Browse Source

talimat

pull/1/head
Milis Arge 1 year ago
commit
0fef165efc
25 changed files with 21369 additions and 0 deletions
 1. +6
  -0
    git-guncelle
 2. +4
  -0
    talimat/.buildinfo
 3. +257
  -0
    talimat/_sources/index.rst.txt
 4. +6721
  -0
    talimat/_static/_stemmer.js
 5. +701
  -0
    talimat/_static/alabaster.css
 6. +763
  -0
    talimat/_static/basic.css
 7. +1
  -0
    talimat/_static/custom.css
 8. +314
  -0
    talimat/_static/doctools.js
 9. +10
  -0
    talimat/_static/documentation_options.js
 10. BIN
    talimat/_static/file.png
 11. +10253
  -0
    talimat/_static/jquery-3.2.1.js
 12. +4
  -0
    talimat/_static/jquery.js
 13. +118
  -0
    talimat/_static/language_data.js
 14. BIN
    talimat/_static/minus.png
 15. BIN
    talimat/_static/plus.png
 16. +77
  -0
    talimat/_static/pygments.css
 17. +506
  -0
    talimat/_static/searchtools.js
 18. +1
  -0
    talimat/_static/translations.js
 19. +999
  -0
    talimat/_static/underscore-1.3.1.js
 20. +31
  -0
    talimat/_static/underscore.js
 21. +102
  -0
    talimat/genindex.html
 22. +388
  -0
    talimat/index.html
 23. BIN
    talimat/objects.inv
 24. +112
  -0
    talimat/search.html
 25. +1
  -0
    talimat/searchindex.js

+ 6
- 0
git-guncelle View File

@@ -0,0 +1,6 @@
#!/bin/bash
#ack="guncelleme"
ack=$1
git add .
git commit -a -m "$ack"
git push origin master

+ 4
- 0
talimat/.buildinfo View File

@@ -0,0 +1,4 @@
# Sphinx build info version 1
# This file hashes the configuration used when building these files. When it is not found, a full rebuild will be done.
config: 0810db48d2b3de153597264ce9029cef
tags: 645f666f9bcd5a90fca523b33c5a78b7

+ 257
- 0
talimat/_sources/index.rst.txt View File

@@ -0,0 +1,257 @@
.. talimat documentation master file, created by
sphinx-quickstart on Mon Jun 24 14:53:40 2019.
You can adapt this file completely to your liking, but it should at least
contain the root `toctree` directive.

talimat sistemi
===================================

.. toctree::
:maxdepth: 2
:caption: Contents:

talimat dosyaları mps'in paketleri kurması için gerekli bilgileri içeren bir .ini dosyasıdır.


Talimat dizini
-----------------
Talimat dizinleri paket ile ilişkili talimat dosyasını ve kurulum aşamasında gerekebilecek
bir çok ayrı dosyayı barındırır.

::

gcc#9.1.0-1/
├── derle.sh
├── kurkos.sh
├── pakur.sh
└── talimat


\*.sh dosyaları
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Talimat işlemleri için ayrı script dosyları hazırlanıp bunlar talimat dosyası içinden
'dosya' anahtar kelimesi ile çağırılabilir.

::

[derle]
dosya = derle.sh
[pakur]
dosya = pakur.sh

Bu dosyların 'derle' ve 'pakur' altında kullanılması halinde önerilen isimlendirme 'derle' için
'derle.sh', 'pakur' için ise 'pakur.sh' şeklindedir.

Koşuk betikleri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Koşuk betikleri talimat dizininde saklanabilir. Bunlar mps tarafından otomatik olarak algılanır ve
kullanılır.

| **kurkos.sh**
| Paket kurulduktan sonra çalışacak betik.
| **koskur.sh**
| Paket kurulmadan önce çalışacak betik.
| **silkos.sh**
| Paket silindikten sonra çalışacak betik.
| **kossil.sh**
| Paket silinmeden önce çalışacak betik.


Yama dosyaları
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yama dosyaları talimat dizininde saklanabilir. Bu durumda yapılması gereken 'dosya' anahtarı ile
dosyayı talimat'a eklemek ve 'yama' anahtarı ile ilişkili yamayı belirtmektir.
Daha fazla bilgi için dosya formatını inceleyin.

::

lua#5.3.5-1/
├── derle.sh
├── liblua.so.patch
├── lua.pc
├── pakur.sh
└── talimat

::

[kaynak]
gz = https://www.lua.org/ftp
dosya = liblua.so.patch
dosya = lua.pc
[derle]
yama = 2
...


libgerekler ve pktlibler
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
libgerekler dosyası, paketin hangi kütüphanelere ihtiyacı olduğunu belirtir.

Örneğin aşağıda python paketinin 3.7.3'üncü sürümü için gereken kütüphaneler listelenmiştir.
Bunlar libgerekler dosyasında saklanır.

::

libdl.so.2
libpython3.7m.so.1.0
libpthread.so.0
libc.so.6
libuuid.so.1
libm.so.6
libexpat.so.1
liblzma.so.5
libbz2.so.1.0
libz.so.1
libpanelw.so.6
libncursesw.so.6
libgdbm.so.6
libgdbm_compat.so.4
libsqlite3.so.0
libssl.so.1.1
libcrypto.so.1.1
libcrypt.so.1
libreadline.so.8
libutil.so.1


pktlibler ise paketin sisteme sunduguğu kütüphaneleri belirtir.

Aşağıda ise aynı paketinin kütüphaneye sunduğu kütüphanlere listenmiştir.
Bunlar da pktlibler dosyasında saklanır.

