48{margin-left:-12rem;margin-right:-12rem}.lg\:-my-56{margin-top:-14rem;margin-bottom:-14rem}.lg\:-mx-56{margin-left:-14rem;margin-right:-14rem}.lg\:-my-64{margin-top:-16rem;margin-bottom:-16rem}.lg\:-mx-64{margin-left:-16rem;margin-right:-16rem}.lg\:-my-px{margin-top:-1px;margin-bottom:-1px}.lg\:-mx-px{margin-left:-1px;margin-right:-1px}.lg\:mt-0{margin-top:0}.lg\:mr-0{margin-right:0}.lg\:mb-0{margin-bottom:0}.lg\:ml-0{margin-left:0}.lg\:mt-1{margin-top:.25rem}.lg\:mr-1{margin-right:.25rem}.lg\:mb-1{margin-bottom:.25rem}.lg\:ml-1{margin-left:.25rem}.lg\:mt-2{margin-top:.5rem}.lg\:mr-2{margin-right:.5rem}.lg\:mb-2{margin-bottom:.5rem}.lg\:ml-2{margin-left:.5rem}.lg\:mt-3{margin-top:.75rem}.lg\:mr-3{margin-right:.75rem}.lg\:mb-3{margin-bottom:.75rem}.lg\:ml-3{margin-left:.75rem}.lg\:mt-4{margin-top:1rem}.lg\:mr-4{margin-right:1rem}.lg\:mb-4{margin-bottom:1rem}.lg\:ml-4{margin-left:1rem}.lg\:mt-5{margin-top:1.25rem}.lg\:mr-5{margin-right:1.25rem}.lg\:mb-5{margin-bottom:1.25rem}.lg\:ml-5{margin-left:1.25rem}.lg\:mt-6{margin-top:1.5rem}.lg\:mr-6{margin-right:1.5rem}.lg\:mb-6{margin-bottom:1.5rem}.lg\:ml-6{margin-left:1.5rem}.lg\:mt-8{margin-top:2rem}.lg\:mr-8{margin-right:2rem}.lg\:mb-8{margin-bottom:2rem}.lg\:ml-8{margin-left:2rem}.lg\:mt-10{margin-top:2.5rem}.lg\:mr-10{margin-right:2.5rem}.lg\:mb-10{margin-bottom:2.5rem}.lg\:ml-10{margin-left:2.5rem}.lg\:mt-12{margin-top:3rem}.lg\:mr-12{margin-right:3rem}.lg\:mb-12{margin-bottom:3rem}.lg\:ml-12{margin-left:3rem}.lg\:mt-16{margin-top:4rem}.lg\:mr-16{margin-right:4rem}.lg\:mb-16{margin-bottom:4rem}.lg\:ml-16{margin-left:4rem}.lg\:mt-20{margin-top:5rem}.lg\:mr-20{margin-right:5rem}.lg\:mb-20{margin-bottom:5rem}.lg\:ml-20{margin-left:5rem}.lg\:mt-24{margin-top:6rem}.lg\:mr-24{margin-right:6rem}.lg\:mb-24{margin-bottom:6rem}.lg\:ml-24{margin-left:6rem}.lg\:mt-32{margin-top:8rem}.lg\:mr-32{margin-right:8rem}.lg\:mb-32{margin-bottom:8rem}.lg\:ml-32{margin-left:8rem}.lg\:mt-40{margin-top:10rem}.lg\:mr-40{margin-right:10rem}.lg\:mb-40{margin-bottom:10rem}.lg\:ml-40{margin-left:10rem}.lg\:mt-48{margin-top:12rem}.lg\:mr-48{margin-right:12rem}.lg\:mb-48{margin-bottom:12rem}.lg\:ml-48{margin-left:12rem}.lg\:mt-56{margin-top:14rem}.lg\:mr-56{margin-right:14rem}.lg\:mb-56{margin-bottom:14rem}.lg\:ml-56{margin-left:14rem}.lg\:mt-64{margin-top:16rem}.lg\:mr-64{margin-right:16rem}.lg\:mb-64{margin-bottom:16rem}.lg\:ml-64{margin-left:16rem}.lg\:mt-auto{margin-top:auto}.lg\:mr-auto{margin-right:auto}.lg\:mb-auto{margin-bottom:auto}.lg\:ml-auto{margin-left:auto}.lg\:mt-px{margin-top:1px}.lg\:mr-px{margin-right:1px}.lg\:mb-px{margin-bottom:1px}.lg\:ml-px{margin-left:1px}.lg\:-mt-1{margin-top:-.25rem}.lg\:-mr-1{margin-right:-.25rem}.lg\:-mb-1{margin-bottom:-.25rem}.lg\:-ml-1{margin-left:-.25rem}.lg\:-mt-2{margin-top:-.5rem}.lg\:-mr-2{margin-right:-.5rem}.lg\:-mb-2{margin-bottom:-.5rem}.lg\:-ml-2{margin-left:-.5rem}.lg\:-mt-3{margin-top:-.75rem}.lg\:-mr-3{margin-right:-.75rem}.lg\:-mb-3{margin-bottom:-.75rem}.lg\:-ml-3{margin-left:-.75rem}.lg\:-mt-4{margin-top:-1rem}.lg\:-mr-4{margin-right:-1rem}.lg\:-mb-4{margin-bottom:-1rem}.lg\:-ml-4{margin-left:-1rem}.lg\:-mt-5{margin-top:-1.25rem}.lg\:-mr-5{margin-right:-1.25rem}.lg\:-mb-5{margin-bottom:-1.25rem}.lg\:-ml-5{margin-left:-1.25rem}.lg\:-mt-6{margin-top:-1.5rem}.lg\:-mr-6{margin-right:-1.5rem}.lg\:-mb-6{margin-bottom:-1.5rem}.lg\:-ml-6{margin-left:-1.5rem}.lg\:-mt-8{margin-top:-2rem}.lg\:-mr-8{margin-right:-2rem}.lg\:-mb-8{margin-bottom:-2rem}.lg\:-ml-8{margin-left:-2rem}.lg\:-mt-10{margin-top:-2.5rem}.lg\:-mr-10{margin-right:-2.5rem}.lg\:-mb-10{margin-bottom:-2.5rem}.lg\:-ml-10{margin-left:-2.5rem}.lg\:-mt-12{margin-top:-3rem}.lg\:-mr-12{margin-right:-3rem}.lg\:-mb-12{margin-bottom:-3rem}.lg\:-ml-12{margin-left:-3rem}.lg\:-mt-16{margin-top:-4rem}.lg\:-mr-16{margin-right:-4rem}.lg\:-mb-16{margin-bottom:-4rem}.lg\:-ml-16{margin-left:-4rem}.lg\:-mt-20{margin-top:-5rem}.lg\:-mr-20{margin-right:-5rem}.lg\:-mb-20{margin-bottom:-5rem}.lg\:-ml-20{margin-left:-5rem}.lg\:-mt-24{margin-top:-6rem}.lg\:-mr-24{margin-right:-6rem}.lg\:-mb-24{margin-bottom:-6rem}.lg\:-ml-24{margin-left:-6rem}.lg\:-mt-32{margin-top:-8rem}.lg\:-mr-32{margin-right:-8rem}.lg\:-mb-32{margin-bottom:-8rem}.lg\:-ml-32{margin-left:-8rem}.lg\:-mt-40{margin-top:-10rem}.lg\:-mr-40{margin-right:-10rem}.lg\:-mb-40{margin-bottom:-10rem}.lg\:-ml-40{margin-left:-10rem}.lg\:-mt-48{margin-top:-12rem}.lg\:-mr-48{margin-right:-12rem}.lg\:-mb-48{margin-bottom:-12rem}.lg\:-ml-48{margin-left:-12rem}.lg\:-mt-56{margin-top:-14rem}.lg\:-mr-56{margin-right:-14rem}.lg\:-mb-56{margin-bottom:-14rem}.lg\:-ml-56{margin-left:-14rem}.lg\:-mt-64{margin-top:-16rem}.lg\:-mr-64{margin-right:-16rem}.lg\:-mb-64{margin-bottom:-16rem}.lg\:-ml-64{margin-left:-16rem}.lg\:-mt-px{margin-top:-1px}.lg\:-mr-px{margin-right:-1px}.lg\:-mb-px{margin-bottom:-1px}.lg\:-ml-px{margin-left:-1px}.lg\:max-h-full{max-height:100%}.lg\:max-h-screen{max-height:100vh}.lg\:max-w-xs{max-width:20rem}.lg\:max-w-sm{max-width:24rem}.lg\:max-w-md{max-width:28rem}.lg\:max-w-lg{max-width:32rem}.lg\:max-w-xl{max-width:36rem}.lg\:max-w-2xl{max-width:42rem}.lg\:max-w-3xl{max-width:48rem}.lg\:max-w-4xl{max-width:56rem}.lg\:max-w-5xl{max-width:64rem}.lg\:max-w-6xl{max-width:72rem}.lg\:max-w-full{max-width:100%}.lg\:min-h-0{min-height:0}.lg\:min-h-full{min-height:100%}.lg\:min-h-screen{min-height:100vh}.lg\:min-w-0{min-width:0}.lg\:min-w-full{min-width:100%}.lg\:object-contain{-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.lg\:object-cover{-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.lg\:object-fill{-o-object-fit:fill;object-fit:fill}.lg\:object-none{-o-object-fit:none;object-fit:none}.lg\:object-scale-down{-o-object-fit:scale-down;object-fit:scale-down}.lg\:object-bottom{-o-object-position:bottom;object-position:bottom}.lg\:object-center{-o-object-position:center;object-position:center}.lg\:object-left{-o-object-position:left;object-position:left}.lg\:object-left-bottom{-o-object-position:left bottom;object-position:left bottom}.lg\:object-left-top{-o-object-position:left top;object-position:left top}.lg\:object-right{-o-object-position:right;object-position:right}.lg\:object-right-bottom{-o-object-position:right bottom;object-position:right bottom}.lg\:object-right-top{-o-object-position:right top;object-position:right top}.lg\:object-top{-o-object-position:top;object-position:top}.lg\:opacity-0{opacity:0}.lg\:opacity-25{opacity:.25}.lg\:opacity-50{opacity:.5}.lg\:opacity-75{opacity:.75}.lg\:opacity-100{opacity:1}.lg\:hover\:opacity-0:hover{opacity:0}.lg\:hover\:opacity-25:hover{opacity:.25}.lg\:hover\:opacity-50:hover{opacity:.5}.lg\:hover\:opacity-75:hover{opacity:.75}.lg\:hover\:opacity-100:hover{opacity:1}.lg\:focus\:opacity-0:focus{opacity:0}.lg\:focus\:opacity-25:focus{opacity:.25}.lg\:focus\:opacity-50:focus{opacity:.5}.lg\:focus\:opacity-75:focus{opacity:.75}.lg\:focus\:opacity-100:focus{opacity:1}.lg\:outline-none{outline:0}.lg\:focus\:outline-none:focus{outline:0}.lg\:overflow-auto{overflow:auto}.lg\:overflow-hidden{overflow:hidden}.lg\:overflow-visible{overflow:visible}.lg\:overflow-scroll{overflow:scroll}.lg\:overflow-x-auto{overflow-x:auto}.lg\:overflow-y-auto{overflow-y:auto}.lg\:overflow-x-hidden{overflow-x:hidden}.lg\:overflow-y-hidden{overflow-y:hidden}.lg\:overflow-x-visible{overflow-x:visible}.lg\:overflow-y-visible{overflow-y:visible}.lg\:overflow-x-scroll{overflow-x:scroll}.lg\:overflow-y-scroll{overflow-y:scroll}.lg\:scrolling-touch{-webkit-overflow-scrolling:touch}.lg\:scrolling-auto{-webkit-overflow-scrolling:auto}.lg\:p-0{padding:0}.lg\:p-1{padding:.25rem}.lg\:p-2{padding:.5rem}.lg\:p-3{padding:.75rem}.lg\:p-4{padding:1rem}.lg\:p-5{padding:1.25rem}.lg\:p-6{padding:1.5rem}.lg\:p-8{padding:2rem}.lg\:p-10{padding:2.5rem}.lg\:p-12{padding:3rem}.lg\:p-16{padding:4rem}.lg\:p-20{padding:5rem}.lg\:p-24{padding:6rem}.lg\:p-32{padding:8rem}.lg\:p-40{padding:10rem}.lg\:p-48{padding:12rem}.lg\:p-56{padding:14rem}.lg\:p-64{padding:16rem}.lg\:p-px{padding:1px}.lg\:py-0{padding-top:0;padding-bottom:0}.lg\:px-0{padding-left:0;padding-right:0}.lg\:py-1{padding-top:.25rem;padding-bottom:.25rem}.lg\:px-1{padding-left:.25rem;padding-right:.25rem}.lg\:py-2{padding-top:.5rem;padding-bottom:.5rem}.lg\:px-2{padding-left:.5rem;padding-right:.5rem}.lg\:py-3{padding-top:.75rem;padding-bottom:.75rem}.lg\:px-3{padding-left:.75rem;padding-right:.75rem}.lg\:py-4{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem}.lg\:px-4{padding-left:1rem;padding-right:1rem}.lg\:py-5{padding-top:1.25rem;padding-bottom:1.25rem}.lg\:px-5{padding-left:1.25rem;padding-right:1.25rem}.lg\:py-6{padding-top:1.5rem;padding-bottom:1.5rem}.lg\:px-6{padding-left:1.5rem;padding-right:1.5rem}.lg\:py-8{padding-top:2rem;padding-bottom:2rem}.lg\:px-8{padding-left:2rem;padding-right:2rem}.lg\:py-10{padding-top:2.5rem;padding-bottom:2.5rem}.lg\:px-10{padding-left:2.5rem;padding-right:2.5rem}.lg\:py-12{padding-top:3rem;padding-bottom:3rem}.lg\:px-12{padding-left:3rem;padding-right:3rem}.lg\:py-16{padding-top:4rem;padding-bottom:4rem}.lg\:px-16{padding-left:4rem;padding-right:4rem}.lg\:py-20{padding-top:5rem;padding-bottom:5rem}.lg\:px-20{padding-left:5rem;padding-right:5rem}.lg\:py-24{padding-top:6rem;padding-bottom:6rem}.lg\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}.lg\:py-32{padding-top:8rem;padding-bottom:8rem}.lg\:px-32{padding-left:8rem;padding-right:8rem}.lg\:py-40{padding-top:10rem;padding-bottom:10rem}.lg\:px-40{padding-left:10rem;padding-right:10rem}.lg\:py-48{padding-top:12rem;padding-bottom:12rem}.lg\:px-48{padding-left:12rem;padding-right:12rem}.lg\:py-56{padding-top:14rem;padding-bottom:14rem}.lg\:px-56{padding-left:14rem;padding-right:14rem}.lg\:py-64{padding-top:16rem;padding-bottom:16rem}.lg\:px-64{padding-left:16rem;padding-right:16rem}.lg\:py-px{padding-top:1px;padding-bottom:1px}.lg\:px-px{padding-left:1px;padding-right:1px}.lg\:pt-0{padding-top:0}.lg\:pr-0{padding-right:0}.lg\:pb-0{padding-bottom:0}.lg\:pl-0{padding-left:0}.lg\:pt-1{padding-top:.25rem}.lg\:pr-1{padding-right:.25rem}.lg\:pb-1{padding-bottom:.25rem}.lg\:pl-1{padding-left:.25rem}.lg\:pt-2{padding-top:.5rem}.lg\:pr-2{padding-right:.5rem}.lg\:pb-2{padding-bottom:.5rem}.lg\:pl-2{padding-left:.5rem}.lg\:pt-3{padding-top:.75rem}.lg\:pr-3{padding-right:.75rem}.lg\:pb-3{padding-bottom:.75rem}.lg\:pl-3{padding-left:.75rem}.lg\:pt-4{padding-top:1rem}.lg\:pr-4{padding-right:1rem}.lg\:pb-4{padding-bottom:1rem}.lg\:pl-4{padding-left:1rem}.lg\:pt-5{padding-top:1.25rem}.lg\:pr-5{padding-right:1.25rem}.lg\:pb-5{padding-bottom:1.25rem}.lg\:pl-5{padding-left:1.25rem}.lg\:pt-6{padding-top:1.5rem}.lg\:pr-6{padding-right:1.5rem}.lg\:pb-6{padding-bottom:1.5rem}.lg\:pl-6{padding-left:1.5rem}.lg\:pt-8{padding-top:2rem}.lg\:pr-8{padding-right:2rem}.lg\:pb-8{padding-bottom:2rem}.lg\:pl-8{padding-left:2rem}.lg\:pt-10{padding-top:2.5rem}.lg\:pr-10{padding-right:2.5rem}.lg\:pb-10{padding-bottom:2.5rem}.lg\:pl-10{padding-left:2.5rem}.lg\:pt-12{padding-top:3rem}.lg\:pr-12{padding-right:3rem}.lg\:pb-12{padding-bottom:3rem}.lg\:pl-12{padding-left:3rem}.lg\:pt-16{padding-top:4rem}.lg\:pr-16{padding-right:4rem}.lg\:pb-16{padding-bottom:4rem}.lg\:pl-16{padding-left:4rem}.lg\:pt-20{padding-top:5rem}.lg\:pr-20{padding-right:5rem}.lg\:pb-20{padding-bottom:5rem}.lg\:pl-20{padding-left:5rem}.lg\:pt-24{padding-top:6rem}.lg\:pr-24{padding-right:6rem}.lg\:pb-24{padding-bottom:6rem}.lg\:pl-24{padding-left:6rem}.lg\:pt-32{padding-top:8rem}.lg\:pr-32{padding-right:8rem}.lg\:pb-32{padding-bottom:8rem}.lg\:pl-32{padding-left:8rem}.lg\:pt-40{padding-top:10rem}.lg\:pr-40{padding-right:10rem}.lg\:pb-40{padding-bottom:10rem}.lg\:pl-40{padding-left:10rem}.lg\:pt-48{padding-top:12rem}.lg\:pr-48{padding-right:12rem}.lg\:pb-48{padding-bottom:12rem}.lg\:pl-48{padding-left:12rem}.lg\:pt-56{padding-top:14rem}.lg\:pr-56{padding-right:14rem}.lg\:pb-56{padding-bottom:14rem}.lg\:pl-56{padding-left:14rem}.lg\:pt-64{padding-top:16rem}.lg\:pr-64{padding-right:16rem}.lg\:pb-64{padding-bottom:16rem}.lg\:pl-64{padding-left:16rem}.lg\:pt-px{padding-top:1px}.lg\:pr-px{padding-right:1px}.lg\:pb-px{padding-bottom:1px}.lg\:pl-px{padding-left:1px}.lg\:placeholder-transparent:-ms-input-placeholder{color:transparent}.lg\:placeholder-transparent::-ms-input-placeholder{color:transparent}.lg\:placeholder-transparent::placeholder{color:transparent}.lg\:placeholder-black:-ms-input-placeholder{color:#000}.lg\:placeholder-black::-ms-input-placeholder{color:#000}.lg\:placeholder-black::placeholder{color:#000}.lg\:placeholder-white:-ms-input-placeholder{color:#fff}.lg\:placeholder-white::-ms-input-placeholder{color:#fff}.lg\:placeholder-white::placeholder{color:#fff}.lg\:placeholder-gray-100:-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.lg\:placeholder-gray-100::-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.lg\:placeholder-gray-100::placeholder{color:#f7fafc}.lg\:placeholder-gray-200:-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.lg\:placeholder-gray-200::-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.lg\:placeholder-gray-200::placeholder{color:#edf2f7}.lg\:placeholder-gray-300:-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.lg\:placeholder-gray-300::-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.lg\:placeholder-gray-300::placeholder{color:#e2e8f0}.lg\:placeholder-gray-400:-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.lg\:placeholder-gray-400::-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.lg\:placeholder-gray-400::placeholder{color:#cbd5e0}.lg\:placeholder-gray-500:-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.lg\:placeholder-gray-500::-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.lg\:placeholder-gray-500::placeholder{color:#a0aec0}.lg\:placeholder-gray-600:-ms-input-placeholder{color:#718096}.lg\:placeholder-gray-600::-ms-input-placeholder{color:#718096}.lg\:placeholder-gray-600::placeholder{color:#718096}.lg\:placeholder-gray-700:-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.lg\:placeholder-gray-700::-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.lg\:placeholder-gray-700::placeholder{color:#4a5568}.lg\:placeholder-gray-800:-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.lg\:placeholder-gray-800::-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.lg\:placeholder-gray-800::placeholder{color:#2d3748}.lg\:placeholder-gray-900:-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.lg\:placeholder-gray-900::-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.lg\:placeholder-gray-900::placeholder{color:#1a202c}.lg\:placeholder-red-100:-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.lg\:placeholder-red-100::-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.lg\:placeholder-red-100::placeholder{color:#fff5f5}.lg\:placeholder-red-200:-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.lg\:placeholder-red-200::-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.lg\:placeholder-red-200::placeholder{color:#fed7d7}.lg\:placeholder-red-300:-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.lg\:placeholder-red-300::-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.lg\:placeholder-red-300::placeholder{color:#feb2b2}.lg\:placeholder-red-400:-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.lg\:placeholder-red-400::-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.lg\:placeholder-red-400::placeholder{color:#fc8181}.lg\:placeholder-red-500:-ms-input-placeholder{color:#f56565}.lg\:placeholder-red-500::-ms-input-placeholder{color:#f56565}.lg\:placeholder-red-500::placeholder{color:#f56565}.lg\:placeholder-red-600:-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.lg\:placeholder-red-600::-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.lg\:placeholder-red-600::placeholder{color:#e53e3e}.lg\:placeholder-red-700:-ms-input-placeholder{color:#c53030}.lg\:placeholder-red-700::-ms-input-placeholder{color:#c53030}.lg\:placeholder-red-700::placeholder{color:#c53030}.lg\:placeholder-red-800:-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.lg\:placeholder-red-800::-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.lg\:placeholder-red-800::placeholder{color:#9b2c2c}.lg\:placeholder-red-900:-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.lg\:placeholder-red-900::-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.lg\:placeholder-red-900::placeholder{color:#742a2a}.lg\:placeholder-orange-100:-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.lg\:placeholder-orange-100::-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.lg\:placeholder-orange-100::placeholder{color:#fffaf0}.lg\:placeholder-orange-200:-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.lg\:placeholder-orange-200::-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.lg\:placeholder-orange-200::placeholder{color:#feebc8}.lg\:placeholder-orange-300:-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.lg\:placeholder-orange-300::-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.lg\:placeholder-orange-300::placeholder{color:#fbd