Browse Source

yeni-tema

master
milisarge 1 year ago
parent
commit
3559437850
11 changed files with 36033 additions and 237 deletions
 1. +92
  -61
    blog/index.html
 2. +104
  -0
    blog/index.html.old
 3. +35246
  -0
    css/tailwind.css
 4. +1
  -0
    css/tailwind.min.css
 5. +89
  -41
    destek/index.html
 6. +48
  -0
    destek/index.html.old
 7. +142
  -83
    indir/index.html
 8. +93
  -0
    indir/index.html.old
 9. +0
  -0
    indir/index.php.old
 10. +111
  -52
    sss/index.html
 11. +107
  -0
    sss/index.html.old

+ 92
- 61
blog/index.html View File

@@ -1,39 +1,80 @@
<html>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>Milis Linux</title>
<link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="img/logo.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="img/logo.png">
<link href="/css/tailwind.min.css" rel="stylesheet">
<title>Milis Linux</title>

<style>
#menu-toggle:checked + #menu {
display: block;
}
/* Background Gradient for Analagous Colors */
.gradient2
{
background-color: #534220;
/* For WebKit (Safari, Chrome, etc) */
background: #534220 -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#425320), to(#534220)) no-repeat;
/* Mozilla,Firefox/Gecko */
background: #534220 -moz-linear-gradient(top, #425320, #534220) no-repeat;
/* IE 5.5 - 7 */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#534220) no-repeat;
/* IE 8 */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#425320)" no-repeat;
}

</style>
</head>
<body>
<nav id="header">
<ul id="menu">
<li><a href="/">MİLİS</a></li>
<li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<!--
-->

<main>
<body class="antialiased gradient2">
<!<body class="antialiased" style="background-color: #425320">
<header class="lg:px-16 px-6 bg-white flex flex-wrap items-center lg:py-0 py-2">
<div class="flex-1 flex justify-between items-center">
<a href="/">
<!-- <img border="0" alt="milis" src="img/logo.png" width="100" height="100"> -->
MİLİS LİNUX
</a>
</div>

<label for="menu-toggle" class="pointer-cursor lg:hidden block"><svg class="fill-current text-gray-900" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20"><title>menu</title><path d="M0 3h20v2H0V3zm0 6h20v2H0V9zm0 6h20v2H0v-2z"></path></svg></label>
<input class="hidden" type="checkbox" id="menu-toggle" />

<div id="intro">
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>Blog</h2></span>
<p>
<h2>Milis Linux Gelişim Raporu 2016-2019</h2>
<div class="hidden lg:flex lg:items-center lg:w-auto w-full" id="menu">
<nav>
<ul class="lg:flex items-center justify-between text-base text-gray-700 pt-4 lg:pt-0">
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400 lg:mb-0 mb-2" href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<a href="#" class="lg:ml-4 flex items-center justify-start lg:mb-0 mb-4 pointer-cursor">
<img class="rounded-full w-10 h-10 border-2 border-transparent hover:border-indigo-400" src="/img/logo.png" alt="Milis Linux">
</a>
</div>

</header>
<div class="px-4">
<div class="max-w-3xl bg-white rounded-lg mx-auto my-16 p-16">
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/></span>
<h1 class="text-2xl font-medium mb-2">Milis Linux - Blog</h1>
<!-- <h2 class="font-medium text-sm text-indigo-400 mb-4 uppercase tracking-wide">Responsive Navbar</h2> f-->
<h2 class="text-1xl font-medium font-bold mb-4">Milis Linux Gelişim Raporu 2016-2019</h2>
<p>
2019 yılı itibariyle Milis Linux Projesi üç yılını tamamlarken, projenin tarihsel gelişim sürecini özetlersek;
<p>
@@ -54,25 +95,15 @@
İlerleyen aylarda Bilimsel Araştırma Proje planımız doğrultusunda daha sistematik bir geliştirme sürecine gireceğiz. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği bölümünden ilgili öğrencilerin projeye entegre edilmesiyle daha taze kana sahip ekip düzeyine ulaşılacaktır. Projemizin yerli beyinlerle kendi dilimizde geliştirme yapabilmesi , ülkemizin teknolojiyi kopyalamadan ziyade özgün bilişim çıktısı üretebilmesi bakımından da önem arz etmektedir. Yenilenen gelişim sürecimizde Milis Linux tanıtımı ve yaygınlık kazanabilmesi için üniversite ve üniversiteler arası seminer faaliyetlerimiz olacaktır. Ayrıca açık kaynak donanım araştırmalarımız kapsamında RISC-V işlemci mimarisi üzerinde Milis'in göçü ve Milis dağıtık güvenli ağ (Milis Meshnet) için ön çalışmalara başlanılacaktır. Aynı şekilde bu çalışmalar da projelendirilerek Tübitak ve üniversite desteklerinin sağlanılmasına çalışılacaktır.
<p>
M.Numan İNCE (Milis Linux Proje Kurucu ve Ana-Geliştiricisi)
<p class=p-4>--------------------------------------------------------------------------------------------</p>
<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------ -->
<h2>Milis Linux Akdeniz Üniversitesi Seminer Duyurusu (12-02-2019)</h2>
<input type="checkbox" id="yazi-2" checked>
<div class="hide">
<h2 class="text-1xl font-medium font-bold mb-4">Milis Linux Akdeniz Üniversitesi Seminer Duyurusu (12-02-2019)</h2>
<img class="img-responsive" src="/image/milis-sunum2019-02.jpg" alt="" width="500" height="500" />
</div>
<p class="follow"></p>
<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------ -->
<h2> Milis Linux 1.0 Atilla Xfce4 2018-12-31</h2>
<p>

<p class=p-4>--------------------------------------------------------------------------------------------</p>
<h2 class="text-1xl font-medium font-bold mb-4"> Milis Linux 1.0 Atilla Xfce4 2018-12-31</h2>
<strong>31-12-2018</strong> tarihli yeni çalışan-kurulan imaj dosyamız oluşturuldu.

<strong>Değişiklikler</strong>:
<ul>
<li>Kernel Sürümü 4.19.2 ‘e güncellendi.</li>
@@ -85,20 +116,20 @@
</ul>
<a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso">MİLİS LİNUX İNDİR </a>
<a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso.sha256sum">shasum</a>
</div>
<p class="follow"></p>
<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------ -->
</div>

</div>
</main>
</div>
</div>
<footer class='w-full text-center border-t border-grey p-4'>
<p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
<a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
</p>
</footer>
</body>
</html>


+ 104
- 0
blog/index.html.old View File

@@ -0,0 +1,104 @@
<html>
<head>
<title>Milis Linux</title>
<link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
</head>
<body>
<nav id="header">
<ul id="menu">
<li><a href="/">MİLİS</a></li>
<li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<!--
-->

