You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
milisarge bc0ed2be87 xfce-lock 1 month ago
efi/EFI/BOOT icon-gunc 9 months ago
iso/boot updates 11 months ago
updates xfce-lock 1 month ago
.gitignore ikon 8 months ago
Readme.md updates 1 year ago
enter-chroot parametreler 1 year ago
hizli_iso.sh min-grafi-kur-iptal 8 months ago
iso_olustur.sh efi-boot-size 2 months ago
live_initramfs_olustur.sh parametreler 1 year ago

Readme.md

Milis Linux 2.0 Hızlı İmaj Oluşturucu

1- Sistem dizini (rootfs) altındaki /etc/sysconfig/rc.site içinde gerekli değişkenleri ayarlayınız.

./iso_olustur.sh sistem

2- Özelleştirilmiş imaj için updates dizini iso/ altına kopyalanır.(iso/updates)

./hizli_iso.sh sistem