38d}.lg\:placeholder-orange-400:-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.lg\:placeholder-orange-400::-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.lg\:placeholder-orange-400::placeholder{color:#f6ad55}.lg\:placeholder-orange-500:-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.lg\:placeholder-orange-500::-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.lg\:placeholder-orange-500::placeholder{color:#ed8936}.lg\:placeholder-orange-600:-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.lg\:placeholder-orange-600::-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.lg\:placeholder-orange-600::placeholder{color:#dd6b20}.lg\:placeholder-orange-700:-ms-input-placeholder{color:#c05621}.lg\:placeholder-orange-700::-ms-input-placeholder{color:#c05621}.lg\:placeholder-orange-700::placeholder{color:#c05621}.lg\:placeholder-orange-800:-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.lg\:placeholder-orange-800::-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.lg\:placeholder-orange-800::placeholder{color:#9c4221}.lg\:placeholder-orange-900:-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.lg\:placeholder-orange-900::-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.lg\:placeholder-orange-900::placeholder{color:#7b341e}.lg\:placeholder-yellow-100:-ms-input-placeholder{color:ivory}.lg\:placeholder-yellow-100::-ms-input-placeholder{color:ivory}.lg\:placeholder-yellow-100::placeholder{color:ivory}.lg\:placeholder-yellow-200:-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.lg\:placeholder-yellow-200::-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.lg\:placeholder-yellow-200::placeholder{color:#fefcbf}.lg\:placeholder-yellow-300:-ms-input-placeholder{color:#faf089}.lg\:placeholder-yellow-300::-ms-input-placeholder{color:#faf089}.lg\:placeholder-yellow-300::placeholder{color:#faf089}.lg\:placeholder-yellow-400:-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.lg\:placeholder-yellow-400::-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.lg\:placeholder-yellow-400::placeholder{color:#f6e05e}.lg\:placeholder-yellow-500:-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.lg\:placeholder-yellow-500::-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.lg\:placeholder-yellow-500::placeholder{color:#ecc94b}.lg\:placeholder-yellow-600:-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.lg\:placeholder-yellow-600::-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.lg\:placeholder-yellow-600::placeholder{color:#d69e2e}.lg\:placeholder-yellow-700:-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.lg\:placeholder-yellow-700::-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.lg\:placeholder-yellow-700::placeholder{color:#b7791f}.lg\:placeholder-yellow-800:-ms-input-placeholder{color:#975a16}.lg\:placeholder-yellow-800::-ms-input-placeholder{color:#975a16}.lg\:placeholder-yellow-800::placeholder{color:#975a16}.lg\:placeholder-yellow-900:-ms-input-placeholder{color:#744210}.lg\:placeholder-yellow-900::-ms-input-placeholder{color:#744210}.lg\:placeholder-yellow-900::placeholder{color:#744210}.lg\:placeholder-green-100:-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.lg\:placeholder-green-100::-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.lg\:placeholder-green-100::placeholder{color:#f0fff4}.lg\:placeholder-green-200:-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.lg\:placeholder-green-200::-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.lg\:placeholder-green-200::placeholder{color:#c6f6d5}.lg\:placeholder-green-300:-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.lg\:placeholder-green-300::-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.lg\:placeholder-green-300::placeholder{color:#9ae6b4}.lg\:placeholder-green-400:-ms-input-placeholder{color:#68d391}.lg\:placeholder-green-400::-ms-input-placeholder{color:#68d391}.lg\:placeholder-green-400::placeholder{color:#68d391}.lg\:placeholder-green-500:-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.lg\:placeholder-green-500::-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.lg\:placeholder-green-500::placeholder{color:#48bb78}.lg\:placeholder-green-600:-ms-input-placeholder{color:#38a169}.lg\:placeholder-green-600::-ms-input-placeholder{color:#38a169}.lg\:placeholder-green-600::placeholder{color:#38a169}.lg\:placeholder-green-700:-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.lg\:placeholder-green-700::-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.lg\:placeholder-green-700::placeholder{color:#2f855a}.lg\:placeholder-green-800:-ms-input-placeholder{color:#276749}.lg\:placeholder-green-800::-ms-input-placeholder{color:#276749}.lg\:placeholder-green-800::placeholder{color:#276749}.lg\:placeholder-green-900:-ms-input-placeholder{color:#22543d}.lg\:placeholder-green-900::-ms-input-placeholder{color:#22543d}.lg\:placeholder-green-900::placeholder{color:#22543d}.lg\:placeholder-teal-100:-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.lg\:placeholder-teal-100::-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.lg\:placeholder-teal-100::placeholder{color:#e6fffa}.lg\:placeholder-teal-200:-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.lg\:placeholder-teal-200::-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.lg\:placeholder-teal-200::placeholder{color:#b2f5ea}.lg\:placeholder-teal-300:-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.lg\:placeholder-teal-300::-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.lg\:placeholder-teal-300::placeholder{color:#81e6d9}.lg\:placeholder-teal-400:-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.lg\:placeholder-teal-400::-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.lg\:placeholder-teal-400::placeholder{color:#4fd1c5}.lg\:placeholder-teal-500:-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.lg\:placeholder-teal-500::-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.lg\:placeholder-teal-500::placeholder{color:#38b2ac}.lg\:placeholder-teal-600:-ms-input-placeholder{color:#319795}.lg\:placeholder-teal-600::-ms-input-placeholder{color:#319795}.lg\:placeholder-teal-600::placeholder{color:#319795}.lg\:placeholder-teal-700:-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.lg\:placeholder-teal-700::-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.lg\:placeholder-teal-700::placeholder{color:#2c7a7b}.lg\:placeholder-teal-800:-ms-input-placeholder{color:#285e61}.lg\:placeholder-teal-800::-ms-input-placeholder{color:#285e61}.lg\:placeholder-teal-800::placeholder{color:#285e61}.lg\:placeholder-teal-900:-ms-input-placeholder{color:#234e52}.lg\:placeholder-teal-900::-ms-input-placeholder{color:#234e52}.lg\:placeholder-teal-900::placeholder{color:#234e52}.lg\:placeholder-blue-100:-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.lg\:placeholder-blue-100::-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.lg\:placeholder-blue-100::placeholder{color:#ebf8ff}.lg\:placeholder-blue-200:-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.lg\:placeholder-blue-200::-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.lg\:placeholder-blue-200::placeholder{color:#bee3f8}.lg\:placeholder-blue-300:-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.lg\:placeholder-blue-300::-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.lg\:placeholder-blue-300::placeholder{color:#90cdf4}.lg\:placeholder-blue-400:-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.lg\:placeholder-blue-400::-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.lg\:placeholder-blue-400::placeholder{color:#63b3ed}.lg\:placeholder-blue-500:-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.lg\:placeholder-blue-500::-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.lg\:placeholder-blue-500::placeholder{color:#4299e1}.lg\:placeholder-blue-600:-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.lg\:placeholder-blue-600::-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.lg\:placeholder-blue-600::placeholder{color:#3182ce}.lg\:placeholder-blue-700:-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.lg\:placeholder-blue-700::-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.lg\:placeholder-blue-700::placeholder{color:#2b6cb0}.lg\:placeholder-blue-800:-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.lg\:placeholder-blue-800::-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.lg\:placeholder-blue-800::placeholder{color:#2c5282}.lg\:placeholder-blue-900:-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.lg\:placeholder-blue-900::-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.lg\:placeholder-blue-900::placeholder{color:#2a4365}.lg\:placeholder-indigo-100:-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.lg\:placeholder-indigo-100::-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.lg\:placeholder-indigo-100::placeholder{color:#ebf4ff}.lg\:placeholder-indigo-200:-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.lg\:placeholder-indigo-200::-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.lg\:placeholder-indigo-200::placeholder{color:#c3dafe}.lg\:placeholder-indigo-300:-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.lg\:placeholder-indigo-300::-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.lg\:placeholder-indigo-300::placeholder{color:#a3bffa}.lg\:placeholder-indigo-400:-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.lg\:placeholder-indigo-400::-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.lg\:placeholder-indigo-400::placeholder{color:#7f9cf5}.lg\:placeholder-indigo-500:-ms-input-placeholder{color:#667eea}.lg\:placeholder-indigo-500::-ms-input-placeholder{color:#667eea}.lg\:placeholder-indigo-500::placeholder{color:#667eea}.lg\:placeholder-indigo-600:-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.lg\:placeholder-indigo-600::-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.lg\:placeholder-indigo-600::placeholder{color:#5a67d8}.lg\:placeholder-indigo-700:-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.lg\:placeholder-indigo-700::-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.lg\:placeholder-indigo-700::placeholder{color:#4c51bf}.lg\:placeholder-indigo-800:-ms-input-placeholder{color:#434190}.lg\:placeholder-indigo-800::-ms-input-placeholder{color:#434190}.lg\:placeholder-indigo-800::placeholder{color:#434190}.lg\:placeholder-indigo-900:-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.lg\:placeholder-indigo-900::-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.lg\:placeholder-indigo-900::placeholder{color:#3c366b}.lg\:placeholder-purple-100:-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.lg\:placeholder-purple-100::-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.lg\:placeholder-purple-100::placeholder{color:#faf5ff}.lg\:placeholder-purple-200:-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.lg\:placeholder-purple-200::-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.lg\:placeholder-purple-200::placeholder{color:#e9d8fd}.lg\:placeholder-purple-300:-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.lg\:placeholder-purple-300::-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.lg\:placeholder-purple-300::placeholder{color:#d6bcfa}.lg\:placeholder-purple-400:-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.lg\:placeholder-purple-400::-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.lg\:placeholder-purple-400::placeholder{color:#b794f4}.lg\:placeholder-purple-500:-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.lg\:placeholder-purple-500::-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.lg\:placeholder-purple-500::placeholder{color:#9f7aea}.lg\:placeholder-purple-600:-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.lg\:placeholder-purple-600::-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.lg\:placeholder-purple-600::placeholder{color:#805ad5}.lg\:placeholder-purple-700:-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.lg\:placeholder-purple-700::-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.lg\:placeholder-purple-700::placeholder{color:#6b46c1}.lg\:placeholder-purple-800:-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.lg\:placeholder-purple-800::-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.lg\:placeholder-purple-800::placeholder{color:#553c9a}.lg\:placeholder-purple-900:-ms-input-placeholder{color:#44337a}.lg\:placeholder-purple-900::-ms-input-placeholder{color:#44337a}.lg\:placeholder-purple-900::placeholder{color:#44337a}.lg\:placeholder-pink-100:-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.lg\:placeholder-pink-100::-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.lg\:placeholder-pink-100::placeholder{color:#fff5f7}.lg\:placeholder-pink-200:-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.lg\:placeholder-pink-200::-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.lg\:placeholder-pink-200::placeholder{color:#fed7e2}.lg\:placeholder-pink-300:-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.lg\:placeholder-pink-300::-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.lg\:placeholder-pink-300::placeholder{color:#fbb6ce}.lg\:placeholder-pink-400:-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.lg\:placeholder-pink-400::-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.lg\:placeholder-pink-400::placeholder{color:#f687b3}.lg\:placeholder-pink-500:-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.lg\:placeholder-pink-500::-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.lg\:placeholder-pink-500::placeholder{color:#ed64a6}.lg\:placeholder-pink-600:-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.lg\:placeholder-pink-600::-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.lg\:placeholder-pink-600::placeholder{color:#d53f8c}.lg\:placeholder-pink-700:-ms-input-placeholder{color:#b83280}.lg\:placeholder-pink-700::-ms-input-placeholder{color:#b83280}.lg\:placeholder-pink-700::placeholder{color:#b83280}.lg\:placeholder-pink-800:-ms-input-placeholder{color:#97266d}.lg\:placeholder-pink-800::-ms-input-placeholder{color:#97266d}.lg\:placeholder-pink-800::placeholder{color:#97266d}.lg\:placeholder-pink-900:-ms-input-placeholder{color:#702459}.lg\:placeholder-pink-900::-ms-input-placeholder{color:#702459}.lg\:placeholder-pink-900::placeholder{color:#702459}.lg\:focus\:placeholder-transparent:focus:-ms-input-placeholder{color:transparent}.lg\:focus\:placeholder-transparent:focus::-ms-input-placeholder{color:transparent}.lg\:focus\:placeholder-transparent:focus::placeholder{color:transparent}.lg\:focus\:placeholder-black:focus:-ms-input-placeholder{color:#000}.lg\:focus\:placeholder-black:focus::-ms-input-placeholder{color:#000}.lg\:focus\:placeholder-black:focus::placeholder{color:#000}.lg\:focus\:placeholder-white:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff}.lg\:focus\:placeholder-white:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff}.lg\:focus\:placeholder-white:focus::placeholder{color:#fff}.lg\:focus\:placeholder-gray-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.lg\:focus\:placeholder-gray-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.lg\:focus\:placeholder-gray-100:focus::placeholder{color:#f7fafc}.lg\:focus\:placeholder-gray-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.lg\:focus\:placeholder-gray-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.lg\:focus\:placeholder-gray-200:focus::placeholder{color:#edf2f7}.lg\:focus\:placeholder-gray-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.lg\:focus\:placeholder-gray-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.lg\:focus\:placeholder-gray-300:focus::placeholder{color:#e2e8f0}.lg\:focus\:placeholder-gray-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.lg\:focus\:placeholder-gray-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.lg\:focus\:placeholder-gray-400:focus::placeholder{color:#cbd5e0}.lg\:focus\:placeholder-gray-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.lg\:focus\:placeholder-gray-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.lg\:focus\:placeholder-gray-500:focus::placeholder{color:#a0aec0}.lg\:focus\:placeholder-gray-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#718096}.lg\:focus\:placeholder-gray-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#718096}.lg\:focus\:placeholder-gray-600:focus::placeholder{color:#718096}.lg\:focus\:placeholder-gray-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.lg\:focus\:placeholder-gray-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.lg\:focus\:placeholder-gray-700:focus::placeholder{color:#4a5568}.lg\:focus\:placeholder-gray-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.lg\:focus\:placeholder-gray-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.lg\:focus\:placeholder-gray-800:focus::placeholder{color:#2d3748}.lg\:focus\:placeholder-gray-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.lg\:focus\:placeholder-gray-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.lg\:focus\