::

libpython3.so
libpython3.7m.so.1.0
libpython3.7m.so

Dosya formatı
-----------------

[paket]
~~~~~~~~~~~~~~~~~
| **tanim**
| Paketin açıklaması.
| **paketci**
| Paketçilerin isimleri.
| **grup**
| Paketin grubu.
| Gruplarlar belirlenirken sistemde önceden tanımlanan gruplar
kullanılmalıdır, bunlar 'mps gruplar' komutu ile öğrenilebilir.
| **url**
| Paketin web sayfası

[gerek]
~~~~~~~~~~~~~~~~~
| **derleme**
| Paketin derlenmesi için gerekenler
| **calisma**
| Paketin çalışması için gerekenler

[kaynak]
~~~~~~~~~~~~~~~~~
| **github**
| Verilen kaynak GitHub için 'kullanıcıadı/repoismi' olmalıdır.
Bu durumda mps'nin kullandığı tam url ise 'github.com/kullanıcıadı/repoismi' olacaktır.
| **gz,xz,bz2**
| Verilen kaynağın sonuna paket ismini belirli bir formata çevirerek ekler ve kullanır.
| Kullanılan tam format, girdi 'url' ise 'url/$isim-surum.tar.[gz|xz|bz2]' olacaktır.
| **dosya**
| Paketin talimat dizinindeki bir betik dosyası.

| Bunların dışında herhangi bir alfanumerik kelime kullanılabilir. Ancak önerilen kullanım
herhangi bir pozitif sayı veya 'url' anahtar kelimesidir.

[sha256] ve [sha512]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| **1,2,3,4...**
| Kaynak dosyaları için sha anahtarlarını belirtir.
| Numara, kaynağın [kaynak] altındaki sırasını belirtir.


[derle]
~~~~~~~~~~~~~~~~~
| **dosya**
| Paketin talimat dizinindeki bir betik dosyası.
| **tip**
| Paketin derlenme tipi.
| **betik**
| Çalıştırılacak betik komutu.
| **yama**
| Yama dosyasının [kaynak] altındaki sırası.


[pakur]
~~~~~~~~~~~~~~~~~
| **dosya**
| Paketin talimat dizinindeki bir betik dosyası.
| **tip**
| Paketin kurulma tipi.
| **betik**
| Çalıştırılacak betik komutu.
| **yama**
| Yama dosyasının [kaynak] altındaki sırası.
| **servis**
| Paketin içine kurulacak servis.
| Bu dosya /usr/milis/ayarlar altında bulunmak zorundadır.Değişkenler
-----------------
| Talimat dizininde paketler belirli bir formata göre isimlendirilir, bu format
| 'isim#sürüm-devir'
| şeklindedir ve buradaki değerler değişkenler olarak kullanılabilir.

| **$isim**
| Paketin ismi.
| **$surum**
| Paketin sürümü.
| **$devir**
| Paketin devri.

[paket] bloğunun altındaki her anahtar değişken olarak kullanılabilir.

Tipler
-----------------
Tipler, betik yazmak yerine daha sade bir talimat için kullanılabilir.

Derleme tipleri
~~~~~~~~~~~~~~~~~
gnu
^^^^^^^^^^^^^^^^
gnu tipi derleme aşağıdaki komutları çalıştırır.

::
./configure $confopt && make

Ek konfigürasyon yapmak için 'tip' anahtarında önce 'ekconf' anahtarı kullanılabilir.
Anahtarın değeri gerekli komutlar çağrılımadan önce $confopt değerine atanacaktır.

cmake
^^^^^^^^^^^^^^^^
cmake tipi derleme aşağıdaki komutları çalıştırır.

::
cmake ./ && makePaket kurma tipleri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gnu
^^^^^^^^^^^^^^^^
gnu tipi paket kurma aşağıdaki komutları çalıştırır.

::
make DESTDIR=$PKG install


+ 6721
- 0
talimat/_static/_stemmer.js
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 701
- 0
talimat/_static/alabaster.css View File

@@ -0,0 +1,701 @@
@import url("basic.css");

/* -- page layout ----------------------------------------------------------- */

body {
font-family: Georgia, serif;
font-size: 17px;
background-color: #fff;
color: #000;
margin: 0;
padding: 0;
}


div.document {
width: 940px;
margin: 30px auto 0 auto;
}

div.documentwrapper {
float: left;
width: 100%;
}

div.bodywrapper {
margin: 0 0 0 220px;
}

div.sphinxsidebar {
width: 220px;
font-size: 14px;
line-height: 1.5;
}

hr {
border: 1px solid #B1B4B6;
}

div.body {
background-color: #fff;
color: #3E4349;
padding: 0 30px 0 30px;
}

div.body > .section {
text-align: left;
}

div.footer {
width: 940px;
margin: 20px auto 30px auto;
font-size: 14px;
color: #888;
text-align: right;
}

div.footer a {
color: #888;
}

p.caption {
font-family: inherit;
font-size: inherit;
}


div.relations {
display: none;
}


div.sphinxsidebar a {
color: #444;
text-decoration: none;
border-bottom: 1px dotted #999;
}

div.sphinxsidebar a:hover {
border-bottom: 1px solid #999;
}

div.sphinxsidebarwrapper {
padding: 18px 10px;
}

div.sphinxsidebarwrapper p.logo {
padding: 0;
margin: -10px 0 0 0px;
text-align: center;
}

div.sphinxsidebarwrapper h1.logo {
margin-top: -10px;
text-align: center;
margin-bottom: 5px;
text-align: left;
}

div.sphinxsidebarwrapper h1.logo-name {
margin-top: 0px;
}

div.sphinxsidebarwrapper p.blurb {
margin-top: 0;
font-style: normal;
}

div.sphinxsidebar h3,
div.sphinxsidebar h4 {
font-family: Georgia, serif;
color: #444;
font-size: 24px;
font-weight: normal;
margin: 0 0 5px 0;
padding: 0;
}

div.sphinxsidebar h4 {
font-size: 20px;
}

div.sphinxsidebar h3 a {
color: #444;
}

div.sphinxsidebar p.logo a,
div.sphinxsidebar h3 a,
div.sphinxsidebar p.logo a:hover,
div.sphinxsidebar h3 a:hover {
border: none;
}

div.sphinxsidebar p {
color: #555;
margin: 10px 0;
}

div.sphinxsidebar ul {
margin: 10px 0;
padding: 0;
color: #000;
}

div.sphinxsidebar ul li.toctree-l1 > a {
font-size: 120%;
}

div.sphinxsidebar ul li.toctree-l2 > a {
font-size: 110%;
}

div.sphinxsidebar input {
border: 1px solid #CCC;
font-family: Georgia, serif;
font-size: 1em;
}

div.sphinxsidebar hr {
border: none;
height: 1px;
color: #AAA;
background: #AAA;

text-align: left;
margin-left: 0;
width: 50%;
}

div.sphinxsidebar .badge {
border-bottom: none;
}

div.sphinxsidebar .badge:hover {
border-bottom: none;
}

/* To address an issue with donation coming after search */
div.sphinxsidebar h3.donation {
margin-top: 10px;
}

