Browse Source

mps

pull/1/head
mls 1 year ago
parent
commit
f9f304c67e
3 changed files with 37 additions and 117 deletions
 1. +2
  -2
    conf.py
 2. +34
  -114
    docs/tr/mps.rst
 3. +1
  -1
    site_guncelle.sh

+ 2
- 2
conf.py View File

@@ -18,8 +18,8 @@
# -- Project information -----------------------------------------------------

project = 'Milis Linux Belgeler'
copyright = '2019, gysddn'
author = 'gysddn'
copyright = '2019, milislinux'
author = 'milislinux'


# -- General configuration ---------------------------------------------------


+ 34
- 114
docs/tr/mps.rst View File

@@ -5,9 +5,12 @@ Milis Paket Sistemi
:maxdepth: 2
:caption: Contents:

Milis Paket Sistemi (mps) Milis Linux işletim sisteminin kendine özgü paket yöneticisidir.
mps ile talimatnamedeki talimatları kullanarak paket üretebilir, kurabilir, kaldırabilir ve
güncelleybilirsiniz.
Milis Paket Sistemi (MPS) Milis Linux işletim sisteminin kendine özgü paket yöneticisidir.
MPS paketlerin birbiriyle kararlı bir şekilde kurulum, silme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirir.
MPS paket yönetiminde talimatname dizin yapısını kullanarak kaynak koddan derleme ve paket üretimini gerçekleştirirken
paket depo bilgi dosyalarındaki paket bilgileriyle ikili paket yönetimini sağlar. Böylelikle hem derleme sistemine hem de
derlenmiş paket sistemini uygulamış olur. MPS i kullanmak için merkezi depoya erişmenize gerek yoktur, kendi yerel deponuzu da
kurarak gerekli paket güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanım
--------------
@@ -15,135 +18,52 @@ Kullanım
Temel Komutlar
^^^^^^^^^^^^^^

1. İkili paket veritabanının ve talimatnamenin güncellenmesi:
#. Depoların güncellenmesi:

.. code:: bash
.. code:: bash
mps guncelle
mps gun -M #paket yöneticisi güncellemesi
mps gun -P #paket depo güncellemesi
mps gun -B #betik depo güncellemesi
mps gun -H #tüm depoların güncellenmesi

2. Sistemdeki tüm paketlerin güncellenmesi:
#. Sistemdeki tüm paketlerin güncellenmesi:

.. code:: bash
.. code:: bash

mps yukselt
mps gun -S #hazır değil

3. Dosyadan veya depodan paket kurulumu:
#. Yerel konumdan veya depodan paket kurulumu:

.. code:: bash
.. code:: bash

mps kur paket_adi / paket_adi.mps.lz
mps kur paket_adi / paket_adi.mps.lz
mps kur -d paket_listesi_dosyasi # Dosyadan kurar

4. Bir paketin silinmesi:
#. Bir paketin silinmesi:

.. code:: bash
.. code:: bash

mps sil paket_adi
mps sil paket_adi

5. Bir paketin güncellenmesi:
#. Paket arama:

.. code:: bash
.. code:: bash

mps -g paket_adi
mps bul paket_adi -t # talimatnamede arar
mps bul paket_adi -p # paket depoda arar

6. Paket arama:
#. Paket bilgi:

.. code:: bash
.. code:: bash

mps ara paket_adi
mps bil paket_adi # paket veya talimat hakkında bilgi sağlar
mps bil paket_adi --kk # paketin kurulu olma durum bilgisi verir
mps bil paket_adi --kdl # paketin kurulu dosyalarını gösterir

#. Genel sorgular:

Ek Komutlar
^^^^^^^^^^^^^^^
Milis Paket Sistemi (mps) modüler şekilde tasarlanmıştır. Yani her
bir işlevi yerine getiren bağımsız bir modül vardır ve bir modül diğer modülleri
geliştirmek için kullanılabilir. Bu modüller sistemde kayıtlı parametreleri
kullanılarak özyinelemeli olarak çağırılırlar. Modülleri çağıran parametrelere
"API Parametreler" adı verilir ve tire işaretiyle başladığından son kullanıcı
parametrelerinden ayrılırlar. Bu parametreleri geliştirme dışında ileri kullanım
ya da hata ayıklama amacı ile de kullanabilirsiniz. Aşağıda bazı API Parametreleri
ve kullanımlarını görebilirsiniz.
.. code:: bash

mps sor --pkl # sistemdeki kurulu paket listesini verir

1. İkili paket veritabanini gunceller:

.. code:: bash

mps -G

2. Git sunucusundan talimatname ve sistem günceller:

.. code:: bash

mps -GG

3. İlgili paketi bağimlılıklarıyla ağdan çekip kurar:

.. code:: bash

mps kur paket_ismi

4. İlgili paketi kaldırır:

.. code:: bash

mps sil paket_ismi

5. Sadece ilgili paketi günceller:

.. code:: bash

mps -g paket_ismi

6. İlgili paketi tüm bağımlılıklarıyla günceller:

.. code:: bash

mps -go paket_ismi

7. İlgili paketin ana bağımlılıklarını siler.(masaüstü veya blok programları kaldırmak için):

.. code:: bash

mps -S paket_ismi

8. Yereldeki paketi bagimliliksiz kurar:

.. code:: bash

mps -k paket_ismi

9. Kurulu paket listesini verir:

.. code:: bash

mps -kl

10. İlgili paketin kurulu olma durumunu verir:

.. code:: bash

mps -kk paket_ismi

11. İlgili paketin talimat dosyasına göre bağımlıksız derler,paketler:

.. code:: bash

mps -d paket_ismi

12. İlgili paketin talimat dosyasına göre bağımlıklarıyla derler,paketler:

.. code:: bash

mps -derle paket_ismi

13. İlgili paketin talimat dosyasına göre bağımlıkları kontrol eder kurar olmayanı paketler:

.. code:: bash

mps odkp paket_ismi

14. bir dosyanın hangi kurulu pakette olduğunu bulur:

.. code:: bash

mps -hp aranacak_dosya

+ 1
- 1
site_guncelle.sh View File

@@ -1,6 +1,6 @@
#!/bin/sh
siteko="/opt/milis-site"
belgeko=${siteko}/belgeler2
belgeko=${siteko}/belgeler
if [ -d ${belgeko} ].;then rm -rf ${belgeko}/*
else
mkdir -p ${belgeko}


Loading…
Cancel
Save