:placeholder-gray-900:focus::placeholder{color:#1a202c}.lg\:focus\:placeholder-red-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.lg\:focus\:placeholder-red-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.lg\:focus\:placeholder-red-100:focus::placeholder{color:#fff5f5}.lg\:focus\:placeholder-red-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.lg\:focus\:placeholder-red-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.lg\:focus\:placeholder-red-200:focus::placeholder{color:#fed7d7}.lg\:focus\:placeholder-red-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.lg\:focus\:placeholder-red-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.lg\:focus\:placeholder-red-300:focus::placeholder{color:#feb2b2}.lg\:focus\:placeholder-red-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.lg\:focus\:placeholder-red-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.lg\:focus\:placeholder-red-400:focus::placeholder{color:#fc8181}.lg\:focus\:placeholder-red-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#f56565}.lg\:focus\:placeholder-red-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#f56565}.lg\:focus\:placeholder-red-500:focus::placeholder{color:#f56565}.lg\:focus\:placeholder-red-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.lg\:focus\:placeholder-red-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.lg\:focus\:placeholder-red-600:focus::placeholder{color:#e53e3e}.lg\:focus\:placeholder-red-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#c53030}.lg\:focus\:placeholder-red-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#c53030}.lg\:focus\:placeholder-red-700:focus::placeholder{color:#c53030}.lg\:focus\:placeholder-red-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.lg\:focus\:placeholder-red-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.lg\:focus\:placeholder-red-800:focus::placeholder{color:#9b2c2c}.lg\:focus\:placeholder-red-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.lg\:focus\:placeholder-red-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.lg\:focus\:placeholder-red-900:focus::placeholder{color:#742a2a}.lg\:focus\:placeholder-orange-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.lg\:focus\:placeholder-orange-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.lg\:focus\:placeholder-orange-100:focus::placeholder{color:#fffaf0}.lg\:focus\:placeholder-orange-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.lg\:focus\:placeholder-orange-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.lg\:focus\:placeholder-orange-200:focus::placeholder{color:#feebc8}.lg\:focus\:placeholder-orange-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.lg\:focus\:placeholder-orange-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.lg\:focus\:placeholder-orange-300:focus::placeholder{color:#fbd38d}.lg\:focus\:placeholder-orange-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.lg\:focus\:placeholder-orange-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.lg\:focus\:placeholder-orange-400:focus::placeholder{color:#f6ad55}.lg\:focus\:placeholder-orange-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.lg\:focus\:placeholder-orange-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.lg\:focus\:placeholder-orange-500:focus::placeholder{color:#ed8936}.lg\:focus\:placeholder-orange-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.lg\:focus\:placeholder-orange-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.lg\:focus\:placeholder-orange-600:focus::placeholder{color:#dd6b20}.lg\:focus\:placeholder-orange-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#c05621}.lg\:focus\:placeholder-orange-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#c05621}.lg\:focus\:placeholder-orange-700:focus::placeholder{color:#c05621}.lg\:focus\:placeholder-orange-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.lg\:focus\:placeholder-orange-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.lg\:focus\:placeholder-orange-800:focus::placeholder{color:#9c4221}.lg\:focus\:placeholder-orange-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.lg\:focus\:placeholder-orange-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.lg\:focus\:placeholder-orange-900:focus::placeholder{color:#7b341e}.lg\:focus\:placeholder-yellow-100:focus:-ms-input-placeholder{color:ivory}.lg\:focus\:placeholder-yellow-100:focus::-ms-input-placeholder{color:ivory}.lg\:focus\:placeholder-yellow-100:focus::placeholder{color:ivory}.lg\:focus\:placeholder-yellow-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.lg\:focus\:placeholder-yellow-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.lg\:focus\:placeholder-yellow-200:focus::placeholder{color:#fefcbf}.lg\:focus\:placeholder-yellow-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#faf089}.lg\:focus\:placeholder-yellow-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#faf089}.lg\:focus\:placeholder-yellow-300:focus::placeholder{color:#faf089}.lg\:focus\:placeholder-yellow-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.lg\:focus\:placeholder-yellow-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.lg\:focus\:placeholder-yellow-400:focus::placeholder{color:#f6e05e}.lg\:focus\:placeholder-yellow-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.lg\:focus\:placeholder-yellow-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.lg\:focus\:placeholder-yellow-500:focus::placeholder{color:#ecc94b}.lg\:focus\:placeholder-yellow-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.lg\:focus\:placeholder-yellow-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.lg\:focus\:placeholder-yellow-600:focus::placeholder{color:#d69e2e}.lg\:focus\:placeholder-yellow-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.lg\:focus\:placeholder-yellow-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.lg\:focus\:placeholder-yellow-700:focus::placeholder{color:#b7791f}.lg\:focus\:placeholder-yellow-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#975a16}.lg\:focus\:placeholder-yellow-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#975a16}.lg\:focus\:placeholder-yellow-800:focus::placeholder{color:#975a16}.lg\:focus\:placeholder-yellow-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#744210}.lg\:focus\:placeholder-yellow-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#744210}.lg\:focus\:placeholder-yellow-900:focus::placeholder{color:#744210}.lg\:focus\:placeholder-green-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.lg\:focus\:placeholder-green-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.lg\:focus\:placeholder-green-100:focus::placeholder{color:#f0fff4}.lg\:focus\:placeholder-green-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.lg\:focus\:placeholder-green-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.lg\:focus\:placeholder-green-200:focus::placeholder{color:#c6f6d5}.lg\:focus\:placeholder-green-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.lg\:focus\:placeholder-green-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.lg\:focus\:placeholder-green-300:focus::placeholder{color:#9ae6b4}.lg\:focus\:placeholder-green-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#68d391}.lg\:focus\:placeholder-green-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#68d391}.lg\:focus\:placeholder-green-400:focus::placeholder{color:#68d391}.lg\:focus\:placeholder-green-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.lg\:focus\:placeholder-green-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.lg\:focus\:placeholder-green-500:focus::placeholder{color:#48bb78}.lg\:focus\:placeholder-green-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#38a169}.lg\:focus\:placeholder-green-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#38a169}.lg\:focus\:placeholder-green-600:focus::placeholder{color:#38a169}.lg\:focus\:placeholder-green-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.lg\:focus\:placeholder-green-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.lg\:focus\:placeholder-green-700:focus::placeholder{color:#2f855a}.lg\:focus\:placeholder-green-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#276749}.lg\:focus\:placeholder-green-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#276749}.lg\:focus\:placeholder-green-800:focus::placeholder{color:#276749}.lg\:focus\:placeholder-green-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#22543d}.lg\:focus\:placeholder-green-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#22543d}.lg\:focus\:placeholder-green-900:focus::placeholder{color:#22543d}.lg\:focus\:placeholder-teal-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.lg\:focus\:placeholder-teal-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#e6fffa}.lg\:focus\:placeholder-teal-100:focus::placeholder{color:#e6fffa}.lg\:focus\:placeholder-teal-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.lg\:focus\:placeholder-teal-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#b2f5ea}.lg\:focus\:placeholder-teal-200:focus::placeholder{color:#b2f5ea}.lg\:focus\:placeholder-teal-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.lg\:focus\:placeholder-teal-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#81e6d9}.lg\:focus\:placeholder-teal-300:focus::placeholder{color:#81e6d9}.lg\:focus\:placeholder-teal-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.lg\:focus\:placeholder-teal-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#4fd1c5}.lg\:focus\:placeholder-teal-400:focus::placeholder{color:#4fd1c5}.lg\:focus\:placeholder-teal-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.lg\:focus\:placeholder-teal-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#38b2ac}.lg\:focus\:placeholder-teal-500:focus::placeholder{color:#38b2ac}.lg\:focus\:placeholder-teal-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#319795}.lg\:focus\:placeholder-teal-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#319795}.lg\:focus\:placeholder-teal-600:focus::placeholder{color:#319795}.lg\:focus\:placeholder-teal-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.lg\:focus\:placeholder-teal-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2c7a7b}.lg\:focus\:placeholder-teal-700:focus::placeholder{color:#2c7a7b}.lg\:focus\:placeholder-teal-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#285e61}.lg\:focus\:placeholder-teal-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#285e61}.lg\:focus\:placeholder-teal-800:focus::placeholder{color:#285e61}.lg\:focus\:placeholder-teal-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#234e52}.lg\:focus\:placeholder-teal-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#234e52}.lg\:focus\:placeholder-teal-900:focus::placeholder{color:#234e52}.lg\:focus\:placeholder-blue-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.lg\:focus\:placeholder-blue-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#ebf8ff}.lg\:focus\:placeholder-blue-100:focus::placeholder{color:#ebf8ff}.lg\:focus\:placeholder-blue-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.lg\:focus\:placeholder-blue-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#bee3f8}.lg\:focus\:placeholder-blue-200:focus::placeholder{color:#bee3f8}.lg\:focus\:placeholder-blue-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.lg\:focus\:placeholder-blue-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#90cdf4}.lg\:focus\:placeholder-blue-300:focus::placeholder{color:#90cdf4}.lg\:focus\:placeholder-blue-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.lg\:focus\:placeholder-blue-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#63b3ed}.lg\:focus\:placeholder-blue-400:focus::placeholder{color:#63b3ed}.lg\:focus\:placeholder-blue-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.lg\:focus\:placeholder-blue-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#4299e1}.lg\:focus\:placeholder-blue-500:focus::placeholder{color:#4299e1}.lg\:focus\:placeholder-blue-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.lg\:focus\:placeholder-blue-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#3182ce}.lg\:focus\:placeholder-blue-600:focus::placeholder{color:#3182ce}.lg\:focus\:placeholder-blue-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.lg\:focus\:placeholder-blue-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#2b6cb0}.lg\:focus\:placeholder-blue-700:focus::placeholder{color:#2b6cb0}.lg\:focus\:placeholder-blue-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.lg\:focus\:placeholder-blue-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#2c5282}.lg\:focus\:placeholder-blue-800:focus::placeholder{color:#2c5282}.lg\:focus\:placeholder-blue-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.lg\:focus\:placeholder-blue-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#2a4365}.lg\:focus\:placeholder-blue-900:focus::placeholder{color:#2a4365}.lg\:focus\:placeholder-indigo-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.lg\:focus\:placeholder-indigo-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#ebf4ff}.lg\:focus\:placeholder-indigo-100:focus::placeholder{color:#ebf4ff}.lg\:focus\:placeholder-indigo-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.lg\:focus\:placeholder-indigo-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#c3dafe}.lg\:focus\:placeholder-indigo-200:focus::placeholder{color:#c3dafe}.lg\:focus\:placeholder-indigo-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.lg\:focus\:placeholder-indigo-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#a3bffa}.lg\:focus\:placeholder-indigo-300:focus::placeholder{color:#a3bffa}.lg\:focus\:placeholder-indigo-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.lg\:focus\:placeholder-indigo-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#7f9cf5}.lg\:focus\:placeholder-indigo-400:focus::placeholder{color:#7f9cf5}.lg\:focus\:placeholder-indigo-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#667eea}.lg\:focus\:placeholder-indigo-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#667eea}.lg\:focus\:placeholder-indigo-500:focus::placeholder{color:#667eea}.lg\:focus\:placeholder-indigo-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.lg\:focus\:placeholder-indigo-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#5a67d8}.lg\:focus\:placeholder-indigo-600:focus::placeholder{color:#5a67d8}.lg\:focus\:placeholder-indigo-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.lg\:focus\:placeholder-indigo-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#4c51bf}.lg\:focus\:placeholder-indigo-700:focus::placeholder{color:#4c51bf}.lg\:focus\:placeholder-indigo-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#434190}.lg\:focus\:placeholder-indigo-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#434190}.lg\:focus\:placeholder-indigo-800:focus::placeholder{color:#434190}.lg\:focus\:placeholder-indigo-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.lg\:focus\:placeholder-indigo-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#3c366b}.lg\:focus\:placeholder-indigo-900:focus::placeholder{color:#3c366b}.lg\:focus\:placeholder-purple-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.lg\:focus\:placeholder-purple-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#faf5ff}.lg\:focus\:placeholder-purple-100:focus::placeholder{color:#faf5ff}.lg\:focus\:placeholder-purple-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.lg\:focus\:placeholder-purple-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#e9d8fd}.lg\:focus\:placeholder-purple-200:focus::placeholder{color:#e9d8fd}.lg\:focus\:placeholder-purple-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.lg\:focus\:placeholder-purple-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#d6bcfa}.lg\:focus\:placeholder-purple-300:focus::placeholder{color:#d6bcfa}.lg\:focus\:placeholder-purple-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.lg\:focus\:placeholder-purple-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#b794f4}.lg\:focus\:placeholder-purple-400:focus::placeholder{color:#b794f4}.lg\:focus\:placeholder-purple-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.lg\:focus\:placeholder-purple-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#9f7aea}.lg\:focus\:placeholder-purple-500:focus::placeholder{color:#9f7aea}.lg\:focus\:placeholder-purple-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.lg\:focus\:placeholder-purple-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#805ad5}.lg\:focus\:placeholder-purple-600:focus::placeholder{color:#805ad5}.lg\:focus\:placeholder-purple-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.lg\:focus\:placeholder-purple-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#6b46c1}.lg\:focus\:placeholder-purple-700:focus::placeholder{color:#6b46c1}.lg\:focus\:placeholder-purple-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.lg\:focus\:placeholder-purple-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#553c9a}.lg\:focus\:placeholder-purple-800:focus::placeholder{