/* -- body styles ----------------------------------------------------------- */

a {
color: #004B6B;
text-decoration: underline;
}

a:hover {
color: #6D4100;
text-decoration: underline;
}

div.body h1,
div.body h2,
div.body h3,
div.body h4,
div.body h5,
div.body h6 {
font-family: Georgia, serif;
font-weight: normal;
margin: 30px 0px 10px 0px;
padding: 0;
}

div.body h1 { margin-top: 0; padding-top: 0; font-size: 240%; }
div.body h2 { font-size: 180%; }
div.body h3 { font-size: 150%; }
div.body h4 { font-size: 130%; }
div.body h5 { font-size: 100%; }
div.body h6 { font-size: 100%; }

a.headerlink {
color: #DDD;
padding: 0 4px;
text-decoration: none;
}

a.headerlink:hover {
color: #444;
background: #EAEAEA;
}

div.body p, div.body dd, div.body li {
line-height: 1.4em;
}

div.admonition {
margin: 20px 0px;
padding: 10px 30px;
background-color: #EEE;
border: 1px solid #CCC;
}

div.admonition tt.xref, div.admonition code.xref, div.admonition a tt {
background-color: #FBFBFB;
border-bottom: 1px solid #fafafa;
}

div.admonition p.admonition-title {
font-family: Georgia, serif;
font-weight: normal;
font-size: 24px;
margin: 0 0 10px 0;
padding: 0;
line-height: 1;
}

div.admonition p.last {
margin-bottom: 0;
}

div.highlight {
background-color: #fff;
}

dt:target, .highlight {
background: #FAF3E8;
}

div.warning {
background-color: #FCC;
border: 1px solid #FAA;
}

div.danger {
background-color: #FCC;
border: 1px solid #FAA;
-moz-box-shadow: 2px 2px 4px #D52C2C;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 4px #D52C2C;
box-shadow: 2px 2px 4px #D52C2C;
}

div.error {
background-color: #FCC;
border: 1px solid #FAA;
-moz-box-shadow: 2px 2px 4px #D52C2C;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 4px #D52C2C;
box-shadow: 2px 2px 4px #D52C2C;
}

div.caution {
background-color: #FCC;
border: 1px solid #FAA;
}

div.attention {
background-color: #FCC;
border: 1px solid #FAA;
}

div.important {
background-color: #EEE;
border: 1px solid #CCC;
}

div.note {
background-color: #EEE;
border: 1px solid #CCC;
}

div.tip {
background-color: #EEE;
border: 1px solid #CCC;
}

div.hint {
background-color: #EEE;
border: 1px solid #CCC;
}

div.seealso {
background-color: #EEE;
border: 1px solid #CCC;
}

div.topic {
background-color: #EEE;
}

p.admonition-title {
display: inline;
}

p.admonition-title:after {
content: ":";
}

pre, tt, code {
font-family: 'Consolas', 'Menlo', 'DejaVu Sans Mono', 'Bitstream Vera Sans Mono', monospace;
font-size: 0.9em;
}

.hll {
background-color: #FFC;
margin: 0 -12px;
padding: 0 12px;
display: block;
}

img.screenshot {
}

tt.descname, tt.descclassname, code.descname, code.descclassname {
font-size: 0.95em;
}

tt.descname, code.descname {
padding-right: 0.08em;
}

img.screenshot {
-moz-box-shadow: 2px 2px 4px #EEE;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 4px #EEE;
box-shadow: 2px 2px 4px #EEE;
}

table.docutils {
border: 1px solid #888;
-moz-box-shadow: 2px 2px 4px #EEE;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 4px #EEE;
box-shadow: 2px 2px 4px #EEE;
}

table.docutils td, table.docutils th {
border: 1px solid #888;
padding: 0.25em 0.7em;
}

table.field-list, table.footnote {
border: none;
-moz-box-shadow: none;
-webkit-box-shadow: none;
box-shadow: none;
}

table.footnote {
margin: 15px 0;
width: 100%;
border: 1px solid #EEE;
background: #FDFDFD;
font-size: 0.9em;
}

table.footnote + table.footnote {
margin-top: -15px;
border-top: none;
}

table.field-list th {
padding: 0 0.8em 0 0;
}

table.field-list td {
padding: 0;
}

table.field-list p {
margin-bottom: 0.8em;
}

/* Cloned from
* https://github.com/sphinx-doc/sphinx/commit/ef60dbfce09286b20b7385333d63a60321784e68
*/
.field-name {
-moz-hyphens: manual;
-ms-hyphens: manual;
-webkit-hyphens: manual;
hyphens: manual;
}

table.footnote td.label {
width: .1px;
padding: 0.3em 0 0.3em 0.5em;
}

table.footnote td {
padding: 0.3em 0.5em;
}

dl {
margin: 0;
padding: 0;
}

dl dd {
margin-left: 30px;
}

blockquote {
margin: 0 0 0 30px;
padding: 0;
}

ul, ol {
/* Matches the 30px from the narrow-screen "li > ul" selector below */
margin: 10px 0 10px 30px;
padding: 0;
}

pre {
background: #EEE;
padding: 7px 30px;
margin: 15px 0px;
line-height: 1.3em;
}

div.viewcode-block:target {
background: #ffd;
}

dl pre, blockquote pre, li pre {
margin-left: 0;
padding-left: 30px;
}

tt, code {
background-color: #ecf0f3;
color: #222;
/* padding: 1px 2px; */
}

tt.xref, code.xref, a tt {
background-color: #FBFBFB;
border-bottom: 1px solid #fff;
}

a.reference {
text-decoration: none;
border-bottom: 1px dotted #004B6B;
}

/* Don't put an underline on images */
a.image-reference, a.image-reference:hover {
border-bottom: none;
}

a.reference:hover {
border-bottom: 1px solid #6D4100;
}

a.footnote-reference {
text-decoration: none;
font-size: 0.7em;
vertical-align: top;
border-bottom: 1px dotted #004B6B;
}

a.footnote-reference:hover {
border-bottom: 1px solid #6D4100;
}

a:hover tt, a:hover code {
background: #EEE;
}


@media screen and (max-width: 870px) {

div.sphinxsidebar {
display: none;
}

div.document {
width: 100%;

