Browse Source

servis-yonetimi

master
mls 2 months ago
parent
commit
9d1cdad5fb
3 changed files with 70 additions and 3 deletions
 1. +2
  -3
    docs/tr/mps.rst
 2. +67
  -0
    docs/tr/servis_yonetimi.rst
 3. +1
  -0
    index.rst

+ 2
- 3
docs/tr/mps.rst View File

@@ -138,7 +138,7 @@ Bu değişken ayar dosyasında **repo_dizin** olarak yer alır ve yerel dizinde
Bu dizin üzerinden Git güncellemesi yapılır ve sisteme (/usr/milis/ altına) kopyalanır.
Ayar dosyasında ikili paket deposu **sunucu** tablo değişkeni üzerinden ikili depoların ayarlarını kayıt etmektedir.
Tablo tipi değişken kullanılamasının nedeni birden fazla ikili depo desteğinin sunulabilmesidir.
Tablo tipi değişken kullanılmasının nedeni birden fazla ikili depo desteğinin sunulabilmesidir.
MPS talimatnamedeki önceliğe göre paket bağımlılıklarını hesapladıktan sonra ikili depo sırasına göre gerekli paketleri sunuculardan çeker.
Bunun için **[sırano]=** biçiminde ikili depo sunucu adresi tanımlanmalıdır. Örneğin:

@@ -188,5 +188,4 @@ Bu değişken /usr/milis/ altında yerleşecek dizin isimleri değişken adı ol
},

Yukarıdaki örneğe göre https://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19 Git deposu altından bin dizini /usr/milis/bin altına kopyalanacaktır.
Bin dizini Milis'te yararlı betiklerin toplandığı dizin olarak yer almaktadır.
İstenirse farklı Git depolarıyla bin dizini beslenebilir.
İstenirse farklı Git depolarıyla bin, ayarlar dizini beslenebilir.

+ 67
- 0
docs/tr/servis_yonetimi.rst View File

@@ -0,0 +1,67 @@
Servis Yönetimi
===================================

.. toctree::
:maxdepth: 2
:caption: Contents:

Milis Linux başlatıcı(init) sistemi olarak `SysVinit <https://savannah.nongnu.org/projects/sysvinit>`_ kullanmaktadır.
Sysvinit içerdiği **init** ikili dosyası ile çekirdek tarafından birincil süreç olarak çalıştırılır.
Diğer süreçler de bu ana süreçten oluşturulur. SysVinit tasarımı itibariyle tanımlanmış çalışma seviyelerinden(runlevels) oluşur.
Bu seviyeler /etc/inittab dosyasından ayarlanır. Çalışma seviyeleri başlangıçta açılacak servis dosyalarının bağlarına sahiptir.
Bu bağlar /etc/rc.d/init.d/ dizini altındaki servis betiklerini refereans etmektedir.
Servisler, Bash kabuk dilinde yazılan sistem açılırken bir kereye mahsus veya devamlı çalışması gereken uygulamaların başlatıcı
dosyaları ifade eder.
Bir servis dosyası genel olarak bir uygulama için çalışma, durma, etkin ve devre dışı olma durumlarına dönük işlevleri sunmaktadır.
Milis Linux'ta servis yönetimi Bash kabuk dilinde yazılmış
`service <https://mls.akdeniz.edu.tr/git/milislinux/milis19/src/branch/master/bin/service>`_ komutuyla idare edilmektedir.
Birçok uygulama için servis betiği sistemde mevcuttur. Bu betikler /usr/milis/ayarlar/servisler/init.d altında yer almaktadır.
Bu dosyalar, uygulamanın kurulması veya harici olarak ilgili dizinden yüklenerek sisteme kurulmaktadır.
Eğer bir kullanıcı bir uygulama için servis dosyası oluşturmak isterse ilgili komut yardımıyla servisi oluşturup
gerekli değişiklikleri yaotıktan sonra /etc/rc.d/init.d altına kopyalamalıdır.
Ayrıca sistem açılırken oto-başlaması istenirse servis için etkinleştirme yapılması gerekmektedir.
Aşağıda **service** komutunun uçbirimde alt komutları incelenmektedir.
- Servisin durum bilgisini verir.

.. code:: bash
service status @servis

- Servisi başlatır.

.. code:: bash
service start @servis

- Servisi durdurur.

.. code:: bash
service stop @servis

- Servisi yeniden başlatır.

.. code:: bash
service restart @servis

- Servisi etkilenleştirerek sistem açılırken oto-başlaması sağlanır.

.. code:: bash
service enable @servis

- Servisi devre dışı bırakarak sistem açılırken oto-başlaması iptal edilir.

.. code:: bash
service disable @servis

- Parametre olarak verilen çalıştırabilir dosya için /tmp dizini altında @servis dosyası oluşturulur.
Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra /etc/init.d altına taşınabilir.

.. code:: bash
service create /dosya/yolu/abc


+ 1
- 0
index.rst View File

@@ -7,6 +7,7 @@ Milis Linux Belgeleri

docs/tr/kurulum.rst
docs/tr/mps.rst
docs/tr/servis_yonetimi.rst
docs/tr/paketleme1.rst
docs/tr/paketleme2.rst
docs/tr/iso_uretimi.rst


Loading…
Cancel
Save