color:#553c9a}.lg\:focus\:placeholder-purple-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#44337a}.lg\:focus\:placeholder-purple-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#44337a}.lg\:focus\:placeholder-purple-900:focus::placeholder{color:#44337a}.lg\:focus\:placeholder-pink-100:focus:-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.lg\:focus\:placeholder-pink-100:focus::-ms-input-placeholder{color:#fff5f7}.lg\:focus\:placeholder-pink-100:focus::placeholder{color:#fff5f7}.lg\:focus\:placeholder-pink-200:focus:-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.lg\:focus\:placeholder-pink-200:focus::-ms-input-placeholder{color:#fed7e2}.lg\:focus\:placeholder-pink-200:focus::placeholder{color:#fed7e2}.lg\:focus\:placeholder-pink-300:focus:-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.lg\:focus\:placeholder-pink-300:focus::-ms-input-placeholder{color:#fbb6ce}.lg\:focus\:placeholder-pink-300:focus::placeholder{color:#fbb6ce}.lg\:focus\:placeholder-pink-400:focus:-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.lg\:focus\:placeholder-pink-400:focus::-ms-input-placeholder{color:#f687b3}.lg\:focus\:placeholder-pink-400:focus::placeholder{color:#f687b3}.lg\:focus\:placeholder-pink-500:focus:-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.lg\:focus\:placeholder-pink-500:focus::-ms-input-placeholder{color:#ed64a6}.lg\:focus\:placeholder-pink-500:focus::placeholder{color:#ed64a6}.lg\:focus\:placeholder-pink-600:focus:-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.lg\:focus\:placeholder-pink-600:focus::-ms-input-placeholder{color:#d53f8c}.lg\:focus\:placeholder-pink-600:focus::placeholder{color:#d53f8c}.lg\:focus\:placeholder-pink-700:focus:-ms-input-placeholder{color:#b83280}.lg\:focus\:placeholder-pink-700:focus::-ms-input-placeholder{color:#b83280}.lg\:focus\:placeholder-pink-700:focus::placeholder{color:#b83280}.lg\:focus\:placeholder-pink-800:focus:-ms-input-placeholder{color:#97266d}.lg\:focus\:placeholder-pink-800:focus::-ms-input-placeholder{color:#97266d}.lg\:focus\:placeholder-pink-800:focus::placeholder{color:#97266d}.lg\:focus\:placeholder-pink-900:focus:-ms-input-placeholder{color:#702459}.lg\:focus\:placeholder-pink-900:focus::-ms-input-placeholder{color:#702459}.lg\:focus\:placeholder-pink-900:focus::placeholder{color:#702459}.lg\:pointer-events-none{pointer-events:none}.lg\:pointer-events-auto{pointer-events:auto}.lg\:static{position:static}.lg\:fixed{position:fixed}.lg\:absolute{position:absolute}.lg\:relative{position:relative}.lg\:sticky{position:-webkit-sticky;position:sticky}.lg\:inset-0{top:0;right:0;bottom:0;left:0}.lg\:inset-auto{top:auto;right:auto;bottom:auto;left:auto}.lg\:inset-y-0{top:0;bottom:0}.lg\:inset-x-0{right:0;left:0}.lg\:inset-y-auto{top:auto;bottom:auto}.lg\:inset-x-auto{right:auto;left:auto}.lg\:top-0{top:0}.lg\:right-0{right:0}.lg\:bottom-0{bottom:0}.lg\:left-0{left:0}.lg\:top-auto{top:auto}.lg\:right-auto{right:auto}.lg\:bottom-auto{bottom:auto}.lg\:left-auto{left:auto}.lg\:resize-none{resize:none}.lg\:resize-y{resize:vertical}.lg\:resize-x{resize:horizontal}.lg\:resize{resize:both}.lg\:shadow{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.lg\:shadow-md{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.lg\:shadow-lg{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.lg\:shadow-xl{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.lg\:shadow-2xl{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.lg\:shadow-inner{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.lg\:shadow-outline{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.lg\:shadow-none{box-shadow:none}.lg\:hover\:shadow:hover{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.lg\:hover\:shadow-md:hover{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.lg\:hover\:shadow-lg:hover{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.lg\:hover\:shadow-xl:hover{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.lg\:hover\:shadow-2xl:hover{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.lg\:hover\:shadow-inner:hover{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.lg\:hover\:shadow-outline:hover{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.lg\:hover\:shadow-none:hover{box-shadow:none}.lg\:focus\:shadow:focus{box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.1),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.06)}.lg\:focus\:shadow-md:focus{box-shadow:0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.1),0 2px 4px -1px rgba(0,0,0,.06)}.lg\:focus\:shadow-lg:focus{box-shadow:0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,.1),0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,.05)}.lg\:focus\:shadow-xl:focus{box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,.1),0 10px 10px -5px rgba(0,0,0,.04)}.lg\:focus\:shadow-2xl:focus{box-shadow:0 25px 50px -12px rgba(0,0,0,.25)}.lg\:focus\:shadow-inner:focus{box-shadow:inset 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.06)}.lg\:focus\:shadow-outline:focus{box-shadow:0 0 0 3px rgba(66,153,225,.5)}.lg\:focus\:shadow-none:focus{box-shadow:none}.lg\:fill-current{fill:currentColor}.lg\:stroke-current{stroke:currentColor}.lg\:table-auto{table-layout:auto}.lg\:table-fixed{table-layout:fixed}.lg\:text-left{text-align:left}.lg\:text-center{text-align:center}.lg\:text-right{text-align:right}.lg\:text-justify{text-align:justify}.lg\:text-transparent{color:transparent}.lg\:text-black{color:#000}.lg\:text-white{color:#fff}.lg\:text-gray-100{color:#f7fafc}.lg\:text-gray-200{color:#edf2f7}.lg\:text-gray-300{color:#e2e8f0}.lg\:text-gray-400{color:#cbd5e0}.lg\:text-gray-500{color:#a0aec0}.lg\:text-gray-600{color:#718096}.lg\:text-gray-700{color:#4a5568}.lg\:text-gray-800{color:#2d3748}.lg\:text-gray-900{color:#1a202c}.lg\:text-red-100{color:#fff5f5}.lg\:text-red-200{color:#fed7d7}.lg\:text-red-300{color:#feb2b2}.lg\:text-red-400{color:#fc8181}.lg\:text-red-500{color:#f56565}.lg\:text-red-600{color:#e53e3e}.lg\:text-red-700{color:#c53030}.lg\:text-red-800{color:#9b2c2c}.lg\:text-red-900{color:#742a2a}.lg\:text-orange-100{color:#fffaf0}.lg\:text-orange-200{color:#feebc8}.lg\:text-orange-300{color:#fbd38d}.lg\:text-orange-400{color:#f6ad55}.lg\:text-orange-500{color:#ed8936}.lg\:text-orange-600{color:#dd6b20}.lg\:text-orange-700{color:#c05621}.lg\:text-orange-800{color:#9c4221}.lg\:text-orange-900{color:#7b341e}.lg\:text-yellow-100{color:ivory}.lg\:text-yellow-200{color:#fefcbf}.lg\:text-yellow-300{color:#faf089}.lg\:text-yellow-400{color:#f6e05e}.lg\:text-yellow-500{color:#ecc94b}.lg\:text-yellow-600{color:#d69e2e}.lg\:text-yellow-700{color:#b7791f}.lg\:text-yellow-800{color:#975a16}.lg\:text-yellow-900{color:#744210}.lg\:text-green-100{color:#f0fff4}.lg\:text-green-200{color:#c6f6d5}.lg\:text-green-300{color:#9ae6b4}.lg\:text-green-400{color:#68d391}.lg\:text-green-500{color:#48bb78}.lg\:text-green-600{color:#38a169}.lg\:text-green-700{color:#2f855a}.lg\:text-green-800{color:#276749}.lg\:text-green-900{color:#22543d}.lg\:text-teal-100{color:#e6fffa}.lg\:text-teal-200{color:#b2f5ea}.lg\:text-teal-300{color:#81e6d9}.lg\:text-teal-400{color:#4fd1c5}.lg\:text-teal-500{color:#38b2ac}.lg\:text-teal-600{color:#319795}.lg\:text-teal-700{color:#2c7a7b}.lg\:text-teal-800{color:#285e61}.lg\:text-teal-900{color:#234e52}.lg\:text-blue-100{color:#ebf8ff}.lg\:text-blue-200{color:#bee3f8}.lg\:text-blue-300{color:#90cdf4}.lg\:text-blue-400{color:#63b3ed}.lg\:text-blue-500{color:#4299e1}.lg\:text-blue-600{color:#3182ce}.lg\:text-blue-700{color:#2b6cb0}.lg\:text-blue-800{color:#2c5282}.lg\:text-blue-900{color:#2a4365}.lg\:text-indigo-100{color:#ebf4ff}.lg\:text-indigo-200{color:#c3dafe}.lg\:text-indigo-300{color:#a3bffa}.lg\:text-indigo-400{color:#7f9cf5}.lg\:text-indigo-500{color:#667eea}.lg\:text-indigo-600{color:#5a67d8}.lg\:text-indigo-700{color:#4c51bf}.lg\:text-indigo-800{color:#434190}.lg\:text-indigo-900{color:#3c366b}.lg\:text-purple-100{color:#faf5ff}.lg\:text-purple-200{color:#e9d8fd}.lg\:text-purple-300{color:#d6bcfa}.lg\:text-purple-400{color:#b794f4}.lg\:text-purple-500{color:#9f7aea}.lg\:text-purple-600{color:#805ad5}.lg\:text-purple-700{color:#6b46c1}.lg\:text-purple-800{color:#553c9a}.lg\:text-purple-900{color:#44337a}.lg\:text-pink-100{color:#fff5f7}.lg\:text-pink-200{color:#fed7e2}.lg\:text-pink-300{color:#fbb6ce}.lg\:text-pink-400{color:#f687b3}.lg\:text-pink-500{color:#ed64a6}.lg\:text-pink-600{color:#d53f8c}.lg\:text-pink-700{color:#b83280}.lg\:text-pink-800{color:#97266d}.lg\:text-pink-900{color:#702459}.lg\:hover\:text-transparent:hover{color:transparent}.lg\:hover\:text-black:hover{color:#000}.lg\:hover\:text-white:hover{color:#fff}.lg\:hover\:text-gray-100:hover{color:#f7fafc}.lg\:hover\:text-gray-200:hover{color:#edf2f7}.lg\:hover\:text-gray-300:hover{color:#e2e8f0}.lg\:hover\:text-gray-400:hover{color:#cbd5e0}.lg\:hover\:text-gray-500:hover{color:#a0aec0}.lg\:hover\:text-gray-600:hover{color:#718096}.lg\:hover\:text-gray-700:hover{color:#4a5568}.lg\:hover\:text-gray-800:hover{color:#2d3748}.lg\:hover\:text-gray-900:hover{color:#1a202c}.lg\:hover\:text-red-100:hover{color:#fff5f5}.lg\:hover\:text-red-200:hover{color:#fed7d7}.lg\:hover\:text-red-300:hover{color:#feb2b2}.lg\:hover\:text-red-400:hover{color:#fc8181}.lg\:hover\:text-red-500:hover{color:#f56565}.lg\:hover\:text-red-600:hover{color:#e53e3e}.lg\:hover\:text-red-700:hover{color:#c53030}.lg\:hover\:text-red-800:hover{color:#9b2c2c}.lg\:hover\:text-red-900:hover{color:#742a2a}.lg\:hover\:text-orange-100:hover{color:#fffaf0}.lg\:hover\:text-orange-200:hover{color:#feebc8}.lg\:hover\:text-orange-300:hover{color:#fbd38d}.lg\:hover\:text-orange-400:hover{color:#f6ad55}.lg\:hover\:text-orange-500:hover{color:#ed8936}.lg\:hover\:text-orange-600:hover{color:#dd6b20}.lg\:hover\:text-orange-700:hover{color:#c05621}.lg\:hover\:text-orange-800:hover{color:#9c4221}.lg\:hover\:text-orange-900:hover{color:#7b341e}.lg\:hover\:text-yellow-100:hover{color:ivory}.lg\:hover\:text-yellow-200:hover{color:#fefcbf}.lg\:hover\:text-yellow-300:hover{color:#faf089}.lg\:hover\:text-yellow-400:hover{color:#f6e05e}.lg\:hover\:text-yellow-500:hover{color:#ecc94b}.lg\:hover\:text-yellow-600:hover{color:#d69e2e}.lg\:hover\:text-yellow-700:hover{color:#b7791f}.lg\:hover\:text-yellow-800:hover{color:#975a16}.lg\:hover\:text-yellow-900:hover{color:#744210}.lg\:hover\:text-green-100:hover{color:#f0fff4}.lg\:hover\:text-green-200:hover{color:#c6f6d5}.lg\:hover\:text-green-300:hover{color:#9ae6b4}.lg\:hover\:text-green-400:hover{color:#68d391}.lg\:hover\:text-green-500:hover{color:#48bb78}.lg\:hover\:text-green-600:hover{color:#38a169}.lg\:hover\:text-green-700:hover{color:#2f855a}.lg\:hover\:text-green-800:hover{color:#276749}.lg\:hover\:text-green-900:hover{color:#22543d}.lg\:hover\:text-teal-100:hover{color:#e6fffa}.lg\:hover\:text-teal-200:hover{color:#b2f5ea}.lg\:hover\:text-teal-300:hover{color:#81e6d9}.lg\:hover\:text-teal-400:hover{color:#4fd1c5}.lg\:hover\:text-teal-500:hover{color:#38b2ac}.lg\:hover\:text-teal-600:hover{color:#319795}.lg\:hover\:text-teal-700:hover{color:#2c7a7b}.lg\:hover\:text-teal-800:hover{color:#285e61}.lg\:hover\:text-teal-900:hover{color:#234e52}.lg\:hover\:text-blue-100:hover{color:#ebf8ff}.lg\:hover\:text-blue-200:hover{color:#bee3f8}.lg\:hover\:text-blue-300:hover{color:#90cdf4}.lg\:hover\:text-blue-400:hover{color:#63b3ed}.lg\:hover\:text-blue-500:hover{color:#4299e1}.lg\:hover\:text-blue-600:hover{color:#3182ce}.lg\:hover\:text-blue-700:hover{color:#2b6cb0}.lg\:hover\:text-blue-800:hover{color:#2c5282}.lg\:hover\:text-blue-900:hover{color:#2a4365}.lg\:hover\:text-indigo-100:hover{color:#ebf4ff}.lg\:hover\:text-indigo-200:hover{color:#c3dafe}.lg\:hover\:text-indigo-300:hover{color:#a3bffa}.lg\:hover\:text-indigo-400:hover{color:#7f9cf5}.lg\:hover\:text-indigo-500:hover{color:#667eea}.lg\:hover\:text-indigo-600:hover{color:#5a67d8}.lg\:hover\:text-indigo-700:hover{color:#4c51bf}.lg\:hover\:text-indigo-800:hover{color:#434190}.lg\:hover\:text-indigo-900:hover{color:#3c366b}.lg\:hover\:text-purple-100:hover{color:#faf5ff}.lg\:hover\:text-purple-200:hover{color:#e9d8fd}.lg\:hover\:text-purple-300:hover{color:#d6bcfa}.lg\:hover\:text-purple-400:hover{color:#b794f4}.lg\:hover\:text-purple-500:hover{color:#9f7aea}.lg\:hover\:text-purple-600:hover{color:#805ad5}.lg\:hover\:text-purple-700:hover{color:#6b46c1}.lg\:hover\:text-purple-800:hover{color:#553c9a}.lg\:hover\:text-purple-900:hover{color:#44337a}.lg\:hover\:text-pink-100:hover{color:#fff5f7}.lg\:hover\:text-pink-200:hover{color:#fed7e2}.lg\:hover\:text-pink-300:hover{color:#fbb6ce}.lg\:hover\:text-pink-400:hover{color:#f687b3}.lg\:hover\:text-pink-500:hover{color:#ed64a6}.lg\:hover\:text-pink-600:hover{color:#d53f8c}.lg\:hover\:text-pink-700:hover{color:#b83280}.lg\:hover\:text-pink-800:hover{color:#97266d}.lg\:hover\:text-pink-900:hover{color:#702459}.lg\:focus\:text-transparent:focus{color:transparent}.lg\:focus\:text-black:focus{color:#000}.lg\:focus\:text-white:focus{color:#fff}.lg\:focus\:text-gray-100:focus{color:#f7fafc}.lg\:focus\:text-gray-200:focus{color:#edf2f7}.lg\:focus\:text-gray-300:focus{color:#e2e8f0}.lg\:focus\:text-gray-400:focus{color:#cbd5e0}.lg\:focus\:text-gray-500:focus{color:#a0aec0}.lg\:focus\:text-gray-600:focus{color:#718096}.lg\:focus\:text-gray-700:focus{color:#4a5568}.lg\:focus\:text-gray-800:focus{color:#2d3748}.lg\:focus\:text-gray-900:focus{color:#1a202c}.lg\:focus\:text-red-100:focus{color:#fff5f5}.lg\:focus\:text-red-200:focus{color:#fed7d7}.lg\:focus\:text-red-300:focus{color:#feb2b2}.lg\:focus\:text-red-400:focus{color:#fc8181}.lg\:focus\:text-red-500:focus{color:#f56565}.lg\:focus\:text-red-600:focus{color:#e53e3e}.lg\:focus\:text-red-700:focus{color:#c53030}.lg\:focus\:text-red-800:focus{color:#9b2c2c}.lg\:focus\:text-red-900:focus{color:#742a2a}.lg\:focus\:text-orange-100:focus{color:#fffaf0}.lg\:focus\:text-orange-200:focus{color:#feebc8}.lg\:focus\:text-orange-300:focus{color:#fbd38d}.lg\:focus\:text-orange-400:focus{color:#f6ad55}.lg\:focus\:text-orange-500:focus{color:#ed8936}.lg\:focus\:text-orange-600:focus{color:#dd6b20}.lg\:focus\:text-orange-700:focus{color:#c05621}.lg\:focus\:text-orange-800:focus{color:#9c4221}.lg\:focus\:text-orange-900:focus{color:#7b341e}.lg\:focus\:text-yellow-100:focus{color:ivory}.lg\:focus\:text-yellow-200:focus{color:#fefcbf}.lg\:focus\:text-yellow-300:focus{color:#faf089}.lg\:focus\:text-yellow-400:focus{color:#f6e05e}.lg\:focus\:text-yellow-500:focus{color:#ecc94b}.lg\:focus\:text-yellow-600:focus{color:#d69e2e}.lg\:focus\:text-yellow-700:focus{color:#b7791f}.lg\:focus\:text-yellow-800:focus{color:#975a16}.lg\:focus\:text-yellow-900:focus{color:#744210}.lg\:focus\:text-green-100:focus{color:#f0fff4}.lg\:focus\:text-green-200:focus{color:#c6f6d5}.lg\:focus\:text-green-300:focus{color:#9ae6b4}.lg\:focus\:text-green-400:focus{color:#68d391}.lg\:focus\:text-green-500:focus{color:#48bb78}.lg\:focus\:text-green-600:focus{color:#38a169}.lg\:focus\:text-green-700:focus{color:#2f855a}.lg\:focus\:text-green-800:focus{color:#276749}.lg\:focus\:text-green-900:focus{color:#22543d}.lg\:focus\:text-teal-100:focus{color:#e6fffa}.lg\:focus\:text-teal-200:focus{color:#b2f5ea}.lg\:focus\:text-teal-300:focus{color:#81e6d9}.lg\:focus\:text-teal-400:focus{color:#4fd1c5}.lg\:focus\:text-teal-500:focus{color:#38b2ac}.lg\:focus\:text-teal-600:focus{color:#319795}.lg\:focus\:text-teal-700:focus{color:#2c7a7b}.lg\:focus\:text-teal-800:focus{color:#285e61}.lg\:focus\:text-teal-900:focus{color:#234e52}.lg\:focus\:text-blue-100:focus{color:#ebf8ff}.lg\:focus\:text-blue-200:focus{color:#bee3f8}.lg\:focus\:text-blue-300:focus{color:#90cdf4}.lg\:focus\:text-blue-400:focus{color:#63b3ed}.lg\:focus\:text-blue-500:focus{color:#4299e1}.lg\:focus\:text-blue-600:focus{color:#3182ce}.lg\:focus\:text-blue-700:focus{color:#2b6cb0}.lg\:focus\:text-blue-800:focus{color:#2c5282}.lg\:focus\:text-blue-900:focus{color:#2a4365}.lg\:focus\:text-indigo-100:focus{color:#ebf4ff}.lg\:focus\:text-indigo-200:focus{color:#c3dafe}.lg\:focus\:text-indigo-300:focus{color:#a3bffa}.lg\:focus\:text-indigo-400:focus{color:#7f9cf5}.lg\:focus\:text-indigo-500:focus{color:#667eea}.lg\:focus\:text-indigo-600:focus{color:#5a67d8}.lg\:focus\:text-indigo-700:focus{color:#4c51bf}.lg\:focus\:text-indigo-800:focus{color:#434190}.lg\:focus\:text-indigo-900:focus{color:#3c366b}.lg\:focus\:text-purple-100:focus{color:#faf5ff}.lg\:focus\:text-purple-200:focus{color:#e9d8fd}.lg\:focus\:text-purple-300:focus{color:#d6bcfa}.lg\:focus\:text-purple-400:focus{color:#b794f4}.lg\:focus\:text-purple-500:focus{color:#9f7aea}.lg\:focus\:text-purple-600:focus{color:#805ad5}.lg\:focus\:text-purple-700:focus{color:#6b46c1}.lg\:focus\:text-purple-800:focus{color:#553c9a}.lg\:focus\:text-purple-900:focus{color:#44337a}.lg\:focus\:text-pink-100:focus{color:#fff5f7}.lg\:focus\:text-pink-200:focus{color:#fed7e2}.lg\:focus\:text-pink-300:focus{color:#fbb6ce}.lg\:focus\:text-pink-400:focus{color:#f687b3}.lg\:focus\:text-pink-500:focus{color:#ed64a6}.lg\:focus\:text