<main>

<div id="intro">
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>Blog</h2></span>
<p>
<h2>Milis Linux Gelişim Raporu 2016-2019</h2>
<p>
2019 yılı itibariyle Milis Linux Projesi üç yılını tamamlarken, projenin tarihsel gelişim sürecini özetlersek;
<p>
Milis Linux Projesi, anasayfada belirttiğimiz üzere "Milli İşletim Sistemi" geliştirme çalışması olarak 2016 yılında başlatılmış bir projedir. Projenin çıkış nedeni temel olarak ülkemizdeki işletim sistemi kapsamında yeterli araştırma ve geliştirmenin yapılamamasına dayanmaktadır. Yeterli görülmemesinin altında, yapılan çalışmaların, yöntemlerinin ve çıktılarının teknik ilerleme bazında tatmin edici olmayışı yatmaktadır. Bu şartlar doğrultusunda hızlı bir geliştirme ile Milis Linux 2016 Mart ayında ilk test sürümünü çıkarmıştır.
<p>
Milis Linux bilindiği üzere bağımsız tabanlı bir Linux işletim sistemidir. Yani Linux çekirdeği temel alınarak kendi paket yönetim sistemiyle sıfır kaynak koddan derleme yöntemiyle sistemin oluşturulduğu bir yapıdadır. Milis Linux'un normal dağıtım ve sistemlerden ayrıldığı nokta kararlı ve güvenli bir milli işletim sistemi olma idealine sahip olmasıdır. Bunun için klasik Gnu/Linux takısına sahip olmayan bir geliştirme mantığına dayanmaktadır. Çünkü ülkemiz için gerekli olan bilimsel ilerleme belli kalıp felsefelerle yürütülemez. Gnu felsefesinin, Linux çekirdeğinin gelişimiyle açık kaynak ve özgür yazılım için öncü geliştirmelerde ve lisanslama katkılarında bulunduğu göz ardı edilemez. Fakat bilişimde teknik ilerleme kaydetmek için özgün yöntem ve kararlı amaçlara sahip olmak gerekir. Bu bağlamda bilimin milliyetinin olmayacağının gerçekliğinde milletlerin bilime katkısını ele almak gerekir. Türk milleti olarak tarihsel yaşam sürecimizde insanlığın yararına dönük ürettiğimiz çıktıları düşündüğümüzde; ülkemizin bilimde başarıyı yakalaması ve değer katkı sunabilmede öncü olabilmesi için kendi öz bilinciyle hareket etmek zorundalığı vardır. Milis Linux'un başlatılma ve geliştirilmesi bu düşünceye dayanmaktadır. Kısaca Milis, "Milli İşletim Sistemi" idealini daimi gönüllülük ilkesiyle gerçekleştirme ilkesini savunmaktadır. Çünkü milli nitelikte bir projenin başarıya ulaşması noktasında bu ilke çok önemlidir. Bu doğrultuda, ülkemizin ahlaki değerleri doğrultusunda devletimiz ve milletimiz için kararlı ve güvenli bir işletim sisteminin geliştirilmesi, projenin gelişim prensibi olarak kabul edilmektedir.
<p>
Teknik olarak gelişen yapıyı anlatırsak; çekirdek (kernel) olarak donanımsal destek yaygınlığı bakımından Linux çekirdeği temel alınmıştır. Kendi özgün paket yönetim sistemimiz olan MPS (Milis Paket Sistemi), talimatname olarak adlandırdığımız bir yapıyla sıfır kaynak koddan derleyecek şekilde paket yönetimini sağlamaktadır. Ayrıca kurulum uygulaması, özelleştirilebilir imaj üretici, paket yönetim arayüzü gibi Milis'e ait özgün uygulamalar geliştirilmektedir. Masaüstü olarak farklı masaüstü uygulamaları deneysel olarak paketlense de sistem imajlarımızda öntanımlı olarak kullanım kararlılığı yüksek olan XFCE4 masaüstü tercih edilmiştir. Projemizin gelişimi, memleketin farklı yerlerinden gönüllü arkadaşlarımızın katkılarıyla pekişmiştir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımız ile anlatırsak;
Yaşar Çiv; paketleme, sistem test çalışmaları, uygulamaların Türkçeleştirilmesi ve yeni arkadaşların katılmasında,
Cihan Alkan; paketleme, sistem test çalışmaları, uygulamaların Türkçeleştirilmesi ve MEB için uyumluluk tarafı çalışmalarında,
Fatih Kaya; kurulum yöneticisi gibi özgün arayüz uygulamalarımızın geliştirilmesi ve tema çalışmalarında,
Furkan Kalkan; geliştirme destek ve site/forum sayfalarının hazırlanmasında,
Ümit Derelier; Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği desteği ile proje için site barındırma hizmetlerini sağlamış olup ayrıca dış ilişkilerin geliştirilmesi ve Milis'in tanıtımında,
Aydın Yakar; paket üretim sunucusunun sağlanması, geliştirme destek ve projemizin temsil edilmesi/tanıtılmasında emek harcadığı gibi Milis Linux tabanlı Komutan Linux pentest dağıtımının geliştirilmesinde, rol oynamışlardır. Ek olarak projeye kısa süreli de olsa katkı sunan arkadaşlarımız da olmaktadır. Tüm destekçilerimizin sunduğu katkılar bizim için değerlidir, sağ olsunlar. Fakat projenin ilerlemesinde kilit noktamız az ama devamlı katkı sunulmasına dayanmaktadır. İlerleyen süreçte de sorumluluklar bilincinde projenin dinamik gelişimi sürekli garanti altında tutulacaktır.
<p>
Şahsım ise projenin, yukarıda bahsettiğimiz hedefler doğrultusunda idealize edilmesi ve teknik geliştirilmesinden sorumlu olarak 2018 yılında akademik eğitim hayatına tekrar başlayıp Milis Linux'un bilimsel gelişiminin sağlanması için çalışmalar başlattım. Çalışmalarım sonucu projemiz Akdeniz Üniversitesi'ne, Bilimsel Araştırma Projesi olarak sunulmuş ve 2019 yılı itibariyle desteklenmesine karar verilmiştir. Bu arada Milis Linux'un akademik platforma taşınmasında önayak olan ve desteklerini esirgemeyen Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Melih Günay hocama da ayrıca teşekkür ederim. Projenin üniversite tarafından desteklenmesi, akademik ilerleme ve deneyimler elde etmesi bakımından kazanılan güzel bir başarıdır.
<p>
İlerleyen aylarda Bilimsel Araştırma Proje planımız doğrultusunda daha sistematik bir geliştirme sürecine gireceğiz. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği bölümünden ilgili öğrencilerin projeye entegre edilmesiyle daha taze kana sahip ekip düzeyine ulaşılacaktır. Projemizin yerli beyinlerle kendi dilimizde geliştirme yapabilmesi , ülkemizin teknolojiyi kopyalamadan ziyade özgün bilişim çıktısı üretebilmesi bakımından da önem arz etmektedir. Yenilenen gelişim sürecimizde Milis Linux tanıtımı ve yaygınlık kazanabilmesi için üniversite ve üniversiteler arası seminer faaliyetlerimiz olacaktır. Ayrıca açık kaynak donanım araştırmalarımız kapsamında RISC-V işlemci mimarisi üzerinde Milis'in göçü ve Milis dağıtık güvenli ağ (Milis Meshnet) için ön çalışmalara başlanılacaktır. Aynı şekilde bu çalışmalar da projelendirilerek Tübitak ve üniversite desteklerinin sağlanılmasına çalışılacaktır.
<p>
M.Numan İNCE (Milis Linux Proje Kurucu ve Ana-Geliştiricisi)
<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------ -->
<h2>Milis Linux Akdeniz Üniversitesi Seminer Duyurusu (12-02-2019)</h2>
<input type="checkbox" id="yazi-2" checked>
<div class="hide">
<img class="img-responsive" src="/image/milis-sunum2019-02.jpg" alt="" width="500" height="500" />
</div>
<p class="follow"></p>
<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------ -->
<h2> Milis Linux 1.0 Atilla Xfce4 2018-12-31</h2>
<p>

<strong>31-12-2018</strong> tarihli yeni çalışan-kurulan imaj dosyamız oluşturuldu.

