Browse Source

servis-yonetimi

master
mls 2 months ago
parent
commit
3fb2bf8686
1 changed files with 13 additions and 1 deletions
  1. +13
    -1
      docs/tr/servis_yonetimi.rst

+ 13
- 1
docs/tr/servis_yonetimi.rst View File

@@ -8,7 +8,7 @@ Servis Yönetimi
Milis Linux başlatıcı(init) sistemi olarak `SysVinit <https://savannah.nongnu.org/projects/sysvinit>`_ kullanmaktadır.
Sysvinit içerdiği **init** ikili dosyası ile çekirdek tarafından birincil süreç olarak çalıştırılır.
Diğer süreçler de bu ana süreçten oluşturulur. SysVinit tasarımı itibariyle tanımlanmış çalışma seviyelerinden(runlevels) oluşur.
Bu seviyeler /etc/inittab dosyasından ayarlanır. Çalışma seviyeleri başlangıçta açılacak servis dosyalarının bağlarına sahiptir.
Bu seviyeler /etc/inittab dosyasından ayarlanır. Çalışma seviyeleri başlangıçta ve kapanışta çalıştırılacak servis bağlarına sahiptir.
Bu bağlar /etc/rc.d/init.d/ dizini altındaki servis betiklerini refereans etmektedir.

Servisler, Bash kabuk dilinde yazılan sistem açılırken bir kereye mahsus veya devamlı çalışması gereken uygulamaların başlatıcı
@@ -60,6 +60,18 @@ Aşağıda **service** komutunun uçbirimde alt komutları incelenmektedir.
service disable @servis

- Servisi sisteme kurar. Kurulacak servis /usr/milis/ayarlar/servisler/init.d altında yer almalıdır.

.. code:: bash

service install @servis

- Servisi kaldırır.

.. code:: bash

service remove @servis

- Parametre olarak verilen çalıştırabilir dosya için /tmp dizini altında @servis dosyası oluşturulur.
Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra /etc/init.d altına taşınabilir.Loading…
Cancel
Save