}

div.documentwrapper {
margin-left: 0;
margin-top: 0;
margin-right: 0;
margin-bottom: 0;
}

div.bodywrapper {
margin-top: 0;
margin-right: 0;
margin-bottom: 0;
margin-left: 0;
}

ul {
margin-left: 0;
}

li > ul {
/* Matches the 30px from the "ul, ol" selector above */
margin-left: 30px;
}

.document {
width: auto;
}

.footer {
width: auto;
}

.bodywrapper {
margin: 0;
}

.footer {
width: auto;
}

.github {
display: none;
}}@media screen and (max-width: 875px) {

body {
margin: 0;
padding: 20px 30px;
}

div.documentwrapper {
float: none;
background: #fff;
}

div.sphinxsidebar {
display: block;
float: none;
width: 102.5%;
margin: 50px -30px -20px -30px;
padding: 10px 20px;
background: #333;
color: #FFF;
}

div.sphinxsidebar h3, div.sphinxsidebar h4, div.sphinxsidebar p,
div.sphinxsidebar h3 a {
color: #fff;
}

div.sphinxsidebar a {
color: #AAA;
}

div.sphinxsidebar p.logo {
display: none;
}

div.document {
width: 100%;
margin: 0;
}

div.footer {
display: none;
}

div.bodywrapper {
margin: 0;
}

div.body {
min-height: 0;
padding: 0;
}

.rtd_doc_footer {
display: none;
}

.document {
width: auto;
}

.footer {
width: auto;
}

.footer {
width: auto;
}

.github {
display: none;
}
}


/* misc. */

.revsys-inline {
display: none!important;
}

/* Make nested-list/multi-paragraph items look better in Releases changelog
* pages. Without this, docutils' magical list fuckery causes inconsistent
* formatting between different release sub-lists.
*/
div#changelog > div.section > ul > li > p:only-child {
margin-bottom: 0;
}

/* Hide fugly table cell borders in ..bibliography:: directive output */
table.docutils.citation, table.docutils.citation td, table.docutils.citation th {
border: none;
/* Below needed in some edge cases; if not applied, bottom shadows appear */
-moz-box-shadow: none;
-webkit-box-shadow: none;
box-shadow: none;
}


/* relbar */

.related {
line-height: 30px;
width: 100%;
font-size: 0.9rem;
}

.related.top {
border-bottom: 1px solid #EEE;
margin-bottom: 20px;
}

.related.bottom {
border-top: 1px solid #EEE;
}

.related ul {
padding: 0;
margin: 0;
list-style: none;
}

.related li {
display: inline;
}

nav#rellinks {
float: right;
}

nav#rellinks li+li:before {
content: "|";
}

nav#breadcrumbs li+li:before {
content: "\00BB";
}

/* Hide certain items when printing */
@media print {
div.related {
display: none;
}
}