<strong>Değişiklikler</strong>:
<ul>
<li>Kernel Sürümü 4.19.2 ‘e güncellendi.</li>
<li>Mps (Milis Paket Sistemi) üzerinde performans ve bilgi iyileştirmeleri yapıldı.</li>
<li>Konsol tabanlı kurulum uygulaması eklendi. (kurulum komutu)</li>
<li>Çoklu dil seçimi ile açılış menüsü eklendi. (TR, EN, RU)</li>
<li>Görev yöneticisi olarak Lxtask yerine Xfce4-taskmanager kullanıldı.</li>
<li>Ve daha birçok paket güncel ve kararlı sürümlerine güncellendiler.</li>
<li>Uygulama ve menü Türkçeleştirme çalışmaları devam etmektedir.</li>
</ul>
<a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso">MİLİS LİNUX İNDİR </a>
<a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso.sha256sum">shasum</a>
</div>
<p class="follow"></p>
<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------ -->
</div>

</div>
</main>
</body>
</html>


+ 35246
- 0
css/tailwind.css
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 1
- 0
css/tailwind.min.css
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 89
- 41
destek/index.html View File

@@ -1,48 +1,96 @@
<html>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>Milis Linux</title>
<link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="img/logo.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="img/logo.png">
<link href="/css/tailwind.css" rel="stylesheet">
<title>Milis Linux</title>

<style>
#menu-toggle:checked + #menu {
display: block;
}

/* Background Gradient for Analagous Colors */
.gradient2
{
background-color: #534220;
/* For WebKit (Safari, Chrome, etc) */
background: #534220 -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#425320), to(#534220)) no-repeat;
/* Mozilla,Firefox/Gecko */
background: #534220 -moz-linear-gradient(top, #425320, #534220) no-repeat;
/* IE 5.5 - 7 */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#534220) no-repeat;
/* IE 8 */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#425320)" no-repeat;
}

</style>
</head>
<body>
<nav id="header">
<ul id="menu">
<li><a href="/">MİLİS</a></li>
<li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<!--
-->

<main>
<body class="antialiased gradient2">
<!<body class="antialiased" style="background-color: #425320">
<header class="lg:px-16 px-6 bg-white flex flex-wrap items-center lg:py-0 py-2">
<div class="flex-1 flex justify-between items-center">
<a href="/">
<!-- <img border="0" alt="milis" src="img/logo.png" width="100" height="100"> -->
MİLİS LİNUX
</a>
</div>

<label for="menu-toggle" class="pointer-cursor lg:hidden block"><svg class="fill-current text-gray-900" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20"><title>menu</title><path d="M0 3h20v2H0V3zm0 6h20v2H0V9zm0 6h20v2H0v-2z"></path></svg></label>
<input class="hidden" type="checkbox" id="menu-toggle" />

<div class="hidden lg:flex lg:items-center lg:w-auto w-full" id="menu">
<nav>
<ul class="lg:flex items-center justify-between text-base text-gray-700 pt-4 lg:pt-0">
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400 lg:mb-0 mb-2" href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<a href="#" class="lg:ml-4 flex items-center justify-start lg:mb-0 mb-4 pointer-cursor">
<img class="rounded-full w-10 h-10 border-2 border-transparent hover:border-indigo-400" src="/img/logo.png" alt="Milis Linux">
</a>
</div>

<div id="intro">
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>Destek</h2></span>
<h3 class="bold"></h3>
<ul>
<li><a href="mailto:milisarge@gmail.com">E-posta</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">Forum</a></li>
<li><a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">GIT</a></li>
<li><a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/mm">Konuşma Ortamı (Mattermost)</a></li>
<li><a href="https://kiwiirc.com/nextclient/irc.freenode.net/#milisarge">Konuşma Ortamı (IRC)</a></li>
</header>
<div class="px-4">
<div class="max-w-3xl bg-white rounded-lg mx-auto my-16 p-16">
<img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/>
<h1 class="text-2xl font-medium mb-2">Destek</h1>
<ul>
<li class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-md"><a href="mailto:milisarge@gmail.com">E-posta</a></li>
<li class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-md"><a href="https://forum.milislinux.org">Forum</a></li>
<li class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-md"><a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">GIT</a></li>
<li class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-md"><a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/mm">Konuşma Ortamı (Mattermost)</a></li>
<li class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-md"><a href="https://kiwiirc.com/nextclient/irc.freenode.net/#milisarge">Konuşma Ortamı (IRC)</a></li>
</ul>
</div>
</main>
</div>
</div>
<footer class='w-full text-center border-t border-grey p-4'>
<p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
<a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
</p>
</footer>
</body>
</html>


+ 48
- 0
destek/index.html.old View File

@@ -0,0 +1,48 @@
<html>
<head>
<title>Milis Linux</title>
<link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
</head>
<body>
<nav id="header">
<ul id="menu">
<li><a href="/">MİLİS</a></li>
<li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<!--
-->

<main>

<div id="intro">
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>Destek</h2></span>
<h3 class="bold"></h3>
<ul>
<li><a href="mailto:milisarge@gmail.com">E-posta</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">Forum</a></li>
<li><a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">GIT</a></li>
<li><a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/mm">Konuşma Ortamı (Mattermost)</a></li>
<li><a href="https://kiwiirc.com/nextclient/irc.freenode.net/#milisarge">Konuşma Ortamı (IRC)</a></li>
</ul>
</div>
</main>
</body>
</html>


+ 142
- 83
indir/index.html View File

@@ -1,93 +1,152 @@
<html>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>Milis Linux</title>
<link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
</head>
<body>
<nav id="header">
<ul id="menu">
<li><a href="/">MİLİS</a></li>
<li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<!--
-->

<main>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="img/logo.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="img/logo.png">
<link href="/css/tailwind.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<title>Milis Linux</title>

<div id="intro">
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>İndir</h2></span>
<h2>Milis Linux 2.0 Sürümleri</h2>
Milis Linux 2.0 için kararlı sürüm çalışmaları devam etmektedir.
<p>Ön deneme çalışması olarak Minimal ve XFCE4 imajları mevcuttur.
<p>
<style>
#menu-toggle:checked + #menu {
display: block;
}
/* Background Gradient for Analagous Colors */
.gradient2
{
background-color: #534220;
/* For WebKit (Safari, Chrome, etc) */
background: #534220 -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#425320), to(#534220)) no-repeat;
/* Mozilla,Firefox/Gecko */
background: #534220 -moz-linear-gradient(top, #425320, #534220) no-repeat;
/* IE 5.5 - 7 */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#534220) no-repeat;
/* IE 8 */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#425320)" no-repeat;
}