-pink-600:focus{color:#d53f8c}.lg\:focus\:text-pink-700:focus{color:#b83280}.lg\:focus\:text-pink-800:focus{color:#97266d}.lg\:focus\:text-pink-900:focus{color:#702459}.lg\:text-xs{font-size:.75rem}.lg\:text-sm{font-size:.875rem}.lg\:text-base{font-size:1rem}.lg\:text-lg{font-size:1.125rem}.lg\:text-xl{font-size:1.25rem}.lg\:text-2xl{font-size:1.5rem}.lg\:text-3xl{font-size:1.875rem}.lg\:text-4xl{font-size:2.25rem}.lg\:text-5xl{font-size:3rem}.lg\:text-6xl{font-size:4rem}.lg\:italic{font-style:italic}.lg\:not-italic{font-style:normal}.lg\:uppercase{text-transform:uppercase}.lg\:lowercase{text-transform:lowercase}.lg\:capitalize{text-transform:capitalize}.lg\:normal-case{text-transform:none}.lg\:underline{text-decoration:underline}.lg\:line-through{text-decoration:line-through}.lg\:no-underline{text-decoration:none}.lg\:hover\:underline:hover{text-decoration:underline}.lg\:hover\:line-through:hover{text-decoration:line-through}.lg\:hover\:no-underline:hover{text-decoration:none}.lg\:focus\:underline:focus{text-decoration:underline}.lg\:focus\:line-through:focus{text-decoration:line-through}.lg\:focus\:no-underline:focus{text-decoration:none}.lg\:antialiased{-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}.lg\:subpixel-antialiased{-webkit-font-smoothing:auto;-moz-osx-font-smoothing:auto}.lg\:tracking-tighter{letter-spacing:-.05em}.lg\:tracking-tight{letter-spacing:-.025em}.lg\:tracking-normal{letter-spacing:0}.lg\:tracking-wide{letter-spacing:.025em}.lg\:tracking-wider{letter-spacing:.05em}.lg\:tracking-widest{letter-spacing:.1em}.lg\:select-none{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}.lg\:select-text{-webkit-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}.lg\:select-all{-webkit-user-select:all;-moz-user-select:all;-ms-user-select:all;user-select:all}.lg\:select-auto{-webkit-user-select:auto;-moz-user-select:auto;-ms-user-select:auto;user-select:auto}.lg\:align-baseline{vertical-align:baseline}.lg\:align-top{vertical-align:top}.lg\:align-middle{vertical-align:middle}.lg\:align-bottom{vertical-align:bottom}.lg\:align-text-top{vertical-align:text-top}.lg\:align-text-bottom{vertical-align:text-bottom}.lg\:visible{visibility:visible}.lg\:invisible{visibility:hidden}.lg\:whitespace-normal{white-space:normal}.lg\:whitespace-no-wrap{white-space:nowrap}.lg\:whitespace-pre{white-space:pre}.lg\:whitespace-pre-line{white-space:pre-line}.lg\:whitespace-pre-wrap{white-space:pre-wrap}.lg\:break-normal{overflow-wrap:normal;word-break:normal}.lg\:break-words{overflow-wrap:break-word}.lg\:break-all{word-break:break-all}.lg\:truncate{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.lg\:w-0{width:0}.lg\:w-1{width:.25rem}.lg\:w-2{width:.5rem}.lg\:w-3{width:.75rem}.lg\:w-4{width:1rem}.lg\:w-5{width:1.25rem}.lg\:w-6{width:1.5rem}.lg\:w-8{width:2rem}.lg\:w-10{width:2.5rem}.lg\:w-12{width:3rem}.lg\:w-16{width:4rem}.lg\:w-20{width:5rem}.lg\:w-24{width:6rem}.lg\:w-32{width:8rem}.lg\:w-40{width:10rem}.lg\:w-48{width:12rem}.lg\:w-56{width:14rem}.lg\:w-64{width:16rem}.lg\:w-auto{width:auto}.lg\:w-px{width:1px}.lg\:w-1\/2{width:50%}.lg\:w-1\/3{width:33.333333%}.lg\:w-2\/3{width:66.666667%}.lg\:w-1\/4{width:25%}.lg\:w-2\/4{width:50%}.lg\:w-3\/4{width:75%}.lg\:w-1\/5{width:20%}.lg\:w-2\/5{width:40%}.lg\:w-3\/5{width:60%}.lg\:w-4\/5{width:80%}.lg\:w-1\/6{width:16.666667%}.lg\:w-2\/6{width:33.333333%}.lg\:w-3\/6{width:50%}.lg\:w-4\/6{width:66.666667%}.lg\:w-5\/6{width:83.333333%}.lg\:w-1\/12{width:8.333333%}.lg\:w-2\/12{width:16.666667%}.lg\:w-3\/12{width:25%}.lg\:w-4\/12{width:33.333333%}.lg\:w-5\/12{width:41.666667%}.lg\:w-6\/12{width:50%}.lg\:w-7\/12{width:58.333333%}.lg\:w-8\/12{width:66.666667%}.lg\:w-9\/12{width:75%}.lg\:w-10\/12{width:83.333333%}.lg\:w-11\/12{width:91.666667%}.lg\:w-full{width:100%}.lg\:w-screen{width:100vw}.lg\:z-0{z-index:0}.lg\:z-10{z-index:10}.lg\:z-20{z-index:20}.lg\:z-30{z-index:30}.lg\:z-40{z-index:40}.lg\:z-50{z-index:50}.lg\:z-auto{z-index:auto}}@media (min-width:1280px){.xl\:sr-only{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border-width:0}.xl\:not-sr-only{position:static;width:auto;height:auto;padding:0;margin:0;overflow:visible;clip:auto;white-space:normal}.xl\:focus\:sr-only:focus{position:absolute;width:1px;height:1px;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border-width:0}.xl\:focus\:not-sr-only:focus{position:static;width:auto;height:auto;padding:0;margin:0;overflow:visible;clip:auto;white-space:normal}.xl\:appearance-none{-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none}.xl\:bg-fixed{background-attachment:fixed}.xl\:bg-local{background-attachment:local}.xl\:bg-scroll{background-attachment:scroll}.xl\:bg-transparent{background-color:transparent}.xl\:bg-black{background-color:#000}.xl\:bg-white{background-color:#fff}.xl\:bg-gray-100{background-color:#f7fafc}.xl\:bg-gray-200{background-color:#edf2f7}.xl\:bg-gray-300{background-color:#e2e8f0}.xl\:bg-gray-400{background-color:#cbd5e0}.xl\:bg-gray-500{background-color:#a0aec0}.xl\:bg-gray-600{background-color:#718096}.xl\:bg-gray-700{background-color:#4a5568}.xl\:bg-gray-800{background-color:#2d3748}.xl\:bg-gray-900{background-color:#1a202c}.xl\:bg-red-100{background-color:#fff5f5}.xl\:bg-red-200{background-color:#fed7d7}.xl\:bg-red-300{background-color:#feb2b2}.xl\:bg-red-400{background-color:#fc8181}.xl\:bg-red-500{background-color:#f56565}.xl\:bg-red-600{background-color:#e53e3e}.xl\:bg-red-700{background-color:#c53030}.xl\:bg-red-800{background-color:#9b2c2c}.xl\:bg-red-900{background-color:#742a2a}.xl\:bg-orange-100{background-color:#fffaf0}.xl\:bg-orange-200{background-color:#feebc8}.xl\:bg-orange-300{background-color:#fbd38d}.xl\:bg-orange-400{background-color:#f6ad55}.xl\:bg-orange-500{background-color:#ed8936}.xl\:bg-orange-600{background-color:#dd6b20}.xl\:bg-orange-700{background-color:#c05621}.xl\:bg-orange-800{background-color:#9c4221}.xl\:bg-orange-900{background-color:#7b341e}.xl\:bg-yellow-100{background-color:ivory}.xl\:bg-yellow-200{background-color:#fefcbf}.xl\:bg-yellow-300{background-color:#faf089}.xl\:bg-yellow-400{background-color:#f6e05e}.xl\:bg-yellow-500{background-color:#ecc94b}.xl\:bg-yellow-600{background-color:#d69e2e}.xl\:bg-yellow-700{background-color:#b7791f}.xl\:bg-yellow-800{background-color:#975a16}.xl\:bg-yellow-900{background-color:#744210}.xl\:bg-green-100{background-color:#f0fff4}.xl\:bg-green-200{background-color:#c6f6d5}.xl\:bg-green-300{background-color:#9ae6b4}.xl\:bg-green-400{background-color:#68d391}.xl\:bg-green-500{background-color:#48bb78}.xl\:bg-green-600{background-color:#38a169}.xl\:bg-green-700{background-color:#2f855a}.xl\:bg-green-800{background-color:#276749}.xl\:bg-green-900{background-color:#22543d}.xl\:bg-teal-100{background-color:#e6fffa}.xl\:bg-teal-200{background-color:#b2f5ea}.xl\:bg-teal-300{background-color:#81e6d9}.xl\:bg-teal-400{background-color:#4fd1c5}.xl\:bg-teal-500{background-color:#38b2ac}.xl\:bg-teal-600{background-color:#319795}.xl\:bg-teal-700{background-color:#2c7a7b}.xl\:bg-teal-800{background-color:#285e61}.xl\:bg-teal-900{background-color:#234e52}.xl\:bg-blue-100{background-color:#ebf8ff}.xl\:bg-blue-200{background-color:#bee3f8}.xl\:bg-blue-300{background-color:#90cdf4}.xl\:bg-blue-400{background-color:#63b3ed}.xl\:bg-blue-500{background-color:#4299e1}.xl\:bg-blue-600{background-color:#3182ce}.xl\:bg-blue-700{background-color:#2b6cb0}.xl\:bg-blue-800{background-color:#2c5282}.xl\:bg-blue-900{background-color:#2a4365}.xl\:bg-indigo-100{background-color:#ebf4ff}.xl\:bg-indigo-200{background-color:#c3dafe}.xl\:bg-indigo-300{background-color:#a3bffa}.xl\:bg-indigo-400{background-color:#7f9cf5}.xl\:bg-indigo-500{background-color:#667eea}.xl\:bg-indigo-600{background-color:#5a67d8}.xl\:bg-indigo-700{background-color:#4c51bf}.xl\:bg-indigo-800{background-color:#434190}.xl\:bg-indigo-900{background-color:#3c366b}.xl\:bg-purple-100{background-color:#faf5ff}.xl\:bg-purple-200{background-color:#e9d8fd}.xl\:bg-purple-300{background-color:#d6bcfa}.xl\:bg-purple-400{background-color:#b794f4}.xl\:bg-purple-500{background-color:#9f7aea}.xl\:bg-purple-600{background-color:#805ad5}.xl\:bg-purple-700{background-color:#6b46c1}.xl\:bg-purple-800{background-color:#553c9a}.xl\:bg-purple-900{background-color:#44337a}.xl\:bg-pink-100{background-color:#fff5f7}.xl\:bg-pink-200{background-color:#fed7e2}.xl\:bg-pink-300{background-color:#fbb6ce}.xl\:bg-pink-400{background-color:#f687b3}.xl\:bg-pink-500{background-color:#ed64a6}.xl\:bg-pink-600{background-color:#d53f8c}.xl\:bg-pink-700{background-color:#b83280}.xl\:bg-pink-800{background-color:#97266d}.xl\:bg-pink-900{background-color:#702459}.xl\:hover\:bg-transparent:hover{background-color:transparent}.xl\:hover\:bg-black:hover{background-color:#000}.xl\:hover\:bg-white:hover{background-color:#fff}.xl\:hover\:bg-gray-100:hover{background-color:#f7fafc}.xl\:hover\:bg-gray-200:hover{background-color:#edf2f7}.xl\:hover\:bg-gray-300:hover{background-color:#e2e8f0}.xl\:hover\:bg-gray-400:hover{background-color:#cbd5e0}.xl\:hover\:bg-gray-500:hover{background-color:#a0aec0}.xl\:hover\:bg-gray-600:hover{background-color:#718096}.xl\:hover\:bg-gray-700:hover{background-color:#4a5568}.xl\:hover\:bg-gray-800:hover{background-color:#2d3748}.xl\:hover\:bg-gray-900:hover{background-color:#1a202c}.xl\:hover\:bg-red-100:hover{background-color:#fff5f5}.xl\:hover\:bg-red-200:hover{background-color:#fed7d7}.xl\:hover\:bg-red-300:hover{background-color:#feb2b2}.xl\:hover\:bg-red-400:hover{background-color:#fc8181}.xl\:hover\:bg-red-500:hover{background-color:#f56565}.xl\:hover\:bg-red-600:hover{background-color:#e53e3e}.xl\:hover\:bg-red-700:hover{background-color:#c53030}.xl\:hover\:bg-red-800:hover{background-color:#9b2c2c}.xl\:hover\:bg-red-900:hover{background-color:#742a2a}.xl\:hover\:bg-orange-100:hover{background-color:#fffaf0}.xl\:hover\:bg-orange-200:hover{background-color:#feebc8}.xl\:hover\:bg-orange-300:hover{background-color:#fbd38d}.xl\:hover\:bg-orange-400:hover{background-color:#f6ad55}.xl\:hover\:bg-orange-500:hover{background-color:#ed8936}.xl\:hover\:bg-orange-600:hover{background-color:#dd6b20}.xl\:hover\:bg-orange-700:hover{background-color:#c05621}.xl\:hover\:bg-orange-800:hover{background-color:#9c4221}.xl\:hover\:bg-orange-900:hover{background-color:#7b341e}.xl\:hover\:bg-yellow-100:hover{background-color:ivory}.xl\:hover\:bg-yellow-200:hover{background-color:#fefcbf}.xl\:hover\:bg-yellow-300:hover{background-color:#faf089}.xl\:hover\:bg-yellow-400:hover{background-color:#f6e05e}.xl\:hover\:bg-yellow-500:hover{background-color:#ecc94b}.xl\:hover\:bg-yellow-600:hover{background-color:#d69e2e}.xl\:hover\:bg-yellow-700:hover{background-color:#b7791f}.xl\:hover\:bg-yellow-800:hover{background-color:#975a16}.xl\:hover\:bg-yellow-900:hover{background-color:#744210}.xl\:hover\:bg-green-100:hover{background-color:#f0fff4}.xl\:hover\:bg-green-200:hover{background-color:#c6f6d5}.xl\:hover\:bg-green-300:hover{background-color:#9ae6b4}.xl\:hover\:bg-green-400:hover{background-color:#68d391}.xl\:hover\:bg-green-500:hover{background-color:#48bb78}.xl\:hover\:bg-green-600:hover{background-color:#38a169}.xl\:hover\:bg-green-700:hover{background-color:#2f855a}.xl\:hover\:bg-green-800:hover{background-color:#276749}.xl\:hover\:bg-green-900:hover{background-color:#22543d}.xl\:hover\:bg-teal-100:hover{background-color:#e6fffa}.xl\:hover\:bg-teal-200:hover{background-color:#b2f5ea}.xl\:hover\:bg-teal-300:hover{background-color:#81e6d9}.xl\:hover\:bg-teal-400:hover{background-color:#4fd1c5}.xl\:hover\:bg-teal-500:hover{background-color:#38b2ac}.xl\:hover\:bg-teal-600:hover{background-color:#319795}.xl\:hover\:bg-teal-700:hover{background-color:#2c7a7b}.xl\:hover\:bg-teal-800:hover{background-color:#285e61}.xl\:hover\:bg-teal-900:hover{background-color:#234e52}.xl\:hover\:bg-blue-100:hover{background-color:#ebf8ff}.xl\:hover\:bg-blue-200:hover{background-color:#bee3f8}.xl\:hover\:bg-blue-300:hover{background-color:#90cdf4}.xl\:hover\:bg-blue-400:hover{background-color:#63b3ed}.xl\:hover\:bg-blue-500:hover{background-color:#4299e1}.xl\:hover\:bg-blue-600:hover{background-color:#3182ce}.xl\:hover\:bg-blue-700:hover{background-color:#2b6cb0}.xl\:hover\:bg-blue-800:hover{background-color:#2c5282}.xl\:hover\:bg-blue-900:hover{background-color:#2a4365}.xl\:hover\:bg-indigo-100:hover{background-color:#ebf4ff}.xl\:hover\:bg-indigo-200:hover{background-color:#c3dafe}.xl\:hover\:bg-indigo-300:hover{background-color:#a3bffa}.xl\:hover\:bg-indigo-400:hover{background-color:#7f9cf5}.xl\:hover\:bg-indigo-500:hover{background-color:#667eea}.xl\:hover\:bg-indigo-600:hover{background-color:#5a67d8}.xl\:hover\:bg-indigo-700:hover{background-color:#4c51bf}.xl\:hover\:bg-indigo-800:hover{background-color:#434190}.xl\:hover\:bg-indigo-900:hover{background-color:#3c366b}.xl\:hover\:bg-purple-100:hover{background-color:#faf5ff}.xl\:hover\:bg-purple-200:hover{background-color:#e9d8fd}.xl\:hover\:bg-purple-300:hover{background-color:#d6bcfa}.xl\:hover\:bg-purple-400:hover{background-color:#b794f4}.xl\:hover\:bg-purple-500:hover{background-color:#9f7aea}.xl\:hover\:bg-purple-600:hover{background-color:#805ad5}.xl\:hover\:bg-purple-700:hover{background-color:#6b46c1}.xl\:hover\:bg-purple-800:hover{background-color:#553c9a}.xl\:hover\:bg-purple-900:hover{background-color:#44337a}.xl\:hover\:bg-pink-100:hover{background-color:#fff5f7}.xl\:hover\:bg-pink-200:hover{background-color:#fed7e2}.xl\:hover\:bg-pink-300:hover{background-color:#fbb6ce}.xl\:hover\:bg-pink-400:hover{background-color:#f687b3}.xl\:hover\:bg-pink-500:hover{background-color:#ed64a6}.xl\:hover\:bg-pink-600:hover{background-color:#d53f8c}.xl\:hover\:bg-pink-700:hover{background-color:#b83280}.xl\:hover\:bg-pink-800:hover{background-color:#97266d}.xl\:hover\:bg-pink-900:hover{background-color:#702459}.xl\:focus\:bg-transparent:focus{background-color:transparent}.xl\:focus\:bg-black:focus{background-color:#000}.xl\:focus\:bg-white:focus{background-color:#fff}.xl\:focus\:bg-gray-100:focus{background-color:#f7fafc}.xl\:focus\:bg-gray-200:focus{background-color:#edf2f7}.xl\:focus\:bg-gray-300:focus{background-color:#e2e8f0}.xl\:focus\:bg-gray-400:focus{background-color:#cbd5e0}.xl\:focus\:bg-gray-500:focus{background-color:#a0aec0}.xl\:focus\:bg-gray-600:focus{background-color:#718096}.xl\:focus\:bg-gray-700:focus{background-color:#4a5568}.xl\:focus\:bg-gray-800:focus{background-color:#2d3748}.xl\:focus\:bg-gray-900:focus{background-color:#1a202c}.xl\:focus\:bg-red-100:focus{background-color:#fff5f5}.xl\:focus\:bg-red-200:focus{background-color:#fed7d7}.xl\:focus\:bg-red-300:focus{background-color:#feb2b2}.xl\:focus\:bg-red-400:focus{background-color:#fc8181}.xl\:focus\:bg-red-500:focus{background-color:#f56565}.xl\:focus\:bg-red-600:focus{background-color:#e53e3e}.xl\:focus\:bg-red-700:focus{background-color:#c53030}.xl\:focus\:bg-red-800:focus{background-color:#9b2c2c}.xl\:focus\:bg-red-900:focus{background-color:#742a2a}.xl\:focus\:bg-orange-100:focus{background-color:#fffaf0}.xl\:focus\:bg-orange-200:focus{background-color:#feebc8}.xl\:focus\:bg-orange-300:focus{background-color:#fbd38d}.xl\:focus\:bg-orange-400:focus{background-color:#f6ad55}.xl\:focus\:bg-orange-500:focus{background-color:#ed8936}.xl\:focus\:bg-orange-600:focus{background-color:#dd6b20}.xl\:focus\:bg-orange-700:focus{background-color:#c05621}.xl\:focus\:bg-orange-800:focus{background-color:#9c4221}.xl\:focus\:bg-orange-900:focus{background-color:#7b341e}.xl\:focus\:bg-yellow-100:focus{background-color:ivory}.xl\:focus\:bg-yellow-200:focus{background-color:#fefcbf}.xl\:focus\:bg-yellow-300:focus{background-color:#faf089}.xl\:focus\:bg-yellow-400:focus{background-color:#f6e05e}.xl\:focus\:bg-yellow-500:focus{background-color:#ecc94b}.xl\:focus\:bg-yellow-600:focus{background-color:#d69e2e}.xl\:focus\:bg-yellow-700:focus{background-color:#b7791f}.xl\:focus\:bg-yellow-800:focus{background-color:#975a16}.xl\:focus\:bg-yellow-900:focus{background-color:#744210}.xl\:focus\:bg-green-100:focus{background-color:#f0fff4}.xl\:focus\:bg-green-200:focus{background-color:#c6f6d5}.xl\:focus\:bg-green-300:focus{background-color:#9ae6b4}.xl\:focus\:bg-green-400:focus{background-color:#68d391}.xl\:focus\:bg-green-500:focus{background-color:#48bb78}.xl\:focus\:bg-green-600:focus{background-color:#38a169}.xl\:focus\:bg-green-700:focus{background-color:#2f855a}.xl\:focus\:bg-green-800:focus{background-color:#276749}.xl\:focus\:bg-green-900:focus{background-color:#22543d}.xl\:focus\:bg-teal-100:focus{background-color:#e6fffa}.xl\:focus\:bg-teal-200:focus{background-color:#b2f5ea}.xl\:focus\:bg-teal-300:focus{background-color:#81e6d9}.xl\:focus\:bg-teal-400:focus{background-color:#4fd1c5}.xl\:focus\:bg-teal-500:focus{background-color:#38b2ac}.xl\:focus\:bg-teal-600:focus{background-color:#319795}.xl\:focus\:bg-teal-700:focus{background-color:#2c7a7b}.xl\:focus\:bg-teal-800:focus{background-color:#285e61}.xl\:focus\:bg-teal-900:focus{background-color:#234e52}.xl\:focus\:bg-blue-100:focus{background-color:#ebf8ff}.xl\:focus\:bg-blue-200:focus{background-color:#bee3f8}.xl\:focus\:bg-blue-300:focus{background-color:#90cdf4}.xl\:focus\:bg-blue-400:focus{background-color:#63b3ed}.xl\:focus\:bg-blue-500:focus{background-color:#4299e1}.xl\:focus\:bg-blue-600:focus{background-color:#3182ce}.xl\:focus\:bg-blue-700:focus{background-color:#2b6cb0}.xl\:focus\:bg-blue-800:focus{background-color:#2c5282}.xl\:focus\:bg-blue-900:focus{background-color:#2a4365}.xl\:focus\:bg-indigo-100:focus{background-color:#ebf4ff}.xl\:focus\:bg-indigo-200:focus{background-color:#c3dafe}.xl\:focus\:bg-indigo-300:focus{background-color:#a3bffa}.xl\:focus\:bg-indigo-400:focus{background-color:#7f9cf5}.xl\:focus\:bg-indigo-500:focus{background-color:#667eea}.xl\:focus\:bg-indigo-600:focus{background-color:#5a67d8}.xl\:focus\:bg-indigo-700:focus{background-color:#4c51bf}.xl\:focus\:bg-indigo-800:focus{background-color:#434190}.xl\:focus\:bg-indigo-900:focus{background-color:#3c366b}.xl\:focus\:bg-purple-100:focus{background-color:#faf5ff}.xl\:focus\:bg-purple-200:focus{background-color:#e9d8fd}.xl\:focus\:bg-purple-300:focus{background-color:#d6bcfa}.xl\:focus\:bg-purple-400:focus{background-color:#b794f4}.xl\:focus\:bg-purple-500:focus{background-color:#9f7aea}.xl\:focus\:bg-purple-600:focus{background-color:#805ad5}.xl\:focus\:bg-purple-700:focus{background-color:#6b46c1}.xl\:focus\:bg-purple-800:focus{background-color:#553c9a}.xl\:focus\:bg-purple-900:focus{background-color:#44337a}.xl\:focus\:bg-pink-100:focus{background-color:#fff5f7}.xl\:focus\:bg-pink-200:focus{background-color:#fed7e2}.xl\:focus\:bg-pink-300:focus{background-color:#fbb6ce}.xl\:focus\:bg-pink-400:focus{background-color:#f687b3}.xl\:focus\:bg-pink-500:focus{background-color:#ed64a6}.xl\:focus\:bg-pink-600:focus{background-color:#d53f8c}.xl\:focus\:bg-pink-700:focus{background-color:#b83280}.xl\:focus\:bg-pink-800:focus{background-color:#97266d}.xl\:focus\:bg-pink-900:focus{background-color:#702459}.xl\:bg-bottom{background-position:bottom}.xl\:bg-center{background-position:center}.xl\:bg-left{background-position:left}.xl\:bg-left-bottom{background-position:left