+ 763
- 0
talimat/_static/basic.css View File

@@ -0,0 +1,763 @@
/*
* basic.css
* ~~~~~~~~~
*
* Sphinx stylesheet -- basic theme.
*
* :copyright: Copyright 2007-2019 by the Sphinx team, see AUTHORS.
* :license: BSD, see LICENSE for details.
*
*/

/* -- main layout ----------------------------------------------------------- */

div.clearer {
clear: both;
}

/* -- relbar ---------------------------------------------------------------- */

div.related {
width: 100%;
font-size: 90%;
}

div.related h3 {
display: none;
}

div.related ul {
margin: 0;
padding: 0 0 0 10px;
list-style: none;
}

div.related li {
display: inline;
}

div.related li.right {
float: right;
margin-right: 5px;
}

/* -- sidebar --------------------------------------------------------------- */

div.sphinxsidebarwrapper {
padding: 10px 5px 0 10px;
}

div.sphinxsidebar {
float: left;
width: 230px;
margin-left: -100%;
font-size: 90%;
word-wrap: break-word;
overflow-wrap : break-word;
}

div.sphinxsidebar ul {
list-style: none;
}

div.sphinxsidebar ul ul,
div.sphinxsidebar ul.want-points {
margin-left: 20px;
list-style: square;
}

div.sphinxsidebar ul ul {
margin-top: 0;
margin-bottom: 0;
}

div.sphinxsidebar form {
margin-top: 10px;
}

div.sphinxsidebar input {
border: 1px solid #98dbcc;
font-family: sans-serif;
font-size: 1em;
}

div.sphinxsidebar #searchbox form.search {
overflow: hidden;
}

div.sphinxsidebar #searchbox input[type="text"] {
float: left;
width: 80%;
padding: 0.25em;
box-sizing: border-box;
}

div.sphinxsidebar #searchbox input[type="submit"] {
float: left;
width: 20%;
border-left: none;
padding: 0.25em;
box-sizing: border-box;
}


img {
border: 0;
max-width: 100%;
}

/* -- search page ----------------------------------------------------------- */

ul.search {
margin: 10px 0 0 20px;
padding: 0;
}

ul.search li {
padding: 5px 0 5px 20px;
background-image: url(file.png);
background-repeat: no-repeat;
background-position: 0 7px;
}

ul.search li a {
font-weight: bold;
}

ul.search li div.context {
color: #888;
margin: 2px 0 0 30px;
text-align: left;
}

ul.keywordmatches li.goodmatch a {
font-weight: bold;
}

/* -- index page ------------------------------------------------------------ */

table.contentstable {
width: 90%;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

table.contentstable p.biglink {
line-height: 150%;
}

a.biglink {
font-size: 1.3em;
}

span.linkdescr {
font-style: italic;
padding-top: 5px;
font-size: 90%;
}

/* -- general index --------------------------------------------------------- */

table.indextable {
width: 100%;
}

table.indextable td {
text-align: left;
vertical-align: top;
}

table.indextable ul {
margin-top: 0;
margin-bottom: 0;
list-style-type: none;
}

table.indextable > tbody > tr > td > ul {
padding-left: 0em;
}

table.indextable tr.pcap {
height: 10px;
}

table.indextable tr.cap {
margin-top: 10px;
background-color: #f2f2f2;
}

img.toggler {
margin-right: 3px;
margin-top: 3px;
cursor: pointer;
}

div.modindex-jumpbox {
border-top: 1px solid #ddd;
border-bottom: 1px solid #ddd;
margin: 1em 0 1em 0;
padding: 0.4em;
}

div.genindex-jumpbox {
border-top: 1px solid #ddd;
border-bottom: 1px solid #ddd;
margin: 1em 0 1em 0;
padding: 0.4em;
}

/* -- domain module index --------------------------------------------------- */

table.modindextable td {
padding: 2px;
border-collapse: collapse;
}

/* -- general body styles --------------------------------------------------- */

div.body {
min-width: 450px;
max-width: 800px;
}

div.body p, div.body dd, div.body li, div.body blockquote {
-moz-hyphens: auto;
-ms-hyphens: auto;
-webkit-hyphens: auto;
hyphens: auto;
}

a.headerlink {
visibility: hidden;
}

a.brackets:before,
span.brackets > a:before{
content: "[";
}

a.brackets:after,
span.brackets > a:after {
content: "]";
}

h1:hover > a.headerlink,
h2:hover > a.headerlink,
h3:hover > a.headerlink,
h4:hover > a.headerlink,
h5:hover > a.headerlink,
h6:hover > a.headerlink,
dt:hover > a.headerlink,
caption:hover > a.headerlink,
p.caption:hover > a.headerlink,
div.code-block-caption:hover > a.headerlink {
visibility: visible;
}

div.body p.caption {
text-align: inherit;
}

div.body td {
text-align: left;
}

.first {
margin-top: 0 !important;
}

p.rubric {
margin-top: 30px;
font-weight: bold;
}

img.align-left, .figure.align-left, object.align-left {
clear: left;
float: left;
margin-right: 1em;
}

img.align-right, .figure.align-right, object.align-right {
clear: right;
float: right;
margin-left: 1em;
}

img.align-center, .figure.align-center, object.align-center {
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

img.align-default, .figure.align-default {
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

.align-left {
text-align: left;
}

.align-center {
text-align: center;
}

.align-default {
text-align: center;
}

.align-right {
text-align: right;
}

/* -- sidebars -------------------------------------------------------------- */

div.sidebar {
margin: 0 0 0.5em 1em;
border: 1px solid #ddb;
padding: 7px 7px 0 7px;
background-color: #ffe;
width: 40%;
float: right;
}

p.sidebar-title {
font-weight: bold;
}

/* -- topics ---------------------------------------------------------------- */

div.topic {
border: 1px solid #ccc;
padding: 7px 7px 0 7px;
margin: 10px 0 10px 0;
}

p.topic-title {
font-size: 1.1em;
font-weight: bold;
margin-top: 10px;
}

/* -- admonitions ----------------------------------------------------------- */

div.admonition {
margin-top: 10px;
margin-bottom: 10px;
padding: 7px;
}

div.admonition dt {
font-weight: bold;
}

div.admonition dl {
margin-bottom: 0;
}

p.admonition-title {
margin: 0px 10px 5px 0px;
font-weight: bold;
}

div.body p.centered {
text-align: center;
margin-top: 25px;
}

/* -- tables ---------------------------------------------------------------- */

table.docutils {
border: 0;
border-collapse: collapse;
}

table.align-center {
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

table.align-default {
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

table caption span.caption-number {
font-style: italic;
}

table caption span.caption-text {
}

table.docutils td, table.docutils th {
padding: 1px 8px 1px 5px;
border-top: 0;
border-left: 0;
border-right: 0;
border-bottom: 1px solid #aaa;
}

table.footnote td, table.footnote th {
border: 0 !important;
}

th {
text-align: left;
padding-right: 5px;
}

table.citation {
border-left: solid 1px gray;
margin-left: 1px;
}

table.citation td {
border-bottom: none;
}

th > p:first-child,
td > p:first-child {
margin-top: 0px;
}

th > p:last-child,
td > p:last-child {
margin-bottom: 0px;
}

/* -- figures --------------------------------------------------------------- */

div.figure {
margin: 0.5em;
padding: 0.5em;
}

div.figure p.caption {
padding: 0.3em;
}

div.figure p.caption span.caption-number {
font-style: italic;
}

div.figure p.caption span.caption-text {
}

/* -- field list styles ----------------------------------------------------- */

table.field-list td, table.field-list th {
border: 0 !important;
}

.field-list ul {
margin: 0;
padding-left: 1em;
}

.field-list p {
margin: 0;
}

.field-name {
-moz-hyphens: manual;
-ms-hyphens: manual;
-webkit-hyphens: manual;
hyphens: manual;
}

/* -- hlist styles ---------------------------------------------------------- */

table.hlist td {
vertical-align: top;
}


/* -- other body styles ----------------------------------------------------- */

ol.arabic {
list-style: decimal;
}

ol.loweralpha {
list-style: lower-alpha;
}

ol.upperalpha {
list-style: upper-alpha;
}

ol.lowerroman {
list-style: lower-roman;
}

ol.upperroman {
list-style: upper-roman;
}

li > p:first-child {
margin-top: 0px;
}

li > p:last-child {
margin-bottom: 0px;
}

dl.footnote > dt,
dl.citation > dt {
float: left;
}

dl.footnote > dd,
dl.citation > dd {
margin-bottom: 0em;
}

dl.footnote > dd:after,
dl.citation > dd:after {
content: "";
clear: both;
}

dl.field-list {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
}

dl.field-list > dt {
flex-basis: 20%;
font-weight: bold;
word-break: break-word;
}

dl.field-list > dt:after {
content: ":";
}

dl.field-list > dd {
flex-basis: 70%;
padding-left: 1em;
margin-left: 0em;
margin-bottom: 0em;
}

dl {
margin-bottom: 15px;
}

dd > p:first-child {
margin-top: 0px;
}

dd ul, dd table {
margin-bottom: 10px;
}

dd {
margin-top: 3px;
margin-bottom: 10px;
margin-left: 30px;
}

dt:target, span.highlighted {
background-color: #fbe54e;
}

rect.highlighted {
fill: #fbe54e;
}

dl.glossary dt {
font-weight: bold;
font-size: 1.1em;
}

.optional {
font-size: 1.3em;
}

.sig-paren {
font-size: larger;
}

.versionmodified {
font-style: italic;
}

.system-message {
background-color: #fda;
padding: 5px;
border: 3px solid red;
}

.footnote:target {
background-color: #ffa;
}

.line-block {
display: block;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
}

.line-block .line-block {
margin-top: 0;
margin-bottom: 0;
margin-left: 1.5em;
}

.guilabel, .menuselection {
font-family: sans-serif;
}

.accelerator {
text-decoration: underline;
}

.classifier {
font-style: oblique;
}

.classifier:before {
font-style: normal;
margin: 0.5em;
content: ":";
}

abbr, acronym {
border-bottom: dotted 1px;
cursor: help;
}

/* -- code displays --------------------------------------------------------- */

pre {
overflow: auto;
overflow-y: hidden; /* fixes display issues on Chrome browsers */
}

span.pre {
-moz-hyphens: none;
-ms-hyphens: none;
-webkit-hyphens: none;
hyphens: none;
}

td.linenos pre {
padding: 5px 0px;
border: 0;
background-color: transparent;
color: #aaa;
}

table.highlighttable {
margin-left: 0.5em;
}

table.highlighttable td {
padding: 0 0.5em 0 0.5em;
}

div.code-block-caption {
padding: 2px 5px;
font-size: small;
}

div.code-block-caption code {
background-color: transparent;
}

div.code-block-caption + div > div.highlight > pre {
margin-top: 0;
}

div.code-block-caption span.caption-number {
padding: 0.1em 0.3em;
font-style: italic;
}

div.code-block-caption span.caption-text {
}

div.literal-block-wrapper {
padding: 1em 1em 0;
}

div.literal-block-wrapper div.highlight {
margin: 0;
}

code.descname {
background-color: transparent;
font-weight: bold;
font-size: 1.2em;
}

code.descclassname {
background-color: transparent;
}

code.xref, a code {
background-color: transparent;
font-weight: bold;
}

h1 code, h2 code, h3 code, h4 code, h5 code, h6 code {
background-color: transparent;
}

.viewcode-link {
float: right;
}

.viewcode-back {
float: right;
font-family: sans-serif;
}

div.viewcode-block:target {
margin: -1px -10px;
padding: 0 10px;
}

/* -- math display ---------------------------------------------------------- */

img.math {
vertical-align: middle;
}

div.body div.math p {
text-align: center;
}

span.eqno {
float: right;
}

span.eqno a.headerlink {
position: relative;
left: 0px;
z-index: 1;
}

div.math:hover a.headerlink {
visibility: visible;
}

/* -- printout stylesheet --------------------------------------------------- */

@media print {
div.document,
div.documentwrapper,
div.bodywrapper {
margin: 0 !important;
width: 100%;
}

div.sphinxsidebar,
div.related,
div.footer,
#top-link {
display: none;
}
}

+ 1
- 0
talimat/_static/custom.css View File

@@ -0,0 +1 @@
/* This file intentionally left blank. */

+ 314
- 0
talimat/_static/doctools.js View File

@@ -0,0 +1,314 @@
/*
* doctools.js
* ~~~~~~~~~~~
*
* Sphinx JavaScript utilities for all documentation.
*
* :copyright: Copyright 2007-2019 by the Sphinx team, see AUTHORS.
* :license: BSD, see LICENSE for details.
*
*/