<ul>
<li> <a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/iso/milis-2.0-xfce4-alfa10.21.iso">Milis 2.0 Alfa Xfce4 Masaüstü</a></li>
<li> <a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/iso/milis-2.0-min-alfa10.20.iso">Milis 2.0 Alfa Minimal </a></li>
</ul>
<p>
<h4>Giriş Bilgileri</h4>
<pre>giriş : root / şifre : toor</pre>
<p>
Milis Linux'u ilk açtığınızda ağ bağlantınızı yaptıktan sonra terminal uygulamasını açıp:
<pre>mps gun -H</pre>
komutunu verdiğinizde son güncel değişiklikler çekilecektir.
</style>
</head>

Kurulum için masaüstündeki Milis Kurulum uygulamasını(henüz hazır değil) kullanabildiğiniz gibi aşağıdaki konsol komutunu da kullanabilirsiniz:
<pre>sudo milis-kur</pre>
<body class="antialiased gradient2">
<!<body class="antialiased" style="background-color: #425320">
<header class="lg:px-16 px-6 bg-white flex flex-wrap items-center lg:py-0 py-2">
<div class="flex-1 flex justify-between items-center">
<a href="/">
<!-- <img border="0" alt="milis" src="img/logo.png" width="100" height="100"> -->
MİLİS LİNUX
</a>
</div>

<p>--------------------------------------------------</p>
<label for="menu-toggle" class="pointer-cursor lg:hidden block"><svg class="fill-current text-gray-900" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20"><title>menu</title><path d="M0 3h20v2H0V3zm0 6h20v2H0V9zm0 6h20v2H0v-2z"></path></svg></label>
<input class="hidden" type="checkbox" id="menu-toggle" />

<h2>Milis Linux 1.0 Sürümleri</h2>
Milis Linux şu an için 64 bit destekli üç farklı güncel masaüstü seçeneğiyle gelmektedir. <p>
Xfce4, Milis Linux tarafından resmi olarak desteklenen tek masaüstüdür. <br>
Mate, Gnome ve diğer masaüstü sürümleri test amacıyla oluşturulmuştur ve güncel olmayabilir.
<p>
<ul>
<li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso">Milis 1.0 Atilla 2018.12.31 Xfce4 Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Kararlı-Yuvarlanan) (<strong>tavsiye edilen</strong>)</a><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso.sha256sum">shasum</a></li>
<li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-mate-201806051702.iso">Milis 1.0 Atilla 2018.06.05 MATE Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Deneme Sürüm) </a><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-mate-201806051702.iso.sha256sum">shasum</a></li>
<li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-gnome-201709131936.iso">Milis 1.0 Atilla 2017.09.13 Gnome Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Deneme Sürüm) </a></li>
</ul>
<h2>Yansılar</h2>
Yansı sunucuları kullanmak indirme hızınızı arttırabilir. Yansı sunucularımız ile ilgili detaylı bilgiye <a href="https://milislinux.org/milis-linux-yansi-adresleri/">bu sayfadan</a> erişebilirsiniz.
<h2>Giriş Bilgileri</h2>
<strong>milis</strong> isimli canlı kullanıcı ile sisteme giriş yapılmaktadır.
<ul id="elements">
<li>kullanıcı giriş : milis</li>
<li>kullanıcı şifre : milis</li>
<li>root giriş : root</li>
<li>root şifre : milis</li>
</ul>
Milis Linux'u ilk açtığınızda ağ bağlantınızı yaptıktan sonra terminal uygulamasını açıp:
<pre>mps -GG &amp;&amp; mps guncelle</pre>
komutunu verdiğinizde son güncel değişiklikler çekilecektir.
<div class="hidden lg:flex lg:items-center lg:w-auto w-full" id="menu">
<nav>
<ul class="lg:flex items-center justify-between text-base text-gray-700 pt-4 lg:pt-0">
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400 lg:mb-0 mb-2" href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<a href="#" class="lg:ml-4 flex items-center justify-start lg:mb-0 mb-4 pointer-cursor">
<img class="rounded-full w-10 h-10 border-2 border-transparent hover:border-indigo-400" src="/img/logo.png" alt="Milis Linux">
</a>
</div>

Kurulum için masaüstündeki Milis Kurulum uygulamasını kullanabildiğiniz gibi aşağıdaki konsol komutunu da kullanabilirsiniz:
<pre>sudo kurulum</pre>
Milis Linux'u kurulumunu yaptıktan sonra:
<pre>mps yukselt</pre>
komutunu verdiğinizde sisteminizdeki uygulamaların güncellemesini yapabilirsiniz.
</div>
</header>
<div class="px-4">
<div class="max-w-3xl bg-white rounded-lg mx-auto my-16 p-16">
<img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/>
<h1 class="text-2xl font-medium mb-2">İndir</h1>
<!-- <h2 class="font-medium text-sm text-indigo-400 mb-4 uppercase tracking-wide">Responsive Navbar</h2> f-->
</main>
<h2 class="font-medium text-2xl mb-2 text-grey-400 tracking-wide underline">Milis Linux 2.0 Sürümleri</h2>
Milis Linux 2.0 için kararlı sürüm çalışmaları devam etmektedir. Ön deneme çalışmaları olarak Minimal ve XFCE4 imajları mevcuttur.
<p class=p-3></p>

<ul>
<li> <a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/iso/milis-2.0-xfce4-alfa10.21.iso" class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-lg">Milis 2.0 Alfa Xfce4 Masaüstü</a></li>
<li> <a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/iso/milis-2.0-min-alfa10.20.iso" class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-lg">Milis 2.0 Alfa Minimal </a></li>
</ul>
<p class=p-3></p>
<h4>Giriş Bilgileri</h4>
<pre>giriş : root / şifre : toor</pre>
<p class=p-3></p>
Milis Linux'u ilk açtığınızda ağ bağlantınızı yaptıktan sonra terminal uygulamasını açıp:
<p class=p-3></p>
<pre>mps gun -H</pre>
<p class=p-3></p>
komutunu verdiğinizde son güncel değişiklikler çekilecektir.
Kurulum için masaüstündeki Milis Kurulum uygulamasını(henüz hazır değil) kullanabildiğiniz gibi aşağıdaki konsol komutunu da kullanabilirsiniz:
<p class=p-3></p>
<pre>sudo milis-kur</pre>
<p class=p-3></p>