bottom}.xl\:bg-left-top{background-position:left top}.xl\:bg-right{background-position:right}.xl\:bg-right-bottom{background-position:right bottom}.xl\:bg-right-top{background-position:right top}.xl\:bg-top{background-position:top}.xl\:bg-repeat{background-repeat:repeat}.xl\:bg-no-repeat{background-repeat:no-repeat}.xl\:bg-repeat-x{background-repeat:repeat-x}.xl\:bg-repeat-y{background-repeat:repeat-y}.xl\:bg-repeat-round{background-repeat:round}.xl\:bg-repeat-space{background-repeat:space}.xl\:bg-auto{background-size:auto}.xl\:bg-cover{background-size:cover}.xl\:bg-contain{background-size:contain}.xl\:border-collapse{border-collapse:collapse}.xl\:border-separate{border-collapse:separate}.xl\:border-transparent{border-color:transparent}.xl\:border-black{border-color:#000}.xl\:border-white{border-color:#fff}.xl\:border-gray-100{border-color:#f7fafc}.xl\:border-gray-200{border-color:#edf2f7}.xl\:border-gray-300{border-color:#e2e8f0}.xl\:border-gray-400{border-color:#cbd5e0}.xl\:border-gray-500{border-color:#a0aec0}.xl\:border-gray-600{border-color:#718096}.xl\:border-gray-700{border-color:#4a5568}.xl\:border-gray-800{border-color:#2d3748}.xl\:border-gray-900{border-color:#1a202c}.xl\:border-red-100{border-color:#fff5f5}.xl\:border-red-200{border-color:#fed7d7}.xl\:border-red-300{border-color:#feb2b2}.xl\:border-red-400{border-color:#fc8181}.xl\:border-red-500{border-color:#f56565}.xl\:border-red-600{border-color:#e53e3e}.xl\:border-red-700{border-color:#c53030}.xl\:border-red-800{border-color:#9b2c2c}.xl\:border-red-900{border-color:#742a2a}.xl\:border-orange-100{border-color:#fffaf0}.xl\:border-orange-200{border-color:#feebc8}.xl\:border-orange-300{border-color:#fbd38d}.xl\:border-orange-400{border-color:#f6ad55}.xl\:border-orange-500{border-color:#ed8936}.xl\:border-orange-600{border-color:#dd6b20}.xl\:border-orange-700{border-color:#c05621}.xl\:border-orange-800{border-color:#9c4221}.xl\:border-orange-900{border-color:#7b341e}.xl\:border-yellow-100{border-color:ivory}.xl\:border-yellow-200{border-color:#fefcbf}.xl\:border-yellow-300{border-color:#faf089}.xl\:border-yellow-400{border-color:#f6e05e}.xl\:border-yellow-500{border-color:#ecc94b}.xl\:border-yellow-600{border-color:#d69e2e}.xl\:border-yellow-700{border-color:#b7791f}.xl\:border-yellow-800{border-color:#975a16}.xl\:border-yellow-900{border-color:#744210}.xl\:border-green-100{border-color:#f0fff4}.xl\:border-green-200{border-color:#c6f6d5}.xl\:border-green-300{border-color:#9ae6b4}.xl\:border-green-400{border-color:#68d391}.xl\:border-green-500{border-color:#48bb78}.xl\:border-green-600{border-color:#38a169}.xl\:border-green-700{border-color:#2f855a}.xl\:border-green-800{border-color:#276749}.xl\:border-green-900{border-color:#22543d}.xl\:border-teal-100{border-color:#e6fffa}.xl\:border-teal-200{border-color:#b2f5ea}.xl\:border-teal-300{border-color:#81e6d9}.xl\:border-teal-400{border-color:#4fd1c5}.xl\:border-teal-500{border-color:#38b2ac}.xl\:border-teal-600{border-color:#319795}.xl\:border-teal-700{border-color:#2c7a7b}.xl\:border-teal-800{border-color:#285e61}.xl\:border-teal-900{border-color:#234e52}.xl\:border-blue-100{border-color:#ebf8ff}.xl\:border-blue-200{border-color:#bee3f8}.xl\:border-blue-300{border-color:#90cdf4}.xl\:border-blue-400{border-color:#63b3ed}.xl\:border-blue-500{border-color:#4299e1}.xl\:border-blue-600{border-color:#3182ce}.xl\:border-blue-700{border-color:#2b6cb0}.xl\:border-blue-800{border-color:#2c5282}.xl\:border-blue-900{border-color:#2a4365}.xl\:border-indigo-100{border-color:#ebf4ff}.xl\:border-indigo-200{border-color:#c3dafe}.xl\:border-indigo-300{border-color:#a3bffa}.xl\:border-indigo-400{border-color:#7f9cf5}.xl\:border-indigo-500{border-color:#667eea}.xl\:border-indigo-600{border-color:#5a67d8}.xl\:border-indigo-700{border-color:#4c51bf}.xl\:border-indigo-800{border-color:#434190}.xl\:border-indigo-900{border-color:#3c366b}.xl\:border-purple-100{border-color:#faf5ff}.xl\:border-purple-200{border-color:#e9d8fd}.xl\:border-purple-300{border-color:#d6bcfa}.xl\:border-purple-400{border-color:#b794f4}.xl\:border-purple-500{border-color:#9f7aea}.xl\:border-purple-600{border-color:#805ad5}.xl\:border-purple-700{border-color:#6b46c1}.xl\:border-purple-800{border-color:#553c9a}.xl\:border-purple-900{border-color:#44337a}.xl\:border-pink-100{border-color:#fff5f7}.xl\:border-pink-200{border-color:#fed7e2}.xl\:border-pink-300{border-color:#fbb6ce}.xl\:border-pink-400{border-color:#f687b3}.xl\:border-pink-500{border-color:#ed64a6}.xl\:border-pink-600{border-color:#d53f8c}.xl\:border-pink-700{border-color:#b83280}.xl\:border-pink-800{border-color:#97266d}.xl\:border-pink-900{border-color:#702459}.xl\:hover\:border-transparent:hover{border-color:transparent}.xl\:hover\:border-black:hover{border-color:#000}.xl\:hover\:border-white:hover{border-color:#fff}.xl\:hover\:border-gray-100:hover{border-color:#f7fafc}.xl\:hover\:border-gray-200:hover{border-color:#edf2f7}.xl\:hover\:border-gray-300:hover{border-color:#e2e8f0}.xl\:hover\:border-gray-400:hover{border-color:#cbd5e0}.xl\:hover\:border-gray-500:hover{border-color:#a0aec0}.xl\:hover\:border-gray-600:hover{border-color:#718096}.xl\:hover\:border-gray-700:hover{border-color:#4a5568}.xl\:hover\:border-gray-800:hover{border-color:#2d3748}.xl\:hover\:border-gray-900:hover{border-color:#1a202c}.xl\:hover\:border-red-100:hover{border-color:#fff5f5}.xl\:hover\:border-red-200:hover{border-color:#fed7d7}.xl\:hover\:border-red-300:hover{border-color:#feb2b2}.xl\:hover\:border-red-400:hover{border-color:#fc8181}.xl\:hover\:border-red-500:hover{border-color:#f56565}.xl\:hover\:border-red-600:hover{border-color:#e53e3e}.xl\:hover\:border-red-700:hover{border-color:#c53030}.xl\:hover\:border-red-800:hover{border-color:#9b2c2c}.xl\:hover\:border-red-900:hover{border-color:#742a2a}.xl\:hover\:border-orange-100:hover{border-color:#fffaf0}.xl\:hover\:border-orange-200:hover{border-color:#feebc8}.xl\:hover\:border-orange-300:hover{border-color:#fbd38d}.xl\:hover\:border-orange-400:hover{border-color:#f6ad55}.xl\:hover\:border-orange-500:hover{border-color:#ed8936}.xl\:hover\:border-orange-600:hover{border-color:#dd6b20}.xl\:hover\:border-orange-700:hover{border-color:#c05621}.xl\:hover\:border-orange-800:hover{border-color:#9c4221}.xl\:hover\:border-orange-900:hover{border-color:#7b341e}.xl\:hover\:border-yellow-100:hover{border-color:ivory}.xl\:hover\:border-yellow-200:hover{border-color:#fefcbf}.xl\:hover\:border-yellow-300:hover{border-color:#faf089}.xl\:hover\:border-yellow-400:hover{border-color:#f6e05e}.xl\:hover\:border-yellow-500:hover{border-color:#ecc94b}.xl\:hover\:border-yellow-600:hover{border-color:#d69e2e}.xl\:hover\:border-yellow-700:hover{border-color:#b7791f}.xl\:hover\:border-yellow-800:hover{border-color:#975a16}.xl\:hover\:border-yellow-900:hover{border-color:#744210}.xl\:hover\:border-green-100:hover{border-color:#f0fff4}.xl\:hover\:border-green-200:hover{border-color:#c6f6d5}.xl\:hover\:border-green-300:hover{border-color:#9ae6b4}.xl\:hover\:border-green-400:hover{border-color:#68d391}.xl\:hover\:border-green-500:hover{border-color:#48bb78}.xl\:hover\:border-green-600:hover{border-color:#38a169}.xl\:hover\:border-green-700:hover{border-color:#2f855a}.xl\:hover\:border-green-800:hover{border-color:#276749}.xl\:hover\:border-green-900:hover{border-color:#22543d}.xl\:hover\:border-teal-100:hover{border-color:#e6fffa}.xl\:hover\:border-teal-200:hover{border-color:#b2f5ea}.xl\:hover\:border-teal-300:hover{border-color:#81e6d9}.xl\:hover\:border-teal-400:hover{border-color:#4fd1c5}.xl\:hover\:border-teal-500:hover{border-color:#38b2ac}.xl\:hover\:border-teal-600:hover{border-color:#319795}.xl\:hover\:border-teal-700:hover{border-color:#2c7a7b}.xl\:hover\:border-teal-800:hover{border-color:#285e61}.xl\:hover\:border-teal-900:hover{border-color:#234e52}.xl\:hover\:border-blue-100:hover{border-color:#ebf8ff}.xl\:hover\:border-blue-200:hover{border-color:#bee3f8}.xl\:hover\:border-blue-300:hover{border-color:#90cdf4}.xl\:hover\:border-blue-400:hover{border-color:#63b3ed}.xl\:hover\:border-blue-500:hover{border-color:#4299e1}.xl\:hover\:border-blue-600:hover{border-color:#3182ce}.xl\:hover\:border-blue-700:hover{border-color:#2b6cb0}.xl\:hover\:border-blue-800:hover{border-color:#2c5282}.xl\:hover\:border-blue-900:hover{border-color:#2a4365}.xl\:hover\:border-indigo-100:hover{border-color:#ebf4ff}.xl\:hover\:border-indigo-200:hover{border-color:#c3dafe}.xl\:hover\:border-indigo-300:hover{border-color:#a3bffa}.xl\:hover\:border-indigo-400:hover{border-color:#7f9cf5}.xl\:hover\:border-indigo-500:hover{border-color:#667eea}.xl\:hover\:border-indigo-600:hover{border-color:#5a67d8}.xl\:hover\:border-indigo-700:hover{border-color:#4c51bf}.xl\:hover\:border-indigo-800:hover{border-color:#434190}.xl\:hover\:border-indigo-900:hover{border-color:#3c366b}.xl\:hover\:border-purple-100:hover{border-color:#faf5ff}.xl\:hover\:border-purple-200:hover{border-color:#e9d8fd}.xl\:hover\:border-purple-300:hover{border-color:#d6bcfa}.xl\:hover\:border-purple-400:hover{border-color:#b794f4}.xl\:hover\:border-purple-500:hover{border-color:#9f7aea}.xl\:hover\:border-purple-600:hover{border-color:#805ad5}.xl\:hover\:border-purple-700:hover{border-color:#6b46c1}.xl\:hover\:border-purple-800:hover{border-color:#553c9a}.xl\:hover\:border-purple-900:hover{border-color:#44337a}.xl\:hover\:border-pink-100:hover{border-color:#fff5f7}.xl\:hover\:border-pink-200:hover{border-color:#fed7e2}.xl\:hover\:border-pink-300:hover{border-color:#fbb6ce}.xl\:hover\:border-pink-400:hover{border-color:#f687b3}.xl\:hover\:border-pink-500:hover{border-color:#ed64a6}.xl\:hover\:border-pink-600:hover{border-color:#d53f8c}.xl\:hover\:border-pink-700:hover{border-color:#b83280}.xl\:hover\:border-pink-800:hover{border-color:#97266d}.xl\:hover\:border-pink-900:hover{border-color:#702459}.xl\:focus\:border-transparent:focus{border-color:transparent}.xl\:focus\:border-black:focus{border-color:#000}.xl\:focus\:border-white:focus{border-color:#fff}.xl\:focus\:border-gray-100:focus{border-color:#f7fafc}.xl\:focus\:border-gray-200:focus{border-color:#edf2f7}.xl\:focus\:border-gray-300:focus{border-color:#e2e8f0}.xl\:focus\:border-gray-400:focus{border-color:#cbd5e0}.xl\:focus\:border-gray-500:focus{border-color:#a0aec0}.xl\:focus\:border-gray-600:focus{border-color:#718096}.xl\:focus\:border-gray-700:focus{border-color:#4a5568}.xl\:focus\:border-gray-800:focus{border-color:#2d3748}.xl\:focus\:border-gray-900:focus{border-color:#1a202c}.xl\:focus\:border-red-100:focus{border-color:#fff5f5}.xl\:focus\:border-red-200:focus{border-color:#fed7d7}.xl\:focus\:border-red-300:focus{border-color:#feb2b2}.xl\:focus\:border-red-400:focus{border-color:#fc8181}.xl\:focus\:border-red-500:focus{border-color:#f56565}.xl\:focus\:border-red-600:focus{border-color:#e53e3e}.xl\:focus\:border-red-700:focus{border-color:#c53030}.xl\:focus\:border-red-800:focus{border-color:#9b2c2c}.xl\:focus\:border-red-900:focus{border-color:#742a2a}.xl\:focus\:border-orange-100:focus{border-color:#fffaf0}.xl\:focus\:border-orange-200:focus{border-color:#feebc8}.xl\:focus\:border-orange-300:focus{border-color:#fbd38d}.xl\:focus\:border-orange-400:focus{border-color:#f6ad55}.xl\:focus\:border-orange-500:focus{border-color:#ed8936}.xl\:focus\:border-orange-600:focus{border-color:#dd6b20}.xl\:focus\:border-orange-700:focus{border-color:#c05621}.xl\:focus\:border-orange-800:focus{border-color:#9c4221}.xl\:focus\:border-orange-900:focus{border-color:#7b341e}.xl\:focus\:border-yellow-100:focus{border-color:ivory}.xl\:focus\:border-yellow-200:focus{border-color:#fefcbf}.xl\:focus\:border-yellow-300:focus{border-color:#faf089}.xl\:focus\:border-yellow-400:focus{border-color:#f6e05e}.xl\:focus\:border-yellow-500:focus{border-color:#ecc94b}.xl\:focus\:border-yellow-600:focus{border-color:#d69e2e}.xl\:focus\:border-yellow-700:focus{border-color:#b7791f}.xl\:focus\:border-yellow-800:focus{border-color:#975a16}.xl\:focus\:border-yellow-900:focus{border-color:#744210}.xl\:focus\:border-green-100:focus{border-color:#f0fff4}.xl\:focus\:border-green-200:focus{border-color:#c6f6d5}.xl\:focus\:border-green-300:focus{border-color:#9ae6b4}.xl\:focus\:border-green-400:focus{border-color:#68d391}.xl\:focus\:border-green-500:focus{border-color:#48bb78}.xl\:focus\:border-green-600:focus{border-color:#38a169}.xl\:focus\:border-green-700:focus{border-color:#2f855a}.xl\:focus\:border-green-800:focus{border-color:#276749}.xl\:focus\:border-green-900:focus{border-color:#22543d}.xl\:focus\:border-teal-100:focus{border-color:#e6fffa}.xl\:focus\:border-teal-200:focus{border-color:#b2f5ea}.xl\:focus\:border-teal-300:focus{border-color:#81e6d9}.xl\:focus\:border-teal-400:focus{border-color:#4fd1c5}.xl\:focus\:border-teal-500:focus{border-color:#38b2ac}.xl\:focus\:border-teal-600:focus{border-color:#319795}.xl\:focus\:border-teal-700:focus{border-color:#2c7a7b}.xl\:focus\:border-teal-800:focus{border-color:#285e61}.xl\:focus\:border-teal-900:focus{border-color:#234e52}.xl\:focus\:border-blue-100:focus{border-color:#ebf8ff}.xl\:focus\:border-blue-200:focus{border-color:#bee3f8}.xl\:focus\:border-blue-300:focus{border-color:#90cdf4}.xl\:focus\:border-blue-400:focus{border-color:#63b3ed}.xl\:focus\:border-blue-500:focus{border-color:#4299e1}.xl\:focus\:border-blue-600:focus{border-color:#3182ce}.xl\:focus\:border-blue-700:focus{border-color:#2b6cb0}.xl\:focus\:border-blue-800:focus{border-color:#2c5282}.xl\:focus\:border-blue-900:focus{border-color:#2a4365}.xl\:focus\:border-indigo-100:focus{border-color:#ebf4ff}.xl\:focus\:border-indigo-200:focus{border-color:#c3dafe}.xl\:focus\:border-indigo-300:focus{border-color:#a3bffa}.xl\:focus\:border-indigo-400:focus{border-color:#7f9cf5}.xl\:focus\:border-indigo-500:focus{border-color:#667eea}.xl\:focus\:border-indigo-600:focus{border-color:#5a67d8}.xl\:focus\:border-indigo-700:focus{border-color:#4c51bf}.xl\:focus\:border-indigo-800:focus{border-color:#434190}.xl\:focus\:border-indigo-900:focus{border-color:#3c366b}.xl\:focus\:border-purple-100:focus{border-color:#faf5ff}.xl\:focus\:border-purple-200:focus{border-color:#e9d8fd}.xl\:focus\:border-purple-300:focus{border-color:#d6bcfa}.xl\:focus\:border-purple-400:focus{border-color:#b794f4}.xl\:focus\:border-purple-500:focus{border-color:#9f7aea}.xl\:focus\:border-purple-600:focus{border-color:#805ad5}.xl\:focus\:border-purple-700:focus{border-color:#6b46c1}.xl\:focus\:border-purple-800:focus{border-color:#553c9a}.xl\:focus\:border-purple-900:focus{border-color:#44337a}.xl\:focus\:border-pink-100:focus{border-color:#fff5f7}.xl\:focus\:border-pink-200:focus{border-color:#fed7e2}.xl\:focus\:border-pink-300:focus{border-color:#fbb6ce}.xl\:focus\:border-pink-400:focus{border-color:#f687b3}.xl\:focus\:border-pink-500:focus{border-color:#ed64a6}.xl\:focus\:border-pink-600:focus{border-color:#d53f8c}.xl\:focus\:border-pink-700:focus{border-color:#b83280}.xl\:focus\:border