/**
* select a different prefix for underscore
*/
$u = _.noConflict();

/**
* make the code below compatible with browsers without
* an installed firebug like debugger
if (!window.console || !console.firebug) {
var names = ["log", "debug", "info", "warn", "error", "assert", "dir",
"dirxml", "group", "groupEnd", "time", "timeEnd", "count", "trace",
"profile", "profileEnd"];
window.console = {};
for (var i = 0; i < names.length; ++i)
window.console[names[i]] = function() {};
}
*/

/**
* small helper function to urldecode strings
*/
jQuery.urldecode = function(x) {
return decodeURIComponent(x).replace(/\+/g, ' ');
};

/**
* small helper function to urlencode strings
*/
jQuery.urlencode = encodeURIComponent;

/**
* This function returns the parsed url parameters of the
* current request. Multiple values per key are supported,
* it will always return arrays of strings for the value parts.
*/
jQuery.getQueryParameters = function(s) {
if (typeof s === 'undefined')
s = document.location.search;
var parts = s.substr(s.indexOf('?') + 1).split('&');
var result = {};
for (var i = 0; i < parts.length; i++) {
var tmp = parts[i].split('=', 2);
var key = jQuery.urldecode(tmp[0]);
var value = jQuery.urldecode(tmp[1]);
if (key in result)
result[key].push(value);
else
result[key] = [value];
}
return result;
};

/**
* highlight a given string on a jquery object by wrapping it in
* span elements with the given class name.
*/
jQuery.fn.highlightText = function(text, className) {
function highlight(node, addItems) {
if (node.nodeType === 3) {
var val = node.nodeValue;
var pos = val.toLowerCase().indexOf(text);
if (pos >= 0 &&
!jQuery(node.parentNode).hasClass(className) &&
!jQuery(node.parentNode).hasClass("nohighlight")) {
var span;
var isInSVG = jQuery(node).closest("body, svg, foreignObject").is("svg");
if (isInSVG) {
span = document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg", "tspan");
} else {
span = document.createElement("span");
span.className = className;
}
span.appendChild(document.createTextNode(val.substr(pos, text.length)));
node.parentNode.insertBefore(span, node.parentNode.insertBefore(
document.createTextNode(val.substr(pos + text.length)),
node.nextSibling));
node.nodeValue = val.substr(0, pos);
if (isInSVG) {
var rect = document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg", "rect");
var bbox = node.parentElement.getBBox();
rect.x.baseVal.value = bbox.x;
rect.y.baseVal.value = bbox.y;
rect.width.baseVal.value = bbox.width;
rect.height.baseVal.value = bbox.height;
rect.setAttribute('class', className);
addItems.push({
"parent": node.parentNode,
"target": rect});
}
}
}
else if (!jQuery(node).is("button, select, textarea")) {
jQuery.each(node.childNodes, function() {
highlight(this, addItems);
});
}
}
var addItems = [];
var result = this.each(function() {
highlight(this, addItems);
});
for (var i = 0; i < addItems.length; ++i) {
jQuery(addItems[i].parent).before(addItems[i].target);
}
return result;
};