<p class=p-3>--------------------------------------------------</p>
<h2 class="font-medium text-2xl mb-2 text-grey-400 tracking-wide">Milis Linux 1.0 Sürümleri</h2>
Milis Linux şu an için 64 bit destekli üç farklı güncel masaüstü seçeneğiyle gelmektedir. <p>
Xfce4, Milis Linux tarafından resmi olarak desteklenen tek masaüstüdür. <br>
Mate, Gnome ve diğer masaüstü sürümleri test amacıyla oluşturulmuştur ve güncel olmayabilir.
<p class=p-3></p>
<ul>
<li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso"
class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-md">Milis 1.0 Atilla 2018.12.31 Xfce4 Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Kararlı-Yuvarlanan) (<strong>tavsiye edilen</strong>)</a><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso.sha256sum">shasum</a></li>
<li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-mate-201806051702.iso"
class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-md">Milis 1.0 Atilla 2018.06.05 MATE Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Deneme Sürüm) </a><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-mate-201806051702.iso.sha256sum">shasum</a></li>
<li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-gnome-201709131936.iso"
class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-md">Milis 1.0 Atilla 2017.09.13 Gnome Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Deneme Sürüm) </a></li>
</ul>
<p class=p-3></p>
<h2 class="font-medium text-2xl mb-2 text-grey-400 tracking-wide">Milis Linux Yansıları</h2>
Yansı sunucuları kullanmak indirme hızınızı arttırabilir. Yansı sunucularımız ile ilgili detaylı bilgiye <a href="https://milislinux.org/milis-linux-yansi-adresleri/"
class="no-underline hover:underline text-blue-500 text-md">bu sayfadan</a> erişebilirsiniz.
<h2>Giriş Bilgileri</h2>
<strong>milis</strong> isimli canlı kullanıcı ile sisteme giriş yapılmaktadır.
<ul id="elements">
<li>kullanıcı giriş : milis</li>
<li>kullanıcı şifre : milis</li>
<li>root giriş : root</li>
<li>root şifre : milis</li>
</ul>
<p class=p-3></p>
Milis Linux'u ilk açtığınızda ağ bağlantınızı yaptıktan sonra terminal uygulamasını açıp:
<pre>mps -GG &amp;&amp; mps guncelle</pre>
komutunu verdiğinizde son güncel değişiklikler çekilecektir.
<p class=p-3></p>
Kurulum için masaüstündeki Milis Kurulum uygulamasını kullanabildiğiniz gibi aşağıdaki konsol komutunu da kullanabilirsiniz:
<p class=p-3></p>
<pre>sudo kurulum</pre>
Milis Linux'u kurulumunu yaptıktan sonra:
<p class=p-3></p>
<pre>mps yukselt</pre>
komutunu verdiğinizde sisteminizdeki uygulamaların güncellemesini yapabilirsiniz.
</div>
</div>
<footer class='w-full text-center border-t border-grey p-4'>
<p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
<a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
</p>
</footer>
</body>
</html>

+ 93
- 0
indir/index.html.old View File

@@ -0,0 +1,93 @@
<html>
<head>
<title>Milis Linux</title>
<link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
</head>
<body>
<nav id="header">
<ul id="menu">
<li><a href="/">MİLİS</a></li>
<li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<!--
-->

<main>

<div id="intro">
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>İndir</h2></span>
<h2>Milis Linux 2.0 Sürümleri</h2>
Milis Linux 2.0 için kararlı sürüm çalışmaları devam etmektedir.
<p>Ön deneme çalışması olarak Minimal ve XFCE4 imajları mevcuttur.
<p>

<ul>
<li> <a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/iso/milis-2.0-xfce4-alfa10.21.iso">Milis 2.0 Alfa Xfce4 Masaüstü</a></li>
<li> <a href="https://mls.akdeniz.edu.tr/iso/milis-2.0-min-alfa10.20.iso">Milis 2.0 Alfa Minimal </a></li>
</ul>
<p>
<h4>Giriş Bilgileri</h4>
<pre>giriş : root / şifre : toor</pre>
<p>
Milis Linux'u ilk açtığınızda ağ bağlantınızı yaptıktan sonra terminal uygulamasını açıp:
<pre>mps gun -H</pre>
komutunu verdiğinizde son güncel değişiklikler çekilecektir.

Kurulum için masaüstündeki Milis Kurulum uygulamasını(henüz hazır değil) kullanabildiğiniz gibi aşağıdaki konsol komutunu da kullanabilirsiniz:
<pre>sudo milis-kur</pre>

<p>--------------------------------------------------</p>

<h2>Milis Linux 1.0 Sürümleri</h2>
Milis Linux şu an için 64 bit destekli üç farklı güncel masaüstü seçeneğiyle gelmektedir. <p>
Xfce4, Milis Linux tarafından resmi olarak desteklenen tek masaüstüdür. <br>
Mate, Gnome ve diğer masaüstü sürümleri test amacıyla oluşturulmuştur ve güncel olmayabilir.
<p>
<ul>
<li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso">Milis 1.0 Atilla 2018.12.31 Xfce4 Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Kararlı-Yuvarlanan) (<strong>tavsiye edilen</strong>)</a><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-xfce4-201812310344.iso.sha256sum">shasum</a></li>
<li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-mate-201806051702.iso">Milis 1.0 Atilla 2018.06.05 MATE Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Deneme Sürüm) </a><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-mate-201806051702.iso.sha256sum">shasum</a></li>
<li><a href="http://kaynaklar.milislinux.org/iso/milis-linux-1.0-gnome-201709131936.iso">Milis 1.0 Atilla 2017.09.13 Gnome Masaüstü Çalışan-Kurulan 64bit (Deneme Sürüm) </a></li>
</ul>
<h2>Yansılar</h2>
Yansı sunucuları kullanmak indirme hızınızı arttırabilir. Yansı sunucularımız ile ilgili detaylı bilgiye <a href="https://milislinux.org/milis-linux-yansi-adresleri/">bu sayfadan</a> erişebilirsiniz.
<h2>Giriş Bilgileri</h2>
<strong>milis</strong> isimli canlı kullanıcı ile sisteme giriş yapılmaktadır.
<ul id="elements">
<li>kullanıcı giriş : milis</li>
<li>kullanıcı şifre : milis</li>
<li>root giriş : root</li>
<li>root şifre : milis</li>
</ul>
Milis Linux'u ilk açtığınızda ağ bağlantınızı yaptıktan sonra terminal uygulamasını açıp:
<pre>mps -GG &amp;&amp; mps guncelle</pre>
komutunu verdiğinizde son güncel değişiklikler çekilecektir.

Kurulum için masaüstündeki Milis Kurulum uygulamasını kullanabildiğiniz gibi aşağıdaki konsol komutunu da kullanabilirsiniz:
<pre>sudo kurulum</pre>
Milis Linux'u kurulumunu yaptıktan sonra:
<pre>mps yukselt</pre>
komutunu verdiğinizde sisteminizdeki uygulamaların güncellemesini yapabilirsiniz.
</div>
</main>
</body>
</html>

indir/index.php → indir/index.php.old View File


+ 111
- 52
sss/index.html View File

@@ -1,47 +1,89 @@
<html>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>Milis Linux</title>
<link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="img/logo.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="img/logo.png">
<link href="/css/tailwind.min.css" rel="stylesheet">
<title>Milis Linux</title>

<style>
#menu-toggle:checked + #menu {
display: block;
}
/* Background Gradient for Analagous Colors */
.gradient2
{
background-color: #534220;
/* For WebKit (Safari, Chrome, etc) */
background: #534220 -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#425320), to(#534220)) no-repeat;
/* Mozilla,Firefox/Gecko */
background: #534220 -moz-linear-gradient(top, #425320, #534220) no-repeat;
/* IE 5.5 - 7 */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#534220) no-repeat;
/* IE 8 */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#425320, endColorstr=#425320)" no-repeat;
}

</style>
</head>
<body>
<nav id="header">
<ul id="menu">
<li><a href="/">MİLİS</a></li>
<li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<!--
-->

<main>

<div id="intro">
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>Sıkça Sorulan Sorular</h2></span>
<h3 class="bold"></h3>
<h2>Milis Linux Projesi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?</h2>
Milis Linux ( <b>Mil</b>li <b>İ</b>şletim <b>S</b>istemi ) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz olması ve sekteye uğramış

<body class="antialiased gradient2">
<!<body class="antialiased" style="background-color: #425320">
<header class="lg:px-16 px-6 bg-white flex flex-wrap items-center lg:py-0 py-2">
<div class="flex-1 flex justify-between items-center">
<a href="/">
<!-- <img border="0" alt="milis" src="img/logo.png" width="100" height="100"> -->
MİLİS LİNUX
</a>
</div>

<label for="menu-toggle" class="pointer-cursor lg:hidden block"><svg class="fill-current text-gray-900" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20"><title>menu</title><path d="M0 3h20v2H0V3zm0 6h20v2H0V9zm0 6h20v2H0v-2z"></path></svg></label>
<input class="hidden" type="checkbox" id="menu-toggle" />

<div class="hidden lg:flex lg:items-center lg:w-auto w-full" id="menu">
<nav>
<ul class="lg:flex items-center justify-between text-base text-gray-700 pt-4 lg:pt-0">
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400" href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a class="lg:p-4 py-3 px-0 block border-b-2 border-transparent hover:border-indigo-400 lg:mb-0 mb-2" href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<a href="#" class="lg:ml-4 flex items-center justify-start lg:mb-0 mb-4 pointer-cursor">
<img class="rounded-full w-10 h-10 border-2 border-transparent hover:border-indigo-400" src="/img/logo.png" alt="Milis Linux">
</a>
</div>

</header>
<div class="px-4">
<div class="max-w-3xl bg-white rounded-lg mx-auto my-16 p-16">
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/></span>
<h1 class="text-2xl font-medium mb-2">Sıkça Sorulan Sorular</h1>
<!-- <h2 class="font-medium text-sm text-indigo-400 mb-4 uppercase tracking-wide">Responsive Navbar</h2> f-->
<p class=p-1></p>
Milis Linux ( <b>Mil</b>li <b>İ</b>şletim <b>S</b>istemi ) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz olması ve sekteye uğramış
olma durumları göz önünde bulundurularak 2016 yılında gönüllü olarak başlatılmış Linux tabanlı bir işletim sistemi projesidir.
Milis Linux özgünlüğü yakalamak adına <strong>LFS (Linux From Stratch)</strong> yani <strong>"Sıfırdan Linux"</strong>
yapım tekniğinden faydalanılarak geliştirilmiştir. Bu doğrultuda kendine özgü paket yönetim sistemine (Milis Paket Sistemi)
ve özgün uygulamalara sahiptir. Gelişim prensibi olarak daimi gönüllük esasına dayanmakta olup ülkemizin bilişimdeki
katma değerinin artırılmasını gaye edinmiştir.

&nbsp;
<h2>Linux tabanlı bir işletim sistemi milli/yerli olarak nitelendirilerek ne kastediliyor?</h2>
<p class=p-5></p>
<h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">
Linux tabanlı bir işletim sistemi milli/yerli olarak nitelendirilerek ne kastediliyor?</h2>
<p class=p-1></p>
Teknolojinin kümülatif bir şekilde geldiği nokta incelenirse milli olmak bir anlam ifade etmiyor olabilir.
Aynı şekilde Milis Linux'a bakarsak, çekirdek başta olmak üzere birçok yazılım parçasının yerli ve yabancı geliştiricilerin ortak çalışmasının
ürünü olduğu görülmektedir. Bizim milli ve yerli olmaktan kastımız, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan tüketim kültürünün
@@ -52,8 +94,11 @@ ederek bu milletin bir bireyi olma bilincinde bilgi ve birikimlerimizi ülkemiz
Aslında Milis Linux, "Milli İşletim Sistemi" başlığı ile ortaya bir ideal koymaktadır. İşte bu ideal doğrultusunda <strong>projenin
Milli nitelendirilmesi ülkemizi seven ve birşeyler üretmek isteyenlerin birlikteliğine atıftır</strong>.

&nbsp;
<h2>Milis neden sıfırdan bir Linux işletim sistemi olarak ortaya çıktı ? Mevcut Linux sistemlerinden biri temel alınamaz mıydı ?</h2>
<p class=p-5></p>
<h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">
Milis neden sıfırdan bir Linux işletim sistemi olarak ortaya çıktı ? Mevcut Linux sistemlerinden biri temel alınamaz mıydı?</h2>
<p class=p-1></p>
Mevcut işletim sistemlerinin ciddi çıkış nedenlerini incelersek bir önceki veya var olan sistemlerin eksikliğini tamamlamak üzere ortaya çıkmıştır.
Daha önce gözlemlediğimiz sistemlerdeki sorunları çözmek ve faydalı özelliklerinin daha geliştirilmesi için yeni bir işletim sistemi üzerinde duruyoruz.
Yeni bir işletim sistemi çalışmaları tekerleğin yeniden icat edilmesi olarak görülmemelidir.
@@ -62,21 +107,24 @@ sunmayı hedefliyoruz. Bunun için yeni bir paket yöneticisi geliştiriyoruz. M
Kabuk(Shell) betik diliyle organize edip paket yönetimini etkin ve sorunsuz şekilde sağlayan bir paket yöneticisidir.
Ayrıca <strong>Milis Linux'un genç geliştiriciler için Türkçe açık kaynak kodlu olması sebebiyle bir işletim sistemi ve özgür yazılım geliştirme okulu olarak görülmesini istiyoruz.</strong>

&nbsp;
<h2>Milis Linux hangi kullanıcı kitlesini hedefliyor?</h2>
<p class=p-5></p>
<h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">Milis Linux hangi kullanıcı kitlesini hedefliyor?</h2>
<p class=p-1></p>
<em>Kısaca 7'den 77'ye başta ülkemiz olmak üzere her bilgisayar kullanıcısını !</em>

Kullanıcı isteklerini karşılayabilmek için, diğer Linux sistemlerinde sevilen özellikleri birleştirerek, içinde kendimize özgü yazılımlarla birlikte kararlı ve kullanımı kolay bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki çoçuklarımız yerli bir işletim sistemiyle gözlerini açıp ilk onu kullasınlar. Yazılım geliştiricilerimiz de yine bu sistem üzerinde özgürce uygulamalarını geliştirsin. <strong>Devletimizin kurumları, ticari kuruluşlar ve ev kullanıcıları da bağımsız bir işletim sistemi ile bilgisayar işlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde halledebilsin</strong>. Böylelikle bilişim ekosisteminde dış boyunduruktan kurtulup kendi özgür ekosistemimizi kurabileceğimize inanıyoruz.

&nbsp;
<h2>Milis kelime olarak başka bir anlamı hedefliyor mu?</h2>
<p class=p-5></p>
<h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">Milis kelime olarak başka bir anlamı hedefliyor mu?</h2>
<p class=p-1></p>
Yukarıda bahsettiğimiz gibi Milis sözcüğünün esas açılımı "<em>Mil</em>li <em>İ</em>şletim <em>S</em>istemi" olmakla beraber
aslen askeri bir anlamı olan "milis" kavramıyla anlam örtüştürülmesi; "<strong>Milli nitelikte bir projenin daimi gönüllük esasına dayalı olarak,
milli/yerli unsurlarla gayretli bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği</strong>" üzerinedir<strong>.
</strong>

&nbsp;
<h2>Milis Linux 1.0'ın kod ismi neden Atilla ?</h2>
<p class=p-5></p>
<h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">Milis Linux 1.0'ın kod ismi neden Atilla?</h2>
<p class=p-1></p>
Milis Linux, milletimizin binlerce yıllık tarihiyle beslenerek idealize olmaktadır. Sürüm kod adlarında da tarihimizde iz bırakan ş
ahsiyetleri bu etkiyi yansıtmak için kullanmaktadır.

@@ -85,23 +133,34 @@ itici bir kuvvetle Avrupanın etnik ve siyasi yapısını değiştirmiştir. <st
ülkemizin bilişimde yeniden harekete geçmesini istiyoruz. İşletim sistemi çalışmaları bu bağlamda çok önemlidir</strong>. Bu nedenle
ilk sürümümüz olan 1.0'ın kod adı <strong>Atilla</strong> olarak adlandırıldı.

&nbsp;
<h2>Milis Linux günlük kullanıcılar için gerekli paketler seviyesinde ne durumda? Ayrıca indirip kurulumu yaptıktan sonra kullanıma geçebilir miyim?</h2>
<p class=p-5></p>
<h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">Milis Linux günlük kullanıcılar için gerekli paketler seviyesinde ne durumda? Ayrıca indirip kurulumu yaptıktan sonra kullanıma geçebilir miyim?</h2>
<p class=p-1></p>
Milis işletim sistemi olarak her gün depomuza uygulama kategorilerini dikkate alarak ve <strong>kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda
yeni paketler ekliyoruz</strong>. Sistem her türlü paketin derlenip paketlenmesine imkan sağlamaktadır. Geliştirici ve katkı sunanlarımız
çoğaldıkça paket sayımız da hergün artacaktır. Milis İşletim Sistemi <a id="indir" href="/indir">İndir</a>
sayfasından çalışan-kurulan imaj dosyasını indirip hem canlı test edebilirsiniz hem de bilgisayarınıza kurup günlük kullanıma geçebilirsiniz.

&nbsp;
<h2>Milis İşletim Sistemine nasıl katkıda bulunabilirim?</h2>

<p class=p-5></p>
<h2 class="font-medium text-md border border-6 border-gray-900 mb-1 tracking-wide">Milis İşletim Sistemine nasıl katkıda bulunabilirim?</h2>
<p class=p-1></p>
Katkıda bulunmak isteyen arkadaşlardan öncelikli isteğimiz Milis sistemini ister sanala ister sabit disklerine kurup sistemin hem uygulama
hem günlük kullanım düzeyinde test edilmesidir. <strong>Bize yapılan geri dönüşler doğrultusunda Milis İşletim Sistemi son kullanıcı için
elverişli ortamın sağlanması hedefine daha kolay varacaktır</strong>. Ayrıca kullanım pratikliğine erişenler yazılı ve görsel medya içeriği
hazırlanmasından paket üretimine kadar ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri alanda bizimle koordineli bir şekilde katkıda bulunabilirler.
<strong>Sizin samimi ve özverili gayretlerinizle Milis Linux Projesinin hergün ülkemiz için daha faydalı hale geleceğine inanıyoruz.</strong>
</div>
</main>
</div>
</div>
<footer class='w-full text-center border-t border-grey p-4'>
<p>&copy; Milis Linux Sitesi, Akdeniz Üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır.
Site ve blog içerisinde yer alan tüm içerik Creative Commons 3.0 (by-sa) ile lisanslanmıştır
ve tüm içerik kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.
2019 yılı itibariyle Milis Linux (2.0) sürümü Akdeniz Üniversitesi'nde BAP Projesi olarak yürütülmektedir.
Ayrıca Milis Linux Topluluğu, Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
<a href="https://milislinux.org">milislinux.org</a> sitesi topluluk çalışmalarını temsilen yürürlüktedir.
</p>
</footer>
</body>
</html>


+ 107
- 0
sss/index.html.old View File

@@ -0,0 +1,107 @@
<html>
<head>
<title>Milis Linux</title>
<link rel="stylesheet" href="/css/menu.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/milis.css"/>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" href="/image/logo.png">
</head>
<body>
<nav id="header">
<ul id="menu">
<li><a href="/">MİLİS</a></li>
<li><a href="/indir/">İNDİR</a></li>
<li><a href="/belgeler/">BELGELER</a></li>
<li><a href="/destek/">DESTEK</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19">KAYNAK KOD</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/issues">HATA KAYDI</a></li>
<li><a href="/blog/">BLOG</a></li>
<li><a href="https://forum.milislinux.org">FORUM</a></li>
<li><a href="http://mls.akdeniz.edu.tr/paketler">PAKETLER</a></li>
<li><a href="/sss/">SSS</a></li>
</ul>
</nav>
<!--
-->

<main>

<div id="intro">
<!--<h2>Milis Linux - Milli İşletim Sistemi</h2>-->
<span><img src='/img/logo.png' height="73" width="73"/><h2 style='display:inline;'>Sıkça Sorulan Sorular</h2></span>
<h3 class="bold"></h3>
<h2>Milis Linux Projesi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?</h2>
Milis Linux ( <b>Mil</b>li <b>İ</b>şletim <b>S</b>istemi ) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz olması ve sekteye uğramış
olma durumları göz önünde bulundurularak 2016 yılında gönüllü olarak başlatılmış Linux tabanlı bir işletim sistemi projesidir.
Milis Linux özgünlüğü yakalamak adına <strong>LFS (Linux From Stratch)</strong> yani <strong>"Sıfırdan Linux"</strong>
yapım tekniğinden faydalanılarak geliştirilmiştir. Bu doğrultuda kendine özgü paket yönetim sistemine (Milis Paket Sistemi)
ve özgün uygulamalara sahiptir. Gelişim prensibi olarak daimi gönüllük esasına dayanmakta olup ülkemizin bilişimdeki
katma değerinin artırılmasını gaye edinmiştir.

&nbsp;
<h2>Linux tabanlı bir işletim sistemi milli/yerli olarak nitelendirilerek ne kastediliyor?</h2>
Teknolojinin kümülatif bir şekilde geldiği nokta incelenirse milli olmak bir anlam ifade etmiyor olabilir.
Aynı şekilde Milis Linux'a bakarsak, çekirdek başta olmak üzere birçok yazılım parçasının yerli ve yabancı geliştiricilerin ortak çalışmasının
ürünü olduğu görülmektedir. Bizim milli ve yerli olmaktan kastımız, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan tüketim kültürünün
kırılması adına yerli beyinlerin ve imkanların kullanılarak ülkemiz üzerindeki teknolojik hemegonyanın kaldırılması için yapılması gerekendir.
Bu yolda verdiğimiz uğraş sayesinde, zaman içerisinde ülkemizin, işletim sistemi ve yazılım düzeyinde özgürleşip küresel kapalı
sistem ekosistemlerin boyunduruğu altından kalkacağına inanıyoruz. Bu noktada üretime dahil olarak ve diğer insanları da üretime teşvik
ederek bu milletin bir bireyi olma bilincinde bilgi ve birikimlerimizi ülkemiz ve insalık için faydaya sunmuş bulunuyoruz.
Aslında Milis Linux, "Milli İşletim Sistemi" başlığı ile ortaya bir ideal koymaktadır. İşte bu ideal doğrultusunda <strong>projenin
Milli nitelendirilmesi ülkemizi seven ve birşeyler üretmek isteyenlerin birlikteliğine atıftır</strong>.

&nbsp;
<h2>Milis neden sıfırdan bir Linux işletim sistemi olarak ortaya çıktı ? Mevcut Linux sistemlerinden biri temel alınamaz mıydı ?</h2>
Mevcut işletim sistemlerinin ciddi çıkış nedenlerini incelersek bir önceki veya var olan sistemlerin eksikliğini tamamlamak üzere ortaya çıkmıştır.
Daha önce gözlemlediğimiz sistemlerdeki sorunları çözmek ve faydalı özelliklerinin daha geliştirilmesi için yeni bir işletim sistemi üzerinde duruyoruz.
Yeni bir işletim sistemi çalışmaları tekerleğin yeniden icat edilmesi olarak görülmemelidir.
Çünkü Milis Linux'ta güncel teknolojileri sorunsuz bir şekilde birleştirip önce kendi insanımızın sonra insanlığın daha kolay kullanımına
sunmayı hedefliyoruz. Bunun için yeni bir paket yöneticisi geliştiriyoruz. MPS (Milis Paket Sistemi), etkin Linux uyumlu uygulamalarını,
Kabuk(Shell) betik diliyle organize edip paket yönetimini etkin ve sorunsuz şekilde sağlayan bir paket yöneticisidir.
Ayrıca <strong>Milis Linux'un genç geliştiriciler için Türkçe açık kaynak kodlu olması sebebiyle bir işletim sistemi ve özgür yazılım geliştirme okulu olarak görülmesini istiyoruz.</strong>

&nbsp;
<h2>Milis Linux hangi kullanıcı kitlesini hedefliyor?</h2>
<em>Kısaca 7'den 77'ye başta ülkemiz olmak üzere her bilgisayar kullanıcısını !</em>

Kullanıcı isteklerini karşılayabilmek için, diğer Linux sistemlerinde sevilen özellikleri birleştirerek, içinde kendimize özgü yazılımlarla birlikte kararlı ve kullanımı kolay bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki çoçuklarımız yerli bir işletim sistemiyle gözlerini açıp ilk onu kullasınlar. Yazılım geliştiricilerimiz de yine bu sistem üzerinde özgürce uygulamalarını geliştirsin. <strong>Devletimizin kurumları, ticari kuruluşlar ve ev kullanıcıları da bağımsız bir işletim sistemi ile bilgisayar işlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde halledebilsin</strong>. Böylelikle bilişim ekosisteminde dış boyunduruktan kurtulup kendi özgür ekosistemimizi kurabileceğimize inanıyoruz.

&nbsp;
<h2>Milis kelime olarak başka bir anlamı hedefliyor mu?</h2>
Yukarıda bahsettiğimiz gibi Milis sözcüğünün esas açılımı "<em>Mil</em>li <em>İ</em>şletim <em>S</em>istemi" olmakla beraber
aslen askeri bir anlamı olan "milis" kavramıyla anlam örtüştürülmesi; "<strong>Milli nitelikte bir projenin daimi gönüllük esasına dayalı olarak,
milli/yerli unsurlarla gayretli bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği</strong>" üzerinedir<strong>.
</strong>

&nbsp;
<h2>Milis Linux 1.0'ın kod ismi neden Atilla ?</h2>
Milis Linux, milletimizin binlerce yıllık tarihiyle beslenerek idealize olmaktadır. Sürüm kod adlarında da tarihimizde iz bırakan ş
ahsiyetleri bu etkiyi yansıtmak için kullanmaktadır.

Atilla (Attila) Han bilindiği üzere Avrupa Hun Devleti'nin ünlü hükümdarıdır. Atilla stratejik bir savaş zekasına sahip olduğu gibi
itici bir kuvvetle Avrupanın etnik ve siyasi yapısını değiştirmiştir. <strong>Biz de aynı ruhla yazılımsal olarak itici bir kuvvetle
ülkemizin bilişimde yeniden harekete geçmesini istiyoruz. İşletim sistemi çalışmaları bu bağlamda çok önemlidir</strong>. Bu nedenle
ilk sürümümüz olan 1.0'ın kod adı <strong>Atilla</strong> olarak adlandırıldı.

&nbsp;
<h2>Milis Linux günlük kullanıcılar için gerekli paketler seviyesinde ne durumda? Ayrıca indirip kurulumu yaptıktan sonra kullanıma geçebilir miyim?</h2>
Milis işletim sistemi olarak her gün depomuza uygulama kategorilerini dikkate alarak ve <strong>kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda
yeni paketler ekliyoruz</strong>. Sistem her türlü paketin derlenip paketlenmesine imkan sağlamaktadır. Geliştirici ve katkı sunanlarımız
çoğaldıkça paket sayımız da hergün artacaktır. Milis İşletim Sistemi <a id="indir" href="/indir">İndir</a>
sayfasından çalışan-kurulan imaj dosyasını indirip hem canlı test edebilirsiniz hem de bilgisayarınıza kurup günlük kullanıma geçebilirsiniz.

&nbsp;
<h2>Milis İşletim Sistemine nasıl katkıda bulunabilirim?</h2>
Katkıda bulunmak isteyen arkadaşlardan öncelikli isteğimiz Milis sistemini ister sanala ister sabit disklerine kurup sistemin hem uygulama
hem günlük kullanım düzeyinde test edilmesidir. <strong>Bize yapılan geri dönüşler doğrultusunda Milis İşletim Sistemi son kullanıcı için
elverişli ortamın sağlanması hedefine daha kolay varacaktır</strong>. Ayrıca kullanım pratikliğine erişenler yazılı ve görsel medya içeriği
hazırlanmasından paket üretimine kadar ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri alanda bizimle koordineli bir şekilde katkıda bulunabilirler.
<strong>Sizin samimi ve özverili gayretlerinizle Milis Linux Projesinin hergün ülkemiz için daha faydalı hale geleceğine inanıyoruz.</strong>
</div>
</main>
</body>
</html>


Loading…
Cancel
Save