-pink-800:focus{border-color:#97266d}.xl\:focus\:border-pink-900:focus{border-color:#702459}.xl\:rounded-none{border-radius:0}.xl\:rounded-sm{border-radius:.125rem}.xl\:rounded{border-radius:.25rem}.xl\:rounded-lg{border-radius:.5rem}.xl\:rounded-full{border-radius:9999px}.xl\:rounded-t-none{border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0}.xl\:rounded-r-none{border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.xl\:rounded-b-none{border-bottom-right-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.xl\:rounded-l-none{border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.xl\:rounded-t-sm{border-top-left-radius:.125rem;border-top-right-radius:.125rem}.xl\:rounded-r-sm{border-top-right-radius:.125rem;border-bottom-right-radius:.125rem}.xl\:rounded-b-sm{border-bottom-right-radius:.125rem;border-bottom-left-radius:.125rem}.xl\:rounded-l-sm{border-top-left-radius:.125rem;border-bottom-left-radius:.125rem}.xl\:rounded-t{border-top-left-radius:.25rem;border-top-right-radius:.25rem}.xl\:rounded-r{border-top-right-radius:.25rem;border-bottom-right-radius:.25rem}.xl\:rounded-b{border-bottom-right-radius:.25rem;border-bottom-left-radius:.25rem}.xl\:rounded-l{border-top-left-radius:.25rem;border-bottom-left-radius:.25rem}.xl\:rounded-t-lg{border-top-left-radius:.5rem;border-top-right-radius:.5rem}.xl\:rounded-r-lg{border-top-right-radius:.5rem;border-bottom-right-radius:.5rem}.xl\:rounded-b-lg{border-bottom-right-radius:.5rem;border-bottom-left-radius:.5rem}.xl\:rounded-l-lg{border-top-left-radius:.5rem;border-bottom-left-radius:.5rem}.xl\:rounded-t-full{border-top-left-radius:9999px;border-top-right-radius:9999px}.xl\:rounded-r-full{border-top-right-radius:9999px;border-bottom-right-radius:9999px}.xl\:rounded-b-full{border-bottom-right-radius:9999px;border-bottom-left-radius:9999px}.xl\:rounded-l-full{border-top-left-radius:9999px;border-bottom-left-radius:9999px}.xl\:rounded-tl-none{border-top-left-radius:0}.xl\:rounded-tr-none{border-top-right-radius:0}.xl\:rounded-br-none{border-bottom-right-radius:0}.xl\:rounded-bl-none{border-bottom-left-radius:0}.xl\:rounded-tl-sm{border-top-left-radius:.125rem}.xl\:rounded-tr-sm{border-top-right-radius:.125rem}.xl\:rounded-br-sm{border-bottom-right-radius:.125rem}.xl\:rounded-bl-sm{border-bottom-left-radius:.125rem}.xl\:rounded-tl{border-top-left-radius:.25rem}.xl\:rounded-tr{border-top-right-radius:.25rem}.xl\:rounded-br{border-bottom-right-radius:.25rem}.xl\:rounded-bl{border-bottom-left-radius:.25rem}.xl\:rounded-tl-lg{border-top-left-radius:.5rem}.xl\:rounded-tr-lg{border-top-right-radius:.5rem}.xl\:rounded-br-lg{border-bottom-right-radius:.5rem}.xl\:rounded-bl-lg{border-bottom-left-radius:.5rem}.xl\:rounded-tl-full{border-top-left-radius:9999px}.xl\:rounded-tr-full{border-top-right-radius:9999px}.xl\:rounded-br-full{border-bottom-right-radius:9999px}.xl\:rounded-bl-full{border-bottom-left-radius:9999px}.xl\:border-solid{border-style:solid}.xl\:border-dashed{border-style:dashed}.xl\:border-dotted{border-style:dotted}.xl\:border-double{border-style:double}.xl\:border-none{border-style:none}.xl\:border-0{border-width:0}.xl\:border-2{border-width:2px}.xl\:border-4{border-width:4px}.xl\:border-8{border-width:8px}.xl\:border{border-width:1px}.xl\:border-t-0{border-top-width:0}.xl\:border-r-0{border-right-width:0}.xl\:border-b-0{border-bottom-width:0}.xl\:border-l-0{border-left-width:0}.xl\:border-t-2{border-top-width:2px}.xl\:border-r-2{border-right-width:2px}.xl\:border-b-2{border-bottom-width:2px}.xl\:border-l-2{border-left-width:2px}.xl\:border-t-4{border-top-width:4px}.xl\:border-r-4{border-right-width:4px}.xl\:border-b-4{border-bottom-width:4px}.xl\:border-l-4{border-left-width:4px}.xl\:border-t-8{border-top-width:8px}.xl\:border-r-8{border-right-width:8px}.xl\:border-b-8{border-bottom-width:8px}.xl\:border-l-8{border-left-width:8px}.xl\:border-t{border-top-width:1px}.xl\:border-r{border-right-width:1px}.xl\:border-b{border-bottom-width:1px}.xl\:border-l{border-left-width:1px}.xl\:cursor-auto{cursor:auto}.xl\:cursor-default{cursor:default}.xl\:cursor-pointer{cursor:pointer}.xl\:cursor-wait{cursor:wait}.xl\:cursor-text{cursor:text}.xl\:cursor-move{cursor:move}.xl\:cursor-not-allowed{cursor:not-allowed}.xl\:block{display:block}.xl\:inline-block{display:inline-block}.xl\:inline{display:inline}.xl\:flex{display:flex}.xl\:inline-flex{display:inline-flex}.xl\:table{display:table}.xl\:table-row{display:table-row}.xl\:table-cell{display:table-cell}.xl\:hidden{display:none}.xl\:flex-row{flex-direction:row}.xl\:flex-row-reverse{flex-direction:row-reverse}.xl\:flex-col{flex-direction:column}.xl\:flex-col-reverse{flex-direction:column-reverse}.xl\:flex-wrap{flex-wrap:wrap}.xl\:flex-wrap-reverse{flex-wrap:wrap-reverse}.xl\:flex-no-wrap{flex-wrap:nowrap}.xl\:items-start{align-items:flex-start}.xl\:items-end{align-items:flex-end}.xl\:items-center{align-items:center}.xl\:items-baseline{align-items:baseline}.xl\:items-stretch{align-items:stretch}.xl\:self-auto{align-self:auto}.xl\:self-start{align-self:flex-start}.xl\:self-end{align-self:flex-end}.xl\:self-center{align-self:center}.xl\:self-stretch{align-self:stretch}.xl\:justify-start{justify-content:flex-start}.xl\:justify-end{justify-content:flex-end}.xl\:justify-center{justify-content:center}.xl\:justify-between{justify-content:space-between}.xl\:justify-around{justify-content:space-around}.xl\:content-center{align-content:center}.xl\:content-start{align-content:flex-start}.xl\:content-end{align-content:flex-end}.xl\:content-between{align-content:space-between}.xl\:content-around{align-content:space-around}.xl\:flex-1{flex:1 1 0%}.xl\:flex-auto{flex:1 1 auto}.xl\:flex-initial{flex:0 1 auto}.xl\:flex-none{flex:none}.xl\:flex-grow-0{flex-grow:0}.xl\:flex-grow{flex-grow:1}.xl\:flex-shrink-0{flex-shrink:0}.xl\:flex-shrink{flex-shrink:1}.xl\:order-1{order:1}.xl\:order-2{order:2}.xl\:order-3{order:3}.xl\:order-4{order:4}.xl\:order-5{order:5}.xl\:order-6{order:6}.xl\:order-7{order:7}.xl\:order-8{order:8}.xl\:order-9{order:9}.xl\:order-10{order:10}.xl\:order-11{order:11}.xl\:order-12{order:12}.xl\:order-first{order:-9999}.xl\:order-last{order:9999}.xl\:order-none{order:0}.xl\:float-right{float:right}.xl\:float-left{float:left}.xl\:float-none{float:none}.xl\:clearfix:after{content:"";display:table;clear:both}.xl\:font-sans{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji"}.xl\:font-serif{font-family:Georgia,Cambria,"Times New Roman",Times,serif}.xl\:font-mono{font-family:Menlo,Monaco,Consolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace}.xl\:font-hairline{font-weight:100}.xl\:font-thin{font-weight:200}.xl\:font-light{font-weight:300}.xl\:font-normal{font-weight:400}.xl\:font-medium{font-weight:500}.xl\:font-semibold{font-weight:600}.xl\:font-bold{font-weight:700}.xl\:font-extrabold{font-weight:800}.xl\:font-black{font-weight:900}.xl\:hover\:font-hairline:hover{font-weight:100}.xl\:hover\:font-thin:hover{font-weight:200}.xl\:hover\:font-light:hover{font-weight:300}.xl\:hover\:font-normal:hover{font-weight:400}.xl\:hover\:font-medium:hover{font-weight:500}.xl\:hover\:font-semibold:hover{font-weight:600}.xl\:hover\:font-bold:hover{font-weight:700}.xl\:hover\:font-extrabold:hover{font-weight:800}.xl\:hover\:font-black:hover{font-weight:900}.xl\:focus\:font-hairline:focus{font-weight:100}.xl\:focus\:font-thin:focus{font-weight:200}.xl\:focus\:font-light:focus{font-weight:300}.xl\:focus\:font-normal:focus{font-weight:400}.xl\:focus\:font-medium:focus{font-weight:500}.xl\:focus\:font-semibold:focus{font-weight:600}.xl\:focus\:font-bold:focus{font-weight:700}.xl\:focus\:font-extrabold:focus{font-weight:800}.xl\:focus\:font-black:focus{font-weight:900}.xl\:h-0{height:0}.xl\:h-1{height:.25rem}.xl\:h-2{height:.5rem}.xl\:h-3{height:.75rem}.xl\:h-4{height:1rem}.xl\:h-5{height:1.25rem}.xl\:h-6{height:1.5rem}.xl\:h-8{height:2rem}.xl\:h-10{height:2.5rem}.xl\:h-12{height:3rem}.xl\:h-16{height:4rem}.xl\:h-20{height:5rem}.xl\:h-24{height:6rem}.xl\:h-32{height:8rem}.xl\:h-40{height:10rem}.xl\:h-48{height:12rem}.xl\:h-56{height:14rem}.xl\:h-64{height:16rem}.xl\:h-auto{height:auto}.xl\:h-px{height:1px}.xl\:h-full{height:100%}.xl\:h-screen{height:100vh}.xl\:leading-none{line-height:1}.xl\:leading-tight{line-height:1.25}.xl\:leading-snug{line-height:1.375}.xl\:leading-normal{line-height:1.5}.xl\:leading-relaxed{line-height:1.625}.xl\:leading-loose{line-height:2}.xl\:list-inside{list-style-position:inside}.xl\:list-outside{list-style-position:outside}.xl\:list-none{list-style-type:none}.xl\:list-disc{list-style-type:disc}.xl\:list-decimal{list-style-type:decimal}.xl\:m-0{margin:0}.xl\:m-1{margin:.25rem}.xl\:m-2{margin:.5rem}.xl\:m-3{margin:.75rem}.xl\:m-4{margin:1rem}.xl\:m-5{margin:1.25rem}.xl\:m-6{margin:1.5rem}.xl\:m-8{margin:2rem}.xl\:m-10{margin:2.5rem}.xl\:m-12{margin:3rem}.xl\:m-16{margin:4rem}.xl\:m-20{margin:5rem}.xl\:m-24{margin:6rem}.xl\:m-32{margin:8rem}.xl\:m-40{margin:10rem}.xl\:m-48{margin:12rem}.xl\:m-56{margin:14rem}.xl\:m-64{margin:16rem}.xl\:m-auto{margin:auto}.xl\:m-px{margin:1px}.xl\:-m-1{margin:-.25rem}.xl\:-m-2{margin:-.5rem}.xl\:-m-3{margin:-.75rem}.xl\:-m-4{margin:-1rem}.xl\:-m-5{margin:-1.25rem}.xl\:-m-6{margin:-1.5rem}.xl\:-m-8{margin:-2rem}.xl\:-m-10{margin:-2.5rem}.xl\:-m-12{margin:-3rem}.xl\:-m-16{margin:-4rem}.xl\:-m-20{margin:-5rem}.xl\:-m-24{margin:-6rem}.xl\:-m-32{margin:-8rem}.xl\:-m-40{margin:-10rem}.xl\:-m-48{margin:-12rem}.xl\:-m-56{margin:-14rem}.xl\:-m-64{margin:-16rem}.xl\:-m-px{margin:-1px}.xl\:my-0{margin-top:0;margin-bottom:0}.xl\:mx-0{margin-left:0;margin-right:0}.xl\:my-1{margin-top:.25rem;margin-bottom:.25rem}.xl\:mx-1{margin-left:.25rem;margin-right:.25rem}.xl\:my-2{margin-top:.5rem;margin-bottom:.5rem}.xl\:mx-2{margin-left:.5rem;margin-right:.5rem}.xl\:my-3{margin-top:.75rem;margin-bottom:.75rem}.xl\:mx-3{margin-left:.75rem;margin-right:.75rem}.xl\:my-4{margin-top:1rem;margin-bottom:1rem}.xl\:mx-4{margin-left:1rem;margin-right:1rem}.xl\:my-5{margin-top:1.25rem;margin-bottom:1.25rem}.xl\:mx-5{margin-left:1.25rem;margin-right:1.25rem}.xl\:my-6{margin-top:1.5rem;margin-bottom:1.5rem}.xl\:mx-6{margin-left:1.5rem;margin-right:1.5rem}.xl\:my-8{margin-top:2rem;margin-bottom:2rem}.xl\:mx-8{margin-left:2rem;margin-right:2rem}.xl\:my-10{margin-top:2.5rem;margin-bottom:2.5rem}.xl\:mx-10{margin-left:2.5rem;margin-right:2.5rem}.xl\:my-12{margin-top:3rem;margin-bottom:3rem}.xl\:mx-12{margin-left:3rem;margin-right:3rem}.xl\:my-16{margin-top:4rem;margin-bottom:4rem}.xl\:mx-16{margin-left:4rem;margin-right:4rem}.xl\:my-20{margin-top:5rem;margin-bottom:5rem}.xl\:mx-20{margin-left:5rem;margin-right:5rem}.xl\:my-24{margin-top:6rem;margin-bottom:6rem}.xl\:mx-24{margin-left:6rem;margin-right:6rem}.xl\:my-32{margin-top:8rem;margin-bottom:8rem}.xl\:mx-32{margin-left:8rem;margin-right:8rem}.xl\:my-40{margin-top:10rem;margin-bottom:10rem}.xl\:mx-40{margin-left:10rem;margin-right:10rem}.xl\:my-48{margin-top:12rem;margin-bottom:12rem}.xl\:mx-48{margin-left:12rem;margin-right:12rem}.xl\:my-56{margin-top:14rem;margin-bottom:14rem}.xl\:mx-56{margin-left:14rem;margin-right:14rem}.xl\:my-64{margin-top:16rem;margin-bottom:16rem}.xl\:mx-64{margin-left:16rem;margin-right:16rem}.xl\:my-auto{margin-top:auto;margin-bottom:auto}.xl\:mx-auto{margin-left:auto;margin-right:auto}.xl\:my-px{margin-top:1px;margin-bottom:1px}.xl\:mx-px{margin-left:1px;margin-right:1px}.xl\:-my-1{margin-top:-.25rem;margin-bottom:-.25rem}.xl\:-mx-1{margin-left:-.25rem;margin-right:-.25rem}.xl\:-my-2{margin-top:-.5rem;margin-bottom:-.5rem}.xl\:-mx-2{margin-left:-.5rem;margin-right:-.5rem}.xl\:-my-3{margin-top:-.75rem;margin-bottom:-.75rem}.xl\:-mx-3{margin-left:-.75rem;margin-right:-.75rem}.xl\:-my-4{margin-top:-1rem;margin-bottom:-1rem}.xl\:-mx-4{margin-left:-1rem;margin-right:-1rem}.xl\:-my-5{margin-top:-1.25rem;margin-bottom:-1.25rem}.xl\:-mx-5{margin-left:-1.25rem;margin-right:-1.25rem}.xl\:-my-6{margin-top:-1.5rem;margin-bottom:-1.5rem}.xl\:-mx-6{margin-left:-1.5rem;margin-right:-1.5rem}.xl\:-my-8{margin-top:-2rem;margin-bottom:-2rem}.xl\:-mx-8{margin-left:-2rem;margin-right:-2rem}.xl\:-my-10{margin-top:-2.5rem;margin-bottom:-2.5rem}.xl\:-mx-10{margin-left:-2.5rem;margin-right:-2.5rem}.xl\:-my-12{margin-top:-3rem;margin-bottom:-3rem}.xl\:-mx-12{margin-left:-3rem;margin-right:-3rem}.xl\:-my-16{margin-top:-4rem;margin-bottom:-4rem}.xl\:-mx-16{margin-left:-4rem;margin-right:-4rem}.xl\:-my-20{margin-top:-5rem;margin-bottom:-5rem}.xl\:-mx-20{margin-left:-5rem;margin-right:-5rem}.xl\:-my-24{margin-top:-6rem;margin-bottom:-6rem}.xl\:-mx-24{margin-left:-6rem;margin-right:-6rem}.xl\:-my-32{margin-top:-8rem;margin-bottom:-8rem}.xl\:-mx-32{margin-left:-8rem;margin-right:-8rem}.xl\:-my-40{margin-top:-10rem;margin-bottom:-10rem}.xl\:-mx-40{margin-left:-10rem;margin-right:-10rem}.xl\:-my-48{margin-top:-12rem;margin-bottom:-12rem}.xl\:-mx-48{margin-left:-12rem;margin-right:-12rem}.xl\:-my-56{margin-top:-14rem;margin-bottom:-14rem}.xl\:-mx-56{margin-left:-14rem;margin-right:-14rem}.xl\:-my-64{margin-top:-16rem;margin-bottom:-16rem}.xl\:-mx-64{margin-left:-16rem;margin-right:-16rem}.xl\:-my-px{margin-top:-1px;margin-bottom:-1px}.xl\:-mx-px{margin-left:-1px;margin-right:-1px}.xl\:mt-0{margin-top:0}.xl\:mr-0{margin-right:0}.xl\:mb-0{margin-bottom:0}.xl\:ml-0{margin-left:0}.xl\:mt-1{margin-top:.25rem}.xl\:mr-1{margin-right:.25rem}.xl\:mb-1{margin-bottom:.25rem}.xl\:ml-1{margin-left:.25rem}.xl\:mt-2{margin-top:.5rem}.xl\:mr-2{margin-right:.5rem}.xl\:mb-2{margin-bottom:.5rem}.xl\:ml-2{margin-left:.5rem}.xl\:mt-3{margin-top:.75rem}.xl\:mr-3{margin-right:.75rem}.xl\:mb-3{margin-bottom:.75rem}.xl\:ml-3{margin-left:.75rem}.xl\:mt-4{margin-top:1rem}.xl\:mr-4{margin-right:1rem}.xl\:mb-4{margin-bottom:1rem}.xl\:ml-4{margin-left:1rem}.xl\:mt-5{margin-top:1.25rem}.xl\:mr-5{margin-right:1.25rem}.xl\:mb-5{margin-bottom:1.25rem}.xl\:ml-5{margin-left:1.25rem}.xl\:mt-6{margin-top:1.5rem}.xl\:mr-6{margin-right:1.5rem}.xl\:mb-6{margin-bottom:1.5rem}.xl\:ml-6{margin-left:1.5rem}.xl\:mt-8{margin-top:2rem}.xl\:mr-8{margin-right:2rem}.xl\:mb-8{margin-bottom:2rem}.xl\:ml-8{margin-left:2rem}.xl\:mt-10{margin-top:2.5rem}.xl\:mr-10{margin-right:2.5rem}.xl\:mb-10{margin-bottom:2.5rem}.xl\:ml-10{margin-left:2.5rem}.xl\:mt-12{margin-top:3rem}.xl\:mr-12{margin-right:3rem}.xl\:mb-12{margin-bottom:3rem}.xl\:ml-12{margin-left:3rem}.xl\:mt-16{margin-top:4rem}.xl\:mr-16{margin-right:4rem}.xl\:mb-16{margin-bottom:4rem}.xl\:ml-16{margin-left:4rem}.xl\:mt-20{margin-top:5rem}.xl\:mr-20{margin-right:5rem}.xl\:mb-20{margin-bottom:5rem}.xl\:ml-20{margin-left:5rem}.xl\:mt-24{margin-top:6rem}.xl\:mr-24{margin-right:6rem}.xl\:mb-24{margin-bottom:6rem}.xl\:ml-24{margin-left:6rem}.xl\:mt-32{margin-top:8rem}.xl\:mr-32{margin-right:8rem}.xl\:mb-32{margin-bottom:8rem}.xl\:ml-32{margin-left:8rem}.xl\:mt-40{margin-top:10rem}.xl\:mr-40{margin-right:10rem}.xl\:mb-40{margin-bottom:10rem}.xl\:ml-40{margin-left:10rem}.xl\:mt-48{margin-top:12rem}.xl\:mr-48{margin-right:12rem}.xl\:mb-48{margin-bottom:12rem}.xl\:ml-48{margin-left:12rem}.xl\:mt-56{margin-top:14rem}.xl\:mr-56{margin-right:14rem}.xl\:mb-56{margin-bottom:14rem}.xl\:ml-56{margin-left:14rem}.xl\:mt-64{margin-top:16rem}.xl\:mr-64{margin-right:16rem}.xl\:mb-64{margin-bottom:16rem}.xl\:ml-64{margin-left:16rem}.xl\:mt-auto{margin-top:auto}.xl\:mr-auto{margin-right:auto}.xl\:mb-auto{margin-bottom:auto}.xl\:ml-auto{margin-left:auto}.xl\:mt-px{margin-top:1px}.xl\:mr-px{margin-right:1px}.xl\:mb-px{margin-bottom:1px}.xl\:ml-px{margin-left:1px}.xl\:-mt-1{margin-top:-.25rem}.xl\:-mr-1{margin-right:-.25rem}.xl\:-mb-1{margin-bottom:-.25rem}.xl\:-ml-1{margin-left:-.25rem}.xl\:-mt-2{margin-top:-.5rem}.xl\:-mr-2{margin-right:-.5rem}.xl\:-mb-2{margin-bottom:-.5rem}.xl\:-ml-2{margin-left:-.5rem}.xl\:-mt-3{margin-top:-.75rem}.xl\:-mr-3{margin-right:-.75rem}.xl\:-mb-3{margin-bottom:-.75rem}.xl\:-ml-3{margin-left:-.75rem}.xl\:-mt-4{margin-top:-1rem}.xl\:-mr-4{margin-right:-1rem}.xl\:-mb-4{margin-bottom:-1rem}.xl\:-ml-4{margin-left:-1rem}.xl\:-mt-5{margin-top:-1.25rem}.xl\:-mr-5{margin-right:-1.25rem}.xl\:-mb-5{margin-bottom:-1.25rem}.xl\:-ml-5{margin-left:-1.25rem}.xl\:-mt-6{margin-top:-1.5rem}.xl\:-mr-6{margin-right:-1.5rem}.xl\:-mb-6{margin-bottom:-1.5rem}.xl\:-ml-6{margin-left:-1.5rem}.xl\:-mt-8{margin-top:-2rem}.xl\:-mr-8{margin-right:-2rem}.xl\:-mb-8{margin-bottom:-2rem}.xl\:-ml-8{margin-left:-2rem}.xl\:-mt-10{margin-top:-2.5rem}.xl\:-mr-10{margin-right:-2.5rem}.xl\:-mb-10{margin-bottom:-2.5rem}.xl\:-ml-10{margin-left:-2.5rem}.xl\:-mt-12{margin-top:-3rem}.xl\:-mr-12{margin-right:-3rem}.xl\:-mb-12{margin-bottom:-3rem}.xl\:-ml-12{margin-left:-3rem}.xl\:-mt-16{margin-top:-4rem}.xl\:-mr-16{margin-right:-4rem}.xl\:-mb-16{margin-bottom:-4rem}.xl\:-ml-16{margin-left:-4rem}.xl\:-mt-20{margin-top:-5rem}.xl\:-mr-20{margin-right:-5rem}.xl\:-mb-20{margin-bottom:-5rem}.xl\:-ml-20{margin-left:-5rem}.xl\:-mt-24{margin-top:-6rem}.xl\:-mr-24{margin-right:-6rem}.xl\:-mb-24{margin-bottom:-6rem}.xl\:-ml-24{margin-left:-6rem}.xl\:-mt-32{margin-top:-8rem}.xl\:-mr-32{margin-right:-8rem}.xl\:-mb-32{margin-bottom:-8rem}.xl\:-ml-32{margin-left:-8rem}.xl\:-mt-40{margin-top:-10rem}.xl\:-mr-40{margin-right:-10rem}.xl\:-mb-40{margin-bottom:-10rem}.xl\:-ml-40{margin-left:-10rem}.xl\:-mt-48{margin-top:-12rem}.xl\:-mr-48{margin-right:-12rem}.xl\:-mb-48{margin-bottom:-12rem}.xl\:-ml-48{margin-left:-12rem}.xl\:-mt-56{margin-top:-14rem}.xl\:-mr-56{margin-right:-14rem}.xl\:-mb-56{margin-bottom:-14rem}.xl\:-ml-56{margin-left:-14rem}.xl\:-mt-64{margin-top:-16rem}.xl\:-mr-64{margin-right:-16rem}.xl\:-mb-64{margin-bottom:-16rem}.xl\:-ml-64{margin-left:-16rem}.xl\:-mt-px{margin-top:-1px}.xl\:-mr-px{margin-right:-1px}.xl\:-mb-px{margin-bottom:-1px}.xl\:-ml-px{margin-left:-1px}.xl\:max-h-full{max-height:100%}.xl\:max-h-screen{max-height:100vh}.xl\:max-w-xs{max-width:20rem}.xl\:max-w-sm{max-width:24rem}.xl\:max-w-md{max-width:28rem}.xl\:max-w-lg{max-width:32rem}.xl\:max-w-xl{max-width:36rem}.xl\:max-w-2xl{max-width:42rem}.xl\:max-w-3xl{max-width:48rem}.xl\:max-w-4xl{max-width:56rem}.xl\:max-w-5xl{max-width:64rem}.xl\:max-w-6xl{max-width:72rem}.xl\:max-w-full{max-width:100%}.xl\:min-h-0{min-height:0}.xl\:min-h-full{min-height:100%}.xl\:min-h-screen{min-height:100vh}.xl\:min-w-0{min-width:0}.xl\:min-w-full{min-width:100%}.xl\:object-contain{-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.xl\:object-cover{-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.xl\:object-fill{-o-object-fit:fill;object-fit:fill}.xl\:object-none{-o-object-fit:none;object-fit:none}.xl\:object-scale-down{-o-object-fit:scale-down;object-fit:scale-down}.xl\:object-bottom{-o-object-position:bottom;object-position:bottom}.xl\:object-center{-o-object-position:center;object-position:center}.xl\:object-left{-o-object-position:left;object-position:left}.xl\:object-left-bottom{-o-object-position:left