/*
* backward compatibility for jQuery.browser
* This will be supported until firefox bug is fixed.
*/
if (!jQuery.browser) {
jQuery.uaMatch = function(ua) {
ua = ua.toLowerCase();

var match = /(chrome)[ \/]([\w.]+)/.exec(ua) ||
/(webkit)[ \/]([\w.]+)/.exec(ua) ||
/(opera)(?:.*version|)[ \/]([\w.]+)/.exec(ua) ||
/(msie) ([\w.]+)/.exec(ua) ||
ua.indexOf("compatible") < 0 && /(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+)|)/.exec(ua) ||
[];

return {
browser: match[ 1 ] || "",
version: match[ 2 ] || "0"
};
};
jQuery.browser = {};
jQuery.browser[jQuery.uaMatch(navigator.userAgent).browser] = true;
}

/**
* Small JavaScript module for the documentation.
*/
var Documentation = {

init : function() {
this.fixFirefoxAnchorBug();
this.highlightSearchWords();
this.initIndexTable();
if (DOCUMENTATION_OPTIONS.NAVIGATION_WITH_KEYS) {
this.initOnKeyListeners();
}
},

/**
* i18n support
*/
TRANSLATIONS : {},
PLURAL_EXPR : function(n) { return n === 1 ? 0 : 1; },
LOCALE : 'unknown',

// gettext and ngettext don't access this so that the functions
// can safely bound to a different name (_ = Documentation.gettext)
gettext : function(string) {
var translated = Documentation.TRANSLATIONS[string];
if (typeof translated === 'undefined')
return string;
return (typeof translated === 'string') ? translated : translated[0];
},

ngettext : function(singular, plural, n) {
var translated = Documentation.TRANSLATIONS[singular];
if (typeof translated === 'undefined')
return (n == 1) ? singular : plural;
return translated[Documentation.PLURALEXPR(n)];
},

addTranslations : function(catalog) {
for (var key in catalog.messages)
this.TRANSLATIONS[key] = catalog.messages[key];
this.PLURAL_EXPR = new Function('n', 'return +(' + catalog.plural_expr + ')');
this.LOCALE = catalog.locale;
},

/**
* add context elements like header anchor links
*/
addContextElements : function() {
$('div[id] > :header:first').each(function() {
$('<a class="headerlink">\u00B6</a>').
attr('href', '#' + this.id).
attr('title', _('Permalink to this headline')).
appendTo(this);
});
$('dt[id]').each(function() {
$('<a class="headerlink">\u00B6</a>').
attr('href', '#' + this.id).
attr('title', _('Permalink to this definition')).
appendTo(this);
});
},

/**
* workaround a firefox stupidity
* see: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=645075
*/
fixFirefoxAnchorBug : function() {
if (document.location.hash && $.browser.mozilla)
window.setTimeout(function() {
document.location.href += '';
}, 10);
},

/**
* highlight the search words provided in the url in the text
*/
highlightSearchWords : function() {
var params = $.getQueryParameters();
var terms = (params.highlight) ? params.highlight[0].split(/\s+/) : [];
if (terms.length) {
var body = $('div.body');
if (!body.length) {
body = $('body');
}
window.setTimeout(function() {
$.each(terms, function() {
body.highlightText(this.toLowerCase(), 'highlighted');
});
}, 10);
$('<p class="highlight-link"><a href="javascript:Documentation.' +
'hideSearchWords()">' + _('Hide Search Matches') + '</a></p>')
.appendTo($('#searchbox'));
}
},

/**
* init the domain index toggle buttons
*/
initIndexTable : function() {
var togglers = $('img.toggler').click(function() {
var src = $(this).attr('src');
var idnum = $(this).attr('id').substr(7);
$('tr.cg-' + idnum).toggle();
if (src.substr(-9) === 'minus.png')
$(this).attr('src', src.substr(0, src.length-9) + 'plus.png');
else
$(this).attr('src', src.substr(0, src.length-8) + 'minus.png');
}).css('display', '');
if (DOCUMENTATION_OPTIONS.COLLAPSE_INDEX) {
togglers.click();
}
},

/**
* helper function to hide the search marks again
*/
hideSearchWords : function() {
$('#searchbox .highlight-link').fadeOut(300);
$('span.highlighted').removeClass('highlighted');
},

/**
* make the url absolute
*/
makeURL : function(relativeURL) {
return DOCUMENTATION_OPTIONS.URL_ROOT + '/' + relativeURL;
},

/**
* get the current relative url
*/
getCurrentURL : function() {
var path = document.location.pathname;
var parts = path.split(/\//);
$.each(DOCUMENTATION_OPTIONS.URL_ROOT.split(/\//), function() {
if (this === '..')
parts.pop();
});
var url = parts.join('/');
return path.substring(url.lastIndexOf('/') + 1, path.length - 1);
},

initOnKeyListeners: function() {
$(document).keyup(function(event) {
var activeElementType = document.activeElement.tagName;
// don't navigate when in search box or textarea
if (activeElementType !== 'TEXTAREA' && activeElementType !== 'INPUT' && activeElementType !== 'SELECT') {
switch (event.keyCode) {
case 37: // left
var prevHref = $('link[rel="prev"]').prop('href');
if (prevHref) {
window.location.href = prevHref;
return false;
}
case 39: // right
var nextHref = $('link[rel="next"]').prop('href');
if (nextHref) {
window.location.href = nextHref;
return false;
}
}
}
});
}
};

// quick alias for translations
_ = Documentation.gettext;

$(document).ready(function() {
Documentation.init();
});

+ 10
- 0
talimat/_static/documentation_options.js View File

@@ -0,0 +1,10 @@
var DOCUMENTATION_OPTIONS = {
URL_ROOT: document.getElementById("documentation_options").getAttribute('data-url_root'),
VERSION: '',
LANGUAGE: 'tr',
COLLAPSE_INDEX: false,
FILE_SUFFIX: '.html',
HAS_SOURCE: true,
SOURCELINK_SUFFIX: '.txt',
NAVIGATION_WITH_KEYS: false
};

BIN
talimat/_static/file.png View File

Before After
Width: 16  |  Height: 16  |  Size: 286B

+ 10253
- 0
talimat/_static/jquery-3.2.1.js
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 4
- 0
talimat/_static/jquery.js
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 118
- 0
talimat/_static/language_data.js
File diff suppressed because it is too large
View File


BIN
talimat/_static/minus.png View File

Before After
Width: 11  |  Height: 11  |  Size: 90B

BIN
talimat/_static/plus.png View File

Before After
Width: 11  |  Height: 11  |  Size: 90B

+ 77
- 0
talimat/_static/pygments.css View File

@@ -0,0 +1,77 @@
.highlight .hll { background-color: #ffffcc }
.highlight { background: #f8f8f8; }
.highlight .c { color: #8f5902; font-style: italic } /* Comment */
.highlight .err { color: #a40000; border: 1px solid #ef2929 } /* Error */
.highlight .g { color: #000000 } /* Generic */
.highlight .k { color: #004461; font-weight: bold } /* Keyword */
.highlight .l { color: #000000 } /* Literal */
.highlight .n { color: #000000 } /* Name */
.highlight .o { color: #582800 } /* Operator */
.highlight .x { color: #000000 } /* Other */
.highlight .p { color: #000000; font-weight: bold } /* Punctuation */
.highlight .ch { color: #8f5902; font-style: italic } /* Comment.Hashbang */
.highlight .cm { color: #8f5902; font-style: italic } /* Comment.Multiline */
.highlight .cp { color: #8f5902 } /* Comment.Preproc */
.highlight .cpf { color: #8f5902; font-style: italic } /* Comment.PreprocFile */
.highlight .c1 { color: #8f5902; font-style: italic } /* Comment.Single */
.highlight .cs { color: #8f5902; font-style: italic } /* Comment.Special */
.highlight .gd { color: #a40000 } /* Generic.Deleted */
.highlight .ge { color: #000000; font-style: italic } /* Generic.Emph */
.highlight .gr { color: #ef2929 } /* Generic.Error */
.highlight .gh { color: #000080; font-weight: bold } /* Generic.Heading */
.highlight .gi { color: #00A000 } /* Generic.Inserted */
.highlight .go { color: #888888 } /* Generic.Output */
.highlight .gp { color: #745334 } /* Generic.Prompt */
.highlight .gs { color: #000000; font-weight: bold } /* Generic.Strong */
.highlight .gu { color: #800080; font-weight: bold } /* Generic.Subheading */
.highlight .gt { color: #a40000; font-weight: bold } /* Generic.Traceback */
.highlight .kc { color: #004461; font-weight: bold } /* Keyword.Constant */
.highlight .kd { color: #004461; font-weight: bold } /* Keyword.Declaration */
.highlight .kn { color: #004461; font-weight: bold } /* Keyword.Namespace */
.highlight .kp { color: #004461; font-weight: bold } /* Keyword.Pseudo */
.highlight .kr { color: #004461; font-weight: bold } /* Keyword.Reserved */
.highlight .kt { color: #004461; font-weight: bold } /* Keyword.Type */
.highlight .ld { color: #000000 } /* Literal.Date */
.highlight .m { color: #990000 } /* Literal.Number */
.highlight .s { color: #4e9a06 } /* Literal.String */
.highlight .na { color: #c4a000 } /* Name.Attribute */
.highlight .nb { color: #004461 } /* Name.Builtin */
.highlight .nc { color: #000000 } /* Name.Class */
.highlight .no { color: #000000 } /* Name.Constant */
.highlight .nd { color: #888888 } /* Name.Decorator */
.highlight .ni { color: #ce5c00 } /* Name.Entity */
.highlight .ne { color: #cc0000; font-weight: bold } /* Name.Exception */
.highlight .nf { color: #000000 } /* Name.Function */
.highlight .nl { color: #f57900 } /* Name.Label */
.highlight .nn { color: #000000 } /* Name.Namespace */
.highlight .nx { color: #000000 } /* Name.Other */
.highlight .py { color: #000000 } /* Name.Property */
.highlight .nt { color: #004461; font-weight: bold } /* Name.Tag */
.highlight .nv { color: #000000 } /* Name.Variable */
.highlight .ow { color: #004461; font-weight: bold } /* Operator.Word */
.highlight .w { color: #f8f8f8; text-decoration: underline } /* Text.Whitespace */
.highlight .mb { color: #990000 } /* Literal.Number.Bin */
.highlight .mf { color: #990000 } /* Literal.Number.Float */
.highlight .mh { color: #990000 } /* Literal.Number.Hex */
.highlight .mi { color: #990000 } /* Literal.Number.Integer */
.highlight .mo { color: #990000 } /* Literal.Number.Oct */
.highlight .sa { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Affix */
.highlight .sb { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Backtick */
.highlight .sc { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Char */
.highlight .dl { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Delimiter */
.highlight .sd { color: #8f5902; font-style: italic } /* Literal.String.Doc */
.highlight .s2 { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Double */
.highlight .se { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Escape */
.highlight .sh { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Heredoc */
.highlight .si { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Interpol */
.highlight .sx { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Other */
.highlight .sr { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Regex */
.highlight .s1 { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Single */
.highlight .ss { color: #4e9a06 } /* Literal.String.Symbol */
.highlight .bp { color: #3465a4 } /* Name.Builtin.Pseudo */
.highlight .fm { color: #000000 } /* Name.Function.Magic */
.highlight .vc { color: #000000 } /* Name.Variable.Class */
.highlight .vg { color: #000000 } /* Name.Variable.Global */
.highlight .vi { color: #000000 } /* Name.Variable.Instance */
.highlight .vm { color: #000000 } /* Name.Variable.Magic */
.highlight .il { color: #990000 } /* Literal.Number.Integer.Long */

+ 506
- 0
talimat/_static/searchtools.js View File

@@ -0,0 +1,506 @@
/*
* searchtools.js
* ~~~~~~~~~~~~~~~~
*
* Sphinx JavaScript utilities for the full-text search.
*
* :copyright: Copyright 2007-2019 by the Sphinx team, see AUTHORS.
* :license: BSD, see LICENSE for details.
*
*/

if (!Scorer) {
/**
* Simple result scoring code.
*/
var Scorer = {
// Implement the following function to further tweak the score for each result
// The function takes a result array [filename, title, anchor, descr, score]
// and returns the new score.
/*
score: function(result) {
return result[4];
},
*/

// query matches the full name of an object
objNameMatch: 11,
// or matches in the last dotted part of the object name
objPartialMatch: 6,
// Additive scores depending on the priority of the object
objPrio: {0: 15, // used to be importantResults
1: 5, // used to be objectResults