bottom;object-position:left bottom}.xl\:object-left-top{-o-object-position:left top;object-position:left top}.xl\:object-right{-o-object-position:right;object-position:right}.xl\:object-right-bottom{-o-object-position:right bottom;object-position:right bottom}.xl\:object-right-top{-o-object-position:right top;object-position:right top}.xl\:object-top{-o-object-position:top;object-position:top}.xl\:opacity-0{opacity:0}.xl\:opacity-25{opacity:.25}.xl\:opacity-50{opacity:.5}.xl\:opacity-75{opacity:.75}.xl\:opacity-100{opacity:1}.xl\:hover\:opacity-0:hover{opacity:0}.xl\:hover\:opacity-25:hover{opacity:.25}.xl\:hover\:opacity-50:hover{opacity:.5}.xl\:hover\:opacity-75:hover{opacity:.75}.xl\:hover\:opacity-100:hover{opacity:1}.xl\:focus\:opacity-0:focus{opacity:0}.xl\:focus\:opacity-25:focus{opacity:.25}.xl\:focus\:opacity-50:focus{opacity:.5}.xl\:focus\:opacity-75:focus{opacity:.75}.xl\:focus\:opacity-100:focus{opacity:1}.xl\:outline-none{outline:0}.xl\:focus\:outline-none:focus{outline:0}.xl\:overflow-auto{overflow:auto}.xl\:overflow-hidden{overflow:hidden}.xl\:overflow-visible{overflow:visible}.xl\:overflow-scroll{overflow:scroll}.xl\:overflow-x-auto{overflow-x:auto}.xl\:overflow-y-auto{overflow-y:auto}.xl\:overflow-x-hidden{overflow-x:hidden}.xl\:overflow-y-hidden{overflow-y:hidden}.xl\:overflow-x-visible{overflow-x:visible}.xl\:overflow-y-visible{overflow-y:visible}.xl\:overflow-x-scroll{overflow-x:scroll}.xl\:overflow-y-scroll{overflow-y:scroll}.xl\:scrolling-touch{-webkit-overflow-scrolling:touch}.xl\:scrolling-auto{-webkit-overflow-scrolling:auto}.xl\:p-0{padding:0}.xl\:p-1{padding:.25rem}.xl\:p-2{padding:.5rem}.xl\:p-3{padding:.75rem}.xl\:p-4{padding:1rem}.xl\:p-5{padding:1.25rem}.xl\:p-6{padding:1.5rem}.xl\:p-8{padding:2rem}.xl\:p-10{padding:2.5rem}.xl\:p-12{padding:3rem}.xl\:p-16{padding:4rem}.xl\:p-20{padding:5rem}.xl\:p-24{padding:6rem}.xl\:p-32{padding:8rem}.xl\:p-40{padding:10rem}.xl\:p-48{padding:12rem}.xl\:p-56{padding:14rem}.xl\:p-64{padding:16rem}.xl\:p-px{padding:1px}.xl\:py-0{padding-top:0;padding-bottom:0}.xl\:px-0{padding-left:0;padding-right:0}.xl\:py-1{padding-top:.25rem;padding-bottom:.25rem}.xl\:px-1{padding-left:.25rem;padding-right:.25rem}.xl\:py-2{padding-top:.5rem;padding-bottom:.5rem}.xl\:px-2{padding-left:.5rem;padding-right:.5rem}.xl\:py-3{padding-top:.75rem;padding-bottom:.75rem}.xl\:px-3{padding-left:.75rem;padding-right:.75rem}.xl\:py-4{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem}.xl\:px-4{padding-left:1rem;padding-right:1rem}.xl\:py-5{padding-top:1.25rem;padding-bottom:1.25rem}.xl\:px-5{padding-left:1.25rem;padding-right:1.25rem}.xl\:py-6{padding-top:1.5rem;padding-bottom:1.5rem}.xl\:px-6{padding-left:1.5rem;padding-right:1.5rem}.xl\:py-8{padding-top:2rem;padding-bottom:2rem}.xl\:px-8{padding-left:2rem;padding-right:2rem}.xl\:py-10{padding-top:2.5rem;padding-bottom:2.5rem}.xl\:px-10{padding-left:2.5rem;padding-right:2.5rem}.xl\:py-12{padding-top:3rem;padding-bottom:3rem}.xl\:px-12{padding-left:3rem;padding-right:3rem}.xl\:py-16{padding-top:4rem;padding-bottom:4rem}.xl\:px-16{padding-left:4rem;padding-right:4rem}.xl\:py-20{padding-top:5rem;padding-bottom:5rem}.xl\:px-20{padding-left:5rem;padding-right:5rem}.xl\:py-24{padding-top:6rem;padding-bottom:6rem}.xl\:px-24{padding-left:6rem;padding-right:6rem}.xl\:py-32{padding-top:8rem;padding-bottom:8rem}.xl\:px-32{padding-left:8rem;padding-right:8rem}.xl\:py-40{padding-top:10rem;padding-bottom:10rem}.xl\:px-40{padding-left:10rem;padding-right:10rem}.xl\:py-48{padding-top:12rem;padding-bottom:12rem}.xl\:px-48{padding-left:12rem;padding-right:12rem}.xl\:py-56{padding-top:14rem;padding-bottom:14rem}.xl\:px-56{padding-left:14rem;padding-right:14rem}.xl\:py-64{padding-top:16rem;padding-bottom:16rem}.xl\:px-64{padding-left:16rem;padding-right:16rem}.xl\:py-px{padding-top:1px;padding-bottom:1px}.xl\:px-px{padding-left:1px;padding-right:1px}.xl\:pt-0{padding-top:0}.xl\:pr-0{padding-right:0}.xl\:pb-0{padding-bottom:0}.xl\:pl-0{padding-left:0}.xl\:pt-1{padding-top:.25rem}.xl\:pr-1{padding-right:.25rem}.xl\:pb-1{padding-bottom:.25rem}.xl\:pl-1{padding-left:.25rem}.xl\:pt-2{padding-top:.5rem}.xl\:pr-2{padding-right:.5rem}.xl\:pb-2{padding-bottom:.5rem}.xl\:pl-2{padding-left:.5rem}.xl\:pt-3{padding-top:.75rem}.xl\:pr-3{padding-right:.75rem}.xl\:pb-3{padding-bottom:.75rem}.xl\:pl-3{padding-left:.75rem}.xl\:pt-4{padding-top:1rem}.xl\:pr-4{padding-right:1rem}.xl\:pb-4{padding-bottom:1rem}.xl\:pl-4{padding-left:1rem}.xl\:pt-5{padding-top:1.25rem}.xl\:pr-5{padding-right:1.25rem}.xl\:pb-5{padding-bottom:1.25rem}.xl\:pl-5{padding-left:1.25rem}.xl\:pt-6{padding-top:1.5rem}.xl\:pr-6{padding-right:1.5rem}.xl\:pb-6{padding-bottom:1.5rem}.xl\:pl-6{padding-left:1.5rem}.xl\:pt-8{padding-top:2rem}.xl\:pr-8{padding-right:2rem}.xl\:pb-8{padding-bottom:2rem}.xl\:pl-8{padding-left:2rem}.xl\:pt-10{padding-top:2.5rem}.xl\:pr-10{padding-right:2.5rem}.xl\:pb-10{padding-bottom:2.5rem}.xl\:pl-10{padding-left:2.5rem}.xl\:pt-12{padding-top:3rem}.xl\:pr-12{padding-right:3rem}.xl\:pb-12{padding-bottom:3rem}.xl\:pl-12{padding-left:3rem}.xl\:pt-16{padding-top:4rem}.xl\:pr-16{padding-right:4rem}.xl\:pb-16{padding-bottom:4rem}.xl\:pl-16{padding-left:4rem}.xl\:pt-20{padding-top:5rem}.xl\:pr-20{padding-right:5rem}.xl\:pb-20{padding-bottom:5rem}.xl\:pl-20{padding-left:5rem}.xl\:pt-24{padding-top:6rem}.xl\:pr-24{padding-right:6rem}.xl\:pb-24{padding-bottom:6rem}.xl\:pl-24{padding-left:6rem}.xl\:pt-32{padding-top:8rem}.xl\:pr-32{padding-right:8rem}.xl\:pb-32{padding-bottom:8rem}.xl\:pl-32{padding-left:8rem}.xl\:pt-40{padding-top:10rem}.xl\:pr-40{padding-right:10rem}.xl\:pb-40{padding-bottom:10rem}.xl\:pl-40{padding-left:10rem}.xl\:pt-48{padding-top:12rem}.xl\:pr-48{padding-right:12rem}.xl\:pb-48{padding-bottom:12rem}.xl\:pl-48{padding-left:12rem}.xl\:pt-56{padding-top:14rem}.xl\:pr-56{padding-right:14rem}.xl\:pb-56{padding-bottom:14rem}.xl\:pl-56{padding-left:14rem}.xl\:pt-64{padding-top:16rem}.xl\:pr-64{padding-right:16rem}.xl\:pb-64{padding-bottom:16rem}.xl\:pl-64{padding-left:16rem}.xl\:pt-px{padding-top:1px}.xl\:pr-px{padding-right:1px}.xl\:pb-px{padding-bottom:1px}.xl\:pl-px{padding-left:1px}.xl\:placeholder-transparent:-ms-input-placeholder{color:transparent}.xl\:placeholder-transparent::-ms-input-placeholder{color:transparent}.xl\:placeholder-transparent::placeholder{color:transparent}.xl\:placeholder-black:-ms-input-placeholder{color:#000}.xl\:placeholder-black::-ms-input-placeholder{color:#000}.xl\:placeholder-black::placeholder{color:#000}.xl\:placeholder-white:-ms-input-placeholder{color:#fff}.xl\:placeholder-white::-ms-input-placeholder{color:#fff}.xl\:placeholder-white::placeholder{color:#fff}.xl\:placeholder-gray-100:-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.xl\:placeholder-gray-100::-ms-input-placeholder{color:#f7fafc}.xl\:placeholder-gray-100::placeholder{color:#f7fafc}.xl\:placeholder-gray-200:-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.xl\:placeholder-gray-200::-ms-input-placeholder{color:#edf2f7}.xl\:placeholder-gray-200::placeholder{color:#edf2f7}.xl\:placeholder-gray-300:-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.xl\:placeholder-gray-300::-ms-input-placeholder{color:#e2e8f0}.xl\:placeholder-gray-300::placeholder{color:#e2e8f0}.xl\:placeholder-gray-400:-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.xl\:placeholder-gray-400::-ms-input-placeholder{color:#cbd5e0}.xl\:placeholder-gray-400::placeholder{color:#cbd5e0}.xl\:placeholder-gray-500:-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.xl\:placeholder-gray-500::-ms-input-placeholder{color:#a0aec0}.xl\:placeholder-gray-500::placeholder{color:#a0aec0}.xl\:placeholder-gray-600:-ms-input-placeholder{color:#718096}.xl\:placeholder-gray-600::-ms-input-placeholder{color:#718096}.xl\:placeholder-gray-600::placeholder{color:#718096}.xl\:placeholder-gray-700:-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.xl\:placeholder-gray-700::-ms-input-placeholder{color:#4a5568}.xl\:placeholder-gray-700::placeholder{color:#4a5568}.xl\:placeholder-gray-800:-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.xl\:placeholder-gray-800::-ms-input-placeholder{color:#2d3748}.xl\:placeholder-gray-800::placeholder{color:#2d3748}.xl\:placeholder-gray-900:-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.xl\:placeholder-gray-900::-ms-input-placeholder{color:#1a202c}.xl\:placeholder-gray-900::placeholder{color:#1a202c}.xl\:placeholder-red-100:-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.xl\:placeholder-red-100::-ms-input-placeholder{color:#fff5f5}.xl\:placeholder-red-100::placeholder{color:#fff5f5}.xl\:placeholder-red-200:-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.xl\:placeholder-red-200::-ms-input-placeholder{color:#fed7d7}.xl\:placeholder-red-200::placeholder{color:#fed7d7}.xl\:placeholder-red-300:-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.xl\:placeholder-red-300::-ms-input-placeholder{color:#feb2b2}.xl\:placeholder-red-300::placeholder{color:#feb2b2}.xl\:placeholder-red-400:-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.xl\:placeholder-red-400::-ms-input-placeholder{color:#fc8181}.xl\:placeholder-red-400::placeholder{color:#fc8181}.xl\:placeholder-red-500:-ms-input-placeholder{color:#f56565}.xl\:placeholder-red-500::-ms-input-placeholder{color:#f56565}.xl\:placeholder-red-500::placeholder{color:#f56565}.xl\:placeholder-red-600:-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.xl\:placeholder-red-600::-ms-input-placeholder{color:#e53e3e}.xl\:placeholder-red-600::placeholder{color:#e53e3e}.xl\:placeholder-red-700:-ms-input-placeholder{color:#c53030}.xl\:placeholder-red-700::-ms-input-placeholder{color:#c53030}.xl\:placeholder-red-700::placeholder{color:#c53030}.xl\:placeholder-red-800:-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.xl\:placeholder-red-800::-ms-input-placeholder{color:#9b2c2c}.xl\:placeholder-red-800::placeholder{color:#9b2c2c}.xl\:placeholder-red-900:-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.xl\:placeholder-red-900::-ms-input-placeholder{color:#742a2a}.xl\:placeholder-red-900::placeholder{color:#742a2a}.xl\:placeholder-orange-100:-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.xl\:placeholder-orange-100::-ms-input-placeholder{color:#fffaf0}.xl\:placeholder-orange-100::placeholder{color:#fffaf0}.xl\:placeholder-orange-200:-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.xl\:placeholder-orange-200::-ms-input-placeholder{color:#feebc8}.xl\:placeholder-orange-200::placeholder{color:#feebc8}.xl\:placeholder-orange-300:-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.xl\:placeholder-orange-300::-ms-input-placeholder{color:#fbd38d}.xl\:placeholder-orange-300::placeholder{color:#fbd38d}.xl\:placeholder-orange-400:-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.xl\:placeholder-orange-400::-ms-input-placeholder{color:#f6ad55}.xl\:placeholder-orange-400::placeholder{color:#f6ad55}.xl\:placeholder-orange-500:-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.xl\:placeholder-orange-500::-ms-input-placeholder{color:#ed8936}.xl\:placeholder-orange-500::placeholder{color:#ed8936}.xl\:placeholder-orange-600:-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.xl\:placeholder-orange-600::-ms-input-placeholder{color:#dd6b20}.xl\:placeholder-orange-600::placeholder{color:#dd6b20}.xl\:placeholder-orange-700:-ms-input-placeholder{color:#c05621}.xl\:placeholder-orange-700::-ms-input-placeholder{color:#c05621}.xl\:placeholder-orange-700::placeholder{color:#c05621}.xl\:placeholder-orange-800:-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.xl\:placeholder-orange-800::-ms-input-placeholder{color:#9c4221}.xl\:placeholder-orange-800::placeholder{color:#9c4221}.xl\:placeholder-orange-900:-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.xl\:placeholder-orange-900::-ms-input-placeholder{color:#7b341e}.xl\:placeholder-orange-900::placeholder{color:#7b341e}.xl\:placeholder-yellow-100:-ms-input-placeholder{color:ivory}.xl\:placeholder-yellow-100::-ms-input-placeholder{color:ivory}.xl\:placeholder-yellow-100::placeholder{color:ivory}.xl\:placeholder-yellow-200:-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.xl\:placeholder-yellow-200::-ms-input-placeholder{color:#fefcbf}.xl\:placeholder-yellow-200::placeholder{color:#fefcbf}.xl\:placeholder-yellow-300:-ms-input-placeholder{color:#faf089}.xl\:placeholder-yellow-300::-ms-input-placeholder{color:#faf089}.xl\:placeholder-yellow-300::placeholder{color:#faf089}.xl\:placeholder-yellow-400:-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.xl\:placeholder-yellow-400::-ms-input-placeholder{color:#f6e05e}.xl\:placeholder-yellow-400::placeholder{color:#f6e05e}.xl\:placeholder-yellow-500:-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.xl\:placeholder-yellow-500::-ms-input-placeholder{color:#ecc94b}.xl\:placeholder-yellow-500::placeholder{color:#ecc94b}.xl\:placeholder-yellow-600:-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.xl\:placeholder-yellow-600::-ms-input-placeholder{color:#d69e2e}.xl\:placeholder-yellow-600::placeholder{color:#d69e2e}.xl\:placeholder-yellow-700:-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.xl\:placeholder-yellow-700::-ms-input-placeholder{color:#b7791f}.xl\:placeholder-yellow-700::placeholder{color:#b7791f}.xl\:placeholder-yellow-800:-ms-input-placeholder{color:#975a16}.xl\:placeholder-yellow-800::-ms-input-placeholder{color:#975a16}.xl\:placeholder-yellow-800::placeholder{color:#975a16}.xl\:placeholder-yellow-900:-ms-input-placeholder{color:#744210}.xl\:placeholder-yellow-900::-ms-input-placeholder{color:#744210}.xl\:placeholder-yellow-900::placeholder{color:#744210}.xl\:placeholder-green-100:-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.xl\:placeholder-green-100::-ms-input-placeholder{color:#f0fff4}.xl\:placeholder-green-100::placeholder{color:#f0fff4}.xl\:placeholder-green-200:-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.xl\:placeholder-green-200::-ms-input-placeholder{color:#c6f6d5}.xl\:placeholder-green-200::placeholder{color:#c6f6d5}.xl\:placeholder-green-300:-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.xl\:placeholder-green-300::-ms-input-placeholder{color:#9ae6b4}.xl\:placeholder-green-300::placeholder{color:#9ae6b4}.xl\:placeholder-green-400:-ms-input-placeholder{color:#68d391}.xl\:placeholder-green-400::-ms-input-placeholder{color:#68d391}.xl\:placeholder-green-400::placeholder{color:#68d391}.xl\:placeholder-green-500:-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.xl\:placeholder-green-500::-ms-input-placeholder{color:#48bb78}.xl\:placeholder-green-500::placeholder{color:#48bb78}.xl\:placeholder-green-600:-ms-input-placeholder{color:#38a169}.xl\:placeholder-green-600::-ms-input-placeholder{color:#38a169}.xl\:placeholder-green-600::placeholder{color:#38a169}.xl\:placeholder-green-700:-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.xl\:placeholder-green-700::-ms-input-placeholder{color:#2f855a}.xl\:placeholder-green-700::placeholder{color:#2f855a}.xl\:placeholder-green-800:-ms-input-placeholder{color:#276749}.xl\:placeholder-green-800::-ms-input-placeholder{color:#276749}.xl\:placeholder-green-800::placeholder{color:#276749}.xl\:placeholder-green-900:-ms-input-placeholder{color: